ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Gianni Stavroulaki Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 21 Νοεµβρίου 2014 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) November 21, 2014

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Ηµεροµηνία έκδοσης: 21/11/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 OCTOBER 2014 Publication date: 21/11/2014 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...44 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...81 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...87 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H03M 13/11 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ µε δ.τ. "INTRACOM TELECOM" 19,7 χλµ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΟΡΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2)ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 4)ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5)ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19,7 χλµ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19,7 χλµ. Λεωφ. Μαρκοπούλου,19002 ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ LDPC ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ Η εφεύρεση αφορά µια µέθοδο και µια συσκευή σχετικά µε Κώδικες Ελέγχου Ισοτιµίας Χαµηλής Πυκνότητας (LDPC) για ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. Η µέθοδος περιλαµβάνει i) τον καθορισµό πακέτων δυαδικών ψηφίων στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα δυαδικά ψηφία των δεδοµένων, ii) το διαχωρισµό κάθε πακέτου δυαδικών ψηφίων σε οµάδες µε ίσο αριθµό δυαδικών ψηφίων, iii) την παροχή παραµέτρων µετατόπισης για τον προσδιορισµό περιστροφικών µπλοκ, iv) την εκτέλεση λειτουργιών µετατόπισης δυαδικών ψηφίων µέσα σε µια οµάδα χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους µετατόπισης και εκτέλεση λειτουργιών µετατόπισης οµάδων δυαδικών ψηφίων µέσα σε ένα πακέτο χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους µετατόπισης. Κάθε περιστροφικό µπλοκ καθαρίζεται από κυκλική µετάθεση ενός διαγώνιου ή αντι-διαγώνιου πίνακα και ορίζεται από µία µόνο παράµετρο µετατόπισης. Μια συσκευή κωδικοποίησης περιλαµβάνει έναν πολλαπλασιαστή αραιού πίνακα που περιλαµβάνει µια αλυσίδα από εξαρτήµατα και έναν ελεγκτή. Τα εξαρτήµατα περιέχουν µέσα µνήµης διαµορφωµένα ώστε να αποθηκεύουν οµάδες δυαδικών ψηφίων µε ίσο αριθµό δυαδικών ψηφίων, και τουλάχιστον τρία διαδοχικά µέσα επεξεργασίας διαµορφωµένα ώστε να εκτελούν δυαδικές λειτουργίες. Ο ελεγκτής έχει διαµορφωθεί ώστε να παρέχει τις παραµέτρους µετατόπισης προς τα µέσα επεξεργασίας και τα µέσα µνήµης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B23P 19/06 IPC8: F16B 5/02 IPC8: F16B 4/00 IPC8: F16B 19/12 IPC8: B25B 29/02 IPC8: F01D 25/24 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡ ΜΙΛΤΟ Ηρώων Πολυτεχνείου 64, ΣΥΡΟΣ (ΚΥΚΛΑ ΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡ ΜΙΛΤΟ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΑΒΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 64,84100 ΣΥΡΟΣ (ΚΥΚΛΑ ΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΑ-ΠΕΡΙΚΟΧΛΙ- ΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Η συνδεσµολογία κοχλία-περικοχλίου χωρίς σπείρωµα αποτελείται από ένα κοχλία (1) και ένα περικόχλιο (2) που εσωτερικά έχουν ηλεκτρικές αντιστάσεις ή διάκενα. Αρχικά, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος d2 µικρότερο του d1. Όταν αυξήσουµε τη θερµοκρασία εσωτερικά του κοχλία (1) και του περικοχλίου (2), διαστέλλονται οι διαστάσεις τους (L, P, d1, d2). Όταν το περικόχλιο (2) περάσει από τη διάσταση d1 (d2µεγαλύτερο του d1), µειώνουµε τη θερµοκρασία του περικοχλίου (2) µε αποτέλεσµα να συστέλλεται η εσωτερική διάµετρος d2 και συνεπώς συσφίγγοντας το γύρο από το d1. Όταν µειώσουµε τη θερµοκρασία και στοκοχλία (1), κατά τη ψύξη του, θα συσταλεί το µήκος (Ρ) συσφίγγοντας τα ελάσµατα. Για να τις αποσυνδέσουµε, πρώτα αυξάνουµε τη θερµοκρασία εσωτερικά τουκοχλία (1) και αφού διασταλεί το µήκος (Ρ) σταεπίπεδα της συνδεσµολογίας, αυξάνουµε και τη θερµοκρασία στο εσωτερικό του περικοχλίου (2) στα ίδια επίπεδα θερµοκρασίας µε αυτές τις συνδεσµολογίας έτσι ώστε d2 µεγαλύτερο του dl και τότε αφαιρούµε τοπερικόχλιο (2) από το κοχλία (1). 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B66B 13/08 IPC8: B66B 13/30 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΛΕΦΕΡ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΒΙ.ΠΕ.Σταυροχωρίου, ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ ΟΡΟΦΟΥ ΑΝΕΛΚΥ- ΣΤΗΡΑ Αυτόµατη θύρα ορόφου ανελκυστήρα, αποτελούµενη από το πανωκάσι, το κατωκάσι, τα πλαϊνά και τα φύλλα της θύρας ορόφου, που ο µηχανισµός οδήγησης της θύρας ορόφου είναι ενσωµατωµένος στο πανωκάσι της θύρας, ενώ τα ράουλα κύλισης και η κλειδαριά βρίσκονται επί των φύλλων της θύρας. Επιπλέον τα φύλλα ορόφου, τα οποία φέρουν στο άνω µέρος τους ράουλα κύλισης, είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε να προσαρµόζονται απευθείας επάνω στο µηχανισµό οδήγησης, που βρίσκεται τοποθετηµένος στο πανωκάσι της θύρας ορόφου, χωρίς να απαιτείται περεταίρω αλφάδιασµα ή και ρύθµιση των φύλλων της θύρας ορόφου ως προς την θέση τους στον χώρο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F21V 21/08 IPC8: F21S 10/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΜΕ.Τ. "ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε." Όθωνος 51, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όθωνος 51, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΟ ΙΟ ΙΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΚΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε φωτιστικά σποτ και πιο συγκεκριµένα σε στεγανά φωτιστικά σποτ που χρησιµοποιούνται για τον φωτισµό του κήπου, από θερµοπλαστικές πρώτες ύλες που προσφέρουν µεγάλη ηλεκτρική ασφάλεια. Προσφέρουν ευκολία και οικονοµία,χάρη στο γεγονός ότι δέχονται λαµπτήρες φωτοδιόδου (led) και δίνουν τη δυνατότητα τοποθέτησης και εναλλαγής χρωµατιστών φακών για την µεταβολή της φωτιστικής χρωµατικής απόχρωσης, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης του αρχικού λαµπτήρα. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F16L 11/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΙΟΚΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.B.E.E. Ήρωνος 10, ΚΟΡΩΠΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όθωνος 51, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΦΑΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης και πιο συγκεκριµένα σε εύκαµπτους πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης που χρησιµοποιούνται για την αποχέτευση των υγρών λυµάτων, κλιµατιστικών και άλλων µηχανηµάτων, από διαφανές θερµοπλαστικό υλικό που επιτρέπει την επίβλεψη του περιεχοµένου του σωλήνα. Ο σωλήνας αυτός θα επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο καθόλο το µήκος του σωλήνα για τυχόνεµπόδια, που αποτρέπουν την αναµενόµενη λειτουργία του, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επιθεώρησης της εγκατάστασης άµεσα, χωρίς την ανάγκη επέµβασης στην εγκατάσταση για τον εντοπισµό του προβλήµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 8/06 IPC8: A61K 8/92 IPC8: A61K 8/67 IPC8: A61K 8/97 IPC8: A61Q 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΑΖΑΡΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Οµήρου 48, ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΛΑΖΑΡΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΗΣ Η κρέµα είναι ένα σοβαρό, στέρεο παρασκεύασµα από αγνά φυτικά και ζωικά υλικά, χωρίς προσθήκη χηµικών και συντηρητικών υλικών που την κάνουν να είναι φιλική σε κάθε επιδερµίδα ακόµη και σε µικρά παιδιά. Η κρέµα δρα στοχεύοντας τις περιοχές που είναιιδιαίτερα επιρρεπείς στη χαλάρωση. Η επιδερµίδα φαίνεται πιο ανορθωµένη, συσφιγµένη και σµιλεµένη. Χρησιµοποιείται σε καθηµερινή βάση, ενισχύει τη φυσική επανορθωτική ικανότητα του δέρµατος µε επιπλέον βοήθεια που είναι απαραίτητη για ακόµη πιο εντατική ανόρθωση και µε την ενυδάτωση που διαθέτει συµβάλλει στην αντιµετώπιση της νυκτερινής αφυδάτωσης. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47B 1/03 IPC8: A47B 9/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευρυπίδου 32, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται στην κατασκευή ενός τραπεζιού που έχει τέσσερις θέσεις - στάσεις για αντίστοιχες χρήσεις. Η πρώτη του θέση έχει να κάνει µε ένα τραπέζι, σαλονιού (µικρό τραπέζι για καφέ) που τοποθετείται σε οποιονδήποτε χώρο του σαλονιού. Η δεύτερη θέση είναι πάλι η ίδια αλλά µε την τάβλα (2) αναπτυγµένη επί δύο λόγω στα δύο επιµέρους καπάκια (2α) (2β) που συνδέονται µε µεντεσέδεςβαρελάκια (5α). Η τρίτη θέση είναι µια εύκολη διαδικασία τεσσάρων κινήσεων από ένα µόνον άτοµο, όπου το τραπέζι ψηλώνει και σχηµατίζεται ένα καθηµερινό τραπέζι για το καθηµερινό φαγητό. Τέλος στην τέταρτη θέση, στην ίδια θέση ύψους αναπτύσσεται η κύρια επιφάνεια του τραπεζιού κάνοντας το ένα τραπέζι γεύµατος δείπνου για οκτώ άτοµα τουλάχιστον. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61M 27/00 IPC8: A61M 25/01 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΤΣΑΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κλεισούρας 17-19, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΛΙΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΙ ΩΝ Λυκούργου 10, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΟΥΤΣΑΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2)ΛΙΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΙ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΡ- ΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑ- ΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ Ο κοιλιακός καθετήρας φέρει οπή στο έµπροσθεν ηµισφαιρικό τελικό άκρο του µικρότερης διαµέτρου από αυτήν του ίδιου του καθετήρα (5). Στο εσωτερικό του ο στειλεός θα φέρει διογκωµένη κεφαλή (9) ώστε να µην επιτρέπεται η έξοδός του από τον καθετήρα. Σε επανεπεµβάσεις αλλαγής του κοιλιακού καθετήρα ή ολόκληρου του συστήµατος κοιλιοπεριτοναικής και κοιλιοκαρδιακής παροχέτευσης ο στειλεός αλλαγής (6)αποτελεί τον σίγουρο διάδροµο πάνω στον οποίο θα γίνει η αλλαγή του καθετήρα. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι εύκολα και µε ασφάλεια χωρίς την ανάγκη διάτρησης του εγκεφαλικού παρεγχύµατος γίνεται η αλλαγή του καθετήρα µειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα επιπλοκών καθώς και την ανάγκη για µετεγχειρητική αξονική τοµογραφία εγκεφάλου. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B42D 9/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ Προµηθέως 67, ΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΕΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΕΛΕΤΙΑ Λ.Αλεξάνδρας 136, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΕΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΕΛΕΤΙΑ Λ.Αλεξάνδρας 136,11471 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟ- ΦΗΣ ΣΕΛΙ ΩΝ Η εφαρµογή του ελαστικού δακτυλίου (1) σε ένα από τα δάκτυλα του χεριού (2) γίνεται για την ταχύτερη και ευκολότερη αλλαγή των σελίδων ενός βιβλίου, περιοδικού κ.ο.κ. Όταν δηλαδή χρησιµοποιούµε το δάκτυλό µας για να γυρίσουµε σελίδα, έχοντας εφαρµόσει τον ελαστικό δακτύλιο (1) λύνουµε το σύνηθες πρόβληµα που κολλάνε µεταξύ τους οι σελίδες ή αδυνατούµε να σηκώσουµε αυτές από την επιφάνεια που είναι τοποθετηµένες. Ελαστικός ακτύλιος περιστροφής σελίδων (1) περιστροφής σελίδων που εφαρµόζεται σε ένα από τα δάκτυλα του χεριού (2) παράγεται από καουτσούκ και έχει ενδεικτικά τις παρακάτω διαστάσεις: εσωτερική διάµετρο 15 mm, εξωτερική διάµετρο 17 mm, πάχος 1 mm, πλάτος 5 mm. Οι διαστάσεις αυτές δύναται να ποικίλουν ανάλογα µε το µέγεθος του δακτύλου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47C 4/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΕΜΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απόλλωνος 4, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. Ιωνίας 214, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΕΜΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2)ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΠΙΠΕ Η ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΡΕ- ΚΛΑ Καρέκλα αναδιπλούµενη η οποία δύναται να διαµορφωθεί σε ανοικτή θέση - χρήσης και σε κλειστή θέση - αποθήκευσης και µεταφοράς. Η καρέκλα αποτελείται από πλαίσιο (1) ζεύγους µπροστινών ποδιών και ανατοµικά διαµορφωµένης πλάτης, ηµιπλαίσιο σχήµατος ανεστραµµένου Π (2) ζεύγους πίσω ποδιών, κάθισµα ανατοµικά διαµορφωµένο (3), ράβδο ασφάλισης (4), ζεύγος λαµών ελέγχου κίνησης (5) και κοχλιωτών συνδέσµων. Το πλαίσιο (1) είναι συνδεδεµένο αρθρωτά µε το ηµιπλαίσιο (2) στο σηµείο (6-1), το ηµιπλαίσιο (2) είναι συνδεδεµένο αρθρωτά µε το κάθισµα (3) στο σηµείο (6-3), το ζεύγος λαµών ελέγχου κίνησης (5)είναι συνδεδεµένο αρθρωτά µε το κάθισµα (3) στο σηµείο (3-5) και µε το πλαίσιο (1) στο σηµείο (6-2) µέσω της ράβδου ασφάλισης (4). Κατά την ανοικτή θέση - χρήσης η ράβδος ασφάλισης (4) φωλιάζει στις εγκοπές (3-6) της κάτω επιφάνειας του καθίσµατος (3) παρέχοντας σταθερότητα και ασφάλεια ενώ η ανατοµική διαµόρφωση καθίσµατος (3-1) και πλάτης (1-3) προσφέρουν άνεση και εργονοµία στον χρήστη. Κατά τηνκλειστή θέση - αποθήκευσης και µεταφοράς, το ηµιπλαίσιο (2) και το κάθισµα (3) φωλιάζουν εντός του πλαισίου (1) ενώ η ράβδος ασφάλισης (4) φωλιάζει στις εγκοπές (2-4) και (3-7) του ηµιπλαισίου (2) και του καθίσµατος (3) αντίστοιχα ενώ το ζεύγος λαµών ελέγχου κίνησης (5) φωλιάζει στις εσοχές (3-9) του καθίσµατος (3), µε αποτέλεσµα η καρέκλα να λαµβάνει σχήµα ορθογωνικό και εντελώς επίπεδο, χωρίςεξάρσεις στοιχείων και προεξοχές τµηµάτων, προσφέροντας ευκολία στην µεταφορά και στοίβαξη καθώς και µεγάλη εξοικονόµηση χώρου κατά την αποθήκευση. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61F 9/008 IPC8: A61F 9/009 IPC8: A61F 9/013 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Συγγρού 328, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΧΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ I LOC Το σύστηµα κερατοπλαστικής Hoc είναι ένα σύστηµα που αποτελείται από 6 στοιχεία και παρέχει τριπλή διεγχειρητική στήριξη κατά την επέµβαση της διαµπερούς και πρόσθιας εν τω βάθη κερατοπλαστικής (στο µόσχευµα, στον εξωτερικό κερατοειδή και στον σκληρό χιτώνα του δέκτη). Ταυτόχρονα επιτρέπει την πρωταρχική συρραφή του µοσχεύµατος στην ανατοµική του θέση µε το σύστηµα κλειδωµένο πάνω στον οφθαλµό µε ράµµατα που µπορεί να είναι και εντελώς εσωτερικά ενταφιασµένα στο κερατοειδικό στρώµα. Το σύστηµα επίσης επιτρέπει την τέλεια συγκράτηση του δακτυλίου κοπής µοσχεύµατος δότου και κερατοειδούς δεκτού ώστε να είναι δυνατή η κοπή του κερατοειδούς του δέκτου και του µοσχεύµατος του δότη από Excimer Laser χωρίς επαφή και παραµόρφωση της επιφάνειας τοµής. Ταυτόχρονα επιτρέπει την διεγχειρητική άµεση αποκατάσταση του οφθαλµικού τόνου σχεδόν σε φυσιολογικά επίπεδα πριν την τοποθέτηση ραµµάτων και µάλιστα µε µια απλή κίνηση. Με τον τρόπο αυτό το µόσχευµα συγκρατείται από την άνω του επιφάνεια στην σχεδόν σωστή του ανατοµική θέση κρατώντας το ανατοµικό του σχήµα. Αυτές οι πρωτοποριακές δυνατότητες του συστήµατος το καθιστούν µοναδικό στο είδος του. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E05B 47/00 IPC8: E05B 63/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κολοκοτρώνη 28-30, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.Γρίβα 11,43100 ΚΑΡ ΙΤΣΑ (ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΕΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με το σύστηµα εµπλοκής εκτροπέα για πόρτες ασφαλείας µπορεί κανείς να µειώσει στο ελάχιστο την δυνατότητα διάρρηξης µιας πόρτας ασφαλείας. Οι πόρτες ασφαλείας βασίζονται κατά κύριο λόγο στα πολλαπλάσηµεία κλειδώµατος. Παρόλα αυτά τα σηµεία αυτά ελέγχονται από την κεντρική κλειδαριά και έχουν συγκεκριµένο σύστηµα µετάδοσης της κίνησης. Οι τρόποι αυτοί µπορούν εύκολα να παραβιαστούν πρώτα από όλαστην περίπτωση κλοπής του κλειδιού και δεύτερων µε την κοπή σε συγκεκριµένα σηµεία όπου υπάρχουν τα σηµεία µετάδοσης της κίνησης στους εκτροπής τα οποία είναι κοινά σε όλες σχεδόν τις πόρτες ασφαλείας. Η εφεύρεση αυτή καταφέρνει και δίνει λύση στα προβλήµατα αυτά µε την χρήση πρόσθετου µηχανισµού που είναι ανεξάρτητος από το κλειδί της κλειδαριάς. Η εφαρµογή γίνεται µε την χρήση ενός µηχανισµού εµπλοκής του εκτροπέα στο πάνω ή κάτω µέρος της πόρτας το οποίο και λειτουργεί αυτόνοµα µε την χρήση είτε τηλεχειριστηρίου είτε µε την χρήση ηλεκτροµαγνητικής κλειδαριάς ή πρόσθετου κλειδιού. Το όλο σύστηµα τοποθετείται στην υπάρχουσα πόρτα ασφαλείας χωρίς να µειώσει το ποσοστό ασφάλειας που προσφέρει το όλο σύστηµα. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F16B 2/06 IPC8: H02G 3/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ELEKTRA HELLAS Α.Ε. Γ.Κατσιµίχα, ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα στερέωσης κουτιών ενδοδαπέδιου συστήµατος, αποτελούµενη από βίδα, παξιµάδι, µεταλλικό νύχι και αντίστοιχα διαµορφωµένη υποδοχή των µεταλλικών εξαρτηµάτων στα πλαίσιατων κουτιών ώστε να είναι δυνατή η στερέωση αυτών των κουτιών σε κάθε είδος δαπέδου. Το σύστηµα στήριξης σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση αποτελείται από ένα παξιµάδι µε σπείρωµα στο µέσον (1), από ένα µεταλλικό νύχι (2) και από βίδα (3). Το παξιµάδι φέρει αριστερά και δεξιά αυτιά (4) για να ολισθαίνει στην υποδοχή των πλαισίων κουτιών ενδοδαπέδιου συστήµατος, χωρίς να περιστρέφεται. Τα πλαίσια αυτά για να συνεργάζονται µε τα πόδια κατασκευάζονται µε συνεργαζόµενες αντίστοιχες υποδοχές (5) σχήµατος πενταγώνου στα πλαίσια κουτιών ενδοδαπέδιου συστήµατος. Πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι η απλή και οικονοµική κατασκευή των συνεργαζοµένων µερών ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04B 1/19 IPC8: B63B 35/44 IPC8: E02B 17/00 IPC8: E02B 3/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Τ.Θ ΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΚΕΡΑΤΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/04/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΒΥΘΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΗ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΩΤΗ ΟΜΗ- ΧΩΡΟ ΙΚΤΥΩΜΑ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ηµικαταδυόµενες (ηµιβυθιζόµενες), ή καταδυόµενες (πλήρως βυθιζόµενες) σε ελεγχόµενο βάθος πλωτές δοµές-χωροδικτυώµατα µε µεγάλο αριθµό µελών κυλινδρικού ή άλλου σχήµατος (C,Τ, Fv h a), τα οποία διαθέτουν ανεξάρτητη ατοµική πλευστότητα και διασυνδέονται µε αρθρωτά ή σταθερά συστήµατα - συνδέσµους (N1-N1a) που επιτρέπουν άµεση - εύκολη αποσύνδεση και επανασύνδεση µελών χωρίς επίδραση στα άλλα µέλη ή στην υπόλοιπη δοµή. Όλες οι πλωτές δοµές της υπάρχουσας στάθµης της τεχνικής έχουν δύο κοινά µειονεκτήµατα, κλυδωνίζονται από τον κυµατισµό και βυθίζονται όταν υπάρχει ρήγµα στα τοιχώµατα και εισροή υδάτων σε τµήµατα της δοµής σηµαντικού όγκου που παρέχουν σηµαντικό - κρίσιµο τµήµα της συνολικής τους πλευστότητας. Οι πλωτές δοµές της εφεύρεσης είναι πρακτικά αβύθιστες και ανεπηρέαστες από τον κυµατισµό, λόγω του πολύ µεγάλου αριθµού µελών µε ανεξάρτητη - ατοµική πλευστότητα και των πολύ µικρών δυνάµεων που επιδρούν στα µέλη από την διαφοροποίηση άνωσης λόγω κυµατισµού. Η εφεύρεση παρέχει δυνατότητα για σχεδιασµό - κατασκευή ηµικαταδυόµενων ή καταδυόµενων πλωτών δοµών για κάθε εφαρµογή, είτε σε µέσα ναυσιπλοΐας είτε σε πλωτές υποδοµές για κάθε είδους εγκαταστάσεις που θα είναι απαλλαγµένες από τα ανωτέρω µειονεκτήµατα. 15

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα