ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας, που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η παρούσα Εμπορική Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω σύμβασης συνεργασίας. Η παρούσα ισχύει μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Εμπορική Πολιτική Η παρούσα Εμπορική Πολιτική αποτελείται από 9 ενότητες : 1. Πιστοποίηση Σημείου Πώλησης 2. Προμήθεια Σημείου Πώλησης 3. Πολιτική και διαδικασία Παραγγελιών 4. Πολιτική και διαδικασία αποστολής και παράδοσης Λαχείων 5. Πολιτική και διαδικασία Επιστροφής Λαχείων 6. Πολιτική και διαδικασία επιβεβαίωσης και εξαργύρωσης κερδισμένων Λαχείων 7. Πιστωτική πολιτική 8. Πολιτική και διαδικασία Εισπράξεων 9. Εξυπηρέτηση Σημείων Πώλησης

2 1.Πιστοποίηση Σημείου Πώλησης Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ θα πρέπει να πιστοποιηθεί από την Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις πωλήσεις των Στιγμιαίων Λαχείων και Λαχείων Κλήρωσης. Για την χορήγηση του Πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ιδιότητα του Πωλητή Στιγμιαίων Λαχείων και Λαχείων Κλήρωσης είναι απαραίτητα τα παρακάτω: Φωτοτυπία ταυτότητας του πράκτορα ή του νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για Εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986),με την οποία το υποψήφιο Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ δηλώνει υπεύθυνα όσα ορίζονται από την σύμβαση. Σε περίπτωση Εταιρείας η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας και από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το υποψήφιο Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ θα πρέπει να προσκομίσει το καταστατικό της Εταιρείας για την επιβεβαίωση της εκπροσώπησης της Εταιρείας. Προσκόμιση εγγράφου που πιστοποιεί το ΑΦΜ (π.χ. Λογαριασμός ΔΕΚΟ). Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ υποδεικνύουν, στη σύμβαση συνεργασίας, στην Ελληνικά Λαχεία ΑΕ λογαριασμό τραπέζης μέσω του οποίου θα γίνονται οι καταθέσεις πιστωτικών υπολοίπων (πχ φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης) Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 2.Προμήθεια Σημείου Πώλησης 2.1 Προμήθεια Στιγμιαίων Λαχείων Τα Στιγμιαία λαχεία θα διανέμονται απευθείας από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε όλα τα Πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ. Για κάθε Πρακτορείο ΟΠΑΠ ορίζεται προμήθεια 8% επί των λαχείων που διατίθενταιη προμήθεια θα συμψηφίζεται με το υπόλοιπο του Πρακτορείου κατά την εκκαθάριση. 2.2 Προμήθεια Λαχείων Κλήρωσης Τα Λαχεία κλήρωσης Λαϊκό και Εθνικό θα διανέμονται από τα Σημεία Χονδρικής Πώλησης. Για κάθε Πρακτορείο ΟΠΑΠ ΑΕ η προμήθεια ορίζεται σε 10% επί των λαχείων που διατίθενται Η ως άνω προμήθεια θα αποδίδεται στο Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ από το Σημείο Χονδρικής Πώλησης, άνευ ευθύνης της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ.

3 Η διάθεση Λαχείων σε πωλητές Λιανικής επιτρέπεται αποκλειστικά στην περίπτωση που ο πωλητής έχει υπογράψει σύμβαση Χονδρικής Πώλησης με την Ελληνικά Λαχεία. 3.Πολιτική και Διαδικασία Παραγγελιών Στιγμιαίων Λαχείων Η παραγγελία προϊόντων γίνεται σε καθημερινή βάση τηλεφωνικά, (7 ημέρες την εβδομάδα,) και η παράδοση πραγματοποιείται στο Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω Courier,εντός της επόμενης ημέρας για τα αστικά κέντρα, εντός 2 ημερών στις υπόλοιπες περιοχές, και ειδικότερα σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, εντός 3 ημερών, χωρίς το Σημείο να επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής. 4.Πολιτική και διαδικασία αποστολής, παράδοσης και διαχείρισης Λαχείων Κάθε Σημείο Λιανικής Πώλησης είναι εφοδιασμένο με ειδικό τερματικό μέσω του οποίου το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ, μπορεί να διαχειρίζεται όλα τα Λαχεία. Όλες οι ενέργειες σχετικά με την πώληση και διαχείριση των Λαχείων που πραγματοποιούνται μέσω του τερματικού είναι οι εξής: Παραλαβή: το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ παραλαμβάνει και επιβεβαιώνει την παραγγελία. Ενεργοποίηση: το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ ενεργοποιεί το πακέτο (μόνο για Στιγμιαία Λαχεία απαιτείται η ενέργεια). Μεταβίβαση: το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ μεταβιβάζει Λαχεία σε ένα άλλο Σημείο Πώλησης Αποδοχή μεταβίβασης πακέτου: το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ αποδέχεται τη μεταβίβαση ενός πακέτου Αναίρεση μεταβίβασης πακέτου: το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ αποδέχεται την αναίρεση μεταβίβασης ενός πακέτου Πληρωμές: το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ εξαργυρώνει το Λαχείο και αποδίδει τα ανάλογα κέρδη στον παίκτη. Αναφορές: Εκκαθαριστικό, Ημερήσια κίνηση πακέτων, Εκκρεμείς χρεώσεις, Εκκρεμείς επιστροφές, Εκκρεμείς μεταβιβάσεις Επιστροφή Λαχείων : το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ επιστρέφει προϊόντα στην κεντρική αποθήκη της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. κατόπιν σχετικών οδηγιών της Εταιρείας 4.1 Στιγμιαία Λαχεία Η αποστολή των Στιγμιαίων Λαχείων από την Ελληνικά Λαχεία θα γίνεται σε καθημερινή βάση, 6 ημέρες την εβδομάδα εκτός Κυριακής. Κατά την παράδοση των Στιγμιαίων Λαχείων το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην αποδοχή τους υπογράφοντας το ανάλογο παραστατικό του courier κατά την παραλαβή τους και σαρώνοντας μέσω του τερματικού όλη την παραγγελία (Παραλαβή). Ειδικά για τα Στιγμιαία Λαχεία θα πρέπει να υπάρχει μία ακόμη ενέργεια από τον συνεργάτη, η οποία είναι η «Ενεργοποίηση» των Λαχείων μέσω του τερματικού. Η ενεργοποίηση των Στιγμιαίων Λαχείων εκτελείται με το σάρωμα από το τερματικό ενός μόνο Λαχείου από το σύνολο του πακέτου. (Ενεργοποίηση)

4 Αφού γίνει η «Ενεργοποίηση» των Στιγμιαίων Λαχείων, το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ μπορεί να προχωρήσει στην πώληση. 4.2 Λαχεία Κλήρωσης Τα Λαχεία Κλήρωσης Λαϊκό και Εθνικό θα διανέμονται μόνο από τα Σημεία Χονδρικής Πώλησης στα πρακτορεία ΟΠΑΠ. Κατά την παράδοση των Λαχείων Κλήρωσης το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην αποδοχή τους, σαρώνοντας μέσω του τερματικού (Αποδοχή μεταβίβασης). Αφού γίνει η αποδοχή των προϊόντων το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ από εκείνη την στιγμή έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην πώληση των Λαχείων κλήρωσης, καθώς δεν απαιτείται ενεργοποίηση όπως στα Στιγμιαία Λαχεία

5 5.Πολιτική Επιστροφών 5.1.Στιγμιαία Λαχεία Για κάθε περίπτωση επιστροφής, το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. προκειμένου να ενημερώσει σχετικά. Σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το Τηλεφωνικό Κέντρο και με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη συνέχεια, το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ θα μπορεί να προχωρήσει στο τερματικό στην ενέργεια «Επιστροφή Λαχείων»: Α) περίπτωση φθοράς (τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν το Σημείο Πώλησης και εφόσον πιστοποιηθεί η φθορά χωρίς ευθύνη του Σημείου Πώλησης, η Ελληνικά Λαχεία επιστρέφει τα έξοδα αποστολής με πίστωση του λογαριασμού του Σημείου Πώλησης). Η φθορά επιβεβαιώνεται από την Ελληνικά Λαχεία ΑΕ κατά τον ποιοτικό έλεγχο στην αποθήκη της. Β) περίπτωση παραποιημένων / αλλοιωμένων λαχνών (με επιβάρυνση εξόδων στην Ελληνικά Λαχεία). Η παραποίηση / αλλοίωση επιβεβαιώνεται κατά τον ποιοτικό έλεγχο στην αποθήκη της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.. Γ) περίπτωση επιστροφής λόγω ακύρωσης έκδοσης από την Ελληνικά Λαχεία (με επιβάρυνση εξόδων στην Ελληνικά Λαχεία). Δ) περίπτωση εσφαλμένης παράδοσης (επιβάρυνση ανάλογα με την περίπτωση, Ελληνικά Λαχεία / Courier) και η μη εύρεση παραλήπτη (επιβάρυνση εξόδων στην Ελληνικά Λαχεία ή του Πρακτορείου της ΟΠΑΠ ΑΕ, εφόσον έχει ενημερωθεί για την παράδοση). Σε κάθε περίπτωση (εκτός των ανωτέρω), για τα Στιγμιαία λαχεία, επιστροφές μπορούν να γίνουν μόνο αν το πακέτο δεν έχει ενεργοποιηθεί με τα έξοδα επιστροφής στην περίπτωση αυτή να επιβαρύνουν το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ. 5.2Εθνικό Λαχείο Για το Εθνικό λαχείο επιστροφές γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις οδηγίες των Σημείων Χονδρικής Πώλησης. 5.3Λαϊκό Λαχείο Για το Λαϊκό λαχείο δεν γίνονται δεκτές επιστροφές.

6 6.Πολιτική και διαδικασία επιβεβαίωσης και εξαργύρωσης κερδισμένων Λαχείων 6.1 Επιβεβαίωση κερδών Κάθε Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω του ειδικού τερματικού υποχρεούται να επιβεβαιώσει το ύψος των κερδών ανά λαχείο. Η επιβεβαίωση κερδών αφορά όλα τα είδη Λαχείων. 6.2 Εξαργύρωση κερδισμένων Λαχείων Στιγμιαία Λαχεία Όλες οι εξαργυρώσεις για τα Στιγμιαία Λαχεία, θα πρέπει να εκτελούνται μέσω του ειδικού τερματικού. Οι εξαργυρώσεις θα αυξάνουν το πιστωτικό όριο αγορών του Πρακτορείου της ΟΠΑΠ ΑΕ και την ημέρα εκκαθάρισης θα συμψηφίζονται με την οφειλή του. Λαχεία Κλήρωσης Σχετικά με τα Λαχεία Κλήρωσης, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ έχουν την δυνατότητα να εξαργυρώσουν τα κέρδη των πελατών είτε από το τερματικό τους, είτε απευθείας στο Σημείο Χονδρικής Πώλησης, ώστε να διευκολυνθεί η οικονομική σχέση που έχουν μεταξύ τους, σχετικά με χρεώσεις και πιστώσεις αντίστοιχα. Όλα τα Σημεία Πώλησης της μπορούν να εξαργυρώνουν όλα τα λαχεία με κέρδη μέχρι 200. Για κερδισμένους λαχνούς με μικτό κέρδος προ φόρων από 200 έως η πληρωμή γίνεται σε Σημείο Πώλησης της. ή, σε Σημείο Χονδρικής Πώλησης της Ελληνικά Λαχεία εκτός αν ο παίκτης επιθυμεί να αιτηθεί βεβαίωση κέρδους, οπότε απαιτείται η πληρωμή του κέρδους να γίνει από συνεργαζόμενη τράπεζα. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται ο παίκτης να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς του. Για κερδισμένους λαχνούς με μικτό κέρδος προ φόρων άνω των (1.500,01), η είσπραξη γίνεται αποκλειστικά από συνεργαζόμενη τράπεζα με έκδοση ονομαστικής αίτησης πληρωμής και μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση κέρδους, εφόσον το επιθυμεί ο παίκτης. Σε αυτήν την περίπτωση όπως και παραπάνω απαιτείται να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς του. Τα κέρδη για όλα τα είδη Λαχείων μέχρι 100 ανά γραμμάτιο/λαχνό, είναι αφορολόγητα.

7 Κατά την εξαργύρωση κερδών πάνω από 100, παρακρατείται ο αναλογούν φόρος αυτόματα. Για κέρδη μικρότερα των 1.000, το Πρακτορείο αφού εξαργυρώσει το κερδισμένο λαχείο ή εκδώσει Εντολή Πληρωμής για τράπεζα, υποχρεούται στην συνέχεια να το καταστρέφει. Για κέρδη μεγαλύτερα των το Σημείο Πώλησης υποχρεούται να κρατάει το κερδισμένο Λαχείο και να το αποστέλλει στην αποθήκη της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Η εξαργύρωση κερδισμένων Λαχείων (είτε Στιγμιαίων είτε Λαχείων Κλήρωσης) με αξία ίση ή μεγαλύτερη των (δέκα χιλιάδων ένα ευρώ), μπορεί να γίνει μόνο σε συνεργαζόμενη τράπεζα και μόνο αφού έχει προηγηθεί ειδικός έλεγχος αυθεντικότητας και έκδοση της σχετικής Εντολής Πληρωμής από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.. Για τον σκοπό αυτό, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λειτουργούν εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών Η συνεργαζόμενη τράπεζα στην οποία εξαργυρώνονται τα κέρδη Στιγμιαίων Λαχείων και Λαχείων Κλήρωσης είναι η τράπεζα Πειραιώς. 7.Πιστωτική Πολιτική 7.1 Διαδικασία Εκκαθάρισης για Στιγμιαία Λαχεία και Κρατικά Λαχεία Το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ έχει τη δυνατότητα μετά την παραλαβή των Στιγμιαίων Λαχείων μέσω του τερματικού, να ενεργοποιήσει το κάθε πακέτο Στιγμιαίων Λαχείων προς πώληση μέσα σε διάστημα 15 ημερών συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αποστολής της παραγγελίας. Εφόσον παρέλθει το διάστημα των 15 ημερών, το πακέτο ενεργοποιείται προς πώληση αυτόματα. Επίσης, αυτόματη ενεργοποίηση ενός πακέτου θα γίνει εφόσον ένα λαχείο του συγκεκριμένου πακέτου εμφανιστεί μέσα από το σύστημα ως εξαργυρωμένο. Η οικονομική εκκαθάριση θα πραγματοποιείται σε 2-εβδομαδιαία βάση η δε λογιστική περίοδος θα διαρκεί από Παρασκευή έως την μεθεπόμενη Πέμπτη. Κάθε 2η Παρασκευή πρωί (αμέσως μετά τη λήξη της λογιστικής περιόδου) θα εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα (επιλογή Εκκαθαριστικό) από τα τερματικά το οποίο θα περιλαμβάνει: - Τις παραγγελίες τις οποίες έχουν γίνει μέσα στο διάστημα της λογιστικής περιόδου τη χρέωση των πακέτων των οποίων οι εξαργυρώσεις των χαμηλών κερδιζόντων λαχνών έχουν φτάσει ένα συγκεκριμένο κα προκαθορισμένο ποσοστό. Σε περίπτωση που τα πακέτα δεν πιάσουν το συγκεκριμένο ποσοστό θα χρεώνονται σε χρονικό διάστημα 90 ημερών μετά την ενεργοποίησή τους. - την πίστωση των πακέτων Στιγμιαίων Λαχείων που επιστράφηκαν και παραλήφθηκαν από την αποθήκη της Ελληνικά Λαχεία εντός της λογιστικής περιόδου εφόσον έχουν χρεωθεί. Σε

8 περίπτωση που κάποιο πακέτο που επιστραφεί δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί/χρεωθεί μειώνεται το ποσό των εκκρεμών παραγγελιών, χωρίς να εμφανιστεί πίστωση, - τις εξαργυρώσεις κερδισμένων Λαχείων που πραγματοποιήθηκαν εντός της λογιστικής περιόδου ανά τύπο παιχνιδιού καθώς επίσης και τις εξαργυρώσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση εκπρόθεσμων εκκαθαριστικών - τις πληρωμές μετρητών υπέρ της ΕΛ με όλους τους δυνατούς τρόπους, οι οποίες διαχωρίζονται σε Μετρητά τα οποία υπολογίζονται για αύξηση ορίου και Μετρητά τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξόφληση εκκαθαριστικού - τις τυχόν έξτρα χρεώσεις ή/και πιστώσεις, - τις οφειλές από προηγούμενη λογιστική περίοδο που δεν έχουν εξοφληθεί, -τις εκκρεμείς παραγγελίες (πακέτα τα οποία έχουν παραγγελθεί αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί/χρεωθεί). -την παρακράτηση πίστωσης και μεταφορά (πίστωση η οποία δεν έχει αποδοθεί) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξαργυρώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την ημερομηνία πληρωμής αυξάνουν το όριο παραγγελιών με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Την ημέρα της πληρωμής το ποσό των εξαργυρώσεων που έχει προκύψει και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παραγγελίες χρησιμοποιείται αυτόματα για την ολική ή μερική εξόφληση του εκκαθαριστικού. Σε περίπτωση που γίνει μερική εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου μέσω των εξαργυρώσεων τότε η υπόλοιπη οφειλή εξοφλείται με κατάθεση. Δίνεται η δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης των ανωτέρω μέσω ημερήσιας αναφοράς την οποία μπορείτε να εκδίδετε από το τερματικό σας (επιλογή Ημερήσια Κίνηση). Στην αναφορά αυτή θα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει το εκκαθαριστικό, εκτός από τις έξτρα χρεώσεις/πιστώσεις, τις ανεξόφλητες οφειλές από προηγούμενη εκκαθάριση και τις πληρωμές προς την Ελληνικά Λαχεία Επιπρόσθετα μέσα από τα τερματικά υπάρχει διαθέσιμη η αναφορά «Εκκρεμείς Χρεώσεις» η οποία εμφανίζει ανά προϊόν και πακέτο όλα τα πακέτα τα οποία δεν έχουν χρεωθεί. Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητο ποσό από την προηγούμενη λογιστική περίοδο και πραγματοποιηθεί πληρωμή προς Ε.Λ. μέσα στη λογιστική περίοδο ή εξαργυρώσεις, τότε εξοφλείται πρώτα το ανεξόφλητο ποσό της προηγούμενης λογιστικής περιόδου και το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιείται για αύξηση του ορίου παραγγελιών. Την ημέρα πληρωμής (πρώτη Πέμπτη μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού), οι καταβολές που πραγματοποιούνται, χρησιμοποιούνται πρώτα για την εξόφληση του ανεξόφλητου ποσού της προηγούμενης λογιστικής περιόδου σε περίπτωση που δεν έχουν εξοφληθεί από προηγούμενες καταθέσεις ή εξαργυρώσεις, και στη συνέχεια για την εξόφληση του εκκαθαριστικού που

9 εκδόθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί πλήρως το συνολικό ποσό (ανεξόφλητο ποσό προηγούμενης λογιστικής περιόδου και χρέωση εκκαθαριστικού) τότε η διαφορά θεωρείται ως ανεξόφλητο ποσό της τρέχουσας λογιστικής περιόδου. Σε περίπτωση που η καταβολή μετρητών και οι εξαργυρώσεις υπερβαίνει το συνολικό προς εξόφληση ποσό τότε το υπόλοιπο αυξάνει το όριο παραγγελιών. Σε περίπτωση που το Γενικό Σύνολο είναι πιστωτικό, τότε εφόσον οι εκκρεμείς παραγγελίες υπερβαίνουν το μόνιμο όριο παραγγελιών τότε η διαφορά που προκύπτει παρακρατείται και μεταφέρεται στην επόμενη λογιστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο Συνεργάτης. Στην περίπτωση που το αρχικό μόνιμο όριο παραγγελιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό των εκκρεμών παραγγελιών τότε αποδίδεται το σύνολο της πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο Συνεργάτης. 7.2Πιστωτικά όρια αγορών Στιγμιαίου Λαχείου για Πρακτορεία ΟΠΑΠ ΑΕ Το κάθε Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ έχει συγκεκριμένο πιστωτικό όριο αγορών και ενημερώνεται για το πιστωτικό όριο αγορών του τηλεφωνικά, από εκπρόσωπο της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ κατά την τοποθέτηση της πρώτης παραγγελίας. Τα πιστωτικά όρια αγορών διαμορφώνονται με την παραγγελία και όχι με την ενεργοποίηση ή τη χρέωση των πακέτων. Σε περίπτωση που οι παραγγελίες Στιγμιαίων Λαχείων ξεπερνούν το πιστωτικό όριο αγορών του Πρακτορείου της ΟΠΑΠ ΑΕ, τότε το Πρακτορείο θα πρέπει να καταβάλει σε μετρητά τη διαφορά. Η καταβολή μετρητών γίνεται μέσω τράπεζας ή ηλεκτρονικής τραπεζικής (webbanking)με τύπο συναλλαγής «Πληρωμή σε Ελληνικά Λαχεία» και κωδικό πληρωμής τον «Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής» που αναφέρεται στο κάτω μέρος του εκκαθαριστικού που εκδίδεται από την Ελληνικά Λαχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως της Ελληνικά Λαχεία. Το πιστωτικό όριο αγορών διαμορφώνεται ως εξής: Αρχικό πιστωτικό όριο παραγγελίες λογιστικής περιόδου εκκρεμείς παραγγελίες (παραγγελίες που δεν έχουν εκκαθαριστεί) + εξαργυρώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για εξόφληση της εκκαθάρισης + πληρωμές Πρακτορείου σε τράπεζα που έχουν πραγματοποιηθεί για αύξηση ορίου + επιστροφές που έχουν χρεωθεί και παραληφθεί στην αποθήκη της Ελληνικά Λαχεία+ πίστωση που δεν έχει αποδοθεί λόγω ύπαρξης εκκρεμών παραγγελιών.

10 Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να μεταβάλει το αρχικό πιστωτικό όριο αγορών ενός Πρακτορείου, ανάλογα με τον ρυθμό πωλήσεων και την φερεγγυότητα του κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 7.3 Διάρκεια Πίστωσης για Λαχεία Κλήρωσης Η πολιτική πίστωσης για τα Λαχεία Κλήρωσης Λαϊκό και Εθνικό καθορίζεται από το Σημείο Χονδρικής Πώλησης. 8.Πολιτική Εισπράξεων 8.1 Μεταβιβάσεις Λαχνών Η μεταβίβαση Λαχείων από ένα Πρακτορείο της ΟΠΑΠ σε ένα άλλο, δεν προβλέπεται παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και εφόσον καταγραφεί η κίνηση στα τερματικά. Ειδικά για την πώληση Στιγμιαίου Λαχείου, σε άλλα Σημεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το πακέτο να μην είναι ενεργοποιημένο και η όποια κίνηση να γίνεται απαραίτητα μέσω του τερματικού. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται μεταβίβαση πακέτου, η οφειλή στην Ελληνικά Λαχεία ΑΕ συνεχίζει να αφορά στον αρχικό πράκτορα της ΟΠΑΠ ΑΕ που παρέλαβε την παραγγελία. 8.2 Πληρωμές Στιγμιαίων Λαχείων Το εκκαθαριστικό που εκδίδεται κάθε 2-Παρασκευή εφόσον είναι χρεωστικό πρέπει να πληρώνεται μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Η πληρωμή γίνεται μέσω τράπεζας ή ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking)με τύπο συναλλαγής «Πληρωμή σε Ελληνικά Λαχεία» και κωδικό πληρωμής τον «Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής» που αναφέρεται στο κάτω μέρος του εκκαθαριστικού που εκδίδεται από την Ελληνικά Λαχεία. Σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό, το αντίστοιχο ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο έχετε δηλώσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πληρωμές Λαχείων Κλήρωσης Η πολιτική πληρωμών για τα Λαχεία Κλήρωσης Λαϊκό και Εθνικό καθορίζεται από το Σημείο.

11 9.Εξυπηρέτηση Σημείων Πώλησης Για τηλεφωνική παραγγελία αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα το Πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ μπορεί να καλεί καθημερινά στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., στο τηλεφωνικό νούμερο , χωρίς χρέωση από σταθερό και από κινητό.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές τερματικού CORONIS

Αναφορές τερματικού CORONIS Αναφορές τερματικού CORONIS Νέες αναφορές 1. Αναλυτική κατάσταση χρεώσεων ΣΚΡΑΤΣ 2. Εκκρεμείς Χρεώσεις ΣΚΡΑΤΣ Αναφορές Λαχείων Αναλυτική Κατάσταση Χρεώσεων ΣΚΡΑΤΣ Στην Αναφορά «Αναλυτική Κατάσταση Χρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Μία εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ Μόλις στον 1 ο χρόνο του, το ΣΚΡΑΤΣ έφερε στα Πρακτορεία έξτρα τζίρο, κέρδη και νέους πελάτες 300.000.000 τζίρος έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ. Coronis

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ. Coronis ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ Coronis ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ... 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 Εισαγωγή Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να περιγράψει τη διαδικασία πληρωμής κερδών της ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Για τους κατόχους λογαριασμού HSS, οι δηλώσεις καρτών απαριθμούν με λεπτομέρειες το Φ.Π.Α.

Για τους κατόχους λογαριασμού HSS, οι δηλώσεις καρτών απαριθμούν με λεπτομέρειες το Φ.Π.Α. Μέσω τραπέζης Κάρτες αγορών Εκτός από τους μηνιαίους πιστωτικούς λογαριασμούς, δεχόμαστε τις κάρτες αγορών που εκδίδονται από όλες τις μεγάλες τράπεζες και επιπλέον τις All Star και American Express, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω τραπέζης GR Κάρτες αγορών

Μέσω τραπέζης GR Κάρτες αγορών Μέσω τραπέζης ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ GR7701102080000020847036777 ΕΘΝΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣGR2601102080000020847048947 ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8701722370005237007323598 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ GR4801722230005223022833810 ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για το e-παράβολο Έκδοση 2.2 ( )

e-παράβολο Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για το e-παράβολο Έκδοση 2.2 ( ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-παράβολο Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για το e-παράβολο Έκδοση 2.2 (09-05-2018) 1. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-παράβολο); Το e-παράβολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Παρουσίαση του Πλαισίου Συνεργασίας

Αναλυτική Παρουσίαση του Πλαισίου Συνεργασίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Πειραιώς 74, 183 46, Μοσχάτο e-mail: merchants@nbg.gr Προς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΛΟΥ Υπόψη κ. Γαιτανη, Προέδρου Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Όνομα Παιγνίου: Εθνικό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Όροι Συμμετοχής Η συμμετοχή στο Παίγνιο του Εθνικού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /08/ Τροποποίηση της υπ αριθμ /2509/0016/ΠΟΛ.1077/

ΠΟΛ /08/ Τροποποίηση της υπ αριθμ /2509/0016/ΠΟΛ.1077/ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ.1077/16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β/5.6.2003) Συμπλήρωση τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Όνομα Παιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015 Xpress Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2015 ΑΠΟΘΗΚΗ Στήλες ανάπτυξης αποθεμάτων αποθήκης - Αποθηκευτικοί χώροι. Διαθέσιμα = το σύνολο των ποσοτήτων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ράφια ή στα συρτάρια του φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ)

OΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ) OΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ) 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟY ΛΑΧΕΙΟY ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (ΠΡΩΤOΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ) Όνοµα Παιγνίου: Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρόν Πακέτο Πληροφοριών, αφορά ΜΟΝΟ στα πρακτορεία που έχουν κάνει αίτηση για τις υπηρεσίες της Payzone

Το Παρόν Πακέτο Πληροφοριών, αφορά ΜΟΝΟ στα πρακτορεία που έχουν κάνει αίτηση για τις υπηρεσίες της Payzone Το Παρόν Πακέτο Πληροφοριών, αφορά ΜΟΝΟ στα πρακτορεία που έχουν κάνει αίτηση για τις υπηρεσίες της Payzone Περιεχόμενα Περιγραφή πρώτης επικοινωνίας 2 Διαδικασία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών της Payzone

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS Τελευταία τροποποίηση: 27 Νοεμβρίου 2018 1 Αντικείμενο Όρων 1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων/ παρελκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγγελίες - Πωλήσεις. Αριστοµένης Μακρής

Παραγγελίες - Πωλήσεις. Αριστοµένης Μακρής Παραγγελίες - Πωλήσεις Τιµοκατάλογοι Είδους Ανά είδος και κλάση πελατών Ανά είδος και πελάτη Ηµεροµηνίες ισχύος Από έως ποσότητα Ανάλογα µε είδος παραγγελίας ιαδικασία αλλαγής τιµών Με περιθώρια βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Πελατών Εσωτερικού) 12 η Οκτωβρίου 2015

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Πελατών Εσωτερικού) 12 η Οκτωβρίου 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Πελατών Εσωτερικού) 12 η Οκτωβρίου 2015 Παρακάτω περιγράφεται η νέα γενική εμπορική και πιστωτική πολιτική της εταιρείας η οποία εκτείνεται σε όλους τους εμπορικούς τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. 1.3.α. Στοιχεία καταχώρησης νέου Πελάτη κατά της εγγραφή του.

Όροι Χρήσης. 1.3.α. Στοιχεία καταχώρησης νέου Πελάτη κατά της εγγραφή του. Όροι Χρήσης 1.1. Αποδοχή όρων Το Ηλεκτρονικό e-shop της Telecoms Simple Data παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους εξής Όρους Χρήσης. Ο Πελάτης υποχρεούται να έχει διαβάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Ηλεκτρονικά μέσω αυτού του δικτυακού τόπου (όλο το 24ωρο) Οι αποστολές των προιόντων γίνονται με τους παρακάτω τρόπους

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Ηλεκτρονικά μέσω αυτού του δικτυακού τόπου (όλο το 24ωρο) Οι αποστολές των προιόντων γίνονται με τους παρακάτω τρόπους ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ηλεκτρονικά μέσω αυτού του δικτυακού τόπου (όλο το 24ωρο) Οι αποστολές των προιόντων γίνονται με τους παρακάτω τρόπους Οι παραδόσεις γίνονται απο Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00π.μ έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/ ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/27.04.2018 ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/27.04.2018 (Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805) Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. ΕΦΚΑ Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχων Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS 1. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιστροφών DYNAMIC AMERICAN EXPRESS αποτελεί πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο, επί τη βάσει της αξίας της καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου κατά την πρώτη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής οφειλής 2017.

Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου κατά την πρώτη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής οφειλής 2017. Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών Μη Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα Πληρ. :Ελένη Δουλκερίδου Τηλ. :210 52 85 617 : 210 52 85 598 : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ Πειραιώς 74, 183 46, Μοσχάτο e-mail: merchants@nbg.gr Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Φιλελλήνων 13, 41222 Λάρισα 2410.532330, 2410.532356 e-mail: esl@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ» Περιστέρι, 02.06.2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/11886 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΤΤΟ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ

ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ Όνομα Παιγνίου: Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Απαγορεύεται η συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.

Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1. www.protergia.gr Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 13,5% του ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ5Α ΕΞ - 30/8/ Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισ. έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος...

Αριθ. Δ5Α ΕΞ - 30/8/ Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισ. έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 3986/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Δ5Α ΕΞ - 7/9/ Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μι. (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου...

Αριθμ. Δ5Α ΕΞ - 7/9/ Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μι. (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου βάσει της ΠΟΛ.1033/18.2.2011 (ΦΕΚ Β 339/2 3 2011) στις Τράπεζες που συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Με προμήθεια η εξόφληση φόρων στα τραπεζικά γκισέ από την Παρασκευή

Με προμήθεια η εξόφληση φόρων στα τραπεζικά γκισέ από την Παρασκευή ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με προμήθεια η εξόφληση φόρων στα τραπεζικά γκισέ από την Παρασκευή Προμήθεια θα χρεώνουν από την Παρασκευή οι τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας:

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: MATCHPOINT / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ M. - ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ A. ΟΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Προσφορά Συνεργασίας Περιεχόμενα Καθημερινές Συναλλαγές Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS) 2 Καθημερινές Συναλλαγές Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΥΧΗ Ημερομηνία Έναρξης Η διεξαγωγή του αριθμολαχείου ξεκίνησε στις 16/11/1997 Αντικείμενο Παιχνιδιού Το ΤΖΟΚΕΡ είναι παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ Πειραιώς 74, 183 46, Μοσχάτο e-mail: merchants@nbg.gr Προς ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κριτοβουλίδου 19 712 01, Ηράκλειο Κρήτης Υπόψη κ. Βαβουρανάκη Χ., Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Όνομα Παιγνίου: Εθνικό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Όροι Συμμετοχής Η συμμετοχή στο Παίγνιο του Εθνικού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Πειραιώς 74, 183 46, Μοσχάτο e-mail: merchants@nbg.gr Προς ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ Βότση 42 261 10, Πάτρα Υπόψη κας Άννας Μαστοράκου,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ Πειραιώς 74, 183 46, Μοσχάτο e-mail: merchants@nbg.gr Προς ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Φιλιππου 26, 58200 Έδεσσα, 23810.25121, 23810.22709 e-mail: ospellas2@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΕΑΠ ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2922/Β/ )

Απόφαση ΕΑΠ ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2922/Β/ ) Απόφαση ΕΑΠ2002217ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2922/Β/31-12-2015) Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Προσφορά Συνεργασίας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Προσφορά Συνεργασίας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Προσφορά Συνεργασίας 06.2017 Καθημερινές Συναλλαγές Δωρεάν Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφερόμενοι - Stakeholders. Πελάτης Ταμίας υπάλληλος Διαχειριστής Σύστημα εξουσιοδότησης πληρωμής

Ενδιαφερόμενοι - Stakeholders. Πελάτης Ταμίας υπάλληλος Διαχειριστής Σύστημα εξουσιοδότησης πληρωμής Πελάτης Μπαίνοντας στο κατάστημα ο πελάτης, κατευθύνεται στα ράφια όπου είναι τοποθετημένα τα DVD ή τα παιχνίδια και μετά από αναζήτηση επιλέγει ένα ή περισσότερα τα οποία προσκομίζει στο ταμείο για ενοικίαση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: EUROBANK CYPRUS LTD Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος Λογαριασμός ΧΩΡΙΣ όριο Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του : Αποταμιευτικός λογαριασμός cdbsaver Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 8 Άρθρο 10 ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α.Φ.Μ. : ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : e-mail : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX. : ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑ/ΤΟΣ : ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start! ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC Η HSBC Bank plc, Ελλάδος προσφέρει το πρόγραμμα Επιβράβευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του : Τρεχούμενος Λογαριασμός Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Παρουσίαση του Πλαισίου Συνεργασίας

Αναλυτική Παρουσίαση του Πλαισίου Συνεργασίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Πειραιώς 74, 183 46, Μοσχάτο e-mail: merchants@nbg.gr Προς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Υπόψη κ. Π. Λυμπερίδη, Προέδρου Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνα Κουβέλου Damian Cope ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ 1 Πάντα υπάρχει σήμερα ένα κατάστημα της COSMOFLORA κοντά στο σπίτι σας ή το γραφείο σας. Η COSMOFLORA είναι σύστημα εξυπηρετήσεως των Ανθοπωλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για να δείτε όλες τις εγγραφές της εκτύπωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια.

Για να δείτε όλες τις εγγραφές της εκτύπωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > PRISMA Win Εμπορικό > Κινήσεις > Εκτυπώσεις Κινήσεων Εκτυπώσεις Κινήσεων Λογιστικές Ημερολόγια Πελατών (Πωλήσεις-Εισπράξεις) Η εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών 1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. 1 Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Πειραιώς 74, 183 46, Μοσχάτο e-mail: merchants@nbg.gr Προς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Πειραιώς 134 & Αγαθήμερου 118 54, Αθήνα Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ Οδηγός αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd Όνομα του : Ταμιευτήριο Ημερομηνία: 31/10/2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

C2 General. Ανώτατο Όριο χρέωσης για Ιδιώτες συνδρομητές

C2 General. Ανώτατο Όριο χρέωσης για Ιδιώτες συνδρομητές Ανώτατο Όριο χρέωσης για Ιδιώτες συνδρομητές Νέα υπηρεσία Ανώτατο Όριο χρέωσης Υπηρεσία: Ανώτατο Όριο Χρέωσης για τις εκτός παγίου χρεώσεις Ο συνδρομητής θα μπορεί να επιλέξει ανώτατο όριο χρέωσης, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής

Εργαστήριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής 1 Προϋποθέσεις έναρξης ατομικής επιχείρησης (μικρής οντότητας) με κύκλο εργασιών 1.500.000 -απλογραφικό λογιστικό σύστημα 1. Εύρεση ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας). Αφορά τον κωδικό της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Προσφορά Συνεργασίας Περιεχόμενα Καθημερινές Συναλλαγές Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS) 2 Καθημερινές Συναλλαγές Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

Προσφορά Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Μάρτιος 2017 για την προμήθεια τερματικών P.O.S. στα μέλη Σελίδα 1 από 8 Πίνακας περιεχομένων 1.1. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα