Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2."

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.84

2 SQL Data Definition H Γλώσσα Ορισµού (DDL) της SQL χρησιµοποιείται για CREATE, DROP και ALTER τις περιγραφές των Σχέσεων στη Βάση εδοµένων CREATE TABLE DEPARTMENT ( DNumber integer DName varchar(12) not null, MgrSSN char(9), MainLocation char(30) MgrSD char(9) primary key (Dnumber) foreign key MgrSSN references EMPLOYEE.SSN check MainLocation in ( athens, thessaloniki, patra ) ); Σε µερικά (παλαιότερα) SQL συστήµατα, δεν υπάρχει υποστήριξη για REFERENCES (foreign key), CHECK και PRIMARY KEY (key) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.85

3 char(n). varchar(n). int. smallint. numeric(p,d). real, double precision. float(n). Τύποι Πεδίου Τιµών Null values επιτρέπονται.. Με το not null απαγορεύονται Το create domain στη SQL-92 ορίζει νέο τύπο create domain person-name char(20) not null Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.86

4 Τύποι Πεδίου Τιµών (συνέχεια) date. Π.χ. date time. Π.χ. time 09:00:30 time 09:00:30.75 timestamp: η ηµεροµηνία και η χρονική στιγµή Π.χ.. timestamp :00:30.75 Interval: χρονική περίοδος Π.χ. Interval 1 day Χρονικές πράξεις επιτρέπονται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.87

5 SQL DDL - συνέχεια Η εντολή: DROP TABLE DEPENDENT διαγράφει τον πλήρη πίνακα DEPENDENT και τον ορισµό του (δεν είναι δυνατή πλέον η χρήση του για ενηµερώσεις, κλπ.) Η εντολή: ALTER TABLE EMPLOYEE ADD JOB VARCHAR(15) προσθέτει ένα νέο γνώρισµα, µε όνοµα JOB, στη Σχέση EMPLOYEE Όλες οι τιµές για το JOB στην αρχή θα είναι NULL Αργότερα µπορεί να αλλάξουν µε την εντολή UPDATE. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.88

6 ηµιουργία Ευρετηρίων στην SQL Στις περισσότερες περιπτώσεις µια Σχέση Βάσης αντιστοιχεί σε αποθηκευµένο αρχείο Η εντολή CREATE INDEX χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό ευρετηρίου (index) που έχει ονοµασία (index name) CREATE INDEX LN_INDEX on EMPLOYEE (Name); Για τον προσδιορισµό ενός περιορισµού ευρετηρίου κλειδιού στο γνώρισµα (γνωρίσµατα) κλειδιού χρησιµοποιείται το UNIQUE CREATE UNIQUE INDEX S_IND on EMPLOYEE (SSN); Για τον προσδιορισµό ενός ευρετηρίου συστάδων (clustering index) χρησιµοποιείται το CLUSTER CREATE INDEX D_IN on EMPLOYEE(DNumber) CLUSTER; Στα περισσότερα DBMS, κάποια παραλλαγή των B+-tree χρησιµοποιείται για την υλοποίηση ευρετηρίων Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.89

7 Σχεσιακές Όψεις και SQL Η αρχιτεκτονική 3-επιπέδων στα DBMS, έχει σαν αποτέλεσµα διαφορετικοί χρήστες να βλέπουν διαφορετικά εξωτερικά σχήµατα (όψεις) - αυτό επιτυγχάνεται στο σχεσιακό µοντέλο µε την έννοια του VIEW External Schema 1 External Schema 2... External Schema N RELATIONAL VIEWS Conceptual Schema RELATIONAL DATABASE SCHEMA (RELATIONS) Internal Schema Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.90

8 Σχεσιακές Όψεις Ορισµός (1) Μια ΟΨΗ (VIEW) είναι µια Σχέση που ΕΝ είναι στοιχείο του Εννοιολογικού Σχήµατος (οι Σχέσεις Βάσης)) αλλά είναι προσβάσιµηως µια ιδεατή (virtual) σχέση Ο χρήστης δεν µπορεί να ξεχωρίσει αν µια Σχέση είναι Σχέση Βάσης ή είναι Όψη Η Όψη ΕΝ αποθηκεύεται (materialized) στην Βάση εδοµένων Τα περιεχόµενα της Όψης προσδιορίζονται από τον (αποθηκευµένο) ορισµό της σαν µια συνάρτηση των περιεχοµένων της Μια Όψη ορίζεται σε Σχέσεις Βάσης ή σε άλλες Όψεις µε κάποιο query Πράξεις (queries, ενηµερώσεις) σε Όψεις µεταφράζονται σε Πράξεις στις ορίζουσες (την Όψη) Σχέσεις Βάσης ΕΝ υπάρχουν περιορισµοί στα Queries σε Όψεις Ελάχιστες ενηµερώσεις σε Όψεις επιτρέπονται Μια Όψη αλλάζει δυναµικά µε τη Βάση δεδοµένων Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.91

9 Σχεσιακές Όψεις Ορισµός (2) CREATE VIEW table_name [ ( view_column_list ) ] AS query_expression [ WITH CHECK OPTION ] V1: Εργαζόµενοι σε Έργα CREATE VIEW PROJWORKER(EName, Address, Project) AS select Name, Address, PName from EMPLOYEE, PROJECT, WORKS_ON where PROJECT.PNumber = WORKS_ON.PNumber and WORKS_ON.SSN=EMPLOYEE.SSN ; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.92

10 Σχεσιακές Όψεις - Παραδείγµατα Όταν το view_column_list λείπει, τα γνωρίσµατα της ΟΨΗΣ κληρονοµούνται από τα Γνωρίσµατα της ορίζουσας Σχέσης V2: Υπάλληλοι µε υψηλούς µισθούς CREATE VIEW BIGSHARKS AS select * from EMPLOYEE where Salary > and BirthDate > ; Ο χρήστης δύναται να κάνει ερωτήσεις άµεσα σε αυτή τη νέα Σχέση που λέγεται BIGSHARKS, και η οποία έχει ακριβώς τα ίδια Γνωρίσµατα µε τη Σχέση EMPLOYEE Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.93

11 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα (2) Μια Όψη είναι δυνατόν να έχει διαφορετικά γνωρίσµατα (νέα) από το Εννοιολογικό Σχήµα V3: Πληροφορίες για Τµήµατα (µέσος µισθός, κλπ.) CREATE VIEW DEPTINFO (Name, NoOfEmpl, AvgSalary) AS select DName, COUNT(*), AVG(Salary) from DEPARTMENT d, EMPLOYEE e where d.dnumber = e.dnumber group by DName ; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.94

12 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα (3) V4: Βρες τον αριθµό των υπαλλήλων και τον µέσο µισθό (παρουσίασε και το όνοµα τµήµατος) select * from where DEPTINFO Name = research V5: Αύξησε κατά 1 τον αριθµό των Υπαλλήλων στο Τµήµα Έρευνας Αυτή η ενηµέρωση ΕΝ επιτρέπεται (Γιατί?) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.95

13 Σχεσιακές Όψεις - Εκτέλεση Όπως ήδη ειπώθηκε, το σύστηµα µεταφράζει προσβάσεις (ενηµερώσεις) σε Όψεις ΣΕ προσβάσεις (ενηµερώσεις) σε Σχέσεις Βάσης. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΌ? ΧΑΖΗ Προσπάθεια 1: ηµιούργησε (Materialize) την Όψη (προσωρινός πίνακας) και εκτέλεσε το query σε αυτήν. ΧΑΖΗ Προσπάθεια 2: Κράτα συνεχώς ενήµερη την Όψη -- δηλαδή, κράτησέ την δηµιουργηµένη (ονοµάζεται, snapshot) και όποτε σχετικές ενηµερώσεις γίνονται στις Σχέσεις Βάσης, τότε πέρασε αυτές και στην Όψη. Εκτέλεσε το query στο snapshot. ΣΩΣΤΗ Προσπάθεια: Άλλαξε το query αντικαθιστώντας την Όψη µε το query σε Σχέσεις Βάσης που την ορίζει, και εκτέλεσε το query σε αυτές τις Σχέσεις Βάσης. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.96

14 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα Εκτέλεσης Για παράδειγµα, το query στην Όψη BIGSHARKS: select Name, Address from BIGSHARKS where DNumber = 5 Τροποποιείται ανάλογα και το παρακάτω query εκτελείται: select Name, Address from EMPLOYEE where Salary > and BirthDate > and DNumber = 5 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.97

15 Σχεσιακές Όψεις - Ενηµερώσεις Γενικά, υπάρχουν σοβαροί περιορισµοί στις ενηµερώσεις Μια ενηµέρωση Όψης είναι αναµφίβολη αν µια µοναδική ενηµέρωση στις Σχέσεις Βάσης µπορεί να εκπληρώσει το ζητούµενο αποτέλεσµα στην Όψη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μια όψη που ορίζεται σε µια (ακριβώς) Σχέση Βάσης είναι ενηµερώσιµη αν τα γνωρίσµατα της Όψης περιέχουν το Κύριο Κλειδί Όψεις που ορίζονται σε πολλαπλές Όψεις είναι γενικά µηενηµερώσιµες Όψεις που περιέχουν Συναθροιστικές Συναρτήσεις είναι σίγουρα µη-ενηµερώσιµες Οι Ενηµερώσεις των Όψεων παραµένουν ένα ενδιαφέρον ανοικτό ερευνητικό θέµα / πρόβληµα (π.χ., Data Warehouses) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.98

16 Σχεσιακές Όψεις - Σχόλια To WITH CHECK OPTION χρησιµοποιείται σε ενηµερώσιµες όψεις για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των γραµµών που εξαφανίζονται (vanishing rows) Για παράδειγµα, θεωρήστε την Όψη: CREATE VIEW V AS select * from R where A = X Έστω η ενηµέρωση: UPDATE V set A = Y Η ενηµέρωση θα προχωρήσει κανονικά, αλλά οι πλειάδες που ήταν πριν προσβάσιµες στην V θα εξαφανιστούν! (προφανώς, δεν θα ικανοποιούν πλέον την συνθήκη της WHERE-πρότασης) Οι Όψεις χρησιµοποιούνται (επίσης) ως µηχανισµοί ασφάλειας και δικαιοδοσίας Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.99

17 Περιορισµοί Ακεραιότητας Το Σχεσιακό Μοντέλο υποστηρίζει 6 είδη περιορισµών ακεραιότητας: ΚΛΕΙ Ι (KEY), ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ENTITY INTEGRITY), ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (REFERENTIAL INTEGRITY.) ΠΕ ΙΟ ΤΙΜΩΝ (DOMAIN), ΣΤΗΛΩΝ (COLUMN) και ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (USER-DEFINED) Τα περισσότερα εµπορικά DBMS δεν υποστηρίζουν όλους τους περιορισµούς ακεραιότητας (υποστήριξη εδώ σηµαίνει ότι αν µια ενηµέρωση καταστρατηγεί έναν περιορισµό τότε το DBMS δεν επιτρέπει την εκτέλεσή του) Έχουµε ήδη µιλήσει για τον προσδιορισµό των έµφυτων στο µοντέλο περιορισµών, (κλειδί, ακεραιότητα οντότητας, αναφορική ακεραιότητα. Οι άλλοι 3 περιορισµοί προσδιορίζονται ρητά. Μοντέρνα DBMS επιβάλουν όλο και περισσότερους δοµικούς περιορισµούς, µε καλό παράδειγµα την: Access της Microsoft. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.100

18 Περιορισµοί στο Σχεσιακό Μοντέλο Όταν υποστηρίζεται ένας περιορισµός ακεραιότητας, αρκετές ενέργειες πρέπει να γίνουν από το DBMS. Αυτές είναι, η διαδοχική τροποποίηση (cascade delete) και η διαδοχική ενηµέρωση (cascade update.) Μερικά DBMSs υποστηρίζουν άµεσα τα παραπάνω (Access) Άλλα DBMSs απαιτούν από τον χρήστη να γράψει triggers (διαδικασίες) για την υποστήριξη αυτών (SQL Server) Περιορισµοί Στηλών και Πεδίων υποστηρίζονται µερικώς (ενίοτε και από strong-typing ή άλλους ισχυρούς µηχανισµούς) Περιορισµοί που ορίζονται από τον Χρήστη έχουν περιληφθεί σε νεώτερες εκδόσεις της τυποποίησης της SQL (SQL-92) µε ASSERTIONS (ειδικοί κανόνες) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.101

19 Assertions -- --Παραδείγµατα Κάθε Υπάλληλος είναι είτε Άνδρας ή Γυναίκα ASSERT gender ON EMPLOYEE: Sex= m OR Sex= f Οι Μισθοί πρέπει να ξεπερνούν το 1,000,000 ASSERT salary_bound ON EMPLOYEE: Salary > Αν κάποιος επιχειρήσει την παρακάτω εισαγωγή: insert into EMPLOYEE (select Name= tom,.., Salary= , ) η εισαγωγή ΑΛΛΑΖΕΙ εµπεδώνοντας τον κανόνα assert σε: insert into EMPLOYEE (select Name= tom,.., Salary= where > ) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.102

20 Εµφύτευση της SQL σε Γλώσσα Προγραµµατισµού Εντολές DML συχνά εµφυτεύονται σε προγράµµατα γλώσσας προγραµµατισµού (host) Η εµφυτευµένη SQL εντολή διακρίνεται από εντολές της Γλώσσας Προγραµµατισµού µε ειδικό τρόπο, π.χ. µε πρόθεµα Υπάρχουν δυο τρόποι εµφύτευσης: 1.- Επέκταση της Γλώσσας Προγραµµατισµού (αλλαγή του Compiler) Ενδεικτικά, RIGEL, MODULA-R, Gemstone, Orion, κλπ.) Ονοµάζονται database programming languages 2.- Χρήση ενός προ-επεξεργαστή της Γλώσσας για τις εντολές DML Ο προ-επεξεργαστής αντικαθιστά τις εντολές DML µε κλήσεις στην host γλώσσα, οι οποίες εκτελούνται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.103

21 Εµφύτευση της SQL SQL εντολές καλούνται µέσα από ένα πρόγραµµα µιας host γλώσσας (π.χ., C ή COBOL) Οι εντολές της SQL µπορούν να αναφέρονται σε host µεταβλητές Πρέπει να περιλαµβάνουν µια εντολή για σύνδεσµο µε την σωστή βάση. Οι SQL Σχέσεις είναι σύνολα εγγραφών, χωρίς προκαθορισµένο (a priori) όριο στον αριθµό των εγγραφών. εν υπάρχουν τέτοιες δοµές στην C! Για να αντιµετωπίσει αυτή την δυσκολία η SQL υποστηρίζει ένα µηχανισµό που λέγεται cursor Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.104

22 Cursors Οι δυνατότητες που προσφέρονται για τον CURSOR είναι ηλώνεται για µια σχέση ή ένα query που είναι γεννήτορας µιας σχέσης. Μπορεί να ανοίξει (open) έναν cursor, και διαδοχικά να φέρει (fetch) πλειάδες, µετά να µετακινήσει (move) τον cursor, µέχρις ότου όλες οι πλειάδες ανακληθούν Μπορεί µε τη χρήση του ORDER BY να ελέγχει τη σειρά ανάκλησης των πλειάδων» Πεδία στην ORDER BY πρόταση πρέπει να παρουσιάζονται και στην SELECT πρόταση. Μπορεί να διαγράφει / τροποποιεί πλειάδες που δείχνονται από τον cursor Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.105

23 Ο Cursor που παίρνει ονόµατα ναυτικών που έχουν κρατήσει ένα κόκκινο σκάφος, σε σε αλφαβητική σειρά DECLARE sinfo CURSOR FOR SELECT S.sname FROM Sailors S, Boats B, Reserves R WHERE S.sid=R.sid AND R.bid=B.bid AND B.color= red ORDER BY S.sname; FETCH 5 IN sinfo; εν επιτρέπεται να αντικατασταθεί S.sname από το, ας πούµε, S.sid στην ORDER BY πρόταση! (Γιατί?) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.106

24 Εµφύτευση της SQL σε C -- --Παράδειγµα char SQLSTATE[6]; EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION char c_nονοµα[20]; short c_minrating; float c_age; EXEC SQL END DECLARE SECTION c_minrating = random(); EXEC SQL DECLARE sinfo CURSOR FOR SELECT S.Ονοµα, S.age FROM ΝΑΥΤΙΚΟΣ S WHERE S.rating > :c_minrating ORDER BY S.Ονοµα; do { EXEC SQL FETCH sinfo INTO :c_ονοµα, :c_age; printf( %s is %d years old\n, c_nονοµα, c_age); } while (SQLSTATE!= ); EXEC SQL CLOSE sinfo; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.107

25 υναµική SQL Επιτρέπει σε προγράµµατα να κατασκευάζουν και να στέλνουν SQL επερωτήσεις σε run time Παράδειγµα χρήσης δυναµικής SQL από ένα πρόγραµµα C char * sqlprog = update account set balance = balance * 1.05 where account-number =? EXEC SQL prepare dynprog from :sqlprog; char account [10] = A-101 ; EXEC SQL execute dynprog using :account; Το δυναµικό SQL πρόγραµµα περιέχει ένα?, που θα συµπληρωθεί από τον χρήστη όταν το SQL πρόγραµµα εκτελείται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.108

26 API Βάσης εδοµένων: Εναλλακτικός της Εµφύτευσης τρόπος πρόσβασης Αντί να αλλάζει ο compiler, προστίθεται µια βιβλιοθήκη µε Κλήσεις στη Βάση εδοµένων (API) Application Programming Interface Ειδικές ιαδικασίες / Αντικείµενα Περνά τις SQL εντολές σαν character strings από τη γλώσσα και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µε φιλικό (για τη γλώσσα) τρόπο Το ODBC της Microsoft έχει γίνει το C/C++ standard στα Windows Το JDBC της SUN είναι το ανάλογο για τη Java Ανεξάρτητα του DBMS» Ένας οδηγός παγιδεύει τις κλήσεις και τις µεταφράζει σε κώδικα για το DBMS» Η Βάση µπορεί να είναι στο ίκτυο Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.109

27 SQL API στη Java (JDBC) Connection con = // connect DriverManager.getConnection(url, login", pass"); Statement stmt = con.createstatement(); // set up stmt String query = "SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES"; ResultSet rs = stmt.executequery(query); try { // handle exceptions // loop through result tuples while (rs.next()) { String s = rs.getstring("cof_name"); Float n = rs.getfloat("price"); System.out.println(s + " " + n); } } catch(sqlexception ex) { System.out.println(ex.getMessage () + ex.getsqlstate () + ex.geterrorcode ()); } Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.110

28 Μειονεκτήµατα των Host Programming Languages Ανάµιξη των ιαδικαστικών και ηλωτικών γλωσσών (το γνωστό language mismatch πρόβληµα) ιαφορετικοί προ-επεξεργαστές απαιτούνται για διαφορετικές γλώσσες Οι Σχέσεις δεν αποτελούν πολίτες Α κατηγορίας στην γλώσσα (π.χ., µια Σχέση δεν περνιέται σαν παράµετρος σε διαδικασία) Η HOST γλώσσα πιθανόν να µην υποστηρίζει χρήσιµες δοµές (π.χ., η FORTRAN δεν υποστηρίζει εγγραφές) Οι database programming languages κέρδισαν πολύ έδαφος, ειδικά σε object-oriented DBMSs Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.111

29 Χρήση της SQL SQL sessions O Πελάτης (client) συνδέεται σε ένα SQL Εξυπηρετητή (server), ξεκινώντας ένα session Εκτελεί µια σειρά από εντολες Αποσυνδέει το session Μπορεί να κάνει commit ή rollback της εργασίας που εκτέλεσε στο session Ένα περιβάλλον SQL έχει πολλές συνιστώσες, περιλαµβανοµένου ενός µοναδικού αριθµού χρήσης, και ενός διαγράµµατος (schema), που ορίζει ποιο από τα πολλά διαγράµµατα ένα session χρησιµοποιεί Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.112

30 Άλλα χαρακτηριστικά: ιαγράµµατα, Κατάλογοι και Περιβάλλοντα Ιεραρχία 3-επιπέδων στην ονοµασία Σχέσεων. Η Β περιέχει πολλά catalogs Κάθε κατάλογος µπορεί να περιέχει πολλά διαγράµµατα (schemas) Τα SQL αντικείµενα (Σχέσεις, Όψεις) περιλαµβάνονται σε ένα schema Π.χ. catalog5.company-schema.employee Κάθε χρήστης έχει Default κατάλογο και ιάγραµµα, και ο συνδυασµός αυτός είναι µοναδικός για το χρήστη Πολλαπλές εκδόσεις µιας εφαρµογής µπορούν να εκτελούνται σε διαφορετικά ιαγράµµατα Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.113

31 Μειονεκτήµατα της SQL Η SQL δεν υποστηρίζει strong typing, inheritance, etc. Οι SQL πίνακες ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ (επιτρέπουν διπλές πλειάδες) Οι SQL πίνακες δεν εµφωλιάζονται (δεν αποτελούν τιµές για άλλους πίνακες) Η SQL δεν υποστηρίζει πολλές πράξεις, όπως: generalized restriction, division, forall Η SQL δεν υποστηρίζει 3-V logic (Λογική 3 τιµών αληθείας) Η SQL δεν υποστηρίζει µεταβατικούς περιορισµούς Η SQL δεν υποστηρίζει συναρτησιακές εξαρτήσεις (functional dependencies) Η SQL δεν υποστηρίζει περιορισµούς ακεραιότητας σε Όψεις ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, η SQL είναι η STANDARD ΓΛΩΣΣΑ Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.114

32 Query-by-Example (QBE) Μια Γλώσσα για ερωταποκρίσεις που αναπτύχθηκε στην IBM (από τον Moshe Zloof) και παρουσιάζεται σε ένα προϊόν (QMF) (που είναι εναλλακτικός τρόπος διεπαφής για το DB2) Ευκολότερη από την SQL για τον µέσο χρήστη (ΟΠΤΙΚΗ και ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ: Το Σύστηµα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δει το περίγραµµα των Σχέσεων στη Βάση και ο Χρήστης συµπληρώνει τους πίνακες δίνοντας παραδείγµατα για το πώς θέλει να είναι η απάντηση QBE1: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων στο Τµήµα 4 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x 4 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.115

33 QBE ΣΥΝΟΨΗ Οι Αρχές της Γλώσσας Ο χρήστης δεν απαιτείται να θυµάται τα ονόµατα των γνωρισµάτων και των σχέσεων Στην διατύπωση της ερωταπόκρισης, δεν απαιτείται να τηρούνται ανελαστικοί κανόνες Στηρίζεται στον σχεσιακό λογισµό πλειάδων (µεταβλητές είναι οι στήλες) Σχεσιακά πλήρης διατύπωση, και κάτι παραπάνω, µια και εκφράζεται και transitive closure Πως Λειτουργεί Σύµβολα µε _ να προηγείται, είναι ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Σύµβολα χωρίς _ να προηγείται είναι ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ (υποδηλώνουν µια συνθήκη για επιλογή - equality selection-condition) Το πρόσηµο P. χρησιµοποιείται για να υποδειχθεί ποια γνωρίσµατα θα τυπωθούν (υποδηλώνει µια προβολή - projection) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.116

34 QBE Σύνοψη Η διαδικασία ιαδικασία ερωταπόκρισης Πρώτα, ο χρήστης διαλέγει τις σχέσεις (πίνακες) που χρειάζεται για το query Παρουσιάζονται τα περιγράµµατα των πινάκων που διαλέχτηκαν Ο χρήστης «πηγαίνει» στις κατάλληλες στήλες (µε ειδικά πλήκτρα) Τιµές-παραδείγµατα (µεταβλητές), σταθερές, κλπ., δακτυλογραφούνται Άλλοι συγκριτικοί τελεστές (πέραν της ισότητας που είναι αυτόµατη για σταθερές τιµές) πρέπει να δακτυλογραφηθούν (όπως, >, <, κλπ.) πιο πολύπλοκες συνθήκες µπαίνουν σε ένα κουτί-συνθηκών (condition box) Συνθήκες στην ίδια σειρά υποδηλώνουν το Boolean AND Συνθήκες σε διαφορετικές σειρές υποδηλώνουν το Boolean OR Η άρνηση (negation - Boolean NOT) προσδιορίζεται µε το σύµβολο Οι Συνενώσεις (JOINS) εκφράζονται µε τη χρήση κοινών παραδειγµατικών τιµών σε πολλαπλούς πίνακες Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.117

35 QBE Παραδείγµατα (1) QBE2: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που εργάζονται σε ένα Τµήµα που έχει µάνατζερ διαφορετικό από αυτόν µε αριθµό 3334 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x no DEPARTMENT DNumber DName MgrSSN MgrSD no 3334 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.118

36 QBE Παραδείγµατα (2) QBE3: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο των 300,000 και εργάζονται στο Τµήµα 5 SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x > QBE4: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο των 300,000 ή εργάζονται στο Τµήµα 5 SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x 5 P. y > Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.119

37 QBE Παραδείγµατα (3) QBE5: Βρες ονόµατα και διευθύνσεις Υπαλλήλων του Τµήµατος 4 που κερδίζουν περισσότερα από κάποιον που εργάζεται στο Τµήµα 5 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. tom P. kifis CONDITION BOX 10 > 20 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.120

38 QBE Παραδείγµατα (4) QBE6: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο από τον µισθό του µάνατζερ του Τµήµατός των EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. tom DEPARTMENT DNumber DName MgrSSN MgrSD CONDITION BOX > 15 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.121

39 QBE Παραδείγµατα (5) QBE7: Βρες όλους τους Εξαρτώµενους για Υπαλλήλους που έχουν ένα Εξαρτώµενο γεννηθέντα το 1972 ενώ δεν έχουν κανένα Εξαρτώµενο που γεννήθηκε µετά το 1975 DEPENDENT ESSN Name Sex BDate Relation P <1975 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.122

40 QBE Παραδείγµατα (6) QBE8: Βρες το άθροισµα των µισθών όλων τον Υπαλλήλων EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P.SUM.ALL. x QBE9: Εισαγωγή ενός νέου Υπαλλήλου EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber I thomas ekali m Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.123

41 QBE Παραδείγµατα (7) QBE10: ώσε αύξηση µισθού 15% για όλους τους Υπαλλήλους του Τµήµατος 5 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber 44 s 5 U. 44 s*1.15 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.124

42 Μια µατιά στην MS Access Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.125

43 Κλείνοντας Η QBE είναι µια κοµψή και φιλική προς το χρήστη γλώσσα που βασίζεται στο σχεσιακό λογισµό πεδίου Είναι ιδιαίτερα εκφραστική (σχεσιακά πλήρης, αν και οι ενηµερώσεις ληφθούν υπόψη). Απλές ερωταποκρίσεις είναι εξαιρετικά εύκολο να εκφραστούν στην QBE, µε ένα ελάχιστο συντακτικό που πρέπει κανείς να θυµάται Η QBE Έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις γραφικές διευκολύνσεις για queries που σήµερα προσφέρονται σε πολλά προϊόντα, περιλαµβανοµένης και της Microsoft Access. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.126

Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.

Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2. Κεφάλαιο 5 Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.90 SQL Data Definition H Γλώσσα Ορισµού (DDL) της SQL χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

SQL Data Definition. REFERENCES (foreign key), CHECKκαι PRIMARY KEY (key)

SQL Data Definition. REFERENCES (foreign key), CHECKκαι PRIMARY KEY (key) Κεφάλαια 4, 4, 5, 5, 6 - Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL -ΠεριορισµοίΑκεραιότηταςστην SQL -Περιβάλλοντα Χρήσης της SQL (API) - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. ΣχεσιακέςΓλώσσες Εµφύτευση /

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεσιακό Μοντέλο SQL- Μέρος Β Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model. SQL Μαθ. #11

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model. SQL Μαθ. #11 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model SQL Μαθ. #11 Ε-R Model for a COMPANY database The COMPANY relational database schema A relational database instance of the COMPANY schema SQL Μια γλώσσα σχεσιακής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Πίνακας Πεδίο Τύπος Κύριο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα οντοτήτων Ξένο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα δεδομένων Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 2 ΚΥΡΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜ CHAR(5) ΟΝΟΜΑ VARCHAR(20)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language)

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Η Γλώσσα SQL - Μέρος Πρώτο 1 SQL - Structured Query Language (1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1)

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1) Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης SQL - Structured Query Language 1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης των Σχεσιακών ΒΔ Εξασφαλίζει μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δημιουργία Πεδίων Ορισμού Πεδίο Ορισμού είναι συστατικό του σχήματος για τον ορισμό των μακροεντολών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα SQL (συνέχεια) Φωλιασμένες υπο-ερωτήσεις Δημιουργία όψεων Πράξεις ενημέρωσης και περιορισμοί 1/5/2014 Βάσεις Δεδομένων 2 Από το

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

S Q Q L L -- SQL (Structured Query Language) select insert update delete 2.47

S Q Q L L -- SQL (Structured Query Language) select insert update delete 2.47 Κεφάλαιο 4 Η Γλώσσα SQL και Σχεσιακός Λογισµός Ι.Β. Σχεσιακός Λογισµός και η Γλώσσα SQL Σελίδα 2.46 SQL -ΕΙΣΑΓΩΓΗ SQL (Structured Query Language) είναι η τυποποιηµένη standard γλώσσα στις Σχεσιακές Βάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Query-by-Example (QBE)

Query-by-Example (QBE) Φροντιστήριο 8 o Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Πέµπτη, 3 εκεµβρίου 2009 Τι είναι η QBE; Γλώσσα επερωτήσεων σε σχεσιακές ϐάσεις δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργές ΒΔ. Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr. Βάσεις Δεδομένων Ενεργές ΒΔ 1

Ενεργές ΒΔ. Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth.gr. Βάσεις Δεδομένων Ενεργές ΒΔ 1 Ενεργές ΒΔ Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Βάσεις Δεδομένων Ενεργές ΒΔ 1 Active Databases Υποστηρίζουν την αυτόματη εκτέλεση ενεργειών όταν συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα Ένας διαδεδομένος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 6: Γλώσσα Structured Query Language -SQL. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 6: Γλώσσα Structured Query Language -SQL. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 6: Γλώσσα Structured Query Language -SQL Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Περιεχόμενο Διάλεξης Κεφάλαιο 5: Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Η γλώσσα SQL Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Relational Model Μαθ. #9

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Relational Model Μαθ. #9 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model Μαθ. #9 Σχεσιακό Μοντέλο Μεταφορά E-R ιαγράµµατος σε Σχέσεις Μια οντότητα «Ε» Μεταφράζεται σε µια σχέση της οποίας το σχήµα αποτελείται από όλα τα γνωρίσµατα του «Ε» Εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Foreign key, Index, DML Ερωτήµατα Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Foreign Key... 1 Index... 4 DML Ερωτήµατα... 6 INSERT...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Mια από τις βασικές λειτουργίες ενός σχεσιακού συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων είναι η διαχείριση του πληροφοριακού περιεχοµένου που

Εισαγωγή Mια από τις βασικές λειτουργίες ενός σχεσιακού συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων είναι η διαχείριση του πληροφοριακού περιεχοµένου που ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Η/Υ ΙΙΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ 4ο Η γλώσσα βάσεων δεδοµένων SQL, η γλώσσα QBE. Αθανασίου Ειρήνη, MSc 1 Εισαγωγή Mια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 9β: SQL (Διαχείριση εγγραφών, Όψεις, Περιορισμοί, Εναύσματα) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 9β: SQL (Διαχείριση εγγραφών, Όψεις, Περιορισμοί, Εναύσματα) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 9β: SQL (Διαχείριση εγγραφών, Όψεις, Περιορισμοί, Εναύσματα) Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) [Ημερομηνία] ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ TRANSACT-SQL ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Υπεύθυνος: Καρβούνης Χ. Ευάγγελος Η Transact-SQL (T-SQL) είναι ή υλοποίηση της γλώσσας ερωταπαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Η Γλώσσα SQL και Σχεσιακός Λογισµός. Ι.Β. Σχεσιακός Λογισµός και η Γλώσσα SQL Σελίδα 2.46

Κεφάλαιο 4. Η Γλώσσα SQL και Σχεσιακός Λογισµός. Ι.Β. Σχεσιακός Λογισµός και η Γλώσσα SQL Σελίδα 2.46 Κεφάλαιο 4 Η Γλώσσα SQL και Σχεσιακός Λογισµός Ι.Β. Σχεσιακός Λογισµός και η Γλώσσα SQL Σελίδα 2.46 Σχεσιακός Λογισµός: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Σχεσιακός Λογισµός (RC) είναι µια µη-διαδικαστική, τυπική γλώσσα που βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

MySQL + Γλώσσα Προγραμματισμού. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

MySQL + Γλώσσα Προγραμματισμού. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 MySQL + Γλώσσα Προγραμματισμού Ευαγγελία Πιτουρά 1 Database drivers Για να χρησιμοποιήσουμε μια βάση δεδομένων από μια γλώσσα προγραμματισμού χρειαζόμαστε έναν driver. JDBC είναι το API για τη Java και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» «Σημειώσεις για την SQL» ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Πάτρα, Νοέμβριος 2010 SQL Create Table Η CREATE TABLE

Διαβάστε περισσότερα

SQL: Αιτήματα. Κεφάλαιο 5. Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke

SQL: Αιτήματα. Κεφάλαιο 5. Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke SQL: Αιτήματα Κεφάλαιο 5 Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke Στιγμιότυπα Στιγμιότυπα των σχέσεων Sailors Reserves και Boats. Αν στο κλειδί της σχέσης Reserved δε συμμετείχε το γνώρισμα

Διαβάστε περισσότερα

MySQL + Γλώσσα Προγραμματισμού. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

MySQL + Γλώσσα Προγραμματισμού. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 MySQL + Γλώσσα Προγραμματισμού Ευαγγελία Πιτουρά 1 Database drivers Για να χρησιμοποιήσουμε μια βάση δεδομένων από μια γλώσσα προγραμματισμού χρειαζόμαστε έναν driver. JDBC είναι το API για τη Java και

Διαβάστε περισσότερα

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 6 SQL Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δοµηµένη γλώσσα ερωτοαποκρίσεων (Structured Query Language, SQL) που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των δεδοµένων της βάσης. Η διαχείριση αυτή περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples ΙΙ Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples ΙΙ Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples ΙΙ Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL(DML) - Query Example 1 Query:1 Βρείτε τα ονόματα των έργων που δεν αφορούν το τμήμα research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 16: SQL DML IV, SQL DCL, SQL TCL. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 16: SQL DML IV, SQL DCL, SQL TCL. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 16: SQL DML IV, SQL DCL, SQL TCL Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων (INSERT, UPDATE, DELETE) SQL DCL (GRANT, DENY, REVOKE)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004 Θέλουµε να φτιάξουµε µια βάση στην οποία θα καταχωρούνται οι φοιτητές του τµήµατος Μαθηµατικών,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Stored procedures, Exceptions, ιακιώµατα Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Stored Procedures... 1 Exceptions... 1 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY.

Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY. Η γλώσσα ορισμού δεδομένων της SQL Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 Περιεχόμενα 1 Δημιουργία πινάκων με την

Διαβάστε περισσότερα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 - ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων ΙΙ. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 18: Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων ΙΙ. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 18: Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων ΙΙ Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σκανδάλες (Triggers) σε TSQL Ευρετήρια (Indexes) σε TSQL Εισαγωγή στον διαδικαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι - 05. SQL Μέρος 3 ο. (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Βάσεις Δεδομένων Ι - 05. SQL Μέρος 3 ο. (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Βάσεις Δεδομένων Ι - 05 SQL Μέρος 3 ο (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας Πρόσθετες Διαφάνειες σε Προηγούμενα Θέματα...σε Διαγραφή Πλειάδων Σημασιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (12 ο μάθημα Επανάληψη) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Ύλη Οι διαφάνειες του μαθήματος Οι ενδεικτικές λύσεις των εργασιών Οι ασκήσεις των εργαστηρίων Από το βιβλίο τα κεφάλαια: 1,2,3,5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα:

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα: ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Σε μία βάση δεδομένων χρηματιστηριακών συναλλαγών υπάρχουν οι παρακάτω πίνακες που αποτελούνται από τα εξής πεδία : : ΚΣ, ΗΜΝΙΑ, ΩΡΑ, ΚΜ, ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗ : ΚΜ, ΟΝΟΜΑ, ΕΤΟΣ_ΙΔΡΥΣΗΣ, ΚΚ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 02: Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 02: Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 02: Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Αρχιτεκτονική Τριών Επιπέδων Χρήστες Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων και Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα SQL Βασικές πράξεις Πράξεις συνόλων Συνενώσεις Συναθροιστικές συναρτήσεις Ομαδοποιήσεις 10/4/2014 Βάσεις Δεδομένων 2 Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12: SQL Data Definition Language. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 12: SQL Data Definition Language. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 12: SQL Data Definition Language Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Επιπρόσθετοι Περιορισμοί Παραδείγματα/Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου EPL342:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Όψεις (views) στην SQL Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων SQL - DDL SQL Περίληψη SQL Τύποι δεδομένων DDL Δηλώσεις - Εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Views, Triggers Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Όψη... 1 ηµιουργία όψης... 2 Επιλογή CHECK... 3 Όψεις µόνο για εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Β) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 3: Introduction III

Lecture 3: Introduction III Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 3: Introduction III System Concepts and Architecture (Chapters 2.2-2.7, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl342

Διαβάστε περισσότερα

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures): 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) και σκανδάλης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο V Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων τροποποίησης δομής / δεδομένων η μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Query by Example QBE Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos CMU)

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1)

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Επικοινωνία με MySQL mysql host DB server queries results Client host Β Δ Η χρήση της mysql βασίζεται στο μοντέλο client server Remote access to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εισαγωγή στις Βάσεων εδομένων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες, οι συνιστώσες και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων

ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων Εργαστήριο 6 ο PL/SQL Ιωάννα Συρίµη syrimi@ucy.ac.cy PL/SQL Procedural Language/SQL Επέκταση της SQL µε χαρακτηριστικά γλωσσών προγραµµατισµού Επιτρέπει την χρήση προτάσεων SQL

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων

ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων Εργαστήριο 3 ο SQL - DML Ιωάννα Συρίµη syrimi@ucy.ac.cy Data Manipulation Language Εισαγωγή νέων Εγγραφών Insert Into ιαγραφή Εγγραφών Delete Αλλαγή υφιστάµενων Εγγραφών Update

Διαβάστε περισσότερα

PostgreSQL. Oracle. Εαρινό Εξάμηνο

PostgreSQL. Oracle. Εαρινό Εξάμηνο . - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροϕορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Table of contents 1 - Table of contents 1 2 - Table of contents 1 2 3 - 1 2-3 - Καταγωγή από την

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα SQL. Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων

Η Γλώσσα SQL. Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων Η Γλώσσα SQL Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων Εισαγωγή Η δομημένη γλώσσα ερωτημάτων SQL (Structured Query Language) χρησιμοποιείται για τους χρήστες του ΣΔΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy?

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών Βάσεις Δεδομένων Ι - 06 Ευρετήρια/Indexes (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών ΤΕΙ Λάρισας Τι είναι τα ευρετήρια; Ευρετήριο/Index:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers CREATE TRIGGER Δήλωση δημιουργίας Trigger: CREATE [DEFINER = { user CURRENT_USER }] TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL

Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Τρίτο 1 Περιεχόμενα Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Συνένωση Συναθροιστικές Συναρτήσεις Ομαδοποίηση Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 6. Διαχείριση δεδομένων

Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 6. Διαχείριση δεδομένων Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 6. Διαχείριση δεδομένων Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Τα δεδομένα μας οργανώνονται σε ένα ή περισσότερους πίνακες: σε στήλες και σειρές Κάθε πίνακας έχει ένα όνομα και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 7 Γλώσσα Ερωτημάτων SQL Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Σχεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ POSTGRES

ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ POSTGRES ΕΝΑΥΣΜΑΤΑΣΤΗΝPOSTGRES ΓΕΝΙΚΑ Μία διαδικασία την οποία δηλώνει ο Διαχειριστής της Βάσης Δεδομένων και η οποία ενεργοποιείται αυτόματα από το ΣΔΒΔ κάθε φορά που συμβαίνουν μεταβολές ορισμένου τύπουσταδεδομέναονομάζεταιέναυσμα(trigger).

Διαβάστε περισσότερα

PL/SQL. Κώστας Στεφανίδης

PL/SQL. Κώστας Στεφανίδης PL/SQL Κώστας Στεφανίδης Βασική ομή DECLARE /* Μεταβλητές και τύποι */ BEGIN /* ιαδικασίες και εντολές PL/SQL*/ /* Είναι το μόνο τμήμα που απαιτείται */ EXCEPTION /* Εντολές χειρισμού λαθών */ END; Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 11η: Περιορισμοί Ακεραιότητας - Κανονικές Μορφές Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Αποτελούν μηχανισμό για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.-/30 2.-/20 3.-/20 4.-/30 ΣΥΝΟΛΟ/100 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα SQL. What is the average salary in the Toy department? Anonymous SQL user

Η Γλώσσα SQL. What is the average salary in the Toy department? Anonymous SQL user Η γλώσσα SQL Η Γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy? John Keats, Ode on a Grecian Urn What is the

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) θεωρητικές Γλώσσες Ερωτήσεων (Formal Query Languages): Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Θεωρίας Συνόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Ενσωμάτωση SQL εντολών σε μία γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού Η φιλόξενη γλώσσα προγραμματισμού έχει στη διάθεση της μια βιβλιοθήκη από συναρτήσεις για κλήσεις στη Βάση Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ dpap@unipi.gr 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η SQL? (1/2) Η SQL (Structured Query Language) αποτελεί μια πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι αποθηκευμένες διαδικασίες είναι τμήματα προγράμματος Βάσης Δεδομένων (διαδικασίες\procedures ή συναρτήσεις\functions) που αποθηκεύονται μόνιμα και εκτελούνταιστονδιακομιστήτηςβάσηςδεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2004

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2004 Aρχεία και Βάσεις εδοµένων Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2004 ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, τις εκφωνήσεις των ερωτηµάτων και τις όποιες οδηγίες υπάρχουν σε κάθε ερώτηµα. Η εξέταση πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI B. Μεγαλοοικονόμου Αντικειμενοστρεφή και αντικειμενο-σχεσιακά ΣΔΒΔ (παρουσίαση βασισμένη εν μέρη σε σημειώσεις των Silberchatz, Korth και Sudarshan και του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Περιορισμοί Ακεραιότητας Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 6. Περιορισμοί Ακεραιότητας Βάσεων Δεδομένων Κεφάλαιο 6. Περιορισμοί Ακεραιότητας Βάσεων Δεδομένων Σύνοψη Η εργαστηριακή δραστηριότητα που περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο την γνωριμία με τις τεχνικές και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Μία διαδικασία την οποία δηλώνει ο Διαχειριστής της Βάσης Δεδομένων και η οποία ενεργοποιείται αυτόματα από το ΣΔΒΔ κάθε φορά που συμβαίνουν μεταβολές ορισμένου τύπου στα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δένδρο Επερώτησης (Query Tree) Δένδρο Επερώτησης (Query Tree) Είναι μια δενδρική δομή που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα