ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ CLUSTERS ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΛΑ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ CLUSTERS ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΛΑ ΩΝ"

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Tοµέας Γ : Πολεοδοµίας - Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ CLUSTERS ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΛΑ ΩΝ Γιάννης Γ. Φάλλας, PhDc ΑΠΘ

2 ΟΜΗ Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Γενική Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά clusters

3 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Cluster στο λεξικό Μάτσο (λουλούδια) Τσαµπί (σταφύλια) Συστάδα (δέντρων) Σύµπλεγµα (συµφώνων) Σµήνος (µελισσών) Συγκρότηµα (σπιτιών) Οµάδα (ανθρώπων)

4 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Cluster στο Internet

5 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο

6 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ CLUSTERS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;;;

7 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Σύνολο επιχειρήσεων µε γεωγραφική συγκέντρωση, που συνυπάρχουν µε:

8 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Επιστηµονικό ερευνητικό µηχανισµό συλλογής ή παραγωγής και διάδοσης γνώσης Χρηµατοδοτικούς και άλλους υποστηρικτικούς µηχανισµούς Πολιτική και κρατική / τοπική ή ξ

9 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Michael Cluster επιχειρήσεων Porter Competitive advantage of Nations

10 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Michael Porter s Diamond Model

11 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο

12 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Άλλα µοντέλα

13 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Alfred MARSHALL (1896): INDUSTRIAL DISTRICTS (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ) Μικρές επιχειρήσεις στην ίδια βιοµηχανία (κλάδο) υλοποιούν οικονοµίες κλίµακας εξωτερικές της επιχείρησης µέσα από τη γεωγραφική γειτνίαση

14 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο 1. παρέχουν εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό 2. διευκολύνουν την ανάπτυξη εξειδικευµένων εισροών και υπηρεσιών 3. βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν την «υπερχείλιση» (spill( spill-overs ) τεχνολογιών A. Marshall Οι βιοµηχανικές συνοικίες:

15 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο SCHUMPETER (1939): CLUSTERING OF IINOVATIONS Οι καινοτοµίες δεν είναι κατανεµηµένες ισότροπα στον χωρο-χρόνο, χρόνο, αλλά τείνουν να συγκεντρώνονται (clustering), γιατί οι επιχειρήσεις σταδιακά τείνουν να ακολουθούν τις επιτυχηµένες καινοτοµίες

16 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο ΤΡΙΤΗ ΙΤΑΛΙΑ (τέλη 70): Bagnasco (1977) Becattini (1975) Brusco (1982)

17 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Βιοµηχανικές συνοικίες στην Τρίτη Ιταλία : «συµπλέγµατα επιχειρήσεων στη Βορειοανατολική και την Κεντρική Ιταλία µε υψηλή επιτυχία λόγω συγκέντρωσης συσσωµάτωσης (agglomeration) agglomeration)»

18 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Άλλες παρεµφερείς έννοιες: Innovative milieux (GREMI Aydalot 1986) Learning regions (Florida 1995) Technology districts (Storper( 1992) New industrial spaces (Storper( & Scott 1988)

19 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Regional Innovation Networks (DeBresson & Amesse 1991, Freeman 1991) Regional Systems of Innovation (Cooke & Morgan 1994, Edqvist 1997) Growth Poles (Perroux( 1955)

20 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Triple Helix Model Σοβ. Ένωση, Λατινική Αµερική Τριπλή Έλικα: ΗΠΑ υναµική Αλληλεπίδραση Etzkovitz & Leydesdorff

21 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Silicon Valley (τέλη( 80 αρχές 90): -συγκέντρωση του 20% της παγκόσµιας βιοµηχανίας τεχνολογίας - µέσος µισθός = 1,5 µέσου µισθού ΗΠΑ Economist

22 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορικό υπόβαθρο Συγκέντρωση cluster γύρω από µια κύρια δραστηριότητα Πηγή: Cluster Policies Whitebook, IKED

23 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά CLUSTERS : ΤΟΠΟΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

24 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

25 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά ΑΕΠ = f(ι)

26 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά ΑΕΠ = f(ι)

27 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά CLUSTERS vs ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ;;;

28 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά Περιφερειακό συγκριτικό πλεονέκτηµα 1. ε µεταφέρεται (διαπροσωπικές και διεπιχειρησιακές σχέσεις) 2. εν αναπαράγεται (άρρητη γνώση) Foss, 1996

29 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά Παγκοσµιοποίησ η Κωδικοποιηµέν η γνώση Clusters Άρρητη γνώση

30 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Η 1 H ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS GLOCAL = Global + Local

31 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά Παγκοσµιοποίηση Clusters

32 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά Τι προσφέρουν τα Clusters; -Συνεργασία και κατανοµή πληροφόρησης -Συνεργασία στην παραγωγή -Συνεργασία στην προβολή και προώθηση -Συνεργασία στην αγορά, µάθηση και χρήση νέων τεχνολογιών -Συνεργασία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων -Συνεργασία σε θέµατα χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών σχεδίων

33 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά Επιχειρήσεις: : γιατί Clusters; -Εύκολη και άµεση πρόσβαση σε εξειδικευµένους προµηθευτές, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναµικό -Spill-overs πληροφόρησης και γνώσης -Ευελιξία και άµεση αντίδραση και αλλαγή λόγω υψηλής εξειδίκευσης -Ταχύτερη προσαρµογή στην καινοτοµία µέσα από τη µίµηση

34 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ CLUSTERS Γεωγραφική συγκέντρωση Εξειδίκευση Συµµετοχή πολλαπλών παραγόντων Ανταγωνισµός και συνεργασία Κρίσιµη µάζα Κύκλος ζωής Καινοτοµία

35 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ CLUSTERING (3C s) Κοινός τόπος αναφοράς (Commonality) Συγκέντρωση (Concentration) Συνδεσιµότητα (Connectivity)

36 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά Χαρτογράφηση Clusters Χάρτης SPL Clusters Αγροτικών τροφίµων και Ηλεκτρικών / Ηλεκτρονικών (Γαλλία)

37 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά Cluster επιχειρήσεων κεραµικής, Castellon, Ισπανία

38 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Μέγεθος Απασχόληση Ηλικία Κινητήρια δύναµη Εύρος Γεωγραφική εξάπλωση ιαδικασία δηµιουργίας Μηχανισµός µάθησης

39 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Μέγεθος Αριθµός επιχειρήσεων, ποικιλία ορισµών: Μικρά αν <100ΜΜΕ (Harvard Business School) Cluster >= 6 ΜΜΕ (ΥΠΑΝ, SPL(5), κλπ) Παγκόσµιος Μ.Ο. : 150 ΜΜΕ! (Van der Linde, Cluster Meta Study: 773 clusters παγκοσµίως)

40 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Απασχόληση Αριθµός απασχολουµένων, ποικιλία ορισµών: Μ.Ο. : εργαζόµενοι ανά Cluster, Silicon , Μουσικά όργανα στη Λορραίνη 50 (Cluster Meta Study) Ανταγωνιστικότητα Cluster = f(αρ. εργαζοµένων)!

41 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Ηλικία Cluster Μεγάλη ποικιλία λόγω τοπικών συνθηκών: Ευρώπη: µεγάλη ηλικία, ακόµη και >100 ετών! Υπόλοιπος κόσµος: νεαρότερες ηλικίες

42 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Κινητήρια ύναµη του Cluster Υφιστάµενοι τοπικοί παράγοντες (προσφορά) Εξειδικευµένη ζήτηση Πλαίσιο ανταγωνισµού Συνδεόµενες και υποστηρικτικές βιοµηχανίες Άλλοι (τύχη, κυβερνητική παρέµβαση, κλπ)

43 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Εύρος Cluster Οριζόντια εξάπλωση (κλάδοι παράλληλοι) Κάθετη διάρθρωση (ένας ή περισσότεροι κλάδοι της διαδικασίας παραγωγής)

44 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Γεωγραφική εξάπλωση του Cluster Αστικό Αγροτικό Τοπικό «Υπερτοπικό» / «υποεθνικό» Εθνικό ιεθνές

45 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS ιαδικασία δηµιουργίας του Cluster «Αυθόρµητο» ή «εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) «Τεχνητό» ή «εκ των άνω προς τα κάτω» (topdown)

46 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ CLUSTERS Παγκόσµια (κυρίως χώρες ΟΟΣΑ): Η.Π.Α. (Clusters Initiative, κλπ), Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία (Cluster Navigators), Ινδία, Ο.Η.Ε. (microclusters), κ.ά. Ευρώπη: Ιταλία (Italian Districts Club), Γαλλία (innovative millieux), κ.ά. Ευρωπαϊκή Ένωση: Προγράµµατα RIS RITTS RTP RIS+, Καινοτόµες ράσεις ΕΤΠΑ

47 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Μηχανισµός µάθησης του Cluster Εµπειρική µάθηση (απρογραµµάτιστη απόκτηση εµπειρίας, µε δοκιµές λάθη) Μάθηση µε µίµηση (συλλογή γνώσης µε µίµηση, προσαρµογή νέας γνώσης) Μάθηση µε απόκτηση γνώσης (πρόσληψη γνώσης εκτός γνωστικού αντικειµένου outsourcing)

48 Κατηγορίες και παράγοντες επιτυχίας ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ CLUSTERS Σηµαντικότεροι Παρουσία λειτουργικών δικτύων και σχέσεων συνεργασίας Ισχυρή βάση καινοτοµίας Ε&ΤΑ Ισχυρή βάση τοπικών ικανοτήτων / δεξιοτήτων Επαρκείς φυσικές υποδοµές Παρουσία µεγάλων επιχειρήσεων Ισχυρή επιχειρηµατική συνείδηση Πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης Cluster Meta Study Σηµαντικότητ α

49 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ CLUSTERS ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Αν και ενίοτε µπορούν να συνυπάρξουν Έννοιες αντιφατικές!

50 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Γιατί αντιφατικές; Ένα παραδοσιακό Cluster είναι ένα «Κλειστό σύστηµα» µε: «Βαθιά ριζωµένες» σχέσεις Εγκατεστηµένες νοοτροπίες Λογική ήσσονος προσπάθειας υσκολία «µάθησης» και αφοµοίωσης Γνωστικό υπόβαθρο µελών cluster

51 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Οι διαδικασίες µάθησης καθορίζουν τη συλλογική ικανότητα µιας περιοχής να αναβαθµίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις µακροοικονοµικές αλλαγές, αναπτύσσοντας νέα συγκριτικά πλεονεκτήµατα Michel de Bernardy

52 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Μηχανισµοί γνώσης και µάθησης σε καινοτόµες περιοχές Σχέσεις προµηθευτών πελατών και κατασκευαστών χρηστών εξοπλισµού Επίσηµες και ανεπίσηµες σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων σε κάποιους κλάδους Κινητικότητα εργαζοµένων µεταξύ επιχειρήσεων σε τοπικές αγορές υψηλής εξειδίκευσης Spin-offs νέων επιχειρήσεων από υφιστάµενες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα Keeble & Wilkinson, Πανεπιστήµιο Cambridge

53 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Στάδια εµπέδωσης καινοτοµίας «Οικοδόµηση εµπιστοσύνης»: κοινές αξίες, νόρµες και τεχνική αντίληψη, για κοινοκτηµοσύνη γνώσης Άτοµα στην οµάδα µε διαφορετική συµπληρωµατική γνώση προσεγγίζουν και εξηγούν τις ιδέες τους για νέα προϊόντα, τεχνολογίες, κλπ Νέες έννοιες αναπτύσσονται στην οµάδα και συνδυάζονται µε τις υφιστάµενες παραγωγικές διαδικασίες Παράγεται το νέο προϊόν Keeble & Wilkinson, Πανεπιστήµιο Cambridge

54 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

55 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΙΑ Ι ΕΤΑΙ

56 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΕΞΙΣΩΝΟΥΝ» ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥΣ

57 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

58 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΙΑ Ι ΕΤΑΙ

59 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΕΞΙΣΩΝΟΥΝ» ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥΣ κ.ο.κ.

60 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Η 2 H ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS Τα Clusters ανθούν όταν η πληροφορία ρέει ελεύθερα µεταξύ των επιχειρήσεων!!!

61 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster COO(M)PETITION = COOPERATION + COMPETITION

62 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Εξέταση παραγόντων επιτυχίας ως προς Clusters παραδοσιακών κλάδων Παρουσία λειτουργικών δικτύων και σχέσεων συνεργασίας ;;; Ισχυρή βάση καινοτοµίας Ε&ΤΑ ;;; Ισχυρή βάση τοπικών ικανοτήτων / δεξιοτήτων ;;; Επαρκείς φυσικές υποδοµές ;;; Παρουσία µεγάλων επιχειρήσεων ; Ισχυρή επιχειρηµατική συνείδηση ; Πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης Σηµαντικότητα

63 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Εξέταση ροών γνώσης και µάθησης σε Clusters παραδοσιακών κλάδων Σχέσεις προµηθευτών πελατών και κατασκευαστών χρηστών εξοπλισµού Μέτρια αλληλεπίδραση, µεταφορά δεδοµένων

64 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Εξέταση ροών γνώσης και µάθησης σε Clusters παραδοσιακών κλάδων Επίσηµες και ανεπίσηµες σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων σε κάποιους κλάδους Περιορισµένες έως ανύπαρκτες, πολύ µικρή µεταφορά πληροφόρησης

65 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Εξέταση ροών γνώσης και µάθησης σε Clusters παραδοσιακών κλάδων Κινητικότητα εργαζοµένων µεταξύ επιχειρήσεων σε τοπικές αγορές υψηλής εξειδίκευσης Μέτρια έως περιορισµένη, µικρή εξειδίκευση

66 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Εξέταση ροών γνώσης και µάθησης σε Clusters παραδοσιακών κλάδων Spin-offs νέων επιχειρήσεων από υφιστάµενες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα Ελάχιστες έως ανύπαρκτες

67 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Στα παραδοσιακά clusters: Στήριξη Καινοτοµίας Στήριξη διαδικασίας δηµιουργίας,µεταφοράς και διάδοσης της γνώσης κυρίως µέσα από Εκπαιδευτικά ιδρύµατα & ερευνητικά ινστιτούτα

68 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster που οδηγεί σε Αύξηση συνεργασιών εργαστηρίων και δηµιουργία Spin-offs επιχειρήσεων ιευκόλυνση επίσηµων και ανεπίσηµων σχέσεων µεταξύ των επιχειρήσεων Αύξηση εξειδίκευσης τοπικής αγοράς Κινητικότητα εργαζοµένων µεταξύ επιχειρήσεων Βελτίωση σχέσεων προµηθευτών πελατών και κατασκευαστών χρηστών εξοπλισµού

69 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Στη συνέχεια: Εξειδικευµένη αναφορά από την εµπειρία σε cluster Ξύλου - Επίπλου

70 Λίγη τροφή: Βιβλιογραφία εφαρµογής πολιτικών clusters

71 Μηχανισµοί στήριξης καινοτοµίας σε παραδοσιακά cluster Σας ευχαριστώ! YouTube - formation of a star cluster

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σχηματισμών για μικρές

σχηματισμών για μικρές ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ οδηγός συνεργατικών σχηματισμών για μικρές επιχειρήσεις Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ Δρ Σωτήρης Ζυγιάρης ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr Καινοτοµία: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Προβληµατισµοί για το Μέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας Γρηγόρης Πραστάκος, Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ιοίκηση επιχειρήσεων ATHENS MBA ΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C.

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C. Networks of Innovators: a synthesis of research issues Freeman, C. Research Policy, vol. 20, σελ. 499 514, 1991 Σύνοψη Αυτό το άρθρο πρώτα παραθέτει κάποια σημαντικά ευρήματα της εμπειρικής έρευνας της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Αλεξία

Αθανασοπούλου Αλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Μοντέλο για Τεχνο-οικονομική ανάλυση Δικτύων Οπτικών Ινών Αθανασοπούλου Αλεξία Α.Μ. 4078 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Συνεργασία ΜΜΕ για τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Δρ. Μάρα Χαχαμίδου http://www.youtube.com/watch?v=cstbtgpq5wc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 Περιφερειακή Αξιολόγηση: Ιόνια Νησιά Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, Μονάδα I3 Ελλάδα & Κύπρος Νοέµβριος 2012 (version 1) Alasdair Reid, Nicos Komninos,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3)

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Προτάσεις Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Μάιος 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Ενότητα ΠΡΩΤΗ 6 Ενότητα ΔΕΥΤΕΡΗ 9 Ενότητα ΤΡΙΤΗ 15 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997 Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του Yet not to innovate is to

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα