Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών"

Transcript

1 Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Νοέμβριος 2004

2 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2

3 ιαδικασία Η προώθηση των προϊόντων στηρίζεται στη διαδικασία επικοινωνίας της επιχείρησης με τους πελάτες της Μήνυμα Κωδικοποίηση Αποκωδικοποίηση Αποστολέας Αποστολέας Παραλήπτης Ανάδραση 3

4 Χαρακτηριστικά ιαδικασίας 4

5 Κανάλια ς Πωλήσεων Στρατηγική ς Μίγμα ς Προσωπική Πώληση Δημοσιότητα & Δημόσιες Σχέσεις 5

6 Αξιολόγηση ς Μοντέλο Πωλήσεων Σύμφωνα με το μοντέλο πωλήσεων, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προώθησης μετριέται με τις πωλήσεις που επιτυγχάνονται Το πρόβλημα είναι ότι όλες οι προσπάθειες προώθησης δεν αποσκοπούν στην αύξηση των πωλήσεων ή δεν επιφέρουν άμεσα αύξηση των πωλήσεων Η μέτρηση με βάση το μοντέλο πωλήσεων είναι εφικτή, όχι όμως πάντα αξιόπιστη Έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη περισσότερους παράγοντες για την αξιολόγηση, αλλά είναι δυσκολότερα στην εφαρμογή τους 6

7 Αξιολόγηση ς Μοντέλο DAGMAR DAGMAR = Defining Advertising Goals Measuring Advertising Response ή Καθορισμός Στόχων ιαφήμισης Μέσω της Μέτρησης της Ανταπόκρισης στη ιαφήμιση Σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης DAGMAR, εφόσον υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι προώθησης, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι δείκτες που σχετίζονται με αυτούς, οι οποίοι και να παρακολουθούνται Η αξιολόγηση με αυτό το μοντέλο είναι δυσκολότερη Παραδείγματα ικανοποιητικής εφαρμογής του μοντέλου DAGMAR είναι τα εξής: ημιουργία μίας νέας αγοράς στην οποία εντάσσεται ένα νέο προϊόν Περιπτώσεις μέτρησης της αναγνωρισιμότητας ενός προϊόντος (και όχι αναγκαστικά της αγοράς) Περιπτώσεις ενίσχυσης της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών μετά την αγορά 7

8 Μοντέλο AIDA A - Attention: Αρχικά ο δυνητικός πελάτης ενημερώνεται για την ύπαρξη του προϊόντος I - Interest: Από τη στιγμή που γνωρίζει την ύπαρξη του προϊόντος, ο δυνητικός πελάτης δείχνει ενδιαφέρον να γνωρίσει λεπτομέρειες για αυτό D - Desire: Εφόσον πειστεί ότι το προϊόν μπορεί να του προσφέρει την επιθυμητή χρησιμότητα, ο δυνητικός πελάτης επιθυμεί να το αγοράσει A - Action: Το τελευταίο βήμα είναι η δράση που εκφράζεται με την αγορά του προϊόντος 8

9 & Κύκλος Ζωής Προϊόντος ΦΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Ανάπτυξη Ωριμότητα Κορεσμός Πτώση Γνωριμία Γνώση Επιθυμία Προτίμηση Πίστη Αγορά Ανακοινώσεις, slogans, διαφ. καταχωρήσεις, jingles Περιγραφή Ανταγωνιστικές διαφημίσεις, διαφημίσεις image, glamour Επιχείρημα στο σημείο πώλησ., ειδικές προσφορές, προσφορές τιμής Μαρτυρίες Πελατών 9

10 Κριτήρια Αξιολόγησης ς 10

11 Κριτήρια Αξιολόγησης ς 11

12 Κριτήρια Αξιολόγησης ς 12

13 ιαφήμιση Είναι ο δημοφιλέστερος τρόπος επικοινωνίας Συχνά ταυτίζεται εσφαλμένα με το Marketing, παρότι αποτελεί μόνο ένα συστατικό ενός από τα 4P Έχει μεγάλη επίδραση στο κοινό που απευθύνεται και που είναι σε θέση να κατανοήσει τα μηνύματα που στέλνει Επηρεάζεται σημαντικά από τον ανταγωνισμό Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το απαιτούμενο μίγμα και όγκος της αφού δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες επιστημονικές προσεγγίσεις που να εξασφαλίζουν τον υπολογισμό των παραμέτρων αυτών για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της 13

14 Επιλογή Βέλτιστου Μίγματος ιαφήμισης Καθαρή εικόνα για το τι πρέπει να επικοινωνηθεί Λόγοι για τους οποίους πρέπει να επικοινωνηθεί το μήνυμα Καθορισμός ομάδας στόχου επικοινωνίας Χρησιμοποίηση γλώσσας κατανοητής στην ομάδα στόχο Επιλογή καταλληλότερου μέσου επικοινωνίας Απόφαση κατάλληλης στιγμής επικοινωνίας Μέτρηση αποτελεσμάτων διαφήμισης 14

15 Ορισμένες Παράμετροι ιαφήμισης Κόστος διαφήμισης: Συνήθως εκφράζεται σε κόστος προσέγγισης 1000 τηλεθεατών, ακροατών, αναγνωστών κλπ. Χαρακτηριστικά μέσου επικοινωνίας: Περιλαμβάνουν τη γεωγραφική κάλυψη, συχνότητα εκπομπής, δυνατότητα ήχου, χρώματος, κίνησης (ή και μυρωδιάς), δυνατότητα προσέγγισης αγορών - στόχων Ατμόσφαιρα: Είναι το image το οποίο δημιουργεί το μέσο από τη φύση του (π.χ. διαφήμιση super market με ενημερωτικά ταχυδρομικά φυλλάδια, όχι όμως και διαφήμιση ενός ακριβού ρολογιού με τον ίδιο τρόπο) Αποτελεσματικότητα: Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης είναι πολύ δύσκολο (έως και αδύνατο) να υπολογιστεί με ποσοτικές προσεγγίσεις 15

16 Αλληλεπιδράσεις ιαφήμισης & Πελατών Αντιληπτά Οφέλη Δράση Απάθεια Αξιοπιστία & πειστήρια Πεποίθηση Εχθρικότητα Κατανόηση Απουσία Κατανόησης Συγκεκριμένη Πληροφορία Αποτέλεσμα Γνώση Απουσία Γνώσης Απουσία Μνήμης 16

17 Προσφορές Οι προσφορές έχουν συνήθως βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και επιχειρούν να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα επικοινωνίας ή να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους Περιλαμβάνουν οφέλη για τους πελάτες πέραν των συνηθισμένων προσφερόμενων πακέτων Στόχοι των προσφορών μπορούν να είναι οι εξής: βραδυκίνητων προϊόντων Απόσυρση παλαιών προϊόντων και επικοινωνία νέων προϊόντων Αύξηση μεριδίου αγοράς Παρακίνηση επαναλαμβανόμενης αγοράς Εξισορρόπηση ζήτησης όταν αυτή παρουσιάζει διακυμάνσεις Απάντηση σε κίνηση του ανταγωνισμού Ο στόχος δεν είναι πάντα ο όγκος των πωλήσεων αλλά και η συχνότερη αγορά, οι ομαλότερες χρηματοροές, το χτίσιμο εμπιστοσύνης κλπ. Οι προσφορές δεν υποκαθιστούν τις πωλήσεις 17

18 (Direct Marketing) Ως ορίζεται η 1-1 προσέγγιση πελατών ή δυνητικών πελατών από μία επιχείρηση Η επικοινωνία μέσω του Άμεσου Marketing επιτυγχάνεται με διαφορετικά μέσα όπως: Ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλεφωνική επικοινωνία Telemarketing Άμεση πώληση Ηλεκτρονικό Marketing (π.χ. Teletext ή άλλες μέθοδοι μέσω καλωδιακής τηλεόρασης) Το άμεσο Marketing προϋποθέτει τη διατήρηση Βάσης εδομένων με ακριβή στοιχεία για πελάτες - στόχους 18

19 Πηγές Πληροφορικών Άμεσου Marketing Ειδικές Εκδηλώσεις Στοιχεία Πελατών Αναζητήσεις σε Εκθέσεις Βάση εδομένων Ενοικιασμένοι Κατάλογοι Αναφορές Πωλήσεων Ανταγωνισμός ιαφήμιση Άμεσης Απόκρισης 19

20 Καταλληλότητα Χρησιμοποίησης Άμεσου Marketing Οι πελάτες αποδέχονται το στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν έχουν προηγηθεί αγορές από τη συγκεκριμένη εταιρεία στο παρελθόν Όταν τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες είναι σχετικά με τις ανάγκες τους Όταν είναι ξεκάθαρος ο στόχος τους Όταν γνωρίζουν πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που τους ζητείται να παρέχουν Όταν ελέγχουν αυτά που λαμβάνουν εν το αποδέχονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν δεν υπάρχει πραγματική προσωποποίηση (personalisation) Όταν δεν υπάρχουν ξεκάθαρα μηνύματα Όταν απειλούνται Όταν εμπλέκονται σε χρονοβόρες και κοστοβόρες δραστηριότητες 20

21 Άμεσες Πρόκειται ίσως για το πιο πολύτιμο όπλο της προώθησης των προϊόντων σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων Χρειάζεται εμπειρία ετών ώστε να αναπτυχθεί η αποτελεσματικότητα των πωλήσεων Η διαδικασία των πωλήσεων ποικίλει ανά περίπτωση και ανά κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων Απαιτεί τον προσεκτικό καθορισμό στόχων (και περαιτέρω, δεικτών απόδοσης) ώστε η πώληση να εξυπηρετεί τους γενικότερους στόχους της επιχείρησης 21

22 Ενδεικτικοί Στόχοι Πωλήσεων Στόχοι Όγκου Πωλήσεων -Όγκος Πωλήσεων ανά Πωλητή (Αξίες) -Όγκος Πωλήσεων ανά Πωλητή (Ποσότητες) - είκτης Πωλήσεων σε Νέους Πελάτες σε Σχέση με σε Παλιούς -# Κλήσεων σε Πελάτες σε Σχέση με τον Όγκο Πωλήσεων - ανά Πωλητή και Αριθμό Πελατών Στόχοι Αύξησης Περιθωρίων -Μεικτό Κέρδος ή Εξασφαλισμένη Συνεισφορά -Ποσοστά Προϊόντων που Πωλούνται με Υψηλό και Χαμηλό Περιθώριο Κέρδους -Εξασφαλισμένο Περιθώριο Κέρδους ανά Κλήση -Εξασφαλισμένο Περιθώριο Κέρδους ανά Ημέρα σε Σχέση με το Κόστος Πωλητών Στόχοι ιείσδυσης -Σίγουροι Νέοι Πελάτες -# Πελατών στους Οποίους Πραγματοποιήθηκαν σε Σχέση με Συνολικό Αριθμό Πελατών -# Χαμένων Πελατών -Μερίδιο Αγοράς ανά Περιοχή -Πελάτες που Εξυπηρετούνται που Ανήκουν στο 20% του Pareto Στόχοι Ελέγχου Κόστους -Μισθός Πωλητή συν Άμεσα Έξοδα σε Σχέση με την Αξία ή τον Όγκο Πωλήσεων -Μισθός Πωλητή συν Άμεσα Έξοδα +Γενικά Έξοδα σε Σχέση με την Αξία ή τον Όγκο Πωλήσεων -Κόστος ανά Ημέρα -Κόστος ανά Κλήση 22

23 Προετοιμασία Προγράμματος Μερίδιο Αγοράς Στόχοι ς Πωλήσεων Προγράμματα & Προϋπολογισμοί Έλεγχος & Μέτρηση 23

24 Ερωτήσεις... 24

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στη Διαφήμιση Γιώργος Κοκκίνης Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουτσουριδάκη Κλειώ Μαρίνα (Α.Μ.:381)

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Ζιγκιρίδης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)»

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» 1 Πίνακας Περιεχομένων: 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Πρόλογος... 4 1.2 Στόχοι της εργασίας... 4 1.3 Δομή της εργασίας... 5 2.Το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της. Ιωάννας Α. Μπαγινέτας.

Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της. Ιωάννας Α. Μπαγινέτας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ιωάννας Α. Μπαγινέτας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-MARKETING...5 2.2.1.:Ε-MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...8 2.2.2.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...9 2.2.3.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

<<Η διαφήμιση στη ζωή μας και ο ρόλος των ΜΜΕ>>

<<Η διαφήμιση στη ζωή μας και ο ρόλος των ΜΜΕ>> Σχολείο: 1 ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου Σχολικό Έτος: 2012-2013 Τμήμα Α1 Ομάδα Δ Μέλη Ομάδας: Μίλτος Γιαννούτσος Αλέξανδρος Αντωνάκος Δημήτρης Γεωργαντής Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ MARKETING

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΜΑΝΩΛΗΣ Λ. ΒΟΤΣΗΣ B.S.Bus.Adm. The Ohio State University Columbus, Ohio, USA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MARKETING ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα