Περιεχόμενα ÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÕÑÙÐÁÉÊÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÙÑÏ. www. eekp.gr. ÃñÜöåé ï Èåüäùñïò Óáêåëëáñüðïõëïò ÊáèçãçôÞò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα ÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÕÑÙÐÁÉÊÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÙÑÏ. www. eekp.gr. ÃñÜöåé ï Èåüäùñïò Óáêåëëáñüðïõëïò ÊáèçãçôÞò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï"

Transcript

1 www. eekp.gr Ενημερωτικό Δελτίο (Νewsletter) ΤΕΥΧΟΣ 9 o ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ÃñÜöåé ï Èåüäùñïò Óáêåëëáñüðïõëïò ÊáèçãçôÞò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï Περιεχόμενα ÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÕÑÙÐÁÉÊÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÙÑÏ σελ.1-2 Èåüäùñïò Óáêåëëáñüðïõëïò ÐïëéôéêÝò ãéá ôïí Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü þñï σελ. 3-4 ÄçìÞôñçò ÂåíéÝñçò Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική: μεταξύ αδυναμίας και απροθυμίας σελ. 5-6 ÃéÜííçò ÊïõæÞò Ευρώπη και Εργασία σελ. 6-7 ÄÝóðïéíá Ðáðáäïðïýëïõ Ελλάδα, Ευρώπη και Μετανάστευση σελ. 8-9 áñüëáìðïò Ïéêïíüìïõ Η Πολιτική Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της στα συστήματα υγείας των χωρών μελών. σελ ÁíäñÝáò Öåñþíáò Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης: Δώδεκα Χρόνια Μετά Οι πολιτικές για την κοινωνική Ευρώπη που βρίσκονται στη βάση του επιστημονικού πεδίου που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική με την ευρεία έννοια τροφοδοτούνται από δύο μεγάλες «κινητήριες» δυνάμεις. Η πρώτη είναι η ίδια η διαδικασία της περιφερειακής οικονομικής ενοποίησης που προκαλεί φόβους για κοινωνικό ντάμπιγκ. Η δεύτερη δύναμη συνδέεται με τη νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος και εκφράζει την απαίτηση των Ευρωπαίων πολιτών για ισότητα κοινωνικών δικαιωμάτων. Και οι δύο αυτές δυνάμεις ωθούσαν και ωθούν στη διαμόρφωση κεντρικών, από τις Βρυξέλλες εκπορευόμενων, πολιτικών, που είναι σε θέση να διαπλάσουν τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό χώρο. Συνδικάτα, κοινωνικά προσανατολισμένες πολιτικές δυνάμεις και ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες τάσσονται υπέρ αυτού του είδους παρέμβασης. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η κεντρική παρέμβαση χρειάζεται εργαλεία και μηχανισμούς που δημιουργούν δίκαιο και θεσμούς, εξοπλίζουν τα κοινωνικά δικαιώματα με νομική ισχύ, εμπεριέχουν το στοιχείο της αγωγιμότητας και επιφυλάσσουν σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αντίθετα, οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στην Ευρώπη που είναι προσανατολισμένες κυρίως στην οικονομία και εκφράζουν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων τάσσονται υπέρ αποκεντρωμένων πολιτικών. Δέχονται σιωπηρά τα φαινόμενα κοινωνικού ντάμπιγκ, της ελεύθερης μετανάστευσης των παραγωγικών συντελεστών και την απουσία όποιων κοινωνικών ρυθμίσεων, με εξαίρεση αυτών που αφορούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι ήπιες πολιτικές του ανοιχτού και εθελοντικού συντονισμού που υιοθετήθηκαν από τα τέλη της προηγουμένης δεκαετίας στην απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση, τις συντάξεις, την υγεία κ.λπ., ανεξάρτητα από το βαθμό ωρίμανσης τους, εκφράζουν ένα συμβιβασμό μεταξύ των δύο παραπάνω τάσεων.

2 2 Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής Óτόχος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι προώθηση του διαλόγου και της ενημέρωσης σε όλο το φάσμα των πεδίων της κοινωνικής πολιτικής. Το Δελτίο δημοσιεύσει σύντομα κείμενα, ανακοινώσεις ερευνητικών προγραμμάτων, σχόλια γύρω από την τρέχουσα επικαιρότητα στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής και συναφές υλικό. Τα κείμενα/σχόλια προς δημοσίευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 1000 λέξεις και οι ανακοινώσεις ερευνητικών προγραμμάτων τις 400 λέξεις και η αποστολή θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των υπευθύνων επικοινωνίας. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Σοφία Βιδάλη Χριστόφορος Σκαμνάκης Χωρίς να δημιουργούν δεσμευτικές έννομες σχέσεις προωθούν την ιδέα της κοινωνικής Ευρώπης μέσα από την υιοθέτηση κοινών στόχων. Δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κοινές πολιτικές, δεν συγκροτούν κοινούς μηχανισμούς αναδιανομής πόρων όπως συμβαίνει με τις κοινωνικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Συμβάλλουν επιφανειακά στη νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά δεν δημιουργούν ωστόσο κοινά Ευρωπαϊκά κοινωνικά δικαιώματα. Έτσι, το περίφημο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο (ΕΚΜ) συνεχίζει να παραμένει ένας ευγενής και φιλόδοξος στόχος σε επίπεδο ρητορείας και διακηρύξεων. Το ΕΚΜ επιβεβαιώνει τις κοινές αξίες και αρχές που λίγο πολύ βρίσκονται στη βάση συγκρότησης των εθνικών κοινωνικών κρατών. Δικαιολογημένα πολλοί αμφισβητούν τη θεσμική του υπόσταση και αναφέρονται σε περισσότερα του ενός Ευρωπαϊκά κοινωνικά μοντέλα, επιζητώντας να τονίσουν τη θεσμική διαφορετικότητα και ποικιλομορφία των εθνών της Ευρώπης. Πολιτικοί επιστήμονες εκκινώντας από τη ίδια αφετηρία, διατύπωσαν τη θέση ότι η Ευρώπη διαθέτει Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, μόνο που αυτή είναι πολυεπίπεδη, καθώς συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το νομικό κοινωνικό πλαίσιο (συνθήκες, κανονισμούς, οδηγίες κ.λπ.) που έχει διαμορφώσει η Ε.Ε., αλλά και τα επιμέρους κοινωνικά καθεστώτα που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και τις μεταξύ τους αλληλοσχέσεις. Αυτή η οπτική ίσως είναι χρήσιμη για την περιγραφή και ερμηνεία του τύπου και της δομής του κοινωνικού ιστού γενικά που διαμορφώνεται σήμερα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Είναι επίσης χρήσιμη και ωφέλιμη για την ερμηνεία της ανθεκτικότητας των κοινωνικών δομών των Ευρωπαϊκών κρατών ως άθροισμα καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους να αντιμετωπίσουν τους κοινωνικούς κινδύνους και τα φαινόμενα κοινωνικού ντάμπιγκ που απορρέουν από την οικονομική ενοποίηση. Δεν είναι όμως σε θέση να δώσουν στους Ευρωπαίους πολίτες το αίσθημα της ισότητας στην απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και να θεμελιώσουν την κοινωνική ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Μια Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική απαιτεί πολύ περισσότερα από την αμοιβαία μάθηση, τη μεταφορά καλών πρακτικών και τις Μεθόδους Ανοιχτού Συντονισμού. Αυτό είναι το πεδίο από το οποίο πρέπει να αναμένονται νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές που θα διαμορφώσουν την κοινωνική Ευρώπη. Äçìéïõñãéêü: ÊÝëõ Ìðñïýìá-Ðïëõæùßäïõ

3 Ενημερωτικό Δελτίο (Νewsletter) ΤΕΥΧΟΣ 9 ο : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ÃñÜöåé ï ÄçìÞôñçò ÂåíéÝñçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò ÐáíåðéóôÞìéï ÐåëïðïííÞóïõ ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ: ìåôáîý áäõíáìßáò êáé áðñïèõìßáò Η «έννοια» Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (ΕΚΠ) συνδέεται με τη διερεύνηση ζητημάτων όπως η επιβίωση του ευρωπαϊκού οράματος και η ανάγκη υπερεθνικής κοινωνικής αλληλεγγύης. Συναρτάται με τη μελέτη διαδικασιών όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η υπερεθνική αναδιανομή πόρων. Απηχεί τις κοινές ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και διαγράφει το ρόλο των Ευρωπαϊκών θεσμών. Υποκρύπτει έναν, δυνάμει, ρόλο νομιμοποίησης της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αποκρυσταλλώνει όμως σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο αδυναμία και απροθυμία δράσης. Η ΕΚΠ θεωρητικά ενσωματώνει τρεις κυρίως μορφές παρέμβασης. Πρώτον, της ρύθμισης με σκοπό τη βελτίωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής συνοχής παραδείγματος χάριν, μέσω ενιαίων κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεύτερον, της προοδευτικής φορολόγησης των ευρωπαϊκών χωρών για αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων περιφερειών παραδείγματος χάριν μέσω υπερεθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τρίτον, της διαχείρισης κοινωνικών ζητημάτων εξευρωπαϊσμού με οικονομικό αντίκτυπο παραδείγματος χάριν, ισότητα πρόσβασης στην ενιαία αγορά εργασίας, διαδοχική ασφάλιση, μετανάστευση, περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, ο όρος «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» χρησιμοποιείται καταχρηστικά και κατά συνθήκη, με ισχυρές δόσεις αισιοδοξίας ή και αμετροέπειας. Και τούτο διότι η μελέτη της πραγματικότητας καταλήγει στη βάσιμη αμφισβήτηση και των τριών διαστάσεων του όρου. Της «Ευρωπαϊκής» με όρους εμβέλειας και ποιότητας αξιών. Της «Κοινωνικής» με όρους κοινωνικής έκβασης. Της «Πολιτικής» με όρους στρατηγικής και συστηματικότητας. Διαστάσεις οι οποίες υπόκεινται σε μια μακρά σειρά θεωρητικούς συμβιβασμούς και πρακτικούς περιορισμούς. Στην ουσία, ο όρος αναφέρεται σε υπερεθνικές ρυθμίσεις που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς. Στην πράξη, οι οργανισμοί που κατεξοχήν καλλιεργούν και διαμορφώνουν μορφές υπερεθνικής κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη είναι κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην πρώτη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε θεσμικούς και συνένωσε πολιτικούς πόρους στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης. Στη δεύτερη περίπτωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλλιέργησε συστηματικά την έννοια των ευρωπαϊκών κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε καμία όμως περίπτωση, η οικοδόμηση ενός βασικού πλαισίου ευρωπαϊκής κοινωνικής νομοθεσίας, εμπνευσμένου από τις αξίες και τα πρότυπα της πλέον αναπτυγμένης περιοχής του πλανήτη, δεν αναδείχθηκε ως πραγματική επιδίωξη. Επιδίωξη για την επίτευξη μιας ουσιωδέστερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που θα αποσκοπεί σε μια κοινωνική εναρμόνιση. Επιδίωξη για την ενδυνάμωση των αντιστάσεων απέναντι στις παγκόσμιες τάσεις για κοινωνική απορρύθμιση. Επιδίωξη, εν τέλει, για την σύγκλιση των εθνικών συστημάτων κοινωνικών προστασίας και ενιαία βασική κοινωνική πολιτική. Η πολυσύνθετη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης υιοθετήθηκε μεταπολεμικά ως το κυρίαρχο ευρωπαϊκό όραμα του δυτικού καπιταλισμού με παράλληλους, αλλά μη ισοδύναμους στόχους: πολιτικούς φιλελεύθερη δημοκρατία, οικονομικούς ανταγωνιστικότητα και μεγέθυνση σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, και κοινωνικούς ευημερία και ανάπτυξη. Η διαδικασία αυτή συστηματοποιήθηκε μέσω των υπερεθνικών οργανισμών. Διακρίνεται από κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Προωθείται με διαφορετικές ταχύτητες σε επιμέρους τομείς προκειμένου είτε να αντιμετωπίσει συνθετικά ζητήματα προτεραιότητας ώριμα για κοινή διευθέτηση, είτε να μεταθέσει χωρίς τριγμούς στο μέλλον εκείνα που δεν πληρούν αυτές τις

4 4 προδιαγραφές. Πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η μετάθεση αντιμετώπισης των προβλημάτων είναι συνηθέστερη της αποτελεσματικής διευθέτησης τους. Η υπερεθνική εναργής συνεργασία σε βασικούς τομείς οικονομικής πολιτικής δεν συνοδεύθηκε έγκαιρα από ουσιώδη ενεργοποίηση σε κεντρικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής. Αυτή η διαρθρωτική ασυμμετρία απέφερε επώδυνα πολιτικά και κοινωνικά ελλείμματα. Αφενός μεν καθήλωσε τις διεργασίες πολιτικής νομιμοποίησης, κοινωνικής συμμετοχής και δημοκρατικού ελέγχου. Αφετέρου δε επικούρησε την ανεξέλεγκτη εξάπλωση κοινωνικών δεινών ασύμβατων με τις προσδοκίες που καλλιεργούσε το «ευρωπαϊκό όραμα» και τις υποσχέσεις που προσυπέγραφε η «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». Τα ζητήματα κοινής κοινωνικής πολιτικής παρέμειναν προκλητικά και αδικαιολόγητα σε ορισμένες περιπτώσειςστις χαμηλότερες θέσεις της πολιτικής ατζέντας. Κύριο μέλημα της ΕΚΠ ανεδείχθη η άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της ενιαίας αγοράς εργασίας και η αποτροπή του περιβόητου «κοινωνικού ντάμπιγκ». Μια πρακτική που αντανακλά τη μονοδιάστατη τεχνοκρατική αντίληψη μιας λεόντειας σχέσης μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας αλλά και την έλλειψη ουσιαστικής αλληλεγγύης των πλουσιότερων προς τις φτωχότερες χώρες. Η φαινομενική σπουδή ενσωμάτωσης κοινωνικών στόχων τα τελευταία είκοσι χρόνια εγκλωβίζεται στην πολιτική ατολμία και αναπαράγει κοινωνική αναποτελεσματικότητα. Ελλείπουν οι θεσμικές υποδομές, η κοινωνική στρατηγική, η πολιτική βούληση και οι Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής αναδιανεμητικοί μηχανισμοί. Παράλληλα, η εκτεταμένη και αλόγιστη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιγάντωσε τόσο τις ανισότητες μεταξύ των χωρών-μελών, όσον και τα εμπόδια για άσκηση ενιαίας βασικής κοινωνικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, η δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλώ δε μάλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης- στους κύριους τομείς που επηρεάζουν την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία παραμένει είτε επιλεκτικά ανεπαρκής, είτε πολιτικά συμβολική. Επί της ουσίας, η κοινωνική πολιτική παραμένει δέσμια της αρχής της επικουρικότητας, ένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής κοινωνικής συνοχής, άρα αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και κύριο διακύβευμα των εθνικών εκλογών. Την ίδια στιγμή όμως, εμφανίζεται και ως ένα βασικό θύμα των ανεξέλεγκτων υπερεθνικών οικονομικών εξελίξεων. Κατά συνέπεια, η πορεία και η διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής είναι μια συνάρτηση αδυναμίας και απροθυμίας. Διαγράφεται ως μια ελάχιστη πολιτική ελαχίστων και διακατέχεται από έντονα συμπτώματα πολιτικού αυτισμού. Οι εξαιρέσεις αφορούν πεδία κοινωνικής χροιάς που συσχετίζονται με τους όρους λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η αδυναμία νομιμοποίησης, η απροθυμία προαγωγής και το ιδιότυπο μίγμα αξιών της συνθέτουν τα αίτια υπανάπτυξης της ως κοινωνικής παρέμβασης. Ερμηνεύουν το φτωχό εύρος και τη χαμηλή ένταση πολιτικής δράσης της. Ταυτόχρονα ατυχώς, η υπερεθνική διείσδυση της καπιταλιστικής οικονομίας διαβρώνει τα θεμέλια της εθνικής κοινωνικής πολιτικής, μετασχηματίζει τη φύση της κοινωνικής παροχής και εκφυλίζει την ποιότητα της κοινωνικής προστασίας.

5 Ενημερωτικό Δελτίο (Νewsletter) ΤΕΥΧΟΣ 9 ο : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ÅÕÑÙÐÇ ÊÁÉ ÅÑÃÁÓÉÁ ÃñÜöåé ï ÃéÜííçò ÊïõæÞò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï Οι εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη είναι συνάρτηση τριών παραμέτρων που συνδέονται με επιλογές εθνικού, κοινοτικοευρωπαϊκού και ευρύτερου διεθνούς χαρακτήρα. Η κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου δόγματος κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, που ανέδειξε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και την απελευθέρωση των αγορών,οδήγησε κατ αρχήν σε εθνικές εργασιακές πολιτικές επιμέρους χωρών στην Ένωση και σε παρεπόμενες πρακτικές που υιοθετήθηκαν για να αποτελέσουν στο εξής κοινοτικές πολιτικές(πχ συμφωνία στηvolkswagen για τετραήμερη εργασία, ολλανδικό μοντέλο για μερική απασχόληση, σκανδιναβικό μοντέλο flexicurity).οι πολιτικές εργασιακών σχέσεων δεν απορρέουν κατά κύριο λόγο από κοινοτικές οδηγίες με περιεχόμενο αμιγώς εργασιακό. Αυτές έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και αναφέρονται συνήθως σε μακρόχρονους θεσμούς σε εθνικό επίπεδο για τους οποίους αναγνωρίζεται ένα ελάχιστο πλαίσιο δικαιωμάτων με κύριο προορισμό τις χώρες χαμηλών δικαιωμάτων ή και εκείνες που εισάγουν για πρώτη φορά αντίστοιχους θεσμούς στην κατεύθυνση μιας ευρύτερης εναρμόνισης (υγιεινή και ασφάλεια, προστασία από ομαδικές απολύσεις, μερική απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δανεισμός). Αντιθέτως, η ένταση των νέων πολιτικών για την εργασία προκύπτουν από γενικότερες πολιτικές όπως τα κριτήρια νομισματικής σύγκλισης, το Σύμφωνο Σταθερότητας, η πιθανή αναγνώριση της αρχής του «πλήρους και ανόθευτου ανταγωνισμού» της εκκρεμούσας Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης, η οδηγία Bolkenstein για την απελευθέρωση των υπηρεσιών εφόσον είχε ψηφισθεί. Ωστόσο, το κύριο βάρος των πολιτικών της Ένωσης για την εργασία οφείλεται στις πολιτικές που έχει υιοθετήσει για την απασχόληση από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με τις νεοφιλελεύθερες συνταγές του Λευκού Βιβλίου για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση και τις μετέπειτα Συνόδους Κορυφής που διαμόρφωσαν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση, οι οποίες υπηρέτησαν τον στόχο της ανταγωνιστικότητας και της ριζικής μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με άξονα τη μείωση του εργασιακού κόστους και με βασικό εργαλείο την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Αυτές οι πολιτικές, εκτός από το γεγονός ότι δεν απέφυγαν τα υψηλά ποσοστά της επίσημης ανεργίας, ενισχύοντας όλες τις μορφές ευελιξίας απασχόλησης, των ωραρίων και των αμοιβών, οδήγησαν τις κοινωνίες σε εκτεταμένη ανασφάλεια εισοδήματος και απασχόλησης αυξάνοντας επικίνδυνα τα φαινόμενα της νέας φτώχειας, πολιτικές που δογματικά επιβάλλονται σήμερα με μεγαλύτερη ένταση υπό το άλλοθι της πρόσφατης κρίσης.την τελευταία τριετία, μάλιστα, επιχειρείται και ο επικαλούμενος εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας με το σχετικό Πράσινο Βιβλίο που ενισχύει τα στοιχεία του εμπορικού δικαίου στους κόλπους του εργατικού δικαίου και την μετατροπή του σε δίκαιο της απασχόλησης χαλαρώνοντας το πλαίσιο προστασίας από τις απολύσεις με αντάλλαγμα μια ασαφή και αβέβαια επανένταξη στην αγορά εργασίας (flexicurity) μετακυλίοντας το βάρος της ευθύνης από τις επιχειρήσεις στο κοινωνικό σύνολο. Την ίδια περίοδο, παρά την υψηλή ανεργία, ανοίγει η συζήτηση για το 65ωρο και τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του πραγματικού εργάσιμου χρόνου κατά το βρετανικό παράδειγμα. Παρά το ευτυχές γεγονός ότι η απόπειρα αυτή δεν καρποφόρησε, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτά τα επιμηκυμένα ωράρια αποτελούν ήδη πραγματικότητα στην Ευρώπη και απλώς

6 6 επιζητείται η συχνότερη εφαρμογή τους. Και αυτό γιατί η συζήτηση γίνεται για το αν θα γίνεται υπέρβαση του εβδομαδιαίου 48ωρου ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ σε διάστημα 4 μηνών αφού αυτό μπορεί κάλλιστα να συμβαίνει σε μικρότερη χρονική κλίμακα. Έτσι λοιπόν, και στην Ελλάδα γίνεται και σήμερα χρήση της 60ωρης εργασίας με τον ανώτατο αριθμό υπερωριών της πενθήμερης απασχόλησης ή και της 72ωρης(υπό προϋποθέσεις) 6ήμερης εργασίας εφόσον δεν γίνεται συνολική υπέρβαση του 48ωρου μέσου όρου σε διάστημα τετραμήνου. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τις ευέλικτες διευθετήσεις του 40ωρου και τις αυξομειώσεις του με τα παρατεταμένα 50ωρα του Ν.3385/05, και τα προισχύσαντα 60ωρα των Ν.2639/98 και 2874/00.Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μια επιθετική παρέμβαση των δυνάμεων της εργασίας στην κατεύθυνση της γενικευμένης και ριζικής μείωσης του εργάσιμου χρόνου ως μέσου δικαιότερης κατανομής του πρωτογενώς παραγόμενου πλούτου λόγω και του σημαντικά μειωμένου αναγκαίου χρόνου εργασίας που συνεπάγεται η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Το μέτρο αυτό επίσης, διαμορφώνει και νέους όρους για την έννοια της πλήρους απασχόλησης. Τέλος η Ευρώπη, θα πρέπει να προβάλλει δυναμικά το ιστορικό κοινωνικό της μοντέλο στην προοπτική της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης αντί να θεωρεί ως μειονέκτημα το συγκριτικά υψηλό της επίπεδο δικαιωμάτων έναντι των ΗΠΑ που, κυριαρχώντας σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα, αρνούνται να αναγνωρίσουν τα ελάχιστα δικαιώματα που συνεπάγεται η μη επικύρωση, από μέρους τους, των θεμελιωδών διεθνών συμβάσεων για την παιδική και την καταναγκαστική εργασία, τον συνδικαλισμό, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις διακρίσεις στους χώρους δουλειάς. Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής ÃñÜöåé ç Ðáðáäïðïýëïõ ÄÝóðïéíá ÅÕÑÙÐÇ, ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÓÇ Οι εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής πολιτικής σ ένα πρώτο επίπεδο συνδέονται με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και με τις πολιτικές των παραδοσιακών στη μετανάστευση ευρωπαϊκών χωρών. Σαν βασική διαπίστωση αποκομίζουμε τα τελευταία χρόνια την αντιφατική αλλά και συμπληρωματική πορεία κατεύθυνσης των μεταναστευτικών πολιτικών. Η μεν Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να χαράξει κοινές πολιτικές και κοινούς άξονες για τις πολιτικές απέναντι στους μετανάστες που εισέρχονται και εγκαθίστανται στην Ευρώπη, τα δε εθνικά κράτη, περιορισμένα από τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες που τα χαρακτηρίζουν, προσπαθούν να κατευνάσουν τις κοινωνικές αντιδράσεις από τη μεταναστευτική παρουσία, να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή και να περιορίσουν το εκλογικό κόστος. Στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές εύκολα κανείς αναγνωρίζει μια συστηματική προσπάθεια διαχείρισης της παρουσίας και της συμμετοχής των μεταναστών στις εθνικές κοινωνίες, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Βέβαια σε όλο αυτό το εγχείρημα, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε την απουσία ενός αποδεδειγμένα και διαχρονικά πετυχημένου παραδείγματος διαχείρισης της μεταναστευτικής παρουσίας γεγονός που δυσκολεύει το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτάσσει ακόμα πιο έντονα ένα ξεκάθαρο ευρωπαϊκό μοντέλο διαφοροποιημένο απ αυτό των ΗΠΑ και της αμερικάνικης ηπείρου. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η περίοδος , χαρακτηρίζεται από τη διαχρονική αύξηση των ποσοστών συμμετοχής και απασχόλησης του γηγενούς πληθυσμού, ενώ στην περίπτωση των αλλοδαπών, παρουσιάζεται μια ασθενής έως οριακή κάμψη των αντίστοιχων μεγεθών. Αντίθετα, και για τους δύο πληθυσμούς, παρουσιάζεται μια σημαντική συρρίκνωση των ποσοστών ανεργίας, η οποία πάντως, προκειμένου να συναχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα, απαιτεί μια περαιτέρω διερεύνηση με βάση την όλο και ταχύτερη εμφάνιση των νέων μορφών απασχόλησης καθώς

7 Ενημερωτικό Δελτίο (Νewsletter) ΤΕΥΧΟΣ 9 ο : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ÅÕÑÙÐÇ, ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÓÇ και την αυξανόμενη τάση για απασχόληση των αλλοδαπών ως αυτοαπασχολούμενοι. Ως προς την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα θα πρέπει να τονίσουμε κατ αρχήν ότι η εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση των μεταναστών στην αγορά εργασίας αντισταθμίζεται με τη δύσκολη και απαιτητική νομιμοποίηση τους. Από τη μία πλευρά, οι μετανάστες στην Ελλάδα εμφανίζονται με αντιστρόφως ανάλογη ανεργία με αυτή των γηγενών. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι δείκτες ανεργίας των μεταναστών είναι χαμηλότεροι από αυτοί των Ελλήνων. Από την άλλη πλευρά, οι τρεις πρόσφατες νομοθετικές προσπάθειες νομιμοποίησης των μεταναστών που έγιναν, μαζί με τη μερική αναθεώρηση του τελευταίου Νόμου 3536/2007, δεν έδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα γιατί τα κενά και οι αντιφάσεις του νόμου ήταν πάρα πολλές. Η τυπική ενσωμάτωση των οδηγιών επιτεύχθηκε μέσω του τελευταίου Νόμου 3386/2005, όμως, ουσιαστικά, οι δυνατότητες που προβλέπονται στα δύο αυτά κοινοτικά κείμενα παραμένουν ανενεργές, αφού ένα πλέγμα τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων δεν επιτρέπουν την υπαγωγή στο ένα ή στο άλλο καθεστώς, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επίσης, όπως διαφαίνεται, η Ελλάδα κάνει χρήση της δυνατότητας επιβολής προσωρινών περιοριστικών όρων ως προς την αυτόματη πρόσβαση των υπηκόων των δύο νέων χωρώνμελών (Ρουμανία, Βουλγαρία) στην εγχώρια αγορά εργασίας. Ωστόσο το θέμα των πολιτικών ένταξης των μεταναστών που διαμένουν μόνιμα στην ελληνική κοινωνία δεν φαίνεται να έχει ακόμη επιτευχθεί. Οι μετανάστες τελούν σε πολλές περιπτώσεις υπό ομηρία, αφού οι δυνατότητες πρόσβασης τους σε επίσημο καθεστώς διαμονής και εργασίας, αλλά και με μια προγραμματισμένη δράση με σκοπό ευρύτερα την κοινωνική ένταξή τους, παραμένουν πολύ περιορισμένες. Θα πρέπει να επισημανθεί μια σημαντική πτυχή του θέματος, η οποία έχει να κάνει με την προσβασιμότητα των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην αγορά εργασίας. Σήμερα, με την ολοκλήρωση των σπουδών, είτε της δευτεροβάθμιας ή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, στην περίπτωση που οι γονείς δεν είναι νομιμοποιημένοι, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν τη μη νόμιμη παραμόνή τους στην Ελλάδα. Ενώ γεννιούνται, ήδη, μετανάστες τρίτης γενιάς, στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική, η ειδική μέριμνα μέσα από τις νέες διατάξεις για τα ζητήματα της δεύτερης γενιάς εμφανίζουν σοβαρές ελλείψεις και μη κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα παιδιά αυτά πολλές φορές γεννιούνται και ενηλικιώνονται στην Ελλάδα, δεν μιλούν άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής και δεν διατηρούν παρά ελάχιστους δεσμούς με τις χώρες καταγωγής των γονέων τους. Παρόλα αυτά το καθεστώς διαμονής τους στην Ελλάδα παραμένει επισφαλές και προσωρινό, δημιουργώντας στην πραγματικότητα έλληνες πολίτες δύο ταχυτήτων. Στο εγγύς μέλλον και στο βαθμό που, για διάφορες αιτίες, η απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας δεν αποδειχθεί το ίδιο ευχερής, όπως στην περίπτωση των γονέων τους, η διατήρηση των σημερινών προσκομμάτων σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα τους στην επίσημη απασχόληση, δεν αναμένεται, μόνο, να εντείνει τα φαινόμενα αδήλωτης εργασίας στις τάξεις τους, αλλά να προκαλέσει και σοβαρές κοινωνικές δυσλειτουργίες, όμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες των βορείων χωρώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία. Εν κατακλείδι, ο χώρος της μεταναστευτικής πολιτικής παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κενά τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Η μετανάστευση αποτελεί ένα θέμα ωρολογιακή βόμβα στην καρδιά της Ευρωπαικής Ενωσης και παρόλες τις προαπάθειες που έχουν γίνει για κοινή ευρωπαική μεταναστευτική πολιτική, όλες προσκρούουν στους διαφορετικούς όρους συγκρότησης των εθνικών κρατών που πολύ δύσκολα μπορούν να παραμερισθούν στο εγγύς μέλλον.

8 8 Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής ÃñÜöåé ï áñüëáìðïò Ïéêïíüìïõ Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï Ç ÐÏËÉÔÉÊÇ ÕÃÅÉÁÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÊÁÉ ÏÉ ÅÐÉÐÔÙÓÅÉÓ ÔÇÓ ÓÔÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÕÃÅÉÁÓ ÔÙÍ ÙÑÙÍ ÌÅËÙÍ Η βασική κατεύθυνση που προσδιόρισε την ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αυτή της ανοικτής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία η συνεργασία και η κοινή δράση των χωρών της Δυτικής Ευρώπης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα έπρεπε να επιχειρηθεί σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα σε τομείς όπου υπήρχαν οι προϋποθέσεις επιτυχίας. Ένας τέτοιος τομέας θεωρήθηκε ο τομέας της οικονομίας και η δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο. Αντίθετα, η κοινωνική διάσταση της ενοποίησης τέθηκε σε δεύτερη μοίρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδρυτικές Συνθήκες της Ένωσης δεν εμπεριείχαν συγκεκριμένες διατάξεις που να κατοχυρώνουν νομικά την αρμοδιότητά της στον υγειονομικό τομέα, με συνέπεια την αδυναμία διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου άσκησης πολιτικής υγείας. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις τους αναφέρονταν έμμεσα σε ζητήματα δημόσιας υγείας, στο βαθμό που αυτό ήταν αναγκαίο ως συνέπεια των πρωταρχικών οικονομικών δραστηριοτήτων της Κοινότητας. Μεταξύ αυτών ήταν η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η ασφαλιστική κάλυψη των μετακινούμενων εργαζομένων, η προστασία από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες και η ελεύθερη διακίνηση και κυκλοφορία των φαρμάκων, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της ασφάλισης υγείας και των επαγγελματιών υγείας. Το άρθρο 129 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το άρθρο 152 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, παραχώρησε για πρώτη φορά στην Ένωση νομική αρμοδιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας και συνέβαλλε στην ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων δράσης. Όμως το πεδίο της οργάνωσης και χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας παρέμεινε εκτός Κοινοτικής αρμοδιότητας, καθώς, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η λειτουργία των συστημάτων υγείας βρίσκεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών πολιτικών. Το γεγονός αυτό, οδήγησε σε μια βασική αντίφαση η οποία έγκειται στη μη συμπερίληψη των υπηρεσιών υγείας στη Συνθήκη τη στιγμή που επιμέρους πολιτικές της Ένωσης έχουν αναπόφευκτα επίπτωση στην παροχή και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας. Εμφανίζεται ένας συμφυής δυισμός όπου η αρχή της επικουρικότητας και η εθνική διάσταση των συστημάτων υγείας έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η ελεύθερη διακίνηση των ατόμων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων που κατοχυρώνονται σε διάφορες διατάξεις των Συνθηκών της Ένωσης, μεταφράζονται στον υγειονομικό τομέα σε ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών, των φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατρικών συσκευών, της ασφάλισης υγείας και των επενδύσεων. Συνεπώς η σχέση μεταξύ των υπηρεσιών υγείας ως ένας σημαντικός παράγοντας των εθνικών οικονομιών και της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς εμφανίζεται ιδιαίτερα πολύπλοκη. Επιπροσθέτως, η επιδίωξη παροχής αποδοτικών, αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας από όλα τα κράτη μέλη, η οποία τελευταία αποτελεί βασικό πρόταγμα της Ένωσης και είναι σημαντική συνιστώσα επιτυχούς εφαρμογής προγραμμάτων δημόσιας υγείας, θέτει το ζήτημα της πρόβλεψης αντίστοιχων διατάξεων στη Συνθήκη. Το κενό στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο κλήθηκε να καλύψει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τις αποφάσεις του σε συγκεκριμένες προσφυγές οι οποίες αφορούσαν ζητήματα ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών, του χρόνου εργασίας των επαγγελματιών υγείας και του κατά πόσο οι υπηρεσίες υγείας

9 Ενημερωτικό Δελτίο (Νewsletter) ΤΕΥΧΟΣ 9 ο : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 υπάγονται στις διατάξεις της εσωτερικής αγοράς περί ανταγωνισμού και δημόσιων προμηθειών. Συνέπεια των αποφάσεων αυτών ήταν η ανάπτυξη ενός εκτενούς διαλόγου και προβληματισμού τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στα Κοινοτικά θεσμικά όργανα, τα όργανα των επιμέρους επιπέδων διακυβέρνησης καθώς και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει η κοινωνική αρχή της αλληλεγγύης η οποία χαρακτηρίζει τα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας να υποκατασταθεί από την αγοραία αρχή του ανταγωνισμού. Η εφαρμογή της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού στη μακροχρόνια φροντίδα και την υγειονομική περίθαλψη των ηλικιωμένων αποτέλεσε μια δεύτερη απάντηση στο πρόβλημα, με αμφίβολα ωστόσο αποτελέσματα, αποφεύγοντας την υιοθέτηση της κλασικής Κοινοτικής μεθόδου των υποχρεωτικών κανόνων, υπέρ των ήπιων εργαλείων πολιτικής που βασίζονται στο διάλογο, την εθελοντική δράση και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τα οποία θεωρούνται περισσότερο δόκιμα για συνθήκες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα και εθνικές ιδιαιτερότητες. Η κατάσταση που περιγράφηκε σύντομα παραπάνω υποδηλώνει τη δυστοκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει μια συνεκτική πολιτική υγείας. Οι αιτίες για αυτό μπορούν να αναζητηθούν στην εμπλοκή διαφορετικών θεσμικών οργάνων και ομάδων που επιφορτίζονται με διαφορετικές ευθύνες και διαφορετικό εύρος αρμοδιοτήτων, σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως λαβύρινθος ή ως κινούμενο εκκρεμές. H κατάτμηση εξουσίας και αρμοδιοτήτων έχει ως αποτέλεσμα η πολιτική υγείας να προσδιορίζεται στη βάση επίτευξης πολυεπίπεδων συμβιβασμών, όπου ο κάθε εμπλεκόμενος προσπαθεί να κατοχυρώσει ένα τμήμα των επιδιώξεών του.

10 10 Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής ÃñÜöåé ï ÁíäñÝáò Öåñþíáò ËÝêôïñáò, ÐáíåðéóôÞìéï ÐåëïðïííÞóïõ Ç ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ÁÐÁÓ ÏËÇÓÇÓ ÄÙÄÅÊÁ ÑÏÍÉÁ ÌÅÔÁ Η πολιτική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζεται τα τελευταία 12 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ). Η ανάπτυξή της ήταν το αποτέλεσμα μιας προοδευτικής διαδικασίας, που κατέληξε στην θεσμοθέτησή της με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 και την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της λίγους μήνες αργότερα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου. Τρία χρόνια αργότερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (2000) την ενσωμάτωσε στη συνολική στρατηγική της Λισσαβόνας και την ανέδειξε ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη του φιλόδοξου στρατηγικού στόχου που έθεσε: «..να καταστεί η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική και δυναμική, βασισμένη στη γνώση, οικονομία στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (European Council, 2000). Με τον τρόπο αυτό, η ΕΣΑ κατέστη ο βασικός πυλώνας της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την απασχόληση και πιο συγκεκριμένα για την επίτευξη περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Ο τρόπος λειτουργίας της ΕΣΑ στηρίζεται σε μια διαδικασία που είναι ευρύτερα γνωστή ως Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ). Πρόκειται για μια ανοικτή διαδικασία που δεν περιλαμβάνει νομοθετικές εξουσίες και κυρώσεις, στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών (ΚΜ), ενθαρρύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και επιφυλάσσει για την Επιτροπή έναν υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο. Στα βασικά της στοιχεία περιλαμβάνονται ο καθορισμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στόχων, Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Απασχόληση (ΚΓΑ) και σημείων αναφοράς (benchmarks) για την ανάπτυξη της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη θέσπιση διαδικασιών παρακολούθησης της προόδου και αμοιβαίας αξιολόγησης (peer review) των κρατών μελών. Τα τελευταία με τη σειρά τους ενθαρρύνονται ώστε να μεταφράσουν τους πολιτικούς στόχους που περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές σε συγκεκριμένες εθνικές πολιτικές προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο κοινωνικοοικονομικό τους πλαίσιο, τις οποίες και υποβάλουν στην Επιτροπή. Στη συνέχεια, η Επιτροπή και το Συμβούλιο συνθέτουν τις εθνικές πολιτικές και υποβάλουν μια ετήσια αξιολόγηση της προόδου τους αλλά και της ΕΕ συνολικά. Από το 1999, η Επιτροπή εκδίδει Συστάσεις - που επικυρώνονται από το Συμβούλιο - προς τα κράτη μέλη για διορθωτική δράση. Η ΕΣΑ έλαβε την σημερινή της μορφή κατά την δεύτερη αναθεώρησή της το 2005 στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η τελευταία μετονομάστηκε σε Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και η ΕΣΑ καταλαμβάνει κεντρική θέση συνιστώντας τον έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες της. Στο πλαίσιο αυτό διαρθρώνεται σε 3 πρωταρχικούς στόχους: πλήρης απασχόληση αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης, και 3 τομείς προτεραιότητας: προσέλκυση περισσοτέρων εργαζομένων στην αγορά εργασίας αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και της ελαστικότητας των αγορών εργασίας και περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ του Γιάννη Κουζή 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων που διαµορφώνονται στην Ελλάδα, µετά από την επιβολή του µνηµονίου, συνιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ρόλος, αναγκαιότητα & σημασία λειτουργίας.παραδείγματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία και την Ελλάδα

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ρόλος, αναγκαιότητα & σημασία λειτουργίας.παραδείγματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία και την Ελλάδα Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ρόλος, αναγκαιότητα & σημασία λειτουργίας.παραδείγματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία και την Ελλάδα Ημερίδα, Ηράκλειο Κρήτης, 8/6/2011 Εισήγηση: Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το τρίπτυχο μιας ανώφελης θυσίας: μειώσεις μισθών, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, κατάλυση εργασιακών δικαιωμάτων

Το τρίπτυχο μιας ανώφελης θυσίας: μειώσεις μισθών, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, κατάλυση εργασιακών δικαιωμάτων Το τρίπτυχο μιας ανώφελης θυσίας: μειώσεις μισθών, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, κατάλυση εργασιακών δικαιωμάτων Αλίκη Μουρίκη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Η νεο-φιλελεύθερη συνταγή για την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ, ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ, ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ, ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. Θεματικό Εργαστήριο 18.3.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης στον Τουρισμό. Ομιλητής: Νίκος Ε. Σκουλάς, Πρόεδρος

Οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης στον Τουρισμό. Ομιλητής: Νίκος Ε. Σκουλάς, Πρόεδρος Οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης στον Τουρισμό Ομιλητής: Νίκος Ε. Σκουλάς, Πρόεδρος Η ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Θυμίζει το κραχ του 1929-31 ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Θυμίζει το κραχ του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εκδήλωση της Δομής Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου»

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» «Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» Κώστας Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου. Η ανάγκη για ταυτότητα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συνθήκη Αμστερνταμ 1997 Τάμπερε 1999 Πρόγραμμα Χάγης 2004-2010 Συνθήκη Λισσαβώνας Χάρτης Θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό»

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τούτες τις ημέρες μπροστά στα μάτια μας, με τη θάλασσα της Μεσογείου να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη την περίοδο οικονομικής κρίσης και ΜΜΕ στο Συνέδριο του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα