Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη. Το αντίγραφο του Εξεταστή. Ελληvική απόδοση από. Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη. Το αντίγραφο του Εξεταστή. Ελληvική απόδοση από. Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ"

Transcript

1 Ελληνική απόδοση ΤΟ BAE/KO-C/D/ Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη Βασική Εκδοση.0 - Νοέμβριος 990 Το αντίγραφο του Εξεταστή Ελληvική απόδοση από Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ D/V/S/OIV OF ΜΕΝΤΑL ΗΕΑL ΤΗ WORLD HIfΞAL ΤΗ ORGAN/ZA Τ/ΟΝ GENEVA

2

3 (Δ, ~ ~ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ γγειασ MNH/MND/90.20 Ελληνική απόδοση ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Βασική έκδοση.0 - Νοέμβριος 990) Ελληνική απόδοση από Κ.Γ.ΛΥΚΕΤΣΟ,Γ.Κ. ΛΥΚΕΤΣΟ,Α.ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ Copyright Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας 990 και Πανελλήνιος 'Ενωση Ψυχική; Υγιεινής (ΠΕΨΥΓ) ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ Εδημοσιεύθη εκ μέρους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, υπό τον τίτλο Σύνθετη Διεθνής Διαγνωστική Συνέντευξη (CIDI) Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας 990 και ΠΕΨΥΓ. Ο Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας παρεχώρησε τα δικαιώματα δημοσίευσης της ελληνικής έκδοσης στο Κέντρο Αθήνας 06, Πανελλήνιος Ένωσης Ψυχικής Υγιεινής, το οποίο είναι μόνον υπεύθυνο για την Ελληνική έκδοση. CΟΡΥήght για την Ελληνική έκδοση Γ. Κ. Λυκέτσος. Απαγορεύεται η ανατύπωση, η μετάφραση, η αντιγραφή, μερική ή ολική (φωτοτύπηση, φωτογράφιση, ο τρόπος έκθεσης της περιεχόμενης ύλης), η παρουσίαση και η προβολή του από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσον, χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα,

4 ΣEΛIΔAίi Η έκδοση.0 του βασικού CIDI είναι η πρώτη εξουσιοδοτημένηπαραλλαγή της Σύνθετης Διεθνούς Διαγνωστική; Συνέντευξης(CIDI). Έχει αναπτυχθεί μετά από διαβουλεύσεις με πολλούς εμπειρογνώμονες και έχει δοκιμασθεί εκτενώς σε πολλές χώρες. Αυτή η έκδοση θα χρησιμοποιηθεί μέχρι να υπάρξουν αρκετέξ ενδείξεις ότι χρειάζονται αλλαγές, ώστε να τυποποιηθεί η συλλογή δεδομένων και να είναι δυνατόν να γίνουν συγκρίσειξ μεταξύ διαφορετικών μελετών. Τα τμήματα του CIDI για τα οινοπνευματώδηκαι τα ναρκωτικά δεν έχουν ακόμα υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμασίες αξιοπιστίαςκαι εγκυρότηταξ, και επομένως χρειάζονται περαιτέρω έρευνα. Η σωστή χρήση του εργαλείου αυτού απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευσητων εξεταστών και την προσεκτική επιμέλεια των συνεντεύξεων,ώστε να είναι βέβαιο ότι τα δεδομένα είναι πλήρη, σωστά κωδικοποιημένακαι σε λογική συνέπεια με τις ερωτήσεις. Ένα πακέτο υλικών αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες (πακέτο CIDI). Αποτελείται από το Εγχειρίδιο Εξεταστών, το Εγχειρίδιο Εκπαίδευση; και τα προγράμματαcidi για ηλεκτρονικόυπολογιστή. Δεν επιτρέπεται η μετάφραση ή η χρήση αυτού του εργαλείου σε οποιαδήποτεγλώσσα χωρίς την προηγούμενη ειδική άδεια της Παγκόσμια;Οργάνωση;Υγείας, Γενεύη. Οποιαδήποτε αλληλογραφία(συμπεριλαμβανομένωνερωτήσεων για την εκπαίδευση,την μετάφραση και την χρήση του εργαλείου) πρέπει να απευθύνεταιστον: Dr Ν. Sartorius, Director, Division of Menta! Hea!th, Wor!d Hea!th Organization, Αvenue Appia, 2 Geneva 27, Switzer!and Ερωτήσεις που έχουν σχέση με την ελληνική απόδοση πρέπει να απευθύνονται στον: Καθηγητή Γ. Λυκέτσο, Ακαδημία; 6, 06 7 Αθήνα.

5 ΣΕΛΙΔΑ ίίί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ* Σελίδες Τμήμα Α: Δημογραφικά -2 Τμήμα Β: Διαταραχές οι οποίες είναι αποτέλεσμα της χρήσης καπνού (FI7) 2-4 Τμήμα C: Σωματόμορφες (F4) διαταραχές και διαταραχές μετατροπής (F44) Τμήμα D: Φοβικέξ διαταραχές (F40) και άλλες διαταραχές άγχους (F4l) 2-9 Τμήμα Ε: Καταθλιπτικέξ διαταραχές (F32/F33) και δυσθυμική διαταραχή (F33) Τμήμα F: Μανιακή (F30) και διπολική συναισθηματική (F3) διαταραχή Τμήμα G: Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχικέι; διαταραχές (F20, F22, F23 και F2) Τμήμα Η: Διαταραχές διατροφής (F0) Τμήμα Ι: Διαταραχές οι οποίες είναι αποτέλεσμα της χρήσης οινοπνευματωδών (FlO) Τμήμα Κ: Ψυχαναγκαστική Διαταραχή (F42) 49- Τμήμα L: Διαταραχές οι οποίες είναι αποτέλεσμα της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (F ll-f6, F 8 και F 9) 2-67 Τμήμα Μ: Οργανικέξ, συμπεριλαμβανομένων και των συμπτωματικών, ψυχικέι; διαταραχές (FO) Τμήμα Ν: Σεξουαλικές δυσλειτουργίες (F2) Τμήμα Ρ: Παρατηρήσεις Εξεταστή Τμήμα Χ: Βαθμολογήσεις Εξεταστή Κάρτες Πίνακεξ και Οδηγός Εξέτασης * Το CIDI είναι δομημένο σε τμήματα από το Α (Δημογραφικά)έως το Χ (βαθμολογήσειςεξεταστή). Οι ερωτήσεις εντοπίζονταιμε το γράμμα του τμήματος και τον αριθμό τους. Αν και γίνονται διαγνώσειςκατά το DSM-IIIR και το ICD, μόνο οι αριθμοί F της πρώτης έκδοση; του ICD-lO παρουσιάζονται παραπάνω.

6 Pageiv

7 Σελίδα ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ:. ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ -.-J_ /-.-J-.-J-.-J-.-J-.-J-.-J-.-J ΩΡΑ /-.-J_ ΛΕΠΤΑ /-.-J_ ΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕΤΟ ΦΥΛΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ: ΑΝΔΡΑΣ... Ι ΓΥΝΑΙΚΑ...2 Α2 Πόσων ετών είστε; -.-J_ ΗΛΙΚΙΑ Α3 Ημερομηνία γέννησης; ΜΗΝΑΣ _/ -.-J -.-J ΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΟΣ Α4 Είστε παντρεμένος (-η) ή είστε χήρος (-α), σε διάσταση, χωρισμένος (-η) ή είστε ανύπαντρος (-η); ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ (-Η) (ΡΩΤ. Α) ΧΗΡΟΣ (-Α) (ΡΩΤ. Β) 2 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΡΩΤ. Β) 3 ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ (ΡΩΤ. Β) 4 ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ (-Η) (ΡΩΤ. Β) Α. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ (-Η) (Α4= ), ΡΩΤΗΣΤΕ: Μένετε αυτό τον καιρό με (τον/την) σύζυγό σας; ΝΑΙ (ΠΗΓ. Α) Β. Μένετε αυτό τον καιρό με κάποιον σαν να είστε παντρεμένοι; Α Πόσα παιδιά αποκτήσατε, χωρίς να λογαριάσετε εκείνα, που τυχόν υιοθετήθηκαν ή που γεννήθηκαν νεκρά; -.-J_ Α6 Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για εργασία. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσους μήνες εργαστήκατε; ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΉ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ.ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ, ΣΗΜ. 00 ΚΑΙ ΠΗΓ. Α8. ΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΗΝΑ = ΟΙ ΜΗΝΕΣ -.-J_ Α7 Εργάζεστε τώρα; ΝΑΙ ΟΧΙ (ΠΗΓ. Α8) Α. Εργάζεστε με πλήρη ή μερική απασχόληση; Β. Τι εργασία κάνετε; ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛ.... ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ. C. Σε τι είδους εργασία ή βιομηχανία εργάζεστε; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ.

8 Σελίδα 2 Α8 Πόσα χρόνια εκπαίδευση; είχατε; ΧΡΟΝΙΑ: l~ Α9 Εξακολουθείτε να σπουδάζετε; ΝΑΙ (ΠΗΓ. ΒΙ) ΑlΟ Αποφοιτήσατε από (τελειώσατε) το τελευταίο σχολείο που παρακολουθήσατε; ΤΜΗΜΑΒ Β Τώρα θα σας ρωτήσω μερικέξ ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση καπνού. Είχατε ποτέ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ) καθημερινά για ένα μήνα ή περισσότερο; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Α ) Καπνίσει τσιγάρα 2) Καπνίσει πούρα 3) Καπνίσει πίπα 4) Ρουθουνίσει / μασήσει καπνό; Στήλη Α ΟΧΙ ΝΑΙ Στήλη Β ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ ΑΝ ΣΤΗΛΗ Α ΟΛΑ, ΠΗΓ. Cl. ΑΝ ΕΣΤΩ ΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ Β2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΡΩΤ. ΚΑΙ ΣΗΜ. ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β ΤΗΣ ΒΙ Πόσα (τσιγάρα / πούρα / πίπες / μασήματα) την ημέρα (καπνίζατε / χρησιμοποιούσατε) τη χειρότερη περίοδο; Β3 Υπήρξαν συχνά ημέρες που (καπνίζατε πολύ περισσότερο / καταναλίσκατε πολύ περισσότερο καπνό) από ό,τι θέλατε; Β4 Είσαστε ποτέ τόσο τακτικό; (καπνιστή; / χρήστης καπνού) ώστε δεν αλλάξατε την ώρα που (καπνίζατε / χρησιμοποιούσατε καπνό) ή την ποσότητα τσιγάρων ή καπνού που καταναλίσκατε, ανεξάρτητα από το τι κάνατε ή που βρισκόσαστε; Β Επιθυμήσατε περισσότερες από μία φορά να κόψετε ή να ελαττώσετε (το κάπνισμα / τη χρήση καπνού) αλλά διαπιστώσατε ότι δεν μπορούσατε; ΟΧΙ (ΠΗΓ. Β2) Β6 Προσπαθήσατε μερικές φορές να το ελαττώσετε; Β7 Πόσες φορές κόψατε ή ελαττώσατε (το κάπνισμα / τη χρήση καπνού) για περισσότερες από δύο εβδομάδες; ΑΝ ΠΟΤΕ, ΣΗΜ.ΟΟ φορεσ----ι_

9 Σελίδα 3 Β8 Θα σας ρωτήσω για μερικά προβλήματα που μπορεί να είχατε τις πρώτες μέρες, αφού κόψατε ή ελαττώσατε το κάπνισμα. ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΑ -2 ΚΑΙ ΣΗΜ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ. ) Π.χ. πεθαίνατε, που λέει ο λόγος, για (ένα τσιγάρο / πούρο / πίπα / καπνό;) 2) Ησαστε θυμωμένος ή θυμώνατε εύκολα 3) Ησαστε νευρικός; 4) Ησαστε ανήσυχος; ) Είχατε δυσκολία συγκέντρωσης; 6) Είχατε πονοκεφάλους; 7) Είχατε υπνηλία; 8) Είχε χαλάσει το στομάχι σας; 9) Είχατε βραδυκαρδία; 0) Αυξήθηκε η όρεξή σας ή πήρατε βάρος; ) Ετρεμαν τα χέρια σας; 2) Αισθανόσαστε μελαγχολικός; ΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΑ -2, ΠΗΓ. Bll ΟΧΙ ΝΑΙ Β9 Ποιό ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που διήρκεσε ένα από αυτά τα προβλήματα όταν ελαττώσατε τον καπνό; ΕΒΔΟΜ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: -3 ΗΜ = 00,4-0 ΗΜ = ΟΙ ΚΛΠ. ΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 4 ΕΒΔΟΜ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΟΨΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ Η ΠΕΡΙΣ. (Β7 = 3 +), ΡΩΤ. Β0, ΑΛΛΟΙΩΣ ΡΩΤ. Bll ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ -----_ ΒIΟ Είχατε αρκετές φορές αυτά τα προβλήματα, αφού το κόψατε; Β Ξανακαπνίσατε (χρησιμοποι ήσατε καπνό) για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα; Β2 Συνεχίσατε (να καπνίζετε / να χρησιμοποιείτε καπνό), όταν είχατε βαρειά αρρώστια και γνωρίζατε πως δεν ήταν σωστό να καπνίζετε; Β3 Ο καπνός σας προκάλεσε ποτέ προβλήματα υγείας όπως βήχα, προβλήματα από την καρδιά ή την πίεση ή τους πνεύμονες; ΟΧΙ (ΠΗΓ. Β4) Α. Εξακολουθήσατε να χρησιμοποιείτε καπνό, αφού γνωρίζατε ΟΧΙ (ΠΗΓ. Β4) ότι σας προκαλούσε προβλήματα υγείας; Β4 Το κάπνισμα σας έκανε νευρικό ή ανήσυχο ή σας προκαλούσε άλλα συναισθηματικά ή ψυχικά προβλήματα ΟΧΙ (ΠΗΓ. Β) Α. Εξακολουθήσατε να χρησιμοποιείτε καπνό, αφού γνωρίζατε ότι σας προκαλούσε προβλήματα με τα νεύρα σας;

10 Σελίδα 4 ΒΙ Αισθανθήκατε ποτέ ότι έχετε ανάγκη ή ότι εξαρτάστε από τον καπνό; ΟΧΙ ΑΒΕΒΑΙΟ 3 Ι ΒΙ6 Εγκαταλείψατε ποτέ ή ελαττώσατε πολύ σπουδαίες δραστηριότητες όπως σπορ ή εργασία ή φίλους ή συγγενείς, για να (καπνίζετε / κάνετε χρήση καπνού); Α. Εγκαταλείψατε σπουδαίες δραστηριότητες επανειλημμένα ή για πάνω από ένα μήνα για να (καπνίζετε / κάνετε χρήση καπνού); ΟΧΙ Ι ΟΧΙ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ Β3-6, Β8, ΒΙΙ-Ι6, ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ. ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΗΓ. Cl! ΒΙ7 ΕΝΑΡΞΗ/ΠΡΟΣΦ:Είπατε πως είχατε προβλήματαόπως ( ΣΤΙΣ Β3, Β4, Β6, Β8, ΒΙ2-Ι6). Πόσων χρόνων είσαστε την πρώτη φορά που είχατε τέτοια προβλήματα; Πότε τελευταία (καπνίσατε / χρησιμ. καπνό) καθημερινά ένα μήνα ή περισσότερο; ΕΝΑΡΞΗ: Ι ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: -----_ ΠΡΟΣΦ.: Ι ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: -----_ TMHMAC C Ι Τώρα θα σας κάνω μερικέξ ερωτήσεις για την υγεία σας. Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πόνους στο στομάχι ή την κοιλιά (εκτόι; από τις ημέρες της περιόδου); ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C2 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πόνους στη μέση; ΟΕ Ι ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C3 Είχατε ποτέ πόνους στις αρθρώσεις / κλειδώσεις; ΟΕ 234 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C4 Είχατε ποτέ πόνους στα χέρια ή στα πόδια εκτόξ από τις αρθρώσεις / κλειδώσειξ; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C Είχατε ποτέ πόνους στο στήθος; ΟΕ Ι ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ.

11 Σελίδα C6 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πονοκεφάλους; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... ΕΞΕΤ: ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡ. ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ Α ΤΟΥ ΟΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΡΩΤ: Παίρνατε ποτέ τρεις φορές ή περισσότερεςτην εβδομάδα φάρμακο για πονοκεφάλουςχωρίς συνταγή γιατρού; ΑΝ ΟΧΙ, ΡΩΤΗΣΤΕ: Παίρνατε ποτέ φάρμακα για πονοκεφάλουςμε συνταγή; ΑΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕΟΕ 2 C7 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πάρα πολύ δυνατούς πόνους στην περίοδο; ΟΕ 2 4 ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ Α ΤΟΥ ΟΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΡΩΤΗΣΤΕ: Παίρνατε φάρμακα με συνταγή; ΑΝ ΝΑΙ, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΟΕ. ΑΝ ΟΧΙ, ΣΗΜ. ΟΕ 2 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C8 Είχατε ποτέ πόνο στην ούρηση (την ώρα που κατουρούσατε); ΟΕ 2 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C9 Ετυχε ποτέ καθόλου να μην μπορείτε ή να δυσκολεύεστε να ουρήσετε για 24 ώρες ή περισσότερες (εκτόξ μετά από [γέννα] ή εγχείρηση); ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... οιο Είχατε ποτέ πόνο σαν κάψιμο στα γεννητικά όργανα; ΑΝ ΠΟΝΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ Η ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ, ΣΗΜ. ΟΕ Ι! ΟΕ Ι 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... Cll Είχατε ποτέ πόνο σε άλλο μέρος του σώματος, εκτόι; από εκείνα που αναφέραμε; Πού;... ΟΕ Ι ΕΞΕΤ: ΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΙΣ CI-ClO Η ΚΑΤΑΤΟΝ ΕΡΩΤΑ, ΣΗΜ. ΟΕ Ι ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... '" ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ CI-Cll, ΠΗΓ. CI

12 Σελίδα 6 CI2 Υπήρξαν στη ζωή σας 6 μήνες ή παραπάνω, κατά τους οποίους τον περισσότερο καιρό είχατε έντονα ενοχλήματα; (ΑΝΑΦ. ΠΟΝΟΥΣ ΜΕ ΣΤΙΣ CI-Cll) ΟΧ] C 3 (ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΜΕ ΤΩΝ C I-C ) σας εμπόδισαν στη δουλειά ή να βλέπετε φίλους ή συγγενείς για 6 μήνες ή περισσότερο; CI4 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ.:Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.)φορά, που σας ενόχλησαν πολύ αυτοί οι πόνοι; ΌΧ] ΕΝΑΡΞ.: 2 3 ΗΛΙκ. ΕΝΑΡΞΗ: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙκ. ΠΡΟΣΦ.: CI Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από εμετούς (εκτός εγκυμοσύνης); ΟΕ 234 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. CI6 ΑΝΤΡΕΣ ΠΗΓΑΙΝΕ C 7 Είχατε εμετούς σε όλη τη διάρκεια κάποιας εγκυμοσύνηςσας; ΑΝ ΠΟΤΕ ΕΓΚΥΜ. ΣΗΜ. ΟΕ ΚΑΙ ΠΗΓ. CI7 ΑΝ ΣΗΜ., ΠΗΓ. CI7 ΟΕ Α. Είχατε ποτέ μπει στο νοσοκομείοσε κάποια εγκυμοσύνησας, επειδή είχατε εμετούς; ΟΕ C 7 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από ναυτία, δηλαδή ανακατευόταν το στομάχι σας χωρίς να κάνετε εμετό; Η ΝΑΥΤΙΑ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. CI8 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσειςαπό πολλή διάρροια ή κόψιμο; ΟΕ 234 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. CI9 Είχατε ποτέ σοβαρές ενοχλήσεις από πολλά αέρια ή φούσκωμα στο στομάχι ή την κοιλιά; ΟΕ 234 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C20 Εχετε διαπιστώσει ότι δεν μπορείτε να φάτε αρκετά είδη φαγητών γιατί σας αρρωσταίνουν; ΟΕ 34 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ.

13 Σελίδα 7 C2 Εχετε ποτέ τυφλωθεί από το ένα ή και τα δύο μάτια, ώστε να μην μπορείτε να δείτε τίποτα απολύτως για μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C22 Εχει θολώσει ποτέ η όρασή σας για κάποιο διάστημα, χωρίς αυτό να οφείλεται στο ότι χρειάζεστε γυαλιά ή αλλαγή γυαλιών; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C23 Εχετε ποτέ κουφαθεί, ώστε να χάσετε τελείως την ακοή σας για κάποιο χρονικό διάστημα; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C24 Εχετε ποτέ πρόβλημα στο περπάτημα; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C2 Χάσατε ποτέ την αίσθηση του χεριού ή του ποδιού σας, εκτός αν, στον ύπνο σας, είχε μείνει πολύ ώρα στην ίδια θέση; ΑΝ ΟΧΙ, ΡΩΤ. Α ΑΝ ΝΑΙ, ΑΡΧΙΣΤΕ ΟΕ Α Χάσατε την αίσθηση σε άλλο μέρος του σώματος; ΑΝ ΟΧΙ, ΣΗΜ. ΟΕ. ΑΝ ΝΑΙ, ΑΡΧΙΣΤΕ ΟΕ ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C26 Εχετε ποτέ πάθει παράλυση δηλαδή να είστε τελείως ανίκανοι; (-η) να κινήσετε ένα μέρος του σώματός σας, τουλάχιστον για λίγα λεπτά; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C27 Ετυχε ποτέ να χάσετε τη φωνή σας για μισή ώρα τουλάχιστον, ώστε να μην μπορείτε να μιλήσετε παρά μόνο ψιθυριστά; ΟΕ 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... '" C28 Είχατε ποτέ από ηλικία; 2 χρόνων και πάνω σπασμούς ή κρίσειξ, στη διάρκεια των οποίων χάσατε τις αισθήσεις σας, ενώ το σώμα σας τιναζόταν; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ...

14 Σελίδα 8 C29 Είχατε ποτέ λιποθυμικές κρίσευ; (σαν να πέφτετε), στη διάρκεια των οποίων αισθανόσαστε ζάλη ή αδυναμία και μετά λιποθυμούσατε; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C30 Είχατε ποτέ χάσει τις αισθήσεις σας από κάποια (άλλη) αιτία; ΕΞΕΤ: ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΑΜΝΗΣΙΑ Η ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ, ΣΗΜ. ΟΕ. ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ, ΣΗΜ.ΟΕ3. ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C3I Είχατε ποτέ κάποια περίοδο αμνησίας. δηλ. μια περίοδο λίγων ωρών ή ημερών, που δεν μπορούσατε να θυμηθείτε αργότερα τι συνέβη στη διάρκειά της; ΟΕ 3 4 ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ...,... ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙΟΕ ΣΤΙΣ C2I-C3I, ΡΩΤ. C32, ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΗΓ. C34. C32 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ:Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.)φορά που είχατε ενοχληθεί πολύ από...; (ΑΝΑΦ. ΣΥΜΠΤ. με ΟΕ ΣΤΙΣ C2I-3l) ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: C33 Αναφέρατε ότι είχατε... (ΑΝΑΦ. ΟΛΑ ΤΑ ΟΕ ΣΤΙΣ CI2 C3I). Μήπως (αυτό το πρόβλημα/ κάποιο από αυτά τα προβλήματα) σχετίζεται άμεσα με κάποια τρομερή ή συγκλονιστική εμπειρία, όπως επίθεση, δυστύχημα ή άλλα τρομερά γεγονότα; ΑΒΕΒΑΙΟ 2 ΣYMBANOX~ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ 4 ΑΝ ΝΑΙ, ΣΗΜ. ΣΥΜΒΑΝ:,..... (ΑΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ / ΑΡΡΩΣΤΙΑ Η ΚΑΝΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ, ΣΗΜ. 4) C34 Είχατε ποτέ προβλήματα να βλέπετε διπλά τα πράγματα; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C3 Εχετε ποτέ αισθανθεί να σας κόβεται η ανάσα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σωματική προσπάθεια; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ.

15 Σελίδα 9 C36 Χτύπαγε ποτέ η καρδιά σας τόσο δυνατά, ώστε να νοιώθετε το χτύπο στο στήθος σας; ΑΝ ΟΧΙ, ΣΗΜ. ΟΕ. ΑΝ ΝΑΙ, ΡΩΤ. Α Α. Συνέβη μόνο μετά από σωματική προσπάθεια ή και άλλες φορές; ΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΩΣΗ ΣΗΜ. ΟΕ ΑΝ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΟΕ ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C37 Είχατε ποτέ ενοχληθεί από ζαλάδες; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C38 Εχετε ποτέ ενοχληθεί από περιόδους αδυναμίας, δηλαδή να μην μπορείτε να σηκώσετε ή να μετακινήσετε πράγματα τα οποία κανονικά μπορούσατε προηγουμένως; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C39 Εχετε ποτέ ενοχληθεί πολύ από κοκκινίλες ή αποχρωματισμούς του δέρματος; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C40 Εχετε ποτέ ενοχληθεί πολύ από άσχημη γεύση στο στόμα σας ή πολύ άσπρη γλώσσα; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C4 Εχετε ποτέ ενοχληθεί πολύ από συχνουρία; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ... C42 Εχετε ποτέ ενοχληθεί πολύ από δυσάρεστα μουδιάσματα ή τσουξίματα; ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΑΛΛΟΣ...

16 Σελίδα 0 C43 Εχετε ποτέ ενοχληθεί από ένα αίσθημα κόμπου στο λαιμό, που να σας δυσκόλευε να καταπιείτε; ΑΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΡΧΟΤΑΝ ΝΑ ΚΛΑΨΕΙ, ΣΗΜ. ΟΕ ΟΕ 4 ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C44 Η σωματική σας υγεία ήταν πάντοτε καλή ή είσαστε φιλάσθενος κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας; ΣΗΜ. ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΚΕΤΑΚΑΛΗΚΑΤΑΤΗΜΕΓΑΛΥΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ 4 ΦΙΛΑΣΘΕΝΟΣ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝ Ο ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΠΗΓ. C47 C4 Εκτόξ από τον πρώτο χρόνο της περιόδου, είχατε ποτέ ακατάστατη περίοδο; ΟΕ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. C46 Είχατε ποτέ υπερβολική αιμορραγία στη διάρκεια της περιόδου σας; ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. ΟΕ 234 C47 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Cl, ΥΠΑΡΧΟΥΝΠΕΡΙΣ. ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΕ ; ΟΧΙ (ΠΗΓ. C2) C48 Η ΓΡΑΜΜΗ «ΓΙΑΤΡΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛ. ΣΕ 3 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΕ ; ΟΧΙ (ΠΗΓ. C) C49 Μιλήσατε σε γιατρούς για αρκετά από αυτά τα προβλήματα όπως (ΑΝΑΦ. ΜΕΡΙΚΑ ΟΕ ΑΠΟ ΤΗΝ C ΜΕ ΣΥΜΠΛ. ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑΤΡΟΣ). Νομίζετε ότι ο γιατρός σας εξέτασε και αντιμετώπισε τα προβλήματά σας καλά ή δεν μείνατε ικανοποιημένοι; (-η), από τον τρόπο που τα αντιμετώπισε; ΑΝΤΙΜΕΤ. ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝ C0 Διαφωνούσατεσυχνά με τη διάγνωση του γιατρού σας ή με ό,τι ΟΧΙ ι σας πρότεινε για τα προβλήματάσας; ΜΕΡΙΚ. ΦΟΡΕΣ 2

17 Σελίδα C Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.) φορά που ενοχληθήκατε από τέτοια προβλήματα όπως (ΑΝΑΦ. ΤΑ ΟΕ ΣΤΙΣ C - C46); ΕΝΑΡΞΗ: ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: -----_ ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: -----_ C2 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 μηνών, είχατε μια περίοδο έξι μηνών ή περισσότερο, κατά την οποία ανησυχούσατε τον περισσότερο καιρό, μήπως έχετε μια σοβαρή σωματική αρρώστια; ΡΩΤ. ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΟΕ Α. Για ποιά αρρώστια ανησυχούσατε; (ΠΡΟΒΛ = η ανησυχία σας γι' αυτή την αρρώστια) (ΣΥΜΠΕΡΙΛΆΒΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ. ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ, ΣΗΜ. ΟΕ ) ΟΧΙ (ΠΗΓ. Dl) ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. ΑΝ ΟΕ -4 Η ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΗΝ C2, ΠΗΓ. Dl C3 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.) φορά που ανησυχήσατε πολύ για αυτή την αρρώστια; ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙκ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙκ. ΠΡΟΣΦ.: 46 -/ 46 -/- C4 Η ανησυχία για (ΑΡΡΩΣΤΙΑ) δυσκόλευε πολύ τη ζωή σας αυτή την περίοδο (των έξι μηνών); C Είδατε το γιατρό σας αρκετέξ φορές (τρεις +) ή πήγατε σε διαφορετικούς γιατρούς εξαιτίας της ανησυχία; σας μήπως είχατε (ΑΡΡΩΣΤΙΑ); C6 Ο (Οι) γιατρός (-οί) σας έκανε (-αν) πολλές διαγνωστικές εξετάσεις για να διαπιστώσει (-ούν) αν είχατε (ΑΡΡΩΣΤΙΑ); C7 Νομίζετε ότι ο (οι) γιατρός (-οί), σας εξέτασε (-αν) και αντιμετώπισε (-αν) την αρρώστια σας καλά ή δεν μείνατε ικανοποιημένος (-η) από τον τρόπο που την αντιμετώπισε; ΑΝΤΙΜΕΤΩΠ. ΚΑΛΑ... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠ... C8 Πιστεύατε συχνά ότι οι γιατροί σας έκαναν λάθος για την αιτιολογία ή τη διάγνωση ή με ό,τι σας πρότειναν; ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 2

18 Σελίδα 2 TMHMAD D Σας έχει τύχει κάποια κρίση ή επεισόδιο, που, τελείως ξαφνικά, νοιώσατε φοβισμένος, αγχώδης ή πολύ ανήσυχος, σε καταστάσε«; κατά τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα ένοιωθαν φόβο ή άγχος; ΟΧΙ (ΠΗΓ. Dll) D2 Αυτό συνέβη χωρίς να βρίσκεστε κάτω από συνθήκεξ κινδύνου ή χωρίς να σας προσέχουν οι άλλοι ή χωρίς να συμβαίνει κάτι παρόμοιο; ΑΝ ΝΑΙ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΟΕ: Μπορείτε να μου αναφέρετε μια τέτοια κρίση ή επεισόδιο; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ... ΟΕ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΑΛΛΟΣ. ΑΝ Η D2 ΕΙΝΑΙ ΟΕ, ΠΗΓ. Dll D3 ΕΞΕΤ. ΤΟ ΕΙΠΕ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΗΝ D2; D4 Σε μια από τις χειρότερες κρίσειξ, κατά την οποία νοιώσατε ξαφνικά πολύ τρομαγμένος (-η) ή πολύ άσχημα, προσέξατε ποτέ ότι είχατε κάποιο από τα προβλήματα που θα αναφέρω; Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσηξ: ΔΙΑΒΑΣ. ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΤ. ΚΑΙ ΣΗΜ. «ΝΑΙ» Η «ΟΧΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ «Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίση;» ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. Σας είχε κοπεί η ανάσα. είχατε Στήλη Ι Στήλη ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ δυσκολία να αναπνεύσετε; * 2. Χτυπούσε δυνατά η καρδιά σας; * 3. Νοιώσατε ιλίγγους ή ζαλάδες; * 4. Νοιώσατε σφίξιμο/πόνο/δυσφορία στο στήθος/στομάχι; *. Μυρμήγκιασαν τα δάκτυλα των χεριών ή των ποδιών σας; 6. Νοιώσατε σαν ασφυξία ή είχατε δυσκολία να καταπιείτε; 7. Νοιώσατε ότι θα λιποθυμήσετε; 8. Ιδρώσατε; 9. Τρέματε ή είχατε ρίγη; 0. Νοιώσατε εξάψεις ή κρυάδες;. Σας φάνηκε ότι εσείς ή τα πράγματα γύρω σας ήταν εξωπραγματικά; 2. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να πεθάνετε; 3. Φοβηθήκατε μην κάνετε καμμιά τρέλα; 4. Είχατε ναυτία; *. Είχατε πόνο στη κοιλιά; * 6. Αισθανόσαστε σαν να πνίγεστε; 7. Είχε στεγνώσει το στόμα σας; ΓΙΑ ΚΑΘΕ * ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Ι, ΡΩΤΗΣΤΕ: Ενοχληθήκατε ποτέ από (ΠΡΟΒΛΗΜΑ) άλλες φορές εκτός από αυτή την κρίση ή επεισόδιο; ΣΗΜ. ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ. D ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΡ. ΜΕ Η * ΣΤΗΝ D4; ΟΧΙ (ΠΗΓ. DIl)

19 Σελίδα 3 D6 Πότε ήταν η (πρώτη/τελευτ.) φορά που είχατε μια από αυτές τις ξαφνικές κρίσεις που νοιώθατε τρομαγμένος ή αγχώδης και είχατε αυτά τα προβλήματα όπως (ΑΝΑΦ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤ. ΜΕ /* ΣΤΗΝ D4, -7); ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: 46 -/ 46 _/- D7 Υπήρξε ποτέ μια περίοδος ενός μηνός ή περισσότερο, που είχατε τουλάχιστον τέσσερις τέτοιες κρίσεις κάθε εβδομάδα; ΝΑΙ (ΠΗΓ. DlO) D8 Είχατε ποτέ τέσσερις τέτοιες κρίσευ; ή επεισόδια σε μια περίοδο 4 εβδομάδων; ΝΑΙ (ΠΗΓ. DlO) D9 Μετά από μια τέτοια κρίση, υπήρξε ποτέ περίοδος που επί ένα μήνα ή περισσότερο φοβόσαστε συνεχώς μήπως έχετε και άλλη κρίση; DlO Κατά τη διάρκεια πολλών τέτοιων κρίσεων, που αισθανόσαστε τρομαγμένος (-η) ή αγχώδης, είχατε μερικά από αυτά τα προβλήματα όπως (ΑΝΑΦ. ΜΕΧΡΙ 4 ΠΡΟΒΛ. ΜΕ /* ΑΠΟ D4) που άρχισαν απότομα και χειροτέρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά; ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΓΧΟΣ Dll Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για περιόδους που είχατε αισθήματα ανησυχία; ή άγχους που διήρκεσαν ένα μήνα ή περισσότερο. Υπήρξε ποτέ κάποιο διάστημα ενός μηνός ή περισσότερο,κατά το οποίο τον περισσότεροχρόνο αισθανόσαστεανησυχία ή άγχος; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D20) DI2 Ποιά είναι η μακρύτερη περίοδος που αισθανόσαστεανησυχία ή άγχος; ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ, ΡΩΤΑ: Ηταν έξι μήνες ή περισσότερο;αν ΝΑΙ, ΣΗΜ. 9, ΑΝ ΟΧΙ, ΣΗΜ. ΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ, ΣΗΜ. 98 ΜΗΝΕΣ _/_ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΣΤΗΝ DI2 ΣΗΜ. 6 ΜΗΝΕΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D20) D3 Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις περιόδους 6 μηνών ή περισσότερο, στενοχωριόσαστε για πράγματα, που δεν ήταν πιθανό να συμβούν; ΝΑΙ (ΠΗΓ. DI) DI4 Στενοχωριόσαστεπολύ για πράγματα, που στην πραγματικότητα δεν ήταν σοβαρά; DI Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτεαπό αυτές τις περιόδους, ΟΧΙ (ΠΗΓ. DI8) μήπως είχατε διάφορες στενοχώριες στο μυαλό σας συγχρόνωξ;

20 Σελίδα 4 D6 Ανησυχούσατε μερικέξ φορές για το τι μπορεί να κάνουν οι άλλοι ή για το τι θα μπορούσε να τους συμβεί; ΝΑΙ (ΠΗΓ. D8) D7 Τι είδους πράγματα σας στενοχωρούσαν; ΜΟΝΟ ΣΥΜΠΤ. ΙΔΙΟΥ Ή ΥΠΕΡΒ. ΒΑΡΟΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. D8 Θέλω να σας ρωτήσω για άλλα προβλήματα, που μπορεί να είχατε, όταν ήσαστε ανήσυχοι; ή αγχώδης - προβλήματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως από σωματική αρρώστια ή λήψη φαρμάκων, ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ) Κουραζόσαστε εύκολα; 2) Ξαφνιαζόσαστε εύκολα; 3) Είχατε τρεμούλα ή ρίγη; 4) Είχατε ανησυχία; ) Ησαστε σε ένταση ή με μυς πονεμένους ή κουρασμένους; 6) Δυσκολευόσαστε να συγκεντρωθείτε σε αυτό που κάνετε; 7) Ησαστε νευρικός (-η) ή ανυπόμονος (-η); 8) Θυμώνατε εύκολα; 9) Ιδρώνατε πολύ; 0) Αισθανόσαστε ταχυπαλμία ή την καρδιά σας να χτυπά δυνατά; ) Τα χέρια σας ήταν κρύα και υγρά; 2) Είχατε ιλίγγους ή ζαλάδες; 3) Το στόμα ήταν στεγνό; 4) Είχατε ναυτία ή διάρροια; ) Είχατε συχνουρία; 6) Είχατε εξάψεις/κρυάδες; 7) Σας κοβόταν η αναπνοή ή είχατε αίσθημα σαν να πνίγεστε; 8) Είχατε δυσκολία να καταπιείτε; 9) Δυσκολευόσαστε να κοιμηθείτε ή διακοπτόταν ο ύπνος σας; 20) Είχατε δυσφορία ή πόνο στο στομάχι; 2) Αισθανόσαστε λιποθυμία ή αισθανόσαστε εκτός πραγματικότηταξ; 22) Αισθανόσαστε σαν να χάνετε τον έλεγχο του εαυτού σας ή να τρελαίνεστε; 23) Είχατε δυσκολία συγκέντρωση; λόγω της ανησυχία; σας; ΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 4 ΤΩΝ -23 ΕΙΝΑΙ ΣΗΜ. ΜΕ, ΠΗΓ. D20 ΟΧΙ Ή ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΩΜ. ΑΡΡΩΣ. ΦΑΡΜ/ΝΑΡΚΩΤ/ΟIΝΟΠΝ. ΝΑΙ D9 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η πρώτη φορά, που ανησυχούσατε ή είχατε άγχος ή φόβο τον περισσότερο καιρό για έξι μήνες τουλάχιστον και είχατε προβλήματα σαν αυτά (ΑΝΑΦ. ΠΡΟΒΛ. ΜΕ ΣΤΙΣ -23); ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ «ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗ ΖΩΗ», ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΣΗΜ.02 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: Πόσος χρόνος πέρασε από την τελευταία περίοδο των έξι μηνών τουλάχιστον που αισθανόσαστε άγχος και μερικά από αυτά τα ΠΡΟΣΦ.: 2 3 προβλήματα; ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: 46 _/- 46 _--_

21 Σελίδα D20 Μερικοί άνθρωποι έχουν παράλογα έντονο φόβο να βρεθούν μέσα σε πλήθοξ, να βγουν από το σπίτι μόνοι, να ταξιδεύουν με λεωφορεία, αυτοκίνητα και τρένα, ή να διασχίζουν γέφυρα, ώστε σε τέτοιες καταστάσεις πάντοτε αναστατώνονται ή τις αποφεύγουν εντελώς. Μήπως κάποτε περάσατε μια τέτοια περίοδο κατά την οποία σε τέτοιες καταστάσεις πάντοτε τρομάζατε υπερβολικά; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D32) Α. Είχατε αυτό τον παράλογο φόβο όταν: ) βρισκόσαστε μέσα σε πλήθος ή στεκόσαστε σε ουρά; 2) βγαίνατε από το σπίτι μόνος ή βρισκόσαστε μόνος μακρυά από το σπίτι; 3) βρισκόσαστε σε δημόσιο χώρο; 4) βρισκόσαστε σε αυτοκίνητα, τρένα, λεωφορεία ή αεροπλάνα; ) διασχίζατε γέφυρα; ΟΧΙ ΝΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. ΑΝ ΟΛΑ ΣΗΜ., ΡΩΤ. D2I, ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΗΓ. ΣΤΗΝ D22 D2I Τι είδος κατάσταση; εννοούσατε όταν είπατε ότι μερικές από αυτές πάντα σας τρομάζουν; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, (ΠΗΓ. D32) ΑΛΛΕΣ D22 Οταν βρισκόσαστεσε τέτοια κατάσταση, μήπως ποτέ: ) είχατε ίλιγγο; 2) ιδρώνατε; 3) τρέματε; 4) στέγνωνε το στόμα σας; ) αισθανόσαστε την καρδιά σας να χτυπά δυνατά; Α. Συγχρόνωξ μήπως (επίσης) είχατε δυσφορία στο στήθος ή το στομάχι, δυσκολία να αναπνεύσετε, αίσθημα σαν να πνίγεστε ή να χάνετε τον έλεγχο του εαυτού σας ή να τρελαίνεστε; ΟΧΙ ΝΑΙ D23 Οταν είχατε αυτόν τον παράλογα έντονο φόβο, φοβόσαστε μήπως λιποθυμήσετε ή πάθετε άλλες αναπηρίες ή ενοχλητικά συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια ή δυνατότητα να ξεφύγετε; D24 Αποφύγατε ποτέ (καμμιά από) αυτές τις καταστάσειξ, εξ αιτίας αυτού του παράλογα έντονου φόβου; D2 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η (πρώτη/τελευταία) φορά που είχατε κάποιο παράλογα έντονο φόβο όπως (ΦΟΒΟΙ ΣΗΜ. ΜΕ ΣΤΗΝ D20 Α (-) Ή ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ D2I); ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞΗ: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.:

22 Σελίδα 6 D26 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΗ D22 (-) Η 22Α ΚΑΙ Η D24 ΣΗΜ.; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D32) D27 Μιλήσατε σε γιατρό για (αυτό τον φόβο/κάποιο από αυτούς τους φόβους);. Μιλήσατε σε άλλο ειδικό για (αυτό/κάποιο από αυτούς); 2. Πήρατε φάρμακα περισσότερες από μια φορά γι' αυτό το φόβο (-ούς); 3. Αυτός ο φόβος (-οι) ή η ανάγκη αποφυγής αυτών των καταστάσεων δυσκόλεψε πολύ την ζωή σας ή τις δραστηριότητές σας; ΝΑΙ (ΠΗΓ. ΣΤΟ 2) D28 Στάθηκε ποτέ αδύνατον να ταξιδέψετε κάπου, που το επιθυμούσατε εξ αιτίας αυτού (ων) του (των) φόβου (-ων); D29 Στάθηκε ποτέ αδύνατον να βγείτε από το σπίτι για μια ολόκληρη μέρα εξ αιτίας (αυτού του φόβου/κάποιου από αυτούς τους φόβους); D30 ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΝΙΚΟΥ (D2) ΣΗΜ. ΟΕ 2-; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D32) D3 Αναφέρατε κρίσειξ, κατά τις οποίες αισθανθήκατε απότομα άγχος ή ανησυχία και (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΜΕΧΡΙ 3 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ) ΣΗΜ. ΜΕ ΣΤΗΝ D4); Αυτές οι κρίσε«; συνέβησαν μόνο όταν (ΑΝΑΦ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗΝ D20 Η ΑΝΑΦΕΡΟΜ. ΣΤΗΝ D2l) ή και άλλες φορές; ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΟΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤ... ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

23 Σελίδα 7 D32 Μερικοί άνθρωποι έχουν ένα τόσο έντονο, παράλογο φόβο να κάνουν πράξεις μπροστά σε άλλους, όπως να μιλούν δημόσια, ώστε το αποφεύγουν ή αισθάνονται πολύ δυσάρεστα ή ανησυχία να το κάνουν! Είχατε ποτέ ένα έντονο, παράλογο φόβο:. να μιλήσετε δημόσια; 2. να χρησιμοποιήσετε τουαλέτες όταν βρισκόσαστε έξω από το σπίτι σας; 3. να φάτε ή να πιείτε σε δημόσιο χώρο; 4. να μιλάτε με ανθρώπους, γιατί μπορεί να μην έχετε τίποτα να πείτε ή μπορεί να φαίνεστε ανόητος;. να γράφετε, όταν κάποιος σας βλέπει; 6. να μιλάτε σε μικρή ομάδα ανθρώπων; ΟΧΙ ΝΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. D33 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ D32; ΟΧΙ (ΠΗΓ. D42) D34 Αυτός ο παράλογος φόβος (κάποιοι; από αυτούς τους φόβους) συνεχίστηκε για μήνες ή για χρόνια; D3 Μιλήσατε σε γιατρό για φόβους (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗD32); ) Μιλήσατε σε άλλο ειδικό γι' (αυτό/αυτούς); 2) Πήρατε φάρμακα πάνω από μια φορά για αυτόν τον φόβο (-ους); 3) Αυτός ο φόβος (-οι) ή η ανάγκη αποφυγής του δυσκόλεψε πολύ τη ζωή σας ή τις δραστηριότητές σας; ΝΑΙ (ΠΗΓ. ΣΤΟ 2) D36 Είχατε ποτέ αναστατωθεί υπερβολικά επειδή είχατε φόβους (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D32); D37 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η (πρώτη/τελευταία) φορά που είχατε τέτοιους παράλογους φόβους όπως (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D32); ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙκ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: ΑΝ D34, D3 (-3) ΚΑΙ D36 ΟΛΑ ΣΗΜ., ΠΗΓ. ΣΤΗ D42

24 Σελίδα 8 D38 Μήπως ένας παράλογος φόβος από (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D32) σας έχει ποτέ εμποδίσει να εκτελέσετε μια εργασία, να αναλάβετε καινούργιει; ευθύνες στη δουλειά σας ή να αρχίσετε καινούργια εργασία; ΑΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΘΗΚΕ D39 Μήπως ένας παράλογος φόβος από (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D32) σας έχει ποτέ εμποδίσει να πάτε σε ένα πάρτυ, κοινωνική εκδήλωση ή συνάντηση; D40 Οταν (αντιμετωπίζατε/νομίζατε ότι θα αντιμετωπίσετε) (ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗΝ D32), σας έκανε σχεδόν πάντα εξαιρετικά ανήσυχο ή πανικόβλητο ή ιδρώνατε, η καρδιά σας χτύπαγε γρήγορα ή λαχανιάζατε; D4 Οταν είχατε τον (ΦΟΒΟ) ή νομίζατε ότι θα τον αντιμετωπίσετε, ) κοκκινίζατε ή τρέματε; 2) θέλατε να κάνετε εμετό ή φοβόσαστε μην κάνετε; 3) φοβόσαστε να κάνετε κάτι, που θα σας έφερνε σε μεγάλη αμηχανία; ΟΧΙ ΝΑΙ D42 Υπάρχουν άλλα πράγματα, που προκαλούν σε μερικού; ανθρώπους τόσο παράλογο φόβο, ώστε προσπαθούν να τα αποφεύγουν. Είχατε ποτέ ένα έντονα παράλογο φόβο για:. ύψη; 2. να πετάξετε; 3. να δείτε αίμα; 4. καταιγίδεξ, αστραπές ή κεραυνούξ;. φίδια, πουλιά, ποντίκια, έντομα ή άλλα ζώα; 6. κλειστού; χώρους; 7. τις ενέσεις ή να επισκεφθείτε τον οδοντίατρο; 8. να βρίσκεστε μέσα στο νερό, π.χ, σε πισίνα ή λίμνη; 9. να μένετε μόνος (-η); 0. άλλο (τούνελ, αρρώστιες) ; ΑΝ ΝΑΙ, ΣΗΜ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. ΟΧΙ ΝΑΙ D43 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗ D42 (-0) ΟΧΙ (ΠΗΓ. ΕΙ) D44 Αυτός ο (κάποιοι; από αυτούς τους) έντονα παράλογος (-ους) φόβος (-ους) συνεχίστηκε για μήνες ή για χρόνια;

25 Σελίδα 9 D4 Μιλήσατε σε γιατρό για το φόβο σας για (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΣΗΜ. ΣΤΗ D42);. Μιλήσατε σε άλλο ειδικό για αυτό (-ούς) τον (τους) φόβο (-ους); 2. Πήρατε φάρμακα περισσότερες από μία φορές εξ αιτίας αυτού του φόβου (φόβων); 3. Αυτός ο φόβος (-οι) ή η ανάγκη αποφυγής του (των) δυσκόλεψε πολύ τη ζωή σας ή τις δραστηριότητές σας; D46 Εχετε ποτέ αναστατωθεί υπερβολικά, επειδή είχατε αυτό τον παράλογο φόβο για (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42); ΟΧΙ ι D47 ΕΝΑΡΞ/ΠΡΟΣΦ: Πότε ήταν η (πρώτη/τελευταία) φορά που είχατε κάποιο από αυτούς τους παράλογους φόβους, όπως (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42); ΕΝΑΡΞΗ: 2 3 ΗΛΙΚ. ΕΝΑΡΞ.: ΠΡΟΣΦ.: 2 3 ΗΛΙΚ. ΠΡΟΣΦ.: ΑΝ D44 ΚΑΙ D46 ΟΛΑ ΣΗΜ. ΜΕ, ΠΗΓ. ΣΤΗΝ ΕΙ D48 Μήπως ένας παράλογος φόβος για (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42) σας εμπόδισε ποτέ να εκτελέσετε μια εργασία, να αναλάβετε καινούργιες ευθύνες στη δουλειά σας ή να αρχίσετε καινούργια εργασία; ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ, ΣΗΜ. D49 Μήπως ένας παράλογος φόβος για (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42) σας εμπόδισε ποτέ να πάτε σε ένα πάρτυ, σε μια κοινωνική εκδήλωση ή σε μια συνάντηση; D0 Οταν έπρεπε ή νομίζατε ότι έπρεπε να βρισκόσαστε (κοντά/ μέσα/σε) (ΑΝΑΦ. ΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗ D42), γινόσαστε εξαιρετικά ανήσυχος, ή πανικόβλητοι; και ιδρώνατε ή είχατε ταχυπαλμία ή λαχανιάζατε;

3) Είστε: Άνδρας... 1 Γυναίκα... 2. 6) Είχε ο πατέρας ή η μητέρα σας εμφανίσει άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, εκζέματα ή δερματικές αλλεργίες; Ναι...

3) Είστε: Άνδρας... 1 Γυναίκα... 2. 6) Είχε ο πατέρας ή η μητέρα σας εμφανίσει άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, εκζέματα ή δερματικές αλλεργίες; Ναι... Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

The Keele STarT Back Screening Tool

The Keele STarT Back Screening Tool The Keele STarT Back Screening Tool Σκεπτόμενος (-η) τις 2 τελευταίες εβδομάδες σημειώστε την απάντησή σας στα ακόλουθα ερωτήματα: Διαφωνώ Συμφωνώ 0 1 1 Ο πόνος στην μέση μου απλώθηκε κάτω στο (-α) πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Aγχώδεις διαταραχές. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια.

Aγχώδεις διαταραχές. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Οι αγχώδεις διαταραχές, όπως η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, η Διαταραχή Πανικού και η Κοινωνική Φοβία, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η Χρηματοδοτιση του εργου Εγινε απο το Υπουργειο Υγειας και Μακροχρονης Φροντιδας του Ονταριο. www.oha.com 1. Συμμετεχετε στην φροντιδα της υγειονομικης

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

50+ στην Ευρώπη. Η Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη

50+ στην Ευρώπη. Η Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη Νοικοκυριό-ID 1 9 0 4 2 0 0 Ατομικό-ID Ημερομηνία Συνέντευξης: ID Ερευνητή: Αρχικά Ερευνώμενου: 50+ στην Ευρώπη Η Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη Ερωτηματολόγιο για Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Scoliosis Spine Laser Center

Scoliosis Spine Laser Center SRS-22r Ερωτηματολόγιο Ασθενούς Όνομα Ασθενούς: Όνομα Επώνυμο Ημ/νία: Ημ. Γέννησης: Ηλικία: + ΜΜ ΗΗ ΕΕ ΜΜ ΗΗ ΕΕ Έτη Μήνες Ιατρικός Φάκελος #: ΟΔΗΓΙΕΣ: Εκτιμούμε προσεκτικά την κατάσταση της μέσης /πλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη,

Διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη, ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ο όρος ψυχική διαταραχή περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων που έχουν σχέση με την ψυχική κατάσταση και την συμπεριφορά ενός ατόμου. Οι διάφορες ψυχικές διαταραχές εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηµατολόγιο του Beck (B.D.I.). ερωτηµατολόγιο τύπου Α, ανδρική µορφή.

Το ερωτηµατολόγιο του Beck (B.D.I.). ερωτηµατολόγιο τύπου Α, ανδρική µορφή. Το ερωτηµατολόγιο του Beck (B.D.I.). ερωτηµατολόγιο τύπου Α, ανδρική µορφή. Α. Συναίσθηµα 0. δεν αισθάνοµαι λυπηµένος 1. αισθάνοµαι λυπηµένος ή µελαγχολικός 2. είµαι λυπηµένος ή µελαγχολικός συνεχώς και

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

G-I E Q-E U. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Συμμετοχής στη Φροντίδα. Ευρωπαϊκή Έκδοση

G-I E Q-E U. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Συμμετοχής στη Φροντίδα. Ευρωπαϊκή Έκδοση Στοιχεία εξεταζομένου :... G-I E Q-E U Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Συμμετοχής στη Φροντίδα Ευρωπαϊκή Έκδοση Μετάφραση, προσαρμογή και στάθμιση από την Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ευηµερία σας

Η υγεία και η ευηµερία σας Η υγεία και η ευηµερία σας Το ερωτηµατολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την υγεία σας. Οι πληροφορίες σας θα µας βοηθήσουν να εξακριβώσουµε πώς αισθάνεστε και πόσο καλά µπορείτε να ασχοληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Κινδυνεύει κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Κινδυνεύει κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Το παρόν είναι μια καλά οργανωμένη μελέτη σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ), στόχος της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 EUFAMI ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Επιμέλεια Πανελ. Συλ. Οικογ. για την Ψυχική Ύγεία ΣΟΨΥ 1 1 Σκοποί της έρευνας To 2008, η EUFAMI έκανε μια έρευνα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, για να αξιολογήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ηµέρα µήνας έτος Το παρόν ερωτηµατολόγιο βασίζεται στις οδηγίες της διεθνούς σύσκεψης για την ακράτεια (International Consultation on Incontinence).

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα. 2.061 άτομα, πανελλαδικά. 28 & 29 Απριλίου 2011. Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 2,16% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Ταυτότητα. 2.061 άτομα, πανελλαδικά. 28 & 29 Απριλίου 2011. Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 2,16% με διάστημα εμπιστοσύνης 95% Ταυτότητα Σκοπός έρευνας Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, βάση της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; Με την επιστημονική συνεργασία της Αιματολογικής Μονάδας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ COPYRIGHT 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση H Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας ευχαριστεί την PH EUROPE για την συνδρομή της στην δημιουργία αυτού του εργαλείου Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας - HPH Δερβενακίων 11β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί;

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί; Δασκάλα: Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα Μάιος 2008 ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Στόχοι: Τα παιδιά: να ονομάζουν τις δυσάρεστες συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία να συμπεράνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το σώμα και η υγεία μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το σώμα και η υγεία μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το σώμα και η υγεία μου Ενότητα: Υγεία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εάν απαντήσατε "ναι" σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Εάν απαντήσατε ναι σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν. Βήχετε μερικές φορές τις περισσότερες μέρες; Έχετε συχνά πτύελα (φλέματα) όταν βήχετε; Είστε άνω των 40 ετών; Αναπνέετε με δυσκολία σε σύγκριση με τους συνομήλικους σας; Καπνίζετε ή είστε πρώην καπνιστής/καπνίστρια;

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Ευάγγελος Χ. Καραδήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Στην ενότητα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η φυματίωση; Η φυματίωση είναι νόσημα που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία Σας παρακαλούµε να µας πείτε πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε ασθένειες, όπως ο καρκίνος µαστού σηµειώνοντας ένα a στο αντίστοιχο κουτάκι. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο έχουν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα διατροφικά προβλήματα και οι διατροφικές διαταραχές;

Τι είναι τα διατροφικά προβλήματα και οι διατροφικές διαταραχές; Διατροφή και εφηβεία Το φυλλάδιο θα σε ενημερώσει για προβλήματα και διαταραχές που σχετίζονται με τη διατροφή - όπως βουλιμία και ανορεξία - και προτείνει μεθόδους αντιμετώπισής τους... Σε ποιους απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Το Άγχος στην εφηβεία

Το Άγχος στην εφηβεία Το Άγχος στην εφηβεία Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β 2 ΤΑΞΗΣ : ΚΕΡΜΠΙΖΙ ΦΑΤΜΙΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΜΑΖΑΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ, ΜΕΡΛΟ ΑΝΤΩΝΗ, ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΠΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθλιψη. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια.

Κατάθλιψη. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αισθάνεστε λύπημενος/η ή στεναχωρημένος/η; Κλαίτε χωρίς λόγο; Αισθάνεστε κουρασμένος/η; Εχετε απώλεια ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Ποιος ήταν ο λόγος που ακολουθήσατε αυτό τον κλάδο? Τι σας είχε κινήσει το ενδιαφέρον? 2 Τι σας ενδιέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ: Ονοματεπώνυμο πατέρα: Ονοματεπώνυμο μητέρας: Σημερινή ημερομηνία / / Ημερομηνία γέννησης / / Σχολείο Τάξη Διεύθυνση κατοικίας: Τηλ. οικίας: κινητό: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [1] Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ «ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΑ! ΚΑΠΝΙΣΜΑ;» Παρακαλούμε να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες για το κάπνισμα

Σημαντικές πληροφορίες για το κάπνισμα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Σημαντικές πληροφορίες για το κάπνισμα Το κάπνισμα του τσιγάρου είναι η πιο διαδεδομένη μορφή κατανάλωσης του καπνού. Πρόκειται για μια συνήθεια που σε αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Με μεγάλη χαρά σας στέλνουμε το πρώτο περιοδικό υγείας που έχουμε επιμεληθεί προσωπικά στο ιατρείο μας.

Με μεγάλη χαρά σας στέλνουμε το πρώτο περιοδικό υγείας που έχουμε επιμεληθεί προσωπικά στο ιατρείο μας. Με μεγάλη χαρά σας στέλνουμε το πρώτο περιοδικό υγείας που έχουμε επιμεληθεί προσωπικά στο ιατρείο μας. Ζούμε σε μια πολύ απαιτητική εποχή, και ως γυναίκες αναλαμβάνουμε καθημερινά ολοένα και περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος

Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις χαλαρωτικές ιδιότητες του καπνού ήταν οι Ινδιάνοι. Συνήθιζαν να καπνίζουν πίπα ή πούρο. Με την άφιξη των πρώτων ευρωπαίων στην αμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα;

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα; ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ / ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ Οι προφορικές εξετάσεις αποτελούνται από τρία αξιολογούμενα μέρη. Στα θέματα Β και Γ ο εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη έχει 30 δευτερόλεπτα να σκέφτεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τη διαδικασία του θανάτου

Πληροφορίες για τη διαδικασία του θανάτου Πληροφορίες για τη διαδικασία του θανάτου Αν δεν έχετε δει ποτέ κάποιον να πεθάνει ίσως να φοβόσαστε για το τι θα συμβεί, αλλά η στιγμή του θανάτου είναι συνήθως γαλήνια. Αυτό το φυλλάδιο είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη Ο ανδρικός και ο γυναικείος εγκέφαλος διαφέρουν χημικά και θυμικά, με αποτέλεσμα οι άνδρες και οι γυναίκες να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Τα διαφορετικά συναισθήματα των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω.

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω. Αντιμετωπίζοντας το στρες για μια χαρούμενη και δημιουργική ζωή Το στρες μπορεί από εχθρός μας να γίνει σύμμαχος Ένα ποσοστό άγχους είναι αναγκαίο στη ζωή μας γιατί μας βοηθάει να ενεργοποιηθούμε και να

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την προστασία και ασφάλεια του μωρού σας απο την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής και τον Βρετανικό Οργανισμό Αιφνιδίου Θανάτου

Συμβουλές για την προστασία και ασφάλεια του μωρού σας απο την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής και τον Βρετανικό Οργανισμό Αιφνιδίου Θανάτου Συμβουλές για την προστασία και ασφάλεια του μωρού σας απο την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής και τον Βρετανικό Οργανισμό Αιφνιδίου Θανάτου Ασφάλεια Ποτέ μην ταρακουνάτε ένα βρέφος, ούτε καν για παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα και Κυκλοφορικό Σύστημα

Κάπνισμα και Κυκλοφορικό Σύστημα Κάπνισμα και Κυκλοφορικό Σύστημα Κάπνισμα και Κυκλοφορικό Σύστημα Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι συσχετίζουν τους θανάτους από το κάπνισμα με καρκίνο και παθήσεις των πνευμόνων, στην πράξη, περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Τι θα βρείτε σε αυτό το φυλλάδιο Επιστροφή στο σχολείο Σωματική άσκηση και παιχνίδι Πάρτι και γιορτές

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 120 Ο γείτονας επεμβαίνει Θα τύχει κάποια φορά, την ώρα που συζητάμε με τον πελάτη μας, να μπει κάποιος γείτονας από το διπλανό κατάστημα ή κάποιος φίλος

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Έχετε δυσκολία στην αναπνοή πιο συχνά από άτομα της ηλικίας σας; Βήχετε τις πιο πολλές ημέρες; Όταν βήχετε έχετε βλέννα ή φλέμα; Είστε τουλάχιστον 40 ετών; Είστε νυν ή πρώην καπνιστής; Εάν απαντήσετε ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

b) Στη διάρκεια των 12 τελευταίων ηµερών µέχρι και σήµερα... c) Στη διάρκεια των 30 τελευταίων 1. Ποιο είναι το φύλο σου; 1 αγόρι 2 κορίτσι

b) Στη διάρκεια των 12 τελευταίων ηµερών µέχρι και σήµερα... c) Στη διάρκεια των 30 τελευταίων 1. Ποιο είναι το φύλο σου; 1 αγόρι 2 κορίτσι 1. Ποιο είναι το φύλο σου; 1 αγόρι 2 κορίτσι 2. Πότε γεννήθηκες; Έτος: 19 3. Ποια από τα παρακάτω άτοµα ζουν στο σπίτι σου; Σηµείωσε όλα όσα ισχύουν 1 Πατέρας 1 Πατριός 1 Μητέρα 1 Μητριά 1 Αδέλφια / ετεροθαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διαχείρισης του θυμού και της επιθετικότητας των παιδιών:

Οδηγίες διαχείρισης του θυμού και της επιθετικότητας των παιδιών: Οδηγίες διαχείρισης του θυμού και της επιθετικότητας των παιδιών: 1. Αν αισθάνεστε ως γονείς πως δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίζετε ικανοποιητικά τον θυμό του παιδιού σας, ξεκινήστε να διαβάζετε, να

Διαβάστε περισσότερα