Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»"

Transcript

1

2 «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις

3 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα του ΙV ιεθνούς Συνεδρίου Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής - Χάρτης των Αθηνών (CIAM, 1933) 1960 Σύσταση της Palma για τα κριτήρια και τις µεθόδους αποδελτίωσης τοποθεσιών, παλαιών κτηρίων και ιστορικών ή καλλιτεχνικών τοποθεσιών µε σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη (ΣτΕ, 1965) Ψηφίσµατα για την Αναζωογόνηση Ιστορικών Αστικών Τοποθεσιών (ICOMOS, 1966) Σύσταση του Bath για τις αρχές και την εφαρµογή της ενεργού διατήρησης και αποκατάστασης συνόλων και περιοχών µε κτήρια ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος (ΣτΕ, 1966) Σύσταση της Χάγης για την ενεργή διατήρηση µνηµείων, συνόλων ή περιοχών µε κτήρια ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασµού (ΣτΕ, 1967) Σύσταση για τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών που απειλούνται από δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα (UNESCO, 1968) 1970 ιακήρυξη του Split για τις Πόλεις Ιστορικού Ενδιαφέροντος (ΣτΕ, 1971) Ψηφίσµατα του Συµποσίου για την εισαγωγή σύγχρονης αρχιτεκτονικής σε πα-λιά αρχιτεκτονικά σύνολα (ICOMOS, 1972) Σύσταση για την προστασία, σε εθνικό επίπεδο, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς (UNESCO, 1972) Συµπεράσµατα του Σεµιναρίου για την αφοµοίωση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σε παλαιά περιβάλλοντα (ICOMOS, UIA, EN, 1974) Συµπεράσµατα του Συµποσίου της Bologna για το κοινωνικό τίµηµα της ολοκληρωµένης προστασίας των ιστορικών κέντρων (ΣτΕ, 1974) Συµπεράσµατα του Συµποσίου της Krem για τις αισθητικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της αναζωογόνησης µιας µέσου µεγέθους αυστριακής κωµόπολης: Συνεργασία ηµοτικής αρχής - πληθυσµού (ΣτΕ, 1975) Ψηφίσµατα της Bruges: Αρχές για την Α- ποκατάσταση Ιστκών Πόλεων (ΣτΕ, 1975) Ευρωπαϊκός Χάρτης της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς (ΣτΕ, 1975) ιακήρυξη του Άµστερνταµ Ψήφισµα R (76) 28 για την προσαρµογή των νόµων και κανονισµών στις απαιτήσεις της ολοκληρωµένης προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (ΣτΕ, 1976) Συµπεράσµατα του Συµποσίου του Βερολίνου: Ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις και αλλαγή - Ένα µέλλον για το παρελθόν (ΣτΕ, 1976) Σύσταση µε θέµα «Μια νέα ζωή για τις ιστ ορικές πόλεις» (ICOMOS/UNESCO, 1976) Σύσταση για τη ιαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των Ιστορικών Περιοχών (UNESCO, 1976) Έκκληση της Γρανάδας: Η αρχιτεκτονική της υπαίθρου στον περιφερειακό σχεδιασµό (ΣτΕ, 1977) Ψηφίσµατα του Συµποσίου για τη Μελέτη του Οδικού Πλέγµατος των Ιστορικών Πόλεων (ICOMOS, 1978) ιακήρυξη της Tlaxcala (ICOMOS, 1982) Συµπεράσµατα και Συστάσεις του Σεµιναρίου για την Αποκατάσταση και Ανακατασκευή των Ιστορικών Οικισµών της Μεσογείου (UNEP/MAP/PAP, 1985) Σύµβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης (ΣτΕ, 1985) Σύσταση R (86) 11 για τον Ελεύθερο Αστικό Χώρο (ΣτΕ, 1986) Χάρτης της Ουάσινγκτον για την Προστασία των Ιστορικών Πόλεων και Αστικών Περιοχών (ICOMOS, 1987) Συµπεράσµατα και Συστάσεις του Εργαστηρίου για τη µεθοδολογία της µελέτης και παρουσίασης της χωρικής ανάπτυξης των ιστορικών κτηρίων και πόλεων (UNEP/MAP/PAP, 1988) Σύσταση R (89) 6 για την Προστασία και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Υπαίθρου (ΣτΕ, 1989) Τελική ιακήρυξη του 6ου Ευρωπαϊκού Συµποσίου Ιστορικών Πόλεων (ΣτΕ, 1989) Συµπεράσµατα και Συστάσεις του Εργαστηρίου για την Αξιολόγηση Ιστορικών Κτηρίων και Τοποθεσιών (UNEP/PAP/RAC, 1989) Συµπεράσµατα και Συστάσεις του Εργαστηρίου για τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων αποκατάστασης σε ιστορικές περιοχές (UNEP/PAP/RAC, 1990) Σύσταση R (91) 6 για τα µέτρα που µπορούν να ενισχύσουν τη χρηµατοδότηση της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (ΣτΕ, 1991) Σύσταση R (93) 9 για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς από Φυσικές Καταστροφές (ΣτΕ, 1993) Συµπεράσµατα της Suomenlinna - Κώδικας εοντολογίας για την Προστασία Μνηµείων, Συνόλων και Τοποθεσιών (ICOMOS/ICCROM, 1995) Το Έγγραφο της Nara για την Αυθεντικότητα (UNESCO, ICOMOS, ICCROM, 1995) Αρχές για την Τεκµηρίωση Μνηµείων, Αρχιτεκτονικών Συνόλων και Τοποθεσιών (ICOMOS, 1996) Σύσταση R (97) 2 για τη διαρκή φροντίδα της πολιτιστικής κληρονοµιάς έναντι της φυσικής φθοράς εξαιτίας της µόλυνσης και άλλων συναφών παραγόντων (ΣτΕ, 1997) ιεθνής Χάρτης Πολιτιστικού Τουρισµού (ICOMOS, 1999) 2000 Χάρτης της Κρακοβίας - Αρχές για τη Συντήρηση και Αποκατάσταση της οµηµένης Κληρονοµιάς (2000) Ευρωπαϊκή Σύµβαση Τοπίου (ΣτΕ, 2000) Σύσταση R (2003) 1 για την προώθηση του τουρισµού µε σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως παράγοντα βιώσιµης ανάπτυξης (ΣτΕ, 2003)

4 αρχιτεκτονικά σύνολα - ιστορικές περιοχές /1933 αρχιτεκτονικά σύνολα και περιοχές ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος /1966 ιστορικές συνοικίες σε αγροτικά ή αστικά κέντρα /1968 πόλεις ιστορικού ενδιαφέροντος /1971 ιστορικά κέντρα /1974 ιστορικές πόλεις /1975 µικροί οικισµοί /1982 ιστορικοί οικισµοί /1985 ιστορικές αστικές περιοχές /1987 ιστορικές τοποθεσίες /1989 ιστορικά σύνολα /1993

5 Σύσταση για τη ιαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των Ιστορικών Περιοχών (UNESCO, 1976) προστασία ιστορικών συνόλων = διαφύλαξη (µαζί µε τον περιβάλλοντα χώρο) + προσαρµογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής 1966/ «ενεργή διατήρηση» 1975/ «ολοκληρωµένη διατήρηση»

6 Πολιτιστική παράµετρος Σύσταση για τις αρχές και την εφαρµογή της ενεργού διατήρησης και αποκατάστασης συνόλων και περιοχών µε κτήρια ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος (ΣτΕ, 1966) τα ιστορικά σύνολα αποτελούν «θεµελιώδη και αναντικατάστατα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς»

7 Κοινωνική παράµετρος Ψηφίσµατα της Bruges (ΣτΕ, 1975) «η διατήρηση των ιστορικών πόλεων δικαιολογείται µεν από την πολιτιστική και αισθητική τους αξία, ωστόσο ισχυρότερος λόγος παραµένει η κοινωνική λειτουργία τους ως φυσικό σηµείο συνάντησης µιας αστικής κοινότητας και ως ξεχωριστός τόπος διαµονής» Ψήφισµα για την προσαρµογή των νόµων και κανονισµών στις απαιτήσεις της ολοκληρωµένης προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (ΣτΕ, 1976) «Η διατήρηση του ανθρώπινου δυναµικού και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των κοινωνικών στρωµάτων, ειδικά των λιγότερο προνοµιούχων, θα πρέπει να αποτελεί µια από τις βασικές προτεραιότητες οποιουδήποτε αναλαµβάνει τη σύνταξη ενός προγράµµατος για την ολοκληρωµένη προστασία αστικού ή αγροτικού συνόλου»

8 Τουριστική παράµετρος Σύσταση για τις αρχές και την εφαρµογή της ενεργού διατήρησης και αποκατάστασης συνόλων και περιοχών µε κτήρια ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος (ΣτΕ, 1966) η αποκατάσταση των ιστορικών συνόλων «θα πρέπει να εναρµονίζεται µε την προοπτική του πολιτιστικού τουρισµού»

9

10 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων προωθούνται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής παραµέτρου ιατήρηση µνηµείων Χάρτης της Βενετίας (1964) > διατήρηση αυθεντικότητας

11 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων προωθούνται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής παραµέτρου ιατήρηση αξιόλογων οπτικών φυγών ιατήρηση φυγών από και προς το οικιστικό σύνολο από και προς τα µνηµεία που αυτό ενσωµατώνει

12 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων προωθούνται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής παραµέτρου ιατήρηση φάσεων Συµπεράσµατα και τις Συστάσεις του Σεµιναρίου για την Αποκατάσταση και Ανακατασκευή των Ιστορικών Οικισµών της Μεσογείου (UNEP/MAP/PAP, 1985) διατήρηση φάσεων µε πολιτιστική ή αισθητική αξία + φάσεων µε περιβαλλοντική αξία

13 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου Αξιοποίηση υφιστάµενων κτηρίων εξάντληση περιθωρίων διατήρησης υφιστάµενων κτηρίων ενέργειες προσαρµογής + στέγαση χρήσης: διαφύλαξη (εξωτερικά - εσωτερικά) δοµής και χαρακτήρα κτηρίων ως ακέραιων ενοτήτων

14 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου Οικοδόµηση κτηρίων εναρµόνιση µε υφιστάµενο δοµηµένο περιβάλλον + δήλωση σύγχρονου χαρακτήρα = «αρµονική» ένταξη Ψηφίσµατα του Συµποσίου για την εισαγωγή σύγχρονης αρχιτεκτονικής σε παλαιά αρχιτεκτονικά σύνολα (ICOMOS, 1972) «κατάλληλο χειρισµό της µάζας, της κλίµακας, του ρυθµού και της µορφής» Σύσταση για τη ιαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των Ιστορικών Περιοχών (UNESCO, 1976) «διαφύλαξη της αρµονίας των υψών, των χρωµάτων, των υλικών και των µορφών, των τρόπων δόµησης των προσόψεων και των στεγών, της σχέσης δοµηµένου και αδόµητου χώρου, των µέσων αναλογιών και της διάταξης των υφιστάµενων κτηρίων, και τέλος, του µεγέθους των οικοπέδων»

15 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου Οικοδόµηση κτηρίων Ψηφίσµατα για την Αναζωογόνηση Ιστορικών Αστικών Τοποθεσιών (ICOMOS, 1966) συγκράτηση µεγέθους οικιστικού πυρήνα Σύσταση για την προστασία, σε εθνικό επίπεδο, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς (UNESCO, 1972) η παρέµβαση στον περιβάλλοντα χώρο οφείλει «να µη διαταράσσει τους υφιστάµενους συσχετισµούς σε επίπεδο µαζών και χρωµάτων»

16 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου Τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και πινακίδων σήµανσης καταστηµάτων ελεγχόµενη χρήση αποκλεισµός µεγάλης κλίµακας διαφηµιστικών πινακίδων προσεκτική σχεδίαση διακριτικών µέσων διαφήµισης και σήµανσης

17 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου ιαµόρφωση δηµόσιου χώρου, αστικός εξοπλισµός αισθητική εναρµόνιση Σύσταση για τη ιαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των Ιστορικών Περιοχών (UNESCO, 1976) αποµάκρυνση εναέριων ηλεκτρικών - τηλεφωνικών δικτύων, τηλεοπτικών κεραιών

18 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου ιευθέτηση κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων αποκλεισµός διέλευσης αυτοκινητοδρόµων από το εσωτερικό ιστορικών συνόλων µέγιστος δυνατός περιορισµός κίνησης οχηµάτων εντός των συνόλων διευκόλυνση κίνησης πεζών, οχηµάτων πρώτης ανάγκης, µέσων µαζικής µεταφοράς συνεχείς και ελκυστικές περιοχές = τόποι για αποκλειστική χρήση πεζών συγκράτηση στάθµευσης οχηµάτων + δηµιουργία οργανωµένων χώρων στάθµευσης

19 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου Αναβάθµιση υποδοµών Χάρτης της Ουάσιγκτον (ICOMOS, 1987) «προσεκτική» αναβάθµιση Ψηφίσµατα του Συµποσίου για τη Μελέτη του Οδικού Πλέγµατος των Ιστορικών Πόλεων (ICOMOS, 1978) αναβάθµιση «µε τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε πόλης»

20 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου Κατανοµή χρήσεων διαφύλαξη «κατάλληλων» υφιστάµενων δραστηριοτήτων εισαγωγή νέων συµβατών δραστηριοτήτων Χάρτης της Ουάσιγκτον (ICOMOS, 1987) νέες χρήσεις και δραστηριότητες «συµβατές µε τον χαρακτήρα του ιστορικού οικισµού ή της αστικής περιοχής»

21 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου Προστασία από φυσικά φαινόµενα και καταστροφές λήψη απαραίτητων προληπτικών και θεραπευτικών µέτρων Σύσταση για τη ιαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των Ιστορικών Περιοχών (UNESCO, 1976), Χάρτης της Ουάσιγκτον (ICOMOS, 1987) προσαρµογή µέτρων στον ιδιαίτερο χαρακτήρα Σύσταση R (93) 9 για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς από Φυσικές Καταστροφές (ΣτΕ, 1993) Σύσταση R (97) 2 για τη διαρκή φροντίδα της πολιτιστικής κληρονοµιάς έναντι της φυσικής φθοράς εξαιτίας της µόλυνσης και άλλων συναφών παραγόντων (ΣτΕ, 1997)

22 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων προωθούνται οι προτεραιότητες της κοινωνικής παραµέτρου ιατήρηση του ανθρώπινου δυναµικού αποτροπή αποχώρησης κατοίκων + µεταβολής κοινωνικής σύστασης πληθυσµού συγκράτηση ενοικίων στα αποκατεστηµένα κτήρια + οικονοµική ενίσχυση ενοίκων

23 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της τουριστικής παραµέτρου αποδοχή του τουρισµού = µη επιβάρυνση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ακεραιότητας και µοναδικότητας οικισµού διαµόρφωση πορειών κίνησης τήρηση ισορροπηµένου ρυθµού αφίξεων κατασκευή απαραίτητων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης

24 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της κοινωνικής και της τουριστικής παραµέτρου ιεθνής Χάρτης Πολιτιστικού Τουρισµού (UNESCO, 1999) «τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των ιδιοκτητών ακινήτων και των εµπλεκόµενων γηγενών πληθυσµών που ενδέχεται να ασκούν παραδοσιακά δικαιώµατα ή ευθύνες στη γη τους και στις σηµαντικές τοποθεσίες της, πρέπει να γίνονται σεβαστά»

25 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων προωθούνται οι προτεραιότητες της τουριστικής παραµέτρου προσφορά πληροφοριών υψηλής ποιότητας αναβάθµιση µέσων παροχής πληροφορίας και καθοδήγησης διεύρυνση αριθµού σηµείων ενδιαφέροντος

26 Υποδείξεις για την προετοιµασία και υλοποίηση προγραµµάτων προστασίας Γενικές υποδείξεις Σύσταση για τη ιαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των Ιστορικών Περιοχών (UNESCO, 1976) 4 στάδια συνεργασία εµπλεκόµενων επιστηµονικών κλάδων, φορέων, αρχών + συµµετοχή πολιτών 1ο στάδιο: διενέργεια επιστηµονικών µελετών 2ο στάδιο: προώθηση «προγράµµατος υλοποίησης» 3ο στάδιο: προετοιµασία προγράµµατος προστασίας 4ο στάδιο: εφαρµογή προγράµµατος προστασίας

27 Υποδείξεις για την προετοιµασία και υλοποίηση προγραµµάτων προστασίας Υποδείξεις µε γνώµονα τη διαχείριση του τουρισµού ιεθνής Χάρτης Πολιτιστικού Τουρισµού (ICOMOS, 1999) Σύσταση για την προώθηση του τουρισµού µε σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως παράγοντα βιώσιµης ανάπτυξης (ΣτΕ, 2003) καθορισµός στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης (ευρύτερη περιοχή) προετοιµασία - εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης τουρισµού (οικιστικά σύνολα)

28 Υποδείξεις για την προετοιµασία και υλοποίηση προγραµµάτων προστασίας Υποδείξεις για την εξεύρεση πόρων και τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα ενθάρρυνση δωρεών - χορηγιών ανάληψη εργασιών από ιδιώτες κίνητρα: παροχή επιχορηγήσεων, δανείων µε ευνοϊκούς όρους, φοροαπαλλαγών, εξίσωση οικονοµικών πλεονεκτηµάτων

29 Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων προωθούνται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής παραµέτρου ιατήρηση µνηµείων ιατήρηση αξιόλογων οπτικών φυγών ιατήρηση φάσεων Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της κοινωνικής παραµέτρου Αξιοποίηση υφιστάµενων κτηρίων Οικοδόµηση κτηρίων Τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και πινακίδων σήµανσης καταστηµάτων ιαµόρφωση δηµόσιου χώρου - αστικός εξοπλισµός ιευθέτηση κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων Αναβάθµιση υποδοµών Κατανοµή χρήσεων Προστασία από φυσικά φαινόµενα και καταστροφές Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων προωθούνται οι προτεραιότητες της κοινωνικής παραµέτρου ιατήρηση ανθρώπινου δυναµικού Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της πολιτιστικής και της τουριστικής παραµέτρου Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων συµβιβάζονται οι προτεραιότητες της κοινωνικής και της τουριστικής παραµέτρου Υποδείξεις για ενέργειες µέσω των οποίων προωθούνται οι προτεραιότητες της τουριστικής παραµέτρου Υποδείξεις για την προετοιµασία και υλοποίηση προγραµµάτων προστασίας Γενικές υποδείξεις Υποδείξεις µε γνώµονα τη διαχείριση του τουρισµού Υποδείξεις για την εξεύρεση πόρων και τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα

30 Θερµές ευχαριστίες για την προσοχή σας

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευκωσία 2006 Τυπογραφείο. για την Κυπριακή ηµοκρατία Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2006 ISBN: 9963-33-014-2 Τιµή: 15.00

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ. H φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, µε την ευρύτερη έννοια, ανήκει σε όλους. Όλοι έχουµε το δικαίωµα και την υποχρέωση να κατανοούµε, να εκτιµούµε και να διατηρούµε τις παγκόσµιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια του νέου διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος, εντείνεται ο ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ηµοσίευση 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013 ηµοσίευση 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς Πολυτίµη Καραµπίνη Σαββίδου Γεν. ιευθύντρια ΥΠΕΧΩ Ε Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς στα πλαίσια του ΥΠΕΧΩ Ε Ο ιστορικός χαρακτήρας των πόλεων και των κωµοπόλεών µας, των

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9. 1.1 Ιστορικό... 9. 1.2 Τι είναι ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)... 10. 1.3 Γιατί εκπονείται ένα ΣΠΔ...

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9. 1.1 Ιστορικό... 9. 1.2 Τι είναι ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)... 10. 1.3 Γιατί εκπονείται ένα ΣΠΔ... Enhancement f Cultural Heritage thrugh Envirnmental Planning and Management CHERPLAN Ενίσχυση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και ιαχείρισης (SEE/0041/4.3/X) WP5 Envirnmental

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 1/20 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 6 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ.. 9 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου Επιβλέπων Ν. Χλέπας Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ηµήτρης Λαγός Τσιµάρα 6, Αθήνα 17236, τηλ. 0974-500555, d.lagos@aegean.gr Ελένη

Διαβάστε περισσότερα