Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE"

Transcript

1 M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση Έκδοση Τελικό Έναρξη προγράμματος 01/01/2014 Διάρκεια 24 μήνες Συντάκτης Πανεπιστήμιο Αθηνών Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα M-CARE: ιστοσελίδα του προγράμματος (http://mcare-project.eu), Facebook (facebook.com/mcareproj), Twitter (twitter.com/mcareproject). Το έργο αυτό (M-Care LLP TR-LEONARDO-LMP) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP). Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει μόνο τις απόψεις των συντακτών του, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Νοέμβριος Ιστοσελίδα M-CARE:

2 Σκοπός του προγράμματος M-CARE είναι να εξασφαλίσει ότι τα κατά τόπους κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΚΕΕ) μπορούν να προσφέρουν επαρκή κατάρτιση σε άνεργα άτομα χαμηλής εξειδίκευσης ή άτομα που επιθυμούν να διευρύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους επάνω στην προσωπική φροντίδα (ΠΦ) ατόμων με αναπηρίες (AμεA) και ηλικιωμένων, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ (π.χ. φορητές συσκευές και εκπαιδευτικές εφαρμογές Web 2.0 που περιλαμβάνουν βίντεο, animation, ήχο και κείμενο), αλλά και τις δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το M-CARE διενήργησε διαδικτυακή έρευνα αναγκών των ομάδων - στόχων του προγράμματος, καθώς και μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ΠΦ, ώστε να: Προσδιοριστούν οι ανάγκες των επωφελούμενων του έργου, κατανοηθούν οι ανάγκες τροποποιήσεων σε υφιστάμενες πρακτικές εκπαίδευσης ΠΦ, ώστε να επωφεληθούν οι εκπαιδευόμενοι (χρήστες) και οι δικαιούχοι, οριστεί ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων μάθησης, το οποίο να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών των χρηστών, συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ενδεχόμενη αξία της υλοποίησης αλλαγών στις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις στρατηγικές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τελικών χρηστών και των δικαιούχων, εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εθνικών πλαισίων στις χώρες-εταίρους. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 636 ερωτηματολόγια (ΠΦ: 120, ΑμεΑ/ηλικιωμένοι: 276, φορείς: 240) από κατοίκους της Φλάνδρας (Βέλγιο), της Βουλγαρίας, της Γερμανίας και της Τουρκίας (ορισμένες απαντήσεις υποβλήθηκαν επίσης στα Αγγλικά και τα Ελληνικά), είτε διαδικτυακά, είτε στο πλαίσιο συνέντευξης/ομάδας εστίασης. Οι εταίροι του M-CARE συνέλλεξαν, επίσης, πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο των υπηρεσιών ΠΦ από διάφορες πηγές, όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις, αρμόδιους φορείς, αλλά και τις ίδιες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας καθιστά εμφανές ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις πρακτικές ΠΦ μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δίνοντας παράλληλα πολύ σημαντικές κατευθυντήριες για την πορεία του έργου. Συνοψίζοντας, ορισμένα βασικά συμπεράσματα: Ρόλος του ΠΦ Ένας ευρύς ορισμός του προσωπικού φροντιστή για τα άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους θα μπορούσε να είναι αυτός του επαγγελματία που ασχολείται με τις ανάγκες των ανθρώπων που με έναν ή περισσότερους τρόπους δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα της προσωπικής τους φροντίδας. Το επάγγελμα του ΠΦ καθορίζεται επισήμως μόνο στη Βουλγαρία (μεταξύ των χωρών του προγράμματος). Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί ανά χώρα. Παρατηρούνται διαφορές σχετικά με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένας ΠΦ, τις συνθήκες εργασίας του / της και την απαιτούμενη εκπαίδευση: Στη Φλάνδρα (Βέλγιο) δεν υπάρχει ειδική κατάρτιση ως προϋπόθεση για να εργαστεί κανείς ως «προσωπικός βοηθός». Υπάρχει ένας κατάλογος απαιτήσεων Νοέμβριος Ιστοσελίδα M-CARE:

3 (ικανότητες, δεξιότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά, συνθήκες εργασίας) που έχει καταρτίσει η φλαμανδική υπηρεσία απασχόλησης για τους υποψήφιους ΠΦ, ωστόσο η λίστα αυτή αποτελεί απλώς σύσταση. Στην περιοχή παρέχεται προϋπολογισμός προσωπικής βοήθειας (PAB), μέρος του οποίου χρησιμοποιείται για να πληρωθεί ο ΠΦ. Ο/η κάτοχος του PAB μπορεί να απασχολεί προσωπικό για να εκτελέσει μια ευρεία γκάμα εργασιών, ώστε να βοηθήσει στην οργάνωση της καθημερινότητάς του/της. Οι ΠΦ δεν μπορούν να εξασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο «εφαρμογής θεραπείας». Στη Βουλγαρία το επάγγελμα του ΠΦ αναγνωρίζεται επίσημα και απαιτείται για αυτό η αποφοίτηση από αντίστοιχο πρόγραμμα σε ΚΕΕ. Ο φροντιστής παρέχει βασική ιατρική φροντίδα και/ή υποστηρίζει το έργο των επαγγελματιών υγείας στα νοσοκομεία, στην κοινότητα ή/και στο σπίτι. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (από την παροχή βοήθειας σε σχέση με την κίνηση και την υγιεινή, έως την ψυχαγωγία και την παροχή συναισθηματικής στήριξης), έχοντας κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ασθενούς - πάντα υπό την καθοδήγηση γιατρών ή ειδικών. Η φροντίδα για τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς και τα άτομα με αναπηρίες στο περιβάλλον του σπιτιού υλοποιείται στο πλαίσια εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων. Στη Γερμανία δεν υπάρχει γενικό νομοθετικό πλαίσιο που να περιλαμβάνει όλες τις δυνατές υπηρεσίες (φροντίδας και νοσηλείας). Υπάρχουν κανόνες δικαίου ή οδηγίες/προδιαγραφές για αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα ΑμεΑ και οι ηλικιωμένοι δεν χρειάζεται να πληρώσουν για τις υπηρεσίες ΠΦ, καθώς τα έξοδα αυτά καλύπτονται από διάφορα κρατικά προγράμματα που υλοποιούνται από τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και από ΚΕΕ. Στην Τουρκία, από το 2005 όλα τα άτομα με αναπηρίες που χρειάζονται φροντίδα -είτε έχουν κοινωνική ασφάλιση είτε όχι- απέκτησαν το δικαίωμα να επωφελούνται από τις υπηρεσίες φροντίδας. Τα ΑμεΑ που δεν έχουν οικογένεια και κοινωνική ασφάλιση, εισάγονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα φροντίδας ή λαμβάνουν υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι. Ο ρόλος του προσωπικού φροντιστή καλύπτεται εν μέρει από τη νομοθεσία για τους πιστοποιημένους φροντιστές που απασχολούνται σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα φροντίδας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κύρια ευθύνη τους είναι η παροχή υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες σύμφωνα το ατομικό τους πρόγραμμα (υγιεινή, διατροφή, κ.λπ.), η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και η ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού αν καταστεί απαραίτητο. Ανάγκες υποστήριξης Οι περισσότεροι από τους ΠΦ στις χώρες του προγράμματος παρείχαν υποστήριξη σε άτομα με κινητικές αναπηρίες. Έξι στους δέκα ερωτηθέντες χρησιμοποιούν κάποιο είδος τεχνολογικής υποστήριξης ή/και βοηθητική συσκευή. Οι βασικές ανάγκες υποστήριξης που αναφέρθηκαν αφορούσαν στις μετακινήσεις. Πολλοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι χρειάζονται βοήθεια με την προσωπική τους υγιεινή, το φαγητό, την περιποίηση, τη χρήση της τουαλέτας και το ντύσιμο. Μερικοί ανέφεραν ότι χρειάζονται, επίσης, βασικές νοσηλευτικές Νοέμβριος Ιστοσελίδα M-CARE:

4 υπηρεσίες. Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι χρειάζονται βοήθεια με τις δραστηριότητες του νοικοκυριού. Ένα σημαντικό μέρος των αναγκών που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν εκείνες που σχετίζονται με τις κοινωνικές δραστηριότητες και την παροχή συναισθηματικής στήριξης. Τα περισσότερα ΑμεΑ και οι ηλικιωμένοι (84%) χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι, ενώ χρειάζονται επίσης υποστήριξη στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, καθώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση. Το 35% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρειάζεται βοήθεια στο δημόσιο χώρο. Μπορούμε να συμπεράνουμε από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται τις υπηρεσίες ΠΦ, αλλά επί του παρόντος λαμβάνουν στήριξη από τα μέλη της οικογένειας αντί επαγγελματιών. Στη Γερμανία το 80% των ερωτηθέντων απασχολεί επαγγελματίες για την παροχή υπηρεσιών ΠΦ. Στη Φλάνδρα (Βέλγιο) και την Τουρκία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 60% και στη Βουλγαρία 58,3%. Ποιότητα των υπηρεσιών ΠΦ Τα ΑμεΑ και οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους είναι γενικά ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες ΠΦ που έχουν λάβει. Το 27% των ερωτηθέντων (μέλη της οικογένειας των ατόμων με αναπηρίες/ηλικιωμένων), δηλώνουν, ωστόσο, ότι δεν εμπιστεύονται τον ΠΦ τους. ΑμεΑ: το 81% είναι είτε ικανοποιημένοι ή απόλυτα ικανοποιημένοι. Μέλη της οικογένειας: 65,9% είναι είτε ικανοποιημένοι ή απόλυτα ικανοποιημένοι. Καθεστώς απασχόλησης των ΠΦ Το 37% των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων αναφέρει ότι ο ΠΦ τους δεν είναι μέλος του νόμιμου εργατικού δυναμικού. Το φύλο του ΠΦ παρουσιάστηκε ως ένα σημαντικό ζήτημα στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, ενώ για τη Φλάνδρα (Βέλγιο) και τη Γερμανία δεν φαίνεται να αποτελεί παράγοντα για την επιλογή ενός ΠΦ. Εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ΠΦ Σε γενικές γραμμές, σε όλες τις χώρες του προγράμματος, οι ΠΦ αισθάνονται ότι είναι επαρκείς (85,4%) ως επαγγελματίες. Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός (43,9%) των ΠΦ λέει ότι δεν θα ήθελε να λάβει ειδική εκπαίδευση. Το 74,4% των ΑμεΑ επέλεξε την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης ως το βασικότερο πεδίο στο οποίο θα ήθελε να λάβουν επιπλέον κατάρτιση οι ΠΦ τους. Προτιμήσεις στην εκπαίδευση ΑμεΑ για τον/την ΠΦ τους: Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης αναγνωρίζεται ως το σημαντικότερο πεδίο όπου απαιτείται εκπαίδευση, ενώ η κατανόηση της αναπηρίας και η πρακτική προσέγγιση στην καθημερινή φροντίδα με παραδείγματα έρχονται δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα. ΠΦ: Διχάζονται μεταξύ ενός ευρέος και ενός ειδικού προγράμματος κατάρτισης. Οι πρακτικές προσεγγίσεις στην καθημερινή φροντίδα υποδείχθηκαν ως ο πλέον Νοέμβριος Ιστοσελίδα M-CARE:

5 προτιμώμενος τομέας για επιπλέον εκπαίδευση, ακολουθούμενες με μικρή διαφορά από την κατανόηση της αναπηρίας και τις διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες φαίνεται να προτιμούν μια μικτή προσέγγιση εκπαίδευσης (online & πρόσωπο με πρόσωπο), με το βίντεο να αναφέρεται ως η προτιμώμενη μορφή του περιεχομένου της κατάρτισης. Εκπαιδευτικές πρακτικές Η πιο κοινή κατάρτιση που παρέχεται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αφορά στην παροχή βοήθειας για την υποστήριξη της κίνησης και της προσωπικής υγιεινής. Το υλικό που παρέχεται κατά τη διάρκεια μαθημάτων είναι ως επί το πλείστον κείμενο. Μόνο ένα κέντρο κατάρτισης χρησιμοποιεί διαδικτυακούς πόρους για την εκπαίδευση ΠΦ. Τα κέντρα κατάρτισης πρότειναν τη χρήση των ομαδικών μεθόδων εκπαίδευσης, διαδικτυακών εργαλείων, πρακτικής εξάσκησης και βίντεο. Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι λήφθηκε μόνο μία αναφορά για χρήση του διαδικτύου στη εκπαίδευση των ΠΦ (από τη Βουλγαρία) από ΚΕΕ. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η online εκπαίδευση είναι πρακτική που συνιστάται για την κατάρτιση ΠΦ από τους ερωτηθέντες, είναι καθοριστικό για την εξέλιξη του M-CARE, που ήδη στρέφεται στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαδικτύου και φορητών συσκευών. Τα αποτελέσματα είναι επίσης εξαιρετικά ενθαρρυντικά για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών κατάρτισης ΠΦ του Μ-CARE, δεδομένου ότι οι προτιμώμενες μέθοδοι εκπαίδευσης που εντόπισαν οι ερωτηθέντες καλύπτουν όλους τους τομείς όπου το Μ-CARE σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί. Μαζί με τις ενότητες κατάρτισης που εφαρμόζονται ήδη από κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες καταγράφηκαν από τους εταίρους, τα αποτελέσματα της έρευνας θα λειτουργήσουν ως οδηγός για την παραγωγή των εξαγομένων του έργου. Νοέμβριος Ιστοσελίδα M-CARE:

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία Με στόχο τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας στις Ψηφιακές Δεξιότητες για Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

βασικά σημεία Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Ποιες είναι οι συγκεκριμένο ατόμων με οργανωμένης βασική δυνητικά ευκαιριών για (2001) πολιτικής για τον

βασικά σημεία Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Ποιες είναι οι συγκεκριμένο ατόμων με οργανωμένης βασική δυνητικά ευκαιριών για (2001) πολιτικής για τον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εταίρος έργου PALADIN) Full article available at: http://projectpaladin.eu/wp- content/ /uploads/2010/11/7c.pdf *Assistant Professor of Continuing Education

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Αριθμός έργου: 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U Δεξιότητες εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Συντάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα