19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»"

Transcript

1 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

2 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Δ/ντης Εργαστηρίου (Επιστ.υπεύθυνος) Δήμος Κοκολόγος, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφ. Ανάπτυξης ΠΘ, MSc Περιβάλλοντος Ιωάννα Τσίτουρα, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφ. Ανάπτυξης ΠΘ, MSc Περιβάλλοντος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης, Δ/ντης Εργαστηρίου Αριάδνη Βασιλομιχελάκη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΜSc HMMY ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Καθηγητής Μωυσής Μυλωνάς, Δ/ντής ΜΦΙΚ Πέτρος Λυμπεράκης, Διδάκτωρ Βιολόγος

3 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 19/03/2013

4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Νομοθετικές Διατάξεις «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΚΥΑ /2008 (ΦΕΚ Β' 2464/ ) Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις»

5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Χωρικά και Ποσοτικά Δεδομένα ΔΕΔΟΜΕΝΑ -Μνημεία & Αρχαιολογικοί Χώροι -Περιοχές Απολύτου Προστασίας της Φύσης -Εθνικός Δρυμός, Κηρυγμένα Μνημεία της Φύσης & Αισθητικά Δάση -Οδικό Δίκτυο -Τόποι Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου Natura Κλίσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Είναι διαθέσιμα -ενημέρωση Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση Είναι διαθέσιμα -ενημέρωση Είναι διαθέσιμα Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση Είναι διαθέσιμα - Περαιτέρω επεξεργασία για τον έλεγχο του προσανατολισμού και των υψομέτρων

6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ -Ηλιακή Ακτινοβολία Αποτέλεσμα προσομοίωσης -Οδικό Δίκτυο Είναι διαθέσιμα -Τόποι Κοινοτικής Σημασίας του Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση Δικτύου Natura Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση - Αεροδρόμια Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση -Παραδοσιακοί Οικισμοί Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση -Οικισμοί Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση -Ακτές Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση -Άγονες εκτάσεις Είναι διαθέσιμες από το Corine 2000-επαλήθευση μέσω ορθοφωτοχαρτών -Παραδοσιακοί Οικισμοί Είναι διαθέσιμα - ενημέρωση

7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Χωρικά και Ποσοτικά Δεδομένα ΔΕΔΟΜΕΝΑ -Γεωπάρκα- Γεώτοποι -Προστατευόμενα Είδη Χλωρίδας Οικότοποι Προτεραιότητας -Μόνιμες Καλλιέργειες -Δάση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Είναι διαθέσιμα από το ΜΦΙΚ 77/113 είναι διαθέσιμα από το ΜΦΙΚ Είναι διαθέσιμα από το ΜΦΙΚ Έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από το Corine 2000 αφού έχουν διασταυρωθεί με τα δεδομένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον ΟΑΔΥΚ και από τα δεδομένα των Γεωτρήσεων από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Στείλαμε αιτήσεις σε όλα τα Δασαρχεία αλλά μας απάντησαν ότι δεν διαθέτουν τα δεδομένα. Οπότε, θα χρησιμοποιηθούν τα δάση όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το Corine2000 με διασταύρωση μέσω ορθοφωτοχαρτών.

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Χωρικά και Ποσοτικά Δεδομένα ΔΕΔΟΜΕΝΑ -Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υψηλής Τάσης) -Γραμμές Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης Τάσης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η Γραμμές Υψηλής Τάσης είναι διαθέσιμες από την μελέτη για τα αιολικά, ενώ για τις γραμμές Μέσης Τάσης έχουν σταλεί για όλες τις ΠΕ εκτός του Ρεθύμνου. -Υφιστάμενη κατάσταση αδειών για ηλιακά Έχουμε παραλάβει κάποια δεδομένα από την ΡΑΕ αλλά χρειαζόμαστε συμπληρωματικά από τη ΔΕΗ.

9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Καθορισμός Ζωνών Αποκλεισμού-Ασυμβατότητας -Σενάριο 1ο Περιοχές Αποκλεισμού βάση θεσμικού πλαισίου [Οι ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 και τα δάση δεν αποτελούν περιοχές αποκλεισμού (σύμφωνα με τον Ν.3851/2010)] -Σενάριο 2ο Περιοχές Αποκλεισμού βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Κρήτης Αξιολόγηση περιοχών που είναι διαθέσιμες προς αξιοποίηση (πολυκριτηριακή ανάλυση-προτεραιοποίηση περιοχών) Προσδιορισμός Βιώσιμων Περιοχών Χωροθέτησης Ηλιακών Συστημάτων (Συσχέτιση Προτεραιότητας με το Κριτήριο του Ηλιακού Δυναμικού) Προσδιορισμός του δυναμικού της εγκατάστασης μικρών φ/β συστημάτων σε στέγες

10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Προσδιορισμός θέσης : Μνημείων & Αρχαιολογικών Χώρων, Περιοχών Απολύτου Προστασίας της Φύσης, Εθνικού Δρυμού, Κηρυγμένων Μνημείων της Φύσης & Αισθητικων Δασών, Γεωπάρκων- Γεώτοπων, Ευαίσθητων Οικοσυστήματων, Προστατευόμενων Ειδών Χλωρίδας, Μόνιμα Αρδευόμενων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών, Οδικού Δίκτυου Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου Natura 2000, Δασών, παραδοσιακών οικισμών, οικισμών, Ακτών, Αεροδρομίων, Λιμένων, Κατασκηνώσεων, Ακτών, Άγονων Εκτάσεων, Δικτύου Διανομής Μελέτη: Κλίσεων, Ηλιακής Ακτινοβολίας

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΠΧΣΑΑ, Ν.3851/2010): Απαγορεύεται η χωροθέτηση ηλιακών μονάδων εντός : Μνημείων & Αρχαιολογικών Χώρων Περιοχών Απολύτου Προστασίας της Φύσης Εθνικού Δρυμού, Κηρυγμένων Μνημείων της Φύσης & Αισθητικών Δασών Δάση Γη υψηλής παραγωγικότητας ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΣH ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: +Δάση +ΤΚΣ του δικτύου Natura Σπάνιοι και ιδιαίτερης επιστημονικής/αισθητικής αξίας γεώτοποι +Ευαίσθητα Οικοσυστήματα +Πληθυσμοί κινδυνευόντων, ενδημικών, σπανίων ειδών χλωρίδας και πανίδας +Οικότοποι προτεραιότητας

13 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΠΧΣΑΑ, Ν.3851/2010): -Θέαση από πολυσύχναστους Χώρους (Ακτές, Οικισμούς, Παραδοσιακούς Οικισμούς, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, Πρωτεύων οδικό δίκτυο) - Απόσταση από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας -Άγονες εκτάσεις / Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση

14 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: -Κλίσεις -Υψόμετρο -Προσανατολισμός -Χρήση Γης -Ηλιακό Δυναμικό -Απόσταση από ακτογραμμή -Απόσταση από οδικό δίκτυο

15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

16 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έκταση οικισμών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ Έκταση δικτύων κυκλοφορίας και Έκταση ελεύθερων χώρων-πρασίνου (1) Μέσο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων * Έκταση των οικισμών (2) Μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (3) (1) Έκταση δικτύων κυκλοφορίας: 15% πόλεις, 7% οικισμούς Έκταση ελεύθερων χώρων: 8Ha πόλεις, 1Ha οικισμούς [Πολεοδομικά σταθερότυπα (ΦΕΚ285Δ/2004)] (2) 60% [Ν.4067/12-ΝΟΚ (ΦΕΚ 79Α/12), «Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων (ΦΕΚ289ΑΑΠ /11)] (3) 20m 2 /kw

17 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

18 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ενημέρωση: 05/2013

19 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ενημέρωση: 12/03/2013

20 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ενημέρωση: 12/03/2013

21 ΚΛΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

22 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

23 ΥΨΟΜΕΤΡΑ >

24 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

25 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

26 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ 1

27 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ 2

28 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

29 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1

30 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1

31 ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 (km 2 ) ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2 (km 2 ) ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 1.966, ,10 ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.090,15 881,00 ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.934, ,69 ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.405, ,37 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.396, ,16 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) (km 2 )

32 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2

33 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

34 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ Ακτογραμμή (Πηγή Πίνακα: EPA, 2012; Hott R. et al 2012; Carrion J.A. et al, 2008; Ν.2971/2001; Εγκ.Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928/ ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ >200m Ιδιαίτερα Κατάλληλη m Κατάλληλη m Μέτρια Κατάλληλη m Λιγότερο Κατάλληλη 0-50m Όχι Κατάλληλη

35 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΛΙΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ (Πηγή Πίνακα: EPA,2012; Hott R. et al 2012; Carrion J.A. et al, 2008) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΛΙΣΕΩΝ 0-7% Ιδιαίτερα Κατάλληλη 7-14% Κατάλληλη 14-21% Μέτρια Κατάλληλη 21-28% Λιγότερο Κατάλληλη >28% Όχι Κατάλληλη

36 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Πηγή Πίνακα: ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, ΦΕΚ2464Β/2008; Βάκκα Ε. και Νικολάου Κ., 2010; Solar Siting Committee-Town of Concord, MA, 2011; Carrion J.A. et al, 2008) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ <1km Ιδιαίτερα Κατάλληλη 1 km -2km Κατάλληλη 2 km -3km Μέτρια Κατάλληλη 3 km -4km Λιγότερο Κατάλληλη >4km Όχι Κατάλληλη

37 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Πηγή Πίνακα: Carrion J.A. et al, 2008; Hott R. et al 2012) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Νότιοι Ιδιαίτερα Κατάλληλη Νοτιοανατολικοί & Νοτιοδυτικοί Κατάλληλη Ανατολικοί & Δυτικοί Μέτρια Κατάλληλη Βορειοανατολικοί & Βορειοδυτικοί Λιγότερο Κατάλληλη Βόρειοι Όχι Κατάλληλη

38 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΕΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ορατότητα Ορατότητα από βασικό ακτές αεροδρόμια αρχαιολογικούς λιμάνια-μαρίνες οδικό δίκτυο χώρους Ορατότητα από από οικισμούς κατασκηνώσεις

39 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΕΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (Πηγή Πίνακα: ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, ΦΕΚ2464Β/2008; Carrion J.A. et al, 2008) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΕΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Αθέατες περιοχές Ιδιαίτερα Κατάλληλη Αθέατες περιοχές από αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς Κατάλληλη οικισμούς ακτές και κατασκηνώσεις Αθέατες περιοχές από αρχαιολογικούς και παραδοσιακούς οικισμούς Μέτρια Κατάλληλη Περιοχές αθέατες από αρχαιολογικούς Λιγότερο Κατάλληλη Περιοχές που φαίνονται από πολυσύχναστους χώρους Όχι Κατάλληλη

40 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΗΣ (Πηγή Πίνακα: ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, ΦΕΚ2464Β/2008; Βάκκα Ε. και Νικολάου Κ., 2010; Hott R. et al 2012; Carrion J.A. et al, 2008) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΗΣ Άγονες περιοχές με λίγη ή καθόλου βλάστηση Αστικές περιοχές και λοιπές χρήσεις (ΒΙΟΠΑ, Λατομεία) Χαμηλή βλάστηση Λοιπές αγροτικές περιοχές Μόνιμες καλλιέργειες, Δάση Ιδιαίτερα Κατάλληλη Κατάλληλη Μέτρια Κατάλληλη Λιγότερο Κατάλληλη Όχι Κατάλληλη

41 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ (Πηγή Πίνακα: Βάκκα Ε. και Νικολάου Κ., 2010; Hott R. et al 2012) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ <300m Ιδιαίτερα Κατάλληλη m Κατάλληλη m Μέτρια Κατάλληλη m Λιγότερο Κατάλληλη >1500m Όχι Κατάλληλη

42 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Πηγή Πίνακα: ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, ΦΕΚ2464Β/2008; Hott R. et al 2012; Carrion J.A. et al, 2008) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ <1km Ιδιαίτερα Κατάλληλη 1-4km Κατάλληλη 4-7km Μέτρια Κατάλληλη 7-10km Λιγότερο Κατάλληλη >10km Όχι Κατάλληλη

43 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Πηγή Πίνακα: ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, ΦΕΚ2464Β/2008; Hott R. et al 2012; Carrion J.A. et al, 2008) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ <1km Ιδιαίτερα Κατάλληλη 1-4km Κατάλληλη 4-7km Μέτρια Κατάλληλη 7-10km Λιγότερο Κατάλληλη >10km Όχι Κατάλληλη

44 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 Περιοχές Αποκλεισμού Σεναρίου 1 Διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης ΠΕ Ρεθύμνου 0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%

45 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2 Περιοχές Αποκλεισμού Σεναρίου 2 Διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης ΠΕ Ρεθύμνου 0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%

46 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Περιοχές Αποκλεισμού Σεναρίου 1 Διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ηρακλείου 0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%

47 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Περιοχές Αποκλεισμού Σεναρίου 2 Διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ηρακλείου 0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%

48 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (km (km 2 ) (km 2 ) 2 ) 0%-20% 0, %-40% 122,49 6,80 1,99 4,08 40%-60% 781,73 476,08 458,26 327,87 60%-80% 1.014,09 583, ,85 921,04 80%-100% 47,56 23,46 104,53 152,85 Σύνολο 1.966, , , ,84 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (km 2 ) ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (km 2 ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (km 2 ) 0%-20% %-40% 2,19 4,69 1,93 1,68 40%-60% 297,71 387,69 436,15 214,10 60%-80% 842,27 470, ,84 690,99 80%-100% 37,93 18,51 100,77 118,60 Σύνολο 1.180,10 881, , ,37 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (km 2 ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (km 2 )

49

50 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 1) Διαθέσιμες Περιοχές Χωροθέτησης του Σεναρίου 2 2) Μέγεθος >1.200m 2 για φ/β συστήματα (ισχύς φ/β πάρκου 60kW) και Μέγεθος >40.000m 2 για ηλιοθερμικά συστήματα (ισχύς ηλιοθερμικού 20MW) 1) Ποσοστό Προτεραιότητας >80% 2) Μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία εδάφους> 1.400kWh/ m 2 /έτος

51 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ >1.800kWh/m 2 /έτος Ιδιαίτερα Κατάλληλη kwh/m 2 /έτος Κατάλληλη kwh/m 2 /έτος Μέτρια Κατάλληλη kwh/m 2 /έτος Λιγότερο Κατάλληλη kwh/m 2 /έτος Όχι Κατάλληλη

52 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Ρεθύμνου Βιώσιμες Περιοχές Χωροθέτησης Φ/Β Συστημάτων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Ανήκουν στις διαθέσιμες Περιοχές Χωροθέτησης του Σεναρίου 2 2. Ποσοστό Προτεραιότητας>80% 3. Μέση Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία >1.400kWh/m2 4. Μέγεθος Έκτασης> 1.200m2 (για ελάχιστη ισχύ 60kW)

53 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ Χανίων & ΠΕ Ηρακλείου Βιώσιμες Περιοχές Χωροθέτησης Φ/Β Συστημάτων στην ΠΕ Ρεθύμνου ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Ανήκουν στις διαθέσιμες Περιοχές Χωροθέτησης του Σεναρίου 2 2. Ποσοστό Προτεραιότητας>80% 3. Μέση Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία >1.400kWh/m2 4. Μέγεθος Έκτασης> 1.200m2 (για ελάχιστη ισχύ 60kW)

54 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Ρεθύμνου Βιώσιμες Περιοχές Χωροθέτησης Ηλιοθερμικών Συστημάτων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Ανήκουν στις διαθέσιμες Περιοχές Χωροθέτησης του Σεναρίου 2 2. Ποσοστό Προτεραιότητας>80% 3. Μέση Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία >1.400kWh/m2 4. Μέγεθος Έκτασης> m2 (για ελάχιστη ισχύ 20kW)

55 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ Χανίων & ΠΕ Ηρακλείου Βιώσιμες Περιοχές Χωροθέτησης Ηλιοθερμικών Συστημάτων στην ΠΕ Ρεθύμνου ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Ανήκουν στις διαθέσιμες Περιοχές Χωροθέτησης του Σεναρίου 2 2. Ποσοστό Προτεραιότητας>80 % 3. Μέση Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία >1.400kWh/m2 4. Μέγεθος Έκτασης> m2 (για ελάχιστη ισχύ 20kW)

56 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

57 Φ/Β Συστήματα ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ηλιοθερμικά Συστήματα ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (km 2 ) ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (km 2 ) ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (km 2 ) ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (km 2 ) 36,06 16,56 95,80 114,23 Σύνολο Βιώσιμων Περιοχών 252,65 km 2 Δυνητικά Παραγόμενη Ισχύς MW 22,46 10,08 68,93 95,61 Σύνολο Βιώσιμων Περιοχών 197,08km 2 Δυνητικά Παραγόμενη Ισχύς 9854MW Φ/Β πάρκα των 60kW 493 Ηλιοθερμικά πάρκα των 20KW Η κάλυψη ανά τυπική Α/Γ είναι 75,86 στρέμ./mw ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (km 2 ) ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (km 2 ) ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (km 2 ) 100,09 14,60 65,93 151,83 Σύνολο Βιώσιμων Περιοχών 332,45km 2 Δυνητικά Παραγόμενη Ισχύς ΜW ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (km 2 )

58 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (km 2 ) (1) ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (km 2 ) (1) ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (km 2 ) ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (km 2 ) (2) ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) (3) Πόλεις 46,95 7,04 10,00 29,91 17, Οικισμοί 272,56 19,08 12,28 241,20 144, ΣΥΝΟΛΟ 319,51 26,12 22,28 271,11 162, (1) Έκταση δικτύων κυκλοφορίας: 15% πόλεις, 7% οικισμούς Έκταση ελεύθερων χώρων: 8Ha πόλεις, 1Ha οικισμούς [Πολεοδομικά σταθερότυπα (ΦΕΚ285Δ/2004)] (2) 60% [Ν.4067/12-ΝΟΚ (ΦΕΚ 79Α/12), «Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων (ΦΕΚ289ΑΑΠ /11)] (3) 20m 2 /kw

59 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Βάκκα Ε. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Στόχοι και περιεχόμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)... 3 2. Σύμβαση Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA Γενικά για το σεμινάριο - ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ 1 η ενότητα Γνωριμία με τον χώρο Έξοδοι κινδύνου Κάπνισμα Χώροι υγιεινής Διαλείμματα Χρήση κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5.1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η υπό εξέταση θέση εγκατάστασης βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ A. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α.0 Εισαγωγικά... 0-1 Α.0.1 Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας... 0-2 Α.0.2 Νομικό πλαίσιο εκπόνησης... 0-3 Κεφάλαιο Α.1 Χωροταξική Θεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνοδά έργα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και λειτουργία των ΑΣΠΗΕ είναι:

Τα συνοδά έργα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και λειτουργία των ΑΣΠΗΕ είναι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 830,3 MW ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα δε, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2941/01), αντιμετωπίζονται σαν εγκαταστάσεις δημόσιας ωφέλειας.

Σύμφωνα δε, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2941/01), αντιμετωπίζονται σαν εγκαταστάσεις δημόσιας ωφέλειας. B. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Εισαγωγή Oι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν θετικά, στην υλοποίηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, εξυπηρετώντας σημαντικούς πλανητικούς, εθνικούς,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική προσέγγιση του σχεδιασμού αξιοποίησης της αιολικής ενεργείας στον ελληνικό χώρο

Κριτική προσέγγιση του σχεδιασμού αξιοποίησης της αιολικής ενεργείας στον ελληνικό χώρο Κριτική προσέγγιση του σχεδιασμού αξιοποίησης της αιολικής ενεργείας στον ελληνικό χώρο Κυριάκος ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ k.soubasis@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της εργασίας είναι η κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο

ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο Σητεία, Μάιος 2015 [1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 002 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2 5.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Χρηστίδης Χ. και Νικολάου Κ. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 10MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση «Μαυραγάνη» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δ. Λεωνιδίου)». Από το Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ:

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ Τ.Θ. 103, ΜΥΡΙΝΑ, ΛΗΜΝΟΣ 81400 info@anemoessa.gr www.anemoessa.net 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα