ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής."

Transcript

1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. σ <συνθήκη επιλογής> (R) ΠΡΟΒΟΛΗ Παράγει μια νέα σχέση με μερικά μόνο γνωρίσματα της R. π <λίστα γνωρισμάτων> (R) ΘΗΤΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Παράγει όλους τους συνδυασμούς πλειάδων από τις R 1 και R 2 που ικανοποιούν τη συνθήκη συνένωσης. R 1 <συνθήκη συνένωσης> R 2 ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Παράγει όλους τους συνδυασμούς πλειάδων από τις R 1 και R 2 που ικανοποιούν τη συνθήκη συνένωσης με συγκρίσεις ισότητας μόνο. R 1 <γνωρίσματα συνένωσης R 1> <γνωρίσματα συνένωσης 2> 2 ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Ίδια με τη ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ εκτός από το ότι τα γνωρίσματα συνένωσης της R 2 δεν περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα. Αν τα γνωρίσματα της συνένωσης έχουν τα ίδια ονόματα δεν χρειάζεται να προσδιοριστούν. R 1 * <συνθήκη συνένωσης> R 2 R 1 * R 2 ή ΕΝΩΣΗ Παράγει μια σχέση που περιέχει όλες τις πλειάδες που βρίσκονται στην R 1, ή στηνr 2, ή καιστηνr 1 και στην R 2. R 1 R 2 ΤΟΜΗ Παράγει μια σχέση που περιέχει τις κοινές πλειάδες των R 1 και R 2. R 1 R 2 ΔΙΑΦΟΡΑ Παράγει μια σχέση που περιέχει τις πλειάδες της R 1 που δεν βρίσκονται στην R 2. R 1 R 2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ Παράγει μια σχέση που περιέχει τα γνωρίσματα των R 1 και R 2 και περιλαμβάνει ως πλειάδες όλους τους δυνατούς συνδυασμούς πλειάδων των R 1 και R 2 R 1 R 2 2 1

2 SQL SQL: Structured Query Language ή ομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων αρχικά ονομαζόταν SEQUEL (Structured English Query Language) υλοποιήθηκε στο ερευνητικό τμήμα της IBM (Chamberlin & Boyce 1976) περιλαμβάνει χαρακτηριστικά της σχεσιακής άλγεβρας αλλά με σύνταξη πιο φιλική στο χρήστη Αποτελεί το πρότυπο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για την επιτυχία των σχεσιακών βάσεων δεδομένων έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό εμπορικών ΣΔΒΔ (DB2, ORACLE, INGRES, INFORMIX, Sybase, MS Access, MS SQL Server) η μεταφορά μεταξύ διαφορετικών ΣΔΒΔ δεν είναι δαπανηρή εφόσον και τα δύοακολουθούντοίδιοπρότυποsql σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής ΒΔ οι ίδιες εντολές χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση δεδομένων που αποθηκεύονται σε δύο ή περισσότερα σχεσιακά ΣΔΒΔ Κοινή προσπάθεια των οργανισμών ANSI και ISO οδήγησαν σε διαδοχικές τυποποιημένες εκδόσεις της SQL SQL-86, SQL-92 (SQL2), SQL-99 3 SQL: Χαρακτηριστικά Αποτελεί πλήρης γλώσσα βάσεων δεδομένων είναι ταυτόχρονα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) ορισμός, δημιουργία και εξέλιξη σχήματος Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) ορισμός, δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή και επιλογή δεδομένων (ερωτήσεις και ενημερώσεις) Επιτρέπει ορισμό περιορισμών ακεραιότητας ορισμό όψεων στη βάση δεδομένων προσδιορισμό της ασφάλειας και των δικαιοδοσιών (χρήστες και δικαιώματα χρηστών) έλεγχο των δοσοληψιών Περιέχει κανόνες για εμφύτευση εντολών SQL σε μια γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού όπως η C ή η PASCAL 4 2

3 SQL: Συνοπτική παρουσίαση Αντιστοιχία ορολογίας Σχεσιακής Άλγεβρας SQL: Σχέση (relation) Πίνακας (table) Πλειάδα (tuple) Γραμμή (row) Κατηγόρημα (attribute) Πεδίο (field) ή Στήλη(column) ΒασικέςΓΟ εντολέςτηςsql: CREATE TABLE DROP TABLE ALTER TABLE ΒασικέςΓΧ εντολέςτηςsql: INSERT DELETE UPDATE SELECT Στην SQL ένας πίνακας είναι δυνατό να περιλαμβάνει την ίδια γραμμή περισσότερες από μία φορές (πολυσύνολο - multiset) 5 Ερωτήσεις στην SQL: Η εντολή SELECT Βασική συντακτική δομή: SELECT <λίστα πεδίων> FROM <λίστα πινάκων> [WHERE <σύνθετη συνθήκη>] Παράδειγμα SELECT Μισθός WHERE ΑΦΜ= Στησχεσιακήάλγεβρα: π Μισθός (σ ΑΦΜ= (Εργαζόμενος)) 6 3

4 Η δομή της SELECT select αντιστοιχεί στην πράξη της προβολής της σχεσιακής άλγεβρας ποια γνωρίσματα θέλουμε να υπάρχουν στο αποτέλεσμα της ερώτησης from αντιστοιχεί στην πράξη του καρτεσιανού γινομένου της σχεσιακής άλγεβρας ποιες σχέσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του αποτελέσματος where αντιστοιχεί στη συνθήκη της πράξης της επιλογής στη σχεσιακή άλγεβρα η συνθήκη περιλαμβάνει γνωρίσματα των σχέσεων που εμφανίζονται στο from 7 Τελεστές συνθήκης Λογικοί τελεστές: and, or, not Τελεστές σύγκρισης: <, <=, >, >=, =, <>, between, not between ανάμεσα σε αριθμητικές εκφράσεις,συμβολοσειρές (strings), και ειδικούς τύπους. Πράξεις με Συμβολοσειρές Η πιο συνηθισμένη πράξη είναι ταίριασμα προτύπων: % ταιριάζει οποιαδήποτε συμβολοσειρά _ ταιριάζει οποιοδήποτε χαρακτήρα Γίνεται διάκριση ανάμεσα σε κεφαλαία και μικρά Σύγκριση χρησιμοποιώντας το like, not like 8 4

5 Πράξεις με Συμβολοσειρές Ο Τελεστής LIKE Πίνακας 1: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Μισθός, Τμήμα) (Α) Εμφάνισε τα ονόματα όλων των εργαζομένων που έχουν την κατάληξη -όπουλος SELECT DISTINCT Όνομα, Επώνυμο WHERE Επώνυμο LIKE %όπουλος (Β) Εμφάνισε όλους τους εργαζόμενους που το επώνυμό τους αρχίζει από Π SELECT * WHERE Επώνυμο LIKE Π% 9 Join πινάκων Πίνακας 1: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Μισθός, Τμήμα) Πίνακας 2: Τμήμα (Κωδικός, Ονομασία, Περιοχή) Εμφάνιση του ονοματεπώνυμου των εργαζομένων και της ονομασίας του τμήματος όπου εργάζονται SELECT Όνομα, Επώνυμο, Ονομασία, Τμήμα WHERE Τμήμα = Κωδικός Στη σχεσιακή άλγεβρα: π Όνομα, Επώνυμο, Ονομασία (Εργαζόμενος Τμήμα = Κωδικός Τμήμα) 10 5

6 Αντιμετώπιση ασαφών γνωρισμάτων Πίνακας1: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Τμήμα) Πίνακας2: Τμήμα (Κωδικός, Όνομα, Περιοχή) Εμφάνιση ονοματεπώνυμου όλων των εργαζομένων στο τμήμα «ΠΩΛΗΣΕΙΣ» SELECT Εργαζόμενος.Όνομα, Επώνυμο, Τμήμα WHERE Τμήμα.Όνομα = ΠΩΛΗΣΕΙΣ AND Τμήμα.Κωδικός = Εργαζόμενος.Τμήμα Όταν μια ερώτηση αναφέρεται σε δύο ή περισσότερα γνωρίσματα με το ίδιο όνομα, τότε προσδιορίζουμε το όνομα κάθε γνωρίσματος με το όνομα της αντίστοιχης σχέσης, διαχωρίζοντας τα δύο με μια τελεία. 11 Self-join - Χρήση ψευδωνύμων (aliases) Πίνακας: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Προϊστάμενος) Εμφάνιση για κάθε εργαζόμενο του ονοματεπώνυμου αυτού, καθώς και του ονοματεπώνυμου του προϊσταμένου του SELECT Ε1.Όνομα, Ε1.Επώνυμο, Ε2.Όνομα, Ε2.Επώνυμο Ε1, Εργαζόμενος Ε2 WHERE Ε1.Προϊστάμενος = Ε2.ΑΦΜ Ο πίνακας Εργαζόμενος εμφανίζεται δύο φορές, σαν να υπήρχαν δύο ξεχωριστοί πίνακες. Ο πεδίο Προϊστάμενος του πίνακα Ε1 είναι ξένο κλειδίπουαντιστοιχείστοπεδίοαφμ του πίνακα Ε

7 Άλλες ιδιότητες της εντολής SELECT Η πρόταση WHERE είναι προαιρετική Όταν η λίστα πινάκων περιέχει δύο ή περισσότερους πίνακες, χωρίς να υπάρχει πρόταση WHERE, τότε η πράξη ισοδυναμεί με το καρτεσιανό γινόμενο των πινάκων Γιαναεμφανιστούνόλαταπεδίαενόςπίνακα: SELECT * Για να παραληφθούν οι όμοιες πολλαπλές γραμμές και να εμφανιστεί μόνο μία εξ αυτών: SELECT DISTINCT Μισθός Είναι δυνατές πράξεις στα πεδία του τμήματος SELECT SELECT Επώνυμο, Όνομα, Μισθός*1,1 (εμφανίζει τον μισθό των εργαζομένων αυξημένο κατά 10%) 13 Άλλες ιδιότητες της εντολής SELECT Σύγκριση με την ειδική τιμή NULL SELECT * WHERE Τμήμα IS ΝΟΤ NULL (εμφανίζει τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί σε τμήμα) SELECT * WHERE Μισθός IS NULL (εμφανίζει τους εργαζόμενους που δεν έχει ορισθεί ο μισθός τους) 14 7

8 inner join Πίνακας 1: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Μισθός, Τμήμα) Πίνακας 2: Τμήμα (Κωδικός, Ονομασία, Περιοχή) Εμφάνιση του ονοματεπώνυμου των εργαζομένων και της ονομασίας του τμήματος όπου εργάζονται, αν ο μισθός τους είναι μεγαλύτερος των δρχ. SELECT Όνομα, Επώνυμο, Ονομασία INNER JOIN Τμήμα ON Τμήμα = Κωδικός WHERE Μισθός > εν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ενταχθεί σε τμήμα (τιμή NULL στο πεδίο Τμήμα), ακόμα κι αν έχουν μισθό μεγαλύτερο των δρχ. 15 outer join Πίνακας 1: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Μισθός, Τμήμα) Πίνακας 2: Τμήμα (Κωδικός, Ονομασία, Περιοχή) Εμφάνιση του ονοματεπώνυμου των εργαζομένων και της ονομασίας του τμήματος όπου εργάζονται. SELECT Όνομα, Επώνυμο, Ονομασία LEFT JOIN Τμήμα ON Τμήμα = Κωδικός Περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ενταχθεί σε τμήμα (τιμή NULL στο πεδίο Τμήμα) 16 8

9 outer join (συνέχεια( συνέχεια) Left outer join: στο αποτέλεσμα περιλαμβάνονται όλες οι εγγραφές του αριστερού πίνακα που ικανοποιούν τις συνθήκες στο τμήμα WHERE της εντολής SELECT Right outer join: στο αποτέλεσμα περιλαμβάνονται όλες οι εγγραφές του δεξιού πίνακα που ικανοποιούν τις συνθήκες στο τμήμα WHERE της εντολής SELECT Full outer join: στο αποτέλεσμα περιλαμβάνονται όλες οι εγγραφές τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού πίνακα που ικανοποιούν τις συνθήκες στο τμήμα WHERE της εντολής SELEC 17 τελεστής IN - sub-select select Πίνακας: Αντικείμενο (Κωδικός, Όνομα, Κατηγορία) Εμφάνιση όλων των αντικειμένων που έχουν κατηγορία όμοια με την κατηγορία του αντικειμένου 13. SELECT Κωδικός, Όνομα FROM Αντικείμενο WHERE Κατηγορία IN (SELECT Κατηγορία FROM Αντικείμενο WHERE Κωδικός = 13)} sub-select 18 9

10 Εντολή UNION Χρησιμοποιείται για την ένωση δύο ή περισσοτέρων εντολών SELECT. Οι εντολές SELECT πρέπει να είναι συμβατές τόσο στον αριθμό όσο και στον τύπο δεδομένων των πεδίων που επιστρέφουν. Παράδειγμα Πίνακας 1: Βιβλίο (ISBN, Τίτλος,Εκδότης, Έτος-έκδοσης) Πίνακας 2: Περιοδικό (ISSN, Τίτλος, Τεύχος,Ημερομηνία-έκδοσης) Εμφάνισητουτίτλουτωνβιβλίωνκαιτουτίτλουκαιτεύχουςτων περιοδικών που εκδόθηκαν το SELECT Τίτλος FROM Βιβλίο WHERE Έτος-έκδοσης=1994 UNION SELECT Τίτλος+ - + Τεύχος FROM Περιοδικό WHERE year(ημερομηνία-έκδοσης)= Συναθροιστικές Συναρτήσεις Παραδείγματα συναθροιστικών συναρτήσεων της SQL: Μέσος όρος: avg(a) (μόνο σε αριθμούς) A γνώρισμα Ελάχιστο: min(a) Μέγιστο: max(a) Άθροισμα: sum(a) (μόνο σε αριθμούς) Πλήθος: count(a) 20 10

11 Ομαδοποίηση εγγραφών: group by Ομαδοποιεί τις εγγραφές με βάση την τιμή που έχουν σε ένα ή περισσότερα πεδία. Οι προς ομαδοποίηση εγγραφές υπολογίζονται από τα τμήματα FROM και WHERE της εντολής SELECT. Οι ομάδες υπολογίζονται από το τμήμα GROUP BY της εντολής SELECT. Το αποτέλεσμα της εντολής αποτελείται από μία εγγραφή για κάθε ομάδα. Τα πεδία που περιλαμβάνονται στο τμήμα SELECT πρέπει είτε να περιλαμβάνονται και στο τμήμα GROUP BY είτε να είναι συναθροιστικές συναρτήσεις. 21 Παράδειγμα: group by Πίνακας 1: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Μισθός, Τμήμα) Υπολογίστε το μέσο όρο του μισθού των εργαζομένων κάθε τμήματος SELECT AVG(Μισθός) GROUP BY Τμήμα Για κάθε τμήμα να βρεθεί ο κωδικός του τμήματος το πλήθος των εργαζομένων στο τμήμα και ο μέσος μισθός τους SELECT Τμήμα, COUNT(*), AVG(Μισθός) GROUP BY Τμήμα 22 11

12 Επιβολή περιορισμών: group by having Περιορισμοί στις ομάδες του αποτελέσματος επιβάλλονται από το τμήμα HAVING της εντολής SELECT. Παράδειγμα Πίνακας 1: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Μισθός, Τμήμα) Πίνακας 2: Τμήμα (Κωδικός, Ονομασία, Περιοχή) Εμφανίστε τους κωδικούς και τις ονομασίες των Τμημάτων με περισσότερους από 2 εργαζομένους SELECT Κωδικός, Ονομασία INNER JOIN Τμήμα ON Τμήμα = Κωδικός GROUP BY Κωδικός, Ονομασία HAVING count(αφμ) >= 3 23 Παράδειγμα: group by - having ΠΟΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΡΟΝΤΑ ΟΣ ΣΑΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΣ ΠΥΡΓΙ ΚΑΛΛΟΝΗ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Πόσες πόλεις υπάρχουν για γιακάθε νομό; 24 12

13 ΠΟΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΡΟΝΤΑ ΟΣ ΣΑΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΣ ΠΥΡΓΙ ΚΑΛΛΟΝΗ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ GROUP BY ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ COUNT SELECT ΝΟΜΟΣ, COUNT(A/A) FROM ΠΟΛΗ GROUP BY ΝΟΜΟΣ HAVING COUNT(A/A) >= 2 HAVING COUNT(A/A) >= 2 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ COUNT Εντολή SELECT Πλήρης συντακτική δομή: SELECT <λίστα πεδίων> FROM <λίστα πινάκων> [WHERE <σύνθετη συνθήκη>] [GROUP BY <λίστα πεδίων>] [HAVING <σύνθετη συνθήκη>] [ORDER BY <λίστα πεδίων>] 26 13

14 Παράδειγμα: Επιχείρηση μεταποίησης αγροτικών προϊόντων Για την διαχείριση των δεδομένων μιας επιχείρησης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, κατασκευάστηκεηακόλουθησχεσιακήβάσηδεδομένων: ergazom (afm, onoma, eponymo, misthos, proistam, tmima) tmima (kodikos, onomasia, perioxi) proion (kodikos, onomasia, mon_met) paragogh (kod_proion, kod_tmima, hmer_parag) Τα ξένα κλειδιά που υπάρχουν είναι: Πίνακας Ergazom Ergazom Paragogh Paragogh Ξένο κλειδί tmima proistam kod_proion kod_tmima Πίνακας που αναφέρεται tmima ergazom proion tmima 27 Παραδείγματα συναθροιστικών συναρτήσεων (1) Να Ναβρεθεί το τοάθροισμα των μισθών όλων των εργαζομένων, καθώς και ο μέγιστος, ο ελάχιστος και ο μέσος μισθός. SELECT FROM SUM(misthos), MAX(misthos), ΜΙΝ(misthos), AVG(misthos) ergazom; Να Ναβρεθεί το τοάθροισμα των μισθών όλων των εργαζομένων στο τμήμα ΠΑΡΑΓΩΓΗ, καθώς και ο μέγιστος, ο ελάχιστος μισθός στο τμήμα αυτό. SELECT FROM WHERE SUM(misthos), MAX(misthos), ΜΙΝ(misthos), AVG(misthos) ergazom, tmima e_tmima=kodikos AND onomasia= ΠΑΡΑΓΩΓΗ ; 28 14

15 Παραδείγματα συναθροιστικών συναρτήσεων (2) Να Ναβρεθεί ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση και ο αριθμός των εργαζομένων στο τμήμα ΠΑΡΑΓΩΓΗ.. SELECT COUNT (*) FROM ergazom; SELECT COUNT (*) FROM ergazom, tmima WHERE e_tmima=kodikos AND onomasia= ΠΑΡΑΓΩΓΗ ; 29 Παραδείγματα συναθροιστικών συναρτήσεων (3) Να Ναβρεθεί το τοπλήθος των διαφορετικών μισθών στη βάση δεδομένων.. SELECT FROM COUNT (DISTINCT misthos) ergazom; Να Ναανακτηθούν τα ταονόματα όλων των τμημάτων που έχουν περισσότερους από εργαζόμενους.. SELECT tmima.onomasia FROM tmima WHERE (SELECT COUNT(*) FROM ergazomenos WHERE ergazomenos.e_tmima=tmima.kodikos) >=10 ; 30 15

16 Ερώτημα 1 Επιλέξτε τον ΑΦΜ, το τοεπώνυμο και το τοόνομα των εργαζομένων που εργάζονται στο τμήμα με μεκωδικό αριθμό 1, 1, ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά του επωνύμου. SELECT afm, eponymo, onoma FROM ergazom WHERE tmima=1 ORDER BY eponymo 31 Ερώτημα 2 Εμφανίστε τον ΑΦΜ, το τοόνομα, το τοεπώνυμο και τον μισθό κάθε εργαζόμενου, κατά φθίνουσα σειρά του μισθού, αρκεί να ναέχει μισθό άνω των τριακοσίων χιλιάδων δραχμών. SELECT afm, eponymo, onoma, misthos FROM ergazom WHERE misthos > ORDER BY misthos DESC 32 16

17 Ερώτημα 3,4 Υπολογίστε το τοκαρτεσιανό γινόμενο των πινάκων ergazom και tmima, και εμφανίστε μόνο το τοεπώνυμο και όνομα του εργαζομένου και την ονομασία του τμήματος. SELECT eponymo, onoma, onomasia FROM ergazom, tmima Εμφανίστε όλα τα ταχαρακτηριστικά όλων των προϊόντων της επιχείρησης. SELECT * FROM proion 33 Εντολή INSERT Προσθέτει εγγραφές σε πίνακα Παράδειγμα 1 Πίνακας: Βιβλίο (ISBN, Τίτλος,Εκδότης, Έτος-έκδοσης) INSERT INTO Βιβλίο (ISBN, Τίτλος,Εκδότης, Έτος-έκδοσης) VALUES ( X3-0, Βάσεις Δεδομένων, Addison-Wesley, 1994) (εισαγωγή μίας εγγραφής στον πίνακα Βιβλίο) Πρέπει να υπάρχει ένα-προς-ένα αντιστοιχία στον αριθμό και στον τύπο δεδομένων των πεδίων και τιμών στις δύο παρενθέσεις

18 Εντολή INSERT (συνέχεια) Παράδειγμα 2 Πίνακας 1: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Έτος-πρόσληψης) Πίνακας 2: Ασφαλισμένος (ΑΦΜ,Επώνυμο, Όνομα, Κατηγορία) INSERT INTO Ασφαλισμένος (ΑΦΜ, Επώνυμο,Όνομα) SELECT ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα WHERE Έτος-πρόσληψης >= 1993 (εισαγωγή στον πίνακα των ασφαλισμένων όλων των εργαζομένων που προσλήφθηκαν από το 1993 και μετά) 35 Εντολή DELETE Διαγράφει εγγραφές από πίνακα Παράδειγμα Πίνακας: Βιβλίο (ISBN, Τίτλος,Εκδότης, Έτος-έκδοσης) DELETE FROM Βιβλίο WHERE Εκδότης = Κατσαντώνης» (διαγράφει όλες τις εγγραφές από τον πίνακα Βιβλίο που στο πεδίο Εκδότης έχουν την τιμή Κατσαντώνης ) 36 18

19 Εντολή UPDATE Τροποποιεί τις τιμές σε πεδία εγγραφών ενός πίνακα Παράδειγμα Πίνακας: Εργαζόμενος (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Μισθός, Έτος-πρόσληψης) UPDATE Εργαζόμενος SET Μισθός = Μισθός * 1,1 WHERE Έτος-πρόσληψης = 1998 (αυξάνει κατά 10% την τιμή στο πεδίο Μισθός μόνο των εργαζομένων που προσλήφθηκαν το 1998) 37 Όψεις (Views) Αποτελούν εικονικούς πίνακες. Δημιουργούνται με την εκτέλεση εντολής SELECT που εφαρμόζεται σε πίνακες ή άλλες όψεις. Δεν αποθηκεύονται οι εγγραφές τους, παρά μόνο η εντολή SELECT της δημιουργίας τους. Υπολογίζονται οι εγγραφές τους κάθε φορά που χρησιμοποιούνται. Δημιουργία όψης CREATE VIEW view-name AS εντολή SELECT Διαγραφή όψης DROP VIEW view-name 38 19

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL 1 Η γλώσσα SQL Η SQL (Structured Query Language - οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων) είναι η καθιερωµένη σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδοµένων. Υλοποιήθηκε από την IBM στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τελικοί Χρήστες Εξωτερική Όψη 1 Εξωτερική Όψη n ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ERP Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ERP Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \ ι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

S Q Q L L -- SQL (Structured Query Language) select insert update delete 2.47

S Q Q L L -- SQL (Structured Query Language) select insert update delete 2.47 Κεφάλαιο 4 Η Γλώσσα SQL και Σχεσιακός Λογισµός Ι.Β. Σχεσιακός Λογισµός και η Γλώσσα SQL Σελίδα 2.46 SQL -ΕΙΣΑΓΩΓΗ SQL (Structured Query Language) είναι η τυποποιηµένη standard γλώσσα στις Σχεσιακές Βάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.

Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2. Κεφάλαιο 5 Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.84 SQL Data Definition H Γλώσσα Ορισµού (DDL) της SQL χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Δημιουργία ιστοσελίδας ανταλλαγής ή πώλησης και αγοράς προϊόντων με τη μέθοδο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα : Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σχεσιακές βάσεις δεδομένων ( relational databases) ονομάζονται οι βάσεις δεδομένων στις οποίες τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων Του φοιτητή Κατσικιώτη Χρήστου Επιβλέπων καθηγητής Κεραμόπουλος Ευκλείδης κ Χαριτίδη Κωνσταντίνου Αρ. Μητρώου: 103574 κ 103570 Θεσσαλονίκη 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Εργαστήριο SQL SERVER. ρ Γεωργία Γκαράνη

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Εργαστήριο SQL SERVER. ρ Γεωργία Γκαράνη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ SQL SERVER ρ Γεωργία Γκαράνη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργαστήριο 1: ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7. 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7. 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7. 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7. 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος... 7 1.2 Ψηφιοποίηση της διαδικασίας...

Διαβάστε περισσότερα