Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"

Transcript

1 Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1

2 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.) σελ.-3- Β. Τεχνική Προδιαγραφή Ρυθμιστή Σηματοδότησης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών σελ-8- Γ. Τεχνική Προδιαγραφή μονάδας επιτήρησης και ελέγχου ρυθμιστή κυκλοφορίας σελ.-38- Δ. Ειδικές απαιτήσεις για φωτεινές πηγές τύπου LED σελ.-39- Ε. Εκπαίδευση Προσωπικού σελ-41- ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα Έργου σελ-42- Ζ. Διασφάλιση Ποιότητας σελ-43- Η. Μητρώο Έργου σελ-46- Θ. Ημερολόγιο Έργου σελ-48- Ι. Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης σελ-48- Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 2

3 Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.) Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, θα διαθέτει επιπλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική Client-Server και οι μονάδες του συστήματος θα συνδέονται μέσω δικτύων LAN ή WAN. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ένας ή περισσότεροι (τουλάχιστον ένας Server και ένας Client) θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με επεξεργαστές τουλάχιστον 2GHz, ελάχιστη μνήμη 4GB, DVD-RW, σκληρούς δίσκους ελάχιστης χωρητικότητας 500GB και λειτουργικό σύστημα Windows ή τύπου Unix. Ο/Οι Server του συστήματος θα είναι τεχνολογίας RAID5 ή RAID6. Το σύστημα θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον οθόνη TFT 21in, πληκτρολόγιο, ποντίκι και δύο (2) εκτυπωτές για την εκτύπωση όλων των κυκλοφοριακών δεδομένων (π.χ. πίνακας βλαβών, προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης) και λοιπών στοιχείων όπως αυτά θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. Το σύστημα θα διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για backup καθώς και μονάδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS). Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 3

4 2. Θα είναι φιλικό προς το χρήστη με γραφικό περιβάλλον χειρισμών (Graphical User Interface) και κατάλληλο χάρτη και πίνακα στον οποίο θα αποτυπώνονται οι ελεγχόμενοι από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. κόμβοι φωτεινής σηματοδότησης. 3. Θα έχει μονάδα λήψης GPS (Global Positioning System) για να λαμβάνει μέσω αυτής την παγκόσμια ώρα (UTC). Με βάση την ώρα που θα λαμβάνει από αυτή τη μονάδα, να συγχρονίζει, τουλάχιστον ανά ώρα και με ακρίβεια δευτερολέπτου, το εσωτερικό του κρυσταλλικό ψηφιακό ρολόι υψηλής ακρίβειας. Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα μπορεί να προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές θερινής και χειμερινής ώρας και να προσαρμόζει αυτόματα την τοπική ώρα. Σε περίπτωση που το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. αποτελείται από περισσότερους του ενός Η/Υ, τότε οι υπολογιστές θα συγχρονίζονται μέσω του δικτύου Ethernet από μια μονάδα λήψης GPS. 4. Θα είναι εφοδιασμένο με το κατάλληλο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. με έξυπνες φορητές συσκευές όπως Smartphone ( iphone, ipad, Tablet PC) και με χρήση κατάλληλης εφαρμογής ενημέρωση του χρήστη για την λειτουργική κατάσταση των κόμβων αρμοδιότητας του. Η εφαρμογή θα διαθέτει κατάλληλο χάρτη, στον οποίο θα απεικονίζονται οι θέσεις των ρυθμιστών κυκλοφορίας της υπόψη περιοχής και ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την λειτουργική κατάσταση των ρυθμιστών κυκλοφορίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Η δυνατότητα αυτή κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική αφού στο Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα συνδεθούν ρυθμιστές κυκλοφορίας διαφορετικών πόλεων. 5. Να διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό μονάδα ασύρματης επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας (GPRS) ή με άλλη τεχνολογία υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται υψηλότερα τέλη από αυτά της κινητής τηλεφωνίας. Με στόχο την σύνδεση των ήδη Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 4

5 εγκατεστημένων ρυθμιστών που είναι νέας τεχνολογίας και θα παραμείνουν στο πεδίο με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β., η μονάδα ασύρματης επικοινωνίας θα χρησιμοποιεί ένα λογισμικό επικοινωνίας ευρύτερης διάδοσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω αυτής της μονάδας και χωρίς να απαιτείται άλλος πρόσθετος εξοπλισμός ή λογισμικό, θα πραγματοποιείται η επικοινωνία με κατάλληλα εξοπλισμένους ρυθμιστές. Μέσω αυτής της επικοινωνίας θα ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. και ρυθμιστών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Η επικοινωνία θα είναι άμεση με αποδεκτή καθυστέρηση ολίγων δευτερολέπτων πέραν της καθυστέρησης που μπορεί να προέρχεται από το ασύρματο δίκτυο. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του προσωπικού που ασχολείται με τη συντήρηση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης, σε περίπτωση σφαλμάτων σε ρυθμιστές, μέσω μηνυμάτων SMS σε τουλάχιστον 20 συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Η επικοινωνία με τα κινητά θα είναι μονόδρομη, από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. προς τα κινητά τηλέφωνα και θα γίνεται υπό την μορφή μηνυμάτων SMS στα Ελληνικά. 6. Θα έχει μονάδες ενσύρματης επικοινωνίας (modem), για την επικοινωνία με τους ρυθμιστές. Με στόχο την σύνδεση των ήδη εγκατεστημένων ρυθμιστών που είναι νέας τεχνολογίας και θα παραμείνουν στο πεδίο με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β., οι μονάδες ενσύρματης επικοινωνίας (modem) θα διαθέτουν κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας. Οι μονάδες αυτές θα εγκατασταθούν σε εξωτερικό ικρίωμα (rack), το οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 25 μέτρων από το σταθμό και η σύνδεσή τους με αυτόν θα είναι ενσύρματη. Το ικρίωμα (rack), θα είναι πλήρως εξοπλισμένο (καλωδιώσεις, τροφοδοτικό κλπ), για να δέχεται τουλάχιστον δεκαέξι (16) μονάδες ενσύρματης επικοινωνίας. Θα υπάρχει Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 5

6 η δυνατότητα σύνδεσης με επιπλέον ικρίωμα (εάν απαιτείται), ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει ενσύρματα με μέγιστο αριθμό 150 ρυθμιστών. Η επικοινωνία μεταξύ Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. και κάθε ρυθμιστή μέσω των παραπάνω μονάδων, θα γίνεται χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό ή εξοπλισμός πέρα από μονάδες και ικρίωμα, με χρήση ενός (1) ζεύγους συνεστραμμένων χάλκινων τηλεφωνικών καλωδίων διατομής 0,6 mm2. Η επικοινωνία αυτή θα είναι δυνατή χωρίς να απαιτείται ενδιάμεση ενίσχυση των σημάτων, για απόσταση τουλάχιστον μέτρων πραγματικού μήκους καλωδίου. Η ελάχιστη ταχύτητα επικοινωνίας θα είναι 2400 bps. Η μέγιστη τάση στις γραμμές επικοινωνιών θα είναι 60 V. Για λόγους μείωσης των απαιτήσεων σε αγωγούς επικοινωνίας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέθοδος ψηφιακής πολλαπλής επικοινωνίας ή οπτικές ίνες. Οι πληροφορίες που θα μπορεί να ανταλλάσσει ο σταθμός με το ρυθμιστή θα είναι τουλάχιστον αυτές που προβλέπονται για ασύρματη επικοινωνία. Επιπλέον θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός του σταθμού για την αποστολή προς το ρυθμιστή μέσω της ενσύρματης επικοινωνίας, «προωθητικών» παλμών, μεταβάλλοντας έτσι τη χρονική διάρκεια των φάσεων του προγράμματος χρονισμού που εκτελείται στο ρυθμιστή. 7. Θα μπορεί να λαμβάνει μέσω ενσύρματης επικοινωνίας, κυκλοφοριακά δεδομένα των υπαρχόντων ανιχνευτών που έχουν οριστεί από τον χρήστη στους ρυθμιστές. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα που θα μπορούν να αποκωδικοποιηθούν θα είναι κατ ελάχιστο ο μέσος αριθμός οχημάτων, η μέση κατάληψη, ο μέσος ωριαίος φόρτος και το μέσο ποσοστό κατάληψης όλων των ανιχνευτών που έχουν οριστεί από το χρήστη. 8. Θα δύναται να κάνει αυτόματη αποθήκευση σε ηλεκτρονικά αρχεία όλων των παραπάνω πληροφοριών που ανταλλάσσει το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. με τους ρυθμιστές και τα κινητά, με Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 6

7 επισήμανση της χρονικής στιγμής καταγραφής των δεδομένων από το ρυθμιστή, της χρονικής στιγμής λήψης των δεδομένων από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. και της χρονικής στιγμής αποστολής δεδομένων από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. προς τους ρυθμιστές ή τα κινητά τηλέφωνα των τεχνικών. Η μορφή των αρχείων θα είναι κατάλληλη ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση μέσω φίλτρων και εντολών εύρεσης των εγγραφών ανά ημερομηνία, χρονικό διάστημα, τύπο βλάβης, αριθμό ρυθμιστή ή ανιχνευτή κ.λ.π. 9. Θα είναι εφικτή η αποστολή έκτακτων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε τουλάχιστον 70% των ρυθμιστών κυκλοφορίας με προτεραιότητα σε κόμβους φωτεινής σηματοδότησης που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της Πάτρας. 10. Θα έχει μενού επιλογών στην Ελληνική γλώσσα και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες θα είναι στα Ελληνικά. 11. Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. αλλά και όλα τα επιμέρους στοιχεία τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών hardware και software (λειτουργικά προγράμματα, πλακέτες, μνήμες, κ.λ.π.) για χρονική περίοδο τουλάχιστον 36 μηνών από την παράδοση των υλικών στην Υπηρεσία. 12. Θα διαθέτει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων και όλων των λογισμικών που είναι εγκατεστημένα σε αυτόν, στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Για τα λογισμικά θα παραδίδεται και άδεια χρήσης απεριόριστης χρονικής διάρκειας καθώς και άδεια για σύνδεση και επικοινωνία με αυτόν τουλάχιστον 220 ρυθμιστών κυκλοφορίας. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 7

8 13. Θα είναι εφοδιασμένο με θύρες επικοινωνίας (σειριακές και USB) και Gigabit Ethernet, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. με άλλους υπολογιστές απομακρυσμένους μέσω διαδικτύου ή γραμμής δικτύου. 14. Θα είναι εφοδιασμένο με το κατάλληλο λογισμικό ώστε να είναι δυνατή η επέμβαση του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, από μακριά με ασφαλή τρόπο, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και Tele-service. 15. Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα πρέπει να συνοδεύεται από λίστα αναφοράς (reference list), η οποία να αποδεικνύει ότι έχει εγκατασταθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 3 πόλεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Τεχνική Προδιαγραφή Ρυθμιστή Σηματοδότησης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών 1. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Ο ρυθμιστής θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.1 Τεχνολογία Θα είναι ηλεκτρονικές συσκευές τεχνολογίας μικροεπεξεργαστών μικροϋπολογιστών με μνήμες ημιαγωγών και στοιχεία εξόδου είτε Triac είτε άλλα τεχνολογικά ισότιμα Θα συγκροτείται ολοκληρωτικά από πλαίσια (πλακέτες) με συνδέσεις βυσματικού τύπου μεγέθους τυποποιημένου κατά NEMA ή EUROCARD, που θα φέρουν τυπωμένα και διεθνώς τυποποιημένα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Οι ηλεκτρονικές πλακέτες των συσκευών θα έχουν εξωτερική επάλειψη για λόγους προστασίας τους με κατάλληλο μονωτικό υλικό. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 8

9 1.2 Τροφοδότηση ισχύος Θα λειτουργεί απρόσκοπτα με τάση δικτύου 230V AC με διακύμανση ±15% και συχνότητα δικτύου 50Hz ±4% και δεν θα επηρεάζεται από στιγμιαίες διακοπές ρεύματος δικτύου διάρκειας μέχρι και 45ms. 1.3 Διάταξη εξοπλισμού και προστασία Ο εξοπλισμός του ρυθμιστή θα είναι διαταγμένος πάνω σε μεταλλική κατασκευή, που θα είναι βιδωμένη εντός μεταλλικού (κράμα αλουμινίου, χάλυβας ή ανοξείδωτος χάλυβας) ή πλαστικού ερμαρίου με προστασία IP 54 και θα λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά έξω από το ερμάριο από -15 C μέχρι και +45 C, για απ' ευθείας πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων πάνω στο ερμάριο του ρυθμιστή και σε σχετική υγρασία από 0 έως 95% Ο τρόπος κατασκευής του ερμαρίου θα είναι τέτοιος που να αντέχει σε συνηθισμένες κρούσεις από πεζούς Το ερμάριο θα κλείνει με κλειδαριά ασφαλείας και θα φέρει ανιχνευτή ανοίγματος της θύρας. Θα γίνεται αυτόματη καταγραφή στη μνήμη του, της ημερομηνίας και ώρας που έγινε το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας και εφόσον συνδέεται ο ρυθμιστής με ανώτερη βαθμίδα ενσύρματα ή ασύρματα, σχετική αναγγελία σε αυτήν Αν υπάρχει ειδική θυρίδα για πρόσβαση στη χειροκίνητη λειτουργία, θα κλείνει και αυτή με κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί διαφορετικό από αυτό της κλειδαριάς της πόρτας Το χρώμα του ερμαρίου θα είναι γκρι ή πράσινο και ο τρόπος βαφής του ο ενδεδειγμένος κατά περίπτωση Μέσα στο ερμάριο πρέπει να υπάρχει χώρος: Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 9

10 Για την τοποθέτηση του εξοπλισμού όλων των ομάδων σηματοδοτών και των ανιχνευτών που μπορούν να συνδεθούν στο ρυθμιστή. Για τις οριολωρίδες σύνδεσης των αγωγών επικοινωνίας και των αγωγών σύνδεσης των σηματοδοτών. Για τον εξοπλισμό επικοινωνίας που πιθανόν θα απαιτηθεί Ηλεκτρική ασφάλιση Θα έχει γενικές ασφάλειες ισχύος και ασφάλιση για κάθε ιδιαίτερη έξοδο της κάθε ομάδας σηματοδοτών. Τα στοιχεία εξόδου ισχύος θα είναι σχεδιασμένα για φορτίο τουλάχιστον 400 VA. Η κανονική λειτουργία των στοιχείων εξόδου στην υψηλή οριακή θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στο ερμάριο πρέπει να αποδεικνύεται από την χαρακτηριστική καμπύλη του στοιχείου εξόδου σε συντεταγμένες φορτίου - θερμοκρασίας Οι είσοδοι του ρυθμιστή θα απομονώνονται γαλβανικά με τη βοήθεια είτε οπτικών ηλεκτρονικών συνδέσμων (Opto-Couplers) είτε με χρήση κατάλληλων μετασχηματιστών και θα προστατεύονται από υπερεντάσεις. 1.5 Χειριστήριο Ο ρυθμιστής θα διαθέτει ενσωματωμένο χειριστήριο με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD display) με ενδείξεις λειτουργιών και συναγερμών, ώστε ο χρήστης να μπορεί επιτόπου να δίνει εντολές και να διαβάζει δεδομένα που ευρίσκονται στη μνήμη του ρυθμιστή Το μενού επιλογών του χειριστηρίου, αλλά και όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό και αφορούν τους χρήστες, θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες, οι οποίοι θα εκφράζουν ελληνικές λέξεις. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 10

11 1.5.3 Οι εντολές που δίδονται μέσω του χειριστηρίου θα υπερισχύουν των αντιστοίχων εντολών που ενδεχομένως έχουν αποσταλεί από ανώτερη βαθμίδα ελέγχου ή έχουν παραχθεί αυτόματα από την ωρολογιακή ψηφιακή κρυσταλλική μονάδα υψηλής ακριβείας Όσοι από τους χρήστες είναι εξουσιοδοτημένοι και διαθέτουν το κατάλληλο κλειδί που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης εντός του ρυθμιστή θα μπορούν επιτόπου στο ρυθμιστή, είτε μέσω του χειριστηρίου είτε με χρήση φορητού τερματικού (π.χ. φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής), να εκτελέσουν τουλάχιστον τα παρακάτω: Ανάγνωση και αλλαγή της ημερομηνίας, της ημέρας και της ώρας με ακρίβεια δευτερολέπτου της ωρολογιακής μονάδας του ρυθμιστή. Ανάγνωση όλων των στοιχείων που προβλέπεται να αποστέλλονται σε ανώτερη βαθμίδα ελέγχου. Εφαρμογή των εντολών για αφή και σβέση της σηματοδοτούμενης εγκατάστασης, αλλαγή προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης και αλλαγή των δεδομένων ημερησίου και εβδομαδιαίου αυτόματου. Εκτέλεση της χειροκίνητης λειτουργίας, όπως περιγράφεται παρακάτω. 1.6 Συγχρονισμός ώρας ρυθμιστή Ο ρυθμιστής θα διαθέτει ωρολογιακή ψηφιακή κρυσταλλική μονάδα υψηλής ακριβείας (ωρολογιακή μονάδα), η οποία θα μπορεί να είναι το κρυσταλλικό ψηφιακό ρολόι του μικροεπεξεργαστή, σε συνδυασμό με ειδικό πρόγραμμα (software clock), με ακρίβεια τουλάχιστον ένα μέρος στο και με εφεδρεία χρόνου τουλάχιστον επτά (7) ημερών Στη μονάδα αυτή θα μπορούν να ρυθμιστούν το έτος, η ημερομηνία, οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και η ημέρα της εβδομάδας με τους παρακάτω τρόπους: Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 11

12 Με λήψη της παγκόσμιας ώρας Ο ρυθμιστής θα έχει δυνατότητα εγκατάστασης μονάδας λήψης GPS (Global Positioning System) και θα λαμβάνει μέσω αυτής την παγκόσμια ώρα (UTC). Με βάση την ώρα UTC που θα λαμβάνει θα συγχρονίζει, τουλάχιστον ανά ώρα, τα παραπάνω στοιχεία της ωρολογιακής μονάδας. Ο ρυθμιστής θα μπορεί να προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές θερινής και χειμερινής ώρας και να προσαρμόζει αυτόματα την τοπική ώρα. Χειροκίνητα μέσω του ενσωματωμένου στο ρυθμιστή χειριστηρίου Ο χρήστης θα μπορεί να συγχρονίσει χειροκίνητα τα παραπάνω στοιχεία της ωρολογιακής μονάδας του ρυθμιστή, δίνοντας τις σχετικές εντολές για αλλαγές είτε μέσω του χειριστηρίου είτε με χρήση φορητού τερματικού επιτόπου στο ρυθμιστή. 1.7 Δοκιμή προγράμματος. Ο ρυθμιστής θα διαθέτει σύστημα απομόνωσης της ρευματοδότησης των σηματοδοτών και θα μπορεί να λειτουργεί εσωτερικά, χωρίς να διενεργεί τους ελέγχους που αφορούν τις εξωτερικές ενδείξεις των σηματοδοτών, προκειμένου να είναι δυνατή η δοκιμή ενός νέου προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης. 1.8 Μνήμη Ο τύπος της μνήμης του ρυθμιστή όπου θα αποθηκεύονται το βασικό πρόγραμμα λειτουργίας του μικροεπεξεργαστή, τα προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης, ο πίνακας ενδιαμέσων χρόνων, καθώς και οι λοιπές σταθερές παράμετροι μιας διασταύρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να μην επηρεάζεται από διακοπές τάσης του δικτύου. Επίσης, εάν απαιτηθεί, θα Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 12

13 είναι δυνατή η επέκταση της μνήμης, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό πέραν των επιπλέον μνημών και χωρίς να χρειάζεται επέμβαση στις καλωδιώσεις του ρυθμιστή Εφόσον πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και μνήμες που επηρεάζονται από διακοπές τάσης του δικτύου, αυτές θα προστατεύονται από τέτοιες διακοπές, με επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές με αυτονομία 24 ωρών τουλάχιστον, οι οποίοι θα αντέχουν στη μέγιστη πιθανή εσωτερική θερμοκρασία μέσα στο ερμάριο του ρυθμιστή, ή με ξηρούς συσσωρευτές διάρκειας ζωής τουλάχιστον τριών (3) ετών Το μέγεθος της μνήμης που θα διαθέτει ο ρυθμιστής θα είναι τέτοιο, ώστε να εξυπηρετούνται τουλάχιστον οι απαιτήσεις σε πλήθος ομάδων οχημάτων ή πεζών, πλήθος προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης και πλήθος ανιχνευτών, για τα μέγιστα των μεγεθών αυτών που θα μπορεί να φθάσει ο ρυθμιστής αλλά και οι λοιπές απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Ομάδες σηματοδοτών οχημάτων και πεζών και είσοδοι ανιχνευτών. 2.1 Το μέγιστο πλήθος των ομάδων σηματοδοτών οχημάτων και πεζών, χωρίς δέσμευση στη μεταξύ τους κατανομή, που θα μπορεί να ρυθμίζει ο ρυθμιστής με πλήρη εξοπλισμό θα είναι 16 ή 32, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του ρυθμιστή ως μικρού ή μεγάλου. 2.2 Οι ηλεκτρονικές κάρτες που ρευματοδοτούν τους σηματοδότες (πλακέτες εξόδου) θα είναι ίδιες για όλους τους τύπους σηματοδοτών (οχημάτων, πεζών, «κι+κο», κλπ). Ο ρυθμιστής θα παραδίδεται με εξοπλισμό για να ρυθμίζει τουλάχιστον 4 ομάδες σηματοδοτών και μέχρι το μέγιστο πλήθος ανάλογα με το χαρακτηρισμό του (16 ή 32) ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η εκ των υστέρων επέκταση του ρυθμιστή με ομάδες σηματοδοτών μέχρι το Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 13

14 μέγιστο πλήθος θα συνεπάγεται μόνο τον πρόσθετο εφοδιασμό του με πλακέτες και καλωδιώσεις και φυσικά τον επαναπρογραμματισμό του. 2.3 Στις πλακέτες εξόδου των ομάδων πεζών, οι ελεύθερες έξοδοι κίτρινης ένδειξης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση των σηματοδοτών τύπου «κ» (κάπα) ή «π» (προειδοποιητικοί), οι οποίες στο λογισμικό θα προγραμματίζονται σαν ιδιαίτερες ομάδες, ανεξάρτητες από τις αντίστοιχες ομάδες πεζών. Οι ψηφιακές είσοδοι που θα διαθέτει και θα μπορεί να επεξεργαστεί ο ρυθμιστής, για τη σύνδεση ανιχνευτών (πλακέτες φωρατών για βρόχους ανίχνευσης, κομβία πεζών, IR ανιχνευτές, Video Detection, κ.λ.π.) οχημάτων ή πεζών ή για αναγγελίες από άλλες συσκευές, χωρίς δέσμευση στη μεταξύ τους κατανομή, θα είναι τουλάχιστον 32. Ο ρυθμιστής θα «διαβάζει» τις εισόδους αυτές τουλάχιστον κάθε 10ms. Επίσης θα είναι δυνατό, είτε μέσω των μονάδων φωρατών είτε μέσω του λογισμικού του ρυθμιστή με συνδυασμό τέτοιων εισόδων, να ανιχνεύονται οχήματα που κινούνται μόνο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 3.1 Ο ρυθμιστής θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο (2) εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης διαφορετικών διασταυρώσεων (κόμβων) ή διαβάσεων πεζών. Ως διαφορετικές διασταυρώσεις ή διαβάσεις πεζών ορίζονται εκείνες που δεν έχουν κοινές ομάδες σηματοδοτών και στον πίνακα ενδιαμέσων χρόνων δεν παρουσιάζουν αντιμαχόμενες ενδείξεις μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, οι βλάβες που οφείλονται σε στοιχεία (σηματοδότες, καλώδια κ.λ.π.) μιας από τις εγκαταστάσεις αυτές θα οδηγούν σε διακοπή λειτουργίας ή σε λειτουργία αναλαμπής μόνο της συγκεκριμένης Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 14

15 σηματοδοτούμενης εγκατάστασης. Η αναγγελία βλαβών θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς σε ποια από τις εγκαταστάσεις εμφανίστηκε η βλάβη. 3.2 Ο ρυθμιστής θα μπορεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία με δεκαέξι (16) τουλάχιστον προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης ανεξαρτήτως δομής. Η μέγιστη δυνατή περίοδος, που θα μπορεί να μετρήσει ο ρυθμιστής, θα είναι τουλάχιστον διακόσια πενήντα πέντε (255) δευτερόλεπτα. 3.3 Οι διάρκειες των ενδείξεων (πράσινο, κόκκινο, αναλάμπον κίτρινο) θα καθορίζονται με βήμα ενός (1) δευτερολέπτου και θα μπορούν να παίρνουν τιμές μεταξύ της ελάχιστης διάρκειας ασφαλείας και της τιμής των 255 δευτερολέπτων. Οι τιμές αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές ανά πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης. Η ελάχιστη διάρκεια ασφαλείας για όλες τις ενδείξεις θα μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 30 δλτ. ανά ομάδα σηματοδοτών. 3.4 Η ελάχιστη διάρκεια ασφαλείας για όλες τις ενδείξεις εκτός από τη σταθερή κίτρινη ένδειξη καθορίζεται με την παρούσα ειδική απαίτηση σε επτά (7) δευτερόλεπτα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης. 3.5 Η ελάχιστη διάρκεια ασφαλείας για τη σταθερή κίτρινη ένδειξη, καθορίζεται με την παρούσα ειδική απαίτηση σε τρία (3) δευτερόλεπτα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης. 3.6 Η ελάχιστη διάρκεια ασφαλείας για τη σταθερή κυκλικού δίσκου θα καθορίζεται όπως θα προβλέπεται κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης 3.7 Σε περίπτωση βλάβης, εκτός της περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδότησης και της περίπτωσης που η βλάβη οφείλεται σε διαρροές καλωδιακού δικτύου, ο ρυθμιστής θα Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 15

16 μπαίνει σε λειτουργία αναλαμπής. Ο ρυθμιστής κατά τη λειτουργία αυτή θα δίνει κίτρινη ένδειξη που θα αναβοσβήνει με συχνότητα 1 Hz και με χρονική διάρκεια αφής 1/2 sec σε όσες ομάδες σηματοδοτών έχουν καθοριστεί από τη μελέτη, ενώ οι άλλες θα παραμένουν χωρίς ένδειξη. Η λειτουργία αυτή θα εφαρμόζεται αυτόματα σε περίπτωση βλάβης του ρυθμιστή ή κατά τις νυκτερινές ώρες, εφόσον αυτό έχει προκαθοριστεί στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα. Στην περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδότησης, η επαναλειτουργία του ρυθμιστή θα γίνεται αυτόματα μόλις επανέλθει το ρεύμα (διαδικασία αφής). Διαδικασία αφής 4.1 Κατά την έναρξη της κανονικής λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών, δηλαδή είτε κατά τη μετάβαση από νυχτερινή λειτουργία αναλαμπής σε κανονική λειτουργία, είτε μετά από αποκατάσταση βλάβης (διακοπή ρεύματος, σηματασφάλιση κλπ), ο ρυθμιστής θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τουλάχιστον πέντε (5) εικόνων αφής, κάθε μία από τις οποίες θα είναι ελεύθερου προγραμματισμού όσον αφορά τις ενδείξεις ανά ομάδα σηματοδοτών και τη διάρκειά της. Σημειώνεται ότι στις εικόνες αφής επιτρέπεται και η ένδειξη «σβηστός», δηλαδή όλα τα πεδία ενός σηματοδότη να είναι σβηστά. 4.2 Με την παρούσα ειδική απαίτηση καθορίζονται οι παρακάτω εικόνες αφής και η χρονική διάρκεια αυτών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) Κύρια οδός (οχήματα) Πάροδοι (οχήματα) Οχήματα στροφών Οχήματα κι+κο Πεζοί 1 η 5 σβηστά κίτρινο σε σβηστά σβηστά αναλαμπή σβηστά 2 η 10 σβηστά κόκκινο σβηστά κόκκινο κόκκινο 3 η 10 πράσινο κόκκινο κόκκινο κόκκινο κόκκινο Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 16

17 4 η 7 Όλες οι ενδείξεις ταυτίζονται με τις ενδείξεις του ΔΕΠ Έναρξη προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης στο Δευτερόλεπτο Εισόδου Προγράμματος (ΔΕΠ) 4.3 Κατά τη διαδικασία αφής θα εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι ελάχιστοι χρόνοι πράσινων και κόκκινων ενδείξεων καθώς και οι ενδιάμεσοι χρόνοι. 4.4 Εφόσον το πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης που ξεκινά μετά τις εικόνες αφής είναι με επενέργεια από την κυκλοφορία και κάποιες κινήσεις της διασταύρωσης λαμβάνουν «πράσινο» κατόπιν ζήτησης, τότε στο τέλος της τελευταίας εικόνας αφής όλοι οι ανιχνευτές ζήτησης οχημάτων θα τίθενται αυτόματα, άπαξ από το ρυθμιστή, σε κατάσταση ζήτησης. 4.5 Στην περίπτωση που πριν την έναρξη κανονικής λειτουργίας υπήρχε διακοπή ρευματοδότησης του ρυθμιστή ή πτώση τάσης ή υπέρταση, πριν την εμφάνιση των παραπάνω εικόνων αφής ο ρυθμιστής θα παραμένει σε λειτουργία αναλαμπής, η χρονική διάρκεια της οποίας θα μπορεί να προγραμματίζεται τουλάχιστον από 10 έως 45 δευτερόλεπτα και η οποία καθορίζεται δια της παρούσης απαίτησης σε 30 δευτερόλεπτα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης. Διαδικασία σβέσης 5.1 Κατά τη μετάβαση από κανονική λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, σε λειτουργίας αναλαμπής (νυχτερινή ή επιλογή λειτουργίας αναλαμπής), ο ρυθμιστής θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τουλάχιστον πέντε (5) εικόνων σβέσης, κάθε μία από τις οποίες θα είναι ελεύθερου προγραμματισμού, όσον αφορά τις ενδείξεις ανά ομάδα σηματοδοτών και τη διάρκειά της. Σημειώνεται ότι στις εικόνες σβέσης επιτρέπεται και η ένδειξη «σβηστός», δηλαδή όλα τα πεδία ενός σηματοδότη να είναι σβηστά. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 17

18 5.2 Με την παρούσα ειδική απαίτηση καθορίζονται οι παρακάτω εικόνες αφής και η χρονική διάρκεια αυτών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά κατά περίπτωση σε αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) Κύρια οδός (οχήματα) Πάροδοι (οχήματα) Οχήματα στροφών Οχήματα κι+κο Πεζοί 1 η 5 σβηστά κίτρινο σε σβηστά σβηστά αναλαμπή σβηστά 2 η 10 σβηστά κόκκινο σβηστά κόκκινο κόκκινο 3 η 10 πράσινο κόκκινο κόκκινο κόκκινο κόκκινο 4 η 7 Όλες οι ενδείξεις ταυτίζονται με τις ενδείξεις του ΔΕΠ Έναρξη προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης στο Δευτερόλεπτο Εισόδου Προγράμματος (ΔΕΠ) 5.3 Κατά τη διαδικασία σβέσης θα εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι ελάχιστοι χρόνοι πράσινων και κόκκινων ενδείξεων καθώς και οι ενδιάμεσοι χρόνοι. Λήψη και Διαχείριση Μετρήσεων Κυκλοφορίας 6.1 Η δειγματοληψία της κατάστασης (ΟΝ ή OFF) των ανιχνευτών κυκλοφορίας από το ρυθμιστή θα γίνεται κάθε 10 ms. Ο ρυθμιστής, με επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλέγει από τη δειγματοληψία αυτή, θα μπορεί να παράγει αυτόματα όλα τα παρακάτω κυκλοφοριακά δεδομένα (παραμέτρους), τα οποία θα αξιολογεί μέσω του λογισμικού του για την εφαρμογή της εκάστοτε φιλοσοφίας επενέργειας από την κυκλοφορία ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης: Παρουσία. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει παρουσία ή απουσία (ON ή OFF) οχήματος πάνω από τον ανιχνευτή και θα παραμένει ΟΝ για όσο διάστημα διαρκεί η παρουσία. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 18

19 6.1.2 Ζήτηση Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει την ύπαρξη αιτήματος για εξυπηρέτηση οχήματος ή πεζού. Η παράμετρος αυτή θα μηδενίζεται αυτόματα κάθε φορά που θα γίνεται πράσινη η ένδειξη της αντίστοιχης σηματοδοτικής ομάδας Μόνιμη Ζήτηση Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει την ύπαρξη αιτήματος για εξυπηρέτηση οχήματος, το οποίο παραμένει πάνω από τον ανιχνευτή για χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζει η μελέτη. Η παράμετρος αυτή θα μηδενίζεται αυτόματα κάθε φορά που θα γίνεται πράσινη η ένδειξη της αντίστοιχης σηματοδοτικής ομάδας Χρονικό διάκενο. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει τη χρονική διάρκεια διακένου, δηλαδή το χρόνο που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο διελεύσεων και κατά τον οποίο δεν θα υπάρχει όχημα πάνω από τον ανιχνευτή, σε εκατοστά του δευτερολέπτου Τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάκενο. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει το τελευταίο χρονικό διάκενο του οποίου έχει ολοκληρωθεί η μέτρηση σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Η παράμετρος θα αλλάζει κάθε φορά που συμπληρώνεται το τρέχον χρονικό διάκενο, δηλαδή κάθε φορά που περνά όχημα πάνω από τον ανιχνευτή Μέσος αριθμός οχημάτων (ΜΟ) Η παράμετρος αυτή θα εκφράζει δεδομένα κυκλοφοριακού φόρτου για χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη (π.χ. ανά 90 δευτερόλεπτα). Η τιμή της θα προκύπτει από το Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 19

20 συνολικό αριθμό οχημάτων που ανιχνεύτηκαν στο τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάστημα και την τιμή της παραμέτρου στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα με χρήση συντελεστών εξομάλυνσης, οι οποίοι θα είναι επιλέξιμοι από τη μελέτη. Η τιμή θα εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό οχημάτων και θα παράγεται με χρήση μαθηματικού τύπου. Οι τελευταίες τουλάχιστον 100 τιμές της παραμέτρου αυτής, θα μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του ρυθμιστή Μέσος ωριαίος φόρτος (ΜΩΦ) Η παράμετρος αυτή θα εκφράζει κυκλοφοριακά δεδομένα μέσου ωριαίου φόρτου για χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη (π.χ. ανά 90 δευτερόλεπτα). Η τιμή της θα προκύπτει από το μέσο αριθμό οχημάτων (ΜΟ) που θα έχουν ανιχνευτεί στο τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάστημα, ανηγμένα σε ωριαίο φόρτο. Η τιμή θα εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό οχημάτων ανά ώρα και θα παράγεται με χρήση του μαθηματικού τύπου: Οι τελευταίες τουλάχιστον 100 τιμές της παραμέτρου αυτής, θα μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του ρυθμιστή Μέση κατάληψη (ΜΚ) Η παράμετρος αυτή θα εκφράζει κυκλοφοριακά δεδομένα κατάληψης για χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη (π.χ. ανά 90 δευτερόλεπτα). Η τιμή της θα προκύπτει από το συνολικό χρόνο παρουσίας οχημάτων που ανιχνεύτηκε στο τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάστημα και την τιμή της παραμέτρου στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα με χρήση συντελεστών εξομάλυνσης, οι οποίοι θα είναι επιλέξιμοι από τη μελέτη. Η τιμή θα εκφράζεται σε εκατοστά του δευτερολέπτου και θα παράγεται με χρήση μαθηματικού τύπου. Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 20

21 Οι τελευταίες τουλάχιστον 100 τιμές της παραμέτρου αυτής, θα μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του ρυθμιστή Μέσο ποσοστό κατάληψης (ΜΠΚ) Η παράμετρος αυτή θα εκφράζει τη μέση κατάληψη ως ποσοστό επί τοις εκατό. Η τιμή θα παράγεται με χρήση μαθηματικού τύπου. Οι τελευταίες τουλάχιστον 100 τιμές της παραμέτρου αυτής, θα μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του ρυθμιστή. Για τις μετρήσεις που αφορούν χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη η έναρξη του διαστήματος θα καθορίζεται από τη μελέτη με βάση την ώρα του ρυθμιστή από το GPS. 6.2 Με την χρήση των παραπάνω ο ρυθμιστής θα μπορεί να εφαρμόσει μελέτες προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, όπως: Σταθερού Χρόνου Στην περίπτωση αυτή ο κύκλος του προγράμματος, η διαδοχή των φάσεων και η διάρκεια της πράσινης ένδειξης των σηματοδοτικών ομάδων θα έχουν σταθερές τιμές Με επενέργεια από την κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή μία ή περισσότερες σηματοδοτικές ομάδες θα παρουσιάζουν πράσινο μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση ή μόνιμη ζήτηση στους ανιχνευτές οχημάτων ή πεζών (απλή κλήση φάσης). Επιπρόσθετα με κριτήριο το χρονικό διάκενο ή το τελευταίο συμπληρωμένο χρονικό διάκενο κάποιων ανιχνευτών, θα μπορούν να μεταβάλλονται οι χρόνοι πράσινης ένδειξης ορισμένων ή όλων των σηματοδοτικών ομάδων (πλήρη επενέργεια). Η διάρκεια των ενδείξεων θα μπορεί να μεταβάλλεται με βήματα δευτερολέπτου, ύστερα από αποφάσεις που Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 21

22 θα παίρνει ο ρυθμιστής ανάλογα με τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις όπως θα καθορίζονται στη μελέτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο κύκλος του προγράμματος θα μπορεί να είναι σταθερός ή να μεταβάλλεται. Σε περίπτωση βλάβης ενός ανιχνευτή αυτός θα αντιμετωπίζεται από το ρυθμιστή σα να έχει διαρκώς ζήτηση Με τροποποίηση προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης ανά κύκλο Ο ρυθμιστής θα παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και εφαρμογής «στρατηγικών» φωτεινής σηματοδότησης επενεργούμενης από την κυκλοφορία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη είτε η δυνατότητα προγραμματισμού μέσα από μια από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. C, Java, Fortran, Pascal) είτε μέσα από μια γλώσσα προγραμματισμού που δύναται να έχει αναπτυχθεί από τον εκάστοτε προμηθευτή, η οποία όμως θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας επαναληπτικών βρόχων καθώς και χρήσης των απαραίτητων μαθηματικών συναρτήσεων και λογικών τελεστών. Ταυτόχρονα θα υπάρχει σε πραγματικό χρόνο (λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο) η δυνατότητα συνδυασμένης επεξεργασίας όλων των πληροφοριών που θα λαμβάνονται μέσω των ανιχνευτών, λήψης αποφάσεων και προώθησης εντολών προς τους φωτεινούς σηματοδότες, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις όπως προβλέπονται στη μελέτη Χειροκίνητα μέσω του χειριστηρίου Όσοι από τους χρήστες έχουν πρόσβαση στο χειριστήριο του ρυθμιστή θα μπορούν, χωρίς την ανάγκη χρήσης άλλου εξοπλισμού, να επιλέγουν και να εκτελούν χειροκίνητα ένα κατάλληλο, προκαθορισμένο από τη μελέτη, «χειροκίνητο» πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης, το οποίο θα είναι ήδη αποθηκευμένο στη μνήμη του ρυθμιστή. Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν οριστεί εκ των προτέρων σημεία «στάσης» του κύκλου ανά φάση, στα οποία θα σταματά η εξέλιξη του προγράμματος. Ο χρήστης, με το πάτημα συγκεκριμένου Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 7 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου... 7 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης... 7 2 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Mondo Security

Η Εταιρία Mondo Security Η Εταιρία Mondo Security Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM) Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος συναγερμού (OS-Vision) Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935

Διαβάστε περισσότερα