Καλή Τζώρτζη. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλή Τζώρτζη. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα"

Transcript

1 Καλή Τζώρτζη Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήµιο Πατρών Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Η Καλή Τζώρτζη είναι επίκουρη καθηγήτρια, µε γνωστικό αντικείµενο «Μουσειολογία», στο Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Διδάσκει επίσης στο Διατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Μουσειακές Σπουδές» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Διοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι: θεωρία µουσειακού σχεδιασµού, σχέση αρχιτεκτονικού και µουσειολογικού προγράµµατος, σχεδιασµός και οργάνωση εκθέσεων, ο εκθεσιακός σχεδιασµός ως επικοινωνιακό µέσο και εκπαιδευτικό εργαλείο, οι νέες τεχνολογίες ως ερµηνευτικά µέσα στα µουσεία, λειτουργία και χρήση µουσειακού χώρου, συµπεριφορά και εµπειρία επισκεπτών, ανθρώπινα κατάλοιπα ως µουσειακά εκθέµατα, και σύγχρονα θέµατα µουσειακής πολιτικής. Οι σπουδές της αντανακλούν την διεπιστηµονική φύση του ερευνητικού της έργου. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές αρχικά στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στη Μουσειολογία στην Ėcole du Louvre στο Παρίσι. Η διδακτορική της διατριβή µε θέµα τη «Σχέση µεταξύ κτηριακού και εκθεσιακού σχεδιασµού στα µουσεία» εκπονήθηκε στο University College London. Τη θεωρητική µελέτη των µουσείων συνδυάζει µε την πρακτική γνώση και εµπειρία που απέκτησε στο Υπουργείο Πολιτισµού, αρχικά (από το 1995) ως µέλος της Επιστηµονικής Οµάδας Εργασίας της Επιτροπής Συντήρησης ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών, στον τοµέα της διαχείρισης, ερµηνείας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων στη συνέχεια (από το 2009) ως µέλος της µουσειολογικής οµάδας της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικων Προγραµµάτων, µε αντικείµενο, µεταξύ άλλων, την αξιολόγηση και εκπόνηση µουσειολογικών µελετών, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού ψηφιακών εφαρµογών ως ερµηνευτικών µέσων. Σχετικές µελέτες της έχουν δηµοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους. Το ερευνητικό της έργο έχει παρουσιάσει, µε πρόσκληση, σε ανακοινώσεις, διαλέξεις και πανεπιστηµιακά µαθήµατα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και το έχει εφαρµόσει σε µελέτες µουσείων, καθώς έχει εργαστεί ως ειδικός επιστηµονικός συνεργάτης σε θέµατα οργάνωσης χώρου και λειτουργίας των µουσείων, σχεδιασµού, συντονισµού και επιµέλειας εκθέσεων. 1

2 Δηµοσιεύσεις Βιβλία Τζώρτζη, K. (2013). Ο χώρος στο µουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη µουσειολογία. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς. Τζώρτζη, K. (2010). Η χωρική αρχιτεκτονική των µουσείων. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. Τζώρτζη, K. (2001). Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα. Περιήγηση στο χώρο και το χρόνο. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισµού. [αγγλική έκδοση (2001), γερµανική έκδοση (2002)] Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους, άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές και πρακτικά συνεδρίων Tzortzi, K. (2013, υπό έκδοση). Recreation or transformation of the urban context? The case of the new Acropolis Museum, In: Visible and invisible: Perceiving the city between descriptions and omissions, Catania: Associazione Italiana di Storia Urbana; Siracusa: Tyche Edizioni. Tzortzi, K. (2012). Designer choices, museum experiences. In: M.Ballarin and M.Dalla Mura (eds.) The Museum and the Design Disciplines, Venezia: Università IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), [µε πρόσκληση (invited chapter)] Hillier, Β., Tzortzi, K. (2012). Space syntax: Η γλώσσα του µουσειακού χώρου. Στο: Sh. Macdonald (επιµ.) Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Ένας πλήρης οδηγός. Αθήνα:Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, [µε πρόσκληση (invited chapter) - βλ. aγγλική έκδοση 2006] Τζώρτζη, K. (2012). Μουσεία σε µνηµεία: αφορµή για µια συζήτηση γύρω από τη στρατηγική σηµασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού του µουσειακού χώρου, Τετράδια Μουσειολογίας, τεύχος 8, Tzortzi, K. (2011). Space: Interconnecting Museology and Architecture, Journal of Space Syntax, vol.2, n.1, [µε πρόσκληση (invited paper)] Τζώρτζη, K. (2011, υπό έκδοση) Χώρος και έκθεση: σχέσεις αυτονοµίας, αντιστοιχίας ή αλληλεπίδρασης, Με αφορµή το Νέο Μουσείο Ακρόπολης: Αρχιτεκτονική, Μουσειολογία, Ιδεολογία, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μαϊου Tzortzi, K., Hillier, B. (2010). Configuration. In: L. Basso Peressut, I.Forino, G.Postiglione, R.Rizzi (eds.) Interior wor[l]ds, Torino: Allemandi, Τζώρτζη, K. (2010). Ανθρώπινα κατάλοιπα ως µουσειακά εκθέµατα: νέες τάσεις στην εκθεσιακή πρακτική και επικοινωνιακή πολιτική, Αρχαιολογία και Τέχνες, Δεκέµβριος, τεύχος 117, Tzortzi, K. (2010). The Art Museum as a City or a Machine for Showing Art?, Architectural Research Quarterly (ARQ), Cambridge University Press, vol.14, n.2,

3 Τζώρτζη, K. (2010). Η χωρική προσέγγιση των µουσείων, ένα αναδυόµενο θέµα στις µουσειακές µελέτες, Στα ίχνη της σύγχρονης Μουσειολογίας, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Μαϊου Tzortzi, K. (2009). The Art Museum as a City or a Machine for Showing Art? In: 7th International Space Syntax Symposium, 8-11 June, Stockholm. Stockholm: School of Architecture and the Built Environment, 117:1-117:13. Τζώρτζη, K. (2009). Το µουσείο ως παιδευτικό εργαλείο ή ως αφετηρία µιας άµεσης αισθητικής εµπειρίας; Αρχαιολογία και Τέχνες, Σεπτέµβριος, τεύχος 112, Tzortzi, K. (2008). The art of exhibiting as a branch of architecture. In: L.Basso Peressut et al. (eds.) Places and Themes of Interiors. Milano: Franco Angeli, Tzortzi, K. (2007). Museum Building Design and Exhibition Layout: Patterns of Interaction. In: E.Kubat et al. (eds.) 6th International Space Syntax Symposium, June 2007, Istanbul. Istanbul: ITU Faculty of Architecture, Hillier, B., Tzortzi, K. (2006). Space syntax: The Language of Museum Space. In: Sh. Macdonald (ed.) A Companion to Museum Studies, Maiden; London: Blackwell Publishing, [µε πρόσκληση (invited chapter) βλ. ελληνική έκδοση 2012] Τζώρτζη, K. (2006). Κτιριακός και εκθεσιακός σχεδιασµός µουσείων. Τετράδια Μουσειολογίας, τεύχος 3, Tzortzi, K. (2005). Kröller -Müller vs Louisiana: alternative explorations of museum experience. In: A. van Nes, ed. 5th International Space Syntax Symposium, June 2005, Delft. Amsterdam: Techne Press, Tzortzi, K. (2004). Building and exhibition layout: Sainsbury Wing compared to Castelvecchio. Architecture Research Quarterly (ARQ), Cambridge University Press, vol.8, n.2, Tzortzi, K. (2003). An approach to the micro-structure of the gallery space; the case of the Sainsbury Wing. In: J.Hanson, ed. 4th International Space Syntax Symposium, June 2003, London. London: Space Syntax Laboratory; The Bartlett School, Διαλέξεις (µε πρόσκληση) Σχεδιαστικές επιλογές, Μουσειακή εµπειρία. Προσεγγίζοντας τα µουσεία από τη σκοπιά του χώρου Διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014 Navigation in museums: moving, viewing, understanding Google Cultural Institute, Παρίσι, Αύγουστος

4 Χωρικός σχεδιασµός και εκθεσιακό νόηµα Ετήσιο Επιµορφωτικό Σεµινάριο Ξεναγών 2013, µε θέµα «"Χώρος" και ξενάγηση: αρχιτεκτονική, τέχνη, µουσείο, φυσικό περιβάλλον", Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξεναγών, Αθήνα, Μάρτιος 2013 Ο χώρος στο µουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη µουσειολογία Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέµβριος 2012 Σχεδιαστικές επιλογές και µουσειακή εµπειρία Διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2012 Designer choices, museum experiences Università IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), Scuola di Dottorato, Βενετία, Μάιος 2011 Χώρος και έκθεση: σχέσεις αυτονοµίας, αντιστοιχίας ή αλληλεπίδρασης Διεθνές Συµπόσιο «Με αφορµή το Νέο Μουσείο Ακρόπολης: Αρχιτεκτονική, Μουσειολογία, Ιδεολογία», Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011 Αρχιτεκτονικός χώρος και µουσείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Συντήρηση και Αποκατάσταση Συνόλων», Εθνικό ΜετσόβειοΠολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2010 Bringing the museum building into museology: a new reserach tool Corso di Formazione in «Assistente alla Redazione di Progetti Per il Progressivo Adeguamento dei Musei e delle Raccolte agli standard», Facoltà Di Beni Culturali, Università degli Studi di Macerata, Ιταλία, Fermo, Ιούνιος 2007 Space syntax: a language of museum space Space Syntax Limited, Λονδίνο, Μάιος 2006 The idea of the museum as a particular kind of building Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα (MSc) «Advanced Architectural Studies (AAS)», Bartlett School of Graduate Studies, Λονδίνο, Απρίλιος 2006 Axes and visual fields: space enhancing exhibits and exhibits enhancing space, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα (MSc) «Advanced Architectural Studies (AAS)», Bartlett School of Graduate Studies Λονδίνο, Φεβρουάριος

5 Συµµετοχή σε συνέδρια The Future with/of Anthropologies, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), Chiba Visible and invisible: Perceiving the city between descriptions and omissions, Associazione Italiana di Storia Urbana, Κατάνια Interiors Forum World Conference, 2 nd International Conference Interior Wor[l]ds, 5-6 Οκτωβρίου, Politecnico di Milano, Μιλάνο Στα ίχνη της σύγχρονης Μουσειολογίας, Μαϊου, Θεσσαλονίκη th International Space Syntax Symposium, 8-11 Ιουνίου, School of Architecture and the Built Environment, Στοκχόλµη Interiors Forum World Conference, 1-3 Οκτωβρίου, Politecnico di Milano, Μιλάνο Museums Association Conference, Οκτωβρίου. Γλασκώβη th International Space Syntax Symposium, Ιουνίου. Κωνσταντινούπολη th International Space Syntax Symposium, Ιουνίου. Ντελφτ Creative space, 6 th International Conference on Museum Architecture and Exhibition Design, 5-7 Απριλίου. Department of Museum Studies, University of Leicester th International Space Syntax Symposium, Ιουνίου. Λονδίνο. Κριτής σε επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια - Museum and Society - Environment and Planning B - Space Syntax Symposia 5

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Τηλ.: +30-22510-36600 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Fax: +30-22510-36609 Μυτιλήνη 81100 Email: m.economou@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ Μαρία Ρούσσου Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ Εκπαίδευση 2002-2006 University of London (UCL) Λονδίνο, ΜΒ Ph.D., Επιστήμη Υπολογιστών. Ειδίκευση: Εικoνική Πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2013 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1. Σπουδές - Μaster in Architecture, Graduate School of Design, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. 02/2010-02/2011: ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Πάντειο Πανεπιστήμιο - ΙΚΥ)

ΕΡΕΥΝΑ. 02/2010-02/2011: ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Πάντειο Πανεπιστήμιο - ΙΚΥ) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΟΥΣΕΚΗ Μνησικλέους 13, Αιγάλεω, 12243, Αθήνα E-mail: Kalliopi.fouseki@ouc.ac.cy ή kalliopifouseki@yahoo.gr Tel: +44(0)7979994843 ή +30-6934840411 ΕΡΕΥΝΑ 2003-2007: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Γνωστικό αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Γνωστικό αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος / Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γνωστικό αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός e-mail loispapadop gmail.com Επιμέλειες Λ. Παπαδόπουλος, Σ. Τσιτιρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. The London School of Economics and Political Science Department of Sociology

Βιογραφικό Σημείωμα. The London School of Economics and Political Science Department of Sociology Βιογραφικό Σημείωμα Κανάκης Λελεδάκης Διεύθυνση Κατοικία Εργασία Πριγκιπισσών 1 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Χαλάνδρι 15231 Αθήνα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λ. Συγγρού 136, 17671 Αθήνα Τηλ. : 2117056099

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σπουδές Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

2004-2011: Λέκτορας επί Θητεία του Τομέα 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. :

2004-2011: Λέκτορας επί Θητεία του Τομέα 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. : Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο/Τομέας: Τομέας 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μορφολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σαλή - Παπασαλή, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πρύτανης

Αναστασία Σαλή - Παπασαλή, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πρύτανης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Σαλή - Παπασαλή, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πρύτανης I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1968-1973: φοίτησε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Σωτηροπούλου Ζορμπαλά Όνομα: Μαρίνα Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή Νηπίου και Παιδιού Υπηρεσία: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Ντιζάιν οικοδοµούν µια κοινωνική και οικολογική συνείδηση. http://aaoproject.org

Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Ντιζάιν οικοδοµούν µια κοινωνική και οικολογική συνείδηση. http://aaoproject.org Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Ντιζάιν οικοδοµούν µια κοινωνική και οικολογική συνείδηση http://aaoproject.org Κέντρο Πολιτισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 30/5-30/6 Concept Creation Maurice

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΠΟΥ ΕΣ 1993-97 ιδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά στοιχεία Α. Τίτλοι Σπουδών Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ OΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΊΔΡΥΜΑ: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. Αρχιτέκτων IUAV. DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV. Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. Αρχιτέκτων IUAV. DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV. Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ Αρχιτέκτων IUAV DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Μαντζαρίδου Όνομα: Αρχοντούλα Όνομα Πατέρα: Χαράλαμπος Όνομα Μητέρας: Βασιλική Ημερ. Γέννησης: 17 / 04 / 1965 Τόπος Γέννησης: Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρόδος Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Τόπος και έτος γέννησης Διεύθυνση Σπουδές Χανιά Κρήτης, 1955. Γαρητού 132, Αγία Παρασκευή, 15343 Αθήνα, τηλ. 2106396498, 6977128044 ηλ.ταχ. toraki@tee.gr 1978 : Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα