Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης Επενδύοντας στη Γνώση Εξασφαλίζετε το Μέλλον.

2 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης (The Executive Program for Financial Directors). Σκοπός του μοναδικού αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής επαγγελματικής ειδίκευσης στους βασικούς τομείς άσκησης της Οικονομικής Διοίκησης. Περιεχόμενα προγράμματος Υποχρεωτικός κύκλος μαθημάτων Κύκλος μαθημάτων επιλογής Ο στόχος της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής επαγγελματικής ειδίκευσης, εκπληρώνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων ενός ιδιαίτερα δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών σε δύο βασικούς κύκλους μαθημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας σε κάθε ένα από αυτά. Το Πρόγραμμα αυτό είναι το μοναδικό Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη της οικονομικής διοίκησης, τα οποία στοχεύουν στην ανάληψη ρόλων και υπευθυνοτήτων που αντιστοιχούν σε αυτούς του Οικονομικού Διευθυντή. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό "διαβατήριο" γνώσης και δεξιοτήτων που να πιστοποιεί την ικανότητα των πτυχιούχων του να παρέχουν εξαιρετικά υψηλού επιπέδου οικονομικές υπηρεσίες υποστήριξης. 2

3 Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων που θα συμμετέχουν σε κάθε εκπαιδευτική σειρά του Προγράμματος, σκοπό έχει την ανάδειξη των καταλληλότερων υποψηφίων με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχα ισότιμου της αλλοδαπής Πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία τριών ή περισσότερων ετών σε υπηρεσίες οικονομικής διοίκησης (ενδεικτικά αναφέρονται τα τμήματα λογιστικής υποστήριξης, οικονομικού προγραμματισμού, εσωτερικού ελέγχου, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, κλπ) Προσωπική Συνέντευξη Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟ- ΛΟΥΘΗΣΗΣ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικής Διοίκησης, το οποίο χορηγείται μετά: την υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας σε όλα τα μαθήματα με βαθμό τουλάχιστον 60% Χρονική Διάρκεια του Προγράμματος Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διπλώματος είναι δέκα οκτώ (18) μήνες σε αντίστοιχα διδακτικά τρίμηνα. Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή (17:00-21:00) και Σάββατο (09:00-17:00) ανά δεκαπενθήμερο. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών που διανέμεται στους συμμετέχοντες κατά την έναρξη του μεταπτυχιακού. Το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι). Μεθοδολογία Προγράμματος Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων του Προγράμματος, χρησιμοποιηούνται οι πλέον σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και μεθοδολογίες όπως: Η παρουσίαση μέσω Η/Υ, η χρήση πολυμέσων και Ιnternet Η παρουσίαση ειδικευμένων μεθοδολογιών από εκπροσώπους ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν αναπτύξει τις συγκεκεριμένες υπηρεσίες (π,χ, οι AIMS INTERNATIONAL, SAP, ICAP, Hellastat, Specisoft, Qualco κλπ.) με σκοπό τη διαρκή διασύνδεση των επαγγελματικών μεθοδολογιών στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης Η διαρκής ομαδική ενασχόληση μέσω Group exercises και case studies Η χρήση προσομοιώσεων (simulations, business games) Εκπαιδευτές του Προγράμματος Στο Πρόγραμμα διδάσκουν ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος στους τομείς επαγγελματικής εξειδίκευσής τους με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε θέματα ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικής διοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Διοίκηση 3

4 Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων Υποχρεωτικός κύκλος μαθημάτων (Core Modules) CM-01 Οικονομικύ ανάλυση, μελέτη και έλεγχος ενός επιχειρηματικού σχεδίου (24 ώρες) Οικονομική Ανάλυση Βασικό πλαίσιο διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες (Key Economic Indicators) - ερμηνεία και αξιολόγηση δεικτών οικονομικού κλίματος Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της Ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων της χώρας Επισκόπηση βασικών οικονομικών μεγεθών και συγκριτική αξιολόγηση επιχείρησης Χαρακτηριστικά και προοπτικές κλάδου (Εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές του κλάδου) Αξιολόγηση οικονομικών καταστάσεων - Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχείρησης Ανάλυση ρευστότητας και εμπορικού κύκλου επιχείρησης Ανάλυση δραστηριότητας επιχείρησης Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας επιχείρησης Ανάλυση κερδοφορίας και αποδοτικότητας επιχείρησης Benchmarks βασικών αριθμοδεικτών Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Βασικό πλαίσιο διαγνωστικής ανάλυσης και κριτικής διερεύνησης των 6Ps του σύγχρονου Marketing Αναγνώριση και επιμερισμός μεταβλητών σε επίπεδο στρατηγικής επιχειρηματικής μονάδας (SBU) Μεθοδολογίες και ενδεικτικές βάσεις επιμερισμού Μελέτη και σύνταξη προüπολογισμών επιχειρηματικού σχεδίου Έλεγχος και ανάλυση ευαισθησίας οικονομικών αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου CM-02 Φορολογικός έλεγχος (16 ώρες) Αναγκαιότητα πραγματοποίησης Φορείς πραγματοποίησης και είδη φορολογικών ελέγχων (όργανα διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων-κριτήρια επιλογής) Τύποι φορολογικών ελέγχων: τακτικός - προσωρινός - συνοπτικός - αιφνίδιος Ενέργειες - Δικαιοδοσία ελεγκτικών οργάνων Yποχρεώσεις - Δικαιώματα και δυνατότητες ελεγχόμενων - Αποδοχή ή προσφυγή Αντικείμενα φορολογικού ελέγχου - Γενικά Συμμόρφωση με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις Σύνταξη έκθεσης ελέγχου - Δομή έκθεσης ελέγχου - Βαρύτητα προηγούμενης έκθεσης ελέγχου σε μελλοντικό έλεγχο Σύνταξη φύλλου ελέγχου - Διαδικασίες συμβιβασμού με τις φορολογικές αρχές - Ποσοστά συμβιβασμού Υπολογισμός πρόσθετων φόρων και προστίμων - Φορολογικό ποινολόγιο - Βαρύτητα παρεμβάσεων Αποφάσεις περί περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων χωρίς έλεγχο 4

5 Η οικονομική επιτυχία προκύπτει όχι κάνοντας ό,τι κάνουν οι άλλοι καλά, αλλά κάνοντας κάτι που οι άλλοι είτε δεν μπορούν να κάνουν καθόλου είτε δεν μπορούν να κάνουν καλά. Από τη Θεωρία Οικονομίας CM-03 Πιστωτικος ελεγχος (20 ώρες) Πιστωτικός κίνδυνος - Προσδιοριστικοί παράγοντες πιστωτικής πολιτικής Η Στρατηγική του credit management - Σχεδιασμός πιστωτικής πολιτικής Διαδικασίες αξιολόγησης πελατών Κλίμακες διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου Κριτήρια αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων Δημιουργία scorecards Εκτίμηση πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας Διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης πιστωτικού ορίου πελατών Προσδιορισμός επιπέδου αναμενόμενης οικονομικής ζημιάς Ένα νέο μοντέλο σε εξέλιξη: Από τη διαχείριση των εισπρακτέων, στη διοίκηση των delinquent και τη χρηματοδότηση των trade receivables Αξιολόγηση εξασφαλίσεων Βασικό πλαίσιο Credit reporting Νομικά θέματα υποστήριξης διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου - Θέματα και ενέργειες διαχείρισης επιταγών, υποθήκη / προσημείωση ακινήτων, διακανονισμός οφειλών, αναδοχή χρέους, τριτεγγυήσεις, ευθύνη εγγυητών, αναγκαστική εκτέλεση, διαδικασία κατασχέσεων, περιπτώσεις προσωπικής κράτησης, καταδολίευση δανειστών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Διοίκηση 5

6 CM-04 Ταμειακός προγραμματισμός (16 ώρες) Βασική διάκριση λειτουργικών ροών Προσδιορισμός απαιτούμενων Κεφαλαίων Κίνησης Πηγές προβλημάτων ρευστότητας Διοίκηση κύκλου απαιτήσεων / χρεωστών Διοίκηση κύκλου αποθεμάτων Διοίκηση κύκλου υποχρεώσεων / πιστωτών Προϋπολογισμοί ταμειακών ροών Άμεση μέθοδος παρουσίασης ταμειακών ροών Έμμεση μέθοδος παρουσίασης ταμειακών ροών Πίνακας μεταβολής ταμειακών ροών Δείκτες αξιολόγησης Μετρήσεις free cash flow Η αξία μιας εταιρείας είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών εισροών ρευστού. John Kay, Βρετανός οικονομολόγος CM-05 Χρηματοοικονομική τραπεζική (16 ώρες) Το μοντέλο χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας Πληροφοριακά συστήματα τραπεζικής (Reuters, Bloomberg κλπ) - Ξαναγνωρίζοντας τους πελάτες και προμηθευτές της επιχείρησης Βασικές κατηγορίες χρηματοοικονομικής διοίκησης Διαχείριση μετρητών - επιταγών - συναλλαγματικών - εμβασμάτων - μετρητών και ηλεκτρονικών εισπράξεων Αποτελεσματική διαχείριση δανειοδοτήσεων Διαχείριση αλληλόχρεων λογαριασμών, δανείων - κοινοπρακτικά / ομολογιακά δάνεια Αποτελεσματική διοίκηση τραπεζικών σχέσεων - συστατικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης Οικονομικοί δείκτες που παρακολουθεί μια τράπεζα που χρηματοδοτεί μια επιχείρηση Ηλεκτρονική τραπεζική - Προγράμματα είσπραξης απαιτήσεων πελατών (Direct Debiting) Ηλεκτρονική τραπεζική - Προγράμματα είσπραξης απαιτήσεων με χρηματοδότηση πελατών (Customer Financing programs) Προγράμματα Τιτλοποίησης Απαιτήσεων Πελατών (ABCP) 6

7 CM-06 Αξιολόγηση επενδύσεων (12 ώρες) Eπενδυτικές ανάγκες μιας επιχείρησης Στάδια επενδυτικής απόφασης Ταμειακές ροές επενδύσεων Κριτήρια επιλογής - Σειρά προτεραιότητας Μεθοδολογίες αξιολόγησης επενδύσεων Μέθοδος χρόνου επανείσπραξης - Μέση ετήσια αποδοτικότητα Καθαρή παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης Διαχρονική - Μέλλουσα και παρούσα αξία του χρήματος Ανατοκισμός - Συντελεστής προεξόφλησης CM-07 Κεφαλαιακή διάρθρωση (16ώρες) Κόστος κεφαλαίου: Υπολογισμός και ερμηνεία Μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων CAPM Προσδιορισμός του συντετλεστή β της επιχείρησης - Σχέση συστηματικού κινδύνου επένδυσης και συνολικού κινδύνου της αγοράς Κόστος δανειακών κεφαλαίων επιχείρησης Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) επιχείρησης Χρηματοδοτική διάρθρωση Κίνδυνοι μετόχων και ομολογιούχων δανειστών Έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου Βαθμός λειτουργικής μόχλευσης Θεωρία Modigliani - Μiller / Aποτίμηση συνολικής αξίας επιχείρησης Παράγοντες απόφασης μερισματικής πολιτικής CM-08 Εσωτερικός έλεγχος (12 ώρες) Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο - Γενικές αρχές, κύρια χαρακτηριστικά και κριτήρια ελέγχου. Η σχέση των αρχών του ελέγχου με την άσκηση διοίκησης Αναγνώριση και εκτίμηση κινδύνων - Μοντέλο Κινδύνου Βασικά σημεία εσωτερικών ελέγχων Μοντέλο αξιοπιστίας συστήματος Περιγραφή συστήματος και εγχειρίδια διαδικασιών Μεθοδολογία καταγραφής και ανάλυσης διαδικασιών (flowcharting) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Διοίκηση 7

8 CM-09 Διεθνή λογιστικά πρότυπα (36 ώρες) Όργανα κατάρτισης ΔΛΠ Η Ελληνική Νομοθεσία για τα ΔΛΠ - Διαφορές Ελληνικών Οικονομικών Καταστάσεων από τα ΔΛΠ Εισαγωγή στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων ΔΛΠ 2: Αποθέματα ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικές Συμβάσεις ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος ΔΛΠ 14: Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια ΔΛΠ 17: Μισθώσεις ΔΛΠ 18: Έσοδα ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόμενους ΔΛΠ 26: Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραμμάτων Παροχών Αποχώρησης από την Υπηρεσία ΔΛΠ 20: Λογιστική των Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ΔΛΠ 29: Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ 36: Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες Απαιτήσεις ΔΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 41: Γεωργία 8

9 Συμπληρωματικός Κύκλος Μαθημάτων CM-10 Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων οικονομικής διαχείρισης (12 ώρες) Στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση πληροφοριών και επιχειρηματικών δεδομένων Εισαγωγή στη διοίκηση της τεχνολογίας της πληροφορίας Παρουσίαση εφαρμογών Μηχανογραφημένης Λογιστικής και ERP από εταιρεία Πληροφορικής Παρουσίαση Πλατφόρμας SAP από ομάδα εκπαιδευτών Πληροφορικής (FI - SD modules) Εκπαίδευση χρηστών CM-11 Νομική υποστήριξη (16 ώρες) Βασικό νομικό πλαίσιο εταιρικής λειτουργίας Βασικές νομικές έννοιες Είδη επιχειρησιακών μορφών Γενικές αρχές συμβάσεων - Ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών Νομική προστασία νόμιμων εκπροσώπων και διευθυντικών στελεχών Νομικές διεκδικήσεις επί εμπορικών συναλλαγών Το δίκαιο των αξιόγραφων Εμπράγματες εξασφαλίσεις Αναγκαστικές εκτελέσεις - Διαδικασίες κατασχέσεων Διακανονισμοί (ρύθμιση) οφειλών Πτωχευτικό δίκαιο CM-11 Υποστήριξη υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού (12 ώρες) Το πλαίσιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού της σύγχρονης επιχείρησης σε καθεστώς διαχείρισης κρίσεων Το προφίλ του σύγχρονου εργαζόμενου στις Οικονομικές Υπηρεσίες Το γενικό μοντέλο στελέχωσης οικονομικών στελεχών Πλαίσιο βασικών δεξιοτήτων του σύγχρονου οικονομικού στελέχους Τεχνικές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές δεξιότητες Αναγνωρισμένες συμπεριφορές Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού Το γενικό μοντέλο στoxοθέτησης Συστήματα αμοιβών και αξιολόγησης της απόδοσης Πρόσθετες (οικειοθελείς) παροχές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Διοίκηση 9

10 Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής (Elective Modules) Επιλέγονται δύο (2) από τα τέσσερα (4) μαθήματα EM-01 Φορολογία (12 ώρες) Φορολογία εισοδήματος - Βασικό πλαίσιο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Βασικό πλαίσιο Φόρος προστιθέμενης αξίας - Βασικό πλαίσιο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας - Βασικό πλαίσιο EM-02 Διοίκηση προμηθειών (12 ώρες) Βασικές αρχές προμηθειών - Φάσεις προμηθευτικού κύκλου Ανάλυση προμηθευτικών απαιτήσεων Στρατηγική ανάλυση υλικών και υπηρεσιών Κατάρτιση κανονισμού προμηθειών Αξιολόγηση προμηθευτών Supply positioning Θέματα business ethics EM-03 Business Statistics (12 ώρες) Παρουσίαση, ταξινόμηση, κατάταξη και ερμηνεία αριθμητικών οικονομικών δεδομένων Βασικοί δείκτες περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής μέσω Η/Υ (Εxcel) Μελέτη βασικών κατανομών (διώνυμη, poisson κλπ) μέσω Η/Υ (Εxcel) Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης (στατικών προβλέψεων) μέσω Η/Υ (Εxcel) Προβλέψεις χρονολογικών σειρών μέσω Η/Υ (Εxcel) EM-04 Διαχείριση επιχειρησιακών κρίσεων (12 ώρες) Προσδιορισμός επιπέδου κρίσης Επιπτώσεις κρίσεων σε σχέση με τη διάρκεια και την εξέλιξή τους Συνηθέστερες "πηγές" προέλευσης κρίσεων "Ανατομία" μιας επιχειρηματικής κρίσης Καταστάσεις κρίσεων στις Οικονομικές Υπηρεσίες Προστασία της επιχείρησης πριν και μετά την κατάσταση κρίσης (reputation management) Business Continuity Plan - Disaster Recovery Plan Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Κρίσης (Company Crisis Management Plan) 10

11 BUSINESS PLAN INVESTEMENT APPRAISAL TAX AUDIT CAPITAL STRUCTURE CREDIT CONTROL BANKING & FINANCE Elective Courses Taxation Procurement Management Crisis Management Business Statistics Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Διοίκηση 11

12 Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα Αθήνα Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Κ. Πατήσια, Αθήνα Τηλ.: (*608, *609) Fax: , Τμήμα Μακεδονίας Λέοντος Σοφού Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος Πλατεία Πίνδου 1 Γούναρη & Αγ. Ανδρέου, Πάτρα Τηλ.: Fax: Τμήμα Κρήτης Κονδυλάκη 105 & Βάρνης Θέρισσος, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax:

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ The Executive Program for Financial Directors Εισαγωγή Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επενδύοντας στη Γνώση... εξασφαλίζετε το Μέλλον "Μηδέν της τύχης αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας" Πλούταρχος (45-120 μ.χ.) Η Ελληνική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Δ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα ΤΚ 10678 Αριθµός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΟΣ"

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΟΣ" ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.)

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Αθήνα, Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα