The European Health Literacy Project Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας. Ελλάδα. Μετάφραση: Χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The European Health Literacy Project 2009-2012. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας. Ελλάδα. Μετάφραση: Χ."

Transcript

1 The European Health Literacy Project Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας Ελλάδα Μετάφραση: Χ. Μαγουλάς Τελική Έκθεση Βαρβάρα Κονδύλη, MSW, MPH Χαράλαμπος Μαγουλάς, Ph.D. Ελισάβετ Ιωαννίδη, Ph.D. Δημοσθένης Αγραφιώτης, Ph.D. Μάρτιος H L S - E U G r e e c e

2 Έκθεση του Προγράµµατος HLS-EU για την Ελλάδα 1. Εισαγωγή Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Health Literacy (Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας) είχε ως στόχο την δηµιουργία ενός εργαλείου µέτρησης της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος έγιναν συγκεκριµένα βήµατα (βλ. Πίνακα 1.) προς την πραγµατοποίηση µίας Ευρωπαϊκής Έρευνας για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας (HLS-EU) και το καλοκαίρι του 2011 συλλέχθηκαν τα αποτελέσµατα της Έρευνας, τα οποία παρείχαν για πρώτη φορά δεδοµένα αναφορικά µε την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ισπανία). Η έκθεση αυτή καταδεικνύει και εξετάζει τα κύρια ευρήµατα και τα βασικά πεδία ενδιαφέροντος που αφορούν στην Ελλάδα. Το Πρόγραµµα HLS-EU έχει ως έδρα το Πανεπιστήµιο του Μάαστριχτ υπό τη διεύθυνση του συντονιστή του Προγράµµατος, καθηγητή Helmut Brand. Εκτεταµένες πληροφορίες σχετικά µε την έρευνα HLS-EU και τους συνεργάτες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα: Πίνακας 1: Μέτρηση της Εγγραµµατοσύνης σε Θέµατα Υγείας στην Ευρώπη Τα αναγκαία βήµατα για τη δηµιουργία ενός εργαλείου µέτρησης της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας στην Ευρώπη περιέλαβαν τα παρακάτω: Βιβλιογραφική έρευνα των ορισµών, των εννοιών και των υπαρχόντων εργαλείων ηµιουργία ενός εννοιολογικού υποδείγµατος ως θεµέλιο για την έρευνα Μέθοδος Delphi για τη δηµιουργία ερωτηµατολογίου Focus groups που ήλεγξαν την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στις Κάτω Χώρες Πιλοτικές συνεντεύξεις που ήλεγξαν την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου στην Ιρλανδία και στις Κάτω Χώρες Κριτική θεώρηση του ερωτηµατολογίου από εµπλεκόµενους φορείς για τις τελευταίες προσαρµογές Μετάφραση στις εθνικές γλώσσες Επιβεβαίωση των επίσηµων µεταφράσεων του ερωτηµατολογίου HLS-EU-Q που χρησιµοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας Ο ορισµός του Προγράµµατος HLS-EU για την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας δηµιουργήθηκε µετά από εξέταση περισσότερων από 15 ορισµών που εντοπίστηκαν στην επιστηµονική βιβλιογραφία: Η εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας βασίζεται στη γενικότερη εγγραµµατοσύνη και περιλαµβάνει τη γνώση, τη βούληση και τις ικανότητες των ατόµων να αποκτήσουν πρόσβαση, να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να εφαρµόσουν πληροφορίες πάνω σε ζητήµατα υγείας, να κρίνουν και να αποφασίσουν αναφορικά µε θέµατα φροντίδας υγείας, πρόληψης ασθενειών και προαγωγής 2 H L S - E U G r e e c e

3 υγείας, να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής καθόλη τη διάρκεια του βίου. Κύριος Συνεργάτης Η Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας [ΕΣ Υ] προσφέρει ανώτερη µεταπτυχιακή εκπαίδευση. Τα δώδεκα τµήµατα της Σχολή καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών κλάδων. Η ΕΣ Υ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, φιλοξενεί το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS, το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς ιατροφής και το Εθνικό Κέντρο Ηπατίτιδας. Η ΕΣ Υ αποτελεί βάσει νόµου ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυµα που ασχολείται µε το ευρύτερο αντικείµενο της δηµόσιας υγείας και της διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣ Υ έχει ιδρύσει ιασυνοριακά Κέντρα ηµόσιας Υγείας µε Βαλκανικές χώρες και το Εθνικό Παρατηρητήριο για το πρόγραµµα AIDS & mobility. Η ΥΣΑ έχει διεθνή αναγνώριση τόσο από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας όσο και από την Παγκόσµια Ένωση Πανεπιστηµιακών ιπλωµάτων στην ηµόσια Υγεία (AUPHA) και είναι µέλος της Ένωσης Σχολών ηµόσιας Υγείας της Ευρώπης (ASPHER). Το Τµήµα Κοινωνιολογίας Το επιστηµονικό προσωπικό του Τοµέα Κοινωνιολογίας εργάζεται σε δύο βασικά πεδία: Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας και Επιστήµη, τεχνολογία και κοινωνία. Στο πρώτο πεδίο εξετάζονται οι ψυχοκοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της υγείας και της ασθένειας, περιλαµβάνοντας: Η Υγεία των µεταναστών και ο κοινωνικός αποκλεισµός Γενικός πληθυσµός και η απειλή του AIDS Οι αντιλήψεις των νέων για το AIDS HIV/AIDS σε ειδικούς χώρους (φυλακές). Ψυχολογικοί καθοριστές των επισφαλών συµπεριφορών απέναντι στον HIV στις φυλακές Περιορισµοί και τρόποι προσαρµογής των φορέων του HIV στην καθηµερινή ζωή Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση για το AIDS σε σχολεία Ενδυνάµωση ατόµων µε HIV/AIDS µε τη χρήση τηλεµατικής (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας) Νέες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για θέµατα δηµόσιας υγείας στην εκπαίδευση πάνω στη δηµόσια υγεία Φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων Κοινότητες και υγεία Από τη Σχολή ηµόσιας Υγείας εργάστηκαν σε αυτό το πρόγραµµα οι: ηµοσθένης Αγραφιώτης, Ph.D. (Επικεφαλής), Ελισάβετ Ιωαννίδη, Ph.D. (Συντονισµός του προγράµµατος, και Χαράλαµπος Μαγουλάς, Ph.D. (θέµατα που αφορούν το ερωτηµατολόγιο και τη µετάφρασή του) σε στενή συνεργασία µε τη Βαρβάρα Κονδύλη, MSW, MPH, σύµβουλο του προγράµµατος. Πρόσθετος συνεργάτης: Το Ελληνοαµερικανικό Πανεπιστήµιο (HAUniv) και το Ελληνοαµερικανικό Εκπαιδευτικό Κέντρο (HAEC) µη-κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ιστοσελίδες: 3 H L S - E U G r e e c e

4 & διέθεσαν στο Πρόγραµµα µία ειδική σύµβουλο τη Β. Κονδύλη, µέλος του επιστηµονικού προσωπικού του HAUniv, η οποία συµµετείχε στην αρχική οµάδα εργασία του προγράµµατος HLS-EU από το Τα ιδρύµατα HAUniv\HAEC διέθεσαν συνεργάτες οι οποίοι αποτελούν µέλη της Εθνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής. Στα έντεκα µέλη της Εθνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής περιλαµβάνονται επαγγελµατίες στη φροντίδα υγείας, εκπαιδευτικοί (ανώτατη εκπαίδευση), µέλη οργανώσεων ασθενών και φορέων που λαµβάνουν αποφάσεις σε ζητήµατα σχετικά µε την υγεία. Τα µέλη της Εθνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής συνεργάστηκαν στενά µε τη βασική ερευνητική οµάδα για τη διαµόρφωση των ερωτήσεων της έρευνας καθώς και για τους ορισµούς και τη µετάφραση όρων στα ελληνικά, για την αρχική εξέταση των αποτελεσµάτων και την επικοινωνία µε τα µέσα ενηµέρωσης η οποία συνεχίζεται. Τα µέλη της Επιτροπής τα οποία παρείχαν τη συνδροµή τους στην έρευνα είναι συγκεκριµένα ιατροί, καθηγητές στη δηµόσια υγεία, στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, στα οικονοµικά της υγείας και στη βιοηθική, γλωσσολόγοι, ψυχίατροι και εργαζόµενοι στον τοµέα της κοινωνικής ιατρικής προερχόµενοι από τα εξής ιδρύµατα: Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας, Ελληνοαµερικανικό Πανεπιστήµιο, Ελληνοαµερικανικό Εκπαιδευτικό Κέντρο, Πανεπιστήµιο Αθηνών και Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λόγοι για τη συµµετοχή στην έρευνα HLS-EU Οι συνεργάτες της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (. Αγραφιώτης, Ε. Ιωαννίδη, Χ. Μαγουλάς) σε συνεργασία µε τη σύµβουλο από το HAUniv και το HAEC (Β. Κονδύλη) είναι σε θέση να παρέχουν πολύτιµες προσεγγίσεις και να προτείνουν παρεµβάσεις σε µεγάλη κλίµακα αναφορικά µε ζητήµατα που άπτονται της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας. Καθώς η ΕΣ Υ τελεί υπό την αιγίδα τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και το Υπουργείο Παιδείας (υπεύθυνο για την εκπαίδευση και προαγωγή υγείας σε όλα τα σχολεία), ένας από τους σκοπούς και στόχους της είναι να προτείνει πολιτικές για την προαγωγή υγείας και στα δύο υπουργεία και να διεξάγει έρευνες που αφορούν στην αξιολόγηση των προληπτικών δράσεων. Οι συµµετέχοντες ερευνητές έχουν ήδη δηµοσιευµένες εργασίες πάνω στην εκπαίδευση και προαγωγή υγείας και την πρόληψη ασθενειών καθώς και πάνω στην εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας (αναγνωσιµότητα, συναίνεση κατόπιν ενηµέρωσης, εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας στους εφήβους, γεωγραφική παράµετρος της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας, κτλ [βλ. βιβλιογραφία]). Η ελληνική οµάδα υποστηρίζει και συνδηµιουργεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών πάνω στο ζήτηµα της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας. 2. Περιγραφή της έρευνας Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το Ιούλιο του 2011 από την εταιρία TNS σε όλες τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, δηλαδή Αυστρία, Βουλγαρία, Γερµανία (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία), Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ισπανία. Η έρευνα HLS-EU σχεδιάστηκε µε βάση το µοντέλο για την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας που δηµιουργήθηκε γι αυτό το ερευνητικό πρόγραµµα από µία οµάδα εργασίας των χωρών που συµµετέχουν. Η εργασία αυτή περιέλαβε την ανασκόπηση προηγούµενων ερευνών που είχαν γίνει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της 4 H L S - E U G r e e c e

5 Βόρειας Αµερικής πάνω σε έννοιες µε προσανατολισµό τον ασθενή. Η ελληνική οµάδα συµµετείχε στις συναντήσεις της οµάδας εργασίας για τη δηµιουργία του εργαλείου της έρευνας HLS-EU. Οι διαστάσεις της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας του µοντέλου της HLS-EU περιγράφονται παρακάτω στο Σχήµα 1. Σχήµα 1: Το µοντέλο της HLS-EU -- ιαστάσεις της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας Η τελική µελέτη HLS-EU που χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα αποτελείτο από 47 ερωτήσεις εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας και 39 ερωτήσεις υποβάθρου αναφορικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία και τους κοινωνικο-οικονοµικούς καθοριστές, κτλ. [συνολικά 86 ερωτήσεις] συµπεριλαµβανοµένων και των καρτών µε την ετικέτα τροφίµων (NVS). Η έρευνα υλοποιήθηκε από την εταιρία TNS για όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα η έρευνα έγινε µε τη µορφή ICAP από την TNS και πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις. Η Ελλάδα έχει 10,79 εκατοµµύρια κατοίκους, εκ των οποίων το 35% (3,8 εκατ.) ζει στην περιοχή της Αττικής (ΕΛΣΤΑΤ, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011). Τα δεδοµένα συνελέγησαν στη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας, καθώς η σύνθεση του πληθυσµού είναι αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσµού της χώρας, και πολλές εθνικές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο. Η «Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας» είναι ένας καινούριος όρος, ενώ ο ορισµός των εννοιών που χρησιµοποιήθηκαν στο εργαλείο της έρευνας έγινε µε βάση το µοντέλο της HLS-EU (Σχήµα 1), το οποίο περιλαµβάνει τον πίνακα των τριών βασικών διαστάσεων και των 12 δευτερευουσών διαστάσεων της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας (Πίνακας 2). 5 H L S - E U G r e e c e

6 Πίνακας 2: Πίνακας των διαστάσεων της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας βασισµένα στο εννοιολογικό µοντέλο της HLS-EU (Sorensen et al. 2012), που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία του ερωτηµατολογίου Εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας Πρόσβαση/Απόκτηση πληροφοριών που σχετίζονται µε την υγεία Κατανόηση πληροφοριών που σχετίζονται µε την υγεία Επεξεργασία/Αποτίµηση πληροφοριών που σχετίζονται µε την υγεία Εφαρµογή/Χρήση πληροφοριών που σχετίζονται µε την υγεία Θεραπεία και φροντίδα 1) Ικανότητα πρόσβασης σε πληροφορίες για ιατρικά ζητήµατα 2) Ικανότητα κατανόησης ιατρικών πληροφοριών και εννοιών 3) Ικανότητα ερµηνείας και αξιολόγησης ιατρικών πληροφοριών 4) Ικανότητα λήψης ενηµερωµένων αποφάσεων πάνω σε ιατρικά ζητήµατα Πρόληψη ασθενειών 5) Ικανότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν παράγοντες κινδύνου 6) Ικανότητα κατανόησης πληροφοριών και εννοιών που αφορούν παράγοντες κινδύνου 7) Ικανότητα ερµηνείας και αξιολόγησης πληροφοριών που αφορούν παράγοντες κινδύνου 8) Ικανότητα κρίσης της εγκυρότητας πληροφοριών που αφορούν παράγοντες κινδύνου Προαγωγή υγείας 9) Ικανότητα ενηµέρωσης πάνω σε ζητήµατα υγείας 10) ) Ικανότητα κατανόησης πληροφοριών και εννοιών πάνω σε ζητήµατα υγείας 11) Ικανότητα ερµηνείας και αξιολόγησης πληροφοριών πάνω σε ζητήµατα υγείας 12) Ικανότητα διαµόρφωσης έγκυρης γνώµης πάνω σε ζητήµατα υγείας 3. Ανάλυση δεδοµένων Αρχικά παρασχέθηκαν ποσοτικά δεδοµένα από την TNS η οποία πραγµατοποιεί και τις έρευνες του Ευρωβαρόµετρου ξεχωριστά ανά συµµετέχουσα χώρα και επισηµάνθηκαν κάποιοι συσχετισµοί. Η πλήρης ανάλυση των δεδοµένων που συγκρίνει όλες τις συµµετέχουσες χώρες της Ε.Ε. πραγµατοποιήθηκε από τους συνεργάτες της Αυστρίας, τους καθηγητές J. Pelikan και F. Röthlin από το Ινστιτούτο Ludwig Boltzmann στη Βιέννη. Κάθε πρόσθετη ανάλυση από µεµονωµένες χώρες θα πραγµατοποιηθεί ξεχωριστά από τους ίδιους. Η ενότητα «Συστάσεις» επισηµαίνει πρόσθετους στόχους, µελλοντικές αναλύσεις και χρήση των δεδοµένων. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις συγκριτικές αναλύσεις ανάµεσα στις συµµετέχουσες χώρες αναφορικά µε τα ευρήµατα-κλειδιά που σχετίζονται µε τις εθνικές ιδιαιτερότητες ως προς την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας. 4. Αποτελέσµατα Τα αρχικά αποτελέσµατα της έρευνας HLS-EU παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας στις Νοεµβρίου 2011 στις Βρυξέλλες, Βέλγιο (βλ.: ενώ δηµοσιευµένη πλήρης έκθεση θα είναι διαθέσιµη εντός του H L S - E U G r e e c e

7 Κύρια ευρήµατα της έρευνας HLS-EU Η συνολική κατανοµή της γενική εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας, όπως φαίνεται στο Γράφηµα Α, δείχνει ότι η Ελλάδα τείνει προς τον µέσο όρο του Ευρωπαϊκού δείγµατος. 55% του ελληνικού δείγµατος ανήκουν στην κατηγορία της «άριστης» και «επαρκούς» εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ήταν το 71% του δείγµατος των Κάτω Χωρών και το χαµηλότερο ήταν το 38% του βουλγαρικού δείγµατος. Γράφηµα Α: Κατανοµή Γενικής Εγγραµµατοσύνης σε Θέµατα Υγείας (εθνικά δείγµατα και συνολικό δείγµα) Συνολικό δείγµα Ε.Ε. [Ν=7795] *µόνο Β. Ρ.-Β. Η τάση της Ελλάδας να βρίσκεται στον µέσο όρο είναι ορατή επίσης στο µοντέλο των διαστάσεων της Ευρωπαϊκής εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας που αφορούν τη φροντίδα υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή υγείας στην κατηγορία «προβληµατική» και «ακατάλληλη» εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας 43%, 42% και 46% αντίστοιχα για την Ελλάδα, 49%, 59% και 70% αντίστοιχα για τη Βουλγαρία (η Ισπανία είχε το υψηλότερο ποσοστό, 52%, στην κατηγορία «προβληµατική/ακατάλληληλ» ως προς τη διάσταση της φροντίδας υγείας, ενώ η Βουλγαρία είχε το υψηλότερο στις άλλες δύο διαστάσεις), ενώ το χαµηλότερο ήταν 25%, 26% και 36% αντίστοιχα για τις Κάτω Χώρες. Κύρια Ευρήµατα για την Ελλάδα Το ελληνικό δείγµα των συµµετεχόντων αποτελείτο από 50,3% άνδρες και 49,7% γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας τα 46 έτη. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το 32% ανήκει από το Επίπεδο 0 (προ-πρωτοβάθµια εκπαίδευση) µέχρι το Επίπεδο 2 (χαµηλότερη δευτεροβάθµια ή δεύτερο στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης), το 40% στο Επίπεδο 3 (ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) και το 28% από το Επίπεδο 4 (µετα-δευτεροβάθµια, µη τριτοβάθµια εκπαίδευση) µέχρι το Επίπεδο 6 (δεύτερο στάδιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης). Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, το 43% του δείγµατος δεν έχει κανένα παιδί, ενώ το 73% µοιράζεται το νοικοκυριό ή συζεί µε άλλα άτοµα. εν υπήρξαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα φύλα 7 H L S - E U G r e e c e

8 Οι νεαρότερες ηλικιακές οµάδες έχουν γενικά µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε όλες τις κατηγορίες 76% του πληθυσµού θεωρεί ότι έχει «καλή» υγεία [βλ. Σχήµα 2] 74% του συνολικού πληθυσµού θεωρεί ότι είναι «εύκολο» να βρει πληροφορίες σχετικά µε µια ασθένεια οι πιο χαµηλές επιδόσεις εντοπίστηκαν: στους ανέργους (65%), στους συνταξιούχους (58%), σε αυτούς που δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασµούς τους «τις περισσότερες φορές» (57%), σε αυτούς µε χαµηλή κοινωνικοοικονοµικής κατάσταση (49%), σε αυτούς που έχουν «κακή» κατάσταση υγείας (50%), στους χρονίως πάσχοντες (57%), σε αυτούς µε ηλικία άνω των 55 (53%), στους χήρους (50%), και σε αυτούς που έχουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (36%) παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν σε αυτές τις υποοµάδες στις περισσότερες κατηγορίες εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας. Επίπεδα δυσκολίας κατά την εξέταση του εάν τα άτοµα θεώρησαν «εύκολες» ή «δύσκολες» κάποιες συγκεκριµένες εργασίες που περιγράφονται παρακάτω, τα κύρια ευρήµατα ήταν τα ακόλουθα: «Εύκολο» να κάνω»; να κατανοήσω συµβουλές που δίνονται από την οικογένεια και φίλους (88%) να πάρω αποφάσεις για την υγεία µου µε βάση τις συµβουλές που δίνονται από την οικογένεια και φίλους (81%) να κατανοήσω τι λέει ο γιατρός (87%) [όλες οι κατηγορίες συµµετεχόντων σε αυτή την εργασία είχαν ποσοστό ευκολίας >70%] να λάβω επαγγελµατική βοήθεια όταν είµαι άρρωστος (85%) να κατανοήσω τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρµακοποιού για το πως να πάρω φάρµακα (93%) [Βλ. Σχήµα 3] να κατανοήσω το φυλλάδιο που βρίσκεται µέσα στο κουτί του φάρµακου (75%) να κατανοήσω τις προειδοποιήσεις που αφορούν στην υγεία (85%) να κρίνω την αξιοπιστία των προειδοποιήσεων που αφορούν στην υγεία (83%) να κρίνω ποιες καθηµερινές συµπεριφορές σχετίζονται µε την υγεία (92%) να αντιµετωπίζω προβλήµατα ψυχικής υγείας όπως το στρες ή η κατάθλιψη (67%) να προσπαθήσω να προάγω την υγεία στον εργασιακό χώρο (51%) να κατανοήσω πληροφορίες στα ΜΜΕ για το πως να γίνω πιο υγιής (80%) να κρίνω την επίδραση των συνθηκών στέγασης στην υγεία (88%) να πάρω αποφάσεις για τη βελτίωση της υγείας µου (75%) «ύσκολο» να κάνω»; να κρίνω εάν οι πληροφορίες στα ΜΜΕ είναι αξιόπιστες (45%) [το υψηλότερο ποσοστό µε 71% ανήκει στην υποοµάδα αυτών που έχουν το πιο χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης] και οι πληροφορίες για τους κινδύνους για την υγεία που προβάλλονται στα ΜΜΕ είναι αξιόπιστες (40%) να γνωρίζω ποιες πολιτικές αλλαγές µπορεί να επηρεάσουν την υγεία (44%) [αυτή ήταν η πιο δύσκολη εργασία από όλες για τις περισσότερες δηµογραφικές κατηγορίες και κυρίως για τις πιο ευάλωτες οµάδες]. 8 H L S - E U G r e e c e

9 Σχήµα 2 Σχήµα 3 Λειτουργική εγγραµµατοσύνη στην Ελλάδα Η χρήση της Κάρτας µε την Ετικέτα Τροφίµων (NVS) είχε τα ακόλουθα κύρια ευρήµατα για την Ελλάδα: 9 H L S - E U G r e e c e

10 79% ανέφεραν ότι ήταν «εύκολο» να κατανοήσουν τις πληροφορίες στη συσκευασία τροφίµων Σωστές/Λανθασµένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούσαν στην ετικέτα της συσκευασίας παγωτού Σωστές Απαντήσεις 71% «θερµίδες kcal», 65% «µέγιστη λήψη υδρογονανθράκων» [κάτω από 45% σωστές απαντήσεις στους συνταξιούχους, οικοδόµους/γονείς/καριέρα], 51% «καθηµερινή λήψη θερµίδων», 94% απάντησαν σωστά στην ερώτηση «είναι ασφαλές να το φάω;» Λανθασµένες Απαντήσεις σχετίζονται κυρίως µε την ερώτηση για τα κορεσµένα λιπαρά the saturated fat question 57% του συνόλου απάντησαν λανθασµένα, πάνω από 55% αυτοί µε χαµηλή κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, µε κακή υγεία, και χρονίως πάσχοντες απάντησαν λανθασµένα. Η ΕΣ Υ οργάνωσε δύο συναντήσεις, η πρώτη στις 10 Οκτωβρίου 2011 και η δεύτερη στις 17 Φεβρουαρίου 2012, και οι ερευνητές κατέγραψαν σχόλια, ερωτήσεις και συµβουλές αναφορικά µε τα αποτελέσµατα για την Ελλάδα. Οι πενήντα συµµετέχοντες σε αυτές τις συναντήσεις ήταν επαγγελµατίες υγείας και φοιτητές στη δηµόσια υγεία. Τα σχόλιά τους εντάχθηκαν στο κεφάλαιο συµπερασµάτων και συζήτησης που ακολουθεί. 5. Συµπεράσµατα και συζήτηση Η έρευνα αυτή ήταν η πρώτη που πραγµατοποιήθηκε πάνω σε αυτό το αντικείµενο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και δηµιούργησε µία βάση πληροφοριών σχετικά µε την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας. Αν και είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον πιο λεπτοµερείς έρευνες για την Ελλάδα µε πιο συγκεκριµένα αποτελέσµατα, ιδίως για τη λειτουργική εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας, η έρευνα HLS-EU χαίρει εκτίµησης και θετικής αξιολόγησης καθώς παρέχει συγκριτικά αποτελέσµατα ανάµεσα στις χώρες που συµµετείχαν. Επιπλέον, οι συνεργάτες του προγράµµατος ίδρυσαν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας µε βάση τις προσπάθειες, την τεχνογνωσία και την εµπειρία άλλων χωρών. Η έρευνα εν συνόλω δείχνει ότι οι Έλληνες βρίσκονται στη µέση της διαδροµής προς την άριστη εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας σε σύγκριση µε τους πολίτες των άλλων χωρών της Ε.Ε.. Τα δεδοµένα ενδεικνύουν ότι αυτός ο αρκετά «εγγράµµατος σε θέµατα υγείας» ελληνικός πληθυσµός φαίνεται να έχει εµπιστοσύνη στις πληροφορίες που λαµβάνει και κατανοεί, οι οποίες προέρχονται από τον γιατρό του, τον φαρµακοποιό, τα ΜΜΕ ή άλλες πηγές κοινωνικής πρόνοιας, καθώς θεωρεί ότι είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσαν να θεωρηθούν υποκειµενικά καθώς ενέχουν στοιχεία προσωπικής αποτελεσµατικότητας, τρόπων επικοινωνίας κτλ. Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο ελληνικός πληθυσµός τείνει να υπερεκτιµά τις ικανότητές του ή να παρουσιάζει µία ιδεατή εικόνα του εαυτού του, η οποίο δεν συνάδει απαραίτητα µε τις πραγµατικές ή αντικειµενικά αποτιµηµένες ικανότητες. Η πρόσβαση και η χρήση ηλεκτρονικών µέσων είναι µία αρκετά καινούρια ιδέα για όλες τις ηλικίες και τα κοινωνικοοικονοµικά επίπεδα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όµως για τους πιο ηλικιωµένους. Το µεταβαλλόµενο τοπίο του ελληνικού πληθυσµού περιλαµβάνει και αλλαγές στις τάσεις αντιµετώπισης των ασθενειών, καθώς η προσωπική υγεία των ατόµων και οι επιλογές τους επηρεάζονται από την ευρύτερη κοινωνία καθώς και από την πολιτική και κοινωνικοοικονοµική διάρθρωσή της (Αγραφιώτης, 2003). Αυτό περιλαµβάνει το να µην υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες για θέµατα υγείας και ευκαιρίες εκπαίδευσης πάνω στην υγεία για νέους ανθρώπους µέσα από τα σχολεία, πράγµα που διαµορφώνει για πάντα την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας (Vardavas et.al. 2009). 10 H L S - E U G r e e c e

11 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι µία οµάδα δερµατολόγων από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε την ελληνική οµάδα του προγράµµατος HL, διεξήγαγε έρευνα πάνω στην Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας αναφορικά µε τα δερµατολογικά προβλήµατα (σχετικά µε θέµατα επικοινωνίας πάνω σε ζητήµατα που αφορούν την υγεία) και βασίστηκε για κάποιες από τις ερωτήσεις που έθεσαν πάνω στην ελληνική µετάφραση του ερωτηµατολογίου της EU-HLS. Συγκεκριµένα, η έρευνά τους περιελάµβανε ερωτήσεις διερεύνησης του γνωστικού επιπέδου, ερωτήσεις που αφορούν την πρόσβαση στο σύστηµα υγείας, ερωτήσεις πάνω στις αιτίες που προκαλούν καρκίνο του δέρµατος και ένα σχεδιασµένο τεστ λειτουργικότητας µε φωτογραφίες που πιθανόν να απεικονίζουν περιπτώσεις καρκίνου του δέρµατος και οι οποίες αντιστοιχούν σε ερωτήσεις σχετικά µε το πως αναγνωρίζουµε και προλαµβάνουµε τον καρκίνο του δέρµατος, καθώς επίσης και πως να αποκτήσουµε πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική βοήθεια. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα δηµοσιευθούν στην Ελλάδα. Αναφορικά µε την πρόσβαση στις υπηρεσίες, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι, λόγω της κρίσης, η πρόσβαση των Ελλήνων στις υπηρεσίες υγείας έχει µειωθεί (Kentikelenis et. al., 2011), αν και άλλες έρευνες δείχνουν ότι στο πρόσφατο παρελθόν αυξήθηκαν οι δαπάνες για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας από το 1995 (Tountas et.al., 2005), παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες να ελαχιστοποιηθεί ο ρόλος της ιδιωτικής βιοµηχανίας υγείας, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν το δικαίωµα στην δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, µε βάση την ίδρυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας το 1983, το οποίο περιέλαβε νοµικούς περιορισµούς για τον ιδιωτικό τοµέα (Tountas; Economou, 2010). Πριν τις εκλογές του 2009, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέταση την πρόταση να εκδοθεί µία ηλεκτρονική ταυτότητα ασθενούς για κάθε ασφαλισµένο, ώστε να µπορεί να ταυτοποιείται κάθε τρίτο πρόσωπο που ξοδεύει για υπηρεσίες υγείας (Economou). Αυτό το σύστηµα θα µπορούσε πιο εύκολα να διατηρήσει τα δεδοµένα που αφορούν τα κόστη και την πρόσβαση των ασθενών στους παροχείς φροντίδας υγείας και στα φαρµακεία. Σύµφωνη µε προηγούµενα ευρήµατα που αφορούν δηµογραφικά δεδοµένα και την υγεία, η έρευνά µας επαληθεύει το γεγονός ότι τα άτοµα µε µικρότερο εισόδηµα είτε πρόκειται για ευπαθή άτοµα (π.χ. χήρες), είτε πρόκειται για φτωχούς και άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο τείνουν να µην έχουν τόση εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους να αποκτούν και να αξιοποιούν πληροφορίες για θέµατα υγείας. Αν και η έρευνα δείχνει ότι ένα µεγάλο ποσοστό ατόµων κατανοούν τις προειδοποιήσεις για την υγεία που αναγράφονται σε ετικέτες όπως στα πακέτα τσιγάρων και πιστεύουν ότι είναι ικανοί να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις ετικέτες στις συσκευασίες τροφίµων, οι πραγµατικές συµπεριφορές (κάπνισµα και κατανάλωση αλκοόλ) και η ακρίβεια της κατανόησης της ετικέτας του παγωτού στο τεστ ενδεικνύουν το αντίθετο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι στην Ελλάδα ένας στους δύο ενήλικες καπνίζουν (45% των ανδρών, 32% των γυναικών) µε την πλειοψηφία των καπνιστών να ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα ετών (60% των ανδρών, 38% των γυναικών) [Πηγές: ΠΟΥ και Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας], ενώ, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ευρεία απαγόρευση του καπνίσµατος στη Ελλάδα έλαβε χώρα το φθινόπωρο του 2011, υπάρχει η πρόσφατη απόδειξη ότι είναι αναγκαίο να γίνουν ακόµη πολλά ώστε να αλλάξει η µακροχρόνια εγγραµµατοσύνη των πολιτών. Ίδια περίπτωση αποτελεί η συναίνεση κατόπιν ενηµέρωσης στην Ελλάδα, όπου, ενώ υπάρχει επαρκής σχέση επικοινωνίας µε τον γιατρό, δεν είναι σαφές το πως ο ασθενής αντιλαµβάνεται τη συναίνεση κατόπιν ενηµέρωσης και την παροχή πληροφοριών που αφορούν σε διαφορετικούς τρόπους θεραπείας (Falagas, et.al., 2009), οι οποίοι µε τη σειρά τους µπορούν να επηρεάσουν το πως ο ασθενής «µεταχειρίζεται» τις πληροφορίες που του παρέχουν. 11 H L S - E U G r e e c e

12 Οι πηγές πληροφοριών για θέµατα υγείας διαδικτυακές και µη πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ώστε να εντοπιστεί το ποιες ηλικιακές οµάδες προτιµούν ποια µέσα γενικά και φυσικά ποια χρησιµοποιούν ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης και τις εµπειρίες που έχουν (κοινωνική και επιστηµονική εγγραµµατοσύνη που είναι µέρος της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας). Το υλικό µε πληροφορίες για θέµατα υγείας όπως τα φυλλάδια µπορεί να µην είναι πάντοτε διαθέσιµο στο σύνολο του πληθυσµού και επίσης µπορεί να µην είναι γραµµένο µε απλή γλώσσα ώστε να είναι κατανοητή (Kondilis, 2010), ενώ, ακόµη και αν υπάρχουν διαθέσιµα φυλλάδια, συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες στην Ελλάδα όπως οι έφηβοι µπορεί να µην τα διαβάσουν καν (Vardavas, 2009). Η οικογένεια και ο γιατρός είναι αυτοί που τα άτοµα συµβουλεύονται πιο συχνά για πληροφορίες πάνω σε θέµατα υγείας (Vardavas), ενώ η έρευνα HLS-EU φαίνεται να ενδεικνύει πως η επικοινωνία ανάµεσα στους παροχείς υπηρεσιών υγείας και τους ασθενείς είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Αν και ο αριθµός των φαρµακοποιών σταθεροποιήθηκε κατά την προηγούµενη δεκαετία και είναι συγκρίσιµος µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη (Economou), η Ελλάδα έχει τον µεγαλύτερο αριθµό κατά κεφαλήν φαρµακείων στην Ευρώπη περίπου ένα φαρµακείο ανά κατοίκους και πιθανόν να είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ο αριθµός των ερωτηθέντων που απάντησε ότι είναι «εύκολο» να κατανοήσει τις οδηγίες του φαρµακοποιού του είναι µεγάλος, αν και περαιτέρω έρευνα σ αυτό το σηµείο είναι αναγκαία. Βασιζόµενα πάνω στη δύναµη της κοινωνικής πρόνοιας, τα άτοµα απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους τους για συµβουλές. Από την εποχή του Οµήρου, την κλασική και τη Βυζαντινή περίοδο, µέχρι την Ανεξαρτησία τον 19 ο αιώνα, η οικογένεια φαίνεται να είναι η βασική µεταβλητή σε µία ελληνική κοινωνία που λειτουργεί άψογα (Patterson, 1998). Επιπλέον, ο ρόλος της οικογένειας είναι αυτός της ισχυρής κοινωνικής υποστήριξης χωρίς περιορισµούς (Κονιόρδος, κ.α. 2006). Αναφορικά µε την «ανάληψη δράσης µε βάση τις πληροφορίες πάνω σε θέµατα υγεία που µου δόθηκαν», διαφωτιστικές είναι οι έρευνες πάνω στη συναίνεση κατόπιν ενηµέρωσης στην Ελλάδα, όπου οι περισσότεροι φαίνονται ικανοποιηµένοι µε την επικοινωνία και τη σχέση τους µε τον χειρουργό τους, αν και η διαδικασία επίσης περιλαµβάνει το πως η συναίνεση επικοινωνείται µε τον ασθενή, το εάν είναι αρκετός ο χρόνος ο οποίος δαπανάται από τον γιατρό ώστε να ενηµερώσει τον ασθενή και το πως ο ασθενής αντιλαµβάνεται τη διαδικασία και την παροχή πληροφοριών που αφορούν τις πιθανές επιλογές θεραπείας (Falagas, et.al., 2009). Περισσότεροι από τους µισούς του δείγµατος της έρευνας ανέφεραν ότι δαπανήθηκαν πάνω από 10 λεπτά στη διαδικασία συναίνεσης µε τον χειρουργό. Είναι δύσκολο να κάνουµε υποθέσεις σχετικά µε τις αντιλήψεις των ατόµων για το «τι» ξέρουν (ή νοµίζουν ότι ξέρουν) µε βάση ένα ή δύο παραδείγµατα λειτουργικής εγγραµµατοσύνης, πράγµα το οποίο αποτελεί και τον περιορισµό της έρευνας. Χρειάζεται να γίνει πιο λεπτοµερής ανάλυση των δεδοµένων και ειδικά τεστ λειτουργικής εγγραµµατοσύνης παρόµοια µε αυτό της ετικέτας του παγωτού στην έρευνα αυτή, ή ερωτήσεις σχετικά µε τις οδηγίες για τη λήψη φαρµάκου (φυλλάδιο µέσα στο κουτί), ή απευθείας ερώτηση γνώσης θεµάτων υγείας κτλ ώστε να προσδιοριστούν τα πραγµατικά επίπεδα εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο αντίκτυπος που θα έχει η έρευνα αυτή για την ελληνική κοινωνία (ή ακόµη και για την Ε.Ε.) από τη στιγµή που αυτή την περίοδο η χώρα έχει άλλες προτεραιότητες. εν είναι πολύ πιθανό να δοθεί µεγάλη προσοχή στην κατεύθυνση της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας, εκτός εάν πειστούν αυτοί που λαµβάνουν αποφάσεις για τη σηµασία της βελτίωσής της, τονίζοντας ότι, σε περίπτωση που εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση, η πολιτική αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση κονδυλίων. Αυτή τη στιγµή, δεν υπάρχει εξασφαλισµένη σύνδεση ανάµεσα στη λήψη αποφάσεων και την έρευνα, πράγµα γενικά δύσκολο για τη χώρα. 12 H L S - E U G r e e c e

13 Κάθε µέτρηση παρέχει την εικόνα µίας τάσης και όχι έναν απευθείας συσχετισµό ανάµεσα στην έρευνα και την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας του πληθυσµού, καθώς υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες. Εποµένως, είναι δύσκολο να αποδειχτούν πάγιες αιτιακές σχέσεις. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της Ευρωπαϊκής Έρευνας στις Βρυξέλλες τον Νοέµβριο του 2011, ο John Dalli, Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών, τόνισε τη σηµασία της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Ε.Ε., περιλαµβανοµένων και των στρατηγικών προτεραιοτήτων EU2020, που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, στο ξεπέρασµα των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας και στον πιο ενεργό ρόλο των πολιτών και των ασθενών αναφορικά µε την υγεία τους. Το ελληνικό κοινό που συναντήθηκε στην ΕΣ Υ τον Οκτώβριο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012 και εξέτασε τα αποτελέσµατα για την Ελλάδα, προσέφερε σχόλια και προτροπές µε βάση τις εµπειρίες τους και την επιστηµονική τους γνώση πάνω στο αντικείµενο. Τα σχόλια και οι ερωτήσεις που έγιναν από τους συνολικά 50 συµµετέχοντες εργαζόµενους σε ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς, επαγγελµατίες και φοιτητές στη δηµόσια υγεία, λειτούργησαν σαν το υλικό ενός focus group αναφορικά µε τις επικείµενες και άµεσες αντιδράσεις της κοινότητας. Οι διάφορες «εγγραµµατοσύνες» που εµφανίστηκαν ήταν παρόµοιες µε αυτές που περιέγραψαν οι Zarcadoolas, Pleasant και Greer (2006). Αναδείχτηκαν τα ακόλουθα σηµεία: Ερωτήσεις σχετικά µε τη µέθοδο συλλογής του δείγµατος του πληθυσµού, αν και η TNS opinion θεωρείται µία αξιόπιστη εταιρία συλλογής δεδοµένων στην Ευρώπη. υνατότητες δηµογραφικών συσχετισµών προς διερεύνηση σε περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις. Ένα παράδειγµα που αναφέρθηκε είναι ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες λόγω θανάτου του συζύγου/συντρόφου ή λόγω διαζυγίου για την ηλικιακή οµάδα 55+ µπορούν να είναι η αιτία για χαµηλότερη εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα γι αυτή την ηλικιακή οµάδα. Οι γενεακές διαφορές λόγω της δυνατότητας πρόσβασης στο σύστηµα πρόνοιας (παιδί-γονέας ή µεσήλικας και ηλικιωµένος γονέας), λόγω της µη πρόσβασης στο διαδίκτυο ή της ανεπαρκούς εµπειρίας στη χρήση υπολογιστών και µέσων (ψηφιακή εγγραµµατοσύνη ή κοινωνική εγγραµµατοσύνη), καθώς και οι θρησκευτικές/προσωπικές πίστεις (πολιτιστική εγγραµµατοσύνη) ενός ατόµου αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ένα ακόµη σχόλιο που αφορά στις γενεακές διαφορές σχετίζεται µε το σύστηµα υποστήριξης της ελληνικής οικογένειας όπου τα παιδιά φροντίζουν τους ηλικιωµένους γονείς τους. Σ αυτό το περιβάλλον είναι κατανοητό το ότι οι νεώτερες ηλικιακές οµάδες έχουν καλύτερη γνώση του συστήµατος υγείας, καθώς είναι αυτές οι οποίες οφείλουν να γνωρίζουν πως λειτουργεί το σύστηµα και όχι οι πιο ηλικιωµένοι οι οποίοι βασίζονται στα παιδιά τους. Η σηµασία της βασικής εγγραµµατοσύνης για δηµιουργία γενικής εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα σχολικά µαθήµατα πάνω σε θέµατα υγείας, εκκινώντας από το νηπιαγωγείο µέχρι το γυµνάσιο για τη δηµιουργία υποδοµής επιστηµονικής γνώσης (επιστηµονική εγγραµµατοσύνη) και για την κοινωνικοποίηση (κοινωνική εγγραµµατοσύνη) µε τον µακροπρόθεσµο στόχο της βελτίωσης της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας του γενικού πληθυσµού. 13 H L S - E U G r e e c e

14 Η αναγκαιότητα πιο λεπτοµερούς διερεύνησης της λειτουργικής εγγραµµατοσύνης ή περαιτέρω έρευνα του πως οι πληροφορίες που αφορούν στην υγεία γίνονται κτήµα των ατόµων. Συζήτηση για το πως µπορούµε να ενηµερώσουµε το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας πάνω σε αυτό το ζήτηµα και συνεχής διάδοση της πληροφορίας στα ΜΜΕ. Με βάση τη συνάντηση του HLS-EU στις Βρυξέλλες να εξετάσουµε πως µπορεί να συνεχιστεί η έρευνα για την εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας στην Ελλάδα. Η έρευνα HLS-EU έχει έναν σχεδόν διαγνωστικό χαρακτήρα στην εξέταση των βασικών περιοχών και της φύσης της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας στην Ελλάδα, αν και είχε ήδη πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείµενο (Kondilis, Vardavas). Η έρευνα αυτή παρείχε την ευκαιρία να δοκιµαστεί στον ελληνικό πληθυσµό το θεωρητικό µοντέλο που σχεδιάστηκε από την οµάδα εργασίας του προγράµµατος HLS-EU. Η µορφή της έρευνας (έκταση ερωτηµατολογίου, τύπος ερωτήσεων, περιεχόµενο) είναι µία από της πρώτες του είδους της σε εθνικό επίπεδο και γι αυτόν τον λόγο αποτέλεσε µία πολύ καλή ευκαιρία να δοκιµαστεί η εφικτότητα και η αποτελεσµατικότητα αυτού του τύπου εργαλείου στο ελληνικό κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον. Η έρευνα αυτή µας επέτρεψε να αποκαλύψουµε τη στενή σχέση ανάµεσα στην κατάσταση της υγείας των ατόµων και το οικονοµικο-κοινωνικό τους επίπεδο καθώς και να επισηµάνουµε το ότι η εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας θα είναι ένας τοµέας εξαιρετικά κρίσιµος τα επόµενα χρόνια στην Ελλάδα, όπως άλλωστε καθίσταται φανερό και από τις πρόσφατες έρευνες για τη χώρα (Kentikenelis). Έτσι, αναµένεται να αποτελέσει πρόκληση για τη χώρα η διατήρηση ενός καλού επιπέδου εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας, δεδοµένης της ενδεχόµενης πτώσης του επιπέδου της γενικής κατάστασης υγείας. Αν και η έρευνα HLS-EU παρέχει µόνο µία πρώτη προσέγγιση της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας για τον ελληνικό πληθυσµό, τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι χρήσιµα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις συµµετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες στον προσδιορισµό των σηµείων που χρήζουν περαιτέρω προσοχή και στη δηµιουργία στρατηγικών µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα σε µία κοινωνία γεµάτη προκλήσεις. Το πιο σηµαντικό τµήµα της συνολικής ανάλυσης είναι η σύγκριση ανάµεσα στις χώρες, η οποία φωτίζει τα πιο βασικά ευρήµατα στους διάφορους τοµείς της εγγραµµατοσύνης σε θέµατα υγείας, τα οποία σχετίζονται τόσο µε τις εθνικές ιδιαιτερότητες όσο και µε τη χάραξη πολιτικών. 6. Προτάσεις Είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν πιο λεπτοµερείς έρευνες πάνω στη λειτουργική εγγραµµατοσύνη και στο πως τα άτοµα αποκτούν πρόσβαση και επεξεργάζονται τις πληροφορίες που αφορούν στην υγεία και προέρχονται από διάφορες πηγές. Η πτυχή των τεχνικών δεδοµένων η µελέτη αξιολόγησης θα µας παράσχει πιο συγκεκριµένες πληροφορίες για το πως µπορούµε να διεξάγουµε µία έρευνα συνέχεια της προηγούµενης στις χώρες που συµµετείχαν αλλά και για µελλοντική χρήση από άλλες χώρες. Η διακρατική ανάλυση πρέπει να γίνει προσεκτικά και δίνοντας έµφαση στις τοπικές στρατηγικές και πολιτικές. Τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να οδηγήσουν είτε σε θετικές είτε σε αρνητικές συνέπειες για τον πληθυσµό της χώρας µε βάση το πως παρουσιάζονται τα ευρήµατα. Θα πρέπει να τονιστεί η 14 H L S - E U G r e e c e

15 σηµασία της περαιτέρω έρευνας και η διάδοση µε σαφή τρόπο της επεξεργασίας των δεδοµένων ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση από άλλες χώρες που προτίθενται να διεξαγάγουν παρόµοια έρευνας ή να συγκρίνουν και να εξετάσουν παρόµοιους τρόπους έρευνας. Τα αποτελέσµατα πρέπει να διαχυθούν στα ΜΜΕ και να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές στη δοµή και στις πολιτικές υγείας της χώρας εντός των επόµενων δύο ετών. Και πάλι, δεδοµένων των πρόσφατων κοινωνικών προκλήσεων, είναι δύσκολο να αποδειχτεί η συσχέτιση-αιτιακότητα και να οδήγηση σε σφάλµα. εδοµένων των τρεχουσών οικονοµικών και χρηµατοδοτικών αβεβαιοτήτων στην Ε.Ε. και εκτός, είναι αναγκαίο να συλλάβουµε µία ιδιαίτερη µορφή στρατηγικής για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας, ώστε να χρησιµοποιήσουµε αυτό το εργαλείο και τα αποτελέσµατα της έρευνας στην αποτίµηση και προαγωγή των προσπαθειών για διατήρηση ή βελτίωση της κατάστασης υγείας των ατόµων. 7. Ευχαριστίες Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τα µέλη της Σύµπραξης HLS-EU, τα Μέλη της Ελληνικής Εθνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής και τους επαγγελµατίες υγείας που συµµετείχαν στις συναντήσεις µας µε αντικείµενο τη δηµιουργία του εργαλείου της έρευνας και την κριτική προσέγγιση των αποτελεσµάτων. Ευχαριστούµε όλα τα άτοµα και τα ιδρύµατα που µας επέτρεψαν να τα φωτογραφίσουµε για τη δηµιουργία του πόστερ που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Εγγραµµατοσύνη σε Θέµατα Υγείας στις Νοεµβρίου 2011 στις Βρυξέλλες. 8. Πληροφορίες επικοινωνίας Τοµ. Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Συντονιστής του Προγράµµατος: Ελισάβετ (Έλλη) Ιωαννίδη ιεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 196, 11521, Αθήνα Ιστοσελίδα: 15 H L S - E U G r e e c e

16 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Αγραφιώτης. (2003). Υγεία, Αρρώστια, Κοινωνία: Τόποι και τρόποι σύµπλεξης, Αθήνα: αρδανός. Economou, C. (2010). Greece: Health System Review. Health Systems in Transition, 12(7), Falagas, M., Akrivos, P., Alexiou, V., Saridakis, V., Moutos, T., Peppas, G., & Kondilis, B. (2009). Patients perception of quality of pre-operative informed consent in Athens, Greece: A pilot study. PLoS One, 4(11), e8073. Falagas, M., Korbila, I., Giannopoulou, K., Kondilis, B., & Peppas, G. (2009). Informed consent : how much and what do patients understand? American Journal of Surgery, 198(3), Kentikelenis, A., Karanikolos, M., Papanicolas, I., Basu, S., McKee, M., & Stuckler, D. (2011). Health effects of financial crisis: Omens of a Greek tragedy. The Lancet, 378(9801), Kondilis, B., Akrivos, P., Sardi, T., Soteriades, E., & Falagas M. (2010). Readability levels of health pamphlets distributed in Athens hospitals & health centers. Public Health, 124(10), Kondilis, B., Kiriaze, I., Athanasoulia, A., & Falagas M. (2008). Mapping health literacy in the European Union: A bibliometric analysis. PLoS One, 3(6), e2519. Kondilis, B., Soteriades, E., & Falagas M. (2007). Readability levels of health pamphlets distributed during the Athens 2004 Olympic Games. Public Health, 121(3), Κονιόρδος Σ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Παναγιωτοπούλου Ρ., Επιµ. (2006). Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα-Κοµοτηνή: Σάκκουλας. Patterson, C. B. (1998). The Family in Greek History. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press. Sørensen, K., Van den Broucke, S., Brand, H., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., Brand, H., & (HLS-EU) Consurtium Health Literacy Project European. (2012). Health literacy and public health: A review and integration of definitions and models. BMC Public Health, 12:80. Tountas, Y., Karnaki, P., Pavi, E., & Souliotis, K. (2005). The "unexpected" growth of the private health sector in Greece. Health Policy, 74(2), Vardavas, C., Kondilis, B., Patelarou, E., Akrivos, P., & Falagas, M. (2009). Health Literacy and sources of health education among adolescents in Greece. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 21(2), Zarcadoolas, C., Pleasant, A., & Greer, D. (2006). Advancing Health Literacy: A Framework for Understanding and Action. San Francisco: Jossey- Bass. 16 H L S - E U G r e e c e

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PROLEPSIS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PROLEPSIS Φραγκοκλησιάς 7, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ. 210-6255700, Fax: 210-6106810, E-mail: info@prolepsis.gr, www.prolepsis.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Παρουσίαση έκδοσης Yearbook 2014-2015 The Power of Collaboration Τρίτη 7 Ιουλίου Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

PORGROW NE S T INSI GH T

PORGROW NE S T INSI GH T PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ρ. Έλλη Ιωαννίδη Καπόλου Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια Τοµέας Κοινωνιολογίας, ΕΣ Υ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σχεδόν ένας στους δέκα κατοίκους της χώρας είναι ξένος υπήκοος (10%)

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Κλινικές Μελέτες Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Janice Abbott, PhD Καθηγήτρια Ψυχολογικής Υγείας Σχολή Επιστημών Υγείας University of Central Lancashire

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :...

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :... Παράρτηµα V.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικές στην... Εντατική!

Εντατικές στην... Εντατική! Author: Theodora Tsoli National nominee for Greece Media: BHMA Newspaper, 03/05/2009 Εντατικές στην... Εντατική! Λάθη κατά συρροήν γίνονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όλου του κόσµου, όπως προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήµατα από την παγκόσµια έρευνα HCV Quest

Ευρήµατα από την παγκόσµια έρευνα HCV Quest ανελήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ζώντας µε Ηπατίτιδα C στην Ελλάδα Ευρήµατα από την παγκόσµια έρευνα HCV Quest Ξανθάκη Μαρία MScΨυχολόγος Εξαρτήσεων Έρευνα και Διεκδίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΘΕΜΑ:Παραγοντες που επηρεαζουν την υγεια. Το 1948 με την ιδρυση του Π.Ο.Υ. τεθηκαν επισημως τα θεμελια για

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [1] Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ «ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΑ! ΚΑΠΝΙΣΜΑ;» Παρακαλούμε να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 EUFAMI ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Επιμέλεια Πανελ. Συλ. Οικογ. για την Ψυχική Ύγεία ΣΟΨΥ 1 1 Σκοποί της έρευνας To 2008, η EUFAMI έκανε μια έρευνα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, για να αξιολογήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα