Στο Περασμένο Μάθημα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο Περασμένο Μάθημα"

Transcript

1 Στο Περασμένο Μάθημα Εικονική Μνήμη Πυραμίδα Μνήμης Βοηθητικά Κυκλώματα Αρτηρίες Διεπαφές & Ελεγκτές Περιφερειακές Συσκευές Αποθηκευτικοί Χώροι Μονάδες Εισόδου και Εξόδου Περιεχόμενο μαθήματος, Εισαγωγή, Βασικές έννοιες 1

2 Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Λειτουργικά Συστήματα Λογισμικό εφαρμογών

3 Λογισμικό (Software) Yπολογιστών Το συστατικό των υπολογιστών που δεν είναι απτό Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήµατος και γενικά της εκτέλεσης µιας εργασίας, µε χρήση εντολών Η/Υ Ένα σύνολο εντολών που φέρουν κάποιο αποτέλεσµα Προγράµµ µµατα

4 Λογισμικό (Software) Υπολογιστών Λογισμικό (Software), είναι άλλο όνομα για τα προγράμματα ενός Υπολογιστικού Συστήματος. Πρόγραμμα ονομάζουμε ένα σύνολο από εντολές, οι οποίες περιγράφουν στον Η/Υ βήμαβήμα, πώς να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. Σκοπός του είναι η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία.

5 Λογισμικό Υπολογιστή Τα προγράμματα συνήθως αναφέρονται με τον γενικό όρο λογισμικό (software), για να διακρίνονται από το υλικό (hardware) που είναι κατασκευασμένος ο υπολογιστής. Πακέτο εφαρμογών (applications package): Συλλογή προγραμμάτων για χρήση σε συγκεκριμένη εφαρμογή (εμπορικά προϊόντα ή προγράμματα γραμμένα από χρήστες). Λογισμικό εφαρμογών (applications software): Πακέτα εφαρμογών και προγράμματα γραμμένα από χρήστες.

6 Λογισμικό Υπολογιστή Λογισμικό συστήματος (system software): σύνολο προγραμμάτων που επιτρέπουν στο λογισμικό εφαρμογών να επικοινωνήσει με τον Η/Υ. παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες για το λογισμικό εφαρμογών (συμπεριλαμβάνονται και οι μεταφραστές γλωσσών).

7 Ιεραρχία Υλικού - Λογισμικού Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ο Λογικό χρήστη Εφαρμογές Λογικό εφαρμογών (π.χ. DBMS, editors) Γλώσσες προγραμματισμού Μεταφραστές γλωσσών Λειτουργικό Σύστημα BIOS & Drivers CPU, Memory, I/O Κυκλώματα εξαρτήματα Λογισμικό εφαρμογών Λογισμικό συστήματος Όριο Υλικού/Λογισμικού

8 Οργάνωση του Λογισμικού ενός PC Ιεραρχία Οι πληροφορίες οργανώνονται σε αρχεία (files), τα οποία συνιστούν υποκαταλόγους και καταλόγους (sub/directories). Ιεραρχία λογισμικού: Βασικό Σύστημα Εισόδου Εξόδου (BIOS Basic Input- Output System) Οδηγοί Συσκευών (Device Drivers) Λειτουργικό Σύστημα Δίσκου (DOS Disk Operating System) Λειτουργικό Σύστημα Windows Λογισμικό εφαρμογών

9 Βασικό Σύστημα Εισόδου Εξόδου (BIOS Basic Input-Output System) Το χαμηλότερο επίπεδο λογισμικού. Είναι γραμμένο σε chip μνήμης και ονομάζεται firmware. Λειτουργίες: Ελέγχει το υλικό κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. «Φορτώνει» το λειτουργικό από τον δίσκο στη RAM. Καθορίζει πως το λειτουργικό θα επικοινωνήσει με το σκληρό δίσκο. Καθορίζει το χρονισμό του συστήματος, τη λειτουργία της μνήμης cache και τη ρύθμιση των διεπαφών (π.χ. IDE, σειριακή, παράλληλη). Firmware: Προ-προγραμματισμός που κάνει η εταιρεία κατασκευής του υλικού και βρίσκεται μόνιμα σε ROM. Οι εφαρμογές επενεργούν στο υλικό μέσω του firmware.

10 Επίπεδα Λογισμικού

11 Λογισμικό Υπολογιστή Λειτουργικό σύστημα (Operating System): Στοιχείο του λογισμικού συστήματος οι υπηρεσίες του οποίου περιλαμβάνουν συνήθως: τη διαχείριση των μονάδων εισόδου-εξόδου εξόδου, την αποθήκευση των πληροφοριών για μεγάλο διάστημα και τη δυνατότητα πρόσβασης στον υπολογιστή από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στα προγράμματα, το χρήστη και το υλικό του υπολογιστή.

12 Λειτουργικό Σύστημα ΛΣ (Operating System OS) Ένα πρόγραμμα που παρεμβάλλεται μεταξύ των χρηστών του υπολογιστικού συστήματος και του υλικού του υπολογιστικού συστήματος. Διευκολύνει τον άνθρωπο να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή. Επιτρέπει στο σύστημα του υπολογιστή να επιβλέπει και να συντονίζει αυτόματα χωρίς την παρέμβαση αυτού που το χρησιμοποιεί τις ίδιες τις λειτουργίες του. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο διευθύνει το υλικό του υπολογιστή καθώς και άλλες πηγές ενός συστήματος συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των συσκευών, τον χρονισμό των επεξεργασιών και την διευθέτηση των αρχείων.

13 Ιστορική εξέλιξη ΛΣ Οι αρχικοί υπολογιστές στερούνταν ΛΣ. Άνθρωπος χειριστής (operator) «φόρτωνε» τα προγράμματα στη μνήμη και τα «έτρεχε». Τα πρώτα ΛΣ εμφανίσθηκαν το 1946 όπως το EDSAC (Cambridge, Manchester), και αργότερα το CTSS (MIT), τα SCOPE, NOS, VSOS, (της CDC), τα OS/32, MVS (της IBM), VMS (της Digital), το UNIX (της ATTBellLabs), το CP/M (της Digital Research), το MS-DOS (της Microsoft).

14 Ιστορική εξέλιξη ΛΣ Σήμερα: ΛΣ συμβατά με UNIX: System V, BSD, GNU/Linux, Solaris, Mac OS X ΛΣ συμβατά με MS Windows: NT, XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7 Το δημοφιλέστερο ΛΣ για PC στο 90% του παγκόσμιου μεριδίου της αγοράς.

15 Ιστορική εξέλιξη Λ.Σ. Μηχανές χωρίς ΛΣ ΛΣ με βασικές ρουτίνες εισόδου εξόδου Απλή επεξεργασία κατά δέσμες ΛΣ πολυπρογραμματισμού Συστήματα καταμερισμού χρόνου ΛΣ προσωπικών υπολογιστών ΛΣ με υποστήριξη υπηρεσιών δικτύου

16 Εξέλιξη Λειτουργικών Συστημάτων (1) 1 η γενιά ( ) Προγραμματισμός υπολογιστών σε γλώσσα μηχανής (σύνδεσε τα σωστά καλώδια) Ανύπαρκτο Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) 2 η γενιά ( ) Εργασίες (jobs) jobs), διάτρητες κάρτες, ταινίες, εκτύπωση αποτελεσμάτων Συστήματα Μαζικής Επεξεργασίας Συστήματα Επεξεργασίας Δέσμης (Batch Processing Systems)

17 Εξέλιξη Λειτουργικών Συστημάτων (2-1) 2 η γενιά ( ) (συνέχεια) Λειτουργία Συστημάτων Μαζικής Επεξεργασίας Ο προγραμματιστής γράφει το πρόγραμμα (μαζί με τα δεδομένα) σε διάτρητες κάρτες και το παραδίδει στον εξειδικευμένο χειριστή (operator) του υπολογιστή (από αυτό το σημείο και πέρα ο προγραμματιστής δεν έχει καμμία επαφή με την εκτέλεση του προγράμματος). Ο χειριστής, μέσω ενός σχετικά χαμηλού κόστους υπολογιστή (π.χ. IBM 1401) οργανώνει πολλές εργασίες μαζί σε μια δέσμη (batch) και τις περνάει από τις διάτρητες κάρτες σε μαγνητική ταινία (ταινία εισόδου).

18 Εξέλιξη Λειτουργικών Συστημάτων (2-2) 2 η γενιά ( ) (συνέχεια) Λειτουργία Συστημάτων Μαζικής Επεξεργασίας Όταν μαζευτούν αρκετές εργασίες ο χειριστής μεταφέρει και φορτώνει την ταινία στον (πολύ πιο ακριβό) κεντρικό υπολογιστή (π.χ. IBM 7094). Ο υπολογιστής διαβάζει από την ταινία και εκτελεί τις εργασίες (την μια μετά την άλλη) αποθηκεύοντας τα αποτελέσματα σε μια ταινία εξόδου. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης ο χειριστής παίρνει την ταινία εξόδου, εκτυπώνει τα αποτελέσματα με την βοήθεια ενός πιο αργού υπολογιστή (π.χ. IBM 1401) και τα παραδίδει στον προγραμματιστή.

19 Εξέλιξη Λειτουργικών 3 η γενιά ( ) Συστημάτων (3) Ετεροχρονισμός (Spool) Μεταφορά εργασιών από τις κάρτες στον δίσκο και εκτέλεσή τους αργότερα. Δεν χρειάζεται ο χειριστής, ούτε ο δεύτερος υπολογιστής. Πολυπρογραμματισμός (Multiprogramming) Πολλές εργασίες φορτώνονται στην μνήμη. Όταν η τρέχουσα διεργασία διακόψει για είσοδο/έξοδο (I/O), ο υπολογιστής αντί να χάνει χρόνο περιμένοντας, περνάει στην επόμενη. Εργασία 3 Εργασία 2 Εργασία 1 Λειτουργικό Σύστημα Τμήματα μνήμης

20 Εξέλιξη Λειτουργικών Συστημάτων (4) 3 η γενιά ( ) (συνέχεια) Διαλογική Λειτουργία Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και επικοινωνεί συνεχώς με τον υπολογιστή. Χρονικός Καταμερισμός (Time Sharing) Πολλοί χρήστες είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα με τον υπολογιστή Ο υπολογιστής εξυπηρετεί τον ένα μετά τον άλλον πολύ γρήγορα, δίνοντας την εντύπωση ότι όλοι εξυπηρετούνται παράλληλα CTSS (Compatible Time-Sharing System),, MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service). Μίνι Υπολογιστές Πολύ πιο φτηνοί Ο Ken Thompson με βάση το MULTICS δημιουργεί το UNIX για τον PDP

21 Εξέλιξη Λειτουργικών Συστημάτων (5) Απαιτήσεις που εισάγει ο Πολυπρογραμματισμός (Multiprogramming) Διαχείριση Εργασιών το ΛΣ πρέπει να μπορεί να αποφασίσει ποιες από τις διεργασίες θα φορτωθούν στη μνήμη (η μνήμη επαρκεί για μερικές μόνο διεργασίες). Διαχείριση Μνήμης το ΛΣ πρέπει να κατανείμει τη μνήμη μεταξύ των διεργασιών. Χρονοπρογραμματισμός ανάμεσα στις φορτωμένες διεργασίες να επιλεγεί η «πιο κατάλληλη» για να εκτελεστεί. Κατανομή πόρων ώστε να εκτελούνται όλες οι διεργασίες Πλήρως Κατά βέλτιστο τρόπο

22 Εξέλιξη Λειτουργικών Διαλογική Λειτουργία Συστημάτων (6-1) Τερματικό χρήστη που είναι συνδεδεμένο με τον κεντρικό υπολογιστή. Μοντέλο Εργασίας: Το σύστημα περιμένει εργασίες Ο χρήστης πληκτρολογεί εντολές για να εισάγει μια εργασία Το σύστημα εκτελεί την εργασία (πιθανότατα παράλληλα με άλλες), εμφανίζει τα αποτελέσματα και περιμένει για καινούρια εντολή Αντιδιαστολή με τη μαζική επεξεργασία (batch processing), όπου ο χρήστης προγραμματιστής δεν είχε άμεση επαφή με το σύστημα

23 Εξέλιξη Λειτουργικών Διαλογική Λειτουργία Συστημάτων (6-2) Προϋποθέτει τον πολυπρογραμματισμό (ειδικότερα σε συστήματα πολλών χρηστών) για την εκμετάλλευση του χρόνου κατά τον οποίο περιμένει εντολές από τον χρήστη. Μεταφορά διεργασιών προς και από τον δίσκο. Απαιτείται να είναι συνεχώς διαθέσιμα (στο σύστημα αρχείων): τα προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για τα προγράμματα

24 4 η γενιά (1980 ) Εξέλιξη Λ.Σ (7) Προσωπικοί Υπολογιστές Σταθμοί Εργασίας Υποστήριξη υπηρεσιών δικτύου Λειτουργικά Συστήματα Ενός Χρήστη (Single User Operating Systems) Περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη (User Friendly Interface) Κατάλληλες συσκευές εισόδου-εξόδου εξόδου πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, εκτυπωτής Γραφικό Περιβάλλον (GUI Graphical User Interface) Εικονίδια (Icons), Αντικείμενα (Objects) MS-DOS, Windows, Linux, Mac OS

25 Δομή ΛΣ: Πυρήνας (Kernel) Φλοιός Φλοιός/Κέλυφος (Shell) Πυρήνας Μέρη Λειτουργικού Συστήματος Ο πυρήνας (kernel) συνήθως περιέχει τα βασικά λειτουργικά τμήματα ενός ΛΣ (διαχείριση πόρων, κλπ.) που αλληλεπιδρούν στενά με το υλικό. Ο φλοιός (shell) δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ΛΣ. Σε αυτόν συνήθως περιλαμβάνονται τμήματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία του υπολογιστή (π.χ. διεπαφή χρήστη) Πολλά ΛΣ επιτρέπουν την εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικούς φλοιούς Σε κάθε ΛΣ υπάρχουν και διάφορες συνοδευτικές εφαρμογές (π.χ. κειμενογράφοι). Δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ΛΣ.

26 Λειτουργίες/Υπηρεσίες ΛΣ Περιβάλλον (εργασίας) του χρήστη/ Διασύνδεση χρήστη υπολογιστή/ διεπαφή (user interface) Περιβάλλον εκτέλεσης προγραμμάτων Διαχείριση πόρων: Διαχείριση επεξεργαστή/ διεργασιών Διαχείριση μνήμης Διαχείριση συσκευών περιφερειακών μονάδων (π.χ. εκτυπωτή). Διαχείριση αρχείων: φυσική θέση αρχείων στους δίσκους, δημιουργία, διαγραφή και προσπέλαση αρχείων. Σύστημα αρχείων.

27 Λειτουργίες/Υπηρεσίες ΛΣ Ασφάλεια και προστασία Διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες και προγράμματα: π.χ. αντιγραφή, μετακίνηση, αναζήτηση αρχείων ή κειμένου σε αρχεία, απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα, υπηρεσίες διαδικτύου, χρονοπρογραμματισμός, αρχεία καταγραφής κινήσεων χρηστών - γεγονότων (log files).

28 Λειτουργίες ΛΣ: Διασύνδεση Χρήστη Υπολογιστή/ Διεπαφή (user interface) Παρέχει το περιβάλλον που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να εκτελέσει εργασίες. Υλοποιείται κυρίως στο επίπεδο του φλοιού. Συμβάλει στη φιλικότητα (ή μη) ενός ΛΣ. Λ.Σ βασισμένα σε «κείμενο» ή «γραφικά» Κατηγορίες περιβαλλόντων χρήστη: Γραμμής εντολής (command line): π.χ. κελύφη UNIX, MS DOS Μενού επιλογών (menu driven) Γραφικό περιβάλλον (Graphical User Interface, GUI): π.χ. Windows, KDE K Desktop Environment για UNIX ή Linux.

29 Διεπαφή: Γραμμή εντολής

30 Διεπαφή: Γραμμή εντολής Βασικές εντολές (εσωτερικές εξωτερικές) COPY c:\file\lab1.doc A:\FILES (copy from C: to A: REN lab1 lab3 (rename from lab1 to lab3) DEL LAB1 (delete file) MD FILES (make directory) CD FILES (change, go to folder FILES) CD.. (Go one level back to the hierarchy) EDIT FILE1.txt CHKDSK C: (έλεγχος δίσκου C: ) DIR C: (κατάλογος αρχείων στο C: ) DIR C:\FILES (κατάλογος αρχείων στο φάκελο Files)

31 Διεπαφή: Γραμμή εντολής Βασικές εντολές (εσωτερικές εξωτερικές) DIR*.* DIR?.? DIR*.??? DIR C:\FILES\LAB??.* DIR LAB*.???

32 Διεπαφή: Μενού Επιλογών

33 Διεπαφή: Γραφικό Περιβάλλον

34 Λειτουργίες ΛΣ: Περιβάλλον Εκτέλεσης Προγραμμάτων Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων. Ανίχνευση σφαλμάτων υλικού (π.χ. σφάλμα στη μνήμη ή βλάβη σε κάποια μονάδα). Υλοποιείται στο επίπεδο του πυρήνα.

35 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Επεξεργαστή/ Διεργασιών Διεργασία (process) είναι ένα πρόγραμμα που εκτελείται Αποτελείται από το εκτελέσιμο πρόγραμμα και την κατάστασή του (τιμές μεταβλητών, τιμές καταχωρητών, δεδομένα στη στοίβα, κώδικα που έχει εκτελεστεί κ.λπ.) Η διεργασία είναι ενεργή οντότητα, ενώ το πρόγραμμα είναι στατικό Σε κάθε διεργασία αποδίδεται αρκετός χρόνος στον επεξεργαστήώστεαυτήναλειτουργήσειόπως χρειάζεται. Υλοποιείται στο επίπεδο του πυρήνα.

36 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Επεξεργαστή/ Διεργασιών Μία διεργασία απεικονίζεται σε ακριβώς ένα αρχείο προγράμματος (εκτελέσιμο αρχείο) ένα πρόγραμμα μπορεί να εκτελείται από πολλές διεργασίες ταυτόχρονα η κάθε μία ακολουθεί διαφορετική πορεία εκτέλεσης Μία διεργασία εκτελείται σειριακά Το λειτουργικό σύστημα πολυπλέκει την εκτέλεσή τους και έχουμε την αίσθηση της παραλληλίας (Διαχείριση Διεργασιών)

37 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Διεργασιών Σε ένα πολυπρογραμματιστικό (multiprogramming multitasking) σύστημα υπάρχουν πολλές διεργασίες που εκτελούνται παράλληλα Aπαιτείται Χρονοδρομολόγηση (Scheduling) Το ΛΣ είναι υπεύθυνο για: Την δημιουργία των διεργασιών Την διατήρηση των πληροφοριών για κάθε διεργασία Την πολυπλεξία των διεργασιών (χρονοπρογραμματισμός) Τον τερματισμό των διεργασιών

38 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Διεργασιών Χρονοπρογραμματισμός (1) Αλγόριθμος Χρονοπρογραμματισμού (Time Scheduling Algorithm) Αποφασίζει ποια από τις πολλές διεργασίες που υπάρχουν στην μνήμη θα εκτελεστεί. Πρέπει να είναι: Δίκαιος (κάθε διεργασία να παίρνει τον χρόνο της) Αποτελεσματικός (να μεγιστοποιεί την χρησιμοποιήση της CPU) Ελαχιστοποιεί τον χρόνο απόκρισης (response time) για διαλογικές διεργασίες Μεγιστοποιεί τον ρυθμό απόδοσης (throughput) διεργασίες/sec

39 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Διεργασιών Χρονοπρογραμματισμός (2) Τυπικοί Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού Με σειρά άφιξης (First Come First Served) Συντομότερη Εργασία Πρώτα (Shortest Job First) Εξυπηρέτηση εκ περιτροπής κυκλική επιλογή (Round Robin) Με προτεραιότητα (Priority Scheduling) Όλοι έχουν τα πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματά τους

40 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Μνήμης Αναφέρεται στην εκχώρηση φυσικής μνήμης RAM σε διεργασίες. Υλοποιείται στο επίπεδο του πυρήνα. Η διαχείριση μνήμης είναι απλή σε συστήματα ενός χρήστη μιας διεργασίας αλλά πολύπλοκη σε απροσδιόριστο αριθμό διεργασιών. Το ΛΣ γνωρίζει την ακριβή θέση ενός προγράμματος στη μνήμη και μπορεί να μετατρέπει λογικές διευθυνσεις σε ακριβείς διευθύνσεις. (Memory Management Unit)

41 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Μνήμης Η λογική διεύθυνση (γνωστή και ως νοητή ή σχετική διεύθυνση) είναι μια τιμή που προσδίδει μια γενική θέση, σχετική με ένα πρόγραμμα αλλά όχι με την κύρια μνήμη Η φυσική διεύθυνση είναι μια πραγματική διεύθυνση στην κύρια μνήμη.

42 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση μνήμης Ηλογική διεύθυνση L μεταφράζεται στη φυσική διεύθυνση A+L

43 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Μνήμης Στόχοι διαχειριστή μνήμης: Απόδοση τμημάτων μνήμης σε διεργασίες Διαχείριση των ελεύθερων τμημάτων μνήμης Προστασία και διαμοιρασμός της μνήμης Αύξηση του διαθέσιμου χώρου μνήμης πέραν των ορίων της φυσικής μνήμης (χρήση εικονικής μνήμης/ virtual memory)

44 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Μνήμης Τρόποι διαχείρισης μνήμης: Διαμερισμένη μνήμη: η μνήμη είναι χωρισμένη σε κομμάτια σταθερού μεγέθους ή σε κομμάτια των οποίων το μέγεθος καθορίζεται από τις ανάγκες των προγραμμάτων Σελιδοποιημένη μνήμη (paged memory): τα προγράμματα χωρίζονται σε σελίδες σταθερού μεγέθους πού φυλάγονται σε πλαίσια μνήμης όταν φορτώνονται στη μνήμη.

45 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Συσκευών Έλεγχος πρόσβασης στις περιφερειακές μονάδες (π.χ. εκτυπωτή) με τρόπο ώστε να αποκρύπτονται από τα προγράμματα εφαρμογών και τους χρήστες οι λεπτομέρειες ελέγχου τους. Υλοποιείται στο επίπεδο του πυρήνα. Καθορισμός πρωτοκόλλου επικοινωνίας/ προσπέλασης. Χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης της μονάδας driver και επικοινωνεί μέσω των ελεγκτών, θυρών. Συνεχής παρακολούθηση των μονάδων και ειδοποίηση των χρηστών ή των εφαρμογών όταν συμβεί κάτι αξιοσημείωτο (π.χ. ο χρήστης πάτησε ένα πλήκτρο).

46 Διαχείριση Συσκευών Windows

47 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Αρχείων Υλοποιούν την τήρηση της φυσικής θέσης των αρχείων στους δίσκους, τη δημιουργία, τη διαγραφή και την προσπέλαση των αρχείων. Υλοποιείται στο επίπεδο του πυρήνα. Αρχείο: Μια συλλογή από δεδομένα (συνήθως σχετιζόμενα) κωδικοποιημένα κατά κατάλληλο τρόπο (π.χ. εικόνα, ήχος, κείμενο) και ομαδοποιούνται σε καταλόγους. Έχει όνομα και κατάληξη/ τύπο (π.χ..doc,.txt,.bmp,.jpg,.wav,.mp3,.avi,.mpg) File Control Block (FCB): περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των αρχείων (π.χ. δημιουργός, τύπος, ημερομηνία δημιουργίας)

48 Λειτουργίες ΛΣ: Διαχείριση Αρχείων Συστήματα Αρχείων Κάθε ΛΣ έχει δικό του σύστημα αρχείων FAT (File Allocation Table), FAT32, NTFS (New Technology File System), UFS (UNIX File System), Εxt2 (Second Extended Filesystem) ReiserFS

49 Ιεραρχική Δομή Αρχείων/Καταλόγων

50 Λειτουργίες ΛΣ: Ασφάλεια και Προστασία Τα σύγχρονα ΛΣ παρέχουν μηχανισμούς ασφάλειας: Δυνατότητα καθορισμού λογικών χρηστών του συστήματος σε καθέναν από τους οποίους αποδίδονται από το διαχειριστή του συστήματος συγκεκριμένα δικαιώματα προς τους πόρους του συστήματος. Υλοποιείται στο επίπεδο του πυρήνα. Κάθε φυσικός χρήστης αναγνωρίζεται από το όνομα του προ-ορισμένου λογικού χρήστη και μια λέξη πρόσβασης (συνθηματικό, password). Επιπλέον έλεγχος σε ποιες υπηρεσίες από τις παρεχόμενες θα είναι ανοιχτές, ποια προγράμματα θα εγκατασταθούν, κ.λπ.

51 Ασφάλεια στο ΛΣ Windows XP

52 Ειδικές Κατηγορίες ΛΣ (1) Παράλληλα συστήματα συστήματα πολλών επεξεργαστών Πλεονεκτήματα: αύξηση της απόδοσης με παράλληλη εκτέλεση κώδικα από διάφορες KME αύξηση αξιοπιστίας (ανοχή σε σφάλματα και ομαλή υποβάθμιση της απόδοσης σε περίπτωση απώλειας πόρων)

53 Ειδικές Κατηγορίες ΛΣ (2) Λειτουργικά Συστήματα Δικτύου (NOS: Network Operating Systems) Εξυπηρέτηση χρηστών και αξιοποίηση πόρων που συνδέονται μέσω δικτύου Συνήθως αποτελούν επέκταση των «συμβατικών» λειτουργικών συστημάτων Δύο κύριες κατηγορίες: Αφοσιωμένου εξυπηρέτη (dedicated server NOS) Ισότιμων υπολογιστών (peer-level NOS)

54 Ειδικές Κατηγορίες ΛΣ (3) Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα (Distributed Operating Systems) Συνδυάζουν παράλληλα συστήματα με συστήματα δικτύου Ο χρήστης δεν ξέρει αν η εργασία του θα εκτελεστεί από έναν τοπικό υπολογιστή ή από έναν απομακρυσμένο (διαφανή προς τον χρήστη) Ιδιαίτερα πολύπλοκα συστήματα

55 Ειδικές Κατηγορίες ΛΣ (4) Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (Real Time Operating Systems) Στα κλασικά ΛΣ δεν ξέρουμε σε πόσο χρόνο θα εκτελεστεί μια εργασία (δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα) Τυπικά, περιμένουμε ότι δεν θα πάρει πολύ χρόνο, αλλά κανείς δεν το εξασφαλίζει Σε συσκευές ελέγχου για ειδικές εφαρμογές (ιατρική, ρομποτική, πλοήγηση) χρειάζονται αυστηροί περιορισμοί Ειδικά ΛΣ (όχι γενικού σκοπού) που μπορούν να επιβάλλουν εξασφαλίσουν αυτούς τους περιορισμούς

56 ΛΣ Windows: Ιστορική Αναδρομή (1985 )

57 ΛΣ Windows Γραφικό περιβάλλον εργασίας Ξεκίνησε ως διασύνδεση χρήστη για το MS-DOS Πλέον, κανονικό λειτουργικό σύστημα Πολυπρογραμματισμός (Multiprogramming) Εικονική Μνήμη (Virtual Memory) Δικτυακές δυνατότητες και μηχανισμοί ασφαλείας

58 ΛΣ Windows Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος: Γραφικό περιβάλλον (Graphical User Interface GUI) WYSIWYG (What You See Is What You Get) Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών Εικονίδια Αρχεία Φάκελοι Συντομεύσεις

59 Λειτουργίες Αρχείων Δημιουργία αρχείου Διαγραφή αρχείου Άνοιγμα αρχείου Κλείσιμο αρχείου Διάβασμα δεδομένων Αποθήκευση / γράψιμο δεδομένων Εγγραφή δεδομένων στο τέλος του αρχείου (append) Διαγραφή δεδομένων, όχι όμως του αρχείου (truncate) Μετονομασία αρχείου (rename) Αντιγραφή αρχείου (delete)

60 Βασικά Προγράμματα του ΛΣ Windows Εξερεύνηση των Windows Περιλαμβάνεται σε όλες τις εγκαταστάσεις των Windows και είναι φτιαγμένο για να διευκολύνει την διαχείριση αρχείων και φακέλων Αναζήτηση Αρχείων και Φακέλων με βάση ολόκληρο το όνομα Μέρος του ονόματος Το περιεχόμενο του (π.χ ναπεριέχειτηλέξηsystem) Τοντύποτου(π.χ.DOC,.RTF,.PDF) Άλλα χαρακτηριστικά του

61 Βασικά Προγράμματα του ΛΣ Windows Αναζήτηση Αρχείων και Φακέλων με βάση Μέγεθος Ημερομηνία/περίοδο δημιουργίας Δίσκοστονοποίοβρίσκεται Υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται Χρήση των χαρακτήρων «balander» * αντιπροσωπεύει συνδυασμό χαρακτήρων? Αντιπροσωπεύει ένα μόνο χαρακτήρα

62 Βασικά Προγράμματα του ΛΣ Windows Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) Ιδιαίτερο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και δεν διαγράφεται. Πρόκειται για φάκελο όπου αποθηκεύονται για κάποιο χρονικό διάστημα τα αρχεία που διαγράφουμε, ώστε να μπορούν να ανακτηθούν όταν υπάρξει ανάγκη. Κάνοντας διπλό κλικ επάνω του, μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενά του ενώ με δεξί κλικ είναι δυνατόν να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του, μεταβάλλοντας π.χ. τη χωρητικότητά του. Προσοχή στη διαγραφή αρχείων!

63 Βασικά Προγράμματα του ΛΣ Windows Πίνακας ελέγχου (Control Panel) Παράθυρο που βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι επιλογές που αφορούν στη συντήρηση και τη ρύθμιση του συστήματός μας. Τοπική γλώσσα και σχετικές ρυθμίσεις Γλώσσα πληκτρολογίου Εγκατεστημένα προγράμματα Εγκατεστημένο υλικό κ.α ιεργασίες (Processes) Όλα τα «προγράμματα» τα οποία τρέχουν στον υπολογιστή μας

64 Διεργασίες στο ΛΣ Windows XP

65 Συνοδευτικά Προγράμματα του ΛΣ Windows Internet Explorer WordPad Σημειωματάριο (Notepad) Ζωγραφική (Paint) Outlook Express Media Player MSN Messenger

66 MS-DOS Microsoft Disk Operating System ( ) Περιβάλλον γραμμής εντολών Το λειτουργικό σύστημα που έτρεχαν οι περισσότεροι προσωπικοί υπολογιστές (συμβατοί IBM-PC) Ενός χρήστη (single user) Ελάχιστες δυνατότητες πολυπρογραμματισμού

67 MS-DOS Microsoft Disk Operating System ( ) Παραδείγματα εντολών MS DOS: md(δημιουργία καταλόγου): md class1 cd(αλλαγή καταλόγου): cd class1 rd (διαγραφή καταλόγου): rd class1 dir (περιεχόμενα τρέχοντος καταλόγου): C:\dos>dir

68 MS-DOS Microsoft Disk Operating System ( ) Παραδείγματα εντολών MS DOS: format (μορφοποίηση δίσκου/ δισκέτας): format h:/s diskcopy (αντιγραφή δισκέτας): diskcopy a: b: copy (αντιγραφή αρχείου): copy arxeio1.dat arxeio2.dat move (μετακίνηση αρχείου): move C:\dos\arxeio1.dat C:\school\taxh delete (διαγραφή αρχείου): delete c:\arxeio1.dat.

69 ΛΣ UNIX (1971 ) Πρόδρομος ήταν το ΛΣ MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service) που υλοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας 1960 από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT) σε συνεργασία με την Bell Labs ΑΤ&Τ. Ξεκίνησε από τους μεγάλους υπολογιστές του 70 (mainframes) και κατά βάση δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε προσωπικούς υπολογιστές Καταμερισμός Χρόνου (Time Sharing) Πολυπρογραμματισμός (Multiprogramming) Εικονική Μνήμη (Virtual Memory) Δικτυακές δυνατότητες και μηχανισμοί ασφαλείας

70 ΛΣ UNIX (1971 ) Παραλλαγές UNIX: XENIX ( ) Unix System V ή SysV ( ) UNIXWare (1991 ) SunOS/Solaris (1992 ) BSD/OS π.χ. FreeBSD, OpenBSD, NetBSD (1991 ) Tru64 Unix (1998 ) Mac OS X (2000 )

71 Solaris 10

72

73

74 Mac OS X v10.4 (Tiger)

75 Άλλα Διαδεδομένα ΛΣ Linux (1991 ) Αναπτύχθηκε αρχικά από τον Linus Torvalds και διατίθεται ως ελεύθερο λογισμικό Μοιάζει αρκετά με το UNIX, στοχεύοντας περισσότερο στους προσωπικούς υπολογιστές Mac OS ( ) Λειτουργικό σύστημα για τους υπολογιστές της Apple (μη συμβατοί με τους IBM-PC) Γραφικόπεριβάλλονεργασίας Οι τελευταίες εκδόσεις (Mac OS X) βασίζονται στο UNIX

76 Mandriva Linux 2007

77

78

79 Λογισμικό Εφαρμογών Το λογισμικό που έχει ως σκοπό να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη ανάγκη των χρηστών. Ανάπτυξη εφαρμογών: Κατά Παραγγελία (custom) custom), όταν ο ίδιος ο χρήστης/ οργανισμός που την χρειάζεται την αναπτύσσει (ή την αναθέτει προς ανάπτυξη). Εμπορικό Προϊόν, όταν εταιρεία παραγωγής λογισμικού ού αναπτύσσει την εφαρμογή και την πωλεί.

80 Προστασία Δικαιωµάτων Δηµιουργού Λογισµικούικού ίπλωµα ευρεσιτεχνίας (patent): του αντικειµενικού ενικού κώδικα και της διεπαφής (user interface) του λογισµικού ικού. Πνευµατικό δικαίωµα (copyright): του πηγαίου (αλγόριθµος) και του αντικειµενικού ενικού κώδικα του λογισµικού ικού. Άδεια χρήσης (license) Προστασία εµπορικών σηµάτων (trademark): δηλωτικό σημείο/ λογότυπο που προσδιορίζει μοναδικά το προϊόν/ υπηρεσία στους καταναλωτές.

81 Διαδεδομένες Κατηγορίες Εφαρμογών Εφαρμογές γραφείου Επεξεργασία Κειμένου (π.χ. MS Word) Λογιστικά Φύλλα (π.χ. MS Excel) Λογισμικό Παρουσιάσεων (π.χ. MS Powerpoint) Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (π.χ. MS Access) Δημιουργία εγγράφων/ ηλ. βιβλία (Adobe Reader/ Writer) Εφαρμογές Επικοινωνίας Πλοηγοί παγκόσμιου ιστού/ Web Browsers (π.χ. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Apple Safari) client (π.χ.( MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird) Chat (π.χ.( MSN Messenger, Google Talk) FTP client (π.χ.( Core FTP Lite, i.ftp) P2P client (π.χ.( Kazaa, BitTorrent) Άλλες βοηθητικές εφαρμογές Συμπίεση αποσυμπίεση (π.χ. WinZip, WinRar,, 7-Zip) 7 Δημιουργία αντιγραφή οπτικών μέσων αποθήκευσης (π.χ. Nero Burning ROM, Roxio Easy Media Creator) Ψυχαγωγία Αναπαραγωγή πολυμέσων (μουσικής, βίντεο) (π.χ. MS Windows Media Player, Winamp,, VLC Media Player) Παιχνίδια Σχεδίαση Επεξεργασία εικόνων/ γραφικών (π.χ. Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks, CorelDRAW Graphics Suite) Επεξεργασία αρχιτεκτονικών σχεδίων (π.χ. Autodesk AutoCAD)

82 Διαδεδομένες Κατηγορίες Εφαρμογών Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών/ επεξεργασίας βίντεο (π.χ. Adobe Premiere, Pinacle Studio, Ulead Video Studio, Macromedia Flash) Δημιουργία διαχείριση Ιστοσελίδων (π.χ. MS Frontpage,, Macromedia Dreamweaver) Μαθηματικές Εφαρμογές (π.χ. MathWorks MATLAB) Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών (π.χ. MS Visual Studio, JDK (Java Development Kit), BloodshedSoftware Dev-Pascal)

83 Εισαγωγή στην Πληροφορική Επεξεργαστής Κειμένου Δέχεται το κείµενο πληκτρολόγησης Διόρθωση κειμένου Αντιγραφή/ επικόλληση κειμένου σε άλλο σηµείο του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Μορφοποίηση κειµένου, σελίδας, εγγράφου Πίνακες Εικόνες και άλλων αντικειµένων στο κείµενο Σχόλια, Αναφορές, Πίνακες Περιεχομένων Αποθήκευση εγγράφων σε αρχεία Εργαλεία αποτελεσματικής εργασίας VolksWriter XyWrite WordStar WordPerfect MS Word Open Office Word Star Office Word

84 H χρησιµότητα των Φύλλων Εργασίας Οι εφαρµογές των Υπολογιστικών Φύλλων χρησιµοποιούνται για την οικονοµική και επιστηµονική ανάλυση των αριθµητικών δεδοµένων. Τα προγράµµατα αυτά εκτελούν υπολογισµούς και παρουσιάζουν µε γραφήµατα σχέσεις μεταξύ των δεδοµένων. Το πρώτο πρόγραµµα των φύλλων εργασίας (VisiCalc) εµφανίσθηκε το 1979, ήταν πολύ εύκολο στη χρήση του και συνέβαλε σηµαντικά, μαζί µε τις εφαρµογές της επεξεργασίας κειµένου και της διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, στην εισαγωγή τους στο περιβάλλον του αυτοµατισµού γραφείου. Visicalc Framework Multiplan Lotus 123 Quattro Pro Harvard Graphics MS EXCEL Open Office Spreadsheets Star Office Spreadsheets

85 Παρουσιάσεις Χρήση για λόγους επικοινωνίας Εφαρμογές στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις Η χρήση διαφανειών διευκολύνει την ανάλυση των πληροφοριών, την οπτικοποίηση και αφοµοίωση των πληροφοριών, ενεργοποιεί την προσοχή και κάνει σηµαντική οικονοµία χρόνου. Μια επιµεληµένη παρουσίαση αυξάνει τη συγκράτηση των πληροφοριών από το ακροατήριο και προσθέτει αξιοπιστία στην παρουσίαση. Η παρουσίαση µπορεί να υποστηρίζεται από υπολογιστή και να εµφανίζει τις διαφάνειες στις οθόνες υπολογιστών ενός τοπικού δικτύου ή σε γιγαντοοθόνη (µέσο βίντεο-προβολέα) αξιοποιώντας δυνατότητες κίνησης, ήχου, βίντεο και ειδικών εφέ για περισσότερο εντυπωσιακά αποτελέσµατα.

86 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ερωτήσεις, Απορίες, Επεξηγήσεις

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Ι Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Δομή Η/Υ Ο Η/Υ αποτελείται από δυο βασικά στοιχεία: Υλικό (το ηλεκτρονικό-μηχανικό μέρος πχ συσκευές, πλακέτες κλπ) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα Κάθε Η/Υ αποτελείται από το Υλικό (Hardware) και το Λογισμικό (Software). Το Υλικό είναι το ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ver Επεξεργαστές κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων Οδηγοί συσκευών (Device Drivers)

ver Επεξεργαστές κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων Οδηγοί συσκευών (Device Drivers) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ορισμοί Πληροφορική I Πρόγραμμα: ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα Πληροφορική 2 Λειτουργικά Συστήματα 1 2 Λογισμικό Υπολογιστών Υπολογιστής Υλικό Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα Προγράμματα Εφαρμογών 3 Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 1

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 1 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 1 1 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Διαφάνειες σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Κεφάλαιο 1: Windows ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Τα Windows είναι ένα λειτουργικό περιβάλλον, τo οποίo κάνει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (1 ο μέρος)

Λειτουργικά Συστήματα (1 ο μέρος) Λειτουργικά Συστήματα (1 ο μέρος) Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση J. Glenn Brookshear Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Ιστορικό των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. 2. Από ποια στοιχεία αποτελείται το κεντρικό μέρος ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία καθενός; Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 22 Σεπτεµβρίου, 2006 Γεώργιος Έλληνας Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ MS-DOS WINDOWS Διδάσκων: Γιάννης Χρυσάκης Εργαστηριακό Μάθημα 2012-2013 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Εισαγωγή DOS: Disk Operating System Το

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc 1 BΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λ/Σ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc 2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Λ/Σ Εχουμε την πρώτη μέχρι την τέταρτη γενιά Λ/Σ,τα σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό 2 Λογισμικό Συστήματος Τα ειδικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών. Το λειτουργικό σύστημα (operating system)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό συστημάτων 1

Λειτουργικό συστημάτων 1 Θέματα κεφαλαίου Πληροφορική Ι Ιωάννης Γιώτης Λογισμικό συστημάτων: Το λειτουργικό σύστημα, τα βοηθητικά προγράμματα και η διαχείριση αρχείων Τα βασικά στοιχεία των λειτουργικών συστημάτων Η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 2 η : Λειτουργία Η/Υ Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 5: Λειτουργικά Συστήματα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Να περιγράψουμε τι είναι τα λειτουργικά συστήματα και να δούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα (1 ο μέρος) Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση J. Glenn Brookshear Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα Ιστορικό των λειτουργικών συστημάτων Αρχιτεκτονική λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΗΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΘΕΩΡΙΑ) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επεξεργαστής (CPU) : (ταχύτητα, εταιρία, μοντέλο, πυρήνες) Windows XP : (ταχύτητα, εταιρία, μοντέλο) : Πηγαίνουμε Έναρξη / Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών 2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών 2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 - 2 - Κεφάλαιο 2 ο Δευτερεύουσα μνήμη Οι εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι (floppy disks) ή δισκέτες Οι σκληροί μαγνητικοί δίσκοι (hard disks) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εφαρμογών

Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να ολοκληρώσουν μια εργασία στον υπολογιστή Office - Πακέτα Σύνολο προγραμμάτων γραφείου Στάνταρ εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα. Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα. Δρ. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική II Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix Εισαγωγή Περιεχόµενα Λειτουργίες του Λ.Σ. Unix Λογαριασµοί Username Password Userid και Groupid Home Directory Κέλυφος Σύστηµα Αρχείων Pathname examples Pathname σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Εισαγωγή στη Διαχείριση Αρχείων Οι Η/Υ θα ήταν άχρηστοι, αν δεν μπορούσαν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται για μελλοντική χρήση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 2 Using the Computer and Managing Files) Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Θέματα Πολλαπλής Επιλογής 1. Ποιο από τα παρακάτω λογισμικά ανήκει στη κατηγορία του λογισμικού συστήματος; (α) MS Work 2003 (γ) MS Excel 2007 (β) MS Windows Vista (δ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 3 Οκτωβρίου, 2004 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Λειτουργικά συστήματα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Λειτουργικά συστήματα ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λειτουργικά συστήματα Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Να περιγράψουμε τι είναι τα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων

ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων ιδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Υπολογιστικό Σύστηµα Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από Πώς καταφέρνουν και λειτουργούν όπως αναµένει ο χρήστης; 1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 4: Το Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα Ανδρέας Βέγλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 Χρονοδρομολογητής ή χρονοπρογραμματιστής (scheduler) είναι το τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε διανομή μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί windows manager όπως: Xfe (Xubuntu) Gnome, (Debian,Ubuntu) KDE, (Kubuntu, Mandriva)

Σε κάθε διανομή μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί windows manager όπως: Xfe (Xubuntu) Gnome, (Debian,Ubuntu) KDE, (Kubuntu, Mandriva) Τι είναι το Linux Βασικό στοιχείο είναι ο πυρήνας Linux Ο πυρήνας Linux δημιουργήθηκε από τον φοιτητή πληροφορικής Linus Torvalds το 1991 Αν και δεν χρησιμοποιεί κώδικα του UNIX, μπορεί να θεωρηθεί παρεμφερές

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα