1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) αφορά τις συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα κυρίως µέσω του Internet όπου χρησιµοποιούνται οι υπολογιστές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) αφορά τις συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα κυρίως µέσω του Internet όπου χρησιµοποιούνται οι υπολογιστές"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) αφορά τις συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα κυρίως µέσω του Internet όπου χρησιµοποιούνται οι υπολογιστές για την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών. Ανάλογα µε το ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης των παραπάνω αγαθών και υπηρεσιών οι δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: I. Από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (business to business), που µπορεί να αφορούν τις παραγγελίες και αγορές ενός εργοστασίου ή ενός εµπορικού οίκου από τους προµηθευτές του, οπότε στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται κατά ανάγκη απλές συναλλαγές (πληρωµή αγορά), αλλά γενικότερα συναλλαγές στις οποίες λαµβάνουν χώρα αµφίδροµες διαδικασίες αγοράς και πώλησης µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών στις οποίες περιλαµβάνονται και άλλα στοιχεία επιχειρηµατικής πολιτικής. II. Από επιχειρήσεις σε τελικούς καταναλωτές (business to customer). Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας ηλεκτρονικού εµπορίου είναι οι πωλήσεις βιβλίων, υπολογιστών, προγραµµάτων και άλλων αγαθών. Αντιστοιχίζοντας τις παραπάνω δραστηριότητες µε τις ήδη γνωστές «συµβατικές» µορφές εµπορίου, µπορούµε να πούµε ότι η πρώτη κατηγορία αντιστοιχεί στο χονδρικό εµπόριο, ενώ η δεύτερη στο λιανικό.[1]

2 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Ο βασικός εξοπλισµός που απαιτείται για µια εφαρµογή ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ένας ή ενδεχοµένως και περισσότεροι ισχυροί υπολογιστές, που θα εκτελούν χρέη διακοµιστή (server), το κατάλληλο λογισµικό για τη δηµιουργία και συντήρηση της τοποθεσίας (site), το κατάλληλο λογισµικό διαχείρισης των συναλλαγών, το λογισµικό και υλικό για την ασφάλεια της τοποθεσίας και των συναλλαγών, και φυσικά ότι άλλο απαιτείται για την σύνδεση µε το διαδίκτυο (modem, γραµµή σύνδεσης κτλ). εδοµένου, ότι ένα από τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα που απασχολούν όσους ασχολούνται µε εµπορικές εφαρµογές στο διαδίκτυο, είτε σαν προµηθευτές, είτε σαν καταναλωτές, είναι η ασφάλεια, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν. Έτσι, για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της τοποθεσίας από «εισβολείς» πολλές φορές απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου τείχους προστασίας (firewall) και κατάλληλο λογισµικό. εδοµένου ότι στις συναλλαγές business to customer εµπλέκεται σχεδόν πάντα η διαδικασία της πληρωµής από τον καταναλωτή προς την επιχείρηση σε αντίθεση µε κάποιες business to business εφαρµογές όπου υπάρχουν και άλλοι τρόποι διακανονισµού, όπως µεταξύ εταιρειών που συναλλάσσονται σε τακτική βάση η ασφάλεια των συναλλαγών είναι απαραίτητη για την προστασία των καταναλωτών και της εταιρείας προκειµένου να µην αποτρέπονται οι καταναλωτές στο να προβούν σε συναλλαγή. Έτσι, απαραιτήτως πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από τους σχεδιαστές µιας τοποθεσίας και τους ιδιοκτήτες της, η χρήση κάποιου πρωτοκόλλου όπως το SET (Secure Electronic Transaction) ή ίσως του περισσότερο διαδεδοµένου, αλλά όχι τόσο αποτελεσµατικού, SSL (Secure Sockets Layer), ώστε να είναι ασφαλής η σύνδεση µεταξύ του server και του browser του πελάτη. Για τους ίδιους λόγους καλό είναι να χρησιµοποιούνται και διάφορα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης όπως το PGP (http://www.pgpinternational.com/). Για την διαχείριση των συναλλαγών µε τους καταναλωτές, ειδικά όταν ο όγκος τους είναι µεγάλος και τα διατιθέµενα προϊόντα είναι πολλά, απαραίτητη είναι η ύπαρξη κάποιας βάσης δεδοµένων µε το απαραίτητο λογισµικό και σύνδεση µε το διαχειριστικό σύστηµα της εταιρείας που τιµολογεί και ελέγχει την ύπαρξη των προϊόντων στην αποθήκη της εταιρείας.[2]

3 3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Μια τοποθεσία ηλεκτρονικού εµπορίου έχει πάντα σαν στόχο να αποφέρει κέρδη στους ιδιοκτήτες της, µε τις πωλήσεις που θα γίνονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να προσελκύει πελάτες, και για να γίνει αυτό δεν αρκεί απλά να υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να γίνεται γνωστή η ύπαρξή της. Είναι απόλυτα κατανοητό, ότι η εύρεση µιας τοποθεσίας, εάν δεν είναι γνωστή η διεύθυνσή της εκ των προτέρων, γίνεται µέσω αναζήτησης µε τη χρήση µηχανών αναζήτησης ή µέσω συνδέσµων (links) από άλλες τοποθεσίες. Για να είναι λοιπόν αποδοτική η τοποθεσία θα πρέπει να γίνει διαφήµιση της. Ένας εύκολος τρόπος είναι η συνεννόηση µε ιδιοκτήτες, παρεµφερών κατά προτίµηση, τοποθεσιών προκειµένου να συµπεριλαµβάνεται στις σελίδες τους κάποιο σήµα (banner) που θα ενεργοποιεί ένα σύνδεσµο (link) προς τη νέα τοποθεσία. Αυτό φυσικά, τις πιο πολλές φορές συνεπάγεται και την καταβολή κάποιου χρηµατικού ποσού που θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο συνολικό κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας της τοποθεσίας. Ένας άλλος τρόπος προβολής είναι η εγγραφή σε όσο το δυνατό περισσότερες µηχανές αναζήτησης. Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι διαφήµισης και προβολής µιας τοποθεσίας µε µεγαλύτερο όµως κόστος, όπως η κατοχύρωση κάποιου domain.name και η προβολή του µε χρήση άλλων µέσων όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση και περιοδικά.[3] 4. WEB-SITE DEVELOPMENT LIFE CYCLE Τα στάδια ανάπτυξης µιας τοποθεσίας στο διαδίκτυο και κατ επέκταση και µιας τοποθεσίας ηλεκτρονικού εµπορίου µα χαρακτήρα business to customer είναι τα εξής: Συλλογή στοιχείων. Στο στάδιο αυτό ορίζεται η οµάδα που αναλαµβάνει το έργο και συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία µεταξύ των οποίων δεδοµένα και πληροφορίες για την εταιρεία στην οποία ανήκει το web-site, γενικότεροι και ειδικότεροι στόχοι της όσο αναφορά το web-site, τα προϊόντα που θα πωλούνται, οι επιθυµητοί τρόποι συναλλαγών κτλ.

4 Σχεδιασµός τοποθεσίας. Μετά τη συλλογή των στοιχείων ακολουθεί η διαδικασία της παραγωγής της τοποθεσίας. Στο στάδιο αυτό καθορίζεται το πως θα είναι η τοποθεσία, ποιες θα είναι οι λειτουργίες της, το πνεύµα της, κτλ, µε βάση τις απαιτήσεις και τις οικονοµικές δυνατότητες των ιδιοκτητών. Υλοποίηση. Στο στάδιο αυτό λαµβάνει χώρα η κωδικοποίηση σε HTML η οποία µόλις ολοκληρωθεί γίνονται οι απαραίτητες δοκιµές και έλεγχοι. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να γίνουν και όλες οι δοκιµές συµβατότητας µε τους browsers, πράγµα πολύ σηµαντικό για µια εµπορική εφαρµογή business to customer. Τέλος εφόσον δεν απαιτούνται άλλες αλλαγές η τοποθεσία είναι έτοιµη να δηµοσιευθεί στο διαδίκτυο. Συντήρηση. Το στάδιο αυτό καταλαµβάνει όλο τον υπόλοιπο κύκλο ζωής του Web-site µέχρι να απαιτηθεί η αντικατάστασή του από ένα νέο. Στο στάδιο αυτό γίνεται η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του, η αποκατάσταση σφαλµάτων και βλαβών που µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκειά της, και φυσικά η τακτική ενηµέρωση του site, ειδικά όταν πρόκειται για εφαρµογές e-commerce όπου τα πράγµατα αλλάζουν ακόµη και σε καθηµερινή βάση (νέα προϊόντα, τιµολόγηση, νέοι όροι διακανονισµών κτλ).[4] 5. BUDGETING Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το να καταστρώσει κάποιος τον προϋπολογισµό για τη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός business-tocustomer site δεν είναι και τόσο εύκολο. Τα κόστη που εµπλέκονται στην κατάστρωση του προϋπολογισµού αφορούν τόσο συγκεκριµένα πακέτα εργασιών και λειτουργιών, που είναι εύκολο να οριστούν, όσο και εργασίες, που υπολογίζονται και κοστολογούνται µε βάση το χρόνο. Έτσι, οι γενικές κατηγορίες εξόδων περιλαµβάνουν τα σταθερά έξοδα, όπως το κόστος ενός συγκεκριµένου πακέτου λογισµικού ή εξοπλισµού, τα έξοδα ανά µονάδα χρόνου όπως η εργασία προγραµµατιστών και υπαλλήλων για την κατασκευή του site καθώς και τρέχοντα έξοδα λειτουργίας όπως οι µισθοί όσων παρακολουθούν τη λειτουργία και συντηρούν το site, το κόστος ενοικίασης

5 server, τα διαφηµιστικά έξοδα και διάφορα άλλα που εξαρτώνται από τις επιλογές της εταιρείας ή του ιδιώτη στον οποίο ανήκει το site. Ένα site µπορεί να διαφέρει σε πάρα πολλά σηµεία από άλλα του ίδιου αντικειµένου, µε αποτέλεσµα σηµαντικές διαφορές και στον προϋπολογισµό του. Οι απαιτήσεις σε κόστος ενός site εξαρτώνται άµεσα από τον προσανατολισµό της επιχείρησης, στην οποία ανήκει, και τον σκοπό που αυτή έχει επιλέξει για να εξυπηρετήσει. Παρακάτω τίθενται κάποιες γενικές λειτουργίες και οντότητες, που επιβαρύνουν οικονοµικά, και αφορούν την ανάπτυξη ενός Site. Η παράθεση των στοιχείων γίνεται µε βάση όσα έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα, χωρίς όµως να φαίνονται τα αντίστοιχα κόστη, αφού τα περιθώρια στα οποία αυτά κυµαίνονται απέχουν πολύ µεταξύ τους, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές σε ποιότητα και λειτουργίες[5]: 1 ο στάδιο προετοιµασία. Προσωπικό (υπάλληλοι και σύµβουλοι). Hardware (όλος ο εξοπλισµός που απαιτείται, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, modems, κτλ). Software (HTML editors, graphics programs, word processing software, transaction and database servers, web-server, κτλ). 2 ο στάδιο. Σχεδιασµός. Εργατοώρες για το σχεδιασµό των προδιαγραφών και των απαιτήσεων (µέγεθος του site, αρχιτεκτονική, πλοήγηση, κτλ). Εργατοώρες για σχεδίαση εικόνων και γραφικών και για διάφορες παρουσιάσεις αυτών. 3 ο στάδιο. Υλοποίηση. Συγγραφή περιεχοµένων. Κωδικοποίηση σε HTML. Προγραµµατισµός των scripts. ηµιουργία γραφικών και χρήση πολυµέσων. ηµιουργία διεπαφών (interfaces) µε βάσεις δεδοµένων και επεξεργασία και δηµιουργία αλληλεπιδραστικού συστήµατος για εφαρµογές εµπορίου. οκιµές του site σε εικονικό server. οκιµές του site σε κάποιον ενεργό server µε όλες τις φόρµες και τα scripts ενεργά.

6 Έλεγχος των συνδέσµων (links). Προετοιµασία όλου του απαραίτητου υλικού marketing και προώθησης του site. Τελική µεταφορά του site στον server που θα τον φιλοξενεί. ηµοσιοποίηση του site (συµβόλαια για διαφηµίσεις σε άλλα sites και µηχανές αναζήτησης, κτλ. 4 ο στάδιο συντήρηση. Εργατοώρες για έλεγχο και επιδιόρθωση λειτουργιών και συνδέσµων που έχουν υποστεί ζηµιά. Εργατοώρες για την ενηµέρωση του site µε νέα περιεχόµενα και την παρακολούθηση της κίνησης και των συναλλαγών. Κόστος ενοικίασης ή λειτουργίας ιδιωτικού server. Κόστος διαφηµίσεων. Τα παραπάνω σηµεία του προϋπολογισµού είναι πολύ γενικά. Εσκεµµένα δεν παρουσιάζονται κόστη αφού οι επιλογές για το καθε ένα από αυτά είναι πολλές, π.χ. το είδος των γραφικών (µπορεί να σηµαίνει ότι για τη δηµιουργία τους ενδεχοµένως θα πρέπει να εργαστούν ειδικοί γραφίστες) οι τρόποι διαφήµισης, το µέγεθος του Site και της πολυπλοκότητας του. Σε επόµενη, ωστόσο, παράγραφο αναφέρονται δειγµατοληπτικά κάποια στοιχεία που αφορούν την ελληνική αγορά και στα οποία υπάρχει κοστολογική εκτίµηση. 6. ΚΕΡ Η Τα οφέλη από την ύπαρξη µιας τοποθεσίας στο διαδίκτυο που αφορά ηλεκτρονικό εµπόριο (business to customer) ποικίλουν και φυσικά η ύπαρξη µιας τέτοιας τοποθεσίας δεν είναι πάντα κερδοφόρα. Από τη στιγµή που το αντικείµενο είναι η εξέταση µιας τέτοιας τοποθεσίας γενικά, χωρίς να καθορίζεται συγκεκριµένη εφαρµογή, ακολουθεί η παρουσίαση γενικών πηγών κέρδους άµεσων ή έµµεσων, πέρα από το προφανές κέρδος που προκύπτει από τις παραγγελίες των πελατών:

7 ιεύρυνση του αγοραστικού κοινού πέρα από το κοινό των πραγµατικών καταστηµάτων της εταιρείας (εάν φυσικά υπάρχουν). Πρόσβαση σε µεγάλο κοινό χωρίς περιορισµούς γεωγραφικούς, οικονοµικούς και πολιτικούς, πέρα από τα σύνορα της χώρας. Μείωση του κόστους των πωλήσεων, αφού για την πραγµατοποίηση τους δεν απαιτούνται πωλητές και καταστήµατα, πράγµα που συνεπάγεται την ελάττωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας. Φυσικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα κέρδη (όπως και τα έξοδα) που προκύπτουν από την ύπαρξη ενός web-site εξαρτώνται από όλες εκείνες τις επιλογές που χαρακτηρίζουν το ύφος και την ποιότητά του. Ένα φτωχό από κάθε άποψη (εµφάνιση λειτουργικότητα δοµή ασφάλεια) web-site λογικά θα αποδώσει λίγα ή και τίποτα σε αντίθεση µε εκείνο που θα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά εκθέτοντας όπως πρέπει τα προς πώληση προϊόντα. Το κέρδος που αποφέρει ένα site, όντας συνέπεια της προτίµησης που δείχνουν για αυτό οι πελάτες, σχετίζεται και µε άλλους παράγοντες που έχουν σχέση κυρίως µε την εταιρεία τους ιδιοκτήτες του δηλαδή και όχι µόνο µε το ίδιο το site. Αυτό σηµαίνει ότι πίσω από αυτό θα έχει αναπτυχθεί τέτοια υποδοµή που θα επιτρέπει ανταπόκριση στις παραγγελίες των πελατών µε συνέπεια και σε µικρούς χρόνους (µία έως τρεις µέρες). 7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ένα web-site µπορεί να είναι από µία απλή εφαρµογή π.χ. το site κάποιου ιδιώτη που πουλά σε µια τοποθεσία κάτι, µέχρι µια πολύ σύνθετη εφαρµογή µεγάλης εταιρείας ή εµπορικού οίκου που η κατασκευή του θα έχει στοιχίσει µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια δραχµές. Εκ των πραγµάτων δεν είναι δυνατό να αναλυθούν όλα τα σηµεία που αφορούν τον προϋπολογισµό ενός site, αφού για πολλά δεν υπάρχουν συγκεκριµένες τιµές, όπως για παράδειγµα οι επιλογές που αφορούν την ασφάλεια που εξαρτώνται από το είδος των συναλλαγών που εξυπηρετούνται ή του δικτύου, κτλ. Ωστόσο,

8 παρακάτω γίνεται η προσπάθεια να παρατεθούν κάποια στοιχεία από την Otenet που αφορούν τη δηµιουργία και φιλοξενία εµπορικών sites [6]: 1. Μελέτη και κατασκευή HTML σελίδων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καλλιτεχνική επιµέλεια site Αρχική σελίδα (home page) Περιλαµβάνεται ποιοτικός έλεγχος από ειδικευµένο γραφίστα κείµενο εικόνες παραποµπές µελέτη διάρθρωσης για τις λειτουργίες και κατευθύνσεις των επόµενων σελίδων (storyboarding). Λοιπές σελίδες Περιλαµβάνεται ποιοτικός έλεγχος - κείµενο εικόνες παραποµπές. ΚΟΣΤΟΣ 30,000δρχ ανά εργατοώρα 15,000δρχ ανά σελίδα 10,000δρχ ανά σελίδα 2. Αλλαγή περιεχοµένου σελίδων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μετά από εκτίµηση του έργου και χρέωση. Συµβόλαιο συντήρησης σελίδων site. Συντήρηση του υλικού και της εφαρµογής που έχει κατασκευαστεί για λογαριασµό του Πελάτη. ΚΟΣΤΟΣ 15,000δρχ ανά εργατοώρα Κατόπιν συµφωνίας. 15,000δρχ ανά εργατοώρα 3. Ψηφιοποίηση υλικού. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ακτυλογράφηση ελληνικού απλού κειµένου / σελίδα. 500δρχ Α4 28 γραµµές ακτυλογράφηση αγγλικού απλού κειµένου / σελίδα. 800δρχ Α4 28 γραµµές ακτυλογράφηση ελληνικού και σχεδιασµός πινάκων / 800δρχ Α4 28 γραµµές σελίδα. ακτυλογράφηση αγγλικού και σχεδιασµός πινάκων / 1100δρχ Α4 28 γραµµές σελίδα. Γενικές διορθώσεις (ορθογραφικές, κτλ) / σελίδα. 200δρχ Α4 28 γραµµές Ψηφιοποίηση εικόνας / εικόνα. 1000δρχ Ανώτατο µέγεθος Α4 Ψηφιοποίηση ήχου. 15,000δρχ Ανά εργατοώρα Ψηφιοποίηση video. 15,000δρχ Ανά εργατοώρα

9 4. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ Υποστήριξη site µε βάση δεδοµένων (εφαρµογή ODBC). 15,000δρχ ανά εργατοώρα Βελτίωση κατάταξης site σε µηχανές αναζήτησης (search engine 50,000δρχ ανά positioning) * µηχανή αναζήτησης Java, JavaScript, ActiveX, VBS Script, Active Documents, Forms, 20,000δρχ ανά Frames, Image Maps, κτλ. εργατοώρα Web Authoring Consulting. 15,000δρχ ανά εργατοώρα Επεξεργασµένα στατιστικά στοιχεία. 15,000δρχ ανά µήνα Στατιστικά στοιχεία πελατών Plain Hosting. 2,000δρχ ανά µήνα Υποστήριξη Scripts (µόνο σε περιβάλλον Windows NT). 50,000δρχ εφάπαξ ανά script Κατασκευή διαφηµιστικού Banner (400 X 60 pixels). 15,000δρχ το ένα Κατασκευή διαφηµιστικού Button (123 X 40 pixels). 25,000δρχ το ένα Κατασκευή Animated gif. 50,000δρχ το ένα SQL support services.** Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης (setup). 30,000δρχ εφάπαξ Μηνιαία πάγια τέλη. 15,000δρχ ανά µήνα Password protected σελίδες. Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης (setup). 7,500δρχ εφάπαξ Μηνιαία πάγια τέλη. 5,000δρχ ανά µήνα Καταχώρηση site σε µεγάλο αριθµό µηχανών αναζήτησης. 10,000δρχ εφάπαξ * Η υπηρεσία αυτή αφορά εµφάνιση µέσα στα πρώτα 20 αποτελέσµατα της µηχανής αναζήτησης στην οποία έχει γίνει ερώτηση µε τον συνδυασµό λέξεων που επιλέγει ο πελάτης

10 (ο συνδυασµός πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις που θα δίνονται ταυτόχρονα στην µηχανή). Για περισσότερους συνδυασµούς, η υπηρεσία που αναφέρεται µόνο σε µηχανές αναζήτησης (π.χ. Altavista, Lycos) και όχι σε καταλόγους (π.χ. Yahoo), πρέπει να αγοραστεί εκ νέου. ** Ο χώρος που καταλαµβάνεται από την βάση δεδοµένων χρεώνεται σύµφωνα µε την πολιτική ενοικίασης χώρου. 5. WEB PLAIN HOSTING (www.otenet.gr/yourcompany) Προσφέρεται χώρος 5MB στους web servers της Otenet, κάθε πρόσθετο MB χρεώνεται µε βάση τον τιµοκατάλογο. Μηνιαία τιµή Μηνιαία χρέωση πρόσθετων Mbytes δρχ. 10 Mbytes δρχ. 50 Mbytes δρχ. 100 Mbytes δρχ. 6. WEB VIRTUAL HOSTING (www.yourcompanyname.gr). Προσφέρεται χώρος 10MB στους web servers της Otenet, κάθε πρόσθετο MB χρεώνεται µε βάση τον τιµοκατάλογο. Μηνιαία τιµή Μηνιαία χρέωση πρόσθετων Mbytes δρχ. 10 Mbytes δρχ. 50 Mbytes δρχ. 100 Mbytes δρχ. 7. WEB COMMERCIAL HOSTING (www.yourcompanyname.gr). Προσφέρεται χώρος 20MB στους web servers της Otenet, κάθε πρόσθετο MB χρεώνεται µε βάση τον τιµοκατάλογο. Μηνιαία τιµή Μηνιαία χρέωση πρόσθετων Mbytes δρχ. 10 Mbytes δρχ. 50 Mbytes δρχ. 100 Mbytes δρχ.

11 8. BUTTONS (διαστάσεις 123 x 40 pixels). Αρχική Σελίδα (Home Page) Αρχική Σελίδα Κατηγορίας Άλλες Σελίδες ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ δρχ δρχ δρχ. 9. BANNERS (διαστάσεις 400 x 60 pixels). Αρχική Σελίδα (Home Page) Αρχική Σελίδα Κατηγορίας Άλλες Σελίδες ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ δρχ δρχ δρχ. 8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Στις προηγούµενες παραγράφους παρουσιάστηκαν κάποια γενικά σηµεία, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειµένου να συνταχθεί ο προϋπολογισµός και να εκτιµηθούν τα αναµενόµενα κέρδη ενός Web-site εµπορικής εφαρµογής µε προσανατολισµό business to customer. εδοµένου ότι οι επιλογές για τη δηµιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία ενός τέτοιου site είναι πρακτικά άπειρες, δεν επιχειρήθηκε περισσότερο εµβάθυνση και παρουσίαση παραδειγµάτων προκειµένου να αποφευχθεί η εστίαση της ανάλυσης ενός εικονικού προϋπολογισµού σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε να επιχειρήσει κάποιος να αναπτύξει τις αρχές δηµιουργίας προϋπολογισµού και ανάλυσης κέρδους/κόστους, που αφορούν γενικά τα εµπορικά καταστήµατα, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισµό και προβαίνοντας σε ανάλυση ενός γνωστού, για παράδειγµα, βιβλιοπωλείου, αγνοώντας ότι οι νόµοι της αγοράς για τα υπόλοιπα καταστήµατα και οι συνθήκες λειτουργίας τους µπορεί να είναι τελείως διαφορετικές. Έτσι, παρουσιάστηκαν οι γενικές αρχές και επιλογές που πρέπει να απασχολούν τους ιδιοκτήτες ενός Web-site, ενώ καθαρά δειγµατοληπτικά έγινε αναφορά και σε κάποιες τιµές που αφορούν υπηρεσίες και λειτουργίες για ανάπτυξη τοποθεσιών της ελληνικής αγοράς.

12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου business-to-customer κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάλυση κέρδους-κόστους και γενικά ο προϋπολογισµός µιας τοποθεσίας (web-site) που εξυπηρετεί µια τέτοια εφαρµογή. Ωστόσο, το είδος της τοποθεσίας ποικίλει από εφαρµογή σε εφαρµογή, και δεν εξαρτάται µόνο από το είδος των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, αλλά και από τις επιλογές των ιδιοκτητών της. Έτσι, παρατίθονται τα γενικά σηµεία της µελέτης προϋπολογισµού, που θα πρέπει να προηγηθεί της δηµιουργίας µιας τέτοιας τοποθεσίας, καθώς και οι γενικές πηγές κέρδους.

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. K.Laudon, J.Laudon, Management Information Systems, 5 th ed. Prentice Hall International Inc Στο βιβλίο αυτό υπάρχει γενική αναφορά στο ηλεκτρονικό εµπόριο και στα είδη του. Επίσης υπάρχουν σε διάφορα κεφάλαια και κάποια παραδείγµατα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο χώρο. [2]. Περιοδικό RAM, τεύχος Ιανουαρίου Στο τεύχος του Ιανουαρίου υπάρχει εκτενές αφιέρωµα, µε πολλές χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. [3]. D.Tauber, B.Keanan, Managing great expectations for your web-site, Sept.1997, Στο άρθρο αυτό οι συγγραφείς τονίζουν τη χρησιµότητα και ανάγκη για τον καθορισµό των στόχων που πρέπει να εξυπηρετεί µια εµπορική διαδικτυακή τοποθεσία. [4]. Web-site development life cycle, Στις παραπάνω διευθύνσεις περιγράφονται τα στάδια δηµιουργίας µιας τοποθεσίας για εµπορική εφαρµογή. [5]. B.Keanan, D.Tauber, before you forget anything, webreview.com, Apr. 1998, Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα γενικά σηµεία που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη προκειµένου να συντάξει τον προϋπολογισµό για την ανάπτυξη µιας τοποθεσίας. Η παρουσίαση είναι γενική χωρίς να δίνονται τιµές. [6]. Στις σελίδες της Otenet παρουσιάζονται τιµοκατάλογοι που αφορούν τη δηµιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο)

TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο) Εισηγητής: ιδάσκων: Οικονοµίδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες,

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Το GreekArchitects.gr, αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά για την αρχιτεκτονική. Απαρτίζεται από 18 συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής www.statistics.gr by hci.gr Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ρ Σπύρος Συρµακέσης Πάτρα, 2002 Η Φύση της Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία.. E-mail. Όνομα υπευθύνου Εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ M.I.S Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ «Webizmo Merchant» ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MARKETING ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. A. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ & κ. Γ.ΣΙΩΜΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. 2. Διάθεση πίστωσης ποσού 9.507,90 ευρώ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. 2. Διάθεση πίστωσης ποσού 9.507,90 ευρώ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Σκιάθος : 10/03/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1795 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση της δαπάνης για την αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr

Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr 1 Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr 2 3 Εισαγωγή Η λειτουργικότητα που προσφέρει µια εφαρµογή υπολογιστών, χρησιµοποιώντας µια διεπαφή,

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θρασυµάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ηµεροµηνία: E-mail: Όνοµα υπευθύνου: Εταιρία:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και

ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και Γραφικές τέχνες Κατερίνα Πηγιάκη ΜΕΡΟΣ Β Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Γραφικές Τέχνες, Πολυµέσα Εναλλακτικοί τρόποι διαφήµισης Push (webcasting). Μηνύµατα σε άτοµα ή

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Σχετικά με εμάς Ολοκληρωμένες λύσεις προβολής επαγγελματιών στο διαδίκτυο. Ο Όμιλος FOCUS-ON, ένας όμιλος Web & Mobile Services, ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2008

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο; Κάθε είδος εμπορικής συναλλάγης μεταξύ προσώπων, φυσικών και μη, που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΚΕΤΑΣ demo

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τηλ.: 210 52.37.635 Fax: 210 52.37.677 email: info@klidarithmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Διαγραφή από τη λίστα Σε αυτό το τεύχος: Φεβρουάριος 2014 Mobile e-commerce από την Altec Software Mobile e-commerce από την Altec Software Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τσαχιρίδου Βαρβάρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΣΑΧΙΡΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ AM 16/99 ΜΑΙΟΣ

Τσαχιρίδου Βαρβάρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΣΑΧΙΡΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ AM 16/99 ΜΑΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΣΑΧΙΙΡΙΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ AM 16//99 ΜΑΙΙΟΣ 2000 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένας νέος, πολλά υποσχόµενος, χώρος επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ ΚΩ ΙΚΟΙ ΝΟΜ ΟΤΑ Θ.Π. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΟΙ Υ2 Υ3 ΚΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΗ Ε.Ε. ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩ -ΡΙΑ ΠΡΑ- ΚΤΙΚΗ 1 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 6 2 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής:

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής: Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 http://www.rodosdata.gr 9 Στόχος μας στη δημιουργία κάθε website είναι πάντα ο συνδυασμός της άψογης γραφιστικής παρουσίασης και της λειτουργικότητας, ώστε να αποκτήσετε ένα ωραίο website,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Δημιουργία δικτυακού τόπου

Πληροφορική. Δημιουργία δικτυακού τόπου Πληροφορική Δημιουργία δικτυακού τόπου Τα πλεονεκτήματα ενός δικτυακού τόπου Το μάθημα αυτό εξηγεί ποια είναι τα πλεονεκτήματα ύπαρξης ενός δικτυακού τόπου και εξετάζει ποια είναι τα πρότυπα χρήσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Web Site Proposal. Yianni Elhosri. WEB STRATEGY AND TACTICS A.E.E WEBST Consulting S.A Μιχαλακοπούλου 157, Αθήνα. Project ID #00351.

Web Site Proposal. Yianni Elhosri. WEB STRATEGY AND TACTICS A.E.E WEBST Consulting S.A Μιχαλακοπούλου 157, Αθήνα. Project ID #00351. WEB STRATEGY AND TACTICS A.E.E WEBST Consulting S.A Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα Web Site Proposal. Project ID #00351 Προς: Yianni Elhosri Ημερομηνία Προσφοράς 27/12/2016 Ισχύει μέχρι 27/01/2017 Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 6: Διαδικτυακή Διαφήμιση

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 6: Διαδικτυακή Διαφήμιση Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 6: Διαδικτυακή Διαφήμιση Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία: E-mail:.. Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ E-SHOP ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (www.soapbyeleni.gr) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρόκειται για µια δυνατότητα που προσφέρεται σήµερα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρόκειται για µια δυνατότητα που προσφέρεται σήµερα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φανταστείτε ότι στην εταιρεία σας, ανεξαρτήτως µεγέθους ή βιοµηχανικού κλάδου, είσαστε σε θέση να ανταλλάξετε µε τους εµπορικούς σας εταίρους, µεταφορές, τράπεζες ή εκτελωνιστές, τα συνήθη εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ... ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE Κατοχύρωση Domain Name (.gr) Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ»

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» Τι είναι Πολιτική Προβολής µέσα από το διαδίκτυο ; Ο όρος αναφέρεται στην διαφήµιση (προώθηση)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control περιλαμβάνει την ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Κατασκευή Ιστοσελίδας

Οικονομική Προσφορά Κατασκευή Ιστοσελίδας Οικονομική Προσφορά Κατασκευή Ιστοσελίδας 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER

MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Ο Microsoft Internet Locator Server (ILS)

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστείτε στο flowmagazine.gr

Διαφημιστείτε στο flowmagazine.gr Διαφημιστείτε στο flowmagazine.gr Ο στόχος του www.flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Οι 4 βασικοί άξονες του περιοδικού, τα 4Π:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάθηµα Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήµη Η.Υ. Β Ενιαίου Λυκείου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Πελάτη

Ερωτηματολόγιο Πελάτη 2 Chytron, Limassol, Cyprus 4005 +357 25 723148 info@dynopia.com web design & development. web marketing. web hosting www.dynopia.com Ερωτηματολόγιο Πελάτη Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο: Email: Τηλέφωνο: A.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται: Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου internet χωρίς να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Τα 4P και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12 1.1 Το νέο τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της ΚτΠ 12 1.1.1 Εισαγωγή 12 1.1.2 Η Κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα