Στις επόμενες δεκαετίες του 21ου. 21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση αναμένεται. να γνωρίσει μια εποχή αναγέννησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στις επόμενες δεκαετίες του 21ου. 21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση αναμένεται. να γνωρίσει μια εποχή αναγέννησης"

Transcript

1 Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη έκθεση του World Economy Forum Η σχετικά με το μέλλον της διακυβέρνησης των κρατών και το ρόλο των τεχνολογιών σε αυτή τη διαδικασία, τονίζει πως η κυβέρνηση του 21ου αιώνα πρέπει να είναι σε τεχνολογική ετοιμότητα και να διαθέτει τεχνολογική υπεροχή. Εκτός από το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό οι κυβερνήσεις πρέπει να διαθέτουν και ομάδες τεχνολογικής ετοιμότητας και δυναμικής. O δικτυωμένος κόσμος απαιτεί νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αντίστοιχο των συνθηκών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η πληροφόρηση, η συνεργασία, και η υποστήριξη που απαιτείται στη σύγχρονη εποχή. Είναι αξιοθαύμαστο πως ακόμη και στις 18 Στις επόμενες δεκαετίες του 21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση αναμένεται να γνωρίσει μια εποχή αναγέννησης φτωχότερες χώρες, μπορούν να υπάρξουν λαμπρά παραδείγματα καινοτομίας και υπηρεσιών, μέσω της χρήσης των φθηνών κινητών και ασύρματων τεχνολογιών. Οι ευέλικτες κυβερνήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσελκύσουν και να διατηρήσουν μια νέα γενιά δημοσίων λειτουργών, που ευδοκιμεί στην επίλυση των προβλημάτων, τα αποτελέσματα και την καινοτομία. Καθώς οι κυβερνήσεις εξελίσσονται πιο γρήγορα, στις επόμενες δεκαετίες του 21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση αναμένεται να γνωρίσει μια εποχή αναγέννησης είτε μέσω κυβερνητικών οργανισμών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολίτη. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι μια ουτοπία αλλά μια διαδικασία

2 Διακυβέρνηση του 21ου αιώνα εφαρμόσιμη στην καθημερινότητα του πολίτη, που απαιτεί εμπιστοσύνη και γρήγορα αντανακλαστικά από τους κυβερνώντες. Η σύγχρονη διακυβέρνηση είναι πιο επίπεδη, ευέλικτη, εξορθολογισμένη, και κυρίως να αξιοποιεί την τεχνολογία (Flatter, Agile, Streamlined and Techenabled - FAST). Προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, στη φροντίδα για τους περιορισμένους φυσικούς πόρους και στη δημιουργία νέων δημόσιων αξιών. Δεν αγνοεί βασικές αξίες του παρελθόντος και κυρίως δεν αγνοεί τον έλεγχο. Με λίγα λόγια σύμφωνα με την έκθεση για τη διακυβέρνηση του μέλλοντος, τονίζεται σε γενικές γραμμές πώς θα πρέπει να είναι. Άμεση συμμετοχή και εμπλοκή των πολιτών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, η χρήση των οποίων δεν σημαίνει και εκμηδένιση της απόστασης ασφαλείας, που πρέπει να χωρίζει την κυβέρνηση από τους πολίτες. Διοικητική αποτελεσματικότητα και σύγχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με περιορισμό της ιεραρχίας και κατά συνέπεια της γραφειοκρατίας, με νέα εργασιακά περιβάλλοντα συνεργασίας και αξιόπιστες αναλύσεις για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται διακυβερνητική και διατομεακή συνεργασία. Οι επιτυχημένες κυβερνήσεις μπορούν να οργανώσουν από μόνες τους τις δυνάμεις τους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς τους πόρους, ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών. FAST δεν σημαίνει απαραίτητα γρήγορη, αν και το χρονικό πλαίσιο για πολλές αποφάσεις μπορεί να μειωθεί με τη Aκόμη και στις φτωχότερες χώρες, μπορούν να υπάρξουν λαμπρά παραδείγματα καινοτομίας και υπηρεσιών, μέσω της χρήσης των φθηνών κινητών και ασύρματων τεχνολογιών βοήθεια εργαλείων συνεργασίας, πλατφόρμων, και αναλύσεων. FAST δεν σημαίνει ότι αγνοεί τις βασικές αξίες της κυβέρνησης, των προσόντων, της ισότητας, των ελέγχων και ισορροπιών, της υπευθυνότητας και της δικαιοδοσίας. Παραδείγματα Η έκταση των υπηρεσιών και το επίπεδο ανταγωνισμού στις υποδομές και τις δημόσιες επενδύσεις διαφέρει από χώρα σε χώρα. Καθίσταται όμως σαφές ότι κάποια δημόσια υποστήριξη της χρηματοδότησης είναι απαραίτητη, τουλάχιστον σε απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ψηφιακής ένταξης. Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι από τη μελέτη The Future of Government - Lessons Learned from around the World, 2011 του World Economic Forum και από τη μελέτη της κυρίας Κιοσσέ Ελισσάβετ Η πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις χώρες της Ε.Ε. και την Ελλάδα - Οι επιδόσεις των χωρών, 2011 για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αυστραλία Στην Αυστραλία, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια νέα, λειτουργικά χωριστή οντότητα στην υλοποίηση των εθνικών τεχνολογικών στόχων. Η οντότητα αυτή ονομάζεται Next Generation Network Broadband. Η αυστραλιανή κυβέρνηση θα καταβάλει ποσό άνω των $10 δις για τη μετάβαση των υποδομών (αγωγοί, πόλοι, φυτικές ίνες) στη νέα οντότητα, καθώς οι πολίτες - πελάτες θα μεταβαίνουν σε σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων. Αυστρία Η Αυστρία, προκειμένου να μειώσει το χρέος και το έλλειμμά της, στράφηκε στις νέες τεχνολογίες. Σήμερα, η Αυστρία διαθέτει κατά 100% ηλεκτρονικά και τις 20 βασικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών αποτέλεσαν στην Αυστρία το πρόγραμμα τοπικής αρχής της περιφέρειας Zell am See και το πρόγραμμα ομοσπονδιακής υπηρεσίας πληροφόρησης με τη συνεργασία 45 δήμων. Βέλγιο Οι προσπάθειες για σύγχρονη ηλεκτρονική διακυβέρνηση ξεκίνησαν στο Βέλγιο το Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην κάρτα eid και στην οργάνωση back office συστημάτων. Πολύ σημαντική εφαρμογή είναι η βέλγικη προσωπική ηλεκτρονική ταυτότητα, με την οποία οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής αποτελεί η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφόρησης του Βελγίου. Δίνει δυνατότητα πρόσβασης στους Τεύχος 39 19

3 Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη Διακυβέρνηση του 21ου αιώνα πολίτες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικού κέντρου. Γαλλία Η Γαλλία κατάφερε, επίσης, να έχει αξιολόγηση πάνω από το μέσο όρο στην Ε.Ε. όσον αφορά τις επιδόσεις της στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από το 1998 είναι σε εφαρμογή οι ηλεκτρονικές κάρτες υγείας και το σύνολο των Γάλλων μπορεί να υποβάλει τις δηλώσεις του ηλεκτρονικά με άμεση εκκαθάριση τους. Παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών αποτελεί η εφαρμογή για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες και ισχύει για όλη τη Γαλλία. Γερμανία Στη Γερμανία δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους δημοσίους υπαλλήλους σε Κέντρα Πολιτών, ώστε να μπορούν να παρέχουν βοήθεια, αλλά και πληροφορίες στους πολίτες. Σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα, 20 χρησιμοποιείται η Υπηρεσία Πολιτών με στόχο την ολοκλήρωση των υπηρεσιών σε ένα μόνο γραφείο. Δανία Στη Δανία οι συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο γίνονται ηλεκτρονικά, αντικαθιστώντας τα μετρητά και τη φυσική παρουσία. Παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών στη Δανία αποτελεί το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από το 2005 όλοι οι φορείς δημοσίου της Δανίας δέχονται τιμολόγια προμηθευτών μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με εφαρμογή σε όλο το φάσμα του δημοσίου, εξοικονομώντας τεράστια ποσά στα δημόσια ταμεία. Εσθονία Η Εσθονία έχει να επιδείξει μια πλήρη και απόλυτα λειτουργική υποδομή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ως παραδείγματα αναφέρονται η ηλεκτρονική διεξαγωγή εκλογών, ήδη, από το 2005, το γεγονός ότι το 92% των φορολογικών δηλώσεων στη χώρα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, καθώς και το γεγονός ότι το 79% των κατοίκων πραγματοποιεί ηλεκτρονικές, διατραπεζικές συναλλαγές τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Το 2002 η κυβέρνηση της χώρας, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις εστίασαν στη δημιουργία υποδομών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την αυτοχρηματοδότηση σχετικών projects. Από το 2008 η Εσθονία έχει επενδύσει για εξοπλισμό πληροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες, στην αστυνομία, και την εκπαίδευση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Οι ΗΠΑ έχουν ηγετική θέση στην ψηφιακή και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ακόμη και πριν από την έναρξη του Internet και του Web στις αρχές του Ο προϋπολογισμός για τεχνολογικές υποδομές υπερβαίνει τα $75 δις ετησίως, και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δαπανήσει περισσότερα από $500 δις για πολιτικές τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία. Ακόμη πιο σημαντική είναι η δημόσια χρηματοδότηση, που είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες και απευθύνεται στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές, π.χ. μέσω πακέτου κινήτρων. Ηνωμένο Βασίλειο Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προτείνει δημόσιους διαγωνισμούς για την αγροτική ανάπτυξη και προβλέπεται ότι θα προχωρήσει σε δημόσια χρηματοδότηση (περίπου $750 εκατ.) για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων. Υπάρχει πληθώρα συστημάτων, που αφορούν τη διασύνδεση και είναι ζωτικής σημασίας.

4 Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη Διακυβέρνηση του 21ου αιώνα Το κυβερνητικό portal government gateway έδωσε στους Βρετανούς πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες με τη χρήση username, password και ψηφιακής υπογραφής. Ιρλανδία Το 1998 η Ιρλανδία εξέδωσε το κείμενο της Κοινωνίας των Πληροφοριών όπου περιγράφεται η στρατηγική για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη χώρα. Οι καλύτερες πρακτικές στη χώρα είναι το φορολογικό σύστημα και το σύστημα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας Ισπανία Και η Ισπανία βρίσκεται σταθερά πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η χώρα εφαρμόζει στην πράξη την ηλεκτρονική υπογραφή για τις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο. Οι νέες επιχειρήσεις καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά και από το 2006 είναι σε εφαρμογή η κάρτα eid. Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί το κρατικό portal Administracion.es. Νότιος Κορέα Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση δαπάνησε πάνω από $3 δις (περίπου $200 ανά νοικοκυριό) σε πρώτης γενιάς ευρυζωνική ανάπτυξη από το 2005, και σχεδιάζει να δαπανήσει άλλο $1 δις ή περισσότερα (περίπου $65 ανά νοικοκυριό) για την 22 εγκατάσταση πολύ γρήγορων ευρυζωνικών συνδέσεων. Να σημειωθεί πως η πυκνότητα του πληθυσμού της Νότιας Κορέας είναι πολύ διαφορετική από εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης οπτικών ινών ανά πελάτη. Ολλανδία Στην ολλανδική δημόσια διοίκηση υιοθετήθηκε ένα πελατοκεντρικό μοντέλο (κέντρο μίας στάσης), με τα Κέντρα Δημοσίων Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η Ολλανδία βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε., όσον αφορά τη σύγχρονη διακυβέρνηση. Σημαντικό δείγμα ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι το γραφείο νεοεισερχομένων του δήμου Delf, που δίνει πληροφορίες για υπηρεσίες και εργασία σε πολίτες (Ολλανδούς και ξένους), που έρχονται για πρώτη φορά στην πόλη. Στην Ολλανδία έχει εφαρμοστεί και η eid. Η Ελλάδα οφείλει να επιταχύνει τις δράσεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σιγκαπούρη Η στρατηγική της Σιγκαπούρης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει ωφελήσει το δημόσιο τομέα βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του, ενώ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης απολαμβάνουν πρωτοφανή επίπεδα ευκολίας και εξοικονόμησης κόστους χρησιμοποιώντας τις δημόσιες υπηρεσίες. Στη Σιγκαπούρη, η χρηματοδότηση ευρυζωνικών υποδομών φτάνει μέχρι και τα $600 για κάθε νοικοκυριό, με σκοπό την κάλυψη του 60% των νοικοκυριών το 2011 και του 95% μέχρι το Φινλανδία Η Φινλανδία έχει ως στόχο να καλύψει το 99% των κατοικιών με ευρυζωνικές συνδέσεις ταχύτητας 100 Mbps έως το Η Φινλανδική κυβέρνηση στοχεύει στην πρόσβαση επόμενης γενιάς για όλες τους πολίτες και απαιτεί σύνδεση για κάθε 70 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ωστόσο, όταν η Φινλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία προμηθειών τέτοιου είδους διασύνδεσης, κανένας φορέας δεν μπορούσε να το υποστηρίξει εμπορικά, ώστε να είναι βιώσιμη. Αυτό σημαίνει ότι μια δημόσια - ιδιωτική σύμπραξη είναι αναγκαία σε ορισμένες περιοχές. Παράδειγμα καλής πρακτικής είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικού νοσοκόμου και πύλη ηλεκτρονικής υγείας. Ελλάδα Η Ελλάδα οφείλει να επιταχύνει τις δράσεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ώστε να βελτιώσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για να δημιουργήσει μια ενιαία και λειτουργική επικοινωνία πολιτών και επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση.

5 Η χώρα μας οφείλει να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση των δράσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα από τις 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου*. Να καταγράψει και να αποτυπώσει αναλυτικά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τα υπουργεία προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Να επιτευχθεί κοινός τρόπος παροχής του συνόλου των υπηρεσιών όλων των Υπουργείων προς τον πολίτη και την επιχείρηση, μέσα από τα τρία βασικά κανάλια της Δημόσιας Διοίκησης (ΚΕΠ - τηλεφωνικό κέντρο - δικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ ). Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται, ανά αρμόδιο Υπουργείο, οι υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί ηλεκτρονικά πλήρως στην Ελλάδα, από το σύνολο των 20 υπηρεσιών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπουργείο Τίτλος Υπηρεσίας Υπηρεσία Βαθμολογία Αφορά Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Εσωτερικών Οικονομικών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Και Θρησκευμάτων Περιβάλλοντος, Ενεργείας Και Κλιματικής Αλλαγής Σύσταση εταιρείας Δημόσιες προμήθειες Η πιο σημαντική διαδικασία καταχώρησης για την έναρξη νέας επιχείρησης. Διαδικασία για την υποβολή προσφοράς για δημόσια προμήθεια που δημοσιεύεται σε εθνικό επίπεδο. 50/100 Επιχειρήσεις 50/100 Επιχειρήσεις Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη λήψη επιδόματος ανεργίας. Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη λήψη επιδομάτων τέκνων. 40/100 Πολίτες Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας Κοινωνικές παροχές Δημόσιες βιβλιοθήκες Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση Οικοδομική άδεια Περιβαλλοντικές άδειες Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη μέσα στη χώρα. Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη μέσα στη χώρα Διαδικασία για τη λήψη υποτροφιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Διαδικασία αναζήτησης τους καταλόγους μιας δημόσιας βιβλιοθήκης για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών και για συγκεκριμένο μέσο (βιβλίο, CD κλπ). Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε ένα πανεπιστήμιο ή άλλο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο επιχορηγείται από επίσημο διοικητικό φορέα της χώρας. Διαδικασία λήψης άδειας κατασκευής, ανακαίνισης ιδιωτικού κτιρίου. Διαδικασία για τη λήψη τουλάχιστον μίας περιβαλλοντικής άδειας σχετικά με την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. 40/100 Πολίτες 60/100 Πολίτες 40/100 Επιχειρήσεις Προστασίας του Πολίτη Προσωπικά έγγραφα Διαδικασία για την έκδοση διεθνούς διαβατηρίου. 40/100 Πολίτες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήλωση στην Αστυνομία Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη δήλωση κλοπής προσωπικών αντικειμένων (π.χ. αυτοκινήτου ή διάρρηξης) στην αστυνομία. Διαδικασία επιστροφής των ιατρικών δαπανών οι οποίες καλύπτονται από υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση. 33/100 Πολίτες 40/100 Πολίτες Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Υπηρεσίες Υγείας Διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα Προσωπικά έγγραφα Διαδικασία για την έκδοση άδειας οδήγησης για όχημα ΙΧ. 60/100 Πολίτες * Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής i2010, δημοσίευσε ετήσια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε σύνολο 32 χωρών. Ένας βασικός δείκτης που χρησιμοποιήθηκε στις αξιολογήσεις αυτές, ήταν το επίπεδο ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις οποίες, 12 απευθύνονταν σε πολίτες και 8 σε επιχειρήσεις. Ο δείκτης αυτός αναμένεται να επικαιροποιηθεί και να διατηρηθεί στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης για την περίοδο Τεύχος 39 23

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Περιεχόμενα 4 10 17 28 1. Eισαγωγή 1.1. Oι τεχνολογίες ενεργοποιητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης

Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Συμβολή της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στις 24-25 Οκτωβρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»

Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» Τίτλος Μελέτης: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Αλεξία

Αθανασοπούλου Αλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Μοντέλο για Τεχνο-οικονομική ανάλυση Δικτύων Οπτικών Ινών Αθανασοπούλου Αλεξία Α.Μ. 4078 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Strategy in Greece

Broadband Strategy in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια

Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΓΟΓΕΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΕΜ 340) Με επιβλεποντα τον καθηγητη κ. ιονυση Πολιτη Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια Τµήµα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συντάκτης: Β. Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού E-mail: bgogol@gsrt.gr 1 Ιούλιος 2013 Έκδοση 1.6 ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Περιεχόμενα Α. ΔΙΕΘΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τεύχος 37, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Έφη Κουτσουρέλη, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Π1.4.1: Καταγραφή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για ΠΔΕ, ΠΗ, ΠΙΝ, Ελλάδα

Π1.4.1: Καταγραφή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για ΠΔΕ, ΠΗ, ΠΙΝ, Ελλάδα 1 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ O ote Π1.4.1: Καταγραφή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για ΠΔΕ, ΠΗ, ΠΙΝ, Ελλάδα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοτική Πρωτοβουλία Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Πρόγραμμα Παρέμβασης 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τεύχος 38, Aπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Γιώργος Καρανικολός, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα