3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών,"

Transcript

1 1. Γενικοί όροι- Εισαγωγή Ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης (πώλησης) των προϊόντων SWAROVSKI μέσω διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») ιδιοκτησίας της επιχείρησης με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΜΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ», (εφεξής «η επιχείρηση/εταιρεία») η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στο δήμο Περιστερίου Αττικής και επί της οδού Καραθεοδωρή αρ. 4, Τ.Κ με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Α Περιστερίου. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται κατά τη χρήση καθώς και κατά τη συναλλαγή σας με το Κατάστημα. Το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο Κατάστημα. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης, η δε χρήση του ιστοτόπου μετά τη γενόμενη τροποποίηση λογίζεται ως πλήρης αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις καθώς περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών εκ μέρους σας. Σε περίπτωση δε μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του crystalgalaxy.gr. 2. Προσωπικά Δεδομένα Η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα χρηστών /επισκεπτών παρά μόνο εάν παρέχονται οικειοθελώς από τους ίδιους. Στο Κατάστημα μπορείτε να πλοηγηθείτε χωρίς να προβείτε σε αποκάλυψη προσωπικών σας στοιχείων ωστόσο είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, στοιχεία πιστωτικής σας κάρτας κλπ.), κατά κανόνα για την επεξεργασία και διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και της εν γένει online εμπορικής συναλλαγής σας με το Κατάστημα αλλά και για τη δημιουργία προσωπικού σας λογαριασμού CrystalGalaxy, μέσω του οποίου επωφελείστε από περισσότερες υπηρεσίες. Η επιχείρηση δύναται εξ αυτού του λόγου να προβαίνει στη συλλογή πληροφοριών από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον πλοηγό σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (ΙP) κατά την πλοήγησή σας στο Κατάστημα με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού CrystalGalaxy, επιβεβαιώνει όμως ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την επιχείρηση, τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών,

2 η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συναλλακτική ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Τούτο επιτυγχάνεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL (SecureSocketLayer) με κρυπτογράφηση 128-bit για ασφαλείς εμπορικές online συναλλαγές. Προσωπική ασφάλεια αποτελεί επίσης το password κάθε χρήστη που δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό CrystalGalaxy γι αυτό και συνιστάται στους χρήστες του crystalgalaxy.gr για λόγους ασφαλείας να αλλάζουν τακτικά το password τους και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών. Στο Κατάστημα είναι πιθανό αν εντοπίσετε συνδέσμους (links), οι οποίοι οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), μη συνδεδεμένους με την επιχείρηση ή το Κατάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση ή το Κατάστημα δεν θεωρείται ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων στους οποίους παραπέμπουν και ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών προκύψει από τη διασύνδεση και χρήση των δικτυακών αυτών τόπων, για την αποκατάσταση της οποίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι, στους οποίους και μόνο πρέπει να απευθυνθεί ο χρήστης. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι το Κατάστημα δύναται να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στο επισκέπτη/πελάτη σημαντικές υπηρεσίες: αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι ή στη WishList, κατάσταση παραγγελιών κ.ά. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη/πελάτη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στο Κατάστημα, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεών σας στο Κατάστημα. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/πελατών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν και δεν διατηρούν ή μεταφέρουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αρχεία. Μέσω των ρυθμίσεων του πλοηγού σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε ήδη αποθηκευμένα cookies ή να εμποδίσετε την εγκατάσταση νέων cookies (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα εξυπηρέτησης του πλοηγού σας) παρόλα αυτά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα μπορείτε α χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που αναφέρονται πιο πάνω. 4. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα Η επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται και παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Τα προϊόντα που πωλούνται από το Κατάστημα είναι προϊόντα της εταιρείας SWAROVSKI (εφεξής «τα προϊόντα»). Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι τελικές, συμπεριλαμβάνεται δηλαδή σε αυτές Φ.Π.Α. 23%. Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της επιχείρησης. Το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. 5. Ανήλικοι Χρήστες Ανήλικοι επισκέπτες του Καταστήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Ανήλικοι επισκέπτες του Καταστήματος δεν υποχρεούνται στη γνωστοποίηση προσωπικών τους στοιχείων και το crystalgalaxy.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Προϋπόθεση δε online εμπορικής συναλλαγής με το Κατάστημα αποτελεί η δικαιοπρακτική ικανότητα του επισκέπτη/χρήστη, ήτοι η ενηλικότητά του. 6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,

3 φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και εν γένει όλων των αρχείων του Καταστήματος είναι πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανικά σχέδια, διακριτικά γνωρίσματα, σημάδια, σύμβολα, σημεία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Επιχείρησης, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και επιχειρήσεων και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στο Κατάστημα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη. 7. Ενημερωτικά (newsletter) Το Κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα σε εσάς τους επισκέπτες/πελάτες του να επιλέξετε να ενημερώνεσθε για τα νέα Προϊόντα της επιχείρησης καθώς και για άλλες τυχόν προσφορές και υπηρεσίες της επιχείρησης με την αποστολή ενημερωτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει. Εάν δεν παραλάβετε το ενημερωτικό στα Εισερχόμενα της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (inbox), παρακαλούμε ελέγξτε τους φακέλους ανεπιθύμητης (junk/spam) ή μαζικής (bulk) αλληλογραφίας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν ενημερωτικά με την παραπάνω έννοια του όρου τα που λαμβάνετε κατά το στάδιο επεξεργασίας της παραγγελίας σας και επιβεβαιώνουν την επιλογή σας. Σε κάθε περίπτωση δύνασθε προκειμένου να διακοπεί η εν λόγω υπηρεσία να χρησιμοποιήσετε τον ειδικό σύνδεσμο (link) που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου (newsletter) που λαμβάνετε. 8. Επικοινωνία Οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού Καταστήματος δύναται να επικοινωνεί με την επιχείρηση με τους ακόλουθους τρόπους: α) Μέσω τηλεφώνου, καλώντας στο για όλη την Ελλάδα, και για το εξωτερικό , τις παρακάτω ημέρες και ώρες, δηλαδή: Δευτέρα/Τετάρτη/Σάββατο 09:00-15:00 και Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή 09:00-16:00 και 17:00-21:00 β) εγγράφως ηλεκτρονικά στη διεύθυνση γ) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας του Καταστήματος καθώς και δ) ταχυδρομικώς στον παραλήπτη: SWAROVSKI ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Καραθεοδωρή 4, Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ , Αθήνα- Ελλάδα. 9. Παραγγελία / Ακύρωση - Καθυστέρηση παραγγελίας Η υποβολή παραγγελίας προϊόντων συνιστά πρόταση αγοράς των εν λόγω προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας. Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο επιβεβαίωσης (confirmation ) στο που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Αν δεν δείτε το επιβεβαίωσης στα Εισερχόμενα (inbox), παρακαλούμε ελέγξτε τους φακέλους ανεπιθύμητης (junk/spam) ή μαζικής (bulk) αλληλογραφίας. Στην περίπτωση που δεν λάβατε το επιβεβαίωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με το Κατάστημα είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας του Καταστήματος είτε μέσω στο Με την περιέλευση του επιβεβαιωτικού λογίζεται ότι έχει καταρτιστεί και η online εμπορική σας συναλλαγή με το Κατάστημα. Σε κάθε στάδιο της συναλλαγής θα σας παρέχεται η δυνατότητα ρητής επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας προκειμένου να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή καθώς και η δυνατότητα διόρθωσης αυτής πριν την ολοκλήρωσή της πατώντας το κουμπί «Aλλαγή». Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και τη λήψη του επιβεβαιωτικού και προς το σκοπό μερική ή ολικής ακύρωσης αυτής, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κατάστημα είτε μέσω τηλεφώνου, καλώντας στο για όλη την Ελλάδα, και για το εξωτερικό , τις παρακάτω ημέρες και ώρες, δηλαδή: Δευτέρα/Τετάρτη/Σάββατο 09:00-15:00 και Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή 09:00-16:00 και 17:00-21:00 είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω στο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ωρών από τη στιγμή λήψης του που επιβεβαιώνει την καταχώρηση της παραγγελίας σας.

4 Μετά την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος, ακύρωση της παραγγελίας σας δεν είναι δυνατή. Η παράδοση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα της παραγγελίας σας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων στις αποθήκες του Καταστήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε άλλη περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του πελάτη. 10. Τρόποι παραλαβής προϊόντων / Έξοδα Αποστολής Προς το σκοπό παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων σας έχετε τις εξής δυνατότητες: Α) Να παραλάβετε τα προϊόντα χωρίς επιπλέον χρέωση από το Κατάστημά μας SWAROVSKI ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, επί της οδού Καραθεοδωρή αρ. 4 στο Περιστέρι Αττικής. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται να έχετε μαζί σας κατά την παραλαβή την αστυνομική σας ταυτότητα και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Β) Να παραλάβετε τα προϊόντα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στο χώρο σας με προεξόφληση. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής είναι 3,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για αποστολή εντός Ελλάδος. Γ) Να παραλάβετε τα προϊόντα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στο χώρο σας με αντικαταβολή (μετρητά). Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής είναι 5,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για αποστολή εντός Ελλάδος. Παραγγελίες άνω των 69,00 ευρώ δεν επιβαρύνονται ως προς την παράδοσή τους με έξοδα αποστολής για αποστολή εντός Ελλάδος. Τα έξοδα αποστολής στο εξωτερικό είναι 6,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) ανά τεμάχιο προϊόντος. Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας υποδεικνύετε το χώρο σας ως «διεύθυνση αποστολής προϊόντων», δηλαδή τη διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να σας παραδοθούν και να παραλάβετε τα παραγγελθέντα προϊόντα. 11. Τρόποι Πληρωμής Α) Αν επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημα SWAROVSKI ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ με προεξόφληση, οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι: 1) Με πιστωτική ή χρεωστικήκάρτα VISA/ ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO/ AMERICAN EXPRESS. Για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας, υπενθυμίζεται και στην οικεία θέση ότι η επιχείρηση έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο και χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, όπως το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketLayer) με κρυπτογράφηση 128-bit, 2) Με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Προεξοφλείτε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΜΑ. Τράπεζα Πειραιώς IBAN Αρ.Λογαριασμού: GR ή ALPHA BANK IBAN Αρ.Λογαρ.: GR Το κατάστημα SWAROVSKI ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ βρίσκεται επί της οδού Καραθεοδωρή 4 στο Περιστέρι Αττικής. Κατά την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα μας, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Β) Εάν επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα στο χώρο σας με προεξόφληση, οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι: 1) Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα VISA/ ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO/ AMERICAN EXPRESS, 2) Με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Προεξοφλείτε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΜΑ. Τράπεζα Πειραιώς IBAN Αρ.Λογαριασμού: GR

5 ή ALPHA BANK IBAN Αρ.Λογαρ.: GR Γ) Εάν επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα στο χώρο σας με αντικαταβολή, ο διαθέσιμος τρόπος πληρωμής είναι: - Αντικαταβολή με μετρητά. 12. Χρόνοι Παραλαβής Προϊόντων Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Οι παραγγελίες που υποβάλλονται καθημερινές έως τις 12:00 το μεσημέρι με πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή αντικαταβολή με μετρητά, παραλαμβάνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για αποστολή εντός Αττικής ενώ σε 2-3 εργάσιμες για αποστολή εκτός Αττικής. Οι παραγγελίες που υποβάλλονται καθημερινές μετά τις 12:00 το μεσημέρι με πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή αντικαταβολή με μετρητά, παραλαμβάνονται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες για αποστολή εντός Αττικής ενώ σε 3-4 εργάσιμες για αποστολή εκτός Αττικής. Οι παραγγελίες με πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης, παραλαμβάνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα πίστωσης του ποσού της τραπεζικής σας κατάθεσης για αποστολή εντός Αττικής ενώ σε 2-3 εργάσιμες από την ημέρα πίστωσης του ποσού της τραπεζικής σας κατάθεσης για αποστολή εκτός Αττικής. 13. ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ Αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και Δωροκάρτες, οι διαθέσιμοι τρόποι παραλαβής είναι: 1) "Παραλαβή στο χώρο σας με προεξόφληση" 2) "Παραλαβή από το κατάστημα Swarovski Περιστέρι με προεξόφληση", και ο διαθέσιμος τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα VISA/ ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO/ AMERICAN EXPRESS. Στην περίπτωση που η παραγγελία σας περιλαμβάνει μόνο Δωροκάρτες, ο διαθέσιμος τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα VISA/ ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO/ AMERICAN EXPRESS, και τα έξοδα αποστολής είναι 0,00. Σημειώστε τα εξής: - Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή σας, η δωροκάρτα θα αποσταλεί αυτόματα μέσω στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στη φόρμα αγοράς δωροκάρτας. - Η πληρωμή της δωροκάρτας μπορεί να γίνει μόνο μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. - Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή σας, η δωροκάρτα δεν ακυρώνεται και δεν επιστρέφεται το αντιτιμό της. -Η δωροκάρτα αφορά μόνο το ηλεκτρονικό κατάστημα Crystal Galaxy. - Η κάθε δωροκάρτα έχει ισχύ για 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της. - Η δωροκάρτα δεν εξαργυρώνεται με χρήματα Εξαργύρωση δωροκάρτας: Κάνετε τις αγορές που σας ενδιαφέρουν και κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προσθέστε στο πεδίο «Κωδικός δωροκάρτας ή κουπονιού» τον κωδικό που αναγράφεται στην δωροκάρτα σας, ώστε η έκπτωση να αφαιρεθεί από την συνολική αξία της παραγγελίας σας. Η δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 14. Υπαναχώρηση - Επιστροφή προϊόντων Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε και να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το Κατάστημα, εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και χωρίς αιτιολογία, ιδίως δε σε περιπτώσεις που αυτά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα ή έχουν ελαττώματα, με εξαίρεση την περίπτωση που το ελάττωμα είναι επουσιώδες. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεσθε με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή παραβιασθεί η συσκευασία τους καθώς και να συμπληρώσει και αποστείλει στην Επιχείρηση το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που θα παραλάβει μαζί με τα προϊόντα εντός της άνω προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται συνάμα να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, απόδειξη λιανικής, δώρα κλπ). Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την επιστροφή το Κατάστημα τηλεφωνικά στο τις παρακάτω ημέρες και ώρες, δηλαδή: Δευτέρα/Τετάρτη/Σάββατο 09:00-15:00 και

6 Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή 09:00-16:00 και 17:00-21:00 και να αποστείλει το υπό επιστροφή προϊόν συστημένο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση SWAROVSKI ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Καραθεοδωρή 4, Τ.Κ Περιστέρι-Αθήνα και θα σας ενημερώσουμε μόλις παραλάβουμε το υπό επιστροφή προϊόν. Στην περίπτωση που ασκήσετε το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης προσηκόντως και σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους και προϋποθέσεις, η επιχείρηση υποχρεούται να σας επιστρέψει το τυχόν καταβληθέν τίμημα, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων που επεστράφησαν, εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση, άλλως σε κάθε περίπτωση ενός 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής των επιστραφέντων προϊόντων. Η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, τον οποίο θα υποδείξει και γνωστοποιήσει ο ίδιος στην επιχείρηση. 15. Ευθύνη Πωλητή Η επιχείρηση έχει απέναντί σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά για τις περιπτώσεις ελαττώματος του προϊόντος ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων του έχετε τη δυνατότητα α) να ζητήσετε διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο χωρίς δική σας επιβάρυνση, εκτός αν τα παραπάνω προϋποθέτουν δυσανάλογες δαπάνες ή είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν, β) να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή γ) όπως παραπάνω να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, με τον περιορισμό που ανωτέρω υπό τον αριθμό 14 αναφέρεται. Τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε εναλλακτικά. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του πωλητή δεν υφίστανται όταν το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον πελάτη ή από ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις αυτές παραγράφονται εντός δύο ετών. 16. Περιορισμός ευθύνης Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ωστόσο ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, οφείλει όμως να ενημερώνει έγκαιρα τον τελικό καταναλωτή-πελάτη για τη μη διαθεσιμότητά τους. Στην περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων η επιχείρηση ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικής φύσεως προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την πρόσβασή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια περιήγησής τους σε αυτόν και σχετίζονται με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. 17. Εφαρμοστέο δίκαιο-λοιποί όροι Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου crystalgalaxy.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Διευκρινίζεται ρητά ότι οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της εταιρείας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την περιοχή αποστολής, από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την περιοχή αποστολής, από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το www.florasfun.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Μαρία Φλωρά ΕΠΕ" και διακριτικό τίτλο ''Βιβλιοπωλεία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Online Πολυκατάστημα "eplaza.gr"

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων Γενικά H παρούσα ιστοσελίδα περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «AQUAPUREST WATER SYSTEMS» (ΑΦΜ 044039600, ΟΥ Kαλαµαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.krikisbeauty.gr / www.krikisbeauty.com

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.krikisbeauty.gr / www.krikisbeauty.com Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.krikisbeauty.gr / www.krikisbeauty.com 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Για τις ανάγκες του παρόντος εγγράφου, οι κατωτέρω όροι χρησιμοποιούνται με την ακόλουθη έννοια: Εταιρεία:

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H ElaStiThesiTous.gr, η κίνηση ενεργών πολιτών που δημιούργησε και είναι ιδιοκτήτης τoυ δικτυακού τόπου ElaStiThesiTous.gr, είναι μια επιγραμμική (online) υπηρεσία που υποστηρίζεται από ενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα