Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL"

Transcript

1 Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2 Γιατί Μελετάμε το Σχεσιακό Μοντέλο; Είναι το πιο διαδεδομένο μοντέλο. Σχεσιακά DBMS: DB2 της IBM, Oracle, Informix, MS ACCESS και MS SQLServer της Microsom, Sybase, κ.λ.π. Τελευταίος ανταγωνιστής: αντικειμενοστραφές μοντέλο. ObjectStore, Versant, Ontos Πρόσφατη σύνθεση των δύο μοντέλων: αντικείμενοσχεσιακό μοντέλο Informix Universal Server, UniSQL, O2, Oracle, DB2 2

3 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων: Ορισμοί Σχεσιακή ΒΔ: ένα σύνολο σχέσεων (πινάκων) Σχέση: αποτελείται από 2 συστατικά: Στιγμιότυπο : ένας πίνακας, με γραμμές και στήλες. #Γραμμές = πληθυσμός, #πεδία = βαθμός. Σχήμα : προσδιορίζει το όνομα της σχέσης, και τα ονόματα και τους τύπους κάθε στήλης. Π.χ. Students(sid: string, name: string, login: string, age: integer, gpa: real). Μια σχέση μπορεί να θεωρηθεί ως σύνολο γραμμών ή πλειάδων (οι γραμμές είναι διαφορετικές μεταξύ τους). 3

4 Παράδειγμα: Στιγμιότυπο της Σχέσης Students Πεδία, γνωρίσματα, στήλες Ονόματα πεδίων Πλειάδες (εγγραφές, γραμμές) Πληθυσμός = 3, βαθμός = 5, διακριτές γραμμές Πρέπει όλες οι στήλες σε ένα στιγμιότυπο μιας σχέσης να είναι διακριτές 4

5 Σχεσιακές Γλώσσες Αιτημάτων Ισχυρό πλεονέκτημα του σχεσιακού μοντέλου: υποστηρίζει την υποβολή απλών αλλά ισχυρών αιτημάτων πάνω στα δεδομένα. Τα αιτήματα μπορούν να διατυπωθούν διαισθητικά και το DBMS είναι υπεύθυνο για τον αποδοτικό υπολογισμό τους. Σημείο κλειδί: η ακριβής σημασιολογία των σχεσιακών αιτημάτων. Επιτρέπει στο βελτιστοποιητή την εκτενή αναδιάταξη των λειτουργιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η απάντηση δεν αλλάζει. 5

6 Η Γλώσσα Αιτημάτων SQL Αναπτύχθηκε από την IBM (system R) τη δεκαετία του Απαίτηση για πρότυπα αφού χρησιμοποιείται από πολλούς κατασκευαστές λογισμικού. Πρότυπα: SQL 86 SQL 89 (μικρές βελτιώσεις) SQL 92 (σημαντικές βελτιώσεις, το τρέχον πρότυπο) SQL 99 (ουσιαστικές επεκτάσεις). 6

7 Η Γλώσσα Αιτημάτων SQL Για να βρούμε όλους τους φοιτητές ηλικίας 18 ετών γράφουμε: Αποτέλεσμα SELECT * FROM Students S WHERE S.age=18 Για να πάρουμε μόνο τα ονόματα και τα logins, αντικαθιστούμε την πρώτη γραμμή με: SELECT S.name, S.login 7

8 Αιτήματα σε Πολλαπλές Σχέσεις Students Τι υπολογίζει η ακόλουθη ερώτηση; SELECT S.name, E.cid FROM Students S, Enrolled E WHERE S.sid=E.sid AND E.grade= A Όταν δίνεται το ακόλουθο στιγμιότυπο της Enrolled (είναι δυνατό όταν το DBMS εξασφαλίζει αναφορική ακεραιότητα;): Enrolled αποτέλεσμα: 8

9 Δημιουργία Σχέσεων με την SQL Δημιουργεί τη σχέση Students. Παρατηρήστε ότι προσδιορίζεται και ο τύπος (domain) κάθε πεδίου, και επιβάλλεται από το DBMS κάθε φορά που προστίθενται ή τροποποιούνται πλειάδες. Άλλο παράδειγμα: ο πίνακας Enrolled διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που παίρνουν οι φοιτητές. CREATE TABLE Students (sid CHAR(20), name CHAR(20), login CHAR(10), age INTEGER, gpa REAL) CREATE TABLE Enrolled (sid CHAR(20), cid CHAR(20), grade CHAR(2)) 9

10 Ακύρωση και Μεταβολή Σχέσεων DROP TABLE Students Ακυρώνει τη σχέση Students. Η πληροφορία του σχήµατος και οι πλειάδες διαγράφονται. ALTER TABLE Students ADD COLUMN firstyear integer Το σχήμα της σχέσης Students μεταβάλλεται και προστίθεται ένα νέο πεδίο. Κάθε πλειάδα στο τρέχον στιγμιότυπο επεκτείνεται με τη τιμή null στο νέο πεδίο. 10

11 Εισαγωγή και Διαγραφή Πλειάδων Μπορούμε να εισάγουμε μια πλειάδα ως εξής: INSERT INTO Students (sid, name, login, age, gpa) VALUES (53688, Smith, 18, 3.2) Μπορούμε να διαγράψουμε όλες τις πλειάδες που ικανοποιούν μια συνθήκη (π.χ., name = Smith ): DELETE FROM Students S WHERE S.name = Smith 11

12 Περιορισμοί Ακεραιότητας (ICs) IC: συνθήκη που πρέπει να αληθεύει για κάθε στιγμιότυπο της ΒΔ (π.χ. περιορισμοί πεδίου ορισμού). Τα ICs προσδιορίζονται όταν ορίζεται το σχήμα. Τα ICs ελέγχονται όταν τροποποιούνται οι σχέσεις. Έγκυρο στιγμιότυπο μιας σχέσης είναι εκείνο που ικανοποιεί όλα τα ICs. Τα DBMS δεν επιτρέπουν μη έγκυρα στιγμιότυπα. Αν ένα DBMS ελέγχει τα ICs, τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι πιστότερα στη σημασία που έχουν στον πραγματικό κόσμο. Επίσης αποφεύγονται λάθη στην εισαγωγή στοιχείων! 12

13 Περιορισμοί Κύριου Κλειδιού Ένα σύνολο πεδίων είναι κλειδί για μια σχέση αν: 1. Δεν επιτρέπεται σε δύο διαφορετικές πλειάδες να έχουν τις ίδιες τιμές σε όλα τα πεδία του κλειδιού, και 2. Το προηγούμενο δεν ισχύει για κανένα υποσύνολο του κλειδιού. Αν το 2 δεν ισχύει τότε έχουμε ένα εμπλουτισμένο κλειδί. Αν υπάρχουν περισσότερα από 1 υποψήφια κλειδιά για μια σχέση, τότε επιλέγεται (από τον DBA) ένα από αυτά να είναι το κύριο κλειδί. Π.χ., το sid είναι κλειδί για τη Students. (Τι λέτε για το name;) Το σύνολο {sid, gpa} είναι ένα εμπλουτισμένο κλειδί. 13

14 Κύρια Κλειδιά στην SQL Η δήλωση του κλειδιού ενός πίνακα γίνεται με την PRIMARY KEY ενώ ακολουθεί το όνομα ή τα ονόματα των πεδίων που θα αποτελέσουν το κλειδί σε παρένθεση. CREATE TABLE Students (sid CHAR(20), name CHAR(20), login CHAR(10), age INTEGER, gpa REAL, PRIMARY KEY (sid) ) 14

15 Ξένα Κλειδιά, Αναφορική Ακεραιότητα Ξένο κλειδί : Σύνολο πεδίων μιας σχέσης το οποίο χρησιμοποιείται για να `αναφέρεται σε μια πλειάδα άλλης σχέσης σαν `λογικός δείκτης (αντιστοιχεί στο κύριο κλειδί μιας άλλης σχέσης). Π.χ., το sid είναι ξένο κλειδί στη σχέση Enrolled αναφερόμενο στη σχέση Students: Enrolled(sid: string, cid: string, grade: string) Με την επιβολή όλων των περιορισμών ξένου κλειδιού πετυχαίνουμε αναφορική ακεραιότητα, δηλ. αποφεύγονται αναφορές σε ανύπαρκτες πλειάδες. Μοντέλο δεδομένων που δεν έχει αναφορική ακεραιότητα: Σύνδεσμοι στην HTML! 15

16 Ξένα Κλειδιά στην SQL Μόνο οι φοιτητές που έχουν καταχωρηθεί στη σχέση Students επιτρέπεται να εγγράφονται σε μαθήματα. CREATE TABLE Enrolled (sid CHAR(20), cid CHAR(20), grade CHAR(2), PRIMARY KEY (sid,cid), FOREIGN KEY (sid) REFERENCES Students ) Enrolled Students 16

17 Επιβολή Αναφορικής Ακεραιότητας Έστω οι σχέσεις Students και Enrolled. Το sid της Enrolled είναι ξένο κλειδί και αναφέρεται στη Students. Τι πρέπει να γίνει αν γίνει προσπάθεια να εισαχθεί πλειάδα της Enrolled με ανύπαρκτο κωδικό φοιτητή (id); (Να απορριφθεί!) Τι πρέπει να γίνεται κατά τη διαγραφή πλειάδας της Students; Δυνατές επιλογές: Να διαγραφούν όλες οι πλειάδες της Enrolled που αναφέρονται σ αυτήν. Να απαγορευτεί η διαγραφή της αναφερόμενης πλειάδας της Students. Να τοποθετηθεί μια προαποφασισμένη τιμή στο sid όλων των πλειάδων της Enrolled που αναφέρονται σ αυτήν. Να τοποθετηθεί η ειδική τιμή null, που δηλώνει `άγνωστο ή `μη εφαρμόσιμο, στο sid των πλειάδων της Enrolled που αναφέρονται σ αυτήν. Αυτό δεν επιτρέπεται εδώ γιατί το sid συμμετέχει στο κύριο κλειδί της Enrolled. Παρόμοια για την ενημέρωση του κύριου κλειδιού της Students. 17

18 Λογικός Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων: Από το ER στο Σχεσιακό Σχήμα Από τα σύνολα οντοτήτων στους πίνακες. ssn name Employees lot Μια οντότητα μετατρέπεται σε έναν πίνακα με στήλες τα γνωρίσματα της οντότητας: CREATE TABLE Employees (ssn CHAR(11), name CHAR(20), lot INTEGER, PRIMARY KEY (ssn)) 18

19 Από τις Συσχετίσεις στους Πίνακες Κατά τη μετατροπή συνόλου συσχετίσεων σε σχέση, τα γνωρίσματα της σχέσης πρέπει να περιλαμβάνουν: Κλειδιά για κάθε σύνολο οντοτήτων που συμμετέχει (σαν ξένα κλειδιά). Αυτό το σύνολο γνωρισμάτων αποτελεί ένα εμπλουτισμένο κλειδί για τη σχέση. ssn Όλα τα περιγραφικά γνωρίσματα της συσχέτισης. name Employees lot since Works_In did dname Departments CREATE TABLE Works_In( ssn CHAR(11), did INTEGER, since DATE, PRIMARY KEY (ssn, did), FOREIGN KEY (ssn) REFERENCES Employees, FOREIGN KEY (did) REFERENCES Departments) budget 19

20 Επισκόπηση: Περιορισμοί Κλειδιού Κάθε τμήμα έχει το πολύ ένα διευθυντή, με βάση τον περιορισμό κλειδιού στη σχέση Manages. name ssn lot Employees since Manages dname did budget Departments Πως μετατρέπονται στο σχεσιακό μοντέλο; 1 προς 1 1 προς Πολλά Πολλά προς 1 Πολλά προς Πολλά 20

21 Μετατρέποντας ER διαγράμματα με Περιορισμούς Κλειδιού (1/2) 1ος τρόπος (όπως και πριν): Η συσχέτιση απεικονίζεται σαν πίνακας: Ξεχωριστοί πίνακες Employees και Departments. Προσοχή: το did είναι τώρα το κλειδί! ssn name Employees lot since Manages did CREATE TABLE Manages( ssn CHAR(11), did INTEGER, since DATE, PRIMARY KEY (did), FOREIGN KEY (ssn) REFERENCES Employees, FOREIGN KEY (did) REFERENCES Departments) dname Departments budget 21

22 Μετατρέποντας ER διαγράμματα με Περιορισμούς Κλειδιού (2/2) 2ος τρόπος Αφού κάθε τμήμα έχει έναν μοναδικό διευθυντή (το πολύ), θα μπορούσαμε εναλλακτικά να συνδυάσουμε τους Manages και Departments δημιουργώντας έναν ενιαίο πίνακα. ssn name Employees lot since Manages did dname Departments CREATE TABLE Dept_Mgr( did INTEGER, dname CHAR(20), budget REAL, ssn CHAR(11), since DATE, PRIMARY KEY (did), FOREIGN KEY (ssn) REFERENCES Employees) budget 22

23 Επισκόπηση: Περιορισμοί Συμμετοχής Έχει κάθε τμήμα οπωσδήποτε ένα διευθυντή; Αν ναι, τότε αυτό αποτελεί περιορισμό συμμετοχής: η συμμετοχή του πίνακα Departments στο Manages ονομάζεται ολική (σε αντίθεση με τη μερική). Κάθε τιμή του did στον πίνακα Departments πρέπει να εμφανίζεται σε μια γραμμή του Manages (με τιμή του ssn διάφορη του null!) ssn name lot since did dname budget Employees Manages Departments Works_In since 23

24 Περιορισμοί Συμμετοχής στην SQL Μπορούμε να ορίσουμε περιορισμούς συμμετοχής που περιλαμβάνουν ένα σύνολο οντοτήτων σε μια δυαδική συσχέτιση, όχι όμως πολλά πέρα από αυτά (χωρίς προσφυγή σε CHECK περιορισμούς). CREATE TABLE Dept_Mgr( did INTEGER, dname CHAR(20), budget REAL, ssn CHAR(11) NOT NULL, since DATE, PRIMARY KEY (did), FOREIGN KEY (ssn) REFERENCES Employees, ON DELETE NO ACTION) 24

25 ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Ζητείται να σχεδιαστεί βάση δεδομένων με στόχο τη διαχείριση των αναθέσεων μαθημάτων του τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας και των αιθουσών για τη διεξαγωγή των μαθημάτων αυτών. Για τη σχεδίαση της βάσης θεωρείστε ότι ισχύουν οι ακόλουθες παραδοχές: Η διδασκαλία κάθε μαθήματος ανατίθεται σε έναν μόνο καθηγητή. Κάθε καθηγητής διδάσκει τουλάχιστον ένα μάθημα. 25

26 ER ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ imera ora onoma eponimo Kodikos_m titlos Kodikos_d didaskon didaskei mathima vathmida eksamino ethousa katigoria kodikos_e onomasia ktirio 26

27 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ SQL CREATE TABLE didaskon ( kodikos_d CHAR(5), onoma CHAR(15), eponimo CHAR(20), vathmida CHAR(2), PRIMARY KEY (kodikos_d)); CREATE TABLE mathima ( kodikos_m CHAR(5), tlos CHAR(15), eksamino CHAR(2), ka goria CHAR(2), PRIMARY KEY (kodikos_m)); CREATE TABLE ethousa ( kodikos_e CHAR(5), onomasia CHAR(15), k rio CHAR(2), PRIMARY KEY (kodikos_e)); 27

28 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ SQL (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) CREATE TABLE didaskei ( kodikos_d CHAR(5), kodikos_m CHAR(5), kodikos_e CHAR(5), imera CHAR(10), ora CHAR(10), PRIMARY KEY (kodikos_m), FOREIGN KEY (kodikos_m) REFERENCES mathima, FOREIGN KEY (kodikos_d) REFERENCES didaskon, FOREIGN KEY (kodikos_e) REFERENCES ethousa ); 28

29 ΑΙΤΗΜΑ 1: Να βρεθούν τα ονόματα και τα επώνυμα όλων των διδασκόντων. SELECT onoma, eponimo FROM didaskon SELECT D.onoma, D.eponimo FROM didaskon D 1 ος τρόπος 2 ος τρόπος 29

30 ΑΙΤΗΜΑ 2: Να βρεθούν οι τίτλοι όλων των μαθημάτων του Δ εξαμήνου. SELECT tlos FROM mathima WHERE eksamino = Δ SELECT M. tlos FROM mathima M WHERE M.eksamino = Δ 1 ος τρόπος 2 ος τρόπος 30

31 ΑΙΤΗΜΑ 3: Ζητείται πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα και τα επώνυμα των διδασκόντων και τα μαθήματα που διδάσκουν. SELECT D1.onoma, D1.eponimo, M. tlos FROM didaskon D1, didaskei D2, mathima M WHERE D1.kodikos_d = D2.kodikos_d AND D2.kodikos_m = M. kodikos_m 31

32 ΑΙΤΗΜΑ 4: Ζητείται πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τους τίτλους των μαθημάτων που διδάσκονται στην αίθουσα με κωδικό Α1. SELECT M. tlos FROM didaskei D, mathima M WHERE D.kodikos_e = A1 AND D.kodikos_m = M.kodikos_m 32

33 ΑΙΤΗΜΑ 5: Ζητείται πίνακας με τους τίτλους των μαθημάτων που διδάσκει ο διδάσκων με επώνυμο ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ συνοδευόμενους από το όνομα των αιθουσών στις οποίες διδάσκονται τα μαθήματα αυτά. SELECT M. tlos, E.onomasia FROM didaskei D1, mathima M, ethousa E, didaskon D2 WHERE D2.eponimo = ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ AND D2.kodikos_d = D1.kodikos_d AND D1.kodikos_m = M.kodikos_m AND D1.kodikos_e = E.kodikos_e 33

34 ΑΙΤΗΜΑ 6: Να βρεθεί το πλήθος των διδασκόντων που ανήκουν στην βαθμίδα Β. SELECT COUNT(*) FROM didaskon D WHERE D.vathmida = B 34

35 ΑΙΤΗΜΑ 7: Να βρεθεί το πλήθος των μαθημάτων του Γ εξαμήνου τα οποία διδάσκει ο διδάσκων με επώνυμο ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ. SELECT COUNT(*) FROM didaskon D1, didaskei D2, mathima M WHERE D1.eponimo = ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ AND D1.kodikos_d = D2.kodikos_d AND D2.kodikos_m = M.kodikos_m AND M.eksamino = Γ 35

36 ΑΙΤΗΜΑ 8: Να βρεθεί το πλήθος των μαθημάτων του Γ εξαμήνου που διδάσκονται την ΤΕΤΑΡΤΗ. SELECT COUNT(*) FROM didaskei D, mathima M WHERE D.imera = ΤΕΤΑΡΤΗ AND D.kodikos_m = M.kodikos_m AND M.eksamino = Γ 36

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Συνένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διπλωματική Εργασία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διπλωματική Εργασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 )

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 ) Η εργασία που θα περιγραφεί στη συνέχεια περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε περιβάλλον SQL SERVER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα