14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002340583 2014-10-14"

Transcript

1 Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY ΕΝΤΥΠΟ Δ4.5.3-ΕΝ02 Date: :29:28 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2014 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας 46, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Kefallinias Str., Athens Greece. Tel.: (+30) / Fax: (+30) / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 20/2014) Αρ. Πρωτ / Αθήνα, 14/10/2014 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού (Desktop Υπολογιστών- Φορητού Η/Υ) στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ». Έχοντας υπόψη Την υπ αριθμ. 679/ (ΦΕΚ 826/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, η οποία κυρώθηκε με τη διάταξη του άρ. 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρ. 36 του Ν. 3848/2010 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και ιδίως τα άρθρα 2 παρ.4, 23 και 25 παρ.9 και 15 Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Την ανάγκη για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» 1 από 16

2 Την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 30/09/2014 [3η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης ] με θέμα την έγκριση διενέργειας του Νο20/2014 διαγωνισμού. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για τον Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού (Desktop Υπολογιστών- Φορητού Η/Υ), έως του ποσού των έξι χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών [6.504,06 ] πλέον ΦΠΑ 23% ύψους χιλίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών [1.495,94 ], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. οκτώ χιλιάδων ευρώ [8.000,00 ]. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την 29/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών που θα συνεδριάσει στα γραφεία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, 1 ος όροφος, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές ενώπιον των παρευρισκομένων συμμετασχόντων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα 1ος όροφος, σύμφωνα με την παρούσα, μέχρι την ώρα 14:00 της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 24/10/2014. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κα Ι. Γρίβα και κα. Ε. Αθανασοπούλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις εργάσιμες ώρες 9:00-16:00, στα τηλέφωνα και , fax Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού (Desktop Υπολογιστών-Φορητού Η/Υ), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Κριτήριο Ανάθεσης Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, τελών, φόρων και του αναλογούντος ΦΠΑ ) για το σύνολο υπό προμήθεια ειδών. 2 από 16

3 3. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών [6.504,06 ] πλέον ΦΠΑ 23% ύψους χιλίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών [1.495,94 ], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. οκτώ χιλιάδων ευρώ [8.000,00 ]. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 4. Δικαίωμα Συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 5. Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου. Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: 3 από 16

4 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Αρ. Διακήρυξης : 20/2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια Εξοπλισμού (Desktop Υπολογιστών- Φορητού Η/Υ)» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 24/10/2014 ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 29/10/2014 ΩΡΑ 12:00 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 6. Περιεχόμενο Προσφορών Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει: Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, καθώς και ότι έλαβαν γνώση της προκήρυξης και των όρων τους, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους. ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του: α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης εργασιών, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). β. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4 από 16

5 γ. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). δ. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Εφόσον πρόκειται για ένωση ή κοινοπραξία να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρο μεταξύ τους την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου. στ. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. ζ. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. η. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. θ. Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, καθώς και της προσκόμισης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ.6 του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που όλα ή κάποια από αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του Υποψήφιου Αναδόχου. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 5 από 16

6 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς. Β. «Τεχνική Προσφορά» Η Τεχνική Προσφορά την οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 1. Τα Προσφερόμενα είδη και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους - Τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS φωτογραφίες, τεχνικών φυλλαδίων, εγχειρίδια κλπ.) Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Προσφοράς. 2. Το ηλεκτρονικό αρχείο της Τεχνικής προσφοράς σε CD. 3. Την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. Η προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή απορρίψεως - εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 4. Χρόνος Παράδοσης Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή του προσφέροντος η οποία πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως το χρόνο παράδοσης και τυχόν εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γ. «Οικονομική Προσφορά» Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 7. Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αξιολογούνται. 6 από 16

7 Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με βάση την συνολική προσφερόμενη τιμή, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κόστη που αναφέρονται παραπάνω. 8. Ισχύς προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές. 9. Τιμές Προσφορών Νόμισμα Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν: α. Την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ» β. Την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την ένδειξη «με ΦΠΑ» γ. Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των ειδών χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ» δ. Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των ειδών με ΦΠΑ, με την ένδειξη «με ΦΠΑ» και ξεχωριστή μνεία του ποσού σε ευρώ το οποίο της αναλογεί. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αναφέρεται εσφαλμένο ποσό ΦΠΑ, αυτό θα δίνεται να προσδιοριστεί εις το ορθόν. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε είδος / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. 7 από 16

8 10. Τρόπος Πληρωμής Έξοδα Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών με έμβασμα στο τραπεζικό του λογαριασμό με καταβολή ολόκληρου του ποσού μετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: -Τιμολόγιο -Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Οποιαδήποτε έξοδα (χαρτόσημα, νόμιμες κρατήσεις κ.λπ.) βαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο αναλογών Φ.Π.A. 11. Ποινικές Ρήτρες Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.Β.4, ο προμηθευτής καθιστάμενος υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης οφείλει να καταβάλει, λόγω ποινικής ρήτρας, τα ποσά που αντιστοιχούν στα παρακάτω ποσοστά επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος -χωρίς τον ΦΠΑ- για τους παρακάτω χρόνους καθυστέρησης: - για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης 0,25% ημερησίως - για καθυστέρηση που βρίσκεται μέσα στο χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του χρόνου παράδοσης 1% ημερησίως - για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου παράδοσης, 2% ημερησίως Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου προκύπτει κλάσμα ημέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή το σύνολο των ποινικών ρητρών που έχουν επιβληθεί στον Ανάδοχο υπερβεί το 20% του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται δια συμψηφισμού της αμοιβής. Επί πλέον ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δικαιούται αποζημίωσης για κάθε ζημία του. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π /2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). Ο προμηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία τήρησης της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε πέντε (5) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβούν αυτά. 8 από 16

9 Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του λόγου ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο προμηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ όμως δικαιούμενου στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή του και αζημίως για τον ίδιο χωρίς καμία σε βάρος του υποχρέωση αποζημίωσης, τη σύμβαση αυτή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτόν των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του προμηθευτή εκπτώτου και την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί. 12. Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προβλεπόμενους στις ως άνω διατάξεις λόγους, δεν γίνονται αποδεκτές. 13. Τροποποίηση κατάργηση αποδοχή των όρων Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Α, είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Η Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Ευαγγελία Κρέπια 9 από 16

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα χαρακτηριστικά σε ευνοϊκές τιμές: 1. Desktop υπολογιστής, ποσότητα: 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα 1 Κουτί Τύπος Θήκης Midi tower Τύπος Motherboard ATX M-ATX Υλικό κατασκευής Ατσάλι Εξωτερικές Θέσεις 5,25" 3x5,25" Εσωτ. Θέσεις 3,5" 4xΕσωτ. Θέσεις 3,5" PCI Expansion Slots 7 USB 3.0 2xUSB 3.0 Ακουστικά / Ηχεία 1xΑκουστικά/Ηχεία Μικρόφωνο 1 Τροφοδοτικό (PSU) Τύπος ATX12V V2.3 Ισχύς 600 W Efficiency 82% PFC Ενεργό Main connector (20+4 Pin) 1 12V (P4) 4x12V (P4) PCI-E (6 Pin) 2xPCI-E (6 Pin) SATA 6 Floppy (Y-cable) 1 Ανεμιστήρες 1 Ψύξη Single Fan Ανεμιστήρες 120mm 1 Επεξεργαστής Τύπος Intel Core i7 Συσκευασία Box Socket 1150 Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή 4 Ταχύτητα Επεξεργαστή 4.00 GHz Cooling Device Cache Memory (L2,L3) 8 ΜΒ Αρχιτεκτονική 22 nm Integrated Memory Controller NAI Ψύκτρα Κατασκευαστής Επεξεργαστή AMD Intel Τύπος ψύξης Αερόψυξη Bearing Type Fluid Sheild (FSB) Αριθμός Heat Pipe 3 Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο Power Connector 3-pin 10 από 16

11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Maximum RPM 2700 rpm (±10%) Minimum RPM 1300 rpm Μητρική Τύπος Motherboard ATX Chipset Z97 Συμβατοί επεξεργαστές Intel Τεχνολογία Επεξεργαστών Celeron Core i3 Core i5 Core i7 Pentium Socket 1150 Multi Graphics Crossfire X SLI Έξοδοι Κάρτας Γραφικών HDMI Port Θέσεις 4 Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης DDR3 Ταχύτητα Διαύλου 1066 MHz 1333 MHz 1600 MHz 1866 MHz 2000 MHz 2133 MHz 2200 MHz 2400 MHz 2600 MHz 2666 MHz 2800 MHz 3000 MHz 3100 MHz 3200 MHz 3300 MHz Μέγιστο μέγεθος μνήμης 32 GB Channel Dual SATA II Όχι SATA IIΙ 6 esata Όχι Υποστήριξη Raid 0, 1, 5, 10 PCI Express 3xPCI - Express x xPCI Express 1x USB 4xUSB 2.0 4xUSB 3.0 Σειριακή Θύρα Όχι Δίκτυο Gigabit Lan 10/100/1000 Ασύρματη Δικτύωση όχι Κανάλια Ήχου 7.1 Μνήμη (RAM) Τεχνολογία DDR3 Αριθμός Dimm 2 x 4 GB Μέγεθος Μνήμης 8 GB Ταχύτητα Διαύλου 1600 MHz Bandwidth PC Channel Dual Timings Voltage 1.50 V Pins 240 Heat Spreader Vengeance Δίσκος (SSD) Μέγεθος 2.5 inches Χωρητικότητα 500 GB Τύπος δίσκου SSD Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης 540 MB/Sec 11 από 16

12 14PROC ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς Τύπος Σύνδεσης Δίσκος (HDD) Χωρητικότητα Μέγεθος Buffer Protection Συσκευασία Τύπος δίσκου Maximum RPM Υποστήριξη Raid Οπτικό μέσο (DVD) Χρώμα Χρήση σε Τύπος σύνδεσης Dual Layer Ταχύτητα Ανάγνωσης CD Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD Ταχύτητα Εγγραφής CD Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R Ταχύτητα Επανεγγραφής CD Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD-R Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD+R Μέσος Χρόνος Αναζήτησης CD Μέσος Χρόνος Αναζήτησης DVD Κάρτα Γραφικών Μάρκα Μοντελο Σύνδεση Κατασκευαστής Chipset Engine Clock Υποστήριξη Direct X 10 Υποστήριξη Direct X 11 Memory Speed Χωρητικότητα Μνήμης Memory Interface Τύπος Μνήμης Συνδέσεις RAMDAC Μέγιστη Ανάλυση HDCP Ready Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Pro 64-bit English DSP Microsoft Office Home and Business bit/x64 English PKC ΑΠΑΙΤΗΣΗ 520 MB/Sec 6 Gbit/sec SATA III 1 TB 3.5 inches 64 MB Bulk HDD 5400 rpm Μαύρο Desktop SATA 48x 16x 48x 24x 24x 24x 6x 8x 150 ms 160 ms MSI 760 2GB OC GTX PCI Express 3.0 x16 nvidia 1085 MHz Direct X 10 υποστήριξη 3004 MHz 2 GB 256 bit GDDR5 1 2xDVI out HDMI Port 400 MHz 2560 x 1600 pixels 75 Hz HDCP υποστήριξη. Χρήση Είδος Πληκτρολόγιο Ποντίκι Desktop Πληκτρολόγιο & ποντίκι 12 από 16

13 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Χρώμα Μαύρο Εργονομική σχεδίαση SLIM Στήριγμα καρπών Σύνδεση Ασύρματη Ασύρματη τεχνολογία FastRF Ασύρματη τεχνολογία FastRF Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά Media Center πλήκτρα Πλήκτρα My Favorites F & Hot Keys Audio Control Ενσωματωμένη οθόνη LCD Ρυθμιζόμενο ύψος Ρυθμιζόμενο ύψος Τύπος Μπαταρίας 4 x AA Εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας Ασύρματο ποντίκι Ηχεία Αριθμός Ηχείων 2.1 Τύπος Ηχείων Subwoofer 2 δρόμων Χειριστήριο Ασύρματο Μαγνητική θωράκιση Συνολική Ισχύς 54 Watt (RMS) Ισχύς Εμπροσθίων 2 x 15 Watt Ισχύς Subwoofer 24 Watt Είσοδος Ακουστικών 1xΕίσοδος ακουστικών Αντίσταση 8 Ohm Απόκριση 35 Hz - 20 KHz Μέγεθος Woofer 6.5 inches Διαστάσεις Ηχείων Tweeter 2.5 inches Οθόνη Είδος LED-TV Monitor Διαγώνιος Οθόνης 24" Τεχνολογία Οθόνης LED Ψηφιακός Δέκτης DVB-T Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C) Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2 VESA Όχι Ευκρίνεια Full HD Ανάλυση 1920 x 1080 Δυναμική Αντίθεση Mega Χρόνος Απόκρισης 5 ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 178 Γωνία Θέασης (Κάθετη) 178 Γλώσσα Teletext Ελληνικά Ενσωματωμένα Ηχεία Ισχύς Ηχείων 2 x 5 Watt Είσοδοι 2xHDMI 1xD-Sub 15 pin 1xΕίσοδος Component RGB 1xΕίσοδος Scart 1xAudio RCA (L/R) in 1xUSB 2.0 Έξοδοι 1xΕίσοδος ακουστικών Κάθετη κλίση (Tilt) 13 από 16

14 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Web Camera Ανάλυση Φωτογραφίας 8.0 megapixels Ανάλυση Βίντεο 1280 x 720 p Focus Auto focus High Definition Video Face Tracking Face Tracking Μικρόφωνο Ενσωματωμένο 24-Bit True Color Ευρυγώνιος φακός Snapshot button RightLight Technology RightSound Technology Φίλτρο μείωσης του θορύβου Λογισμικό Εφέ Video Effects UPS Κατηγορία 800 VA έως 1000 VA Τύπος Line Interactive Παρεχόμενη Ισχύς (VA) 1000 VA Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts) 600W Αυτονομία Μπαταρίας 4.1 min full load Τύπος Μπαταρίας 12V/7Ah Αριθμός Μπαταριών 2 Προστασία από βραχυκυκλώματα Προστασία από βυθίσματα Προστασία από υπέρταση Θύρα USB Θύρα USB Έξοδοι Schuko 3 Energy Admin Software Good Operation Led Back up RJ-11 Tel, Fax, Modem Back up RJ-11 Tel, Fax, Modem Δίκτυο Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-sensing, WOL, PXE 2.1 Πιστοποιήσεις Energy Star 5.2, EPEAT Gold, CECP, FCC 4 Εγγύηση Για κάθε Η/Υ να υπάρχει ένα CD και ένα Documentation για κάθε λογισμικό που προσφέρεται Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι αναγκαίοι οδηγοί για την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ. 14 από 16

15 14PROC ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με τουλάχιστον 2 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή. Επίσης ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται από 2 έτη εγγύησης με αποκατάσταση βλάβης από τον Προμηθευτή, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωσή της (και πάντως όχι παραπάνω από μια εβδομάδα). Τηλεφωνική υποστήριξη για θέματα υλικού και λειτουργικού συστήματος του Η/Υ από τον Κατασκευαστή ή Προμηθευτή του Η/Υ. Όλες οι εργασίες να γίνονται στον χώρο της υπηρεσίας (On-Site). Οι παραπάνω εγγυήσεις να επιβεβαιώνονται με βεβαιώσεις του Κατασκευαστή και του προμηθευτή, όπως αυτό περιγράφεται άνωθι. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2. Laptop, ποσότητα: 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα 1 Συνιστώμενη Χρήση Υψηλών επιδόσεων Οθόνη Διαγώνιος Οθόνης 17.3" Τύπος Οθόνης Full HD Τεχνολογία Οθόνης Full HD LED Ανάλυση 1920 x 1080 Οθόνη 16:9 Κάρτα γραφικών Τύπος Κάρτας Γραφικών Αυτόνομη Μνήμη Κάρτας Γραφικών 3 GB Chipset nvidia Μοντέλο Κάρτας Γραφικών GeForce GTX 770M Επεξεργαστής Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i7 Μοντέλο Επεξεργαστή 4700MQ Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.40 GHz Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή 4 Μνήμη Μέγεθος Μνήμης 32 GB Μέγιστη Μνήμη 32 GB Τύπος Μνήμης DDR3 Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 256 GB Αριθμός Σκληρών Δίσκων 2 Χωρητικότητα Δίσκου 256 GB Τύπος Σκληρού Δίσκου SSD Χωρητικότητα 2 Δίσκου 1 TB Σύνδεση 2 Σκληρού Δίσκου SATA 15 από 16

16 Ταχύτητα 2 Σκληρού Δίσκου 5400 rpm Οπτικά Μέσα Οπτικό Μέσο Blu Ray Reader/Writer Πολυμέσα WebCam WebCam Αριθμός Ηχείων 2 Δίκτυα Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN Bluetooth Bluetooth Θύρα Ethernet Θύρα Ethernet Ταχύτητα Δικτύου 10/100/1000 Mbps Συνδέσεις Card Reader USB 3.0 4xUSB 3.0 HDMI out 1xHDMI out Microphone in 1xMicrophone in Headphone Out 1xHeadphone Out Πολυμέσα Webcam FaceTime HD Camera Ηχεία αριθμός 2 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Pro 64-bit English DSP Microsoft Office Home and Business bit/x64 English PKC Μπαταρία Εγγύηση Li-Ion 16 από 16

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 14/2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 14/2015) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002725801 2015-04-23

15PROC002725801 2015-04-23 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-6- 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 ΑΔΑ: 7Ω7Τ46ΨΖΣΠ-ΒΙΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:#60.000,00#

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3327710 FAX: 210-3327716 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σινογιώργου ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/205 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/205 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, 02122014 με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02122014 Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα