ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ"

Transcript

1 ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 168), δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι 20 κιλοβάτ (KW). Αντίθετα, για µεγαλύτερα έργα απαιτείται η εξασφάλιση δύο (2) αδειών, της άδειας παραγωγής και της άδειας εγκατάστασης. Εφόσον έχουν εξασφαλιστεί αυτές οι άδειες (και µόνο τότε), µπορεί κανείς να υποβάλλει αίτηση για πιθανή επιδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ). Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις διασύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος µε το δίκτυο, απαιτείται η θετική γνώµη της ΕΗ για τους όρους σύνδεσης. Η εξασφάλιση των αδειών παραγωγής και εγκατάστασης µπορεί να αποβεί µία επίπονη και συχνά βασανιστική διαδικασία που διαρκεί συνήθως 1 µε 2 χρόνια (ενίοτε και παραπάνω) και, κατά περίπτωση, µπορεί να περιλαµβάνει, ούτε λίγο ούτε πολύ, έως και 15 διαφορετικά στάδια! Και όλα αυτά για συστήµατα, η εγκατάσταση των οποίων απαιτεί λίγες µέρες! ΣΤΑ ΙΟ 1: Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Για την εξασφάλιση της άδειας παραγωγής, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη δύο φορέων, της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ, η οποία γνωµοδοτεί) και εν συνεχεία του ΥΠΑΝ (το οποίο αποφασίζει). Η διαδικασία αυτή (µε βάση την εµπειρία από διάφορα έργα ισχύος λίγων δεκάδων ή εκατοντάδων κιλοβάτ) διαρκεί συνήθως από 5 έως και 18 µήνες. ΣΤΑ ΙΟ 2: Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εξασφάλιση της άδειας αυτής είναι αρκετά πιο επίπονη, αφού απαιτούνται (κατά περίπτωση) έως και 13 διακριτά στάδια. Συγκεκριµένα, υποβάλλεται αρχικά αίτηση στην αρµόδια Περιφέρεια. Οι χρόνοι διεκπεραίωσης διαφέρουν σηµαντικά από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σηµάδι ότι υπάρχει αναίτια γραφειοκρατική καθυστέρηση. Μεταξύ των

2 δεκάδων εγγράφων που απαιτούνται, σηµαντικό ρόλο παίζουν η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Στην όλη διαδικασία εµπλέκονται κατά περίπτωση (αλλά όχι πάντα όλοι): - Η Περιφέρεια - Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩ Ε - Το Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε - Το Υπουργείο Πολιτισµού (ΥΠΠΟ) - Η τοπική υπηρεσία του ΥΠΠΟ - Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) - Ο ΟΤΕ - Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Το ΥΠΕΧΩ Ε, το ΥΠΑΝ και το ΥΠΠΟ σε περίπτωση που το έργο θα πραγµατοποιηθεί σε περιοχή NATURA (απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση). Ακολουθεί έγκριση επέµβασης σε δασική έκταση (αν βέβαια το έργο γίνεται εκτός οικισµού). Εδώ υπάρχουν τέσσερα (4) στάδια: - ασαρχείο - ιεύθυνση Νοµαρχίας - Περιφέρεια - Υπουργείο Γεωργίας Η όλη διαδικασία για την απόκτηση άδειας εγκατάστασης διαρκεί συνήθως από 6 έως και 18 µήνες. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝ Αφού προσκοµιστούν οι άδειες παραγωγής και εγκατάστασης και ο επενδυτής επιθυµεί να λάβει επιδότηση από το ΕΠΑΝ (όπου έχει καταθέσει σχετικό φάκελο και µελέτη), ακολουθούν άλλοι 6-8 µήνες για την έγκριση της επιδότησης (εφόσον φυσικά το έργο επιλεγεί). Σηµειωτέον, ότι δικαίωµα υποβολής φακέλου στο ΕΠΑΝ έχουν µόνο επιχειρήσεις και µόνο για φωτοβολταϊκά συστήµατα >5 KW. Για τα συστήµατα έως 20 KW, δεν απαιτούνται όπως είπαµε άδειες παραγωγής και εγκατάστασης. Παρόλα αυτά, αν κάποιος επιθυµεί να λάβει επιδότηση από το ΕΠΑΝ, θα πρέπει να προσκοµίσει: - Απαλλακτικό από τη ΡΑΕ (για την άδεια παραγωγής). - Απαλλακτικό από το ΥΠΑΝ (για την άδεια εγκατάστασης). - Απαλλακτικό από την αρµόδια Νοµαρχία (για τη µη υποχρέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων). 2

3 - Απαλλακτικό από την αρµόδια Πολεοδοµία (για τη µη τροποποίηση των οικοδοµικών όρων στο κτίριο που εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό). ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΗ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Σε περίπτωση διασύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος µε το δίκτυο, απαιτείται η γνωµοδότηση της ΕΗ, διαδικασία που σύµφωνα µε το νόµο δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 3 µήνες. Για τα µικρά συστήµατα (κάτω των 20 κιλοβάτ) η γνωµοδότηση της ΕΗ δίνεται συνήθως σε λίγες µέρες ή εβδοµάδες. 3

4 Απαιτούµενος χρόνος για αδειοδότηση έργου φωτοβολταϊκών (>20 KW, µε επιδότηση από το ΕΠΑΝ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΜΗΝΕΣ) Άδεια παραγωγής Άδεια εγκατάστασης Έγκριση επιδότησης ΕΠΑΝ Γνωµοδότηση ΕΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ½ χρόνια 4

5 Απαιτούµενος χρόνος για αδειοδότηση έργου φωτοβολταϊκών (>20 KW, χωρίς επιδότηση από το ΕΠΑΝ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΜΗΝΕΣ) Άδεια παραγωγής Άδεια εγκατάστασης Γνωµοδότηση ΕΗ ΣΥΝΟΛΟ χρόνια 5

6 Απαιτούµενος χρόνος για αδειοδότηση έργου φωτοβολταϊκών (<20 KW, µε επιδότηση από το ΕΠΑΝ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΜΗΝΕΣ) Απαλλαγή από ΡΑΕ (για άδεια παραγωγής) Απαλλαγή από ΥΠΑΝ (για άδεια εγκατάστασης) Απαλλαγή από Νοµαρχία (για περιβαλλοντικές επιπτώσεις) Απαλλαγή από Πολεοδοµία (για µη τροποποίηση οικοδοµικών) Έγκριση επιδότησης ΕΠΑΝ Γνωµοδότηση ΕΗ ΣΥΝΟΛΟ µήνες 6

7 Απαιτούµενος χρόνος για αδειοδότηση έργου φωτοβολταϊκών (<20 KW, χωρίς επιδότηση από το ΕΠΑΝ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΜΗΝΕΣ) Γνωµοδότηση ΕΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 εβδοµάδα - 3 µήνες 7

8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ εδοµένης της φύσης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων (αθόρυβη λειτουργία, παντελής έλλειψη εκποµπών ρύπων, ευκολία ενσωµάτωσης σε δοµικές κατασκευές, πολύ µικρός χρόνος εγκατάστασης), προτείνεται µία απλή διαδικασία αδειοδότησης. Συγκεκριµένα, προτείνεται να γίνει διαχωρισµός µεταξύ δύο κατηγοριών εφαρµογών. 1. Φωτοβολταϊκά σε κτίρια (περιλαµβανοµένων αγροικιών και βιοµηχανικώνβιοτεχνικών κτιρίων), σε δοµικές κατασκευές και σε ελεύθερα οικόπεδα εντός οικισµών Προτείνεται να µην απαιτούνται άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ανεξαρτήτως της ισχύος των εγκατεστηµένων φωτοβολταϊκών (ούτως ή άλλως υπάρχει πρακτικά όριο που καθορίζεται από το µέγεθος των κτιρίων και των ελεύθερων οικοπέδων εντός οικισµών). Ο ενδιαφερόµενος υπογράφει απλώς ένα πρωτόκολλο σύνδεσης µε τη ΕΗ (ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική εταιρία µελλοντικά), εφόσον φυσικά το σύστηµα είναι διασυνδεδεµένο. Η ΕΗ οφείλει να απαντήσει το πολύ σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, να τεκµαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή. 2. Φωτοβολταϊκά σε οικόπεδα εκτός οικισµών Εδώ προτείνεται να ισχύσει ένας διαχωρισµός µε βάση την ισχύ των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Για τα συστήµατα που είναι 100 KW, να απαιτείται απλώς η υπογραφή ενός πρωτοκόλλου σύνδεσης µε τη ΕΗ (ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική εταιρία µελλοντικά), εφόσον φυσικά το σύστηµα είναι διασυνδεδεµένο. Η ΕΗ οφείλει να απαντήσει το πολύ σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, να τεκµαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή. Για αυτόνοµα συστήµατα 100 KW να είναι ελεύθερη η εγκατάσταση. Για τα συστήµατα από 100 KW έως 5 MW, προτείνεται να απαιτούνται: [α]. Άδεια παραγωγής (µόνο για διασυνδεδεµένα συστήµατα) Η άδεια αυτή δίνεται από το ΥΠΑΝ µετά από γνωµοδότηση της ΡΑΕ. Τόσο η ΡΑΕ, όσο και το ΥΠΑΝ οφείλουν να απαντήσουν το πολύ σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες έκαστος (µέγιστο σύνολο: 30 ηµέρες). Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, να τεκµαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή. [β]. Άδεια εγκατάστασης 8

9 Αδειοδοτούσα αρχή προτείνεται να είναι η οικεία Νοµαρχία. Αυτή συµβουλεύεται την ιεύθυνση Περιβάλλοντος και τη ιεύθυνση ασών της Νοµαρχίας και, κατά περίπτωση, την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων και, µε τη σύµφωνη γνώµη τους, εγκρίνει ή όχι το έργο ή θέτει συγκεκριµένους όρους για την πραγµατοποίησή του. Η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να απαντήσει το πολύ σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, να τεκµαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή. Για τα συστήµατα από 5 MW και πάνω, προτείνεται να απαιτούνται: [α]. Άδεια παραγωγής Η άδεια αυτή δίνεται από το ΥΠΑΝ µετά από γνωµοδότηση της ΡΑΕ. Τόσο η ΡΑΕ, όσο και το ΥΠΑΝ οφείλουν να απαντήσουν το πολύ σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες έκαστος (µέγιστο σύνολο: 30 ηµέρες). Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, να τεκµαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή. [β]. Άδεια εγκατάστασης Αδειοδοτούσα αρχή προτείνεται να είναι η οικεία Περιφέρεια. Αυτή συµβουλεύεται την ιεύθυνση Περιβάλλοντος και τη ιεύθυνση ασών της οικείας Νοµαρχίας και, κατά περίπτωση, την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων και, µε τη σύµφωνη γνώµη τους, εγκρίνει ή όχι το έργο ή θέτει συγκεκριµένους όρους για την πραγµατοποίησή του. Για την πραγµατοποίηση του έργου θα απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Αρµόδια για την προώθηση των σχετικών φακέλων και εγγράφων θα είναι η αδειοδοτούσα αρχή, ώστε ο ενδιαφερόµενος επενδυτής να έρχεται σε επαφή µε µία µόνο αρχή. Η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να απαντήσει το πολύ σε σαρανταπέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, να τεκµαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή. 9

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα