ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτική Παρουσίαση Αξόνων Μέτρων Σχεδίων Δράσης...3 a. Άξονας 1: Υποδομές Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής...11 b. Άξονας 2: Διαχείριση του Κάστρου & Τουριστική Ανάπτυξη...23 c. Άξονας 3: Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση...35 d. Άξονας 4: Κοινωνική Πολιτική Παιδεία Αθλητισμός Πολιτισμός...43 e. Άξονας 5: Εσωτερική Οργάνωση & Λειτουργία του Δήμου και ΝΠ Ιεράρχηση Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Πίνακες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πίνακες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ανά Υπηρεσία Προγραμματισμός Δράσεων Α Προτεραιότητας Οικονομικός Προγραμματισμός Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

3 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Γενική Στρατηγική του Δήμου εκφράζεται μέσα από του Άξονες Ανάπτυξης. Οι Άξονες Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι: ΑΞΟΝΑΣ 1: Υποδομές Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα θα συμπεριληφθούν μέτρα και δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την βελτίωση των τοπικών υποδομών, καθώς επίσης και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας θα περιέχει δράσεις που θα αφορούν θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων (ύδρευσης / άρδευσης), διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων, εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών καθώς επίσης και θέματα καθαριότητας της περιοχής του Δήμου. Παράλληλα, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που αφορά την βελτίωση ή και επέκταση του οδικού δικτύου και την βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών διαμερισμάτων. Επιπρόσθετα, θα εμπεριέχονται δράσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και της ανάπλασης των υφιστάμενων τοπικών υποδομών. ΑΞΟΝΑΣ 2: Διαχείριση του Κάστρου & Τουριστική Ανάπτυξη Ο συγκεκριμένος άξονας θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από μέτρα και δράσεις μέσα από τις οποίες θα υλοποιείται το τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου. Αναλυτικότερα, θα περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που θα σχετίζεται με την διαχείριση του Κάστρου, την καθαριότητα της περιοχής του κάστρου, την προστασία του από φυσικούς κινδύνους καθώς επίσης την ανάδειξη και ολοκληρωμένη προώθησή του εντός και εκτός της χώρας, ως βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Μονεμβασίας. Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνονται δράσεις ανάδειξης του συνόλου των ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων που βρίσκονται στο σύνολο των Τοπικών Διαμερισμάτων και η ένταξή τους σε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Ακόμα, στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα θα συμπεριληφθούν δράσεις για την ανάπλαση και αξιοποίηση του εκτεταμένου παραλιακού μετώπου του Δήμου. 3

4 Τέλος θα συμπεριληφθούν δράσεις για την ενημέρωση των επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού (π.χ. σε θέματα ποιότητας εξυπηρέτησης, διασφάλισης ποιότητας, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005) και την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. ΑΞΟΝΑΣ 3: Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα θα εμπεριέχονται δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των κατοίκων και κυρίως των νέων ατόμων της περιοχής του Δήμου. Θα περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης και τη διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα από την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ομάδων για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παράλληλα, θα υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής του Δήμου, καθώς επίσης και την διαρκή ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής σε θέματα και εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Θα εξετασθούν επίσης δράσεις αναφορικά με την ευθυγράμμιση της οικονομικής δραστηριότητας και των τριών τομέων της παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) της περιοχής με ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στον τουρισμό. ΑΞΟΝΑΣ 4: Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία-Πολιτισμός Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ή και στην αγορά εργασίας. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε δραστηριότητες που εμπλέκεται ο Δήμος, καθώς επίσης και δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου και βελτίωσης του περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Περιέχονται επίσης δράσεις σχετικά με την διοργάνωση και συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 4

5 ΑΞΟΝΑΣ 5: Εσωτερική Οργάνωση & Λειτουργία του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων ως οργανισμών. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της Οργανωτικής Δομής (Organization Structure) του Δήμου, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των Δημοτών στις διεργασίες του Δήμου (π.χ. συμμετοχικός προϋπολογισμός, μέτρηση ικανοποίησης δημοτών, διαχείριση παραπόνων δημοτών, SERVQUAL) και γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος εξετάζονται δράσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας (efficiency) και της αποτελεσματικότητας (effectiveness) των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 5

6 Πίνακας 1: Συνοπτική Παρουσίαση της Δομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ενίσχυση και Συστηματοποίηση της Συμμετοχής των Πολιτών και της Ανατροφοδότησης (Feedback) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 5.1 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE QUALITY) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας (Effectiveness) και της Αποδοτικότητας (Efficiency) των Υπηρεσιών του Δήμου Τμήμα / Προγραμματισμού Εφόσον Συσταθεί Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Βελτίωση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του Δήμου 5 ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 5.2 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κάλυψη των Αναγκών σε Μηχανολογικό και Λοιπό Εξοπλισμό Ενσωμάτωση Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Λειτουργίες του Δήμου Το Σύνολο των Τμημάτων με Διαπιστωμένες Ανάγκες Τμήμα / Προγραμματισμού Εφόσον Συσταθεί 5.3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επανασχεδιασμός και Ανασυγκρότηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Τμήμα / Προγραμματισμού Εφόσον Συσταθεί Διοίκηση των Νομικών Προσώπων Όπου Υπάρχει 6

7 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξασφάλιση και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας και Υποστήριξης Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων Δικτύωση και Κινητοποίηση των Ομογενών του Δήμου Κοινωνικής Μέριμνας Εφόσον Συσταθεί / Νομικά Πρόσωπα του Δήμου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνων Α.Ε. 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Βελτίωση των Υποδομών Εκπαίδευσης Προώθηση της Εκπαίδευσης Τμήμα / Προγραμματισμού Εφόσον Συσταθεί Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς στον Χώρο του Πολιτισμού ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 43 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Βελτίωση των Αθλητικών Υποδομών του Δήμου Υποστήριξη της Συμμετοχής σε Αθλητικές Διοργανώσεις / Εκδηλώσεις Νομικά Πρόσωπα του Δήμου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Διοίκηση των Νομικών Προσώπων Όπου Υπάρχει Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς στον Χώρο του Αθλητισμού 4.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ολοκληρωμένη Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Τμήμα / Προγραμματισμού Εφόσον Συσταθεί Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς στον Χώρο του Πολιτισμού 7

8 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Προώθηση των Τοπικών Προϊόντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 3.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Εξασφάλιση Συστηματικής Ενημέρωσης και Καθοδήγησης των Επιχειρηματιών και των Αγροτών Τμήμα / Προγραμματισμού Εφόσον Συσταθεί Όμοροι Δήμοι / Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνων Α.Ε. 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ενίσχυση της Απασχόλησης και Περιορισμός της Ανεργίας Διασύνδεσης Εφόσον Συσταθεί 3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και Αύξηση των Επενδύσεων Επιχειρηματικότητας Εφόσον Συσταθεί Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνων Α.Ε. / Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς 8

9 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ Ανάδειξη και Προώθηση του Κάστρου ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Φορέας Διαχείρισης του Κάστρου Εφόσον Συσταθεί Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς στον Χώρο του Πολιτισμού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ 2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Επέκταση του Τουριστικού Προϊόντος στο Σύνολο της Περιοχής του Δήμο Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Εφόσον Συσταθεί Τμήμα / Προγραμματισμού Εφόσον Συσταθεί / Το Σύνολο των Τμημάτων με Διαπιστωμένες Ανάγκες 2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Βελτίωση των Τουριστικών Υποδομών Φιλοξενίας και Ανάδειξη της Φυσιογνωμίας του Δήμου Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Διοίκηση των Νομικών Προσώπων Όπου Υπάρχει Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς στον Χώρο του Αθλητισμού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ενίσχυση της Διαδημοτικής Συνεργασίας για τον Τουρισμό Φορέας Διαδημοτικής Συνεργασίας για τον Τουρισμό Εφόσον Συσταθεί Όμοροι Δήμοι 2.4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ανάπλαση και Ανάδειξη της Παραλίας Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς στον Χώρο του Πολιτισμού 9

10 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αποτελεσματική διαχείριση Απορριμμάτων Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 1.2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Βελτίωση και επέκταση του οδικού δικτύου Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς 1.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Κρατικοί και Ιδιωτικοί Φορείς 1.4 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ Βελτίωση της Καθημερινής Ζωής των Δημοτών 10

11 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Δράσης 1.1.1: Αποτελεσματική Διαχείριση Απορριμμάτων Η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων είναι το αντικείμενο του παρόντος σχεδίου δράσης. Ο σκοπός του σχεδίου είναι διττός. Από την μια πλευρά η καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων θα επιδράσει θετικά στην καθημερινότητα των δημοτών, ενώ παράλληλα θα αναδείξει την φυσική ομορφιά της περιοχής. Οι δράσεις του σχεδίου εντοπίζονται σε επίπεδο δραστηριοτήτων, σε επίπεδο οργάνωσης αλλά και σε επίπεδο υποδομών. Σε επίπεδο υποδομών, ο Δήμος θα προμηθευτεί σύγχρονο εξοπλισμό (μηχανήματα και κάδους), καθώς επίσης και ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο. Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, εκτός από τις βασικές ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης ΧΑΔΑ, λαμβάνονται επίσης δύο πολύ σημαντικές δράσεις με μακροπρόθεσμα οφέλη. Η πρώτη, αφορά την εκπόνηση ειδικής μελέτης ανασχεδιασμού (reengineering) των διαδικασιών αποκομιδής απορριμμάτων, με στόχο της βελτιστοποίηση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό πόρων και την αποτελεσματικότερη συγκομιδή των απορριμμάτων. Η δεύτερη, σχετίζεται με την διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των δημοτών. Πιο συγκεκριμένα, η δράση αυτή αφορά ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις μικρές ηλικίες. Σε επίπεδο οργάνωσης τέλος, περιλαμβάνονται δύο ακόμα δράσεις. Η σύνταξη νέου κανονισμού καθαριότητας και η αναδιοργάνωση του γραφείο καθαριότητας. Και οι δύο προαναφερθείσες δράσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς λειτουργούν υποστηρικτικά των υπολοίπων. 11

12 ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αποτελεσματική Διαχείριση Απορριμμάτων Αρμόδια Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσία Καθαριότητας ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ικανοποίησης των Αποδεκτών Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Δημοτών Αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση για βελτίωση των υπηρεσιών και μείωση του κόστους ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Δράση Υλοποίηση Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Δημοτών σε Θέματα Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος Δράση Εκπόνηση και Εφαρμογή Μελέτης Ανασχεδιασμού των Διαδικασιών Αποκομιδής Απορριμμάτων Δράση Σύνταξη Κανονισμού Καθαριότητας Δράση Αναδιοργάνωση υ Καθαριότητας Δράση Προμήθεια Εξοπλισμού για την Καθαριότητα (Μηχανημάτων και Κάδων) Δράση Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οικονομικά 12

13 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Δράσης 1.1.2: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος Ιδιαίτερης σημασίας είναι το παρόν σχέδιο δράσης, καθώς αφορά την διαχείριση του φυσικού πλούτου της περιοχής που Δήμου. Για το σκοπό αυτό και σε οργανωτικό επίπεδο, περιλαμβάνονται ενέργειες λειτουργίας ενός Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος. Ο Δήμος περιλαμβάνει ένα σημαντικό δίκτυο προστατευμένων περιοχών Natura. Στα πλαίσια αυτά, περιλαμβάνεται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για συγκεκριμένες περιοχές. Πολλές από τις δράσεις του σχεδίου αφορούν σε τεχνικά έργα. 13

14 ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος Αρμόδια Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ικανοποίησης των Αποδεκτών Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Ανάδειξη του Φυσικού Πλούτου του Δήμου Προστασία του Φυσικού Πλούτου του Δήμου Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Δημοτών Υποστήριξη της Τουριστικής Ανάπτυξης ΔΡΑΣΕΙΣ Δράση Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών(Ε.Π.Μ) στις περιοχές Νatura 2000 Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας Δράση Κατασκευή Μικρών Φραγμάτων σε Χείμαρρους Περιοδικής Ροής Ομβροδεξεμενές Δράση Δια-δημοτική: Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτη Ζάρακας Νεάπολη - Μονεμβάσια Οργάνωση & Συνεργασίες Δράση Σύσταση, Στελέχωση, Εξοπλισμός και Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 14

15 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Σχέδιο Δράσης 1.2.1: Βελτίωση και επέκταση του οδικού δικτύου Το οδικό δίκτυο αποτελεί μία από τις βασικότερες υποδομές και ένα άρτιο οδικό δίκτυο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει ως στόχο την βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και την επέκτασή του, με βάση τις ανάγκες των Δημοτών αλλά και τους σκοπούς του στρατηγικού σχεδιασμού. Η πρώτη ομάδα δράσεων αφορά την εκτέλεση έργων και εργασιών συντήρησης κα επισκευής του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται τα έργα και οι εργασίες που αφορούν το κεντρικό οδικό δίκτυο και αντίστοιχες ενέργειες για την αγροτική οδοποιία της περιοχής. Οι δύο επόμενες δράσης προσανατολίζονται στην βελτίωση του οδικού δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται έργα διαπλάτυνσης των δρόμων, ενώ συμπληρωματικά υπάρχει συγκεκριμένη δράση για την υλοποίηση ασφαλτοστρώσεων. Ακολουθούν οι δράσεις που αφορούν την περαιτέρω επέκταση του οδικού δικτύου, η κρισιμότητα των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Η απαξίωση και του οδικού δικτύου μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα η επόμενη δράση περιλαμβάνει το σύνολο των έργων και εργασιών για την διάνοιξη νέων δρόμων. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάστασης εξοπλισμού για την εξασφάλιση της ασφάλειας και φυσικά της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται προμήθειες όπως, φώτα οδοσήμανσης, φωτιστικά, καθρέπτες, και πινακίδες. 15

16 Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται πως το σύνολο των έργων και των εργασιών δεν θα απαξιώνουν αλλά θα είναι εναρμονισμένα με την αρχιτεκτονική αλλά και την γενικότερη φυσιογνωμία που επιδιώκει να διαμορφώσει ο Δήμος. ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Βελτίωση και επέκταση του οδικού δικτύου Αρμόδια Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ικανοποίησης των Αποδεκτών Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Δημοτών Υποστήριξη της Τουριστικής Ανάπτυξης ΔΡΑΣΕΙΣ Δράση Υλοποίηση Εργασιών/Έργων Συντήρησης και Επισκευής του Οδικού Δικτύου Δράση Υλοποίηση Εργασιών/Έργων Συντήρησης της Αγροτικής Οδοποιίας των Τοπικών Διαμερισμάτων Δράση Υλοποίηση Εργασιών/Έργων Διαπλάτυνσης Δρόμων του Οδικού Δικτύου του Δήμου Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας Δράση Υλοποίηση Εργασιών/Έργων Ασφαλτόστρωσης Τμημάτων του Οδικού Δικτύου των Τοπικών Διαμερισμάτων Δράση Προμήθεια και Τοποθέτηση Φώτων Οδοσήμανσης, Φωτιστικών, Καθρεπτών, Πινακίδων, Σημάτων, Φρεατίων, για Βελτίωση του Οδικού Δικτύου Δράση Υλοποίηση Εργασιών/Έργων Επέκτασης του Οδικού Δικτύου Δράση Προγραμματισμός και Υλοποίησης Ενεργειών Διάνοιξης και Περιφερειακού Μονεμβασίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 16

17 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Σχέδιο Δράσης 1.2.2: Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού Το παρόν σχέδιο δράσης έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς λειτουργεί υποστηρικτικά για την επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης. Μέσα από την υλοποίηση των δράσεών του επιδιώκεται η οριστική διευθέτηση των χρήσεων γης. Στο συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Δήμο. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης της Μονεμβασίας. 17

18 ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού Αρμόδια Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ικανοποίησης των Αποδεκτών Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Δημοτών Οριστική διευθέτηση χρήσεων γης Υποστήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας Δράση Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 18

19 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχέδιο Δράσης 1.3.1: Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης Το παρόν σχέδιο δράση αφορά τις υποδομές το Δήμου αναφορικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των κρίσιμων θεμάτων ύδρευσης και άρδευσης. Η επίλυση των παραπάνω έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς επηρεάζει άμεσα και σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των δημοτών. Επιπρόσθετα επηρεάζει σημαντικά και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή δεδομένης της φύσης της δραστηριότητας αυτής (όπως αυτή παρουσιάστηκε στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, στα πλαίσια της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος). Κρίσιμης σημασίας θεωρείται η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, ως το βασικότερο μέσο για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων θεμάτων. Μια δεύτερη ενότητα δράσεων αφορά το Δίκτυο Ύδρευσης. Αναλυτικότερα, το παρόν σχέδιο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, το έργο της αντικατάστασης του εσωτερικού και της βελτίωσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Διαμερισμάτων και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης. Αθροιστικά οι πιο πάνω δράσεις, περιλαμβάνουν το σύνολο των ενεργειών για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων αναφορικά με το δίκτυο ύδρευσης. Κατά αντιστοιχία οι ενέργειες που αφορούν την διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου περιλαμβάνουν έργα και εργασίες τόσο για την συντήρηση, όσο και για την βελτίωση του αποχετευτικού δικτύου. Συμπληρωματική στις πιο πάνω αλλά κρίσιμης σημασίας δράση θεωρείται η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης αναφορικά με την σύσταση και την λειτουργία ΔΕΥΑ στον Δήμο Μονεμβασίας. 19

20 ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης Αρμόδια Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ικανοποίησης των Αποδεκτών Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Δημοτών Προστασία του Περιβάλλοντος Υποστήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης ΔΡΑΣΕΙΣ Δράση Κατασκευή Μικρού Συστήματος Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων Μέχρι τη Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού Δράση Κατασκευή Αγωγού Διάθεσης Λυμάτων Δράση Υλοποίηση Εργασιών Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας Δράση Εξασφάλιση Λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Δράση Υλοποίηση Εργασιών Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης των Τοπικών Διαμερισμάτων Δράση Υλοποίηση Εργασιών Επέκτασης Δικτύου Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δράση Υλοποίησης Εργασιών Συντήρησης και Βελτίωσης του Αποχετευτικού Δικτύου Οργάνωση & Συνεργασίες Δράση Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης, Σύσταση και Λειτουργία ΔΕΥΑ Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 20

21 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.4: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ Σχέδιο Δράσης 1.4.1: Βελτίωση της Καθημερινότητας των Δημοτών Όπως γίνεται φανερό και από την ονομασία του, το παρόν σχέδιο δράσης, έχει ως αποκλειστικούς αποδέκτες τους ίδιους του δημότες και ειδικότερα την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των δράσεων το επιχειρησιακού Προγράμματος συνεισφέρει προς της κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα. Στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται έργα και δραστηριότητες που αφορούν την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από παρεμβάσεις σε βασικές υποδομές των του συνόλου των τοπικών διαμερισμάτων. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και την συντήρηση των βασικών υποδομών (π.χ. Ιατρείων, Αντλιοστασίων, Δεξαμενών). Επιπρόσθετα, η δράση αφορά την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση των πλατειών των τοπικών διαμερισμάτων, η οποία θα είναι σε κάθε περίπτωση σε αρμονία με την αρχιτεκτονική και γενικότερη φυσιογνωμία που σκοπεύει να διαμορφώσει ο Δήμος. Παράλληλα, προβλέπεται συγκεκριμένη δράση που περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων πεζοδρόμησης των τοπικών διαμερισμάτων, καθώς η αύξηση των πεζοδρόμων αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο στην βελτίωση της εικόνας του Δήμου, στον βαθμό που δεν επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών και δεν λειτουργεί σε βάρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 21

22 ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Βελτίωση της Καθημερινότητας των Δημοτών Αρμόδια Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ικανοποίησης των Αποδεκτών Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Δημοτών Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης ΔΡΑΣΕΙΣ Δράση Υλοποίηση Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης Βασικών Υποδομών των Τοπικών Διαμερισμάτων (π.χ. Ιατρείων, Αντλιοστασίων, Δεξαμενών) Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας Δράση Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Εργασιών/Έργων Διαμόρφωσης και Ανάπλασης Πλατειών των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δράση Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Εργασιών Πεζοδρόμησης στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δράση Προγραμματισμός και Υλοποίησης Εγρασιών Κατασκευής Χώρου Πάρκινγκ Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 22

23 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΟ 2.1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ Σχέδιο Δράσης 2.1.1: Ανάδειξη και Προώθηση του Κάστρου, ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ο συγκεκριμένος άξονας θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από μέτρα και δράσεις μέσα από τις οποίες θα υλοποιείται το τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου. Αναλυτικότερα, θα περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με την διαχείριση του Κάστρου, την καθαριότητα της περιοχής του Κάστρου, την προστασία του από φυσικούς κινδύνους καθώς επίσης την ανάδειξη και ολοκληρωμένη προώθησή του εντός και εκτός της χώρας, ως βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Μονεμβασίας. Για το σκοπό αυτό περιλαμβάνονται δράσεις όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Κανονισμού Λειτουργίας του Κάστρου και ο καθορισμός των χρήσεων της ευρύτερης περιοχής. Σε οργανωτικό επίπεδο περιλαμβάνονται δράσης ιδιαίτερης σημασίας όπως η αναζήτηση καλών πρακτικών (best practices) για την διαχείριση του Κάστρου. Η σπουδαιότερη ίσως ενέργεια σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο αφορά την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης του Κάστρου. Ένας σημαντικός αριθμός δράσεων αφορά θέματα υλικοτεχνικών υποδομών αναφορικά με το χώρο του Κάστρου. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται θέματα προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού καθαριότητας και πυρόσβεσης, ενώ δεν παραλείπεται η ανάδειξη του κάστρου μέσα από δράσης βελτίωσης της πρόσβασης σε αυτό. Τέλος, θεωρείται κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερης για την μελλοντική και διαρκή αξιοποίηση του Κάστρου, η υποβολή πρότασης στην UNESCO αναφορικά με την αναγνώριση του Κάστρου ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σύνολο των πιο πάνω δράσεων αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του Κάστρου. 23

24 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ανάδειξη και Προώθηση του Κάστρου, ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αρμόδια Υπηρεσία Φορέας Διαχείρισης του Κάστρου / εφόσον συσταθεί ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ικανοποίησης των Αποδεκτών Βελτίωση της Εικόνας των Επισκεπτών Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Παγκόσμια Ανάδειξη του Κάστρου Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Προστασία του Κάστρου ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας Δράση Σχεδιασμός και Εφαρμογή Κανονισμού Λειτουργίας του Κάστρου Δράση Κατάρτιση και Υποβολή Φακέλου στην UNESCO για την ανάδειξη του Κάστρου ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δράση Καθορισμός των Χρήσεων Γης στην Περιοχή του Κάστρου Οργάνωση & Συνεργασίες Δράση Επικοινωνία και Ενέργειες Συνεργασίας με Άλλους Δήμους Αντίστοιχης Ιστορικών Μνημείων (στην Ελλάδα και το Εξωτερικό) για την Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών (best practices) στη Προστασία και Αξιοποίησή τους Δράση Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης του Κάστρου Δράση Προμήθεια και Εγκατάσταση Σύγχρονου Εξοπλισμού για την Καθαριότητα του Κάστρου (π.χ. νέους κάδους απορριμμάτων) Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Δράση Προμήθεια και Εγκατάσταση Σύγχρονου Εξοπλισμού Πυρόσβεσης για το Κάστρο Δράση Προγραμματισμός και Υλοποίησης Εργασιών Βελτίωσης της Πρόσβασης στο Κάστρο Δράση Προγραμματισμός και Υλοποίησης Ενεργειών Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού για την Βελτίωση του Φωτισμού και την Ανάδειξη του Κάστρου Οικονομικά 24

25 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΟ 2.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σχέδιο Δράσης 2.2.1: Επέκταση του Τουριστικού Προϊόντος στο Σύνολο της Περιοχής του Δήμου Το παρόν σχέδιο δράσης, θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από δράσεις μέσα από τις οποίες θα υλοποιείται το τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου. Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στα πλαίσια της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ήταν η ύπαρξη ενός πολύ μεγάλου πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του Δήμου και το οποίο δεν περιορίζεται στο Κάστρο της Μονεμβασίας αλλά βρίσκεται σε κάθε έναν από τα επιμέρους τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης είναι η πολύπλευρη ανάδειξη του αποθέματος αυτού μέσα από την ανάδειξη του συνόλου των πολιτιστικών, ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων. Έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Οι πιο πάνω δράσεις προβλέπεται να συνεισφέρουν σημαντικά στο τουριστικό προφίλ του Δήμου, καθώς θα έχουν ως κύριο αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου διαμονής των επισκεπτών. 25

26 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Επέκταση του Τουριστικού Προϊόντος στο Σύνολο της Περιοχής του Δήμου Αρμόδια Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία, Φορέας για την Ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος της Ευρύτερης Περιοχής Εφόσον Συσταθεί ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ικανοποίησης των Αποδεκτών Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Βελτίωση της Ικανοποίησης των Επισκεπτών και των Τουριστών του Δήμου Τουριστική Ανάπτυξη Αύξηση του Αριθμού των Επισκεπτών Αύξηση του Χρόνου Παραμονής Επέκταση της Τουριστικής Περιόδου ΔΡΑΣΕΙΣ Δράση Σχεδιασμός Πεζοπορικών Διαδρομών και Ένταξη των Πολιτιστικών, Ιστορικών και Θρησκευτικών Μνημείων σε Αυτές (Πολιτιστικές Τουριστικές Διαδρομές) Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας Δράση Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Αναφορικά με τις Δυνατότητες Ανάπτυξης του Αγροτουρισμού Δράση Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίησης Εργασιών και Έργων Ανάδειξης του Πλούσιου Πολιτισμικού, Ιστορικού και Θρησκευτικού Αποθέματος του Δήμου Δράση Βελτίωση της Σήμανσης και της Προσβασιμότητας στο Σύνολο των Μνημείων του Δήμου Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 26

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα