Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη. Το αντίγραφο του Εξεταστή. Ελληvική απόδοση από. Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη. Το αντίγραφο του Εξεταστή. Ελληvική απόδοση από. Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ"

Transcript

1 Ελληνική απόδοση ΤΟ BAE/KO-C/D/ Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη Βασική Εκδοση.0 - Νοέμβριος 990 Το αντίγραφο του Εξεταστή Ελληvική απόδοση από Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ D/V/S/OIV OF ΜΕΝΤΑL ΗΕΑL ΤΗ WORLD HIfΞAL ΤΗ ORGAN/ZA Τ/ΟΝ GENEVA

2

3 (Δ, ~ ~ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ γγειασ MNH/MND/90.20 Ελληνική απόδοση ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Βασική έκδοση.0 - Νοέμβριος 990) Ελληνική απόδοση από Κ.Γ.ΛΥΚΕΤΣΟ,Γ.Κ. ΛΥΚΕΤΣΟ,Α.ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ Copyright Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας 990 και Πανελλήνιος 'Ενωση Ψυχική; Υγιεινής (ΠΕΨΥΓ) ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ Εδημοσιεύθη εκ μέρους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, υπό τον τίτλο Σύνθετη Διεθνής Διαγνωστική Συνέντευξη (CIDI) Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας 990 και ΠΕΨΥΓ. Ο Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας παρεχώρησε τα δικαιώματα δημοσίευσης της ελληνικής έκδοσης στο Κέντρο Αθήνας 06, Πανελλήνιος Ένωσης Ψυχικής Υγιεινής, το οποίο είναι μόνον υπεύθυνο για την Ελληνική έκδοση. CΟΡΥήght για την Ελληνική έκδοση Γ. Κ. Λυκέτσος. Απαγορεύεται η ανατύπωση, η μετάφραση, η αντιγραφή, μερική ή ολική (φωτοτύπηση, φωτογράφιση, ο τρόπος έκθεσης της περιεχόμενης ύλης), η παρουσίαση και η προβολή του από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσον, χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα,

4 ΣEΛIΔAίi Η έκδοση.0 του βασικού CIDI είναι η πρώτη εξουσιοδοτημένηπαραλλαγή της Σύνθετης Διεθνούς Διαγνωστική; Συνέντευξης(CIDI). Έχει αναπτυχθεί μετά από διαβουλεύσεις με πολλούς εμπειρογνώμονες και έχει δοκιμασθεί εκτενώς σε πολλές χώρες. Αυτή η έκδοση θα χρησιμοποιηθεί μέχρι να υπάρξουν αρκετέξ ενδείξεις ότι χρειάζονται αλλαγές, ώστε να τυποποιηθεί η συλλογή δεδομένων και να είναι δυνατόν να γίνουν συγκρίσειξ μεταξύ διαφορετικών μελετών. Τα τμήματα του CIDI για τα οινοπνευματώδηκαι τα ναρκωτικά δεν έχουν ακόμα υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμασίες αξιοπιστίαςκαι εγκυρότηταξ, και επομένως χρειάζονται περαιτέρω έρευνα. Η σωστή χρήση του εργαλείου αυτού απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευσητων εξεταστών και την προσεκτική επιμέλεια των συνεντεύξεων,ώστε να είναι βέβαιο ότι τα δεδομένα είναι πλήρη, σωστά κωδικοποιημένακαι σε λογική συνέπεια με τις ερωτήσεις. Ένα πακέτο υλικών αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες (πακέτο CIDI). Αποτελείται από το Εγχειρίδιο Εξεταστών, το Εγχειρίδιο Εκπαίδευση; και τα προγράμματαcidi για ηλεκτρονικόυπολογιστή. Δεν επιτρέπεται η μετάφραση ή η χρήση αυτού του εργαλείου σε οποιαδήποτεγλώσσα χωρίς την προηγούμενη ειδική άδεια της Παγκόσμια;Οργάνωση;Υγείας, Γενεύη. Οποιαδήποτε αλληλογραφία(συμπεριλαμβανομένωνερωτήσεων για την εκπαίδευση,την μετάφραση και την χρήση του εργαλείου) πρέπει να απευθύνεταιστον: Dr Ν. Sartorius, Director, Division of Menta! Hea!th, Wor!d Hea!th Organization, Αvenue Appia, 2 Geneva 27, Switzer!and Ερωτήσεις που έχουν σχέση με την ελληνική απόδοση πρέπει να απευθύνονται στον: Καθηγητή Γ. Λυκέτσο, Ακαδημία; 6, 06 7 Αθήνα.

5 ΣΕΛΙΔΑ ίίί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ* Σελίδες Τμήμα Α: Δημογραφικά -2 Τμήμα Β: Διαταραχές οι οποίες είναι αποτέλεσμα της χρήσης καπνού (FI7) 2-4 Τμήμα C: Σωματόμορφες (F4) διαταραχές και διαταραχές μετατροπής (F44) Τμήμα D: Φοβικέξ διαταραχές (F40) και άλλες διαταραχές άγχους (F4l) 2-9 Τμήμα Ε: Καταθλιπτικέξ διαταραχές (F32/F33) και δυσθυμική διαταραχή (F33) Τμήμα F: Μανιακή (F30) και διπολική συναισθηματική (F3) διαταραχή Τμήμα G: Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχικέι; διαταραχές (F20, F22, F23 και F2) Τμήμα Η: Διαταραχές διατροφής (F0) Τμήμα Ι: Διαταραχές οι οποίες είναι αποτέλεσμα της χρήσης οινοπνευματωδών (FlO) Τμήμα Κ: Ψυχαναγκαστική Διαταραχή (F42) 49- Τμήμα L: Διαταραχές οι οποίες είναι αποτέλεσμα της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (F ll-f6, F 8 και F 9) 2-67 Τμήμα Μ: Οργανικέξ, συμπεριλαμβανομένων και των συμπτωματικών, ψυχικέι; διαταραχές (FO) Τμήμα Ν: Σεξουαλικές δυσλειτουργίες (F2) Τμήμα Ρ: Παρατηρήσεις Εξεταστή Τμήμα Χ: Βαθμολογήσεις Εξεταστή Κάρτες Πίνακεξ και Οδηγός Εξέτασης * Το CIDI είναι δομημένο σε τμήματα από το Α (Δημογραφικά)έως το Χ (βαθμολογήσειςεξεταστή). Οι ερωτήσεις εντοπίζονταιμε το γράμμα του τμήματος και τον αριθμό τους. Αν και γίνονται διαγνώσειςκατά το DSM-IIIR και το ICD, μόνο οι αριθμοί F της πρώτης έκδοση; του ICD-lO παρουσιάζονται παραπάνω.

6 Pageiv

7 Σελίδα ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ:. ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ -.-J_ /-.-J-.-J-.-J-.-J-.-J-.-J-.-J ΩΡΑ /-.-J_ ΛΕΠΤΑ /-.-J_ ΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕΤΟ ΦΥΛΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ: ΑΝΔΡΑΣ... Ι ΓΥΝΑΙΚΑ...2 Α2 Πόσων ετών είστε; -.-J_ ΗΛΙΚΙΑ Α3 Ημερομηνία γέννησης; ΜΗΝΑΣ _/ -.-J -.-J ΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΟΣ Α4 Είστε παντρεμένος (-η) ή είστε χήρος (-α), σε διάσταση, χωρισμένος (-η) ή είστε ανύπαντρος (-η); ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ (-Η) (ΡΩΤ. Α) ΧΗΡΟΣ (-Α) (ΡΩΤ. Β) 2 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΡΩΤ. Β) 3 ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ (ΡΩΤ. Β) 4 ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ (-Η) (ΡΩΤ. Β) Α. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ (-Η) (Α4= ), ΡΩΤΗΣΤΕ: Μένετε αυτό τον καιρό με (τον/την) σύζυγό σας; ΝΑΙ (ΠΗΓ. Α) Β. Μένετε αυτό τον καιρό με κάποιον σαν να είστε παντρεμένοι; Α Πόσα παιδιά αποκτήσατε, χωρίς να λογαριάσετε εκείνα, που τυχόν υιοθετήθηκαν ή που γεννήθηκαν νεκρά; -.-J_ Α6 Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για εργασία. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσους μήνες εργαστήκατε; ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΉ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ.ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ, ΣΗΜ. 00 ΚΑΙ ΠΗΓ. Α8. ΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΗΝΑ = ΟΙ ΜΗΝΕΣ -.-J_ Α7 Εργάζεστε τώρα; ΝΑΙ ΟΧΙ (ΠΗΓ. Α8) Α. Εργάζεστε με πλήρη ή μερική απασχόληση; Β. Τι εργασία κάνετε; ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛ.... ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ. C. Σε τι είδους εργασία ή βιομηχανία εργάζεστε; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ.

8 Σελίδα 2 Α8 Πόσα χρόνια εκπαίδευση; είχατε; ΧΡΟΝΙΑ: l~ Α9 Εξακολουθείτε να σπουδάζετε; ΝΑΙ (ΠΗΓ. ΒΙ) ΑlΟ Αποφοιτήσατε από (τελειώσατε) το τελευταίο σχολείο που παρακολουθήσατε; ΤΜΗΜΑΒ Β Τώρα θα σας ρωτήσω μερικέξ ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση καπνού. Είχατε ποτέ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ) καθημερινά για ένα μήνα ή περισσότερο; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Α ) Καπνίσει τσιγάρα 2) Καπνίσει πούρα 3) Καπνίσει πίπα 4) Ρουθουνίσει / μασήσει καπνό; Στήλη Α ΟΧΙ ΝΑΙ Στήλη Β ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ ΑΝ ΣΤΗΛΗ Α ΟΛΑ, ΠΗΓ. Cl. ΑΝ ΕΣΤΩ ΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ Β2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΡΩΤ. ΚΑΙ ΣΗΜ. ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β ΤΗΣ ΒΙ Πόσα (τσιγάρα / πούρα / πίπες / μασήματα) την ημέρα (καπνίζατε / χρησιμοποιούσατε) τη χειρότερη περίοδο; Β3 Υπήρξαν συχνά ημέρες που (καπνίζατε πολύ περισσότερο / καταναλίσκατε πολύ περισσότερο καπνό) από ό,τι θέλατε; Β4 Είσαστε ποτέ τόσο τακτικό; (καπνιστή; / χρήστης καπνού) ώστε δεν αλλάξατε την ώρα που (καπνίζατε / χρησιμοποιούσατε καπνό) ή την ποσότητα τσιγάρων ή καπνού που καταναλίσκατε, ανεξάρτητα από το τι κάνατε ή που βρισκόσαστε; Β Επιθυμήσατε περισσότερες από μία φορά να κόψετε ή να ελαττώσετε (το κάπνισμα / τη χρήση καπνού) αλλά διαπιστώσατε ότι δεν μπορούσατε; ΟΧΙ (ΠΗΓ. Β2) Β6 Προσπαθήσατε μερικές φορές να το ελαττώσετε; Β7 Πόσες φορές κόψατε ή ελαττώσατε (το κάπνισμα / τη χρήση καπνού) για περισσότερες από δύο εβδομάδες; ΑΝ ΠΟΤΕ, ΣΗΜ.ΟΟ φορεσ----ι_

9 Σελίδα 3 Β8 Θα σας ρωτήσω για μερικά προβλήματα που μπορεί να είχατε τις πρώτες μέρες, αφού κόψατε ή ελαττώσατε το κάπνισμα. ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΑ -2 ΚΑΙ ΣΗΜ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ. ) Π.χ. πεθαίνατε, που λέει ο λόγος, για (ένα τσιγάρο / πούρο / πίπα / καπνό;) 2) Ησαστε θυμωμένος ή θυμώνατε εύκολα 3) Ησαστε νευρικός; 4) Ησαστε ανήσυχος; ) Είχατε δυσκολία συγκέντρωσης; 6) Είχατε πονοκεφάλους; 7) Είχατε υπνηλία; 8) Είχε χαλάσει το στομάχι σας; 9) Είχατε βραδυκαρδία; 0) Αυξήθηκε η όρεξή σας ή πήρατε βάρος; ) Ετρεμαν τα χέρια σας; 2) Αισθανόσαστε μελαγχολικός; ΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΑ -2, ΠΗΓ. Bll ΟΧΙ ΝΑΙ Β9 Ποιό ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που διήρκεσε ένα από αυτά τα προβλήματα όταν ελαττώσατε τον καπνό; ΕΒΔΟΜ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: -3 ΗΜ = 00,4-0 ΗΜ = ΟΙ ΚΛΠ. ΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 4 ΕΒΔΟΜ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΟΨΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ Η ΠΕΡΙΣ. (Β7 = 3 +), ΡΩΤ. Β0, ΑΛΛΟΙΩΣ ΡΩΤ. Bll ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ -----_ ΒIΟ Είχατε αρκετές φορές αυτά τα προβλήματα, αφού το κόψατε; Β Ξανακαπνίσατε (χρησιμοποι ήσατε καπνό) για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα; Β2 Συνεχίσατε (να καπνίζετε / να χρησιμοποιείτε καπνό), όταν είχατε βαρειά αρρώστια και γνωρίζατε πως δεν ήταν σωστό να καπνίζετε; Β3 Ο καπνός σας προκάλεσε ποτέ προβλήματα υγείας όπως βήχα, προβλήματα από την καρδιά ή την πίεση ή τους πνεύμονες; ΟΧΙ (ΠΗΓ. Β4) Α. Εξακολουθήσατε να χρησιμοποιείτε καπνό, αφού γνωρίζατε ΟΧΙ (ΠΗΓ. Β4) ότι σας προκαλούσε προβλήματα υγείας; Β4 Το κάπνισμα σας έκανε νευρικό ή ανήσυχο ή σας προκαλούσε άλλα συναισθηματικά ή ψυχικά προβλήματα ΟΧΙ (ΠΗΓ. Β) Α. Εξακολουθήσατε να χρησιμοποιείτε καπνό, αφού γνωρίζατε ότι σας προκαλούσε προβλήματα με τα νεύρα σας;

10 Σελίδα 4 ΒΙ Αισθανθήκατε ποτέ ότι έχετε ανάγκη ή ότι εξαρτάστε από τον καπνό; ΟΧΙ ΑΒΕΒΑΙΟ 3 Ι ΒΙ6 Εγκαταλείψατε ποτέ ή ελαττώσατε πολύ σπουδαίες δραστηριότητες όπως σπορ ή εργασία ή φίλους ή συγγενείς, για να (καπνίζετε / κάνετε χρήση καπνού); Α. Εγκαταλείψατε σπουδαίες δραστηριότητες επανειλημμένα ή για πάνω από ένα μήνα για να (καπνίζετε / κάνετε χρήση καπνού); ΟΧΙ Ι ΟΧΙ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ Β3-6, Β8, ΒΙΙ-Ι6, ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ. ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΗΓ. Cl! ΒΙ7 ΕΝΑΡΞΗ/ΠΡΟΣΦ:Είπατε πως είχατε προβλήματαόπως ( ΣΤΙΣ Β3, Β4, Β6, Β8, ΒΙ2-Ι6). Πόσων χρόνων είσαστε την πρώτη φορά που είχατε τέτοια προβλήματα; Πότε τελευταία (καπνίσατε / χρησιμ. καπνό) καθημερινά ένα μήνα ή περισσότερο; ΕΝΑΡΞΗ: Ι ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: -----_ ΠΡΟΣΦ.: Ι ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: -----_ TMHMAC C Ι Τώρα θα σας κάνω μερικέξ ερωτήσεις για την υγεία σας. Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πόνους στο στομάχι ή την κοιλιά (εκτόι; από τις ημέρες της περιόδου); ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C2 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πόνους στη μέση; ΟΕ Ι ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C3 Είχατε ποτέ πόνους στις αρθρώσεις / κλειδώσεις; ΟΕ 234 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C4 Είχατε ποτέ πόνους στα χέρια ή στα πόδια εκτόξ από τις αρθρώσεις / κλειδώσειξ; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C Είχατε ποτέ πόνους στο στήθος; ΟΕ Ι ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ.

11 Σελίδα C6 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πονοκεφάλους; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... ΕΞΕΤ: ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡ. ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ Α ΤΟΥ ΟΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΡΩΤ: Παίρνατε ποτέ τρεις φορές ή περισσότερεςτην εβδομάδα φάρμακο για πονοκεφάλουςχωρίς συνταγή γιατρού; ΑΝ ΟΧΙ, ΡΩΤΗΣΤΕ: Παίρνατε ποτέ φάρμακα για πονοκεφάλουςμε συνταγή; ΑΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕΟΕ 2 C7 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πάρα πολύ δυνατούς πόνους στην περίοδο; ΟΕ 2 4 ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ Α ΤΟΥ ΟΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΡΩΤΗΣΤΕ: Παίρνατε φάρμακα με συνταγή; ΑΝ ΝΑΙ, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΟΕ. ΑΝ ΟΧΙ, ΣΗΜ. ΟΕ 2 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C8 Είχατε ποτέ πόνο στην ούρηση (την ώρα που κατουρούσατε); ΟΕ 2 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C9 Ετυχε ποτέ καθόλου να μην μπορείτε ή να δυσκολεύεστε να ουρήσετε για 24 ώρες ή περισσότερες (εκτόξ μετά από [γέννα] ή εγχείρηση); ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... οιο Είχατε ποτέ πόνο σαν κάψιμο στα γεννητικά όργανα; ΑΝ ΠΟΝΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ Η ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ, ΣΗΜ. ΟΕ Ι! ΟΕ Ι 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... Cll Είχατε ποτέ πόνο σε άλλο μέρος του σώματος, εκτόι; από εκείνα που αναφέραμε; Πού;... ΟΕ Ι ΕΞΕΤ: ΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΙΣ CI-ClO Η ΚΑΤΑΤΟΝ ΕΡΩΤΑ, ΣΗΜ. ΟΕ Ι ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... '" ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ CI-Cll, ΠΗΓ. CI

12 Σελίδα 6 CI2 Υπήρξαν στη ζωή σας 6 μήνες ή παραπάνω, κατά τους οποίους τον περισσότερο καιρό είχατε έντονα ενοχλήματα; (ΑΝΑΦ. ΠΟΝΟΥΣ ΜΕ ΣΤΙΣ CI-Cll) ΟΧ] C 3 (ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΜΕ ΤΩΝ C I-C ) σας εμπόδισαν στη δουλειά ή να βλέπετε φίλους ή συγγενείς για 6 μήνες ή περισσότερο; CI4 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ.:Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.)φορά, που σας ενόχλησαν πολύ αυτοί οι πόνοι; ΌΧ] ΕΝΑΡΞ.: 2 3 ΗΛΙκ. ΕΝΑΡΞΗ: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙκ. ΠΡΟΣΦ.: CI Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από εμετούς (εκτός εγκυμοσύνης); ΟΕ 234 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. CI6 ΑΝΤΡΕΣ ΠΗΓΑΙΝΕ C 7 Είχατε εμετούς σε όλη τη διάρκεια κάποιας εγκυμοσύνηςσας; ΑΝ ΠΟΤΕ ΕΓΚΥΜ. ΣΗΜ. ΟΕ ΚΑΙ ΠΗΓ. CI7 ΑΝ ΣΗΜ., ΠΗΓ. CI7 ΟΕ Α. Είχατε ποτέ μπει στο νοσοκομείοσε κάποια εγκυμοσύνησας, επειδή είχατε εμετούς; ΟΕ C 7 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από ναυτία, δηλαδή ανακατευόταν το στομάχι σας χωρίς να κάνετε εμετό; Η ΝΑΥΤΙΑ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. CI8 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσειςαπό πολλή διάρροια ή κόψιμο; ΟΕ 234 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. CI9 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πολλά αέρια ή φούσκωμα στο στομάχι ή την κοιλιά; ΟΕ 234 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C20 Εχετε διαπιστώσει ότι δεν μπορείτε να φάτε αρκετά είδη φαγητών γιατί σας αρρωσταίνουν; ΟΕ 34 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ.

13 Σελίδα 7 C2 Εχετε ποτέ τυφλωθεί από το ένα ή και τα δύο μάτια, ώστε να μην μπορείτε να δείτε τίποτα απολύτως για μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C22 Εχει θολώσει ποτέ η όρασή σας για κάποιο διάστημα, χωρίς αυτό να οφείλεται στο ότι χρειάζεστε γυαλιά ή αλλαγή γυαλιών; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C23 Εχετε ποτέ κουφαθεί, ώστε να χάσετε τελείως την ακοή σας για κάποιο χρονικό διάστημα; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C24 Εχετε ποτέ πρόβλημα στο περπάτημα; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C2 Χάσατε ποτέ την αίσθηση του χεριού ή του ποδιού σας, εκτός αν, στον ύπνο σας, είχε μείνει πολύ ώρα στην ίδια θέση; ΑΝ ΟΧΙ, ΡΩΤ. Α ΑΝ ΝΑΙ, ΑΡΧΙΣΤΕ ΟΕ Α Χάσατε την αίσθηση σε άλλο μέρος του σώματος; ΑΝ ΟΧΙ, ΣΗΜ. ΟΕ. ΑΝ ΝΑΙ, ΑΡΧΙΣΤΕ ΟΕ ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C26 Εχετε ποτέ πάθει παράλυση δηλαδή να είστε τελείως ανίκανοι; (-η) να κινήσετε ένα μέρος του σώματός σας, τουλάχιστον για λίγα λεπτά; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C27 Ετυχε ποτέ να χάσετε τη φωνή σας για μισή ώρα τουλάχιστον, ώστε να μην μπορείτε να μιλήσετε παρά μόνο ψιθυριστά; ΟΕ 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... '" C28 Είχατε ποτέ από ηλικία; 2 χρόνων και πάνω σπασμούς ή κρίσειξ, στη διάρκεια των οποίων χάσατε τις αισθήσεις σας, ενώ το σώμα σας τιναζόταν; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ...

14 Σελίδα 8 C29 Είχατε ποτέ λιποθυμικές κρίσευ; (σαν να πέφτετε), στη διάρκεια των οποίων αισθανόσαστε ζάλη ή αδυναμία και μετά λιποθυμούσατε; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C30 Είχατε ποτέ χάσει τις αισθήσεις σας από κάποια (άλλη) αιτία; ΕΞΕΤ: ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΑΜΝΗΣΙΑ Η ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ, ΣΗΜ. ΟΕ. ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ, ΣΗΜ.ΟΕ3. ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C3I Είχατε ποτέ κάποια περίοδο αμνησίας. δηλ. μια περίοδο λίγων ωρών ή ημερών, που δεν μπορούσατε να θυμηθείτε αργότερα τι συνέβη στη διάρκειά της; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ...,... ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙΟΕ ΣΤΙΣ C2I-C3I, ΡΩΤ. C32, ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΗΓ. C34. C32 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ:Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.)φορά που είχατε ενοχληθεί πολύ από...; (ΑΝΑΦ. ΣΥΜΠΤ. με ΟΕ ΣΤΙΣ C2I-3l) ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: C33 Αναφέρατε ότι είχατε... (ΑΝΑΦ. ΟΛΑ ΤΑ ΟΕ ΣΤΙΣ CI2 C3I). Μήπως (αυτό το πρόβλημα/ κάποιο από αυτά τα προβλήματα) σχετίζεται άμεσα με κάποια τρομερή ή συγκλονιστική εμπειρία, όπως επίθεση, δυστύχημα ή άλλα τρομερά γεγονότα; ΑΒΕΒΑΙΟ 2 ΣYMBANOX~ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ 4 ΑΝ ΝΑΙ, ΣΗΜ. ΣΥΜΒΑΝ:,..... (ΑΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ / ΑΡΡΩΣΤΙΑ Η ΚΑΝΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ, ΣΗΜ. 4) C34 Είχατε ποτέ προβλήματα να βλέπετε διπλά τα πράγματα; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C3 Εχετε ποτέ αισθανθεί να σας κόβεται η ανάσα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σωματική προσπάθεια; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ.

15 Σελίδα 9 C36 Χτύπαγε ποτέ η καρδιά σας τόσο δυνατά, ώστε να νοιώθετε το χτύπο στο στήθος σας; ΑΝ ΟΧΙ, ΣΗΜ. ΟΕ. ΑΝ ΝΑΙ, ΡΩΤ. Α Α. Συνέβη μόνο μετά από σωματική προσπάθεια ή και άλλες φορές; ΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΩΣΗ ΣΗΜ. ΟΕ ΑΝ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΟΕ ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C37 Είχατε ποτέ ενοχληθεί από ζαλάδες; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C38 Εχετε ποτέ ενοχληθεί από περιόδους αδυναμίας, δηλαδή να μην μπορείτε να σηκώσετε ή να μετακινήσετε πράγματα τα οποία κανονικά μπορούσατε προηγουμένως; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C39 Εχετε ποτέ ενοχληθεί πολύ από κοκκινίλες ή αποχρωματισμούς του δέρματος; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C40 Εχετε ποτέ ενοχληθεί πολύ από άσχημη γεύση στο στόμα σας ή πολύ άσπρη γλώσσα; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C4 Εχετε ποτέ ενοχληθεί πολύ από συχνουρία; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C42 Εχετε ποτέ ενοχληθεί πολύ από δυσάρεστα μουδιάσματα ή τσουξίματα; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ...

16 Σελίδα 0 C43 Εχετε ποτέ ενοχληθεί από ένα αίσθημα κόμπου στο λαιμό, που να σας δυσκόλευε να καταπιείτε; ΑΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΡΧΟΤΑΝ ΝΑ ΚΛΑΨΕΙ, ΣΗΜ. ΟΕ ΟΕ 4 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C44 Η σωματική σας υγεία ήταν πάντοτε καλή ή είσαστε φιλάσθενος κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας; ΣΗΜ. ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΚΕΤΑΚΑΛΗΚΑΤΑΤΗΜΕΓΑΛΥΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ 4 ΦΙΛΑΣΘΕΝΟΣ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝ Ο ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΠΗΓ. C47 C4 Εκτόξ από τον πρώτο χρόνο της περιόδου, είχατε ποτέ ακατάστατη περίοδο; ΟΕ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C46 Είχατε ποτέ υπερβολική αιμορραγία στη διάρκεια της περιόδου σας; ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. ΟΕ 234 C47 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Cl, ΥΠΑΡΧΟΥΝΠΕΡΙΣ. ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΕ ; ΟΧΙ (ΠΗΓ. C2) C48 Η ΓΡΑΜΜΗ «ΓΙΑΤΡΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛ. ΣΕ 3 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΕ ; ΟΧΙ (ΠΗΓ. C) C49 Μιλήσατε σε γιατρούς για αρκετά από αυτά τα προβλήματα όπως (ΑΝΑΦ. ΜΕΡΙΚΑ ΟΕ ΑΠΟ ΤΗΝ C ΜΕ ΣΥΜΠΛ. ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑΤΡΟΣ). Νομίζετε ότι ο γιατρός σας εξέτασε και αντιμετώπισε τα προβλήματά σας καλά ή δεν μείνατε ικανοποιημένοι; (-η), από τον τρόπο που τα αντιμετώπισε; ΑΝΤΙΜΕΤ. ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝ C0 Διαφωνούσατεσυχνά με τη διάγνωση του γιατρού σας ή με ό,τι ΟΧΙ ι σας πρότεινε για τα προβλήματάσας; ΜΕΡΙΚ. ΦΟΡΕΣ 2

17 Σελίδα C Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.) φορά που ενοχληθήκατε από τέτοια προβλήματα όπως (ΑΝΑΦ. ΤΑ ΟΕ ΣΤΙΣ C - C46); ΕΝΑΡΞΗ: ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: -----_ ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: -----_ C2 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 μηνών, είχατε μια περίοδο έξι μηνών ή περισσότερο, κατά την οποία ανησυχούσατε τον περισσότερο καιρό, μήπως έχετε μια σοβαρή σωματική αρρώστια; ΡΩΤ. ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΟΕ Α. Για ποιά αρρώστια ανησυχούσατε; (ΠΡΟΒΛ = η ανησυχία σας γι' αυτή την αρρώστια) (ΣΥΜΠΕΡΙΛΆΒΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ. ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ, ΣΗΜ. ΟΕ ) ΟΧΙ (ΠΗΓ. Dl) ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. ΑΝ ΟΕ -4 Η ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΗΝ C2, ΠΗΓ. Dl C3 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.) φορά που ανησυχήσατε πολύ για αυτή την αρρώστια; ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙκ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙκ. ΠΡΟΣΦ.: 46 -/ 46 -/- C4 Η ανησυχία για (ΑΡΡΩΣΤΙΑ) δυσκόλευε πολύ τη ζωή σας αυτή την περίοδο (των έξι μηνών); C Είδατε το γιατρό σας αρκετέξ φορές (τρεις +) ή πήγατε σε διαφορετικούς γιατρούς εξαιτίας της ανησυχία; σας μήπως είχατε (ΑΡΡΩΣΤΙΑ); C6 Ο (Οι) γιατρός (-οί) σας έκανε (-αν) πολλές διαγνωστικές εξετάσεις για να διαπιστώσει (-ούν) αν είχατε (ΑΡΡΩΣΤΙΑ); C7 Νομίζετε ότι ο (οι) γιατρός (-οί), σας εξέτασε (-αν) και αντιμετώπισε (-αν) την αρρώστια σας καλά ή δεν μείνατε ικανοποιημένος (-η) από τον τρόπο που την αντιμετώπισε; ΑΝΤΙΜΕΤΩΠ. ΚΑΛΑ... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠ... C8 Πιστεύατε συχνά ότι οι γιατροί σας έκαναν λάθος για την αιτιολογία ή τη διάγνωση ή με ό,τι σας πρότειναν; ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 2

18 Σελίδα 2 TMHMAD D Σας έχει τύχει κάποια κρίση ή επεισόδιο, που, τελείως ξαφνικά, νοιώσατε φοβισμένος, αγχώδης ή πολύ ανήσυχος, σε καταστάσε«; κατά τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα ένοιωθαν φόβο ή άγχος; ΟΧΙ (ΠΗΓ. Dll) D2 Αυτό συνέβη χωρίς να βρίσκεστε κάτω από συνθήκεξ κινδύνου ή χωρίς να σας προσέχουν οι άλλοι ή χωρίς να συμβαίνει κάτι παρόμοιο; ΑΝ ΝΑΙ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΟΕ: Μπορείτε να μου αναφέρετε μια τέτοια κρίση ή επεισόδιο; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ... ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. ΑΝ Η D2 ΕΙΝΑΙ ΟΕ, ΠΗΓ. Dll D3 ΕΞΕΤ. ΤΟ ΕΙΠΕ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΗΝ D2; D4 Σε μια από τις χειρότερες κρίσειξ, κατά την οποία νοιώσατε ξαφνικά πολύ τρομαγμένος (-η) ή πολύ άσχημα, προσέξατε ποτέ ότι είχατε κάποιο από τα προβλήματα που θα αναφέρω; Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσηξ: ΔΙΑΒΑΣ. ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΤ. ΚΑΙ ΣΗΜ. «ΝΑΙ» Η «ΟΧΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ «Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίση;» ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. Σας είχε κοπεί η ανάσα. είχατε Στήλη Ι Στήλη ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ δυσκολία να αναπνεύσετε; * 2. Χτυπούσε δυνατά η καρδιά σας; * 3. Νοιώσατε ιλίγγους ή ζαλάδες; * 4. Νοιώσατε σφίξιμο/πόνο/δυσφορία στο στήθος/στομάχι; *. Μυρμήγκιασαν τα δάκτυλα των χεριών ή των ποδιών σας; 6. Νοιώσατε σαν ασφυξία ή είχατε δυσκολία να καταπιείτε; 7. Νοιώσατε ότι θα λιποθυμήσετε; 8. Ιδρώσατε; 9. Τρέματε ή είχατε ρίγη; 0. Νοιώσατε εξάψεις ή κρυάδες;. Σας φάνηκε ότι εσείς ή τα πράγματα γύρω σας ήταν εξωπραγματικά; 2. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να πεθάνετε; 3. Φοβηθήκατε μην κάνετε καμμιά τρέλα; 4. Είχατε ναυτία; *. Είχατε πόνο στη κοιλιά; * 6. Αισθανόσαστε σαν να πνίγεστε; 7. Είχε στεγνώσει το στόμα σας; ΓΙΑ ΚΑΘΕ * ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Ι, ΡΩΤΗΣΤΕ: Ενοχληθήκατε ποτέ από (ΠΡΟΒΛΗΜΑ) άλλες φορές εκτός από αυτή την κρίση ή επεισόδιο; ΣΗΜ. ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ. D ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΡ. ΜΕ Η * ΣΤΗΝ D4; ΟΧΙ (ΠΗΓ. DIl)

19 Σελίδα 3 D6 Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.) φορά που είχατε μια από αυτές τις ξαφνικές κρίσεις που νοιώθατε τρομαγμένος ή αγχώδης και είχατε αυτά τα προβλήματα όπως (ΑΝΑΦ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤ. ΜΕ /* ΣΤΗΝ D4, -7); ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: 46 -/ 46 _/- D7 Υπήρξε ποτέ μια περίοδος ενός μηνός ή περισσότερο, που είχατε τουλάχιστον τέσσερις τέτοιες κρίσεις κάθε εβδομάδα; ΝΑΙ (ΠΗΓ. DlO) D8 Είχατε ποτέ τέσσερις τέτοιες κρίσευ; ή επεισόδια σε μια περίοδο 4 εβδομάδων; ΝΑΙ (ΠΗΓ. DlO) D9 Μετά από μια τέτοια κρίση, υπήρξε ποτέ περίοδος που επί ένα μήνα ή περισσότερο φοβόσαστε συνεχώς μήπως έχετε και άλλη κρίση; DlO Κατά τη διάρκεια πολλών τέτοιων κρίσεων, που αισθανόσαστε τρομαγμένος (-η) ή αγχώδης, είχατε μερικά από αυτά τα προβλήματα όπως (ΑΝΑΦ. ΜΕΧΡΙ 4 ΠΡΟΒΛ. ΜΕ /* ΑΠΟ D4) που άρχισαν απότομα και χειροτέρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά; ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΓΧΟΣ Dll Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για περιόδους που είχατε αισθήματα ανησυχία; ή άγχους που διήρκεσαν ένα μήνα ή περισσότερο. Υπήρξε ποτέ κάποιο διάστημα ενός μηνός ή περισσότερο,κατά το οποίο τον περισσότεροχρόνο αισθανόσαστεανησυχία ή άγχος; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D20) DI2 Ποιά είναι η μακρύτερη περίοδος που αισθανόσαστεανησυχία ή άγχος; ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ, ΡΩΤΑ: Ηταν έξι μήνες ή περισσότερο;αν ΝΑΙ, ΣΗΜ. 9, ΑΝ ΟΧΙ, ΣΗΜ. ΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ, ΣΗΜ. 98 ΜΗΝΕΣ _/_ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΣΤΗΝ DI2 ΣΗΜ. 6 ΜΗΝΕΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D20) D3 Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις περιόδους 6 μηνών ή περισσότερο, στενοχωριόσαστε για πράγματα, που δεν ήταν πιθανό να συμβούν; ΝΑΙ (ΠΗΓ. DI) DI4 Στενοχωριόσαστεπολύ για πράγματα, που στην πραγματικότητα δεν ήταν σοβαρά; DI Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτεαπό αυτές τις περιόδους, ΟΧΙ (ΠΗΓ. DI8) μήπως είχατε διάφορες στενοχώριες στο μυαλό σας συγχρόνωξ;

20 Σελίδα 4 D6 Ανησυχούσατε μερικέξ φορές για το τι μπορεί να κάνουν οι άλλοι ή για το τι θα μπορούσε να τους συμβεί; ΝΑΙ (ΠΗΓ. D8) D7 Τι είδους πράγματα σας στενοχωρούσαν; ΜΟΝΟ ΣΥΜΠΤ. ΙΔΙΟΥ Ή ΥΠΕΡΒ. ΒΑΡΟΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. D8 Θέλω να σας ρωτήσω για άλλα προβλήματα, που μπορεί να είχατε, όταν ήσαστε ανήσυχοι; ή αγχώδης - προβλήματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως από σωματική αρρώστια ή λήψη φαρμάκων, ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ) Κουραζόσαστε εύκολα; 2) Ξαφνιαζόσαστε εύκολα; 3) Είχατε τρεμούλα ή ρίγη; 4) Είχατε ανησυχία; ) Ησαστε σε ένταση ή με μυς πονεμένους ή κουρασμένους; 6) Δυσκολευόσαστε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που κάνετε; 7) Ησαστε νευρικός (-η) ή ανυπόμονος (-η); 8) Θυμώνατε εύκολα; 9) Ιδρώνατε πολύ; 0) Αισθανόσαστε ταχυπαλμία ή την καρδιά σας να χτυπά δυνατά; ) Τα χέρια σας ήταν κρύα και υγρά; 2) Είχατε ιλίγγους ή ζαλάδες; 3) Το στόμα ήταν στεγνό; 4) Είχατε ναυτία ή διάρροια; ) Είχατε συχνουρία; 6) Είχατε εξάψεις/κρυάδες; 7) Σας κοβόταν η αναπνοή ή είχατε αίσθημα σαν να πνίγεστε; 8) Είχατε δυσκολία να καταπιείτε; 9) Δυσκολευόσαστε να κοιμηθείτε ή διακοπτόταν ο ύπνος σας; 20) Είχατε δυσφορία ή πόνο στο στομάχι; 2) Αισθανόσαστε λιποθυμία ή αισθανόσαστε εκτός πραγματικότηταξ; 22) Αισθανόσαστε σαν να χάνετε τον έλεγχο του εαυτού σας ή να τρελαίνεστε; 23) Είχατε δυσκολία συγκέντρωση; λόγω της ανησυχία; σας; ΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 4 ΤΩΝ -23 ΕΙΝΑΙ ΣΗΜ. ΜΕ, ΠΗΓ. D20 ΟΧΙ Ή ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΩΜ. ΑΡΡΩΣ. ΦΑΡΜ/ΝΑΡΚΩΤ/ΟIΝΟΠΝ. ΝΑΙ D9 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η πρώτη φορά, που ανησυχούσατε ή είχατε άγχος ή φόβο τον περισσότερο καιρό για έξι μήνες τουλάχιστον και είχατε προβλήματα σαν αυτά (ΑΝΑΦ. ΠΡΟΒΛ. ΜΕ ΣΤΙΣ -23); ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ «ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗ ΖΩΗ», ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΣΗΜ.02 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: Πόσος χρόνος πέρασε από την τελευταία περίοδο των έξι μηνών τουλάχιστον που αισθανόσαστε άγχος και μερικά από αυτά τα ΠΡΟΣΦ.: 2 3 προβλήματα; ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: 46 _/- 46 _--_

21 Σελίδα D20 Μερικοί άνθρωποι έχουν παράλογα έντονο φόβο να βρεθούν μέσα σε πλήθοξ, να βγουν από το σπίτι μόνοι, να ταξιδεύουν με λεωφορεία, αυτοκίνητα και τρένα, ή να διασχίζουν γέφυρα, ώστε σε τέτοιες καταστάσεις πάντοτε αναστατώνονται ή τις αποφεύγουν εντελώς. Μήπως κάποτε περάσατε μια τέτοια περίοδο κατά την οποία σε τέτοιες καταστάσεις πάντοτε τρομάζατε υπερβολικά; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D32) Α. Είχατε αυτό τον παράλογο φόβο όταν: ) βρισκόσαστε μέσα σε πλήθος ή στεκόσαστε σε ουρά; 2) βγαίνατε από το σπίτι μόνος ή βρισκόσαστε μόνος μακρυά από το σπίτι; 3) βρισκόσαστε σε δημόσιο χώρο; 4) βρισκόσαστε σε αυτοκίνητα, τρένα, λεωφορεία ή αεροπλάνα; ) διασχίζατε γέφυρα; ΟΧΙ ΝΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. ΑΝ ΟΛΑ ΣΗΜ., ΡΩΤ. D2I, ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΗΓ. ΣΤΗΝ D22 D2I Τι είδος κατάσταση; εννοούσατε όταν είπατε ότι μερικές από αυτές πάντα σας τρομάζουν; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, (ΠΗΓ. D32) ΑΛΛΕΣ D22 Οταν βρισκόσαστεσε τέτοια κατάσταση, μήπως ποτέ: ) είχατε ίλιγγο; 2) ιδρώνατε; 3) τρέματε; 4) στέγνωνε το στόμα σας; ) αισθανόσαστε την καρδιά σας να χτυπά δυνατά; Α. Συγχρόνωξ μήπως (επίσης) είχατε δυσφορία στο στήθος ή το στομάχι, δυσκολία να αναπνεύσετε, αίσθημα σαν να πνίγεστε ή να χάνετε τον έλεγχο του εαυτού σας ή να τρελαίνεστε; ΟΧΙ ΝΑΙ D23 Οταν είχατε αυτόν τον παράλογα έντονο φόβο, φοβόσαστε μήπως λιποθυμήσετε ή πάθετε άλλες αναπηρίες ή ενοχλητικά συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια ή δυνατότητα να ξεφύγετε; D24 Αποφύγατε ποτέ (καμμιά από) αυτές τις καταστάσειξ, εξ αιτίας αυτού του παράλογα έντονου φόβου; D2 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η (πρώτη/τελευταία) φορά που είχατε κάποιο παράλογα έντονο φόβο όπως (ΦΟΒΟΙ ΣΗΜ. ΜΕ ΣΤΗΝ D20 Α (-) Ή ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ D2I); ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞΗ: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.:

22 Σελίδα 6 D26 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΗ D22 (-) Η 22Α ΚΑΙ Η D24 ΣΗΜ.; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D32) D27 Μιλήσατε σε γιατρό για (αυτό τον φόβο/κάποιο από αυτούς τους φόβους);. Μιλήσατε σε άλλο ειδικό για (αυτό/κάποιο από αυτούς); 2. Πήρατε φάρμακα περισσότερες από μια φορά γι' αυτό το φόβο (-ούς); 3. Αυτός ο φόβος (-οι) ή η ανάγκη αποφυγής αυτών των καταστάσεων δυσκόλεψε πολύ την ζωή σας ή τις δραστηριότητές σας; ΝΑΙ (ΠΗΓ. ΣΤΟ 2) D28 Στάθηκε ποτέ αδύνατον να ταξιδέψετε κάπου, που το επιθυμούσατε εξ αιτίας αυτού (ων) του (των) φόβου (-ων); D29 Στάθηκε ποτέ αδύνατον να βγείτε από το σπίτι για μια ολόκληρη μέρα εξ αιτίας (αυτού του φόβου/κάποιου από αυτούς τους φόβους); D30 ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΝΙΚΟΥ (D2) ΣΗΜ. ΟΕ 2-; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D32) D3 Αναφέρατε κρίσειξ, κατά τις οποίες αισθανθήκατε απότομα άγχος ή ανησυχία και (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΜΕΧΡΙ 3 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ) ΣΗΜ. ΜΕ ΣΤΗΝ D4); Αυτές οι κρίσε«; συνέβησαν μόνο όταν (ΑΝΑΦ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗΝ D20 Η ΑΝΑΦΕΡΟΜ. ΣΤΗΝ D2l) ή και άλλες φορές; ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΟΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤ... ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

23 Σελίδα 7 D32 Μερικοί άνθρωποι έχουν ένα τόσο έντονο, παράλογο φόβο να κάνουν πράξεις μπροστά σε άλλους, όπως να μιλούν δημόσια, ώστε το αποφεύγουν ή αισθάνονται πολύ δυσάρεστα ή ανησυχία να το κάνουν! Είχατε ποτέ ένα έντονο, παράλογο φόβο:. να μιλήσετε δημόσια; 2. να χρησιμοποιήσετε τουαλέτες όταν βρισκόσαστε έξω από το σπίτι σας; 3. να φάτε ή να πιείτε σε δημόσιο χώρο; 4. να μιλάτε με ανθρώπους, γιατί μπορεί να μην έχετε τίποτα να πείτε ή μπορεί να φαίνεστε ανόητος;. να γράφετε, όταν κάποιος σας βλέπει; 6. να μιλάτε σε μικρή ομάδα ανθρώπων; ΟΧΙ ΝΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. D33 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ D32; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D42) D34 Αυτός ο παράλογος φόβος (κάποιοι; από αυτούς τους φόβους) συνεχίστηκε για μήνες ή για χρόνια; D3 Μιλήσατε σε γιατρό για φόβους (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗD32); ) Μιλήσατε σε άλλο ειδικό γι' (αυτό/αυτούς); 2) Πήρατε φάρμακα πάνω από μια φορά για αυτόν τον φόβο (-ους); 3) Αυτός ο φόβος (-οι) ή η ανάγκη αποφυγής του δυσκόλεψε πολύ τη ζωή σας ή τις δραστηριότητές σας; ΝΑΙ (ΠΗΓ. ΣΤΟ 2) D36 Είχατε ποτέ αναστατωθεί υπερβολικά επειδή είχατε φόβους (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D32); D37 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η (πρώτη/τελευταία) φορά που είχατε τέτοιους παράλογους φόβους όπως (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D32); ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙκ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: ΑΝ D34, D3 (-3) ΚΑΙ D36 ΟΛΑ ΣΗΜ., ΠΗΓ. ΣΤΗ D42

24 Σελίδα 8 D38 Μήπως ένας παράλογος φόβος από (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D32) σας έχει ποτέ εμποδίσει να εκτελέσετε μια εργασία, να αναλάβετε καινούργιει; ευθύνες στη δουλειά σας ή να αρχίσετε καινούργια εργασία; ΑΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΘΗΚΕ D39 Μήπως ένας παράλογος φόβος από (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D32) σας έχει ποτέ εμποδίσει να πάτε σε ένα πάρτυ, κοινωνική εκδήλωση ή συνάντηση; D40 Οταν (αντιμετωπίζατε/νομίζατε ότι θα αντιμετωπίσετε) (ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗΝ D32), σας έκανε σχεδόν πάντα εξαιρετικά ανήσυχο ή πανικόβλητο ή ιδρώνατε, η καρδιά σας χτύπαγε γρήγορα ή λαχανιάζατε; D4 Οταν είχατε τον (ΦΟΒΟ) ή νομίζατε ότι θα τον αντιμετωπίσετε, ) κοκκινίζατε ή τρέματε; 2) θέλατε να κάνετε εμετό ή φοβόσαστε μην κάνετε; 3) φοβόσαστε να κάνετε κάτι, που θα σας έφερνε σε μεγάλη αμηχανία; ΟΧΙ ΝΑΙ D42 Υπάρχουν άλλα πράγματα, που προκαλούν σε μερικού; ανθρώπους τόσο παράλογο φόβο, ώστε προσπαθούν να τα αποφεύγουν. Είχατε ποτέ ένα έντονα παράλογο φόβο για:. ύψη; 2. να πετάξετε; 3. να δείτε αίμα; 4. καταιγίδεξ, αστραπές ή κεραυνούξ;. φίδια, πουλιά, ποντίκια, έντομα ή άλλα ζώα; 6. κλειστού; χώρους; 7. τις ενέσεις ή να επισκεφθείτε τον οδοντίατρο; 8. να βρίσκεστε μέσα στο νερό, π.χ, σε πισίνα ή λίμνη; 9. να μένετε μόνος (-η); 0. άλλο (τούνελ, αρρώστιες) ; ΑΝ ΝΑΙ, ΣΗΜ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. ΟΧΙ ΝΑΙ D43 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗ D42 (-0) ΟΧΙ (ΠΗΓ. ΕΙ) D44 Αυτός ο (κάποιοι; από αυτούς τους) έντονα παράλογος (-ους) φόβος (-ους) συνεχίστηκε για μήνες ή για χρόνια;

25 Σελίδα 9 D4 Μιλήσατε σε γιατρό για το φόβο σας για (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D42);. Μιλήσατε σε άλλο ειδικό για αυτό (-ούς) τον (τους) φόβο (-ους); 2. Πήρατε φάρμακα περισσότερες από μία φορές εξ αιτίας αυτού του φόβου (φόβων); 3. Αυτός ο φόβος (-οι) ή η ανάγκη αποφυγής του (των) δυσκόλεψε πολύ τη ζωή σας ή τις δραστηριότητές σας; D46 Εχετε ποτέ αναστατωθεί υπερβολικά, επειδή είχατε αυτό τον παράλογο φόβο για (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42); ΟΧΙ ι D47 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η (πρώτη/τελευταία) φορά που είχατε κάποιο από αυτούς τους παράλογους φόβους, όπως (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42); ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: ΑΝ D44 ΚΑΙ D46 ΟΛΑ ΣΗΜ. ΜΕ, ΠΗΓ. ΣΤΗΝ ΕΙ D48 Μήπως ένας παράλογος φόβος για (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42) σας εμπόδισε ποτέ να εκτελέσετε μια εργασία, να αναλάβετε καινούργιες ευθύνες στη δουλειά σας ή να αρχίσετε καινούργια εργασία; ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ, ΣΗΜ. D49 Μήπως ένας παράλογος φόβος για (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42) σας εμπόδισε ποτέ να πάτε σε ένα πάρτυ, σε μια κοινωνική εκδήλωση ή σε μια συνάντηση; D0 Οταν έπρεπε ή νομίζατε ότι έπρεπε να βρισκόσαστε (κοντά/ μέσα/σε) (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42), γινόσαστε εξαιρετικά ανήσυχος, ή πανικόβλητοι; και ιδρώνατε ή είχατε ταχυπαλμία ή λαχανιάζατε;

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός

Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Κεφάλαιο 1 Η ζωή με διπολική διαταραχή 7 Κεφάλαιο 2 Έχω διπολική διαταραχή; 11 Κεφάλαιο 3 Αναζητώντας τη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Copyright 2013 A.N. Triantafyllou Smashwords Edition Διαβάστε επίσης: Επισκέπτης (https://www.smashwords.com/books/view/336379) Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια!

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! www.tena.gr TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, 145 64, Νέα Κηφισιά, Tηλ. 210 27 05 700 800

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΎ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σελ 2. Σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης στο τέλος των 7 πρώτων μηνών σελ 7

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΎ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σελ 2. Σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης στο τέλος των 7 πρώτων μηνών σελ 7 1 A Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Mονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο ιευθυντής-καθηγητής: Γ. Χρούσος ΑΝΑΠΤΥΞΗ &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ...

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Χαμεζόπουλος «Μην καμπουριάζεις, χτένιζε τα μαλλιά σου και σταμάτα να τρέχεις γύρω-γύρω». Η μαμά είχε δίκιο τελικά... Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα ενα παιχνιδι ευαισθητοποιησης για τη ζωη των προσφυγων Δημιουργήθηκε από τους Chantal Barthélémy-Ruiz, Benoît Carpier και Nadia

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ

«Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ «Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σιωπηλός οδηγός μου προχωρούσε βιαστικά μπροστά μου, σαν να δυσφορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ EΠIΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ EΠIΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ EΠIΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τι να ΜΗΝ κάνετε σε μια συνέντευξη Η πλειοψηφία των ατόμων που αναζητούν εργασία, αναλώνονται τόσο πολύ στο τι να πουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή τι να γράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθλιψη. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια.

Κατάθλιψη. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αισθάνεστε λύπημενος/η ή στεναχωρημένος/η; Κλαίτε χωρίς λόγο; Αισθάνεστε κουρασμένος/η; Εχετε απώλεια ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον - Οδηγός για εργαζομένους - EΔΠΥΧΕ Περιεχόμενα 1. Γιατί η ψυχική υγεία στην εργασία είναι σημαντική για όλους... σελ. 04 2. Τι μπορείτε να κάνετε για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μείωσης της Βλάβης για τη Διακοπή των Ψυχιατρικών Φαρµάκων

Οδηγός Μείωσης της Βλάβης για τη Διακοπή των Ψυχιατρικών Φαρµάκων Οδηγός Μείωσης της Βλάβης για τη Διακοπή των Ψυχιατρικών Φαρµάκων Μια Έκδοση του The Icarus Project και του Freedom Center * Φράση σχεδίου σελίδας: ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ 1 The Icarus Project www.theicarusproject.net

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός; 2. 2. Με ποιους τρόπους τα παιδιά εκφοβίζονται; 3. 3. Για ποιους λόγους τα παιδιά εκφοβίζουν; 4

1. Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός; 2. 2. Με ποιους τρόπους τα παιδιά εκφοβίζονται; 3. 3. Για ποιους λόγους τα παιδιά εκφοβίζουν; 4 Σχολικός Εκφοβισμός Καλώς ήλθατε! Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλά παιδιά, γονείς, το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Eπιμέλεια Αλεξάνδρα Χολέβα Περσεφόνη Mήττα. M. K.. ΣYΛΛOΓOΣ KAPKINOΠAΘΩN MAKEΔONIAΣ-ΘPAKHΣ Εγνατίας 65, 1ος όρ. Θεσσαλονίκη (546 31) - Tηλ. 2310 241911 - Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα