Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :"

Transcript

1 Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής κατανάλωσης των διαμερισμάτων του κτηριακού συγκροτήματος. Οι μετρητές αυτοί θα είναι ανεξάρτητοι από τους μετρητές που θα χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για τιμολόγηση και θα είναι τοποθετημένοι μετά τους μετρητές της ΔΕΗ (και άρα στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού). Το σύστημα δεν θα διασυνδεθεί με το αντίστοιχο Κέντρο Τηλεμέτρησης της ΔΕΗ Α.Ε., αντίθετα θα αναπτυχθεί ως ένα απλό ανεξάρτητο σύστημα που θα συλλέγει τις μετρήσεις και στην συνέχεια θα ενημερώνει μία βάση δεδομένων. Επιπλέον θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή Internet (web server) μέσω της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα στο ΚΑΠΕ και στον καταναλωτή (με περιορισμούς) να ανατρέχουν σε ιστορικά δεδομένα. Εναλλακτικά θα είναι επιθυμητό μέσω μίας οθόνης εγκατεστημένης εντός της οικίας να δίδεται στον καταναλωτή πρόσβαση στα δεδομένα του. Η οθόνη αυτή θα επικοινωνεί μέσω του οικιακού τοπικού δικτύου με τον ηλεκτρονικό μετρητή. Μετρητές Οι μετρητές θα πρέπει να είναι τυπικοί μονοφασικοί ηλεκτρονικοί μετρητές που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές εταιρίες ηλεκτρισμού για την τιμολόγηση. Βασική απαίτηση είναι η ακρίβεια του οργάνου να είναι αντίστοιχη με αυτήν που ορίζει η ΔΕΗ. Οπότε οι μετρητές πρέπει να φέρουν τις σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σημάνσεις, απαραίτητα δε το σήμα πιστότητας CE και θα πρέπει να είναι κλάσης Α, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ (Όργανα Μέτρησης) και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 521 / τεύχος Β / , Αριθμ. Φ2 1393). Τέλος οι μετρητές αυτοί θα πρέπει να περάσουν από τα αντίστοιχα εργαστήρια της ΔΕΗ για πιστοποίηση της κλάσης τους και των χαρακτηριστικών. Το μετρητικό σύστημα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας για απ ευθείας σύνδεση στο δίκτυο. Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Ονομαστική τάση 230V. Μέγιστη ένταση 60 Α ή μεγαλύτερη. Λειτουργία σε συχνότητα δικτύου 50Hz και με ζώνη διακύμανσης ±5%. Μέτρηση Ενεργού εισερχόμενης, εξερχόμενης ενέργειας και Άεργο ενέργειας ανά τεταρτημόριο. 1

2 Καταγραφή καμπυλών φορτίου για τις ενέργειες. Οι ωριαίες καμπύλες φορτίου θα πρέπει να αποθηκεύονται τουλάχιστον για τις τελευταίες 90 ημέρες. Τέσσερις τιμολογιακές ζώνες (ταρίφες). Ένδειξη ενέργειας στην οθόνη σε 7-ψηφία, από τα οποία το ένα θα να είναι δεκαδικό. Ημερολογιακό χρονοδιακόπτη, ο οποίος να δημιουργεί σήματα για να αλλάξει τις τιμολογιακές ζώνες. Το ημερολόγιο πρέπει να υποστηρίζει δίσεκτα έτη και αλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας, καθώς επίσης θα πρέπει να μπορούν να προγραμματισθούν και διαφορετικοί μήνες, ημέρες, ώρες. Κλάση ακρίβειας A (κλάση 2). Οθόνη για ενδείξεις : - Μετρούμενης εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας (KWh). - Τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας. - Τρέχουσας τιμολογιακής ζώνης. Οι ενδείξεις στην οθόνη θα εναλλάσσονται αυτόματα. Πινακίδα που θα παρέχει τις εξής πληροφορίες: - Ονομαστικό και μέγιστο ρεύμα, ονομαστική τάση, συχνότητα και σταθερά του μετρητή. - Όνομα του κατασκευαστή, έτος κατασκευής και τύπο του μετρητή. - Το σύμβολο CE για συμβατότητα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. - Τον σειριακό αριθμό του Μετρητή. - Τους κωδικούς των μετρούμενων μεγεθών (Obis codes) που χρησιμοποιούνται. Αυτονομία για την λειτουργία του εσωτερικού ρολογιού για τουλάχιστον 2 έτη χωρίς ο μετρητής να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Ο μετρητής πρέπει να είναι σύμφωνος με το ΕΝ/IEC 62053, ΕΝ (IEC 61036). Σε περίπτωση συνεχούς έλλειψης τάσεως, η Non Volatile (EEPROM) μνήμη του μετρητή πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριών και μετά παρέλευση 10 ετών χωρίς τη βοήθεια εφεδρικής παροχής. Δίοδο ελέγχου (LED DIODE) με αναγεγραμμένη την σχέση παλμών /KWh. Θύρα επικοινωνίας RS485 ή θύρα RJ45 female (10/100Mbps) για την σύνδεση του με καλώδιο Ethernet ή άλλη, ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας του μετρητή με το κέντρο τηλεμέτρησης, αλλά και της επικοινωνίας των μετρητών μεταξύ τους. Η Θύρα επικοινωνίας RS485 θα υποστηρίζει επικοινωνία με ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 9600 bps. Οπτική θύρα, για σύνδεση μέσω καλωδίου με υπολογιστή για την παραμετροποίηση του μετρητή με το αντίστοιχό λογισμικό του κατασκευαστή, που να υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS/COSEM ή IEC (IEC 61107). Να υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS/COSEM. Θερμοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας μεταξύ 25 ο C και +55 ο C. Να λειτουργεί απρόσκοπτα σε υγρασία έως 75% (IEC ). Να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περίπτωση αντίστροφης τροφοδοσίας της φάσεως και του ουδετέρου. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου εμπρόσθιας συνδέσεως και θα διαθέτουν ανυψωμένα μονωτικά διαφράγματα ώστε να παρέχουν προστασία από τυχαίο 2

3 βραχυκύκλωμα, μεταξύ φάσεων και ουδετέρου κατά την εργασία σύνδεσης ή αποσύνδεσης του μετρητή. Οι ακροδέκτες θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης πολύκλωνου καλωδίου ελάχιστης διατομής 4mm 2 και μέγιστης διατομής 35mm 2. Επίσης το κάλυμμα των ακροδεκτών θα πρέπει να σφραγίζεται, έτσι ώστε κάθε εσωτερική επέμβαση στους ακροδέκτες να προϋποθέτει παραβίαση των σφραγίδων του καλύμματος, ενώ η θέση των ακροδεκτών θα είναι σύμφωνα με το VDE Βαθμό προστασίας ΙP51 ή μεγαλύτερο, όπως καθορίζεται στο IEC Επιπλέον πρέπει να υποβληθούν: - Πρόγραμμα επιτόπου παραμετροποίησης. - Οδηγίες Λειτουργίας. - Οδηγίες εφαρμογής. - Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου από αναγνωρισμένο εργαστήριο (που διαθέτει ISO ), σύμφωνο με το IEC και IEC Πιστοποιητικό συμβατότητας με DLMS/CΟSEM, σχετικά με το πρωτόκολλο επικοινωνίας, που έχει εκδοθεί είτε από το DLMS User Association είτε από εργαστήριο που αναφέρεται στην ιστοσελίδα: - Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής των ζητούμενων μετρητικών συστημάτων, το οποίο να αναφέρεται συγκεκριμένο σε «Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Παραγωγή Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας». Nα χορηγηθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής του. Για την επικοινωνία με το κέντρο Τηλεμέτρησης μπορεί να επιλεγεί τόσο η χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είτε IP based επικοινωνία (βλέπε επικοινωνία κέντρου Τηλεμέτρησης). Για την τοποθέτηση του μετρητή θα πρέπει να μεριμνήσει ο προμηθευτής/ανάδοχος ώστε να καλύπτονται πλήρως όλοι οι ελληνικοί κανονισμοί ασφαλείας ειδικά αν πρόκειται να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο (εντός κιβωτίου). Οικιακή Οθόνη Η οικιακή οθόνη είναι μία συσκευή η οποία θα προβάλλει πληροφορίες σχετικές με το σύστημα Τηλεμέτρησης και, για παράδειγμα, θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η κατανάλωση ενέργειας, τιμολογιακή ζώνη, και μηνύματα από το διαχειριστή του συστήματος. Η οικιακή οθόνη θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση εντός του οικιακού περιβάλλοντος και να είναι εγκεκριμένη ως CE. 3

4 Τοπικό οικιακό δίκτυο Το Οικιακό Δίκτυο, στην συγκεκριμένη περίπτωση θα επιτρέπει την επικοινωνία του ηλεκτρονικού μετρητή και της Οικιακής Οθόνης (Ιn-Home Display - IHD) της συσκευής. Συγκεκριμένα, το Οικιακό Δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή μηνυμάτων στους πελάτες (ενεργειακές πληροφορίες) και ανακοινώσεων μέσω της Οικιακής Οθόνης (Ιn- Home Display - IHD) της συσκευής. Για την επιλογή της τεχνολογίας του Τοπικού Οικιακού Δικτύου θα πρέπει να μεριμνήσει ο προμηθευτής/ανάδοχος ώστε να καλύπτονται πλήρως όλοι οι ελληνικοί κανονισμοί και πρότυπα. Κέντρο Τηλεμέτρησης Το σύστημα θα είναι κατάλληλο για την συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των μετρητικών δεδομένων. Το σύστημα θα είναι ανεξάρτητο από το Κέντρο Τηλεμέτρησης της ΔΕΗ. Επιπλέον θα υποστηρίζει τον μικρό αριθμό καταναλωτών που ανήκουν στο πρόγραμμα «Πράσινες γειτονιές», οπότε προφανώς οι υπολογιστικές απαιτήσεις δεν είναι σημαντικές. Επικοινωνία Το Κέντρο Τηλεμέτρησης θα πρέπει να συλλέγει τα δεδομένα από τους μετρητές ανά 15 λεπτά. Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα ακόλουθα δίκτυα για την επικοινωνία με τους μετρητές και τη συλλογή των δεδομένων τους: PSTN-ISDN ISDN GSM 900/GPRS GSM 1800/GPRS GPRS TCP/IP, ADSL, SHDSL Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες ανάγνωσης των μετρητών βασισμένη στα γνωστότερα σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως το DLMS. Συλλογή Μετρήσεων- Βάση Δεδομένων Τα δεδομένα από τους μετρητές θα πρέπει να καταχωρούνται σε σχεσιακή βάση δεδομένων προκειμένου να είναι εύκολη η επεξεργασία τους. Επιπλέον η βάση θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των δεδομένων τετάρτου τουλάχιστον για χρονικό ορίζοντα τριών ετών και θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά ODBC προκειμένου να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτήν από εξωτερικές εφαρμογές. Τέλος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της αυτοματοποιημένης εξαγωγής των δεδομένων σε μορφή XML ή ASCII. 4

5 Web Server Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα από το διαδίκτυο, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού και κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν: Ο κάθε πελάτης για την καμπύλη φορτίου του και τα τιμολογιακά δεδομένα του. Συμμετέχοντες φορείς στην αγορά ενέργειας. Πρόσθετο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που δεν ανήκει στους χειριστές του συστήματος. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΚΑΠΕ Ειδική εφαρμογή πρέπει να προβλεφθεί για την πρόσβαση του πελάτη και των εμπλεκόμενων φορέων σε δεδομένα ποιότητας ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην εφαρμογή αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δείκτες SAIDI, SAIFI ανά μετρητικό σημείο, γεωγραφική περιοχή κ.α. Το λογισμικό θα είναι εγκατεστημένο σε διαφορετικό υπολογιστή για λόγους ασφαλείας και θα παρέχει πρόσβαση στους χρήστες βάσει κωδικών πρόσβασης. Ανάλογα με τα επίπεδα πρόσβασης που θα παρέχονται στους χρήστες, αυτοί θα μπορούν να : Παρακολουθούν τα καταχωρημένα δεδομένα Να απεικονίζουν σε γραφικές παραστάσεις τις καμπύλες φορτίου και τα δεδομένα ποιότητας τροφοδότησης Να λαμβάνουν δεδομένα σε τυποποιημένη μορφή Το σύστημα θα είναι σε θέση να αποστέλλει μηνύματα στους χρήστες της εφαρμογής Web. Είναι υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνήσει ώστε ο εξοπλισμός να έχει την κατάλληλη υπολογιστική ισχύ και εύρος δικτύου, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί την ταυτόχρονη πρόσβαση μεγάλου πλήθους πελατών στην Web εφαρμογή, χωρίς να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Τηλεμέτρησης. Ασφάλεια Το Κέντρο Τηλεμέτρησης και η εφαρμογή για πρόσβαση στα δεδομένα από το διαδίκτυο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα προστασίας: Από φυσικές απειλές (υψηλή θερμοκρασία, υπέρταση, διακοπή τροφοδοσίας). Από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Από κακόβουλες ενέργειες χρηστών του διαδικτύου. Από λανθασμένες ενέργειες των χρηστών του. 5

6 Για τους παραπάνω λόγους το Κέντρο Τηλεμέτρησης και όλα τα τελικά σημεία που συνδέονται με το σύστημα, το λειτουργικό εξοπλισμό και τις συσκευές,, πρέπει να διαθέτουν όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας όπως: UPS, Firewall, Backup, antivirus, σύστημα επιτήρησης των συνθηκών λειτουργίας του κέντρου (τάση τροφοδοσίας, θερμοκρασία, υγρασία κλπ.), καθώς και ειδοποίηση του διαχειριστή (με αποστολή SMS, e- mail κλπ) σε περίπτωση προβλήματος. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει τα δεδομένα του και σε περιπτώσεις ανθρωπίνων λαθών (Δυνατότητα επαναφοράς δεδομένων σε περιπτώσεις λάθους χειρισμών διαγραφών). 6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ GR - 267 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 26.04.2010 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ GR- 267 /26.4.2010 / ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 7 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου... 7 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης... 7 2 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1. 2. Χώρος εγκατάστασης μετρητικής διάταξης παραγωγής - Κριτήρια επιλογής... 2

Περιεχόμενα. 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1. 2. Χώρος εγκατάστασης μετρητικής διάταξης παραγωγής - Κριτήρια επιλογής... 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Περιεχόμενα 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1 2. Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003145920 2015-10-09

15PROC003145920 2015-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3 Προδιαγραφές μετρητών και μετρήσεις μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786 «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισης του» ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003141690 2015-10-09

15PROC003141690 2015-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (P.L.C.) Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΛΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ GR - 72Γ / 30.11.2001 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα