Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. Νίκος Καρούσος Κολοκοτρώνη 36-38, Πάτρα, τηλ: κιν Προσωπικά Στοιχεία Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος Εθνικότητα: Ελληνική Ηµερ. Γέννησης: 12 Οκτωβρίου 1974 Τόπος Γέννησης: Πάτρα Σπουδές 2010: Απονοµή διδακτορικού στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστηµίου Πατρών Αντικείµενο διατριβής: «Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου προσανατολιζόµενες σε υπηρεσίες: µία προσέγγιση στο χώρο των ανοικτών συστηµάτων υπερµέσων» 2000: Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (MASTER) εις την επιστήµη και τεχνολογία των υπολογιστών. Τµήµα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστηµίου Πατρών Βαθµός: Άριστα Αντικείµενο εργασίας: «Μελέτη, σχεδιασµός και υλοποίηση ανοικτού συστήµατος ταξινοµικού υπερκειµένου» 1998: ίπλωµα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του τµήµατος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστηµίου Πατρών Βαθµός: 7.61 Αντικείµενο εργασίας: Υλοποίηση και σχεδιασµός περιβάλλοντος δηµιουργίας υπερκειµένου µε την βοήθεια προτύπων (templates). H εφαρµογή βασίστηκε σε client-server αρχιτεκτονική και το interface της υλοποιήθηκε µε Delphi Pascal ενώ η βάση δεδοµένων σε SQL Server 1992: Απολυτήριο το Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Πάτρας Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Ενδιαφέροντα Εξειδίκευση Τεχνική Εµπειρία Hypertext Hypermedia Web 2.0 Social Software Argumantation and Collaboration Systems Service Oriented Architecture (SOA) Software Development Data Bases Search Engines Software Quality & Evaluation Ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών µε τεχνολογίες για Service Oriented Architecture (SOA), multi-layer και client-server development Σχεδιασµός - ανάπτυξη και διαχείριση Βάσεων εδοµένων µε: SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Microsoft Access κ.α. Χρήση τεχνολογιών του Παγκόσµιου Ιστού (www): HTML, PHP, ASP.NET και άλλες server και client side web languages Εµπειρία σε Web 2.0 τεχνολογίες για εφαρµογές υποστήριξης κοινωνικών δικτύων

2 Εµπειρία σε ανάπτυξη web based συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων τόσο σε PHP όσο και σε ASP.net µε χρήση ενδιάµεσων επιπέδων (dlls). Εµπειρία σε ανάπτυξη portal like συστηµάτων Κατασκευή Web Services (SOAP, REST, XML, XSL, WSDL), χρήση τεχνολογιών XML και XSL transformations Προγραµµατισµός / αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός: γλώσσες προγραµµατισµού: MS.net FrameWork (C# και VB), Delphi Pascal, Fortran, COBOL κ.α. ηµιουργία πολυµεσικών εφαρµογών σε CD-ROM µε χρήση Macromedia AuthorWare. Μηχανές αναζήτησης Επιπλέον εµπειρία Τεχνική διαχείριση έργων: Ανάλυση απαιτήσεων εξαγωγή προδιαγραφών Σχεδιασµός συστηµάτων Συντονισµός οµαδικής ανάπτυξης συστηµάτων Συγγραφή τεχνικών αναφορών (deliverables, specifications, reports κ.α.) Συγγραφή προτάσεων έργων Συµβουλευτική: Μελέτη και δηµιουργία αναφορών για εξειδικευµένα θέµατα πληροφορικής Εκπαίδευση: ICT σε µαθητές (σχολείο) Εκπαίδευση φοιτητών (ΤΕΙ και ΑΕΙ) Εκπαίδευση ενηλίκων (δηµόσια ΙΕΚ, επιµόρφωση καθηγητών σε σχολεία) Προϋπηρεσία ως Μηχανικός Η/Υ Εργασία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ): έως σήµερα: Συµµετοχή ως έµπειρος µηχανικός στη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης (ΜΕΑΕ) Εργασία στο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑITY): 2006 έως : Συµµετοχή ως έµπειρος µηχανικός στα ευρωπαϊκά έργα Palette και ReMath. Συµµετοχή στη δηµιουργία του συστήµατος υποστήριξης συνεργασίας CoPe_it! (http://copeit.cti.gr) 2001: Συµµετοχή σε έργο (υποτροφία) του ΕΑΙΤΥ εις µνήµη του καθ.. Μαρίτσα. 2000: Συµµετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος έργου στο έργο «Αποτύπωση της Ιστορικής Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου» : Συµµετοχή σε ευρωπαϊκό έργο Interreg ΙΙ (Κέντρο Τηλεµατικής υτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και συµµετοχή σε συγγραφή προτάσεων για το ΕΑITY Έργα ως έµπειρος µηχανικός και τεχνικός υπεύθυνος της εταιρίας πληροφορικής «options O.E.»: : Συµµετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «Κατασκευή web based Συστήµατος διαχείρισης συνολικού προϋπολογισµού Τράπεζας για την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος» : Συµµετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «µηχανογράφηση του ΥΠΕΧΩ Ε διεύθυνση 12 (διεύθυνση απαλλοτριώσεων)» : Σχεδιασµός και κατασκευή web-based συστήµατος για την εισαγωγή, και διαχείριση µικρών αγγελιών και εξαγωγής στατιστικών για αγορά εργασίας : Κατασκευή συστήµατος διαχείρισης Τεχνικών Υπηρεσιών Νοσοκοµείων και Μονάδων Υγείας

3 2002-3: Συµµετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «Κατασκευή web access και data warehouse για διαχείριση και προβολή στοιχείων των roaming data του VODAFONE data clearing house προς τις συνεργαζόµενες εταιρείες» : Συµµετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «Κατασκευή προγράµµατος διαχείρισης του ιατρικού εξοπλισµού των νοσοκοµειακών µονάδων της χώρας» 2001: Συµµετοχή ως τεχνικός υπεύθυνος στο έργο «Κατασκευή προγράµµατος διαχείρισης µεγάλων κοινοπρακτικών δανείων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος» Έργα ως ανεξάρτητος µηχανικός (free launcher): 2006: Σχεδιασµός και κατασκευή web-based συστήµατος διαχείρισης και προβολής αγγελιών για νέες κατοικίες : Σχεδιασµός και κατασκευή web-based συστήµατος διαχείρισης πρακτικών Σ 2005: Σχεδιασµός και κατασκευή διαδικτυακού κόµβου για την Αναπτυξιακή ηµοτική Επιχείρηση Πάτρας (www.adep.gr) (Α ΕΠ) : Κατασκευή συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών ανέργων για την Αναπτυξιακή ηµοτική Επιχείρηση Πάτρας (Α ΕΠ) 2002: Κατασκευή και διαχείριση προγράµµατος καταγραφής και ελέγχου πωλήσεων της φαρµακευτικής εταιρείας LEO Hellas ιδακτική Εµπειρία 2006 έως σήµερα: Εργαστηριακός συνεργάτης πλήρης προσόντων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και Οικονοµία (ΕΠ Ο) στα µαθήµατα «Βάσεις εδοµένων ΙΙ» Εργαστήρια «Προγραµµατισµός ΙΙ» Θεωρία και Εργαστήρια «Προγραµµατισµός ΙΙ» Εργαστήρια και «οµές εδοµένων» Εργαστήρια «Προγραµµατισµός ΙΙ» Εργαστήρια : Καθηγητής στο 1ο ηµόσιο ΙΕΚ Πάτρας: 2003: Ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογών σε προγραµµατιστικά περιβάλλοντα 2002: Υλοποίηση Βάσεων εδοµένων σε περιβάλλον MS SQL-Server 2002: Επιµορφωτής σε πρόγραµµα επιµόρφωσης καθηγητών στα πλαίσια του αντίστοιχου προγράµµατος της Κοινωνίας της Πληροφορίας : Αναπληρωτής καθηγητής Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης ΠΕ19 (Πληροφορικής) στο Αρσάκειο σχολείο Πατρών : Φροντιστηριακές και εργαστηριακές διαλέξεις στα µαθήµατα: Βάσεις εδοµένων Ι, Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Ι και Βάσεις εδοµένων ΙΙ στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών 2000: Καθηγητής Πληροφορικής σε φροντιστήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Λοιπά Ενδιαφέροντα Στοιχεία 2003 έως σήµερα: Συνιδρυτής και τεχνικός υπεύθυνος του ηλεκτρονικού λογοτεχνικού περιοδικού «ιαπολιτισµός» (www.diapolitismos.gr). Συµµετοχή στην ανάπτυξη του ιστοτόπου, σε λογοτεχνικά συνέδρια-ηµερίδες και σε έντυπες εκδόσεις : Συνιδρυτής της εταιρίας πληροφορικής Options O.E.. Αποχώρηση το 2005

4 Θέσεις συνέδρια. σε Programme Committee member στο IADIS International Conference WWW/Internet Προσκεκληµένος Εισηγητής στο 10o Παγκρήτιο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης (PALSO) µε θέµα: «Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών». Ηράκλειο Απριλίου 2008 Programme Committee member στο IADIS International Conference WWW/Internet Programme Committee member στο IADIS International Conference WWW/Internet 2007 Reviewer για το ACM. Hypertext 2005 Conference Programme Committee member στο International Workshop on Architectures, Models and Infrastructures to Generate Semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems. ACM. Hypertext 2006 Conference Reviewer για το Workshop of TEL Communities of Practice in the First European Conference on Technology Enhanced Learning, Crete, Greece (2006) Συγγραφή κεφαλαίων βιβλίων 1. Manolis Tzagarakis, Nikos Karousos, Giorgos Gkotsis, Vasilis Kallistros, Spyros Christodoulou, Christos Mettouris, Panagiotis Kyriakou, Dora Nousia (2008). From Collecting to Deciding : Facilitating the Emergence of Decisions in Argumentative Collaboration. In N. Karacapilidis (Ed.): Web-Based Learning Solutions for Communities of Practice: Developing Virtual Environments for Social and Pedagogical Advancement, IGI Global, Hershey, PA, USA, 2009, Chapter X. 2. Christina E. Evangelou, Manolis Tzagarakis, Nikos Karousos, George Gkotsis, Dora Nousia (2007). Personalization Services for Online Collaboration and Learning. In N. Karacapilidis (Ed.): Solutions and Innovations in Web-Based Technologies for Augmented Learning: Improved Platforms, Tools and Applications, IGI Global, Hershey, PA, USA, 2009, Chapter XVI. ηµοσιεύσεις σε Περιοδικά 1. N. Karacapilidis, M. Tzagarakis, N. Karousos, G. Gkotsis, V. Kallistros, S. Christodoulou, C. Mettouris and D. Nousia: Tackling cognitively-complex collaboration with CoPe_it!. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, Vol. 4, No 3, 2009, pp M. Tzagarakis, N. Karousos and N. Karacapilidis: Awareness mechanisms for webbased argumentative collaboration. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, Vol. 3, No 4, 2008, pp Karousos N., Tzagarakis M., Diolis C. and Tsakalidis, A. (2006). Selecting Services for Web Applications: The Open Hypermedia Case. Journal of Web Engineering. 4. Tzagarakis, M., Vaitis, M., Karousos, N., (2006). Designing Domains Specific Behaviors in Structural Computing. Journal of New Review of Hypermedia and Multimedia. 5. Christina E. Evangelou, Manolis Tzagarakis, Nikos Karousos, George Gkotsis, Dora Nousia, (2006). Augmenting collaboration tools with personalization services towards learning. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies. ηµοσιεύσεις σε Συνέδρια 1. N. Karousos, S. Papaloukas, N. Kostaras, M. Xenos, M. Tzagarakis and N. Karacapilidis: Usability Evaluation of Web-based Collaboration Support Systems: the case of CoPe_it!. In Proceedings of the 3rd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2010), Corfu, Greece, September 22-24, 2010, Springer-Verlag, Berlin, Lecture Notes in AI (to appear).

5 2. M. Tzagarakis, N. Karacapilidis, N. Karousos, S. el Helou, D. Gillet and L. Esnault: Practical Lessons Learned while Developing Web 2.0 Collaboration Services for Communities of Practice. In Proceedings of the 2010 International Conference on Information Resources Management (Conf-IRM 2010), Montego Bay, Jamaica, May 16-18, 2010, (to appear). 3. Ioannis Panaretou, Nikos Karousos, Ioannis Kostopoulos, Georgia-Barbara Foteinou, Giorgos Pavlidis: Online Communities: The Case of Immigrants in Greece, Proceedings of the 3rd International Conference on e-democracy, September 2009, Athens, Greece 4. M. Tzagarakis, N. Karacapilidis, N. Karousos, S. El Helou, D. Gillet: Practical Lessons Learned while Developing Web 2.0 Collaboration Services for Communities of Practice, In proceedings of the 3rd International Workshop on Building Technology Enhanced Learning solutions for Communities of Practice, M. Tzagarakis, N. Karousos and N. Karacapilidis: On the Development of Webbased Argumentative Collaboration Support Systems. In M. Lytras, E. Damiani, J. Carroll, R. Tennyson, D. Avison, A. Naeve, A. Dale, P. Lefrere, F. Tan, J. Sipior and G. Vossen (eds.), Visioning and Engineering the Knowledge Society: A Web Science Perspective - Proceedings of the 2nd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2009), Crete, Greece, September 16-18, 2009, Springer-Verlag, Berlin, Lecture Notes in AI, Vol. 5736, pp M. Tzagarakis, G. Gkotsis, M. Hatzitaskos, N. Karousos and N. Karacapilidis: CoPe_it!: Argumentative Collaboration towards Learning. In A. Dimitracopoulou, C. O'Malley, D. Suthers and P. Reimann (eds.), Computer Supported Collaborative Learning Practices: CSCL 2009 Community Events Proceedings, Rhodes, Greece, June 8-13, 2009, International Society of the Learning Sciences, pp Best Technology Design Award Nominee. 7. N. Karacapilidis, M. Tzagarakis, N. Karousos, G. Gkotsis, V. Kallistros, S. Christodoulou, D. Nousia, C. Mettouris and P. Kyriakou: CoPe_it! - Supporting collaboration, enhancing learning. In: G. Ditsa, S. Conger and L. Janczewski (eds.), Proceedings of the 2009 International Conference on Information Resources Management (Conf-IRM 2009), Al Ain, UAE, May 21-23, 2009, CD- ROM version (paper #11). 8. M. Tzagarakis, N. Karousos, N. Karacapilidis and D. Nousia: Unleashing Argumentation Support Systems on the Web: The case of CoPe_it!. In Proceedings of the Web Science 2009 Conference, Athens, Greece, March 18-20, Manolis Tzagarakis, Nikos Karacapilidis, Nikos Karousos, (2008). Augmenting Awareness In Data-Intensive Web-Based Collaboration. In Proceedings of the 4th IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology (ACST 2008), Langkawi, Malaysia, April 2 4, 2008, ACTA Press, pp Sire, S., Vanoirbeek, C., Karacapilidis, N., Karousos, N., Tzagarakis, M. & Latour, T. (2008). What Makes a Software Socializable?. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008 (pp ). Chesapeake, VA: AACE. 11. Tzagarakis, M., Karousos, N., Gkotsis,G., Kallistros, V., Christodoulou, S., Mettouris, C., Kyriakou, P., Nousia D. From Collecting to Deciding : Facilitating the Emergence of Decisions in Argumentative Collaboration. Workshop of TEL Communities of Practice in the Second European Conference on Technology Enhanced Learning, Crete, Greece (2007). 12. Karousos, N., Pandis, I., Tzagarakis, M., Vaitis, M., (2006). Supporting the Provision of Specialized Taxonomic Hypermedia Services to Web Applications. In the International Workshop on architectures, models and infrastructures to

6 generate semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems. ACM. Hypertext 2006 Conference. 13. Christina E. Evangelou, Nikos Karousos, Manolis Tzagarakis, George Gkotsis, Dora Nousia (2006). Personalization Services in Argumentation Tools: a Catalyst for Learning. Workshop of TEL Communities of Practice in the First European Conference on Technology Enhanced Learning, Crete, Greece (2006). 14. Christina E. Evangelou, George Gkotsis, Nikos Karacapilidis, Nikos Karousos, Manolis Tzagarakis (2006). Enhancing Knowledge Sharing within Communities of Practice: An ICT Framework. Asia-Pacific International Conference on Knowledge Management. 15. Manolis Tzagarakis, Michalis Vaitis, Nikos Karousos (2006). Supporting the design of Behaviors in Callimachus. ACM Hypertext 2006 Conference. 16. Manolis Tzagarakis, Michalis Vaitis, Nikos Karousos (2006). Supporting the Evolution of Service Oriented Web Applications using Design Patterns. WMR Web Maintenance and Reengineering Workshop, Bari, Italy, Nikos Tsirakis, Nikos Karousos and George Gkotsis (2005). Issues of Usability in Hypermedia Systems: A Usability Estimation Questionnaire for Hypermedia Designers. Fourth International Metainformatics Symposium, Esbjerg, Denmark, 2005, ACM International Conference Proceeding Series Vol Pandis I., Karousos N., Tiropanis T. (2005). Semantically annotated hypermedia services. Proceeding of ACM Hypertext 05 Conference. 19. Karousos, N., Tsirakis, N. (2004). Assessing the Impacts of Open Hypermedia Problems on Structural Computing. Proceeding of Metainformatics Symposium (MIS 04), (Graz, Austria). 20. Karousos, N., Tzagarakis, M. and Koumparou, N. (2004). Selecting Services for Web Applications: The Open Hypermedia Case International Workshop on Web Engineering, ACM Hypertext Karousos, N., Pandis, I. (2003). Developer Support in Open Hypermedia Systems: Towards a Hypermedia Service Discovery Mechanism. Proceeding of Metainformatics Symposium (MIS 03), (Graz, Austria). 22. Karousos, N., Tzagarakis, M. and Pandis, I., (2003). Increasing the Usage of Open Hypermedia Systems: A Developer-Side Approach. Proceeding of ACM Hypertext 03 Conference (Nottingham, United Kingdom). 23. Karousos, N., Pandis, I., Siegfried, R., Tzagarakis, M. (2003). Offering Open Hypermedia Services to the WWW: A Step-by-Step Approach for the Developers. In Twelfth International World Wide Web Conference (W3C) WWW2003, (Budapest, Hungary), pp N. Karousos, I. Panaretou, I. Pandis, M. Tzagarakis: Babylon Bookmarks: A Taxonomic Approach to the Management of WWW Bookmarks. Proceeding of Meta Informatics Symposium. Denmark 2002 (MIS 02). 25. Manolis Tzagarakis, Nikos Karousos, Dimitris Christodoulakis, Siegfried Reich: «Naming as a fundamental concept of open hypermedia systems.» ACM Hypertext 2000 Conference.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστοδούλου Σωτήριος του Πανορμίτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστοδούλου Σωτήριος του Πανορμίτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χριστοδούλου Σωτήριος του Πανορμίτη E-mail: spc@hpclab.ceid.upatras.gr Ερευνητική Απασχόληση 1994-2004 Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομ/μο: Γεώργιος Δ. Στυλιαράς Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ταχ. διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο Αλεξάκος Όνοµα Χρήστος Όνοµα Πατρός Ηλίας Όνοµα Μητρός Φρειδερίκη Ηµεροµηνία Γέννησης: 26 Αυγούστου 1979 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Εθνικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μαρίνα Παπαστεργίου Είδος Αριθμός Βιβλία 0 Κεφάλαια σε βιβλία 1 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 20 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 2015 & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 01. Προσωπικά Στοιχεία... 3 02. Σπουδέσ... 3 03. Ξένες Γλώσσες... 3 04. Eπιμόρφωση... 3 05. Yποτροφίες- Διακρίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε σειρά 1.

Βιογραφικό Σηµείωµα. Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε σειρά 1. Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές Πληροφορίες Σπουδές Όνοµα: Πλέσσας Αθανάσιος Ηµεροµηνία Γέννησης: 31/10/1982 Τόπος Γέννησης: Πύργος Ηλείας, Ελλάδα Ιούνιος 2010: Λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Φουληράς ΟΝΟΜΑ: Παναγιώτης ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευριπίδης ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ευθυμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 Ιανουαρίου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών Βιογραφικό Σημείωμα Φλώρινα Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικές πληροφορίες... 3 2. Τρέχουσα Επαγγελματική Θέση...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Διεύθυνση: Αλκµήνης 2, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71305 Τηλέφωνο: 6972-033987

Βιογραφικό Σηµείωµα. Διεύθυνση: Αλκµήνης 2, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71305 Τηλέφωνο: 6972-033987 Βιογραφικό Σηµείωµα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Σφακιανάκης Στυλιανός του Γεωργίου Ηµεροµηνία Γέννησης: 6 Ιανουαρίου 1974 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΡΗΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 27 Ιανουαρίου 1975 Τόπος Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος

Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ/νση μόνιμης κατοικίας: Συγγρού 4, Ναύπλιο, 21 100. Τηλέφωνο: +30 6977 059657 (κινητό). Δ/νση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Σοφία Στάμου Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Τηλ: +30 26610 87455 E-mail: stamou@ionio.gr Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 1. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Στάμου Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011 Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Τηλ. +30 26610 87455 E-mail: stamou@ceid.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα