ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων Τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και εντοπίζουν τόπους στον πραγματικό χώρο, σε απεικόνιση (π.χ. φωτογραφία τους) και σε δισδιάστατα σχεδιαγράμματα (π.χ. κατόψεις) o τις αίθουσες διδασκαλίας να αναγνωρίζουν και υλοποιούν τους διάφορους τρόπους οργάνωσης των αντικειμένων στο χώρο (χωρικά μοτίβα: διάταξη σε σειρές θρανίων, διάταξη θρανίων τύπου Π, διάταξη θρανίων σε ομάδες). Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα ικανότητες κλειδιά Τα παιδιά να διακρίνουν την κατεύθυνση προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, προς τα εμπρός και προς τα πίσω. o α) σε σχέση με το σώμα τους και o β) σε σχέση με άλλους ανθρώπους ή αντικείμενα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες «μπροστά από», «πίσω από», «πάνω / κάτω», «δεξιά / αριστερά» να συγκρίνουν αποστάσεις ανθρώπων ή αντικειμένων χρησιμοποιώντας τις έννοιες «πιο κοντά», «πιο μακριά», «πιο πέρα από», «κοντά σε(στον/στην)», «μακριά από» να εστιάζουν την προσοχή τους σε (καθορισμένους) διαφορετικής κλίμακας χώρους της καθημερινότητάς τους πραγματικότητας με βάση συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. ποιοι είναι οι τόποι που υπάρχουν στην τάξη μου) να κάνουν και να καταγράφουν παρατηρήσεις για το περιβάλλον τους (φυσικό και ανθρώπινο) να ελέγχουν την οργάνωση αντικειμένων στο χώρο με προαποφασισμένα κριτήρια να εντοπίζουν ανάλογους τόπους (που απέχουν χωρικά μεταξύ τους) με βάση ίδιες συνθήκες (π.χ. ο πίνακας της τάξης στο μπροστινό μέρος σε κάθε αίθουσα, αίθουσες διδασκαλίας σε άλλα σχολεία της Κύπρου και του εξωτερικού) Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών, που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα Τα παιδιά να επιδεικνύουν συμπεριφορά που να δείχνει ότι προσδίδουν τη σωστή (την αρμόζουσα) αξία σε κάθε χώρο, ανάλογα με τη χρήση του και τη χρησιμότητά του (διάδρομοι στις αίθουσες διδασκαλίας) να συστηματοποιούν τους τρόπους κίνησής τους στο χώρο της τάξης. να διατυπώνουν εισηγήσεις για αλλαγές σε έναν τόπο, για να επιφέρουν μια βελτίωση ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Η αίθουσά μας και οι άλλες αίθουσες του σχολείου» ΤΟΠΟΣ: Ο χώρος της αίθουσας διδασκαλίας Γεωγραφικές Δεξιότητες: Συνθήκες: αίθουσα διδασκαλίας: πίνακας, πινακίδες, θρανία, καρέκλες, έδρα, πάγκοι, ερμαράκια, παράθυρα, πόρτες, κουρτίνες, τραπέζι Η.Υ., Η.Υ., εκτυπωτής, Ζώνη επιρροής: Απόσταση από τον πίνακα και κατεύθυνση σώματος. Σε πόση απόσταση από τον πίνακα μπορώ να κάθομαι για να βλέπω καλά, ποια είναι η σωστή κατεύθυνση

2 βιντεοπροβολέας, βιβλιοθήκη, αίθουσα βιβλιοθήκης, αίθουσα Η.Υ., αποδυτήρια, σκαλιά/σκάλες, διάδρομοι σχολείου, διάδρομοι αίθουσας Συνδέσεις: (κόμβοι): Είσοδος αίθουσας, έξοδος αίθουσας, Συσχέτιση: Διάδρομος - κίνηση, υλικά - πάγκοι, άχρηστα υλικά - κάλαθος, βιβλία - έπιπλο βιβλιοθήκης Χωροχρονικές αλλαγές - Αλλαγή: Συγκρίσεις: του σώματός μου για να μπορώ να βλέπω χωρίς να κουράζομαι και χωρίς να ενοχλώ τους άλλους; Αλλαγή στη διαρρύθμιση των θρανίων, αλλαγή στο υλικό των πινακίδων, αλλαγές στα υλικά που τοποθετούνται στους πάγκους Η αίθουσά μας και οι άλλες αίθουσες διδασκαλίας (ομοιότητες και διαφορές στα αντικείμενα και στη θέση τους) Αξιολογικές κρίσεις (στις οποίες θα καταλήξουν τα παιδιά): Τα παιδιά θα κρίνουν τη διαρρύθμιση των αντικειμένων της τάξης τους ως προς την ευκολία και την άνεση της στροφής του σώματός τους προς τον πίνακα, την ευκολία μετακίνησης στους διαδρόμους της αίθουσας διδασκαλίας και την πρόσβασή τους σε στοιχεία του χώρου της αίθουσας. Οι κρίσεις τους θα βασιστούν στη γνώση που απέκτησαν για τη λειτουργικότητα των στοιχείων του χώρου και τις τοπολογικές γνώσεις που απέκτησαν. Μεγάλη Ιδέα: Στο σχολείο μας υπάρχουν διαφορετικές αίθουσες με παρόμοιες διαρρυθμίσεις για να εξυπηρετούν παρόμοιες ανάγκες που έχουν οι μαθητές των τμημάτων. Οι διαρρυθμίσεις του χώρου γίνονται για εξυπηρέτηση λειτουργικών σκοπών. Λεξιλόγιο Όροι: αίθουσα διδασκαλίας, πίνακας, πινακίδες, θρανία, καρέκλες, έδρα, πάγκοι, ερμαράκια, παράθυρα, πόρτες, τραπέζι Η.Υ., ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας, έπιπλο βιβλιοθήκης, σχέδιο αίθουσας, μπροστινό μέρος αίθουσας, πίσω μέρος αίθουσας, δεξιό μέρος αίθουσας, αριστερό μέρος αίθουσας, μπροστά δεξιά γωνία της αίθουσας, πίσω δεξιά γωνία της αίθουσας, μπροστά αριστερά γωνία της αίθουσας, πίσω αριστερή γωνία της αίθουσας Θεωρίες: Η χωροθέτηση των στοιχείων σε ένα χώρο μπορεί να διευκολύνει ή να δυσκολέψει τη χρήση άλλων στοιχείων. Οι ροές των ανθρώπων διευκολύνονται όταν υπάρχουν διάδρομοι που χρησιμοποιούνται μόνο όταν βρισκόμαστε σε κίνηση. Παρόμοιες ανάγκες χρήσεων του χώρου οδηγούν σε εξέλιξη παρόμοιων τόπων. Δραστηριότητες και Φύλλα Εργασίας: α/ α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1 Πορεία Διερεύνησης Στάδιο 1 Τίθεται το εξής σενάριο στα παιδιά: Ένα παιδί του σχολείου έχει σπάσει το πόδι του. Το πόδι του βρίσκεται σε νάρθηκα και το παιδί μπορεί να περπατήσει μόνο με βοήθεια και πατερίτσες. Η αίθουσα του τμήματός του βρίσκεται στον πάνω όροφο. Ζητούμε από τα παιδιά να μας πουν εάν υπάρχει πρόβλημα και πώς ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Γεωγραφικό ερώτημα

3 μπορεί να λυθεί. Αναμένουμε ότι τα παιδιά θα καταλήξουν στην προσωρινή μετακίνηση του τμήματος σε άλλη αίθουσα α) στο ισόγειο του σχολείου για αποφυγή των κλιμακοστασίων και β) κατά προτίμηση κοντά στην είσοδο του σχολείου. 2 ΘΕΣΗ Αρχικά τα παιδιά θέτουν κριτήρια σχετικά με τη θέση που είναι προτιμότερο να έχει η αίθουσα όπου θα μετακινηθεί το τμήμα (π.χ. πιο κοντά στην είσοδο του σχολείου, ισόγειο, πιο κοντά στην εισόδου του σχολείου, αποφυγή σκαλιών/σκαλών, αποφυγή πρώτου ορόφου). Αποκλείουν κάποιες αίθουσες αιτιολογώντας τον αποκλεισμό, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λεξιλόγιο. π.χ. Πρέπει να αποκλείσουμε την. αίθουσα, επειδή βρίσκεται πιο μακριά/πιο πέρα από. / Είναι καλύτερο να προτιμήσουμε κάποια από τις αίθουσες.. που βρίσκονται πιο κοντά στα αποχωρητήρια από ότι οι αίθουσες. 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ Τα παιδιά συζητούν για τα χαρακτηριστικά που έχει μια αίθουσα διδασκαλίας. Γίνεται απλή ονομασία και καταγραφή των αντικειμένων (συνθήκες), ενώ η επεξεργασία της λειτουργικότητάς τους θα γίνει στις επόμενες δραστηριότητες, που σκοπό θα έχουν τα παιδιά να εντοπίσουν τα αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια προσωρινή αίθουσα διδασκαλίας. -πίνακας -πινακίδες -καρέκλες και θρανία -πάγκοι και ερμάρια -κουρτίνες -τραπέζι Η.Υ. -ηλεκτρονικός υπολογιστής -εκτυπωτής -πόρτα/ες -διάδρομοι -παράθυρα -έπιπλο βιβλιοθήκης -βιντεοπροβολέας 4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ Τα παιδιά καλούνται να δείξουν με το δάκτυλο τους τα όρια της τάξης τους. Ακολούθως, προβάλλονται διάφορα σχήματα και τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν ποιο από αυτά τα σχήματα είναι το σχήμα που έχει η κάτοψη της τάξης τους. Αναφέρεται και γράφεται το όνομα του σχήματος (ορθογώνιο). 5 ΘΕΣΗ Γίνεται αναγνώριση της θέσης των αντικειμένων στην αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος. Πρώτα, τα μέρη της αίθουσας αναγνωρίζονται και ονομάζονται ως «μπροστινό μέρος, πίσω μέρος, δεξιό μέρος, αριστερό μέρος». Οι ονομασίες αναγράφονται σε καρτέλες και τοποθετούνται με χαρτοταινία στις αντίστοιχες θέσεις στην αίθουσα. Αντίστοιχα, αναγνωρίζονται και ονομάζονται οι τέσσερις γωνίες της αίθουσας «πίσω δεξιά γωνία, πίσω αριστερή γωνία, μπροστά δεξιά γωνία, μπροστά αριστερή γωνία». Γίνεται εισήγηση οι καρτέλες να παραμείνουν αναρτημένες για μερικές εβδομάδες (βλέπε «Σχέδιο αίθουσας διδασκαλίας»). Στη συνέχεια, τα παιδιά χρησιμοποιούν προτάσεις, προφορικά και γραπτά, για να περιγράψουν τη θέση των αντικειμένων με χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου. «Το σχέδιο της αίθουσάς μας» «Το σχέδιο της αίθουσάς μας» χαρτονάκια και κολλητική χαρτοταινία - «Τα αντικείμενα της αίθουσάς μας»

4 π.χ. Ο πίνακας βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της αίθουσας. 6 ΘΕΣΗ Τα παιδιά χρησιμοποιούν το φύλλο εργασίας, κόβουν και κολλούν τα αντικείμενα της αίθουσάς τους στην αντίστοιχη θέση και διάταξη. Η δραστηριότητα μπορεί παράλληλα να παρουσιαστεί στον βιντεοπροβολέα ή στον πίνακα (π.χ. με χαρτονάκια). 7 ΜΟΤΙΒΟ Τα παιδιά αναγνωρίζουν και ονομάζουν τη διάταξη των θρανίων στην αίθουσά τους (π.χ. σε σειρές, συγκεντρωμένα σε ομάδες, σε διάταξη τύπου Π) 8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ Τα παιδιά συγκρίνουν την κάτοψη της αίθουσάς τους με κατόψεις άλλων αιθουσών. Δίνεται έμφαση στις διαφορές στη διάταξη των θρανίων και στη θέση του πίνακα. 9 ΘΕΣΗ Τα παιδιά ορίζουν τη θέση του πίνακα ή/και άλλων αντικειμένων με κατεύθυνση αναφοράς την κατεύθυνση του σώματός τους, όπως κάθεται ο καθένας (π.χ. ο πίνακας βρίσκεται μπροστά μου, το έπιπλο βιβλιοθήκης βρίσκεται στα δεξιά μου). 10 ΘΕΣΗ Τα παιδιά ελέγχουν α) το οπτικό τους πεδίο, β) την απόσταση του σώματός τους από τον πίνακα και γ) την άνεση με την οποία μπορούν να στραφούν προς την κατεύθυνση του πίνακα και των πινακίδων, από τη θέση που κάθονται και με βάση την κατεύθυνση του σώματός τους. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καταλήγουν στο ότι: Το σώμα τους πρέπει να έχει κατεύθυνση προς τον πίνακα, κατεύθυνση προς την οποία απαιτείται να στρέφονται συχνότερα Η στάση του σώματός τους πρέπει να είναι ευθεία, για να μην επιβαρύνεται η σπονδυλική τους στήλη και ο αυχένας Το οπτικό πεδίο προς τον πίνακα πρέπει να είναι καθαρό Η απόσταση από τον πίνακα δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, ώστε να διακρίνουν με ευκολία τα γράμματα στον πίνακα. 11 ΑΝΑΛΟΓΙΑ Επίσκεψη και φωτογράφιση αιθουσών του σχολείου: Τα παιδιά επισκέπτονται διάφορες αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου τους, αναγνωρίζουν (και σημειώνουν πρόχειρα σε φυλλάδιο στο πινακίδιό τους) επί τόπου ανάλογες συνθήκες με αυτές της αίθουσάς τους (π.χ. θέση του πίνακα, διάταξη θρανίων, κ.λπ.), ώστε να τις θεωρήσουν ως υποψήφιες για να φιλοξενήσουν το τμήμα που θα μετακινηθεί. Επισκέπτονται επίσης τις ειδικές αίθουσες (π.χ. εργαστήρια) και εντοπίζουν ομοιότητες με και διαφορές από τις συνθήκες της δικής τους αίθουσας. Γίνεται επισήμανση του ύψους των θρανίων και των καρεκλών σε αίθουσες τμημάτων μεγαλύτερων τάξεων. Τα παιδιά, αφού επιστρέψουν στην αίθουσά τους, και με τη βοήθεια των φωτογραφιών που θα έχουν εξασφαλιστεί κατά την επίσκεψη, παράγουν προφορικά και γράφουν δηλώσεις που αφορούν στις τοπολογικές σχέσεις των αντικειμένων της αίθουσάς τους ή και άλλων αιθουσών. π.χ. Στην αίθουσά μας ο πίνακας βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της τάξης. Στην αίθουσα των Η.Υ. οι πάγκοι βρίσκονται περιμετρικά (γύρω γύρω) της «Το σχέδιο της αίθουσάς μας» - Κατασκευή σχεδίου αίθουσας κολλητική ταινία ή κόλλα - Προβολή σε βιντεοπροβολέα (www.nap.pi.ac.cy) ή εργασία με κατόψεις σε έντυπη μορφή Πινακίδιο αίθουσά μας και άλλες αίθουσες»

5 αίθουσας. 12 ΑΝΑΛΟΓΙΑ Δίνεται ή παρουσιάζεται στα παιδιά φωτογραφία από αίθουσα διδασκαλίας άλλου σχολείου της Κύπρου και ζητείται από τα παιδιά να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στην αίθουσα διδασκαλίας σε σχέση με τη δική τους. Γίνεται το αντίστοιχο με φωτογραφίες από σχολεία σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη (δες υλικό ιστοσελίδας). Τονίζεται ότι κατά το σχολιασμό τα παιδιά καθοδηγούνται ώστε να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο όσον αφορά τα αντικείμενα (συνθήκες, δες δραστηριότητα 3) της αίθουσας και τα τοπικά επιρρήματα καθορισμού της θέσης των αντικειμένων (δες δραστηριότητα 5). 13 Μη χωρική ιεράρχηση: Ακολούθως γίνεται ταξινόμηση σε αντικείμενα που είναι απαραίτητα (πίνακας, καρέκλες, θρανία, κουρτίνες) για τη λειτουργία μιας αίθουσας διδασκαλίας και σε αντικείμενα που λειτουργούν βοηθητικά. 14 Πορεία Διερεύνησης Στάδιο 5 Τα παιδιά προσπαθούν, μετά και την επίσκεψή τους, να επιλέξουν την πιο κατάλληλη αίθουσα του σχολείου, ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα της υποτιθέμενης προσωρινής μετακίνησης. Στην πορεία μπορούν α) να αποκλείσουν αίθουσες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες καθημερινής διδασκαλίας (π.χ. αίθουσες μουσικής, οικιακής οικονομίας) και β) να επιλέξουν αίθουσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μικρές τροποποιήσεις (π.χ. αντικατάσταση θρανίων και καρεκλών με μικρότερα ή μεγαλύτερα, τεκμηρίωση με βάση τη χρήση). 15 Πορεία Διερεύνησης Στάδιο 5 Τα παιδιά θέτουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέξουν την καλύτερη λύση στο ζήτημα της μετακίνησης του παιδιού με το σπασμένο πόδι. Με βάση τα δεδομένα του σχολείου τους και τα κριτήρια που θέτουν εισηγούνται την αίθουσα την οποία κρίνουν ως καταλληλότερη για την προσωρινή μετακίνηση του τμήματος του παιδιού με το σπασμένο πόδι. 16 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος θα μπορούσε να φιλοξενήσει το τμήμα του παιδιού με το σπασμένο πόδι. Κάποια παιδιά κινούνται στο χώρο της αίθουσας ώστε να γίνει έλεγχος κατά πόσο η διακίνηση του παιδιού με το σπασμένο πόδι στους διαδρόμους της αίθουσας θα ήταν ανεμπόδιστη. Εντοπίζονται πιθανά εμπόδια στους διαδρόμους της αίθουσας και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Επίσης, τα παιδιά υποθέτουν ότι το παιδί με το σπασμένο πόδι κάθεται σε συγκεκριμένες θέσεις στην αίθουσα διδασκαλίας και ελέγχουν την κατεύθυνση του πίνακα σε σχέση με το σώμα του παιδιού και το βαθμό δυσκολίας στη μετακίνηση του παιδιού από και προς τη θέση του. 17 Πορεία Διερεύνησης Στάδιο 1 Η/Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να βρουν τόπο στην αίθουσα για να τοποθετήσουν κατασκευές από το μάθημα του σχεδιασμού (ή μία έκθεση αντικειμένων), έτσι ώστε να φαίνονται. 18 Πορεία Διερεύνησης Στάδιο 2, 3, 4 Τα παιδιά συζητούν και αναφέρουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα πάρουν την απόφασή τους για χωροθέτηση των κατασκευών ή της έκθεσης αντικειμένων. Τα κριτήρια καταγράφονται. π.χ. Τα αντικείμενα Φωτογραφικό υλικό Παρουσίαση στον βιντεοπροβολέα ή φωτογραφίες στις ομάδες (www.nap.pi.ac.cy) Γραπτός λόγος αίθουσά μας και άλλες αίθουσες» αίθουσά μας και άλλες αίθουσες» Γεωγραφικό ερώτημα να μην εμποδίζουν την οπτική επαφή των παιδιών με τον πίνακα να επιτρέπουν την άνετη διακίνηση στους διαδρόμους της αίθουσας «Έκθεση στην να μην εμποδίζουν τη λειτουργικότητα των αντικειμένων (π.χ. δανεισμός βιβλίων βιβλιοθήκης, ανοιγόμενα ερμάρια) να επιτρέπουν αλλαγές στο χώρο (π.χ. υλικό πινακίδων, διάταξη θρανίων) 19 Πορεία Διερεύνησης Στάδιο 5

6 Τα παιδιά εισηγούνται θέσεις στην αίθουσα που θα μπορούσε να τοποθετηθεί η έκθεση των αντικειμένων. Σε κάθε εισήγηση, ζητείται από τα υπόλοιπα παιδιά να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την πρακτικότητα της τοποθέτησης στο συγκεκριμένο χώρο και να ελέγξουν κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια που έθεσαν. Τα παιδιά, καλούνται να ελέγξουν την ορθότητα της τελικής λύσης τους με βάση (α) τη διαθεσιμότητα του χώρου (β) την πρόσβαση (γ) την αναστάτωση που προκαλείται. Τα παιδιά καταγράφουν σε παράγραφο και αιτιολογούν την επιλογή τους. π.χ. Εμείς τα παιδιά του Β αποφασίσαμε να τοποθετούμε τις κατασκευές μας (στον τάδε χώρο).. στην αίθουσά μας. Επιλέξαμε να τις τοποθετούμε στ , επειδή ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΛΑΓΗ Τα παιδιά φωτογραφίζουν την αίθουσά τους και συζητούν / καταγράφουν αλλαγές που ενδέχεται να συμβούν στο χώρο της αίθουσάς τους με την πάροδο του χρόνου. π.χ. Μετακίνηση της έκθεση σε άλλο σημείο της αίθουσας / Λήξη της λειτουργίας της έκθεσης / Αλλαγές στη διαρρύθμιση των θρανίων / Αλλαγές του υλικού που αναρτάται στις πινακίδες / Ύπαρξη άλλων προσωπικών αντικειμένων των παιδιών (π.χ. σακάκια, ομπρέλες). Γίνεται εισήγηση όπως σε μεταγενέστερο χρόνο (μέσα από επόμενες ενότητες) γίνει σύγκριση των συνθηκών της αίθουσας που φαίνονται στη φωτογραφία με τις συνθήκες που θα υπάρχουν στη αίθουσα τότε (π.χ. λόγω αλλαγής εποχής). «Έκθεση στην δραστηριότητα «Έκθεση στην Προφορικός ή/και γραπτός λόγος ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Α: (Διάρκεια: Περίπου έξι (6) 40λεπτα μαθήματα) Στάδιο 1- Διατύπωση Γεωγραφικής Ερώτησης: Φαινόμενο: Προβληματική κατάσταση - Τίθεται το εξής σενάριο στα παιδιά: Ένα παιδί του σχολείου έχει σπάσει το πόδι του. Το πόδι του βρίσκεται σε νάρθηκα και το παιδί μπορεί να περπατήσει μόνο με βοήθεια και πατερίτσες. Η αίθουσα του τμήματός του βρίσκεται στον πάνω όροφο. Ζητούμε από τα παιδιά να μας πουν εάν υπάρχει πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί. Αναμένουμε ότι τα παιδιά θα καταλήξουν στην προσωρινή μετακίνηση του τμήματος σε άλλη αίθουσα, κατά προτίμηση κοντά στην είσοδο του σχολείου. Στάδια 2, 3, 4 - Εύρεση, εξερεύνηση και ανάλυση πληροφοριών πηγών δεδομένων, ώστε να απαντηθεί το γεωγραφικό ερώτημα: Για να απαντηθεί το ερώτημα θα πρέπει να γίνει εξερεύνηση και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων αναφορικά με τις αίθουσες του σχολείου: Οι θέσεις των αντικειμένων στην αίθουσα των παιδιών και σε άλλες αίθουσες διδασκαλίας Η θέση των παιδιών, η κατεύθυνση του σώματός τους και η οπτική επαφή με τον πίνακα Ανάλογοι τόποι εντός των αιθουσών διδασκαλίας (π.χ. ο πίνακας στο μπροστινό μέρος της τάξης, καταλληλότητα θρανίων και καρέκλων και η διάταξή τους, διαθεσιμότητα πινακίδων) Άνετη διακίνηση ατόμων εντός των αιθουσών διδασκαλίας Λειτουργικότητα των αντικειμένων στις αίθουσες διδασκαλίας (θέση και διαθεσιμότητα χώρου) Στάδιο 5 Αξιολογικές κρίσεις ως απαντήσεις στο γεωγραφικό ερώτημα: Μετά την εξερεύνηση και την ανάλυση των πληροφοριών τα παιδιά: Αξιολογούν την καταλληλότητα των αιθουσών του ισογείου ως υποψήφιων να φιλοξενήσουν το τμήμα του παιδιού με το σπασμένο πόδι και εισηγούνται βελτιωτικές αλλαγές. Αξιολογούν την καταλληλότητα της δικής τους αίθουσας και κάνουν εισηγήσεις για αλλαγές και βελτιώσεις που ενδέχεται να χρειαστούν.

7 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Β: (Διάρκεια: Περίπου δύο (2) 40λεπτα μαθήματα) Στάδιο 1- Διατύπωση Γεωγραφικής Ερώτησης: Φαινόμενο: Προβληματική κατάσταση Στην αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να εξευρεθεί κατάλληλος τόπος για χωροθέτηση των κατασκευών των παιδιών ή για χωροθέτηση έκθεσης αντικειμένων (π.χ. Λαϊκής Τέχνης). Στάδια 2, 3, 4 - Εύρεση, εξερεύνηση και ανάλυση πληροφοριών πηγών δεδομένων, ώστε να απαντηθεί το γεωγραφικό ερώτημα: Για να απαντηθεί το ερώτημα τα παιδιά αξιοποιούν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συνέλεξαν κατά την προηγούμενη διερεύνηση. Στάδιο 5 Αξιολογικές κρίσεις ως απαντήσεις στο γεωγραφικό ερώτημα: Τα παιδιά θέτουν τα κριτήρια τα οποία θα λάβουν υπόψη για την επιλογή της θέσης των αντικειμένων. Τα κριτήρια καταγράφονται. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια κριτήρια: o Να μην εμποδίζουν την οπτική επαφή των παιδιών με τον πίνακα o Να επιτρέπουν την άνετη διακίνηση στους διαδρόμους της αίθουσας o Να μην εμποδίζουν τη λειτουργικότητα των αντικειμένων (π.χ. δανεισμός βιβλίων βιβλιοθήκης, ανοιγόμενα ερμάρια) o Να επιτρέπουν αλλαγές στο χώρο (π.χ. υλικό πινακίδων, διάταξη θρανίων) Τα παιδιά κάνουν τις εισηγήσεις τους, κάθε μια από τις οποίες ελέγχεται με βάση τα προαποφασισμένα κριτήρια και γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται. Οι λόγοι καταγράφονται. (εισήγηση για ομαδική εργασία) Επιλέγεται από την ολομέλεια ένας συγκεκριμένος τόπος στην αίθουσα για χωροθέτηση των αντικειμένων. Η επιλογή αιτιολογείται με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί κατά τη διερεύνηση. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΩΝ: Διαχρονικά παρατηρείται και αξιολογείται 1. κατά πόσο τα παιδιά χρησιμοποιούν το σωστό λεξιλόγιο για τους χώρους και τα αντικείμενα των αιθουσών διδασκαλίας στην καθημερινή τους σχολική ζωή και 2. κατά πόσο οι διάδρομοι της αίθουσας διδασκαλίας είναι καθαροί από εμπόδια.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ) Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για το μάθημα της Γεωγραφίας (Γνωρίζω τον Κόσμο μου) 1) συνοψίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Σωκράτης Μυλωνάς Νίκος Ζάγγουλος Καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Σχολική Ηλικία Ένα Πρόγραμμα για Παιδιά Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας

Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Σχολική Ηλικία Ένα Πρόγραμμα για Παιδιά Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας . Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Σχολική Ηλικία Ένα Πρόγραμμα για Παιδιά Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Σχολική Ηλικία. Ένα Πρόγραμμα για Παιδιά Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δημοτική (και κατ επέκταση σε όλο το φάσμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2014 1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Βορεάδου Κατερίνα, Ομάδα Εκπαίδευσης Μουσείου Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα i ii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου ΑΘΗΝΑ 2013 iii Συγγραφική Ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επικεφαλής: Πολυκάρπου Χάρις, Διδάκτωρ Θεάτρου και Δράματος, Λειτουργός Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Το ενδιαφέρον για αξιολόγηση Ξεκινά από: %τους σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων % τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Συγγραφική Ομάδα: Δρ Χάρις Πολυκάρπου, PhD in Arts Education-Drama and Theatre, MA in Drama in Education and Cultural studies Θέκλα Καρίττεβλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - 2014) Σχολική Χρονιά 2014-2015 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Η Επιτροπή Σύνταξης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίας» 1. Νικόλαος Ηλιάδης, Επίτιμος Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα