ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ"

Transcript

1

2 ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Όνομα Παιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο γίνεται με τη νόμιμη απόκτηση ενός Γραμματίου/Λαχνού ή Τεμαχίου αυτού, υπό τον όρο της προγενέστερης ή ταυτόχρονης καταβολής της ονομαστικής αξίας αυτού. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κάθε Λαχνός ή Τεμάχιο παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στην κλήρωση για την οποία εκδόθηκε. Η συμμετοχή ενός παίκτη στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, του Ειδικού Κανονισμού Λαϊκού Λαχείου, των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και των όρων της Σύμβασης Προσχώρησης, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (www.hellenic-lotteries.gr). Διάθεση Λαχνών Οι Λαχνοί και τα Τεμάχια πωλούνται στους παίκτες μόνο μέσω των Πωλητών Λιανικής της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Απαγορεύεται η πώληση Λαχνών και Τεμαχίων προς παίκτες σε τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από την αναγραφόμενη στο Λαχνό και δεν μπορεί να διαφοροποιείται ανάμεσα σε Λαχνούς ή/και Τεμάχια της ίδιας κλήρωσης. Απαγορεύεται η πώληση των Λαχνών ή Τεμαχίων στους παίκτες με πίστωση. Περιγραφή Το Λαϊκό Λαχείο είναι ένα περιοδικό Λαχείο αυτοτελών εβδομαδιαίων κληρώσεων που κυκλοφορεί σε σειρές των αριθμών ( ). Κάθε Γραμμάτιο αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους Τεμάχια με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η πεντάδα κοστίζει 10œ, ενώ ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει κατõ ελάχιστο με ένα Τεμάχιο (1/5), το οποίο κοστίζει 2œ. Κάθε Τεμάχιο αναγράφει τον τίτλο του Λαχείου, τον αριθμό, τη σειρά, το στοιχείο και την κλήρωση στην οποία ανήκει, την αρίθμησή του, τις ημερομηνίες κλήρωσης και παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης, το Μέγιστο Πρώτο Βραβείο.

3 Για κάθε σειρά του Λαχείου, κερδίζουν 120 Λαχνοί που διακρίνονται στον Πρώτο Λαχνό, σε δύο Μεγάλους και σε 117 Μεσαίους Λαχνούς. Επίσης υπάρχει μία πληθώρα χιλιάδων Μικρών Λαχνών (άρτιοι). Ο Τρίδυμος Λαχνός αποτελείται από τρεις Λαχνούς τριών διαδοχικών σειρών που προσδιορίζονται μετά από κλήρωση ενός αριθμού σε μία από τις σειρές που κυκλοφορούν. Ο Μεγάλος Λαχνός κληρώνεται μεταξύ των Τεμαχίων του Πρώτου Λαχνού του Τρίδυμου και κερδίζει από œ, ενώ αυξάνεται με τα ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Τρόπος Κλήρωσης & Σύστημα Διανομής Κερδών Οι κληρώσεις διενεργούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο. Σε ένα σύστημα κληρωτίδων αποτελούμενο από επτά (7) ανεξάρτητες κληρωτίδες, ρίχνονται: α) στην πρώτη κληρωτίδα, 8 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 7 και αντιστοιχούν στις δεκάδες χιλιάδες του αριθμού που κληρώνεται. β) στη δεύτερη κληρωτίδα, 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 9 και αντιστοιχούν στη χιλιάδα του αριθμού που κληρώνεται. γ) στην τρίτη κληρωτίδα, 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 9 και αντιστοιχούν στην εκατοντάδα του αριθμού που κληρώνεται. δ) στην τέταρτη κληρωτίδα, 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 9 και αντιστοιχούν στη δεκάδα του αριθμού που κληρώνεται. ε) στην πέμπτη κληρωτίδα, 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 9 και αντιστοιχούν στη μονάδα του αριθμού που κληρώνεται. στ) στην έκτη κληρωτίδα, τόσα σφαιρίδια όσες και οι σειρές των Λαχνών που κυκλοφορούν για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Τα σφαιρίδια αναγράφουν τους αριθμούς κάθε σειράς. ζ) στην τελευταία κληρωτίδα, τόσα σφαιρίδια όσα ο αριθμός των Τεμαχίων έκαστου Λαχνού. Κάθε Τεμάχιο αποτυπώνεται σε σφαιρίδιο με ένα αλφαριθμητικό στοιχείο Α, Β, Γ, Δ και Ε. Από τους μονοψήφιους αριθμούς που αναγράφονται στις πέντε πρώτες κληρωτίδες προσδιορίζεται ο Πρώτος Λαχνός του Πίνακα Κερδών που κερδίζει το αντίστοιχο ποσό και που αποτελεί ταυτόχρονα και τον αριθμό του Τρίδυμου Λαχνού. Σε περίπτωση που κληρωθεί ο αριθμός θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός Από την έκτη κληρωτίδα αναδεικνύεται η σειρά στην οποία ανήκει ο Πρώτος Λαχνός του Τρίδυμου ενώ από την έβδομη κληρωτίδα προσδιορίζεται το Τεμάχιο του Πρώτου Λαχνού του Τρίδυμου που κερδίζει το Μεγάλο Λαχνό της κλήρωσης. Ο σχηματισμός των υπόλοιπων 119 Λαχνών που κερδίζουν, γίνεται αυτόματα με γνώμονα τον Πρώτο Λαχνό της κλήρωσης από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου. Οι επόμενοι Λαχνοί που κερδίζουν το αντίστοιχο ποσό του Πίνακα Κερδών, ορίζονται ως όλοι οι αριθμοί που το τελευταίο τους ψηφίο είναι όμοιο με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού που κληρώθηκε. Οι τελευταίοι Λαχνοί που κερδίζουν το αντίστοιχο ποσό του Πίνακα Κερδών, ορίζονται ως όλοι οι αριθμοί που αρχίζουν από τη χιλιάδα του Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Λαχνού της κλήρωσης. Ο Δεύτερος και Τρίτος Λαχνός του Τρίδυμου Λαχνού σχηματίζονται αυτόματα χωρίς να κληρωθούν, με την προσθήκη του αριθμού +1 και -1 στον αριθμό της σειράς που κληρώθηκε. Αν κληρωθεί η τελευταία σειρά που κυκλοφορεί, στον Πρώτο Λαχνό του Τρίδυμου, ως Δεύτερος Λαχνός του Τρίδυμου προσδιορίζεται η πρώτη σειρά που κυκλοφορεί. Αν κληρωθεί η πρώτη σειρά που κυκλοφορεί στον Πρώτο Λαχνό του Τρίδυμου, ως Τρίτος Λαχνός του Τρίδυμου προσδιορίζεται η τελευταία σειρά που κυκλοφορεί. Εφόσον ο Πρώτος Λαχνός του Τρίδυμου κληρωθεί σε Τεμάχιο της κλήρωσης που έχει πουληθεί, τότε χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας μιας πρόσθετης κλήρωσης που έπεται της κύριας κλήρωσης, Στην πρόσθετη κλήρωση χρησιμοποιείται η τέταρτη και πέμπτη κληρωτίδα για να κληρωθεί ένας διψήφιος αριθμός που αποτελείται από δεκάδα μεταξύ των αριθμών 0 και 9 και μονάδα μεταξύ των αριθμών 0 μέχρι και 9 και ο οποίος καθορίζει το ποσό της χρηματοδότησης του Μεγάλου Λαχνού.

4 Αν ο διψήφιος αριθμός συμπέσει ακριβώς με τους δύο τελευταίους αριθμούς του Πρώτου Λαχνού της κλήρωσης, δηλαδή η δεκάδα συμπέσει με τη δεκάδα και η μονάδα με τη μονάδα, τότε τα κέρδη του Πρώτου Λαχνού χρηματοδοτούνται με επιπλέον œ. Αν ο διψήφιος αριθμός συμπέσει αντίστροφα με τους δυο τελευταίους αριθμούς του Πρώτου Λαχνού, δηλαδή η δεκάδα συμπέσει με τη μονάδα και η μονάδα με τη δεκάδα, τότε τα κέρδη του Πρώτου Λαχνού χρηματοδοτούνται με επιπλέον œ. ΤΖΑΚ-ΠΟΤ Εφόσον ένας, δύο ή όλοι οι Λαχνοί του Τρίδυμου Λαχνού κληρωθούν σε αριθμούς αδιάθετων Γραμματίων της κλήρωσης, το ποσό των κερδών αυτών μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση μειωμένο κατά 10% και προσαυξάνει το ποσό του Τρίδυμου Λαχνού της επόμενης κλήρωσης. Σε κάθε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ αυξάνονται τα κέρδη του Μεγάλου Λαχνού κατά œ. Το εναπομείναν υπόλοιπο κατανέμεται σε ποσοστό 40% στα υπόλοιπα τεμάχια (4/5) του Πρώτου Λαχνού του Τρίδυμου Λαχνού και το υπόλοιπο 60% στα τεμάχια (10/5) του Δεύτερου και Τρίτου Λαχνού του Τρίδυμου. Εάν βρεθεί νικητής σε μία κλήρωση στον Πρώτο Λαχνό αλλά όχι στο Δεύτερο ή στον Τρίτο, τότε συμβαίνει το ίδιο με παραπάνω, μόνο που τα κέρδη του Μεγάλου Λαχνού στο επόμενο ΤΖΑΚ- ΠΟΤ θα αυξηθούν μόνο κατά œ. Το ποσοστό των ακαθάριστων εισπράξεων, που διατίθεται ετησίως στους νικητές, δεν μπορεί να υπολείπεται του 60%. Πίνακας Κερδών Δέκα χιλιάδες οκτακόσια εννέα (10.809) Γραμμάτια κάθε σειράς κερδίζουν τα παρακάτω ποσά: Αύξων Αριθμός Λαχνού Ποσότητα Λαχνών Κέρδος œ Σύνολο œ 1ος ος ος ος - 18ος ος - 40ος ος - 120ος ος - 919ος ος ος ος ος Σύνολο Φορολογία Κερδών Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής: Κέρδος έως 100œ: αφορολόγητο Κέρδος από 100,01œ έως 1.000œ: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100œ) Κέρδος από 1.000,01œ και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100œ) Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού. Παραγραφή Κερδών Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους κάθε κλήρωσης του Λαχείου παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Καταβολή Κερδών - Βεβαίωση Κερδών Τα Χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού. Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου. Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως: Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100œ ανά Λαχνό δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01œ έως και 800œ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Μικτά κέρδη προ φόρων από 800,01œ έως και œ ανά Λαχνό, καταβάλλονται αποκλειστικά από συνεργαζόμενη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Μικτά κέρδη προ φόρων από ,01œ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται αποκλειστικά από συνεργαζόμενη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της εγκυρότητας ενός Λαχνού, με τις διαδικασίες Επαλήθευσης ή Αποκατάστασης, όπως αυτές περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του παιγνίου. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή του κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες

5 περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής του Λαχνού. Η αναστολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου, ή το ανώτατο, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση προς πληρωμή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση κέρδους μετά από αίτημα του Παίκτη, το οποίο υποβάλλεται αποκλειστικά κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, από αυτό της είσπραξης των κερδών,* για το σύνολο των ονομαστικών εντολών πληρωμής της προηγούμενης οικονομικής χρήσης που προσκομίζει ο αιτών, οι οποίες υπάγονται στα όρια κερδών των παραγράφων: & της υπ αριθ. 129/2/ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ως άνω απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. Συγκεκριμένα: Δεν χορηγούνται βεβαιώσεις μικτών κερδών, προ φόρων, κάτω του ορίου των 200œ ανά Λαχνό. Για ποσά από 200œ έως και 800œ ανά Λαχνό, εάν ο Παίκτη επιθυμεί, μπορεί να αιτηθεί της έκδοσης βεβαίωσης κέρδους. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος εισπράττει υποχρεωτικά το κέρδος του μόνο από συνεργαζόμενη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Για ποσά από 800,01œ και άνω, μαζί με την υποχρεωτική έκδοση πληρωμής, εκδίδεται ταυτόχρονα και αντίτυπο για βεβαίωση κέρδους, το οποίο θα προσκομισθεί στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. από τον Παίκτη, μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνοδεύουν την αίτησή του για την έκδοση βεβαίωσης, κατά το χρόνο που ορίζεται ανωτέρω. Πλαίσιο Κληρώσεων Οι κληρώσεις του Λαϊκού Λαχείου θα διενεργούνται κάθε εβδομάδα, ημέρα Τρίτη και δημόσια με ευθύνη πενταμελούς Επιτροπής Κλήρωσης, η οποία συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της που ορίζεται από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και ανακοινώνεται στην Ε.Ε.Ε.Π. (www.gamingcommission.gov.gr). Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Εφόσον η ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης είναι αργία, μετατίθεται για άλλη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας απαιτείται η μετάθεση της ημέρας ή ώρας από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., θα ανακοινώνεται δημόσια στον ιστότοπο του παιγνίου (www.laheia.gr). Με απόφαση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. που κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και ανακοινώνεται δημόσια, για ειδικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατή η ματαίωση της κλήρωσης. Σε περίπτωση ματαίωσης μιας κλήρωσης, τα διατεθέντα Γραμμάτια της κλήρωσης αντικαθίστανται με ίσης αξίας Γραμμάτια μεταγενέστερων κληρώσεων. Ακύρωση Λαχνών Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε εξαιρετικές περιπτώσεις υποχρεούται να προβεί σε ακύρωση Λαχνών ή Τεμαχίων. Στην περίπτωση αυτή, προβαίνει σε Δημόσια Ανακοίνωση (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) της ακύρωσης και των αναγνωριστικών στοιχείων των ακυρωμένων Λαχνών ή Τεμαχίων και αποσύρει τους άκυρους Λαχνούς ή Τεμάχια που τυχόν έχουν διατεθεί. *ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ Με την υπõ αριθ. 155/6/ απόφαση της ΕΕΕΠ (ΦΕΚ 954, Β), διευρύνεται η προθεσμία χορήγησης βεβαιώσεων κερδών προς τους παίκτες. Συγκεκριμένα, οι βεβαιώσεις κερδών χορηγούνται πλέον καθõ όλη τη διάρκεια της αμέσως επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτή της είσπραξης των κερδών και όχι μόνο το πρώτο τρίμηνο αυτής. Το κείμενο της απόφασης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Για διευκρινίσεις, μπορείτε να καλέσετε στο (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο (από κινητό).

6 Στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, Αττική Site: Σημεία Πώλησης Όλα τα σημεία πώλησης αναφέρονται στον ιστότοπο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (www.hellenic-lotteries.gr) καθώς και στον ιστότοπο του παιγνίου (www.laheia.gr). Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και το παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), με στοιχεία επικοινωνίας: Ε.Ε.Ε.Π. (Εποπτεύουσα αρχή) Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: Site: Ο Γενικός Κανονισμός των Κρατικών Λαχείων και ο Ειδικός Κανονισμός του Λαϊκού Λαχείου είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. όπως και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. Για περισσότερες πληροφορίες, αποτελέσματα κληρώσεων, ή υποβολή καταγγελιών, μπορείτε να καλέσετε στο (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο (από κινητό). Για ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, μπορείτε να καλέσετε στην τηλεφωνική γραμμή 1114 του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Ο παρών οδηγός διατίθεται δωρεάν στα σημεία πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της.

7

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο ) Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες : Κατερίνα Κόκλα Τηλέφωνο: 211 10 75141 E-mail: k.kokla@gamingcommission.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο ) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΑΝΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΑΝΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΑΝΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» Η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. β) ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ SUPER ΤΡΟΧΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. β) ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ SUPER ΤΡΟΧΟΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ» Η Κοινοπραξία εταιρειών με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα