Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Α. ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Α. ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Πληθυσµός εκ. Αύξηση πληθυσµού ,09% Πληθυσµός κάτω των 15 ετών % είκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (ανάµεσα σε 177 χώρες) Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών Αριθµός νοσοκόµων/µαιών ανά κατοίκους ,2 Αριθµός γιατρών ανά κατοίκους ,3 Αριθµός κέντρων υγείας ανά κατοίκους ,8 Βρεφική θνησιµότητα ανά γεννήσεις (0-1 έτους) Προσδόκιµο ζωής (µέσος όρος και για τα 2 φύλλα) ηµόσιες δαπάνες υγείας (% ΑΕΠ) ,8 Πηγές: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, Παγκόσµια Τράπεζα Α. ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γενικές πληροφορίες: Το οικονοµικό έτος 2010/11 η δαπάνη του προϋπολογισµού για την υγεία ανήλθε σε 4,7% του ΑΕΠ. Οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία προορίζονται κατά 60% για τα νοσοκοµεία, 23% για πρωτοβάθµια περίθαλψη, 15% για πρόληψη και 2% για τη διοίκηση. Τα πιο σύγχρονα ιδιωτικά νοσοκοµεία της χώρας βρίσκονται στην περιοχή του Καΐρου. Οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα υγείας της Αιγύπτου έχουν συν-χρηµατοδοτηθεί από την Παγκόσµια Τράπεζα, την USAID, την ΕΕ και την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Παρουσίαση: Η Αίγυπτος διαθέτει εκτεταµένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας, που καλύπτει το 95% του πληθυσµού. Το σύστηµα υγείας είναι πολύπλοκο. Επίσηµοι φορείς είναι το Υπουργείο Υγείας και Πληθυσµού, που χαρακτηρίζεται από πληθώρα υπαλλήλων, το Υπουργείο Παιδείας και ο Οργανισµός υγειονοµικής ασφάλισης, ενώ συνεχώς πολλαπλασιάζονται οι ιδιωτικοί φορείς υγείας. Συγκεκριµένα: Υπουργείο Υγείας και Πληθυσµού: ιαχειρίζεται το 60% του προϋπολογισµού για την υγεία και εποπτεύει τα δύο ειδών κέντρα υγείας, που είναι: 1. Τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα οποία είναι δωρεάν και 2. Τα ιατρεία, τα οποία επιδοτούνται κατά 75-85% από το κράτος. Γενικός Οργανισµός ιδασκαλίας στα Νοσοκοµεία: Έργο του είναι η βελτίωση της ποιότητας τόσο των υπηρεσιών υγείας, όσο και του προσωπικού τους. Οργανισµός υγειονοµικής ασφάλισης: ιαθέτει δικά του νοσοκοµεία, τα οποία λειτουργούν µε τις εισφορές των ασφαλισµένων. Ας σηµειωθεί, πάντως, ότι ο οργανισµός καλύπτει µόνο το 45% του πληθυσµού της χώρας (στοιχεία 2010). Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία: Υπάρχουν 13 πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, που διαθέτουν κρεβάτια. Εποπτεύονται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από το Υπουργείο Υγείας. Στρατιωτικά νοσοκοµεία: 10 στρατιωτικά νοσοκοµεία σε όλη τη χώρα, που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες ποιότητας στο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων. Αναφορικά µε το βαθµό ιατρικών υπηρεσιών µπορεί να γίνει ο ακόλουθος διαχωρισµός:

2 Πρωτοβάθµια υγειονοµική φροντίδα: Παρέχεται από υγειονοµικές µονάδες του Υπουργείου Υγείας και αφορά: µητέρες και παιδιά, έλεγχο µεταδοτικών ασθενειών, υγειονοµική εκπαίδευση, έλεγχο παρασιτικών και ενδηµικών ασθενειών, υπηρεσίες υγείας στα σχολεία, έκτακτη φροντίδα, οικογενειακός προγραµµατισµός και οδοντιατρική φροντίδα. Ως προς το είδος και τη γεωγραφική του κατανοµή (στοιχεία 2007): Είδος υγειονοµικής µονάδας Αριθµός Αγροτικά κέντρα υγείας Αστικά κέντρα υγείας 298 Αστικές κλινικές 127 Μαιευτικά κέντρα 237 Υγειονοµικά γραφεία 401 Κινητές κλινικές 500+ Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα ευτεροβάθµια και τριτοβάθµια υγειονοµική φροντίδα: Υπάρχουν νοσοκοµειακές κλίνες, από τα οποία στο Κάιρο, στη Γκίζα και στην Αλεξάνδρεια. Η συντριπτική πλειοψηφία των κλινών βρίσκεται στα δηµόσια νοσοκοµεία. Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό (στοιχεία 2009): Κατηγορία ανά κατοίκους Γιατροί 28,3 Οδοντίατροι 4,2 Φαρµακοποιοί 16,7 Νοσοκόµοι/ες και µαίες 35,2 Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας «Πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων τοµέα υγείας και Αιγύπτιοι 2010»: Το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων του τοµέα υγείας εγκαινιάστηκε το 1997 και αναµένεται να συνεχιστεί έως το Βασίζεται σε πέντε αρχές: Καθολικότητα: Η βασική ιατρική φροντίδα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του πληθυσµού της χώρας. Ποιότητα: Βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, βελτίωση της διαγνωστικής και κλινικής αποτελεσµατικότητας συνεχής εκπαίδευση προσωπικού. Το σύστηµα υγείας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαγγελµατική και ηθική θεραπεία και από ικανοποίηση και εµπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό. Ισότητα: Ο καθένας θα συνεισφέρει στον τοµέα της υγείας ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα. Αποτελεσµατικότητα: Μετακίνηση προσωπικού και υποδοµών ανάλογα µε τις ανάγκες του πληθυσµού. Βιωσιµότητα: ιασφάλιση της συνέχειας, της αυτάρκειας και της διάρκειας των µεταρρυθµίσεων προς όφελος των επόµενων γενεών.

3 Β. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Στατιστικά στοιχεία για εισαγωγές φαρµάκων από Κ-Μ ΕΕ: Κωδικός Προϊόντος: 30 Έτος: 2011 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ( ) 1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,25 2 ΓΑΛΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ,1 4 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,1 5 ΑΝΙΑ ,15 6 ΙΤΑΛΙΑ ,7 7 ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ,34 9 ΙΡΛΑΝ ΙΑ ,32 10 ΙΣΠΑΝΙΑ ,27 11 ΣΟΥΗ ΙΑ ,52 12 ΠΟΛΩΝΙΑ ,51 13 ΦΙΛΑΝ ΙΑ ,1 14 ΤΣΕΧΙΑ ,1 15 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ,06 16 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ,04 17 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ,03 18 ΡΟΥΜΑΝΙΑ , ΕΛΛΑ Α ,01 20 ΜΑΛΤΑ , ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ , ΚΥΠΡΟΣ , ΣΛΟΒΑΚΙΑ 10 ΣΥΝΟΛΟ: % Η συνολική αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών φαρµάκων προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθε το 2011 σε ευρώ. E

4 Ελληνικές εξαγωγές φαρµάκων (κωδ. 30) ιατυπώσεις εισαγωγής: Γενικές: Prior Notice of Arrival Manifest Customs Import Declaration Declaration of Dutiable Value Commercial Invoice Pro Forma Invoice Packing List Certificate of Origin Movement Certificate (EUR.1) Movement Certificate (EUR-MED) Air Waybill Bill of Lading Insurance Certificate Delivery Order Risk Management Commercial Registration Importer Card Tax Registration Card Ειδικές: No Specific requirements for this product code. Εισαγωγικοί δασµοί (µόνο για προϊόντα προερχόµενα από χώρες-µέλη της Ε.Ε.): ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΨΟΣ ΑΣΜΟΥ (%) /20 1, /40 1,2

5 , / /39/40/ /90 1, /20/30/ ,75 Γενικές πληροφορίες: Η Αίγυπτος παράγει πάνω από το 90% των φαρµάκων, που καταναλώνονται στη χώρα. Παρά ταύτα, τα εγχώρια προϊόντα αντιπροσωπεύουν µόνο το 56% της αξίας των πωλούµενων φαρµάκων. Τα φάρµακα, που παράγονται από κρατικές εταιρείες επιδοτούνται σε µεγάλο βαθµό, γεγονός που εν µέρει εξηγεί την υπερβολική τους χρήση. Το 85% των πρώτων υλών για την Παρασκευή φαρµάκων είναι εισαγόµενες. Οι 8 πολυεθνικές εταιρείες, που έχουν µονάδες παραγωγής στην Αίγυπτο είναι: Pfizer, Novartis, Bristol-Myers-Squibb (BMS), GlaxoSmithkline, Astra Zeneca, Schering-Plough, Sanofi-Aventis και Servier. Παρουσίαση: Η αιγυπτιακή αγορά φαρµάκων είναι χωρισµένη σε 11 κρατικές εταιρείες και 29 ιδιωτικές (εγχώριε και αλλοδαπές). Το µερίδιο της αγοράς φαρµάκων είναι ¼ για τις κρατικές και ¾ για τις ιδιωτικές εταιρείες. Από τις ιδιωτικές εταιρείες, οι 8 πολυεθνικές, που έχουν εγχώρια παραγωγή, πραγµατοποιούν το 1/3 των πωλήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οι αιγυπτιακές ιδιωτικές εταιρείες παράγουν γενόσηµα φάρµακα και ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στα διεθνή στάνταρτς ποιότητας χάρη στην απόκτηση αδειών παραγωγής και κατάφεραν να αυξήσουν τα τελευταία χρόνια τις εξαγωγές τους. Άδεια κυκλοφορίας φαρµάκου Η διαδικασία για την εγγραφή και λήψη άδειας κυκλοφορίας νέου φαρµάκου στην εγχώρια αγορά είναι γενικά πολύπλοκη όταν πρόκειται για πρωτότυπα φάρµακα. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό φαρµακευτικού προϊόντος, 20 δείγµατα συσκευασίας και 20 δείγµατα τελικού προϊόντος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στον εθνικό οργανισµό ελέγχου φαρµάκων και έρευνας. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια. Αντίθετα, απλούστερη είναι η διαδικασία εγγραφής και αδειοδότησης γενοσήµων. Έρευνα Η δυνατότητα της εγχώριας φαρµακοβιοµηχανίας για έρευνα είναι πολύ περιορισµένη. Το κόστος θεωρείται απαγορευτικό και αποτρέπει τις εταιρείες, οι οποίες έτσι περιορίζονται σε πολύ µικρό ρόλο στην παγκόσµια αγορά παράγοντας ως επί το πλείστον γενόσηµα. Πνευµατικά ικαιώµατα: Η συµφωνία για τις Εµπορικές Πτυχές των ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (TRIPS) υπογράφηκε από την Αίγυπτο το 2002, αλλά τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου Η εφαρµογή της χαρακτηρίζεται από χαλαρότητα, καθώς η χώρα δεν έχει ακόµα αγοράσει τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα, τα οποία κατασκευάζει, µε αποτέλεσµα γύρω στα µισά από τα παραγόµενα φάρµακα να παρασκευάζονται µε τους όρους της εν λόγω συµφωνίας.

6 Φ. Γεωργίου Γραµµατέας ΟΕΥ Α

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ευάγγελος Δαϊρετζής Δημήτριος Πιτσιδήμος

Διαβάστε περισσότερα

ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÃÉÁÍÍÇÓ ÔÏÕÍÔÁÓ ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ 1996-2006 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2008 fylladio.indd

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ YΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ιπλωματική εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κατεύθυνση του Φαρμακευτικού Marketing Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων Ο Ρόλος των γενοσήμων (GENERICS) στην καθημερινή ιατρική πράξη ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ MD PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.... σελ. 3 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.... σελ. 23 ΦΑΡΜΑΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.... σελ. 44 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 58 TPIMHNIAIA

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210-9211200-10 Fax 210-9233977 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΪΡΟΥ Ο.ΓΕΝ.30-02 Ο ΗΓΟΣ DOING BUSINESS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κωδικός: Ο.ΓΕΝ.30-02 Έκδοση: 1η - 29/09/2011 Σελίδα #: 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ_ΜΕΓΕΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΪΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΪΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΪΡΟΥ Κάιρο, Ιούλιος 2015 Συντάκτες: Α. Μακρανδρέου, Ε. Δαϊρετζής, Δ. Πιτσιδήμος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..5 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Embassy of Greece Office for Economic & Commercial Affairs Tel.: +2027948482 - Fax.: +2027940684, ecocom-cairo@mfa.gr, www.agora.mfa.

Embassy of Greece Office for Economic & Commercial Affairs Tel.: +2027948482 - Fax.: +2027940684, ecocom-cairo@mfa.gr, www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ευάγγελος αϊρετζής ηµήτριος Πιτσιδήµος Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ο ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ο ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Ετος ίδρυσης: 1950 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα Μανιού Μαρία 1, Ιακωβίδου Ελισάβετ 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Κρήτης, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Έκδοση 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE eurostat Αριθμοί κλειδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),121-136 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),121-136 Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2012 Εϖισκόϖηση οικονοµικών ειδήσεων αϖό τον αλβανικό τύϖο Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α Γραφείο Οικονοµικών & Εµϖορικών Υϖοθέσεων Τιράνων ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Ν Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα