ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη Τσουχλαράκη

2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ o Ολοκληρωμένη καταγραφή υποδομών o Αξιολόγηση της επάρκειας o Συνολική μελέτη για ποιότητα ζωής

3 Σ Τ Α Δ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 1. Εξέταση της υπό μελέτης περιοχής 2. Συλλογή Δεδομένων 3. Δημιουργία χαρτών με το ArcMap Δημιουργία χαρτών με το ArcGIS on line 5. Κατασκευή εφαρμογών 6. Ανάλυση αποτελέσμάτων

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ? Διεθνώς Χώροι και υποδομές στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες Πχ άσυλο αστέγων, φροντίδα ηλικιωμένων, συσσίτια απόρων Στην Ελλάδα Βασικές υπηρεσίες οργάνωσης του αστικού χώρου (σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι πρασίνου κλπ) ΦΕΚ 285Δ/2004 Στην εργασία Οι τοποθεσίες δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες του πληθυσμού και στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ανάπτυξη της περιοχής Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον

5 Ο διαμορφωμένος όρος περιλαμβάνει

6 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

7 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δημογραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά Διοικητική οργάνωση Φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, ανάγλυφο, υπέδαφος) Μετεωρολογικά στοιχεία Χρήσεις Γης Ανθρωπογενές περιβάλλον (τεχνικές υποδομές, υπηρεσίες, δίκτυα) Πολιτιστική κληρονομιά και χαρακτήρας

8

9 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Περιφεριακά ιατρεία Δημοτικά Εθνικό Σκοπευτήριο Ξενοδοχεία Πλατείες Ιδιωτικά Ιατρεία Γυμνάσιο Ποδηλατοδρόμιο Κατασκηνώσεις Παιδικές χαρές Κέντρο θεραπείας - αποκατάστασης Λύκειο Κλειστό Κολυμβητήριο Χώροι πρασίνου Παιδικός Σταθμός Επαγγελματικό λύκειο Γήπεδα αθλημάτων Δράσεις ΑΜΕΑ Φαρμακεία Φροντηστήριο ξένων γλωσσών Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολυτεχνείο Κρήτης Κλειστό Γυμναστήριο Αθλητικοί σύλλογοι ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ANAΨΥΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μοναστήρια Νεότερες εκκλησίες ΚΕΠ ΑΤΜ Πρατήρια βενζίνης Ταβέρνες Αρχαιολογικοί χώροι ΔΕΥΑΧ Supermarket Fast food Μνημεία Mini market Εστιατόρια Φαράγγια Σπήλαια Παραδοσιακές οικίες

10 Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α Χ ω ρ ι κ ά ( s p a t i a l d a t a ) π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο υ ν τ α γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ σ τ ο ι χ ε ί ο υ ( θ έ σ η, δ ι α σ τ ά σ ε ι ς, σ χ ή μ α κ. λ π. ) κ α ι έ χ ο υ ν ά μ ε σ η σ χ έ σ η μ ε τ ο ν ε ν τ ο π ι σ μ ό τ ο υ. Π ε ρ ι γ ρ α φ ι κ ά ( a s p a t i a l d a t a ή a t t r i b u t e s ) α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ή ι δ ι ό τ η τ ε ς π ο υ α π ο δ ί δ ο ν τ α ι σ τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο σ τ ο ι χ ε ί ο τ ο υ χ ώ ρ ο υ κ α ι δ ε ν σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι ά μ ε σ α μ ε τ ο ν ε ν τ ο π ι σ μ ό τ ο υ

11 Δεδομένα εργασίας HABITAT AGENDA

12 ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΤΩΝ Γεωαναφορά της περιοχής Ψηφιοποίηση σημείων και πολυγώνων Διαμόρφωση layout των χαρτών κλίμακας 1: ο κύριος χάρτης και 1: οι χάρτες προσανατολισμού

13 ΧΑΡΤΕΣ

14 Χρήσεις Γης Δείκτης βλάστησης

15 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από: Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Μονάδες επεξεργασίας Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Λατομεία Αεροδρόμιο -αποκατάσταση λόγω πυρκαγιάς -διατήρηση αυτοφυούς βλάστησης

16

17 Φροντηστήρια Ξένων Γλωσσών 0% 0% 14% 14% Δ.Κ. Κουνουπιδιανών Δ.Κ. Αρωνίου Τ.Κ. Μουζουρά Τ.Κ. Στερνών Τ.Κ.Χορδακίου 72%

18

19 Ποσοστά Ανοιχτών Χώρων ανά Κοινότητα Παιδικές Χαρές Χώροι Πρασίνου Μικρές Πλατείες Κεντρικές Πλατείες 75% 70% 46,70% 50% 38,50% 35,90% 33,30% 26,70% 23,10% 20% 20% 16,70% 12,50% 12,50% 10% 6,70% 2,60% 0% 0% 0% Δ.Κ Κουνουπιδιανών Δ.Κ Αρωνίου Τ.Κ Μουζουρά Τ.Κ Στερνών Τ.Κ Χορδακίου

20

21

22

23

24

25

26 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ARCGIS ON LINE o Λειτουργεί ως Cloud Service πλατφόρμα o Δυνατότητα κατασκευής web map o Πηγή σε επιτόπια δεδομένα o Διαθέσιμες πληροφορίες και δεδομένα o Δημιουργία Application o Επαφή με χρήστες GIS παγκοσμίως o Δοκιμαστική Δωρεάν χρήση

27 ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ WEB MAP 1. Δημιουργία λογαριαμού στη πλατφόρμα 2. New Map 3. Add basemap 4. Add layers 5. Edit 6. Save

28 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ APPLICATION 1. Share map 2. Επιλογή template 3. Configure web application

29 Κοινωνικός εξοπλισμός

30 ΒΙΝΤΕΟ 2

31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Το πρότυπο είναι η χωροχρονική παράμετρος (ποσοστική και ποιοτική) που εξασφαλίζει το μέτρο του αρκετού για την ποσότητα, και το μέτρο του ανεκτού για την ποιότητα μιας συνήθους λειτουργίας που επιλέγεται και χωροθετείται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό

32 Κοινωνική - Τεχνική υποδομή -μέγεθος, είδος οικισμού -περιοχή που επηρρεάζει -βαθμός διοικητικής αποκέντρωσης -εγγύτητα με άλλους οικισμούς, -πρόσβαση σε οδικό δίκτυο Εκπαίδευση Κύριο κριτήριο η ακτίνα εξυπηρέτησης. -Νηπιαγωγεία 400μ -Δημοτικά 800μ -Γυμνάσια, Λύκεια ανάλογα με τη βιωσιμότητα του σχολείου

33 Υγεία Πρόνοια Κριτήριο η καλύτερη εξασφάλιση της Δημόσιας υγέιας. Τ.Κ.Χορδακίου 0% Ποσοστά Φαρμακείων Τ.Κ. Μουζουρά 0% Τ.Κ. Στερνών 14% Δ.Κ. Αρωνίου 29% Δ.Κ. Κουνουπιδιανών 57%

34 Πίνακας ποσοστών (%) ανά κοινότητα Ελευθεροι-Ανοιχτοί χώροι Π ο σ ο σ τ ά κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς Παιδική Χαρά Μικρές Πλατείες Χώροι Πρασίνου Κεντρικές Πλατείες Παιδική Χαρά Χώροι Πρασίνου Μικρές Πλατείες Κεντρικές Πλατείες 12% 20% 46% Αθλητισμός 22% Τα προτεινόμενα μεγέθη αφορούν την επιθυμητή κατάσταση

35 Πολιτισμός Πλήθος μνημείων σπηλαίων μοναστηριών παραδοσιακών κτηρίων,δραστηριότητες λόγω ευαισθητοποίησης της κοινωνίας Τουρισμός Εξοπλισμένα ξενοδοχεία, στούντιο, ενοικιαζόμενα δωμάτια διαμερίσματα, παιδικές κατασκηνώσεις, υπέροχες παραλίες μέρη φυσικής ομορφιάς Κέντρα Σίτησης Προτιμώνται από τους κατοίκους Χανίων Ακρωτηρίου Εμπορικές δραστηριότητες Λίγες αλλά στηρίζονται από την τοπική κοινωνία

36 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α o Έλλειψη Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού o Οικιστικές Εκτάσεις απομονωμένες και εξαρτώμενες από τους μεγαλύτερους οικισμούς και από το κέντρο των Χανίων o Μη ισορροπημένη κατανομή λειτουργιών στην έκταση της Δ.Ε o Κακή Αναλογία Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων και Ιδιωτικών Εκτάσεων

37 Παρατηρήσεις Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις VS Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον Βιομηχανικές Δραστηριότητες VS Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον Τρόποι ανάδειξης Ερωτηματολόγια περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα Δημοσίευση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

38 Προτεινόμενες λύσεις εφαρμογή των κατευθύνσεων από τη μελέτη δημοσίευση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ελεύθερη διανομή των εφαρμογών που δημιοργήθηκαν χρήση σε ιστοσελίδες της περιοχής Παρακολούθηση περιβάλλοντος Έλεγχος τήρησης μέτρων προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους και μέρη περιβαλλοντικής σημασίας Αντικείμενα μελλοντικής έρευνας κοινωνιολογία πολεοδομία οικονομία περιβάλλον τεχνολογία

39 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41600, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ο.Τ.Α και Επιχειρησιακά Προγράµµατα...5 Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...6 Σκοπός του Επιχειρησιακού...8 ιαδικασίες Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΕΠ_Ο1... 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη Eureka seminars Athens, Greece April 23-26 2012 Transport Research Arena Europe 2012 Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS Αναστασία Ρουκούνη Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Διακυβέρνηση των Φυσικών Πόρων στην Περιοχή του Αιγαίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 5.ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5.1. Η Φιλοσοφική Θεώρηση της Ποσοτικοποίησης Ο Kant 23 υποστηρίζει ότι κατά χώρο και χρόνο, σχέσεις των αντικειμένων της αισθητικής αντίληψης είναι απλώς παραστατικοί τρόποι που δεν ταυτίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

2012-2014 ..13 1.1: .13 1.1.1.. .13 1.1.2.. . 80 1.1.3. «,,,». ...117 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., &

2012-2014 ..13 1.1: .13 1.1.1.. .13 1.1.2.. . 80 1.1.3. «,,,». ...117 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., & 2011 1: 1.1: 1.1.1.. 1.1.2.. 1.1.3. «,,,». 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., & 3..13.13.13. 80...117 148 160 375 375 377 380 393 1.,,,, 1.. 2,. 3,,,. 4,,,, (. ),,. 5 6, (.3852/2010)..,,.. : 7,,,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευκωσία 2006 Τυπογραφείο. για την Κυπριακή ηµοκρατία Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2006 ISBN: 9963-33-014-2 Τιµή: 15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1. Φάση Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. Α.1 Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4. Α.2 Επιτροπή Έργου... 4. Α.3 Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης και διαβούλευσης...

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. Α.1 Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4. Α.2 Επιτροπή Έργου... 4. Α.3 Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης και διαβούλευσης... ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015 2019 Ιανουάριος 2015 1 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α.1 Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4 Α.2 Επιτροπή Έργου... 4 Α.3 Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα