Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα""

Transcript

1 Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: SP-2584, E11J

2 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε πιθανή βλάβη στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος. Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους Αναθ. A00

3 Εγκατάσταση και διαμόρφωση 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ολοκληρώσετε τις παρακάτω εργασίες, συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφάλειας που συνοδεύουν το σύστημά σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα προορίζεται για μια θέση με περιορισμένη πρόσβαση. Προφυλάξεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Κατά την τοποθέτηση ενός κουτιού μέσα σε ένα rack, πρέπει να τηρείτε τις απαιτήσεις ασφαλείας που παρατίθενται εδώ. Η κατασκευή του rack πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει το συνολικό βάρος του εγκατεστημένου κουτιού(ών) και ο σχεδιασμός πρέπει να ενσωματώνει χαρακτηριστικά σταθεροποίησης, κατάλληλα για την αποφυγή ανατροπής του rack ή πτώσης του κατά την εγκατάσταση ή την κανονική χρήση. Όταν φορτώνετε ένα rack με κουτιά, να τοποθετείτε τα κουτιά μέσα στο rack ξεκινώντας από κάτω, ενώ όταν τα αφαιρείτε να ξεκινάτε από πάνω. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να ανατραπεί ένα rack, μην αφαιρείτε περισσότερα από ένα κουτιά τη φορά από το rack. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί με μια εγκατάσταση εξαγωγής χαμηλής πίεσης στο πίσω μέρος [η πίσω πίεση που δημιουργείται από τις θύρες του rack και τα εμπόδια δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 Pascal (μετρητής νερού 0,5 mm)]. Στον σχεδιασμό του rack πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος για τη μονάδα που είναι 35 C. Το rack πρέπει να διαθέτει ένα ασφαλές σύστημα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να παρέχει προστασία έναντι υπερέντασης για τη μονάδα και να μην υπερφορτώνεται από τον συνολικό αριθμό μονάδων που τοποθετούνται μέσα στο rack. Όταν αντιμετωπίζετε αυτά τα ζητήματα, λαμβάνετε υπόψη την τιμή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που αναγράφεται στην πινακίδα ενδείξεων. Το σύστημα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να παρέχει μια αξιόπιστη γείωση για κάθε μονάδα μέσα στο rack. 3

4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προειδοποίηση μεγάλου βάρους. Ένα πλήρως διαμορφωμένο κουτί MD1280 ζυγίζει έως και 103,7 kg. Ένα άδειο κουτί ζυγίζει 64 kg. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες μεθόδους ανύψωσης. Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία λειτουργίας μέσα στο κουτί μπορεί να φτάσει τους 60 C (140 F). Προσοχή όταν ανοίγετε τα συρτάρια και αφαιρείτε τις θήκες. Προειδοποίηση αποσύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Υποδεικνύει ότι όλες οι συνδέσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς το κουτί πρέπει να αποσυνδεθούν προτού προχωρήσετε. Άνοιγμα της συσκευασίας του συστήματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άνοιγμα της συσκευασίας, η εγκατάσταση και η ανάπτυξη του συστήματος Dell Storage πρέπει να γίνεται μόνο από έναν πιστοποιημένο τεχνικό συντήρησης. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το σημείο όπου πρόκειται να τοποθετήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Dell Storage διαθέτει τα παρακάτω: Ισχύς 208 V από ανεξάρτητη πηγή ή μια μονάδα διανομής ρεύματος rack με UPS (δεν θα λειτουργήσει με ισχύ 110 V). Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε πάνω από το σημάδι των 20U, πρέπει να προμηθευτείτε μηχανικό ανυψωτήρα. Επισκόπηση εγκατάστασης Η διαδικασία εγκατάστασης περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές εργασίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εγκατασταθεί σε μια κλειστή διάταξη rack ή σε μια διάταξη rack πολλαπλών μονάδων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας στο rack μπορεί να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αίθουσα. Συνεπώς, πρέπει να προσέξετε ώστε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σε χώρο συμβατό με τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Tma) που ορίζει ο κατασκευαστής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το έγγραφο. 1. Συναρμολογήστε τις ράγες σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες εγκατάστασης του rack που παρέχονται μαζί με το σύστημά σας. 2. Αφαιρέστε το κουτί από τη συσκευασία του. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαιτούνται δύο άτομα με ιμάντες ανύψωσης ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός. 3. Εγκαταστήστε τα κουτιά μέσα στο rack. Φορτώνετε πάντα το rack από κάτω προς τα επάνω για λόγους σταθερότητας. Αν έχετε λιγότερα από τον μέγιστο αριθμό κουτιών, μπορείτε να αφήσετε χώρο για επέκταση. 4

5 4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν εγκαθιστάτε πάνω από το κάτω 20U ενός rack, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μηχανικός ανυψωτήρας που θα προμηθευτεί ο πελάτης για την αποφυγή τραυματισμών. Τοποθετείτε μία-μία τις μονάδες δίσκου στη θήκη (DDIC) μέσα στο κουτί. Προστατεύστε τον σκληρό δίσκο από στατική εκκένωση. Πιάνετε τις θήκες DDIC από τις άκρες του πλαισίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το σύστημα κουτιού λειτουργεί για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (ανάλογα με το υψόμετρο) με ανοιχτά τα συρτάρια μονάδων δίσκου, το κουτί μπορεί να υπερθερμανθεί, οδηγώντας σε διακοπή τροφοδοσίας και απώλεια δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. 5. Κλείστε το συρτάρι μονάδων δίσκου αφού τοποθετήσετε όλες τις θήκες DDIC. Αριθμός 1. Εγκατάσταση κουτιού σε ένα rack 1. Διάταξη απελευθέρωσης συρταριού (2) Μία σε κάθε πλευρά του συρταριού. Απελευθερώνει τις ασφάλειες ανοιχτού συρταριού. a. Τραβήξτε και κρατήστε και τις δύο διατάξεις απελευθέρωσης συρταριού και κατόπιν σπρώξτε ελαφρώς μέσα το συρτάρι. b. Απελευθερώστε και σπρώξτε το συρτάρι μονάδων δίσκου προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού αφήσετε τις ασφάλειες ανοιχτού συρταριού, απομακρύνετε τα χέρια σας από τους ολισθητήρες πριν σπρώξετε το συρτάρι προς τα μέσα, προς αποφυγή τραυματισμών. 5

6 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας. Αριθμός 2. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε όταν κλείνετε την πίσω πόρτα του rack ώστε τα καλώδια τροφοδοσίας να έχουν επαρκή χώρο καθώς ορισμένα rack μπορεί να μην είναι αρκετά βαθιά. 6

7 Στερέωση των καλωδίων τροφοδοσίας Αριθμός 3. Στερέωση των καλωδίων τροφοδοσίας 1. Στερεώστε καλά τα καλώδια τροφοδοσίας στο στήριγμα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλιπ. 2. Τοποθετήστε την άλλη άκρη των καλωδίων τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είναι ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). Θέση των διακοπτών τροφοδοσίας Αριθμός 4. Θέση των διακοπτών τροφοδοσίας 7

8 Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παραλάβατε μαζί με το σύστημά σας και αφορούν θέματα ασφάλειας και τις κανονιστικές διατάξεις. Οι πληροφορίες για την εγγύηση μπορεί να περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο ή να παρατίθενται σε χωριστό έγγραφο. Η αντίστοιχη τεκμηρίωση που συνοδεύει τη δική σας λύση για τοποθέτηση σε rack περιγράφει τη διαδικασία εγκατάστασης του συστήματός σας μέσα σε ένα rack. Ο οδηγός Service Guide παρέχει πληροφορίες για το σέρβις και τη συντήρηση του κουτιού. Το έγγραφο αυτό διατίθεται online στη διεύθυνση dell.com/support/home. Ο οδηγός Administrators Guide παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο διαμόρφωσης, διαχείρισης και ενημέρωσης του λογισμικού MD1280 Storage Enclosure. Το έγγραφο αυτό διατίθεται online στη διεύθυνση dell.com/ support/home. 8

9 Τεχνικές προδιαγραφές 4 Μονάδες σκληρού δίσκου Σκληροί δίσκοι SAS Έως και 84 σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 3,5 ιντσών (6,0 Gbps ή 12,0 Gbps) Μονάδες Storage Bridge Bay (SBB) Μονάδες SBB Δύο μονάδες I/O EMM άμεσης σύνδεσης Συνδεσιμότητα Διαμορφώσεις Διάφορες διαμορφώσεις με συνδέσεις διακομιστών που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 168 σκληρούς δίσκους σε αλυσίδες κουτιών εφεδρικής διαδρομής. Οι διακομιστές μπορούν να υποστηρίξουν έως και έξι αλυσίδες κουτιών. Πλεονάζουσα Συστοιχία Ανεξάρτητων Δίσκων (RAID) Ελεγκτής Διαχείριση Διάφοροι ελεγκτές με συνδέσεις διακομιστών RAID ή SAS HBA. Διαχείριση RAID μέσω του Dell Storage System Manager, έκδοση 6.4 ή νεότερη. Πλακέτα Back-Plane Θύρες Δύο ζεύγη θυρών SBB Δύο ζεύγη θυρών SBB Πέντε θύρες μονάδας ανεμιστήρα ψύξης Δύο θύρες μονάδων τροφοδοσίας (PSU) Θύρες πίσω πλευράς (ανά SBB) Θύρες SAS Ασύμμετρη καλωδίωση SAS για σύνδεση στον ελεγκτή και για επέκταση σε ένα πρόσθετο κουτί Υποστήριξη Mini-SAS HD προς καλώδιο Mini-SAS γενικά κωδικοποιημένη για τα παρακάτω μήκη που υποστηρίζονται τη δεδομένη στιγμή: Ελεγκτής προς MD1280: 0,5 m 2 m 9

10 Θύρες πίσω πλευράς (ανά SBB) 3 m 5 m MD1280 προς MD1280: 0,6 m 2 m 4 m 6 m ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θύρες SAS είναι συμβατές με SFF-8086/SFF Ενδεικτικές λυχνίες LED Μπροστινό πλαίσιο Μία λυχνία LCD δύο ψηφίων για αναγνωριστικό μονάδας, κωδικό σφάλματος και αναγνωριστικό θέσης μονάδας Μία δίχρωμη λυχνία LED για την κατάσταση τροφοδοσίας σφάλματος μονάδας (κουτί στο σύνολό του) λογικού σφάλματος (μονάδα δίσκου, HBA, ελεγκτής RAID, κ.ο.κ.,) σφάλματος συρταριού 1 σφάλματος συρταριού 2 Συρτάρι μονάδων δίσκου Μία μονόχρωμη λυχνία LED για την πλευρική κάρτα και την κατάσταση τροφοδοσίας σφάλματος συρταριού λογικού σφάλματος σφάλματος καλωδίου Έξι μονόχρωμες λυχνίες LED για την κατάσταση μεταφοράς δεδομένων Δίσκος στο φορέα (DDIC) Μονάδα IO SAS 6 Gb Μία μονόχρωμη λυχνία κατάστασης LED για την κατάσταση σφάλματος σκληρού δίσκου 14 μονόχρωμες λυχνίες κατάστασης LED, τέσσερις, καθεμία για τρεις θύρες SAS και δύο για την κατάσταση μονάδας Μονάδα ψύξης μονάδας σφάλματος μπαταρίας (δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος) 10

11 Ενδεικτικές λυχνίες LED σφάλματος ανεμιστήρα τροφοδοσίας Μονάδες τροφοδοσίας AC PSU (ανά PSU) Watt 2,8 kw Τάση VAC (8,6 A 4,3 A) Έκλυση θερμότητας Μέγιστο ρεύμα εισροής W Υπό τυπικές συνθήκες γραμμής και πάνω από την περιοχή των τιμών περιβάλλοντος λειτουργίας όλου του συστήματος, το ρεύμα εισροής μπορεί να φτάσει στα 55 A ανά PSU για 10 ms ή λιγότερο. Διαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή) Υποστηριζόμενη κατανάλωση τροφοδοσίας σκληρού δίσκου (συνεχής) Έως και 1,6 A σε +12 V Έως και 1,6 A σε +12 V Ισχύς κάρτας IO (ανά υποδοχή) Μέγιστη ισχύς που καταναλώνεται από την κάρτα IO Μέγιστη διαθέσιμη ισχύς Μέγιστη διαθέσιμη ισχύς Ύψος Πλάτος Βάθος (από το βραχίονα στήριξης μέχρι την πίσω επιφάνεια) Βάρος (μπροστινή επιφάνεια μέχρι πίσω επιφάνεια) Συνολικό βάρος (μέγιστη διαμόρφωση) Βάρος αποστολής (χωρίς μονάδες δίσκου) 11 W σε +12 V 100 W σε +12 V 1 W σε +5 V (κατάσταση αναμονής) 22,23 cm 48,26 cm 91,5 cm 96 cm 130,7 kg 62 kg 11

12 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστημάτων, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα dell.com/ environmental_datasheets. Θερμοκρασία Λειτουργία Από 5 έως 35 C (41 F έως 95 F), με μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 10 C την ώρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέγιστη θερμοκρασία 35 C έως 2134 m, μειώνεται σε 30 C για 2134 m έως 3000 m. Αποθήκευση Από -40 έως 70 C (-40 έως 158 F) με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας 20 C ανά ώρα Σχετική υγρασία Λειτουργία Αποθήκευση 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της υγρασίας 10% ανά ώρα 5% έως 100% (χωρίς συμπύκνωση) Μέγιστη ταλάντευση Λειτουργία Αποθήκευση 0,21 G στα Hz για 15 λεπτά 1,04 G στα Hz για 15 λεπτά Μέγιστη δόνηση Λειτουργία Ημιτονοειδής δόνηση 5 G +/- 5% με διάρκεια παλμού 10 ms +/- 10% μόνο σε κατευθύνσεις λειτουργίας Αποθήκευση Άξονας Z: 30 g 10 ms ημίτονο Οριζόντιος (X) άξονας και κάθετος (Y) άξονας: 20 g 10 ms ημίτονο Υψόμετρο Λειτουργία 30,5 έως 3000 m ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέγιστη θερμοκρασία 35 C έως 2134 m, μειώνεται σε 30 C για 2134 m έως 3000 m. Αποθήκευση 300 έως m Επίπεδο ρύπων στην ατμόσφαιρα 12

13 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Κατηγορία G2 ή χαμηλότερο όπως καθορίζει το πρότυπο ISA- S

14 Επικοινωνία με την Dell 5 Η Dell παρέχει αρκετές επιλογές για online και τηλεφωνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Internet, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell. Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Για να επικοινωνήσετε με την Dell σχετικά με πωλήσεις, τεχνική υποστήριξη ή θέματα εξυπηρέτησης πελατών: 1. Μεταβείτε στον ιστότοπο dell.com/support. 2. Επιλέξτε τη χώρα σας από το αναπτυσσόμενο μενού στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας. 3. Για προσαρμοσμένη υποστήριξη: a. Εισαγάγετε την ετικέτα εξυπηρέτησης στο πεδίο Enter your Service Tag (Εισαγωγή ετικέτας εξυπηρέτησής σας). b. Κάντε κλικ στο Submit (Υποβολή). Θα εμφανιστεί η σελίδα υποστήριξης με τις διάφορες κατηγορίες υποστήριξης. 4. Για γενική υποστήριξη: a. Επιλέξτε την κατηγορία προϊόντος. b. Επιλέξτε το τμήμα προϊόντος. c. Επιλέξτε το προϊόν σας. Θα εμφανιστεί η σελίδα υποστήριξης με τις διάφορες κατηγορίες υποστήριξης. 14

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 CX410 Series Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

MS510 και MS610 Series

MS510 και MS610 Series MS510 και MS610 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 630, 635, 646 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ. Διαδραστικός πίνακας SMART Board V280 Οδηγός χρήστη και εγκατάστασης

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ. Διαδραστικός πίνακας SMART Board V280 Οδηγός χρήστη και εγκατάστασης ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ Διαδραστικός πίνακας SMART Board V280 Οδηγός χρήστη και εγκατάστασης Εγγραφή προϊόντος Αν εγγράψετε το προϊόν SMART που έχετε αγοράσει, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Dell OptiPlex 9030 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου

Dell OptiPlex 9030 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου Dell OptiPlex 9030 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W09C Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W09C001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W Συσκευή προβολής UM352W Εγχειρίδιο χρήσης Model No. NP-UM352W Εκδ. 1 3/15 Οι όροι Apple, Mac, Mac OS, MacBook και imac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Συσκευή προβολής PH1000U Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Ver. 6 3/15 Ο όρος DLP είναι εμπορικό σήμα της Texas Instruments. Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 6 Σάρωση με το CaptureOnTouch...33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 6 Σάρωση με το CaptureOnTouch...33 Εγχειρίδιο χρήσης ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Ασφάλεια. 1.1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1 Ασφάλεια. 1.1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας DVR 700 Ασφάλεια el 1 1 Ασφάλεια 1.1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε, τηρήστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά όλες τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις στη μονάδα

Διαβάστε περισσότερα