ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών του προσώπων. Με την αριθμ. 278/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα το 1 ο Στάδιο που αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, στον οποίο χαράχθηκε η αναπτυξιακή στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος. Το χρονικό διάστημα που διανύουμε εκτελείται η δεύτερη φάση στην οποία θα αποτυπωθεί ο χρονικός, τεχνικός και οικονομικός προγραμματισμός των έργων που θα λάβουν χώρα την περίοδο από τον Αύγουστο του 2011, έως και τον Αύγουστο Ο Δήμος Αλμωπίας έχοντας ως στόχο την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης της περιοχής και την εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση για τη χάραξη της στρατηγικής του, με άξονες: στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, στην ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. ως οργανισμού και στη βελτίωση των σχέσεών του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Καθώς η άποψη και ο λόγος των φορέων και των φυσικών προσώπων του δήμου μας αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, ο Δήμος Αλμωπίας σας προσκαλεί να διατυπώσετε εγγράφως (στο επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο) τις απόψεις σας, έως την Τετάρτη , αναφορικά με την πρώτη φάση του σχεδίου και να προτείνετε τα έργα που θεωρείτε αναγκαία να συμπεριληφθούν στο δεύτερο στάδιο της κατάρτισης του τριετούς προγράμματος. Συνοπτική περιγραφή μέρους της Α Φάσης παρουσιάζεται παρακάτω, ενώ το πλήρες κείμενο της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορεί να αναζητηθεί από το Γραφείο Προγραμματισμού (υπεύθυνοι κα. Ελπασίδου, κος Παρούτογλου Νικόλαος τηλ. Επικοινωνίας ). Δήμος Αλμωπίας 1

2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1) Ποια δύο έργα θεωρείτε περισσότερο σημαντικά για να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αλμωπίας, έχοντας υπόψη τα ποσοστά των Γενικών Στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου. Προτεινόμενα Έργα Α) Β) 2) Τι ενέργειες οργάνωσης θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν για να εξυπηρετηθούν καλύτερα από τις υπηρεσίες του Δήμου, τα αιτήματα σας. Δήμος Αλμωπίας 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3: Στρατηγική του Δήμου & Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Στρατηγική Πίνακας 78: Πολιτικές δράσεις και γενικοί στόχοι εσωτερικής απασχόλησης. Θεματική ενότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Πολιτικές Δράσης Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με σκοπό την ποιοτικότερη, οικονομικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, τουριστικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων και υλοποίηση νέων έργων τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προώθησης του τουρισμού. Ωρίμανση μεγάλων έργων και παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με τους γειτονικούς ΟΤΑ. Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης. Συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιών Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας, του Γραφείου Ηλεκτρ/κων έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Γραφείου Πρασίνου, Γραφείου Κίνησης της Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γραφείου Προμηθειών, Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών, Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών. Δήμος Αλμωπίας 3

4 Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Ανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας. Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα και συντονισμός της δράσης του Δήμου με τοπικούς & υπερτοπικούς φορείς. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς. Κάλυψη των απαραίτητων αναγκών στελέχωσης. Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού. Αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων και πληροφοριών για την κατάσταση της περιοχής και τις ανάγκες των κατοίκων. Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων και των υπηρεσιών του Δήμου. Επικαιροποίηση της πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α & Β του Δήμου και προώθηση της πιστοποίησης τύπου Γ. Μετεγκατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών σε νέο ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο κτίριο. Οικονομικά Αύξηση των εσόδων του Δήμου μέσω της αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και της καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης. Η οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων από ανταποδοτικά τέλη και τοπικούς φόρους δεν θα ξεπεράσει το μέσο όρο ομοειδών ΟΤΑ. Καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Ειδική μέριμνα για την οικονομική επιβάρυνση των ασθενέστερων ομάδων πολιτών. Η στρατηγική ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Η στρατηγική του δήμου Αλμωπίας διατυπώνεται μέσα από τους γενικούς στόχους τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και τις πολιτικές δράσης, που παρουσιάζονται στους πίνακες 78 και 79. Πίνακας 79: Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης Θεματικός Τομέας Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Η πολεοδόμηση του δήμου. Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων. Η βελτίωση των χώρων διοίκησης / υπηρεσιών Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Κατασκευή - βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Κατασκευή- βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης / αποχέτευσης Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου. Η αξιοποίηση ΑΠΕ. Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Η βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Κατασκευή και βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων. Δήμος Αλμωπίας 4

5 Κατασκευή νέων και βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών. Η μείωση της ανεργίας. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Η υποστήριξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η προώθηση των υφιστάμενων και η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού. Ο Δήμος Αλμωπίας επέλεξε τους στόχους και τις πολιτικές του πίνακα 78, με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται παράλληλα οι ανάγκες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του, όπως φαίνεται στον πίνακα 80. Δήμος Αλμωπίας 5

6 Πίνακας 80: Σύνδεση με ανάγκες βελτίωσης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και νομιμοποίησης. Θεματική ενότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Νομιμοποίηση Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων και υλοποίηση νέων έργων. Βελτίωση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με σκοπό την οικονομικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών. Συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιών Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας, του Γραφείου Ηλεκτρ/κων έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Γραφείου Πρασίνου, Γραφείου Κίνησης της Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γραφείου Προμηθειών, Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών, Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Ωρίμανση μεγάλων έργων σε συνεργασία με τους γειτονικούς ΟΤΑ. Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης. Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Οργάνωση & Συνεργασίες Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων και των υπηρεσιών του Δήμου Επικαιροποίηση της πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α & Β του Δήμου και προώθηση της πιστοποίησης τύπου Γ. Ανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας Δήμος Αλμωπίας 6

7 Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς και συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα. Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Κάλυψη των απαραίτητων αναγκών στελέχωσης. Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων και πληροφοριών για την κατάσταση της περιοχής και τις ανάγκες των κατοίκων. Αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ. Οικονομικά Αύξηση των εσόδων του Δήμου μέσω της αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων και της καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης Καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας Η οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων από ανταποδοτικά τέλη και τοπικούς φόρους δεν θα ξεπεράσει το μέσο όρο ομοειδών ΟΤΑ. Ειδική μέριμνα για την οικονομική επιβάρυνση των ασθενέστερων ομάδων πολιτών. Δήμος Αλμωπίας 7

8 Προτεραιότητες Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Άξονες Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, στις οποίες δίνει έμφαση το παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα, συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες: 1. Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 2. Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 3. Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση 4. Ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. ως οργανισμού και βελτίωση των σχέσεών του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Για χάρη συντομίας και απλοποίησης, από το σημείο αυτό και ακολούθως οι παραπάνω άξονες θα αναφέρονται με τις ακόλουθες σύντομες ονομασίες: 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός 3. Οικονομική Ανάπτυξη 4. Εσωτερική Ανάπτυξη Μέτρα Οι παραπάνω άξονες αναλύονται και εξειδικεύονται σε μέτρα ως εξής: Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον Μέτρο 1.2: Χώροι Διοίκησης / Υπηρεσιών Δημοτικά Κτίρια Μέτρο 1.3: Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία Μέτρο 1.4: Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Μέτρο 1.5: Απορρίμματα / Καθαριότητα Μέτρο 1.6: Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Μέτρο 2.1: Κοινωνική Πρόνοια Μέτρο 2.2: Παιδεία Μέτρο 2.3: Πολιτισμός Μέτρο 2.4: Αθλητισμός Άξονας 3: Οικονομική Ανάπτυξη Μέτρο 3.1: Απασχόληση Μέτρο 3.2: Τουρισμός Άξονας 4: Εσωτερική Ανάπτυξη Μέτρο 4.1.: Διαδικασίες διοίκησης Μέτρο 4.2.: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Μέτρο 4.3.: Οργάνωση και πληροφορική Μέτρο 4.4.: Δημοτική περιουσία Μέτρο 4.5.: Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Σύνδεση Αξόνων, Μέτρων και Γενικών Στόχων Η ιεραρχική διάρθρωση των αξόνων, των μέτρων και των γενικών στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος φαίνεται στον πίνακα 81. Η αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη για την επίτευξη του κάθε γενικού στόχου παρουσιάζεται στον πίνακα 82. Δήμος Αλμωπίας 8

9 Προσδιορισμός Σχετικής Βαρύτητας Προτεραιοτήτων Προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός δραστηριοποίησης του δήμου Αλμωπίας σε κάθε προτεραιότητα και να διευκολυνθεί η κατανομή πόρων κατά τον οικονομικό προγραμματισμό, είναι χρήσιμη η κατανομή συντελεστών βαρύτητας στους άξονες, τα μέτρα και τους γενικούς στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος. Ο προσδιορισμός σχετικής βαρύτητας προτεραιοτήτων των αξόνων, των μέτρων και των γενικών στόχων παρουσιάζεται στον πίνακα 83 Δήμος Αλμωπίας 9

10 Πίνακας 81: Ιεραρχική διάρθρωση ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1.1. Οικιστικό περιβάλλον Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου Η πολεοδόμηση του δήμου Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων. 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός 3. Οικονομική Ανάπτυξη 4. Εσωτερική Ανάπτυξη 1.2. Χώροι Διοίκησης / Υπηρεσιών Δημοτικά Κτίρια Η βελτίωση των χώρων διοίκησης / υπηρεσιών 1.3. Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Κατασκευή- βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Κατασκευή- βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης / αποχέτευσης Απορρίμματα / Καθαριότητα Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Η αξιοποίηση ΑΠΕ Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας Κοινωνική Πρόνοια Η βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Παιδεία Κατασκευή και βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων Πολιτισμός Κατασκευή νέων και βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Αθλητισμός Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών Απασχόληση Η μείωση της ανεργίας Η υποστήριξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού Τουρισμός Η προώθηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού Διαδικασίες διοίκησης Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης. Δήμος Αλμωπίας 10

11 4.3. Οργάνωση και πληροφορική Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων και των υπηρεσιών του Δήμου Επικαιροποίηση της πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α & Β του Δήμου και προώθηση της πιστοποίησης τύπου Γ Δημοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας 4.5. Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας Μετεγκατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών σε νέο ιδιόκτητο κτίριο Καλύτερη συγκρότηση και λειτουργία της Δημοτικής αστυνομίας. Δήμος Αλμωπίας 11

12 Πίνακας 82: Αρμόδιες Υπηρεσίες ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η αναβάθμι 1.1. Οικιστικό Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών περιβάλλον Η πολεοδόμηση του δήμου. Τμήμα Πολεοδομίας Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.2. Χώροι Διοίκησης / Υπηρεσιών Δημοτικά Κτίρια 1.3. Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία 1.4. Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση 1.5. Απορρίμματα / Καθαριότητα 1.6. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 2.1. Κοινωνική Πρόνοια Η βελτίωση των χώρων διοίκησης / υπηρεσιών. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Κατασκευή -βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Κατασκευή- βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης/ αποχέτευσης Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΕΥΑ Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Σύνδεσμος καθαριότητας Η αξιοποίηση ΑΠΕ. Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Αγροτικής-Ζωικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Η βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης Δήμου Αλμωπίας 2.2. Παιδεία Κατασκευή και βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων. Τεχνική Υπηρεσία, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2.3. Πολιτισμός 2.4. Αθλητισμός Κατασκευή νέων και βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών. Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμος Αλμωπίας 12

13 3. Οικονομική 2. Κοινωνική Ανάπτυξη Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός 3.1. Απασχόληση 3.2. Τουρισμός Η μείωση της ανεργίας. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης Η υποστήριξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης, Η προώθηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού. Γραφείο Τουρισμού, Γραφείο Προγραμματισμού Οργάνωσης και Ανάπτυξης 4. Εσωτερική Ανάπτυξη 4.1. Διαδικασίες διοίκησης 4.2. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης και απαντήσεων στους πολίτες. Δ/νσεις, Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής, κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Δ/νσεις, Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής, κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας, Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας, Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Δ/νση Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Γραφείο Προμηθειών, Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας, Τμήμα Τεχνικών Έργων Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων και του Δήμου Δ/νσεις, Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Δήμος Αλμωπίας 13

14 Οργάνωση και πληροφορική 4.4. Δημοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας 4.5. Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Επικαιροποίηση της πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α & Β του Δήμου και προώθηση της πιστοποίησης τύπου Γ. Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής, κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Πληροφορικής, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δ/νσεις, Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής, κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Μετεγκατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών σε νέο ιδιόκτητο κτίριο Συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιών Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας, του Γραφείου Ηλεκτρ/κων έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Γραφείου Πρασίνου, Γραφείου Κίνησης Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γραφείου Προμηθειών, Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών, Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Στον πίνακα 82 οι αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν την εμπλοκή και συνέργεια και άλλων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των γενικών στόχων μέσω των σχεδίων δράσης. Δήμος Αλμωπίας 14

15 Πίνακας 83: Σχετική Βαρύτητα Προτεραιοτήτων ΑΞΟΝΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΕΤΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) 1.1. Οικιστικό περιβάλλον 9% Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου Η πολεοδόμηση του δήμου Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων. 2% 3% 4% 1. Περιβάλλον και Ποιότητα 62% Ζωής 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 15% Πολιτισμός, Αθλητισμός 1.2. Χώροι Διοίκησης / Υπηρεσιών 1% Η βελτίωση των χώρων διοίκησης / υπηρεσιών. 1% Δημοτικά Κτίρια 1.3. Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία 10% Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών. 10% 1.4. Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση 22% Κατασκευή - βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης. 10% Κατασκευή- βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης / αποχέτευσης. 12% 1.5. Απορρίμματα / Καθαριότητα 10% Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του 10% δήμου Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Η αξιοποίηση ΑΠΕ. 8% 10% Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 2% 2.1. Κοινωνική Πρόνοια 2.2. Παιδεία 5% 5% Η βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας 5% Κατασκευή και βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων Πολιτισμός Κατασκευή νέων και βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και η προβολή 3% 3% και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Αθλητισμός 2% Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών. 2% 5% 3. Οικονομική 13% Ανάπτυξη 4. Εσωτερική Ανάπτυξη 3.1. Απασχόληση 3% Η μείωση της ανεργίας Η υποστήριξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού Τουρισμός Η προώθηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και η ανάδειξη ειδικών 10% 10% μορφών τουρισμού. 10% 4.1. Διαδικασίες διοίκησης 2% Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και 2% αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. 2% 1% Δήμος Αλμωπίας 15

16 4.2. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών. 1% 2% Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης. 1% 4.3. Οργάνωση και πληροφορική Αναδιοργάνωση Νομικών Προσώπων και των υπηρεσιών του Δήμου 1% 1,5% Επικαιροποίηση της πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α & Β του Δήμου και προώθηση της πιστοποίησης τύπου Γ. 0,5% 4.4. Δημοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας Καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. 1,5% 2,5% Μετεγκατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών σε νέο ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο κτίριο. 1% 4.5. Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών 2% Συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιών Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας, του Γραφείου Ηλεκτρ/κων έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Γραφείου Πρασίνου, Γραφείου Κίνησης της Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 2% Γραφείου Προμηθειών, Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών, Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 100% 100% 100% Δήμος Αλμωπίας 16

17 Όραμα Αρχές Λειτουργίας & Διακυβέρνησης Όραμα Τοπικής Ανάπτυξης Η βελτίωση της ελκυστικότητας του δήμου μας ως τόπου παραγωγής και κατοικίας με την επιτάχυνση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, την αναβάθμιση των δικτύων εξυπηρέτησης και των τεχνικών υποδομών, τη διαπίστευση των τοπικών προϊόντων για την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του, των πόρων του και της φυσικής ομορφιάς του ως συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Απώτερος στόχος είναι να αναδειχθεί η μοναδικότητα του δήμου και η αποφυγή της ανάλωσής του από τον οργανωμένο μαζικό τουρισμό για την ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων και εφήμερων στόχων. Κατευθυντήριες Αρχές Η προσέγγιση του παραπάνω οράματος θα γίνει με επί μέρους στρατηγικές επιλογές που βασίζονται στις εξής κατευθυντήριες αρχές: Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη Πολιτισμική ποικιλομορφία Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση Ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις Κινητοποίηση τοπικών πόρων και δυνατοτήτων Όραμα Εσωτερικής Ανάπτυξης Η δημιουργία ενός Δήμου, ο οποίος έχοντας ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, λιτές και συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες και συνοπτικές διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή να μπορεί με ίδιες δυνάμεις, αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανάπτυξης της περιοχής και να είναι ικανός στο να εκπληρώνει την αποστολή του οικονομικότερα, με διαφάνεια και με το επίπεδο ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των πολιτών και τις οικονομικές δυνατότητες. Δήμος Αλμωπίας 17

18 Συνοπτική Περιγραφή των Γενικών Στόχων και των Πολιτικών Δράσης Γενικοί Στόχοι Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου Στο γενικό στόχο αυτό θα συμπεριληφθούν οι κατασκευές πάρκων, οι συντηρήσεις ή / και αναπλάσεις πάρκων, πλατειών, κοιμητηρίων, οι ηλεκτροφωτισμοί οδών και πλατειών κ.α. Η πολεοδόμηση του δήμου Πολεοδομικό σχέδιο υπάρχει μόνο για την πόλη της Αριδαίας. Οι ΤΚ Προμάχων, Λουτρακίου, Άνω και Κάτω Γαρεφείου και Σαρακηνών δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο, αφού είναι προϋφιστάμενα του Οι υπόλοιπες ΤΚ έχουν εγκεκριμένο σχέδιο διανομής του Υπ. Γεωργίας. Ο δήμος Αλμωπίας οφείλει να προχωρήσει τις μελέτες εφαρμογής για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου. Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων Οι οικιστικές αναπλάσεις θα ενισχύσουν τον καλλωπισμό και την αισθητική της πόλης και των ΤΚ. Μέτρο 1.2: Χώροι Διοίκησης / Υπηρεσιών Δημοτικά Κτίρια Η βελτίωση των χώρων διοίκησης υπηρεσιών Στο γενικό στόχο αυτό θα συμπεριληφθούν οι βελτιώσεις και συντηρήσεις των δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν χώρους διοίκησης και υπηρεσιών. Μέτρο 1.3: Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών Το οδικό δίκτυο βρίσκεται σε γενικές γραμμές σε μέτρια κατάσταση, απαιτεί όπως περιγράφηκε και σε προηγούμενη παράγραφο βελτιώσεις και επεμβάσεις. Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η κατασκευή επιπλέον οδικών δικτύων που θα καταστήσουν την Αριδαία κομβικό σημείο. Από την άλλη πλευρά, η αγροτική οδοποιία βρίσκεται σε κακή κατάσταση και απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες για τη βελτίωση της κατάστασής της. Μέτρο 1.4: Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Δήμος Αλμωπίας 18

19 Κατασκευή- βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Το αρδευτικό δίκτυο είναι υποτυπώδες. Απαιτείται άμεση βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης και μεγάλα έργα υποδομής Κατασκευή- βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης - αποχέτευσης Το δίκτυο ύδρευσης απαιτεί αντικατάσταση και επέκταση, ενώ το αποχετευτικό δίκτυο είναι παντορροϊκό. Απαιτείται άμεση βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης. Μέτρο 1.5: Απορρίμματα / Καθαριότητα Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου Παρόλο που ο ΧΥΤΑ λειτουργεί και ακολουθούνται δράσεις ανακύκλωσης, δεν έχει βρεθεί λύση στο θέμα της ανεξέλεγκτης ρίψης μπάζων. Πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων (απαγόρευση ρίψης, αστυνόμευση) και παράλληλα να εντοπιστεί θέση, στην οποία θα απορρίπτονται τα μπάζα. Για τη βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας, καλό θα ήταν ο δήμος να προμηθευτεί περισσότερα απορριμματοφόρα οχήματα και να εφαρμόσει το κανονισμό καθαριότητας. Μέτρο 1.6: Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Η αξιοποίηση ΑΠΕ Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ευνοείται από το κλίμα του δήμου Αλμωπίας και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον τομέα αυτό. Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας Στο γενικό στόχο αυτό θα συμπεριληφθούν οι κλαδεύσεις, οι καθαρισμοί και η αντιπυρική προστασία των περιαστικών δασυλλίων, καθώς επίσης και δασοτεχνικά έργα συντήρησης προστασίας του δάσους. Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Μέτρο 2.1: Κοινωνική Πρόνοια Η βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και Πρόνοιας Οι εγκαταστάσεις και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας εμφανίζουν ελλείψεις και είναι απαραίτητη η κάλυψη των αναγκών σε εγκαταστάσεις και η βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Μέτρο 2.2: Παιδεία Κατασκευή και βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων Δήμος Αλμωπίας 19

20 Αν και η κατάσταση των σχολικών μονάδων χαρακτηρίζεται καλή, υπάρχουν ανάγκες συντήρησης και επέκτασης. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων στέγασης που υπάρχουν κυρίως για το Γενικό Λύκειο Αριδαίας. Μέτρο 2.3: Πολιτισμός Κατασκευή νέων και βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Η πληθώρα των κτιρίων που στεγάζουν τους μορφωτικούς συλλόγους και χρησιμοποιούνται για εκδηλώσεις βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Απαιτείται συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, ο δήμος της Αλμωπίας διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογικούς χώρους, σπήλαια, μουσεία, μνημεία, βυζαντινές εκκλησίες), την οποία πρέπει να αναδείξει για πολιτιστικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και τουριστικούς λόγους Μέτρο 2.4: Αθλητισμός Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών Στις περισσότερες ΤΚ, αλλά και στην πόλη της Αριδαίας οι αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτούν βελτιώσεις. Απαιτούνται συντηρήσεις και τεχνικές εργασίες για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών Άξονας 3: Οικονομική Ανάπτυξη Μέτρο 3.1: Απασχόληση Η μείωση της ανεργίας Για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο δήμος οφείλει να λειτουργήσει το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης και να συνεργασθεί με το τοπικό Γραφείο Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών και υποστήριξης για την ενίσχυση των ανέργων και την υποστήριξή τους στην εύρεση απασχόλησης. Η υποστήριξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα. Το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης θα αναλάβει δράσεις για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών. Κατά αναλογία, το γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης που θα συγκροτηθεί, θα αναλάβει δράσεις για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του υπόλοιπου οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Μέτρο 3.2: Τουρισμός Δήμος Αλμωπίας 20

21 Η προώθηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού Ο δήμος μπορεί να εκμεταλλευτεί τις υφιστάμενες μορφές τουρισμού και να προωθήσει τη συνολική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν με τη δημιουργία μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών, διαδρομών με τζιπ, παρατηρητηρίων πουλιών, αναρριχητικών κέντρων κλπ, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να συνδυάσει διάφορες δραστηριότητες σε μια διαδρομή (πχ. να ξεκινά από την Αριδαία με πεζοπορία σε μονοπάτια, όπου μπορεί να παρατηρήσει την πανίδα και τη χλωρίδα, να φτάσει στα Λουτρά και να κάνει ένα ζεστό μπάνιο, να συνεχίσει με φαγητό σε τοπικά εστιατόρια, στη συνέχεια να κάνει ορειβασία, αναρρίχηση, ράφτινγκ κ.α.) Από την άλλη πλευρά, δεν έχει αναπτυχθεί ο χιονοδρομικός, ο θρησκευτικός, ορειβατικός, οικολογικός, περιηγητικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. Οι εναλλακτικές αυτές μορφές τουρισμού μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την τοπική οικονομία και επιπλέον να συνδυαστούν με τις παραπάνω διαδρομές Άξονας 4: Εσωτερική Ανάπτυξη Μέτρο 4.1.: Διαδικασίες διοίκησης Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου Απαιτείται η βελτίωση των διαδικασιών αυτών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του δήμου. Μέτρο 4.2.: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών Είναι απαραίτητες οι διαδικασίες αυτές, ώστε ο πολίτης να μπορεί να επικοινωνεί τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όσον αφορά στην εξυπηρέτησή του, καθώς επίσης και να ενημερώνεται για τα ζητήματα που επιθυμεί και να λαμβάνει απαντήσεις για όλα τα παραπάνω. Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης Η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλες τις προαναφερόμενες διαδικασίες είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της νομιμοποίησης της λειτουργίας του δήμου. Μέτρο 4.3.: Οργάνωση και πληροφορική Δήμος Αλμωπίας 21

22 Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων του Δήμου Η αναδιοργάνωση των νομικών προσώπων είναι απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και των διαδικασιών διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου και των ΝΠ Η επικαιροποίηση της πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας του δήμου και των ΝΠ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ (4 ο ΚΠΣ). Μέτρο 4.4.: Δημοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας Καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας Η καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας είναι ένα μέσο αύξησης των εσόδων του δήμου. Μετεγκατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών σε νέο ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο κτίριο Με την πρόβλεψη δημιουργίας νέων γραφείων και υπηρεσιών είναι απαραίτητη η μετεγκατάσταση κάποιων υπηρεσιών σε νέο ή υφιστάμενο κτίριο για την κάλυψη των αναγκών στέγασης. Μέτρο 4.5.: Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Καλύτερη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσίας Δημοτικής αστυνομίας Η δημοτική αστυνομία είναι απαραίτητη για την προστασία και την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Πολιτικές Δράσης Άξονας 4: Εσωτερική Ανάπτυξη Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με σκοπό την ποιοτικότερη, οικονομικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη Μέσα από τα σχέδια δράσης που θα αναπτυχθούν για την ικανοποίηση και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων γενικών στόχων θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων αναφορικά με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων Τα σχέδια δράσης σχετικά με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τις κοινωνικές υπηρεσίες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Δήμος Αλμωπίας 22

23 Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων και υλοποίηση νέων έργων τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών Είναι υψίστης σημασίας να ολοκληρωθούν οι μελέτες και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προώθησης του τουρισμού Τα σχέδια δράσης που αναφέρονται στην ενίσχυση των παραγωγικών τομέων, στην ανάδειξη του τουρισμού και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος θα ωθήσουν στην προώθηση του τουρισμού. Ωρίμανση μεγάλων έργων και παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με τους γειτονικούς ΟΤΑ Τα σχέδια δράσης που θα αναφέρονται στη διεξαγωγή μελετών μεγάλων έργων σε θέματα τεχνικών υποδομών και δικτύων εξυπηρέτησης θα ικανοποιήσουν αυτήν την πολιτική δράσης. Ανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας θα προκύψει μέσα από την αναδιοργάνωση του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων. Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα και συντονισμός της δράσης του Δήμου με τοπικούς & υπερτοπικούς φορείς Ο δήμος πρέπει να συνεργαστεί με άλλους υπερτοπικούς φορείς για τη διεκδίκηση μεγάλων έργων. Κάλυψη των απαραίτητων αναγκών στελέχωσης Οι απαραίτητες ανάγκες στελέχωσης θα προκύψουν από τη στελέχωση τμημάτων και γραφείων του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού Η αναβάθμιση της ενημέρωσης και των γνώσεων του προσωπικού θα προκύψει από τη συνεχή κατάρτιση των στελεχών του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ Η αξιοποίηση της πληροφοριακής τεχνολογίας θα προκύψει μέσα από τα σχέδια δράσης κυρίως για την εσωτερική ανάπτυξη του δήμου. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής θα προκύψει μέσα από την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων και των γραφείων του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων και πληροφοριών για την κατάσταση της περιοχής και τις ανάγκες των κατοίκων Η συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων και πληροφοριών για την κατάσταση της περιοχής και τις ανάγκες των κατοίκων θα προκύψει μέσα από τα σχέδια δράσης κυρίως για την εσωτερική ανάπτυξη του δήμου. Δήμος Αλμωπίας 23

24 Αύξηση των εσόδων του Δήμου μέσω της αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και της καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης Τα σχέδια δράσης που θα προκύψουν θα έχουν ως γνώμονα την απορρόφηση εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης. Η οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων από ανταποδοτικά τέλη και τοπικούς φόρους δεν θα ξεπεράσει το μέσο όρο ομοειδών ΟΤΑ Η συγκεκριμένη πολιτική δράσης έχει ως στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών ανεξάρτητου γεωγραφικής θέσης. Ειδική μέριμνα για την οικονομική επιβάρυνση των ασθενέστερων ομάδων πολιτών Κύριος στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής δράσης είναι η μέριμνα για την ασθενέστερες οικονομικά ομάδες πολιτών. Δήμος Αλμωπίας 24

25 Προγραμματική Δομή Δήμου Για την επίτευξη του παραπάνω αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή και τους οργανισμούς του Δήμου Αλμωπίας, ακολουθείται η στρατηγική που περιγράφτηκε στο παρόν κεφάλαιο. Συνοψίζοντας όσα προαναφέρθηκαν, η αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Σχεδίου και επομένως η προγραμματική δομή του Δήμου για την τριετία (Αύγουστος) απεικονίζεται στο σχήμα 2. Δήμος Αλμωπίας 25

26 Σχήμα 2: Προγραμματική Δομή Δήμου Η δημιουργία ενός Δήμου, ο οποίος να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανάπτυξης της περιοχής και να είναι ικανός στο να εκπληρώνει την αποστολή του οικονομικότερα, με διαφάνεια και με το επίπεδο ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των πολιτών Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Οικονομική Ανάπτυξη Εσωτερική Ανάπτυξη Οικιστικό περιβάλλον Κοινωνική Πρόνοια Απασχόληση Διαδικασίες διοίκησης Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου Η βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Η μείωση της ανεργίας Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου Η πολεοδόμηση του δήμου Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων Παιδεία Η υποστήριξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Χώροι Διοίκησης / Υπηρεσιών Η βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων Τουρισμός Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία Η βελτίωση των κτιριακών υποδομών Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών Πολιτισμός Η βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προώθηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού. Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης Αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων και του Προσωπικού του Δήμου Οργάνωση και πληροφορική Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Αθλητισμός Επικαιροποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου και των ΝΠ Απορρίμματα / Καθαριότητα Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών Καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας Δημοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου. Προώθηση σχετικών έργωνδράσεων Μετεγκατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών σε νέο ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο κτίριο Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Η αξιοποίηση ΑΠΕ Συγκρότηση και λειτουργία των νέων δημοτικών υπηρεσιών Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος Δήμος Αλμωπίας 26

27 Δήμος Αλμωπίας 27

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 24 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 152/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 9 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2014-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Ο Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο:

Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2009-2010 Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Η Υπουργός Τουρισμού, Κ. Κεφαλογιάννη, σε επίσκεψή της τον Ιανουάριο του 2014 στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, χαρακτήρισε το Μέτσοβο ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης Κείμενο για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Σελίδα 1 από 23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Καθορισμός της στρατηγικής- διατύπωση του οράματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Εορδαίας, κρίνεται αναγκαία η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α φάση : Στρατηγικός Σχεδιασμός άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Για ένα Δήμο καθολικής ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών, ανάπτυξης και εξελιγμένης ποιότητας ζωής».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31727 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.1 Καθορισµός της στρατηγικής Η στρατηγική του ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο κατάρτισης Κορυδαλλού 2013-2014» του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ:«Στρατηγικοί Στόχοι και Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10 ο Πρακτικό της συνεδρίασης την 30/09/2012 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα