Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"

Transcript

1 Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1

2 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.) σελ.-3- Β. Τεχνική Προδιαγραφή Ρυθμιστή Σηματοδότησης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών σελ-8- Γ. Τεχνική Προδιαγραφή μονάδας επιτήρησης και ελέγχου ρυθμιστή κυκλοφορίας σελ.-38- Δ. Ειδικές απαιτήσεις για φωτεινές πηγές τύπου LED σελ.-39- Ε. Εκπαίδευση Προσωπικού σελ-41- ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα Έργου σελ-42- Ζ. Διασφάλιση Ποιότητας σελ-43- Η. Μητρώο Έργου σελ-46- Θ. Ημερολόγιο Έργου σελ-48- Ι. Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης σελ-48- Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 2

3 Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.) Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, θα διαθέτει επιπλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική Client-Server και οι μονάδες του συστήματος θα συνδέονται μέσω δικτύων LAN ή WAN. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ένας ή περισσότεροι (τουλάχιστον ένας Server και ένας Client) θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με επεξεργαστές τουλάχιστον 2GHz, ελάχιστη μνήμη 4GB, DVD-RW, σκληρούς δίσκους ελάχιστης χωρητικότητας 500GB και λειτουργικό σύστημα Windows ή τύπου Unix. Ο/Οι Server του συστήματος θα είναι τεχνολογίας RAID5 ή RAID6. Το σύστημα θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον οθόνη TFT 21in, πληκτρολόγιο, ποντίκι και δύο (2) εκτυπωτές για την εκτύπωση όλων των κυκλοφοριακών δεδομένων (π.χ. πίνακας βλαβών, προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης) και λοιπών στοιχείων όπως αυτά θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. Το σύστημα θα διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για backup καθώς και μονάδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS). Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 3

4 2. Θα είναι φιλικό προς το χρήστη με γραφικό περιβάλλον χειρισμών (Graphical User Interface) και κατάλληλο χάρτη και πίνακα στον οποίο θα αποτυπώνονται οι ελεγχόμενοι από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. κόμβοι φωτεινής σηματοδότησης. 3. Θα έχει μονάδα λήψης GPS (Global Positioning System) για να λαμβάνει μέσω αυτής την παγκόσμια ώρα (UTC). Με βάση την ώρα που θα λαμβάνει από αυτή τη μονάδα, να συγχρονίζει, τουλάχιστον ανά ώρα και με ακρίβεια δευτερολέπτου, το εσωτερικό του κρυσταλλικό ψηφιακό ρολόι υψηλής ακρίβειας. Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα μπορεί να προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές θερινής και χειμερινής ώρας και να προσαρμόζει αυτόματα την τοπική ώρα. Σε περίπτωση που το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. αποτελείται από περισσότερους του ενός Η/Υ, τότε οι υπολογιστές θα συγχρονίζονται μέσω του δικτύου Ethernet από μια μονάδα λήψης GPS. 4. Θα είναι εφοδιασμένο με το κατάλληλο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. με έξυπνες φορητές συσκευές όπως Smartphone ( iphone, ipad, Tablet PC) και με χρήση κατάλληλης εφαρμογής ενημέρωση του χρήστη για την λειτουργική κατάσταση των κόμβων αρμοδιότητας του. Η εφαρμογή θα διαθέτει κατάλληλο χάρτη, στον οποίο θα απεικονίζονται οι θέσεις των ρυθμιστών κυκλοφορίας της υπόψη περιοχής και ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την λειτουργική κατάσταση των ρυθμιστών κυκλοφορίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Η δυνατότητα αυτή κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική αφού στο Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα συνδεθούν ρυθμιστές κυκλοφορίας διαφορετικών πόλεων. 5. Να διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό μονάδα ασύρματης επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας (GPRS) ή με άλλη τεχνολογία υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται υψηλότερα τέλη από αυτά της κινητής τηλεφωνίας. Με στόχο την σύνδεση των ήδη Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 4

5 εγκατεστημένων ρυθμιστών που είναι νέας τεχνολογίας και θα παραμείνουν στο πεδίο με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β., η μονάδα ασύρματης επικοινωνίας θα χρησιμοποιεί ένα λογισμικό επικοινωνίας ευρύτερης διάδοσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω αυτής της μονάδας και χωρίς να απαιτείται άλλος πρόσθετος εξοπλισμός ή λογισμικό, θα πραγματοποιείται η επικοινωνία με κατάλληλα εξοπλισμένους ρυθμιστές. Μέσω αυτής της επικοινωνίας θα ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. και ρυθμιστών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Η επικοινωνία θα είναι άμεση με αποδεκτή καθυστέρηση ολίγων δευτερολέπτων πέραν της καθυστέρησης που μπορεί να προέρχεται από το ασύρματο δίκτυο. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του προσωπικού που ασχολείται με τη συντήρηση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης, σε περίπτωση σφαλμάτων σε ρυθμιστές, μέσω μηνυμάτων SMS σε τουλάχιστον 20 συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Η επικοινωνία με τα κινητά θα είναι μονόδρομη, από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. προς τα κινητά τηλέφωνα και θα γίνεται υπό την μορφή μηνυμάτων SMS στα Ελληνικά. 6. Θα έχει μονάδες ενσύρματης επικοινωνίας (modem), για την επικοινωνία με τους ρυθμιστές. Με στόχο την σύνδεση των ήδη εγκατεστημένων ρυθμιστών που είναι νέας τεχνολογίας και θα παραμείνουν στο πεδίο με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β., οι μονάδες ενσύρματης επικοινωνίας (modem) θα διαθέτουν κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας. Οι μονάδες αυτές θα εγκατασταθούν σε εξωτερικό ικρίωμα (rack), το οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 25 μέτρων από το σταθμό και η σύνδεσή τους με αυτόν θα είναι ενσύρματη. Το ικρίωμα (rack), θα είναι πλήρως εξοπλισμένο (καλωδιώσεις, τροφοδοτικό κλπ), για να δέχεται τουλάχιστον δεκαέξι (16) μονάδες ενσύρματης επικοινωνίας. Θα υπάρχει Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 5

6 η δυνατότητα σύνδεσης με επιπλέον ικρίωμα (εάν απαιτείται), ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει ενσύρματα με μέγιστο αριθμό 150 ρυθμιστών. Η επικοινωνία μεταξύ Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. και κάθε ρυθμιστή μέσω των παραπάνω μονάδων, θα γίνεται χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό ή εξοπλισμός πέρα από μονάδες και ικρίωμα, με χρήση ενός (1) ζεύγους συνεστραμμένων χάλκινων τηλεφωνικών καλωδίων διατομής 0,6 mm2. Η επικοινωνία αυτή θα είναι δυνατή χωρίς να απαιτείται ενδιάμεση ενίσχυση των σημάτων, για απόσταση τουλάχιστον μέτρων πραγματικού μήκους καλωδίου. Η ελάχιστη ταχύτητα επικοινωνίας θα είναι 2400 bps. Η μέγιστη τάση στις γραμμές επικοινωνιών θα είναι 60 V. Για λόγους μείωσης των απαιτήσεων σε αγωγούς επικοινωνίας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέθοδος ψηφιακής πολλαπλής επικοινωνίας ή οπτικές ίνες. Οι πληροφορίες που θα μπορεί να ανταλλάσσει ο σταθμός με το ρυθμιστή θα είναι τουλάχιστον αυτές που προβλέπονται για ασύρματη επικοινωνία. Επιπλέον θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός του σταθμού για την αποστολή προς το ρυθμιστή μέσω της ενσύρματης επικοινωνίας, «προωθητικών» παλμών, μεταβάλλοντας έτσι τη χρονική διάρκεια των φάσεων του προγράμματος χρονισμού που εκτελείται στο ρυθμιστή. 7. Θα μπορεί να λαμβάνει μέσω ενσύρματης επικοινωνίας, κυκλοφοριακά δεδομένα των υπαρχόντων ανιχνευτών που έχουν οριστεί από τον χρήστη στους ρυθμιστές. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα που θα μπορούν να αποκωδικοποιηθούν θα είναι κατ ελάχιστο ο μέσος αριθμός οχημάτων, η μέση κατάληψη, ο μέσος ωριαίος φόρτος και το μέσο ποσοστό κατάληψης όλων των ανιχνευτών που έχουν οριστεί από το χρήστη. 8. Θα δύναται να κάνει αυτόματη αποθήκευση σε ηλεκτρονικά αρχεία όλων των παραπάνω πληροφοριών που ανταλλάσσει το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. με τους ρυθμιστές και τα κινητά, με Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 6

7 επισήμανση της χρονικής στιγμής καταγραφής των δεδομένων από το ρυθμιστή, της χρονικής στιγμής λήψης των δεδομένων από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. και της χρονικής στιγμής αποστολής δεδομένων από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. προς τους ρυθμιστές ή τα κινητά τηλέφωνα των τεχνικών. Η μορφή των αρχείων θα είναι κατάλληλη ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση μέσω φίλτρων και εντολών εύρεσης των εγγραφών ανά ημερομηνία, χρονικό διάστημα, τύπο βλάβης, αριθμό ρυθμιστή ή ανιχνευτή κ.λ.π. 9. Θα είναι εφικτή η αποστολή έκτακτων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε τουλάχιστον 70% των ρυθμιστών κυκλοφορίας με προτεραιότητα σε κόμβους φωτεινής σηματοδότησης που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της Πάτρας. 10. Θα έχει μενού επιλογών στην Ελληνική γλώσσα και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες θα είναι στα Ελληνικά. 11. Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. αλλά και όλα τα επιμέρους στοιχεία τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών hardware και software (λειτουργικά προγράμματα, πλακέτες, μνήμες, κ.λ.π.) για χρονική περίοδο τουλάχιστον 36 μηνών από την παράδοση των υλικών στην Υπηρεσία. 12. Θα διαθέτει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων και όλων των λογισμικών που είναι εγκατεστημένα σε αυτόν, στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Για τα λογισμικά θα παραδίδεται και άδεια χρήσης απεριόριστης χρονικής διάρκειας καθώς και άδεια για σύνδεση και επικοινωνία με αυτόν τουλάχιστον 220 ρυθμιστών κυκλοφορίας. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 7

8 13. Θα είναι εφοδιασμένο με θύρες επικοινωνίας (σειριακές και USB) και Gigabit Ethernet, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. με άλλους υπολογιστές απομακρυσμένους μέσω διαδικτύου ή γραμμής δικτύου. 14. Θα είναι εφοδιασμένο με το κατάλληλο λογισμικό ώστε να είναι δυνατή η επέμβαση του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, από μακριά με ασφαλή τρόπο, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και Tele-service. 15. Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα πρέπει να συνοδεύεται από λίστα αναφοράς (reference list), η οποία να αποδεικνύει ότι έχει εγκατασταθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 3 πόλεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Τεχνική Προδιαγραφή Ρυθμιστή Σηματοδότησης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών 1. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Ο ρυθμιστής θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.1 Τεχνολογία Θα είναι ηλεκτρονικές συσκευές τεχνολογίας μικροεπεξεργαστών μικροϋπολογιστών με μνήμες ημιαγωγών και στοιχεία εξόδου είτε Triac είτε άλλα τεχνολογικά ισότιμα Θα συγκροτείται ολοκληρωτικά από πλαίσια (πλακέτες) με συνδέσεις βυσματικού τύπου μεγέθους τυποποιημένου κατά NEMA ή EUROCARD, που θα φέρουν τυπωμένα και διεθνώς τυποποιημένα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Οι ηλεκτρονικές πλακέτες των συσκευών θα έχουν εξωτερική επάλειψη για λόγους προστασίας τους με κατάλληλο μονωτικό υλικό. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 8

9 1.2 Τροφοδότηση ισχύος Θα λειτουργεί απρόσκοπτα με τάση δικτύου 230V AC με διακύμανση ±15% και συχνότητα δικτύου 50Hz ±4% και δεν θα επηρεάζεται από στιγμιαίες διακοπές ρεύματος δικτύου διάρκειας μέχρι και 45ms. 1.3 Διάταξη εξοπλισμού και προστασία Ο εξοπλισμός του ρυθμιστή θα είναι διαταγμένος πάνω σε μεταλλική κατασκευή, που θα είναι βιδωμένη εντός μεταλλικού (κράμα αλουμινίου, χάλυβας ή ανοξείδωτος χάλυβας) ή πλαστικού ερμαρίου με προστασία IP 54 και θα λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά έξω από το ερμάριο από -15 C μέχρι και +45 C, για απ' ευθείας πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων πάνω στο ερμάριο του ρυθμιστή και σε σχετική υγρασία από 0 έως 95% Ο τρόπος κατασκευής του ερμαρίου θα είναι τέτοιος που να αντέχει σε συνηθισμένες κρούσεις από πεζούς Το ερμάριο θα κλείνει με κλειδαριά ασφαλείας και θα φέρει ανιχνευτή ανοίγματος της θύρας. Θα γίνεται αυτόματη καταγραφή στη μνήμη του, της ημερομηνίας και ώρας που έγινε το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας και εφόσον συνδέεται ο ρυθμιστής με ανώτερη βαθμίδα ενσύρματα ή ασύρματα, σχετική αναγγελία σε αυτήν Αν υπάρχει ειδική θυρίδα για πρόσβαση στη χειροκίνητη λειτουργία, θα κλείνει και αυτή με κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί διαφορετικό από αυτό της κλειδαριάς της πόρτας Το χρώμα του ερμαρίου θα είναι γκρι ή πράσινο και ο τρόπος βαφής του ο ενδεδειγμένος κατά περίπτωση Μέσα στο ερμάριο πρέπει να υπάρχει χώρος: Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 9

10 Για την τοποθέτηση του εξοπλισμού όλων των ομάδων σηματοδοτών και των ανιχνευτών που μπορούν να συνδεθούν στο ρυθμιστή. Για τις οριολωρίδες σύνδεσης των αγωγών επικοινωνίας και των αγωγών σύνδεσης των σηματοδοτών. Για τον εξοπλισμό επικοινωνίας που πιθανόν θα απαιτηθεί Ηλεκτρική ασφάλιση Θα έχει γενικές ασφάλειες ισχύος και ασφάλιση για κάθε ιδιαίτερη έξοδο της κάθε ομάδας σηματοδοτών. Τα στοιχεία εξόδου ισχύος θα είναι σχεδιασμένα για φορτίο τουλάχιστον 400 VA. Η κανονική λειτουργία των στοιχείων εξόδου στην υψηλή οριακή θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στο ερμάριο πρέπει να αποδεικνύεται από την χαρακτηριστική καμπύλη του στοιχείου εξόδου σε συντεταγμένες φορτίου - θερμοκρασίας Οι είσοδοι του ρυθμιστή θα απομονώνονται γαλβανικά με τη βοήθεια είτε οπτικών ηλεκτρονικών συνδέσμων (Opto-Couplers) είτε με χρήση κατάλληλων μετασχηματιστών και θα προστατεύονται από υπερεντάσεις. 1.5 Χειριστήριο Ο ρυθμιστής θα διαθέτει ενσωματωμένο χειριστήριο με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD display) με ενδείξεις λειτουργιών και συναγερμών, ώστε ο χρήστης να μπορεί επιτόπου να δίνει εντολές και να διαβάζει δεδομένα που ευρίσκονται στη μνήμη του ρυθμιστή Το μενού επιλογών του χειριστηρίου, αλλά και όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό και αφορούν τους χρήστες, θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες, οι οποίοι θα εκφράζουν ελληνικές λέξεις. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 10

11 1.5.3 Οι εντολές που δίδονται μέσω του χειριστηρίου θα υπερισχύουν των αντιστοίχων εντολών που ενδεχομένως έχουν αποσταλεί από ανώτερη βαθμίδα ελέγχου ή έχουν παραχθεί αυτόματα από την ωρολογιακή ψηφιακή κρυσταλλική μονάδα υψηλής ακριβείας Όσοι από τους χρήστες είναι εξουσιοδοτημένοι και διαθέτουν το κατάλληλο κλειδί που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης εντός του ρυθμιστή θα μπορούν επιτόπου στο ρυθμιστή, είτε μέσω του χειριστηρίου είτε με χρήση φορητού τερματικού (π.χ. φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής), να εκτελέσουν τουλάχιστον τα παρακάτω: Ανάγνωση και αλλαγή της ημερομηνίας, της ημέρας και της ώρας με ακρίβεια δευτερολέπτου της ωρολογιακής μονάδας του ρυθμιστή. Ανάγνωση όλων των στοιχείων που προβλέπεται να αποστέλλονται σε ανώτερη βαθμίδα ελέγχου. Εφαρμογή των εντολών για αφή και σβέση της σηματοδοτούμενης εγκατάστασης, αλλαγή προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης και αλλαγή των δεδομένων ημερησίου και εβδομαδιαίου αυτόματου. Εκτέλεση της χειροκίνητης λειτουργίας, όπως περιγράφεται παρακάτω. 1.6 Συγχρονισμός ώρας ρυθμιστή Ο ρυθμιστής θα διαθέτει ωρολογιακή ψηφιακή κρυσταλλική μονάδα υψηλής ακριβείας (ωρολογιακή μονάδα), η οποία θα μπορεί να είναι το κρυσταλλικό ψηφιακό ρολόι του μικροεπεξεργαστή, σε συνδυασμό με ειδικό πρόγραμμα (software clock), με ακρίβεια τουλάχιστον ένα μέρος στο και με εφεδρεία χρόνου τουλάχιστον επτά (7) ημερών Στη μονάδα αυτή θα μπορούν να ρυθμιστούν το έτος, η ημερομηνία, οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και η ημέρα της εβδομάδας με τους παρακάτω τρόπους: Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 11

12 Με λήψη της παγκόσμιας ώρας Ο ρυθμιστής θα έχει δυνατότητα εγκατάστασης μονάδας λήψης GPS (Global Positioning System) και θα λαμβάνει μέσω αυτής την παγκόσμια ώρα (UTC). Με βάση την ώρα UTC που θα λαμβάνει θα συγχρονίζει, τουλάχιστον ανά ώρα, τα παραπάνω στοιχεία της ωρολογιακής μονάδας. Ο ρυθμιστής θα μπορεί να προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές θερινής και χειμερινής ώρας και να προσαρμόζει αυτόματα την τοπική ώρα. Χειροκίνητα μέσω του ενσωματωμένου στο ρυθμιστή χειριστηρίου Ο χρήστης θα μπορεί να συγχρονίσει χειροκίνητα τα παραπάνω στοιχεία της ωρολογιακής μονάδας του ρυθμιστή, δίνοντας τις σχετικές εντολές για αλλαγές είτε μέσω του χειριστηρίου είτε με χρήση φορητού τερματικού επιτόπου στο ρυθμιστή. 1.7 Δοκιμή προγράμματος. Ο ρυθμιστής θα διαθέτει σύστημα απομόνωσης της ρευματοδότησης των σηματοδοτών και θα μπορεί να λειτουργεί εσωτερικά, χωρίς να διενεργεί τους ελέγχους που αφορούν τις εξωτερικές ενδείξεις των σηματοδοτών, προκειμένου να είναι δυνατή η δοκιμή ενός νέου προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης. 1.8 Μνήμη Ο τύπος της μνήμης του ρυθμιστή όπου θα αποθηκεύονται το βασικό πρόγραμμα λειτουργίας του μικροεπεξεργαστή, τα προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης, ο πίνακας ενδιαμέσων χρόνων, καθώς και οι λοιπές σταθερές παράμετροι μιας διασταύρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να μην επηρεάζεται από διακοπές τάσης του δικτύου. Επίσης, εάν απαιτηθεί, θα Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 12

13 είναι δυνατή η επέκταση της μνήμης, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό πέραν των επιπλέον μνημών και χωρίς να χρειάζεται επέμβαση στις καλωδιώσεις του ρυθμιστή Εφόσον πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και μνήμες που επηρεάζονται από διακοπές τάσης του δικτύου, αυτές θα προστατεύονται από τέτοιες διακοπές, με επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές με αυτονομία 24 ωρών τουλάχιστον, οι οποίοι θα αντέχουν στη μέγιστη πιθανή εσωτερική θερμοκρασία μέσα στο ερμάριο του ρυθμιστή, ή με ξηρούς συσσωρευτές διάρκειας ζωής τουλάχιστον τριών (3) ετών Το μέγεθος της μνήμης που θα διαθέτει ο ρυθμιστής θα είναι τέτοιο, ώστε να εξυπηρετούνται τουλάχιστον οι απαιτήσεις σε πλήθος ομάδων οχημάτων ή πεζών, πλήθος προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης και πλήθος ανιχνευτών, για τα μέγιστα των μεγεθών αυτών που θα μπορεί να φθάσει ο ρυθμιστής αλλά και οι λοιπές απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Ομάδες σηματοδοτών οχημάτων και πεζών και είσοδοι ανιχνευτών. 2.1 Το μέγιστο πλήθος των ομάδων σηματοδοτών οχημάτων και πεζών, χωρίς δέσμευση στη μεταξύ τους κατανομή, που θα μπορεί να ρυθμίζει ο ρυθμιστής με πλήρη εξοπλισμό θα είναι 16 ή 32, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του ρυθμιστή ως μικρού ή μεγάλου. 2.2 Οι ηλεκτρονικές κάρτες που ρευματοδοτούν τους σηματοδότες (πλακέτες εξόδου) θα είναι ίδιες για όλους τους τύπους σηματοδοτών (οχημάτων, πεζών, «κι+κο», κλπ). Ο ρυθμιστής θα παραδίδεται με εξοπλισμό για να ρυθμίζει τουλάχιστον 4 ομάδες σηματοδοτών και μέχρι το μέγιστο πλήθος ανάλογα με το χαρακτηρισμό του (16 ή 32) ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η εκ των υστέρων επέκταση του ρυθμιστή με ομάδες σηματοδοτών μέχρι το Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 13

14 μέγιστο πλήθος θα συνεπάγεται μόνο τον πρόσθετο εφοδιασμό του με πλακέτες και καλωδιώσεις και φυσικά τον επαναπρογραμματισμό του. 2.3 Στις πλακέτες εξόδου των ομάδων πεζών, οι ελεύθερες έξοδοι κίτρινης ένδειξης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση των σηματοδοτών τύπου «κ» (κάπα) ή «π» (προειδοποιητικοί), οι οποίες στο λογισμικό θα προγραμματίζονται σαν ιδιαίτερες ομάδες, ανεξάρτητες από τις αντίστοιχες ομάδες πεζών. Οι ψηφιακές είσοδοι που θα διαθέτει και θα μπορεί να επεξεργαστεί ο ρυθμιστής, για τη σύνδεση ανιχνευτών (πλακέτες φωρατών για βρόχους ανίχνευσης, κομβία πεζών, IR ανιχνευτές, Video Detection, κ.λ.π.) οχημάτων ή πεζών ή για αναγγελίες από άλλες συσκευές, χωρίς δέσμευση στη μεταξύ τους κατανομή, θα είναι τουλάχιστον 32. Ο ρυθμιστής θα «διαβάζει» τις εισόδους αυτές τουλάχιστον κάθε 10ms. Επίσης θα είναι δυνατό, είτε μέσω των μονάδων φωρατών είτε μέσω του λογισμικού του ρυθμιστή με συνδυασμό τέτοιων εισόδων, να ανιχνεύονται οχήματα που κινούνται μόνο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 3.1 Ο ρυθμιστής θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο (2) εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης διαφορετικών διασταυρώσεων (κόμβων) ή διαβάσεων πεζών. Ως διαφορετικές διασταυρώσεις ή διαβάσεις πεζών ορίζονται εκείνες που δεν έχουν κοινές ομάδες σηματοδοτών και στον πίνακα ενδιαμέσων χρόνων δεν παρουσιάζουν αντιμαχόμενες ενδείξεις μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, οι βλάβες που οφείλονται σε στοιχεία (σηματοδότες, καλώδια κ.λ.π.) μιας από τις εγκαταστάσεις αυτές θα οδηγούν σε διακοπή λειτουργίας ή σε λειτουργία αναλαμπής μόνο της συγκεκριμένης Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 14

15 σηματοδοτούμενης εγκατάστασης. Η αναγγελία βλαβών θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς σε ποια από τις εγκαταστάσεις εμφανίστηκε η βλάβη. 3.2 Ο ρυθμιστής θα μπορεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία με δεκαέξι (16) τουλάχιστον προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης ανεξαρτήτως δομής. Η μέγιστη δυνατή περίοδος, που θα μπορεί να μετρήσει ο ρυθμιστής, θα είναι τουλάχιστον διακόσια πενήντα πέντε (255) δευτερόλεπτα. 3.3 Οι διάρκειες των ενδείξεων (πράσινο, κόκκινο, αναλάμπον κίτρινο) θα καθορίζονται με βήμα ενός (1) δευτερολέπτου και θα μπορούν να παίρνουν τιμές μεταξύ της ελάχιστης διάρκειας ασφαλείας και της τιμής των 255 δευτερολέπτων. Οι τιμές αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές ανά πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης. Η ελάχιστη διάρκεια ασφαλείας για όλες τις ενδείξεις θα μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 30 δλτ. ανά ομάδα σηματοδοτών. 3.4 Η ελάχιστη διάρκεια ασφαλείας για όλες τις ενδείξεις εκτός από τη σταθερή κίτρινη ένδειξη καθορίζεται με την παρούσα ειδική απαίτηση σε επτά (7) δευτερόλεπτα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης. 3.5 Η ελάχιστη διάρκεια ασφαλείας για τη σταθερή κίτρινη ένδειξη, καθορίζεται με την παρούσα ειδική απαίτηση σε τρία (3) δευτερόλεπτα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης. 3.6 Η ελάχιστη διάρκεια ασφαλείας για τη σταθερή κυκλικού δίσκου θα καθορίζεται όπως θα προβλέπεται κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης 3.7 Σε περίπτωση βλάβης, εκτός της περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδότησης και της περίπτωσης που η βλάβη οφείλεται σε διαρροές καλωδιακού δικτύου, ο ρυθμιστής θα Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 15

16 μπαίνει σε λειτουργία αναλαμπής. Ο ρυθμιστής κατά τη λειτουργία αυτή θα δίνει κίτρινη ένδειξη που θα αναβοσβήνει με συχνότητα 1 Hz και με χρονική διάρκεια αφής 1/2 sec σε όσες ομάδες σηματοδοτών έχουν καθοριστεί από τη μελέτη, ενώ οι άλλες θα παραμένουν χωρίς ένδειξη. Η λειτουργία αυτή θα εφαρμόζεται αυτόματα σε περίπτωση βλάβης του ρυθμιστή ή κατά τις νυκτερινές ώρες, εφόσον αυτό έχει προκαθοριστεί στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα. Στην περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδότησης, η επαναλειτουργία του ρυθμιστή θα γίνεται αυτόματα μόλις επανέλθει το ρεύμα (διαδικασία αφής). Διαδικασία αφής 4.1 Κατά την έναρξη της κανονικής λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών, δηλαδή είτε κατά τη μετάβαση από νυχτερινή λειτουργία αναλαμπής σε κανονική λειτουργία, είτε μετά από αποκατάσταση βλάβης (διακοπή ρεύματος, σηματασφάλιση κλπ), ο ρυθμιστής θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τουλάχιστον πέντε (5) εικόνων αφής, κάθε μία από τις οποίες θα είναι ελεύθερου προγραμματισμού όσον αφορά τις ενδείξεις ανά ομάδα σηματοδοτών και τη διάρκειά της. Σημειώνεται ότι στις εικόνες αφής επιτρέπεται και η ένδειξη «σβηστός», δηλαδή όλα τα πεδία ενός σηματοδότη να είναι σβηστά. 4.2 Με την παρούσα ειδική απαίτηση καθορίζονται οι παρακάτω εικόνες αφής και η χρονική διάρκεια αυτών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) Κύρια οδός (οχήματα) Πάροδοι (οχήματα) Οχήματα στροφών Οχήματα κι+κο Πεζοί 1 η 5 σβηστά κίτρινο σε σβηστά σβηστά αναλαμπή σβηστά 2 η 10 σβηστά κόκκινο σβηστά κόκκινο κόκκινο 3 η 10 πράσινο κόκκινο κόκκινο κόκκινο κόκκινο Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 16

17 4 η 7 Όλες οι ενδείξεις ταυτίζονται με τις ενδείξεις του ΔΕΠ Έναρξη προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης στο Δευτερόλεπτο Εισόδου Προγράμματος (ΔΕΠ) 4.3 Κατά τη διαδικασία αφής θα εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι ελάχιστοι χρόνοι πράσινων και κόκκινων ενδείξεων καθώς και οι ενδιάμεσοι χρόνοι. 4.4 Εφόσον το πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης που ξεκινά μετά τις εικόνες αφής είναι με επενέργεια από την κυκλοφορία και κάποιες κινήσεις της διασταύρωσης λαμβάνουν «πράσινο» κατόπιν ζήτησης, τότε στο τέλος της τελευταίας εικόνας αφής όλοι οι ανιχνευτές ζήτησης οχημάτων θα τίθενται αυτόματα, άπαξ από το ρυθμιστή, σε κατάσταση ζήτησης. 4.5 Στην περίπτωση που πριν την έναρξη κανονικής λειτουργίας υπήρχε διακοπή ρευματοδότησης του ρυθμιστή ή πτώση τάσης ή υπέρταση, πριν την εμφάνιση των παραπάνω εικόνων αφής ο ρυθμιστής θα παραμένει σε λειτουργία αναλαμπής, η χρονική διάρκεια της οποίας θα μπορεί να προγραμματίζεται τουλάχιστον από 10 έως 45 δευτερόλεπτα και η οποία καθορίζεται δια της παρούσης απαίτησης σε 30 δευτερόλεπτα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης. Διαδικασία σβέσης 5.1 Κατά τη μετάβαση από κανονική λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, σε λειτουργίας αναλαμπής (νυχτερινή ή επιλογή λειτουργίας αναλαμπής), ο ρυθμιστής θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τουλάχιστον πέντε (5) εικόνων σβέσης, κάθε μία από τις οποίες θα είναι ελεύθερου προγραμματισμού, όσον αφορά τις ενδείξεις ανά ομάδα σηματοδοτών και τη διάρκειά της. Σημειώνεται ότι στις εικόνες σβέσης επιτρέπεται και η ένδειξη «σβηστός», δηλαδή όλα τα πεδία ενός σηματοδότη να είναι σβηστά. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 17

18 5.2 Με την παρούσα ειδική απαίτηση καθορίζονται οι παρακάτω εικόνες αφής και η χρονική διάρκεια αυτών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) Κύρια οδός (οχήματα) Πάροδοι (οχήματα) Οχήματα στροφών Οχήματα κι+κο Πεζοί 1 η 5 σβηστά κίτρινο σε σβηστά σβηστά αναλαμπή σβηστά 2 η 10 σβηστά κόκκινο σβηστά κόκκινο κόκκινο 3 η 10 πράσινο κόκκινο κόκκινο κόκκινο κόκκινο 4 η 7 Όλες οι ενδείξεις ταυτίζονται με τις ενδείξεις του ΔΕΠ Έναρξη προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης στο Δευτερόλεπτο Εισόδου Προγράμματος (ΔΕΠ) 5.3 Κατά τη διαδικασία σβέσης θα εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι ελάχιστοι χρόνοι πράσινων και κόκκινων ενδείξεων καθώς και οι ενδιάμεσοι χρόνοι. Λήψη και Διαχείριση Μετρήσεων Κυκλοφορίας 6.1 Η δειγματοληψία της κατάστασης (ΟΝ ή OFF) των ανιχνευτών κυκλοφορίας από το ρυθμιστή θα γίνεται κάθε 10 ms. Ο ρυθμιστής, με επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλέγει από τη δειγματοληψία αυτή, θα μπορεί να παράγει αυτόματα όλα τα παρακάτω κυκλοφοριακά δεδομένα (παραμέτρους), τα οποία θα αξιολογεί μέσω του λογισμικού του για την εφαρμογή της εκάστοτε φιλοσοφίας επενέργειας από την κυκλοφορία ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης: Παρουσία. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει παρουσία ή απουσία (ON ή OFF) οχήματος πάνω από τον ανιχνευτή και θα παραμένει ΟΝ για όσο διάστημα διαρκεί η παρουσία. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 18

19 6.1.2 Ζήτηση Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει την ύπαρξη αιτήματος για εξυπηρέτηση οχήματος ή πεζού. Η παράμετρος αυτή θα μηδενίζεται αυτόματα κάθε φορά που θα γίνεται πράσινη η ένδειξη της αντίστοιχης σηματοδοτικής ομάδας Μόνιμη Ζήτηση Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει την ύπαρξη αιτήματος για εξυπηρέτηση οχήματος, το οποίο παραμένει πάνω από τον ανιχνευτή για χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζει η μελέτη. Η παράμετρος αυτή θα μηδενίζεται αυτόματα κάθε φορά που θα γίνεται πράσινη η ένδειξη της αντίστοιχης σηματοδοτικής ομάδας Χρονικό διάκενο. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει τη χρονική διάρκεια διακένου, δηλαδή το χρόνο που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο διελεύσεων και κατά τον οποίο δεν θα υπάρχει όχημα πάνω από τον ανιχνευτή, σε εκατοστά του δευτερολέπτου Τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάκενο. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει το τελευταίο χρονικό διάκενο του οποίου έχει ολοκληρωθεί η μέτρηση σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Η παράμετρος θα αλλάζει κάθε φορά που συμπληρώνεται το τρέχον χρονικό διάκενο, δηλαδή κάθε φορά που περνά όχημα πάνω από τον ανιχνευτή Μέσος αριθμός οχημάτων (ΜΟ) Η παράμετρος αυτή θα εκφράζει δεδομένα κυκλοφοριακού φόρτου για χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη (π.χ. ανά 90 δευτερόλεπτα). Η τιμή της θα προκύπτει από το Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 19

20 συνολικό αριθμό οχημάτων που ανιχνεύτηκαν στο τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάστημα και την τιμή της παραμέτρου στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα με χρήση συντελεστών εξομάλυνσης, οι οποίοι θα είναι επιλέξιμοι από τη μελέτη. Η τιμή θα εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό οχημάτων και θα παράγεται με χρήση μαθηματικού τύπου. Οι τελευταίες τουλάχιστον 100 τιμές της παραμέτρου αυτής, θα μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του ρυθμιστή Μέσος ωριαίος φόρτος (ΜΩΦ) Η παράμετρος αυτή θα εκφράζει κυκλοφοριακά δεδομένα μέσου ωριαίου φόρτου για χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη (π.χ. ανά 90 δευτερόλεπτα). Η τιμή της θα προκύπτει από το μέσο αριθμό οχημάτων (ΜΟ) που θα έχουν ανιχνευτεί στο τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάστημα, ανηγμένα σε ωριαίο φόρτο. Η τιμή θα εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό οχημάτων ανά ώρα και θα παράγεται με χρήση του μαθηματικού τύπου: Οι τελευταίες τουλάχιστον 100 τιμές της παραμέτρου αυτής, θα μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του ρυθμιστή Μέση κατάληψη (ΜΚ) Η παράμετρος αυτή θα εκφράζει κυκλοφοριακά δεδομένα κατάληψης για χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη (π.χ. ανά 90 δευτερόλεπτα). Η τιμή της θα προκύπτει από το συνολικό χρόνο παρουσίας οχημάτων που ανιχνεύτηκε στο τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάστημα και την τιμή της παραμέτρου στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα με χρήση συντελεστών εξομάλυνσης, οι οποίοι θα είναι επιλέξιμοι από τη μελέτη. Η τιμή θα εκφράζεται σε εκατοστά του δευτερολέπτου και θα παράγεται με χρήση μαθηματικού τύπου. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 20

21 Οι τελευταίες τουλάχιστον 100 τιμές της παραμέτρου αυτής, θα μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του ρυθμιστή Μέσο ποσοστό κατάληψης (ΜΠΚ) Η παράμετρος αυτή θα εκφράζει τη μέση κατάληψη ως ποσοστό επί τοις εκατό. Η τιμή θα παράγεται με χρήση μαθηματικού τύπου. Οι τελευταίες τουλάχιστον 100 τιμές της παραμέτρου αυτής, θα μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του ρυθμιστή. Για τις μετρήσεις που αφορούν χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη η έναρξη του διαστήματος θα καθορίζεται από τη μελέτη με βάση την ώρα του ρυθμιστή από το GPS. 6.2 Με την χρήση των παραπάνω ο ρυθμιστής θα μπορεί να εφαρμόσει μελέτες προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, όπως: Σταθερού Χρόνου Στην περίπτωση αυτή ο κύκλος του προγράμματος, η διαδοχή των φάσεων και η διάρκεια της πράσινης ένδειξης των σηματοδοτικών ομάδων θα έχουν σταθερές τιμές Με επενέργεια από την κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή μία ή περισσότερες σηματοδοτικές ομάδες θα παρουσιάζουν πράσινο μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση ή μόνιμη ζήτηση στους ανιχνευτές οχημάτων ή πεζών (απλή κλήση φάσης). Επιπρόσθετα με κριτήριο το χρονικό διάκενο ή το τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάκενο κάποιων ανιχνευτών, θα μπορούν να μεταβάλλονται οι χρόνοι πράσινης ένδειξης ορισμένων ή όλων των σηματοδοτικών ομάδων (πλήρη επενέργεια). Η διάρκεια των ενδείξεων θα μπορεί να μεταβάλλεται με βήματα δευτερολέπτου, ύστερα από αποφάσεις που Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 21

22 θα παίρνει ο ρυθμιστής ανάλογα με τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις όπως θα καθορίζονται στη μελέτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο κύκλος του προγράμματος θα μπορεί να είναι σταθερός ή να μεταβάλλεται. Σε περίπτωση βλάβης ενός ανιχνευτή αυτός θα αντιμετωπίζεται από το ρυθμιστή σα να έχει διαρκώς ζήτηση Με τροποποίηση προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης ανά κύκλο Ο ρυθμιστής θα παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και εφαρμογής «στρατηγικών» φωτεινής σηματοδότησης επενεργούμενης από την κυκλοφορία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη είτε η δυνατότητα προγραμματισμού μέσα από μια από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. C, Java, Fortran, Pascal) είτε μέσα από μια γλώσσα προγραμματισμού που δύναται να έχει αναπτυχθεί από τον εκάστοτε προμηθευτή, η οποία όμως θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας επαναληπτικών βρόχων καθώς και χρήσης των απαραίτητων μαθηματικών συναρτήσεων και λογικών τελεστών. Ταυτόχρονα θα υπάρχει σε πραγματικό χρόνο (λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο) η δυνατότητα συνδυασμένης επεξεργασίας όλων των πληροφοριών που θα λαμβάνονται μέσω των ανιχνευτών, λήψης αποφάσεων και προώθησης εντολών προς τους φωτεινούς σηματοδότες, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις όπως προβλέπονται στη μελέτη Χειροκίνητα μέσω του χειριστηρίου Όσοι από τους χρήστες έχουν πρόσβαση στο χειριστήριο του ρυθμιστή θα μπορούν, χωρίς την ανάγκη χρήσης άλλου εξοπλισμού, να επιλέγουν και να εκτελούν χειροκίνητα ένα κατάλληλο, προκαθορισμένο από τη μελέτη, «χειροκίνητο» πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης, το οποίο θα είναι ήδη αποθηκευμένο στη μνήμη του ρυθμιστή. Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν οριστεί εκ των προτέρων σημεία «στάσης» του κύκλου ανά φάση, στα οποία θα σταματά η εξέλιξη του προγράμματος. Ο χρήστης, με το πάτημα συγκεκριμένου Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 22

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 180.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ECO PHOS Γεώργιος Καλογιάννης Συστήματα Φωτεινής Σηματοδότησης και φωτισμού με LED. Κοιμ. Θεοτόκου 1, Άλιμος, 17455, Αθήνα Προς : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Αμέσως εμφανίζεται το μενού επιλογών. Επιλέγουμε το υπομενού [Αναπαραγωγή]. Εισάγουμε τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΖΗΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΛΗ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ Η ποιότητα μιας εγκατάστασης θέρμανσης βασίζεται σε τέσσερα ουσιώδη στοιχεία: στην επιλογή της πηγής ενέργειας για την αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) Ultima-1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) E05.06.01.GR.0.9.3.10.2.2015 2/28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...13 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα