ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16 εκεµβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Οικονόµου Τηλ. : fax : ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών µε την εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των επαγγελµατιών αγροτών. Με το άρθρο 56 του ν.2637/1998 1, όπως αυτό ισχύει µετά την ψήφιση του πρόσφατου νόµου 3851/2010, άρθρο 9, παρ. 7, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές (Α.Π.Ε.) σε αγροτεµάχια που ανήκουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου. Ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π., η σχετική αδειοδότηση για τη χωροθέτησή τους χορηγείται αν οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρµόδιο ιαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούµενων εκτάσεων του συγκεκριµένου νοµού. 1 Το άρθρο 56 του ν.2637/1998 «Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών ιευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 200) αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 παρ. 37 του ν.2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α 223) και στη συνέχεια µε το άρθρο 9 παρ. 7 του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85) Σελίδα 1 από 12

2 Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 6β του ν.3851/2010 («Μεταβατικές διατάξεις»), τα νέα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, ισχύος έως 100kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, µέχρι τις , εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τα υπόλοιπα νέα αιτήµατα, δηλαδή αιτήµατα προς την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για χορήγηση άδειας παραγωγής ή αιτήµατα σύνδεσης προς τον αρµόδιο ιαχειριστή προκειµένου για σταθµούς που απαλλάσσονται της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής, που δεν είχαν υποβληθεί στη Ρ.Α.Ε. (ή τον αρµόδιο ιαχειριστή) έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.3851/2010 ( ). Η προτεραιότητα αυτή εξασφαλίζεται µε την προσκόµιση από τον αιτούντα σε κάθε στάδιο, πλέον των υπολοίπων δικαιολογητικών, βεβαίωσης της επαγγελµατικής ιδιότητας του αγρότη, που εκδίδεται από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «ιαδικασίες ορισµού των επαγγελµατιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)» (ΦΕΚ Β 1049). Τονίζεται ότι, σε εφαρµογή του ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α 87) (ισχύς από ) οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων µεταβιβάζονται σε αρµόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων και των Περιφερειακών τους Υπηρεσιών, όπως αυτές θα οριστούν σχετικά. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαχείριση και εξυπηρέτηση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π. από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και την παρακολούθηση της χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους σταδίων ακολουθεί σχετικό σχεδιάγραµµα. Α. Χαρακτηρισµός γεωργικής γης ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος έχει ήδη στην κατοχή του βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης, και εφόσον έχει συνταχθεί κατά τη νόµιµη διαδικασία που προβλέπεται στο µε αριθµ. πρωτ / έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το στάδιο αυτό παραλείπεται. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στην οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: 1. Αίτηµα για χαρακτηρισµό της γης, στην οποία θα εγκατασταθεί ο σταθµός, ως προς την παραγωγικότητά της (Γ.Γ.Υ.Π. ή µη), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ αριθµ / απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υ.Π.Α.Τ.) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) Καθορισµός κριτηρίων µε τα οποία διαβαθµίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες 2 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Απόφασης Α.Υ./Φ1/οικ.19598/ της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Απόφαση για την επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διάφορων τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 1630) Σελίδα 2 από 12

3 παραγωγικότητας. (ΦΕΚ Β 1528), (Η βεβαίωση χαρακτηρισµού εκδίδεται από την αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέχεια γνωµοδότησης των Νοµαρχιακών Επιτροπών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Χ.Ω.Π.)), συνοδευόµενο από 2. Υπεύθυνες δηλώσεις 3 του ενδιαφερόµενου και του αρµόδιου διπλωµατούχου µηχανικού ή µελετητή κατόχου πτυχίου περιβαλλοντικών µελετών κατηγορίας 27, στις οποίες θα δηλώνεται ότι, η έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. µέσω εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α 124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α 33) ή εφόσον αυτό συµβαίνει, ότι τα ανωτέρω σχέδια επιτρέπουν την εγκατάσταση. Οι αρµόδιες ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν κατά την έκδοση των βεβαιώσεων χαρακτηρισµού την ορθότητα του περιεχοµένου των ανωτέρω Υπεύθυνων ηλώσεων. Για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τα σχέδια χρήσεων γης αρµόδιες είναι οι οικείες ιευθύνσεις Περιβάλλοντος ή οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. Επισηµαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 56, παρ. 6.α) του ν.2637/1998 όπως ισχύει µετά την ψήφιση του ν.3851/2010, απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε αγροτεµάχια της Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π., καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. µέσω εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α 124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α 33) εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτά. Επίσης, σηµειώνεται ότι οι οικείες ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης δεν προβαίνουν σε έκδοση βεβαίωσης χαρακτηρισµού γης στην περίπτωση εκτάσεων που έχουν καθοριστεί µέσω εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α 124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α 33). H βεβαίωση χαρακτηρισµού γης εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, από τις οικείες ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερολογιακών (20) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των ως άνω αναφερόµενων δικαιολογητικών (1 και 2). Οι ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. Ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί λόγο παράτασης της αποκλειστικής προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών, εντός των οποίων χορηγείται η βεβαίωση. 3 Σηµειώνεται ότι, όπου στο κείµενο απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και δεν γίνεται ρητή αναφορά στις συνέπειες του άρθρου 22 του ν.3468/2006, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόµενό τους δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόµενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόµενες κυρώσεις σε σχετικές κείµενες διατάξεις. Σελίδα 3 από 12

4 Ειδικά, για τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, ισχύος έως 100kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, µέχρι τις και για τα οποία εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των 20 ηµερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας και διαβιβάζει το φάκελο στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η γη αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τη Γ.Γ.Υ.Π. Η αναφερόµενη βεβαίωση προσκοµίζεται στη θέση της βεβαίωσης χαρακτηρισµού γης ως Γ.Γ.Υ.Π. και µαζί µε τα υπόλοιπα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αρκεί για την έκδοση της Έγκρισης Εργασιών όµησης Μικρής Κλίµακας. Β. Έκδοση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. (αφορά µόνο περιπτώσεις χαρακτηρισµού της γης ως Γ.Γ.Υ.Π.) Υπεύθυνες για την έκδοση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 56, παρ. 6.α), εδάφιο έκτο του ν.2637/1998 (κάλυψη 1%), όπως ισχύει, είναι οι οικείες ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, στις οποίες ο ενδιαφερόµενος καλείται να υποβάλει σχετική αίτηση συνοδευόµενη από τη βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή τη βεβαίωση παρέλευσης προθεσµίας, όπως περιγράφεται στο στάδιο Α. Η οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης θα αντλεί τα απαιτούµενα στοιχεία για τον υπολογισµό της καλυφθείσας έκτασης ανά νοµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 56, παρ. 6.α), εδάφιο έκτο, του ν.2637/1998 (κάλυψη 1%) όπως ισχύει, από τον Πίνακα που καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ( Ενέργεια Υπηρεσία ΑΠΕ Ενηµέρωση Επενδυτών Εκτίµηση περιθωρίου εγκατάστασης ΦΒ σε γεωργική γη). Ο παραπάνω πίνακας, δύναται να προσκοµίζεται στη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης από τον αιτούντα. Στο σώµα της ανωτέρω άδειας περιλαµβάνεται, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010, όρος, σύµφωνα µε τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. Σε περίπτωση που κατά τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας για Φ/Β σταθµούς έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 56, παρ. 6.α), εδάφιο ένατο του ν.2637/1998, όπως ισχύει, Κοινή Υπουργική Απόφαση, τότε η άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π., περιλαµβάνει τους όρους που προβλέπονται σε αυτή την Κ.Υ.Α. ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω άδεια προβλέπεται µόνο για την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. κατά τα ρητώς οριζόµενα στο άρθρο 56, παρ. 6.α), του ν.2637/1998 και χορηγείται µόνο αν πληρούται η προϋπόθεση του έκτου εδαφίου της παραγράφου αυτής (κάλυψη 1%). Η εγκατάσταση των σταθµών Α.Π.Ε. των λοιπών τεχνολογιών, όπως και των απαιτούµενων έργων σύνδεσης σταθµού Α.Π.Ε. οποιασδήποτε τεχνολογίας µε το Σύστηµα ή το ίκτυο σε Γ.Γ.Υ.Π., επιτρέπεται, χωρίς τη χορήγηση της ανωτέρω ιδιαίτερης άδειας, σε όλη την Επικράτεια µε εξαίρεση τις περιοχές που περιλαµβάνονται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 6.α) του άρθρου 56 του ν.2637/1998 όπως ισχύει (Αττική κ.λπ.) στις οποίες απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων. Σελίδα 4 από 12

5 Μετά το πέρας της αξιοποίησης των σταθµών Α.Π.Ε. για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προβεί σε έργα αποξήλωσης του εξοπλισµού και αποκατάστασης του αγροτεµαχίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 22 του ν.3468/2006 όπως ισχύει κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόµενες κυρώσεις στις σχετικές κείµενες διατάξεις. Γ. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Γ.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση για έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση απαλλαγής του προς εγκατάσταση σταθµού από την υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8, παρ. 13 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.3851/2010, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην οικεία ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ( Ι.ΠΕ.ΧΩ.): 1. Αίτηµα για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόµενου και του αρµόδιου διπλωµατούχου µηχανικού ή µελετητή κατόχου πτυχίου περιβαλλοντικών µελετών κατηγορίας 27, µε το εξής περιεχόµενο: «Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 8, παρ. 13 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι: (α) σε ακτίνα 150µ. από τις κορυφές του πολυγώνου του σκοπούµενου σταθµού δεν υφίστανται άλλοι σταθµοί της ίδιας τεχνολογίας για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, ή, εάν υφίστανται, η ισχύς του συνόλου των σταθµών, συµπεριλαµβανοµένου του υποβαλλόµενου αιτήµατος, δεν υπερβαίνει τα kw 4. Η δήλωσή µου αυτή γίνεται µε βάση δηµοσιοποιηµένα στοιχεία ή ίδια προφανή γνώση µου. (β) Η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός Α.Π.Ε. δεν βρίσκεται σε οριοθετηµένη περιοχή του δικτύου Natura 2000, σύµφωνα µε τον χάρτη Natura 2000 Map Viewer ο οποίος είναι διαθέσιµος στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. 5, ή σε παράκτια ζώνη που απέχει λιγότερο από εκατό (100) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, εκτός βραχονησίδων.» Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόµενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και οι προβλεπόµενες από το άρθρο 22 του ν.3468/2006 κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόµενες κυρώσεις στις σχετικές κείµενες διατάξεις. 4 Αναγράφεται το µέγεθος ισχύος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα όρια στο άρθρο 8 παρ. 13 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/ Σελίδα 5 από 12

6 3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης. 4. Απόσπασµα Πινακίδας ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 µε προσαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, όπου φαίνεται το πολύγωνο του σκοπούµενου σταθµού µε γεωγραφικές συντεταγµένες στο Ελληνικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ87, καθώς και οι συντεταγµένες των γηπέδων εγκατάστασης ήδη εγκατεστηµένων σταθµών της ίδιας τεχνολογίας σε ακτίνα 150µ. από τις κορυφές του πολυγώνου του αιτούµενου σταθµού και η ισχύς των σταθµών αυτών σε kw. Εφόσον υπάρχουν δηµοσιοποιηµένα στοιχεία συντεταγµένων (διαδικτυακοί τόποι αρµόδιων φορέων, Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,.Ε.Η.,.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., Ρ.Α.Ε.) ή προφανής γνώση του ενδιαφερόµενου ή του αρµόδιου µελετητή για σταθµούς για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή δεσµευτική προσφορά σύνδεσης, στο ίδιο διάγραµµα θα αποτυπώνονται και οι σταθµοί αυτοί, εφόσον η εγκατάστασή τους προβλέπεται να γίνει σε ακτίνα 150µ. από τις κορυφές του πολυγώνου του αιτούµενου σταθµού. Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα σφραγίζεται από την οικεία Ι.ΠΕ.ΧΩ. και συνοδεύει εφεξής τη βεβαίωση απαλλαγής. Η Ι.ΠΕ.ΧΩ., ως αρµόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση απαλλαγής εξετάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 13 του ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3, παρ. 2 του ν.3851/2010. Ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί λόγο παράτασης της αποκλειστικής προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, εντός των οποίων χορηγείται η σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση που, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των 20 ηµερών, δεν καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η Ι.ΠΕ.ΧΩ. µπορεί να εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου παραγωγού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιοικητική ιαδικασίας (Κ...). Σε περίπτωση που η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η βεβαίωση απαλλαγής θεωρείται χορηγηθείσα και η αδειοδότηση προχωρά µε την προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο αιτούντα κατά τα επόµενα στάδια, της πρωτοκολληµένης αίτησής του στην αρµόδια Ι.ΠΕ.ΧΩ. (ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης αποδεικνύει την παρέλευση τη προθεσµίας είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης) συνοδευόµενη από Υπεύθυνη ήλωσή του ότι δεν έχει λάβει εν τω µεταξύ αρνητική απάντηση επί του αιτήµατός του για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. από την αρµόδια Ι.ΠΕ.ΧΩ. Γ.2 Υποχρέωση για έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις / και / (ΦΕΚ Β 663), όπως ισχύουν εφαρµοζόµενες αναλόγως κατά τις διατάξεις του ν.3468/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των λοιπών διατάξεων του ν. 3851/2010, µε σχετική αίτηση στην αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή. Σελίδα 6 από 12

7 Επιπλέον, προσκοµίζεται, η άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. του σταδίου Β ή, εφόσον πρόκειται για Φ/Β σταθµούς που δεν εγκαθίστανται σε Γ.Γ.Υ.Π., η βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης του σταδίου Α. Στο σώµα της Απόφασης Ε.Π.Ο. κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010, περιλαµβάνεται όρος σύµφωνα µε τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην περίπτωση εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π.. Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία αίτηµα για Έγκριση Εργασιών όµησης Μικρής Κλίµακας µε απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. 5219/ απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Καθορισµός εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόµησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ 114), όπως ισχύει. Ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β σταθµού ισχύος µέχρι 100kW, υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση για έκδοση Έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σε αντικατάσταση αυτών της προηγούµενης παραγράφου): 1. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (όµοια µε αυτή του σταδίου Γ.1) 2. Τοπογραφικό διάγραµµα (µπορεί να είναι το ίδιο µε αυτό του σταδίου Γ.1) και διάγραµµα κάλυψης όπου φαίνεται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισµού και τυχόν άλλες εγκαταστάσεις Φ/Β συστηµάτων στο ίδιο οικόπεδο 3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου µε το ακόλουθο περιεχόµενο: «ηλώνω υπεύθυνα ότι ο αιτούµενος σταθµός δεν χωροθετείται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέµα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.» Σε περίπτωση που κάποιες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν, πρέπει να προσκοµίζεται έγκριση της αρµόδιας αρχής (π.χ. αν η έκταση είναι δασική πρέπει να προσκοµίζεται έγκριση επέµβασης). 4. Έγκριση της αρµόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται. 5. Αποδεικτικό κοινοποίησης του αντιγράφου της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και του τοπογραφικού σχεδίου στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες (δασαρχείο, Κτηµατική Υπηρεσία ή/και κατά περίπτωση άλλη αρµόδια υπηρεσία), καθώς και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 6. Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στην περίπτωση που ζητηθεί από την Πολεοδοµική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Σελίδα 7 από 12

8 Σε όλες τις περιπτώσεις σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., η ισχύς των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια των εξαιρούµενων από την υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο. του άρθρου 8, παρ. 13, του ν.3468/2006 όπως ισχύει, προσκοµίζονται για την έκδοση της Έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, η βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης του σταδίου Α και, ειδικά για Φ/Β σταθµούς σε Γ.Γ.Υ.Π., η άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. του σταδίου Β. Για τους σταθµούς της προηγούµενης παραγράφου, στο σώµα της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010, περιλαµβάνεται όρος σύµφωνα µε τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην περίπτωση εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π. Για τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, ισχύος έως 100kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους µέχρι τις , η βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης του σταδίου Α µπορεί να υποκαθίσταται από τη βεβαίωση παρέλευσης της σχετικής προθεσµίας και να αντιµετωπίζεται η γη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τη Γ.Γ.Υ.Π. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. µπορεί να διενεργεί αυτεπαγγέλτως ελέγχους σχετικούς µε τον τόπο εγκατάστασης των Φ/Β σταθµών εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ αριθµ. 5219/ Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τον σκοπό αυτό µπορεί να απευθύνει στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά ερωτήµατα. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού τα κοινοποιεί στην αρµόδια για την έγκριση Πολεοδοµική Υπηρεσία. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήµατος δύναται να διενεργεί ελέγχους δειγµατοληπτικά. Το αποδεικτικό κοινοποίησης που χορηγείται στον ενδιαφερόµενο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες σε συνέχεια της κοινοποίησης αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσής του σε αυτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ αριθµ. 5219/ Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε καµία περίπτωση δεν επέχει θέση συναίνεσης των Υπηρεσιών αυτών στα δηλούµενα. Οι Υπηρεσίες ελέγχουν το περιεχόµενο των υπεύθυνων δηλώσεων και προβαίνουν στις νόµιµες ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, χωρίς οι έλεγχοι αυτοί να καθυστερούν την έκδοση του αποδεικτικού κοινοποίησης ή την έκδοση εργασιών µικρής κλίµακας από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 2, παρ. 4 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α 168), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2, παρ. 6 του ν.2941/2001 (ΦΕΚ Α 201), δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας πάσης φύσεως δοµικές κατασκευές, π.χ. η θεµελίωση των πύργων ανεµογεννητριών, καθώς και των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπου αυτή απαιτείται. Στην έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας εµπίπτουν και οι περιπτώσεις χρήσης προκατασκευασµένων οικίσκων, εφ όσον δεν απαιτούνται έργα θεµελίωσης και έχουν αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση λειτουργικού εξοπλισµού (συσκευές ελέγχου λειτουργίας, µετασχηµατιστές, κλπ) Φ/Β και αιολικών σταθµών. Σελίδα 8 από 12

9 Ε. Έκδοση προσφοράς σύνδεσης Για τους σταθµούς που δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο ν.3851/2010 και τις σχετικές αποφάσεις. Για τους σταθµούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα στον αρµόδιο ιαχειριστή (εν προκειµένω στην αρµόδια υπηρεσία της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού.Ε.Η.) για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης, µε βάση το αντίστοιχο πρότυπο έντυπο αίτησης της.ε.η. Η περιγραφή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, καθώς και οι αρµόδιες κατά περίπτωση τοπικές ή κεντρικές υπηρεσίες ανάλογα µε την ισχύ του σταθµού είναι αναρτηµένα στον δικτυακό τόπο του ιαχειριστή (.Ε.Η.). Σηµειώνεται ότι η συναίνεση των συνιδιοκτητών για τη χρήση του εδάφους προκειµένου για την εγκατάσταση σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αποδεικνύεται µε την προσκόµιση ιδιωτικού εγγράφου µε θεώρηση του γνησίου των υπογραφών. Tα ανωτέρω αφορούν σε αιτήµατα που υποβάλλονται σε περιοχές όπου δεν έχει διαπιστωθεί ήδη κορεσµός τοπικών δικτύων. Η προτεραιότητα των επαγγελµατιών αγροτών στην εξέταση των υποβαλλόµενων αιτηµάτων κατοχυρώνεται µε ξεχωριστή αριθµοδότηση. ΣΤ. Έκδοση οριστικής και δεσµευτικής Προσφοράς Σύνδεσης Προκειµένου να εκδοθεί η οριστική και δεσµευτική Προσφορά Σύνδεσης, απαιτείται η προσκόµιση στον αρµόδιο ιαχειριστή: α) της απόφασης Ε.Π.Ο. του σταθµού ή β) της βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο. είτε της βεβαίωσης παρέλευσης του σταδίου Γ1 ή σε περίπτωση µη έκδοσης αυτών την πρωτοκολληµένη αίτηση του ενδιαφερόµενου στην αρµόδια Ι.ΠΕ.ΧΩ. (ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης αποδεικνύει την παρέλευση τη προθεσµίας είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης) συνοδευόµενη από Υπεύθυνη ήλωσή του ότι δεν έχει λάβει εν τω µεταξύ αρνητική απάντηση επί του αιτήµατός του για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. από την αρµόδια Ι.ΠΕ.ΧΩ. Ζ. Σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης στον αρµόδιο ιαχειριστή µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αυτός ορίζει. Η. Σύναψη Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον αρµόδιο ιαχειριστή αίτηµα για σύναψη Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αυτός ορίζει. Σελίδα 9 από 12

10 Στις Συµβάσεις Πώλησης που συνάπτονται µε τον αρµόδιο ιαχειριστή και οι οποίες κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αναγράφονται εφεξής οι συντεταγµένες των κορυφών του πολυγώνου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις περιπτώσεις σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται εντός οργανωµένων υποδοχέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και συνεπώς εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. αλλά και βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, οι υποψήφιοι παραγωγοί οφείλουν να προσκοµίσουν στον αρµόδιο ιαχειριστή τοπογραφικό διάγραµµα από το οποίο θα προκύπτει ότι η εν λόγω εγκατάσταση εµπίπτει στα όρια οργανωµένου υποδοχέα βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη Σελίδα 10 από 12

11 Πίνακας Αποδεκτών Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Γενική ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας, Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, , Αθήνα, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στις ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ιευθύνσεις Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος. - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, οµοκού 5, Τ.Κ , Αθήνα. Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού - Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες. Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής - Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας, Αµαλιάδος 17, Αθήνα, ιεύθυνση Οικοδοµικών & Κτιριοδοµικών Κανονισµών, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στις κατά τόπους Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. - Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Αµαλιάδος 15, Αθήνα, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στις Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου. - Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Χαλκοκονδύλη 31, , Αθήνα, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στις κατά τόπους ασικές Υπηρεσίες. - ιεύθυνση Χωροταξίας, Αµαλιάδος 17, Αθήνα, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στα Τµήµατα Γενικής Χωροταξικής Πολιτικής & Σχεδιασµού, Χρήσεων Γης & Χωρικής Οργάνωσης των Παραγωγικών ραστηριοτήτων. Περιφέρειες - ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ( Ι.ΠΕ.ΧΩ.) - ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ( Ι.Σ.Α.). Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφερειών - ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης για τις Νοµαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Χ.Ω.Π.). Σελίδα 11 από 12

12 ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα. ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ( ΕΣΜΗΕ), Κάστορος 72, Πειραιάς. ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κου Κανελλόπουλου. Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού Γραφείο Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού. Υπουργείο Εσωτερικών και Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης. Περιφέρειες Γραφεία Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών. ΡΑΕ, Πειραιώς 132, Αθήνα. Εσωτερική διανοµή Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Μανιάτη Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Μωραΐτη Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ασών. Σελίδα 12 από 12

13 Αγρότης Σχεδιάγραµµα χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους σταδίων του κειµένου: Εφαρµογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών µε την εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των επαγγελµατιών αγροτών. Ενδιαφερόµενος Αίτηµα για εξακρίβωση ιδιότητας αγρότη Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βεβαίωση Ιδιότητας Επαγγελµατία Αγρότη Αίτηµα για τον χαρακτηρισµό γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή µη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης Είναι Γ.Γ.Υ.Π.; ΟΧΙ ΝΑΙ Βεβαίωση Χαρακτηρισµού Γης * Είναι ΦΒ; ΟΧΙ ΝΑΙ Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. Αίτηµα για έκδοση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. (έλεγχος προϋπ. 1%) /νση Αγροτικής Ανάπτυξης Αίτηµα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης Αρµόδιος ιαχειριστής εσµευτική Προσφορά Σύνδεσης Αίτηµα για Σύναψη Σύµβαση Σύνδεσης Αρµόδιος ιαχειριστής Αίτηµα για Σύναψη Σύµβαση Πώλησης Αρµόδιος ιαχειριστής ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ Σύµβαση Σύνδεσης Σύµβαση Πώλησης Απόφαση Ε.Π.Ο. Υποβολή ΜΠΕ ΟΧΙ για έκδοση ΟΧΙ απόφαση Ε.Π.Ο. Αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή Απαλλαγή από Ε.Π.Ο. (βάσει αρθ. 3 παρ.2 ν.3851) ΝΑΙ Αίτηµα για έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας Πολεοδοµική Αρχή Έγκριση Εργασιών όµησης Μικρής Κλίµακας Βεβαίωση Απαλλαγής από Ε.Π.Ο. Αίτηση για απαλλαγή από την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. /νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας * Ειδικά, για τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, για τα οποία εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των 20 ηµερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

14 Σχεδιάγραµµα χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους σταδίων του κειµένου: Εφαρµογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών µε την εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των επαγγελµατιών αγροτών. Στάδια ικαιολογητικά Υπηρεσία Υποβολής ικαιολογητικών Α. Χαρακτηρισµός Γεωργικής Γης Β. Έκδοση Άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. (κάλυψη 1%), (αφορά µόνο περιπτώσεις εγκατάστασης Φ/Β και µόνο σε Γ.Γ.Υ.Π.) 1. Αίτηµα για τον χαρακτηρισµό γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή µη 2. Υπεύθυνες ηλώσεις ότι η έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. µέσω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε. 1. Αίτηση 2. Βεβαίωση χαρακτηρισµού Γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Χορηγούµενο Έγγραφο Βεβαίωση Χαρακτηρισµού Γης * Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. Γ. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Γ.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Ε.Π.Ο. 1. Αίτηµα 2.Υπεύθυνες ηλώσεις 3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης Ι.ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Βεβαίωση Απαλλαγής από Ε.Π.Ο 4. Απόσπασµα Πινακίδας ΓΥΣ κλίµακας 1:5000 µε προσαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα που σφραγίζεται από την Υπηρεσία Γ.2 Υποχρέωση για έκδοση Απόφασης Ε.Π.Ο. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση σύµφωνα µε τους ν.34682/006 και 3851/2010 και τις ΚΥΑ / και / αναλόγως εφαρµοζόµενες Αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή Απόφαση Ε.Π.Ο. Επιπλέον, για Φ/Β σταθµούς: Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β (σε περίπτωση Γ.Γ.Υ.Π.) ή Χαρακτηρισµός Γης (σε περίπτωση µη Γ.Γ.Υ.Π.) *Ειδικά, για τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, για τα οποία εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των 20 ηµερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

15 Σχεδιάγραµµα χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους σταδίων του κειµένου: Εφαρµογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών µε την εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των επαγγελµατιών αγροτών. Στάδια ικαιολογητικά Υπηρεσία Υποβολής ικαιολογητικών. Έγκριση Εργασιών όµησης Μικρής Κλίµακας Ε. Έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης ΣΤ. Έκδοση Οριστικής και εσµευτικής Προσφοράς Σύνδεσης Αίτηµα συνοδευόµενο από δικαιολογητικά οριζόµενα στην Απόφαση 5219/ , όπως ισχύει Για Φ/Β σταθµούς µέχρι 100ΚW: 1. Αίτηµα 2. Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης 3. Τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:5.000 και διάγραµµα κάλυψης 4. Υπεύθυνη ήλωση 5. Αποδεικτικό Κοινοποίησης 6. Έγκριση αρµόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας 7. Έγκριση από Ε.Π.Α.Ε. όπου απαιτείται Επιπλέον, για τα έργα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα όρια των εξαιρούµενων από την υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο 8. Βεβαίωση Χαρακτηρισµού Γης 9. Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β (σε περίπτωση Γ.Γ.Υ.Π.) Συµπληρωµένο έντυπο συνοδευόµενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Βεβαίωση Απαλλαγής από Ε.Π.Ο. (για απαλλασσόµενους σταθµούς) ή Απόφαση Ε.Π.Ο. (για µη απαλλασσόµενους σταθµούς) Ζ. Σύµβαση Σύνδεσης Αίτηµα συνοδευόµενο από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο ιαχειριστής Η. Σύµβαση Πώλησης και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αίτηµα συνοδευόµενο από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο ιαχειριστής Ειδικά για εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. εντός οργανωµένων υποδοχέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων επιπλέον: τοπογραφικό διάγραµµα όπου προκύπτει ότι η εγκατάσταση εµπίπτει στα όρια οργανωµένου υποδοχέα βιοµηχανικών δραστηριοτήτων Πολεοδοµική Υπηρεσία Αρµόδιος ιαχειριστής Αρµόδιος ιαχειριστής Αρµόδιος ιαχειριστής Αρµόδιος ιαχειριστής Χορηγούµενο Έγγραφο Έγκριση Εργασιών όµησης Μικρής Κλίµακας Προσφορά Σύνδεσης εσµευτική Προσφορά Σύνδεσης Σύµβαση Σύνδεσης Σύµβαση Πώλησης Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : (2310) , Fax :

9 ο χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : (2310) , Fax : Περίληψη Νόµου 3468/2006 για θέµατα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Σύµφωνα µε τον Νόµο 3468/2006 οι διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτώνται από τα επίπεδα εγκατεστηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ 1. Τι καινούργιο φέρνει ο νέος νόμος; Ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ). Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 1. Καθορίζεται εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Δεκέμβριος 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ηµήτριος Τσαλέµης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν/µίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Πειραιώς 132 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax:210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα