Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ 1

2 Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές των µονάδων Οικιακής Οθόνης, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες συσκευές του συστήµατος τηλεµέτρησης της ΕΗ. Η οικιακή οθόνη είναι µία συσκευή η οποία προβάλλει πληροφορίες σχετικές µε το σύστηµα τηλεµέτρησης και, για παράδειγµα, θα απεικονίζει πληροφορίες όπως η τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας, ιστορικότητα καταναλώσεων, στατιστικά στοιχεία, καθώς και µηνύµατα από τη ΕΗ και πιθανώς εναλλακτικούς προµηθευτές. Αποτελεί ένα εύχρηστο µέσο µε το οποίο οι καταναλωτές θα µπορούν να επικοινωνήσουν µε το σύστηµα τηλεµέτρησης. Προορίζεται να τοποθετείται σε εξαιρετικά ορατό και προσιτό σηµείο της οικίας του πελάτη, π.χ. στην κουζίνα ή στο χωλ. Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση εντός του οικιακού περιβάλλοντος και να είναι εγκεκριµένη ως CE. Θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να µην παρουσιάζει κίνδυνο για οποιοδήποτε άτοµο, συµπεριλαµβανοµένου του καταναλωτή και του µηχανικού εγκατάστασης. ε θα πρέπει να υπάρχουν αιχµηρά άκρα, σηµεία ή κενά που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της συντήρησης ή της κανονικής καθηµερινής λειτουργίας από τον καταναλωτή. Όλα τα τµήµατα και οι συνδέσεις που µπορούν να εκτεθούν σε τάση πάνω από 50V σε σχέση µε τη γη, θα πρέπει να είναι µονωµένα και προστατευµένα για την αποφυγή ακούσιας επαφής από τον καταναλωτή ή τον µηχανικό εγκατάστασης. Η Οθόνη θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί εντός θερµοκρασιακού εύρους -25 C και 55 C. Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένη ώστε να παρέχει το βαθµό προστασίας, ως ελάχιστη απαίτηση, του IP52. Παροχή Ρεύµατος και µπαταρίες Η οθόνη θα πρέπει να λειτουργεί σε χαµηλή τάση µε εξωτερικό µετασχηµατιστή µέσω ενσωµατωµένου βύσµατος. Είναι επιθυµητό να τροφοδοτείται και από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, π.χ. θύρα USB. Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να περιλαµβάνει εφεδρική µπαταρία/υπερπυκνωτή που θα καθιστά δυνατή τη λειτουργία της επί 72 ώρες, σε περίπτωση που το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι διαθέσιµο. Η οθόνη θα πρέπει να παρέχει ένδειξη της χωρητικότητας της µπαταρίας και ένα προειδοποιητικό µήνυµα, όταν έχει αποµείνει το 10% της ζωής της µπαταρίας. Στην περίπτωση χρήσης µπαταριών θα πρέπει να µπορούν να αλλαχθούν χωρίς να απαιτείται πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο τµήµα της οικιακής οθόνης. 2

3 Λειτουργικότητα Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µε το µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας µε τεχνολογία αξιόπιστη για αποστάσεις που συναντώνται σε πολυόροφα κτίρια (> 30 m). Θα πρέπει επίσης να µπορεί να λαµβάνει και να εµφανίζει µηνύµατα από το κεντρικό σύστηµα ΑΜΜ-MDM και να επιστρέφει "Ναι / Όχι" απαντήσεις ή/και πρόσθετα µηνύµατα. Όλες οι επικοινωνίες µε το µετρητή θα πρέπει να γίνονται µέσα στα πλαίσια ασφαλών, κρυπτογραφηµένων πρωτοκόλλων. Η οθόνη θα πρέπει να παράγει ηχητικό σήµα καθώς και ευανάγνωστο οπτικό µήνυµα, όταν ένα καθορισµένο ποσοστό του φορτίου έχει ξεπεραστεί και θα πρέπει να είναι δυνατή η σίγαση του ήχου από τον καταναλωτή. Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να διαµορφώσει το δικό του προειδοποιητικό όριο φορτίου. Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας για τον καταναλωτή επιτρέποντας λειτουργίες όπως προ-πληρωµή κλπ. Η οθόνη θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνατότητα προβολής όλων των πρόσθετων πληροφοριών που χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη του λογαριασµού του καταναλωτή. Κάθε κατηγορία µηνυµάτων θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιµετωπίζεται αναλόγως. Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα για "Καλά Χριστούγεννα" µπορεί να διαγράφεται µετά από δύο µέρες. Για ορισµένες κατηγορίες µηνυµάτων, η οικιακή οθόνη θα πρέπει να είναι σε θέση να δέχεται την παρέµβαση του καταναλωτή µε το πάτηµα ενός κουµπιού που επιβεβαιώνει την αποδοχή ενός µηνύµατος. Μέχρι την αποδοχή του µηνύµατος από τον καταναλωτή, πρέπει να διατηρείται και να εµφανίζεται η ένδειξη "Αδιάβαστο Μήνυµα " ή κάτι ανάλογο. Ορισµένες κατηγορίες µηνύµατος θα πρέπει να προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης / PIN. Παραδείγµατα τέτοιων µηνυµάτων είναι (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά): ιαθεσιµότητα νέου λογαριασµού Ιστορικό πληρωµών και λεπτοµέρειες Τα παραδείγµατα των µηνυµάτων που δε θα πρέπει να προστατεύονται µε κωδικό πρόσβασης είναι (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) Εορταστικοί χαιρετισµοί Ειδικές προσφορές Προειδοποίηση για προγραµµατισµένες διακοπές ρεύµατος Μεταβολές στα τιµολόγια ενέργειας κ.λπ. 3

4 Η οθόνη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποθηκεύει τα µηνύµατα πριν από την εµφάνισή τους. Θα πρέπει επίσης να αποθηκεύει την ηµεροµηνία στην οποία τα µηνύµατα θα γίνουν ορατά, ενώ µέχρι εκείνη τη στιγµή το µήνυµα θα παραµένει κρυµµένο. Σηµείωση: Αυτό επιτρέπει σε ένα µήνυµα που συνδέεται µε µια αλλαγή στη χρέωση να παραµένει αόρατο µέχρι τη στιγµή που η αλλαγή τίθεται σε ισχύ. Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνει, να αποθηκεύει και να ανανεώνει τα στοιχεία του συστήµατος µέτρησης, καθώς και πληροφορίες πληρωµών από τον προµηθευτή, ως εξής: Στοιχεία οικιακής οθόνης: αριθµό µοντέλου, αριθµό σειράς. Στοιχεία µετρητή: αριθµό παροχής, αριθµό σειράς, αριθµό οικιακού δικτύου µε το οποίο είναι συνδεδεµένος. Τα στοιχεία της ΕΗ και τα στοιχεία επικοινωνίας του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών Κατάσταση διακοπτικού στοιχείου on/off του µετρητή Πρόγραµµα πληρωµών καταναλωτή Ηµεροµηνίες πληρωµής Ιστορικό πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγών για τις πέντε τουλάχιστον τελευταίες συναλλαγές εδοµένα παραγωγής από µετρητές παραγωγών (πχ. Φωτοβολταικά). Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει την ισχύ του σήµατος του οικιακού δικτύου µε το οποίο είναι συνδεδεµένη. Σε περίπτωση που η ισχύς του σήµατος είναι αδύναµη ώστε να µην επιτρέπει την αξιόπιστη επικοινωνία, θα πρέπει να εµφανίζει προειδοποιητικά µηνύµατα σε συνδυασµό µε οδηγίες προς τον καταναλωτή να µετακινήσει την οθόνη σε διαφορετικό σηµείο στο χώρο. Σε περίπτωση απώλειας της παροχής ή/και της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι δυνατή η πλήρης αποκατάσταση και αυτόµατη επανασύνδεση της οθόνης µε το σύστηµα. Η οθόνη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εµφάνισης της τοπικής ώρας, µε βάση την οποία και θα πρέπει να συγχρονίζεται. Η οθόνη θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί µε µετρητές διαφόρων κατασκευαστικών Οίκων. Απεικόνιση Η απεικόνιση των πληροφοριών θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι ενδείξεις πρέπει να είναι σαφείς, ευανάγνωστες, εύκολο να κατανοηθούν και: Οι αλφαριθµητικού τύπου χαρακτήρες θα πρέπει να έχουν διαστάσεις κατάλληλες για την ανάγνωση από απόσταση περίπου ενός µέτρου. Θα πρέπει να είναι δυνατή η σωστή και καθαρή ανάγνωση από γωνία 45 οριζοντίως και 22 καθέτως. 4

5 Η οθόνη θα πρέπει να προσφέρει βελτιωµένη ορατότητα σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού π.χ. οπίσθιο φωτισµό. Προς όφελος της διάρκειας ζωής της µπαταρίας, θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες που περιορίζουν την εξάντληση της µπαταρίας. Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα απεικόνισης γραφικών µε ανάλυση τουλάχιστον 600 x 400 pixels. Ως ελάχιστη απαίτηση, η οικιακή οθόνη θα πρέπει να εµφανίζει: Ένα προεπιλεγµένο µήνυµα που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία επαφής της ΕΗ, συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ένα λογότυπο. Το προκαθορισµένο λογότυπο θα είναι αυτό της ΕΗ. Μια µέθοδο µε την οποία ο καταναλωτής µπορεί να προσδιορίσει το τρέχον ιστορικό χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. o Σηµείωση: Αυτό µπορεί να γίνει µε απλές γραφικές παραστάσεις (ραβδογράµµατα), και µε χρήση πρόσθετων κόκκινων/πορτοκαλί/πράσινων LEDs κλπ. Την κατάσταση του διακοπτικού στοιχείου on/off του µετρητή Η οικιακή οθόνη πρέπει επίσης να µπορεί να εµφανίζει: Πληροφορίες για τον λογαριασµό, συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών που πιθανόν να εκκρεµούν Κόστος της ενέργειας σε πραγµατικό χρόνο (εκφραζόµενο σε λεπτά/ώρα σε τρέχοντα ρυθµό χρήσης/εξαγωγής) Την τρέχουσα µέση ηµερήσια/εβδοµαδιαία/µηνιαία/τριµηνιαία τιµή της ενέργειας για κατανάλωση ή παραγωγή. Το προφίλ κατανάλωσης σε διάφορες χρονικές περιόδους (π.χ. σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία τριµηνιαία βάση, ετησίως) Τις εκποµπές CO 2 Τα µηνύµατα προς τους καταναλωτές από τη ΕΗ. Οι προδιαγραφές της οθόνης σχετικά µε αυτού του είδους τα µηνύµατα έχουν ως εξής: o Η οθόνη θα πρέπει να έχει επαρκή χαρακτήρες για να καταστεί δυνατή η εµφάνιση ενός αρχικού µηνύµατος 82 χαρακτήρων που θα εµφανίζονται χωρίς την ανάγκη για µετακίνηση o Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να διαθέτει µία λειτουργία µε την οποία ο καταναλωτής θα µπορεί να αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής των εν λόγω µηνυµάτων. o Το αποδεικτικό παραλαβής θα έχει τη µορφή «ΝΑΙ/ΟΧΙ/Clear" απαντήσεων που θα πρέπει να επιστρέφονται στη ΕΗ. o Η οθόνη θα πρέπει να αποθηκεύει τουλάχιστον τα τελευταία πέντε µηνύµατα. Όταν ένα µήνυµα απαιτεί απάντηση, θα παραµένει στην οθόνη επ' αόριστον µέχρι να δοθεί η απάντηση. Την κατάσταση του ορίου του φορτίου, αν είναι ενεργό/ανενεργό, ανεξάρτητα από το αν καταναλώνει ή όχι ρεύµα. Την ενέργεια που καταναλώνεται ως ποσοστό ή κλάσµα του ορίου του φορτίου Τη συνολική αξία της εξερχόµενης ενέργειας 5

6 Τη θερµοκρασία περιβάλλοντος µέσα στο σπίτι του καταναλωτή Μια εκτίµηση ή πρόβλεψη του επόµενου λογαριασµού σε ευρώ µε βάση την ηµερήσια κατανάλωση και περίοδο χρέωσης Την τρέχουσα χρέωση σε σχέση µε τον προηγούµενο λογαριασµό και το µέσο κόστος κατά την περίοδο χρέωσης Το προφίλ των στοιχείων κόστους. Η οικιακή οθόνη θα πρέπει επίσης να εµφανίζει τα ακόλουθα µηνύµατα τα οποία λαµβάνει από τα µηχανογραφικά συστήµατα των προµηθευτών (billing) διαµέσου του κεντρικού συστήµατος: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας πληρωµής Προειδοποιήσεις ότι η παροχή µπορεί να διακοπεί σε περίπτωση που δεν τακτοποιηθεί η πληρωµή Επιβεβαίωση και αποδοχή της πληρωµής κ.λπ. Σε όλες τις περιπτώσεις, η οθόνη θα πρέπει να είναι σε θέση να εµφανίζει ιστορικό πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών πληρωµής ή πιστωτικών ποσών, για τις τελευταίες πέντε πληρωµές. Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και αναγραφής του ιστορικού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά, τουλάχιστον, τους τελευταίους 24 µήνες. Επίσης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης της τωρινής χρέωσης µε αυτές των προηγούµενων δύο περιόδων. Όταν αναγράφονται τα προφίλ του ιστορικού κατανάλωσης, πρέπει να είναι δυνατή η αποθήκευση και εµφάνιση της κατανάλωσης, ανά διαφορετικές χρονικές περιόδους τουλάχιστον για ωριαία χρονικά διαστήµατα των προηγούµενων επτά ηµερών. Η οθόνη θα πρέπει να αναγράφει το κόστος της ενέργειας. Το κόστος θα πρέπει να απεικονίζεται χρησιµοποιώντας το σωστό σύµβολο νοµίσµατος ( ). Όταν απαιτείται πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό πληροφοριών, η οθόνη θα πρέπει να προσφέρει ένα µέσο για εύκολη πλοήγηση των µηνυµάτων. Η συσκευή θα πρέπει να περιλαµβάνει βασικές οδηγίες χρήσης για ασφάλεια και για αποκατάσταση της λειτουργίας της. 6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL HoMan_Portal-BA-el-17 Έκδοση 1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2690

Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Αφαίρεση της κάρτας SIM 5 Τοποθέτηση κάρτας microsd 5 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold

Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold 9216128 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Φόρτιση της µπαταρίας 5 Κεραία 6 Ακουστικά 6 Μαγνήτες και

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κοινόχρηστη µνήµη 6 Κωδικοί πρόσβασης 6 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Πλήκτρα και µέρη 6 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 7 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου... 7 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης... 7 2 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Τεύχος 1.3 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Πλήκτρα και µέρη 6 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2730 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 2730 classic Οδηγός χρήσης Nokia 2730 classic 9217080 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Τοποθέτηση κάρτας microsd 5 Αφαίρεση της κάρτας microsd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα