Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, που πραγματοποιήθηκε και του προσδιορισμού της Γενικής Στρατηγικής του Δήμου, των βασικών κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων, στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με την εξειδίκευση των Αξόνων Ανάπτυξης σε Μέτρα, τα οποία με την σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της Β φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. 2

3 2. ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στα πλαίσια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Γενική Στρατηγική του Δήμου εκφράζεται μέσα από του Άξονες Ανάπτυξης. Κάθε ένας από τους Άξονες Ανάπτυξης εξειδικεύεται σε Μέτρα και κάθε Μέτρο σε Στόχους οι οποίοι με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Οι Άξονες Ανάπτυξης είναι οι εξής: 2.1 Συνοπτική Αναφορά στους Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα συμπεριλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την βελτίωση των τοπικών υποδομών. Επίσης στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού - δασικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας περιέχει δράσεις που αφορούν θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων (ύδρευσης / άρδευσης / αποχέτευσης / όμβριων υδάτων), διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, εξοικονόμησης ενέργειας, πολιτικής προστασίας καθώς επίσης και θέματα καθαριότητας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παράλληλα, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που αφορά την προστασία και ανάδειξη των ακτών του Δήμου Ευρώτα, την βελτίωση και επέκταση του οδικού και αγροτικού δικτύου, την βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών διαμερισμάτων και την αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων. 3

4 Επιπρόσθετα, εμπεριέχονται δράσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και της ανάπλασης των υφιστάμενων τοπικών υποδομών Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία-Πολιτισμός- Αθλητισμός Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής συνοχής προς τους δημότες του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ή και στην αγορά εργασίας. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε δραστηριότητες που εμπλέκεται ο Δήμος, καθώς επίσης και δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου και βελτίωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Περιέχονται επίσης δράσεις σχετικά με την διοργάνωση και συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάπτυξη του θεσμού της αδελφοποίησης καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου του εθελοντισμού Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα εμπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των κατοίκων και κυρίως των νέων συμπολιτών μας καθώς και την προώθηση του πρωτογενή (γεωργία- κτηνοτροφία μελισσοκομία αλιεία) και δευτερογενή τομέα παραγωγής. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης και τη διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα από την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ομάδων σε θέματα 4

5 εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παράλληλα, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής του Δήμου, καθώς επίσης και την διαρκή ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής σε θέματα και εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Εξετάζονται επίσης δράσεις για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, την ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος και εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και δράσεις για την ενημέρωση των επιχειρηματιών / επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού (π.χ. σε θέματα ποιότητας εξυπηρέτησης, διασφάλισης ποιότητας, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005) και την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. Πρέπει να κατανοηθεί επιτέλους από την Πολιτεία ότι η Λακωνία και ειδικότερα ο Δήμος Ευρώτα αποτελεί το «Νότο του Νότου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων ως οργανισμών. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της Οργανωτικής Δομής (Organization Structure) του Δήμου, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των Δημοτών στις διεργασίες του Δήμου (π.χ. συμμετοχικός προϋπολογισμός, μέτρηση ικανοποίησης δημοτών, διαχείριση παραπόνων δημοτών, SERVQUAL) και 5

6 γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος εξετάζονται δράσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας (efficiency) και της αποτελεσματικότητας (effectiveness) των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Η πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών ΤΕΙ θα έχει αλληλοτροφοδοτούμενη επίδραση με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αξιοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για ένταξη και συμμετοχή ανέργων. Όσο και αν διαφωνούμε στον τρόπο ελαστικών σχέσεων εργασίας οφείλουμε στηρίζοντας τα δικαιώματα εργαζομένων και ανέργων να συμμετάσχουμε σε όλες τις δράσεις. 2.2 Ιεράρχηση και συνοπτικός προγραμματισμός δράσεων Στον παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2012, 2013 και Συγκεκριμένα, Α) Αναγράφονται επιγραμματικά, οι δράσεις ανά γενικό στόχο, Β) Ιεραρχούνται οι δράσεις σε Α, Β και Γ προτεραιότητας, συνυπολογίζοντας την κρισιμότητά τους, την χρονική τους αλληλουχία και την δυνατότητα αντιμετώπισής τους από οικονομική άποψη Γ) Επιχειρείται χρονοπρογραμματισμός της δράσης ενέργειας Δ) Επιχειρείται κοστολόγηση των δράσεων Ε) Αναγράφεται η πηγή χρηματοδότησης της κάθε δράσης, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου. 6

7 Σημειώνεται ότι όπου ως πηγή χρηματοδότησης αναφέρονται οι «Δημοτικοί Πόροι», εννοούνται όλοι οι πιθανοί πόροι του Δήμου από τα τακτικά του έσοδα. 7

8 Μέτρο 1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικός στόχος 1.1.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Αρµόδια Υπηρεσία: Κοινωφελής Επιχείρηση Κωδικός ράσεις Λειτουργία Γεωργικού - Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικός στόχος 1.1.2: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Ιεράρχηση Α Υπηρεσία υλοποίησης Κοινωφελής Επιχείρηση Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Χ Χ Χ Πηγή χρηµατοδότησης Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Αναβάθµιση - Βελτίωση λειτουργιών & πιστοποίηση του φυτοπαθολογικού ινστιτούτου Α Κοινωφελής Επιχείρηση Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ LEADER Πηγή χρηµατοδότησης Ανάπλαση, ηλεκτροφωτισµός και υποδοµές αποχέτευσης πεζοδροµίων εθνικής οδού εντός σχεδίου πόλεως οικισµού Βλαχιώτη A Τεχνική Χ ΘΗΣΕΑΣ 8

9 Εκπόνηση Μελέτης - αξιοποίηση δηµοτικών κτιρίων και γηπέδων για εγκατάσταση πάνελ - φωτοβολταϊκά Α Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ Ι ΙΑ Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού,οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων ήµου Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Εκπόνηση Μελέτης - αξιοποίηση δηµοτικού φωτισµού µε τεχνολογία LED Α Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ Ι ΙΑ Εκπόνηση Μελέτης - αντικατάσταση φωτιστικών στα δηµοτικά κτίρια και σχολεία για εξοικονόµηση ρεύµατος Α Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ Ι ΙΑ Η εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη Β Τεχνική Χ Χ Αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων - δηµοτικών εκτάσεων για την εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούνται από ΥΠΕΚΑ & ΕΣΠΑ ( HELIOS) Α Τεχνική Οικονοµική Χ Χ Χ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικός στόχος 1.1.3: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρµόδια Υπηρεσία: Κοινωφελής Επιχείρηση Κωδικός ράσεις Ιεράρχηση Υπηρεσία υλοποίησης Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης 9

10 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (π.χ. ιοργάνωση ηµερίδων ή εκδηλώσεων ενηµέρωσης προστασίας του περιβάλλοντος σε µαθητές) Α Κοινωφελής Επιχείρηση Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Εθελοντικές δράσεις που αποσκοπούν στη µαζική συµµετοχή των πολιτών σε θέµατα ενδιαφέροντος του ήµου Α Κοινωφελής Επιχείρηση Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικός στόχος 1.1.4: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, Οικονοµική Υπηρεσία Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Εκπόνηση µελετών σχετικά µε την ανάπλαση/διαµόρφωση του παραλιακού µετώπου και την ένταξη του στο τουριστικό προϊόν Γ Τεχνική Χ Χ Ι ΙΑ Κατασκευή έργων ανάπτυξης - ανάπλασης των παραλιών του ήµου Γ Τεχνική Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Νοµιµοποίηση του υπάρχοντος αλιευτικού καταφυγίου στον Αη- Γιαννάκη και βελτίωση των υποδοµών του A Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ Αξιοποίηση των δηµοτικών εκτάσεων στην παραλία Έλους Β Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ 10

11 Αξιοποίηση θέσεων δηµιουργίας καντινών A Τεχνική Χ Χ χ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικός στόχος 1.1.5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Αντιπληµµυρικά έργα και αποκατάσταση ζηµιών από φυσικές καταστροφές στις δηµοτικές/τοπικές κοινότητες Ιεράρχηση Υπηρεσία υλοποίησης Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Β Τεχνική Χ Χ Χ Πηγή χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ Ι ΙΑ Αντιπληµµυρική θωράκιση των προχωµάτων των οικισµών Έλους Ε Έλους & Λέηµονα Ε Σκάλας Α Τεχνική Χ Χ Χ Ταµείο Πυροπλήκτων ΕΣΠΑ Αντιπληµµυρικά έργα χειµάρρου Χανίων A Τεχνική Χ , ,36 ΘΗΣΕΑΣ Εκπόνηση µελέτης αντιπληµµυρικών έργων και διευθέτηση χειµάρρων και ρεµάτων ήµου Β Τεχνική Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Μελέτη και κατασκευή φραγµάτων ανάσχεσης για την επίτευξη της αντιπληµµυρικής θωράκισης των οικισµών Σκάλας - Λέηµονα - Αγ.Ταξιάρχες - Έλους και εµπλουτισµού του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα Β Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ. 11

12 Προµήθεια υδατοδεξαµενών πυρόσβεσης Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών Α Τεχνική Χ Χ Ι ΙΑ ιάνοιξη αγροτικών δρόµων και βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Προµήθεια υλικών επικοινωνίας ( ασύρµατοι, ραδιοζεύξεις, κλπ) για τη Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των ασικών Εκτάσεων του ήµου Β Τεχνική Χ Χ ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. Α Τεχνική Χ Χ Χ ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικός στόχος 1.1.6: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, Κοινωφελής Επιχείρηση Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE ιαχείρισης του ποταµού Ευρώτα Α Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ Συµµετοχή σε προγράµµατα για θέµατα περιβάλλοντος και προώθηση περιβαλλοντικής επιµόρφωσης για την υποβολή προτάσεων στις περιοχές NATURΑ Α Κοινωφελής Επιχείρηση Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ 12

13 Μέτρο 1.2: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.2: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός στόχος 1.2.1: ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, Γεωτεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσία Καθαριότητας Κωδικός ράσεις Υλοποίηση Ενεργειών Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης των ηµοτών σε Θέµατα Ανακύκλωσης και διαχειριστικού σχεδιασµού ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων και εξοικείωση τους µε το ολοκληρωµένο πρόγραµµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ("πόρτα - πόρτα") Εφαρµογή του ολοκληρωµένου προγράµµατος κοµποστοποίησης (κλειστού τύπου) - δεµατοποίησης υπολειµµατικού όγκου Προµήθεια ειδικών κάδων κοµποστοποίησης, κάδων για το πρόγραµµα ''πόρτα - πόρτα'' και συµβατικών κάδων Ιεράρχηση Α Υπηρεσία υλοποίησης Υπηρεσία Καθαριότητας Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Χ Χ Χ Ι ΙΑ Α Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ -Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Μελέτη διαχείρισης υπολειµµάτων φυτοπροστασίας και λιπάνσεων και υλικών παρελθούσης χρήσης από γεωργικές εργασίες Εκπόνηση µελέτης για τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του παραγόµενου compost από αστικά απορρίµµατα στη γεωργία Β Γεωτεχνική Χ Χ Β Γεωτεχνική Χ Χ Ι ΙΑ 13

14 Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Αποκατάσταση των ΧΑ Α του ήµου Ευρώτα Α Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ -Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ Εκπόνηση και Λειτουργία του διαχειριστικού προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων ήµου Ευρώτα (κοµποστοποίηση, δεµατοποίηση, κλπ.) Α Υπηρεσία Καθαριότητας Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.2: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός στόχος 1.2.2: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσία Καθαριότητας Ιεράρχηση Υπηρεσία Κωδικός ράσεις υλοποίησης ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.2: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός στόχος 1.2.3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Κατασκευή και λειτουργία βιολογικού καθαρισµού και δικτύων αποχέτευσης Σκάλας και Βλαχιώτη Α Τεχνική Χ Χ Χ , , , ΕΠΕΡΡΑΑ Π Ε 14

15 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο δ.δ. Γερακίου Α Τεχνική Χ ΕΣΠΑ Ι ΙΑ Εκπόνηση µελετών δικτύων αποχέτευσης λυµάτων και Βιολογικών, οικισµών ήµου Ευρώτα Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όµβριων υδάτων τοπικών - δηµοτικών κοινοτήτων ήµου Ευρώτα Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Προµήθεια εξοπλισµού και κατασκευή υποδοµών για την εγκατάσταση µίνι βιολογικών καθαρισµών οικισµών ήµου Ευρώτα Β Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ Ι ΙΑ Συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης λυµάτων (βιολογικός) στην Τ.Κ Γερακίου Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ 15

16 Μέτρο 1.3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γενικός στόχος 1.3.1: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, Γεωτεχνική Υπηρεσία Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύων ύδρευσης Τοπικών & ηµοτικών Κοινοτήτων ήµου Ευρώτα Α Τεχνική Υπηρεσία Περιφέρειας Χ Χ Χ ΕΣΠΑ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κροκεών A Τεχνική Χ ΘΗΣΕΑΣ Ύδρευση Καρίτσας Ε Γερονθρών Α Τεχνική Χ Ι ΙΑ Εκπόνηση µελέτης επάρκειας ύδατος και δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας και νερού από τη χρήση των υδρευτικών γεωτρήσεων Β Γεωτεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Προµήθεια δεξαµενών ύδρευσης Α Τεχνική Χ Ι ΙΑ Επισκευή, συντήρηση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ήµου Ευρώτα Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ 16

17 Εκπόνηση µελετών αντικαταστάσεων δικτύων ύδρευσης οικισµών ήµου Ευρώτα Α Τεχνική Χ Χ Χ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γενικός στόχος 1.3.2: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡ ΕΥΣΗ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, Γεωτεχνική Υπηρεσία Ιεράρχηση Υπηρεσία Κωδικός ράσεις υλοποίησης Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Προµήθεια δεξαµενών άρδευσης, επέκταση υφιστάµενων δικτύων άρδευσης και κατασκευή νέων Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Μελέτη κλειστών δικτύων άρδευσης ήµου Ευρώτα Γ Τεχνική Χ Χ ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ Μελέτη αξιοποίησης αρδευτικών γεωτρήσεων ήµου Ευρώτα Β Γεωτεχνική Χ Χ Μελέτη βελτίωσης αρδευτικού δικτύου Περιστερίου Μελέτη βελτίωσης αρδευτικού δικτύου Κροκεών Β Γεωτεχνική Χ Χ Β Γεωτεχνική Χ Χ

18 Μελέτη αξιοποίησης αρδευτικών γεωτρήσεων Μικρά Νιάτα ΤΚ Αγίου ηµητρίου Β Γεωτεχνική Χ Χ Μελέτη αξιοποίησης αρδευτικών γεωτρήσεων Κ. Μαρί ΤΚ Αγίου ηµητρίου Β Γεωτεχνική Χ Χ Μελέτη αξιοποίησης αρδευτικών γεωτρήσεων.ε. Κροκεών Β Γεωτεχνική Χ Χ Μέτρο 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικός στόχος 1.4.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Εκπόνηση Μελέτης αγροτικής οδοποιίας ήµου Σκάλας A Τεχνική Χ Ι ΙΑ Ασφαλτόστρωση δρόµου Καρίτσα - Μαρί (αποκατάσταση ζηµιών) A Τεχνική Χ ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΤΑ 18

19 Οδοποιία Τ.Κ. Κρεµαστής Α Τεχνική Χ Ι ΙΑ Οδοποιία Τ.Κ. Απιδέας A Τεχνική Χ ΘΗΣΕΑΣ Τσιµεντοστρώσεις.Ε. ΕΛΟΥΣ Α Τεχνική Χ ΤΑΚΤΙΚΑ Παράκαµψη οικισµού Μυρτιάς A Τεχνική Χ , ,67 ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΤΑ Εκπόνηση Μελέτης αγροτικής οδοποιίας.ε. Νιάτων A Τεχνική Χ Εκπόνηση Μελέτης αγροτικής οδοποιίας.ε. Κροκεών Β Τεχνική Χ Εκπόνηση Μελέτης αγροτικής οδοποιίας.ε. Έλους Β Τεχνική Χ Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Εργασίες οδοποιίας για την εφαρµογή των σχεδίων πόλεων (περιοχές επεκτάσεων) Σκάλας & Βλαχιώτη Ασφαλτοστρώσεις - τσιµεντοστρώσεις και διανοίξεις δρόµων οδικού και αγροτικού δικτύου και κατασκευή τεχνικών έργων Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ 19

20 Βελτίωση Ασφαλτόστρωση αγροτικών, δρόµων Τ.Κ. Αλεποχωρίου, Τ.Κ. Καλλιθέας, Τ.Κ. Καρίτσας Α Τεχνική Χ Χ ΠΑΑ Βελτίωση ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόµων Τ.Κ. Γερακίου Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου από θέση "ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ" προς νότια της Τ.Κ. Γερακίου Α Τεχνική Χ Χ ΠΑΑ Α Τεχνική Χ Χ ΠΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικός στόχος 1.4.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Ιεράρχηση Υπηρεσία Κωδικός ράσεις υλοποίησης Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Μελέτη - κατασκευή πεζοδροµιών και ποδηλατοδρόµων Ε.Ο. Σκάλας - Βλαχιώτη Β Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ 20

21 Πηγή χρηµατοδότησης Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για τις ηµοτικές Κοινότητες Σκάλας - Βλαχιώτη Β Τεχνική Χ Χ Μίσθωση χώρου παρκινγκ στη.κ. Σκάλας Β Οικονοµική Χ Χ Ι ΙΑ Λειτουργία δηµοτικής συγκοινωνίας Α Κοινωφελής Επιχείρηση Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικός στόχος 1.4.3: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, Κοινωφελής Επιχείρηση Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικός στόχος 1.4.4: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, Οικονοµική Υπηρεσία Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Ανάπλαση προαύλιου χώρου ηµοτικού Σχολείου Στεφανιάς Α Τεχνική Χ Ι ΙΑ 21

22 Ανάπλαση εισόδου Τ.Κ. Νιάτων Α Τεχνική Χ ΣΑΤΑ ιαµόρφωση χώρου κοιµητηρίων Τ.Κ. Απιδιάς - Νιάτων Α Τεχνική Χ Ι ΙΑ Επισκευή - Συντήρηση και εξοπλισµός οστεοφυλακίων και διαµόρφωση κοιµητηρίων Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Αγορές οικοπέδων, κτιρίων κλπ. Α Οικονοµική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Συντήρηση- Ανάπλαση πάρκων και παιδικών χαρών, συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών, προµήθεια νέων οργάνων Αναπλάσεις, αποπερατώσεις και δηµιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων και πλατειών του ήµου Ευρώτα Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Αναπλάσεις πεζοδροµίων του ήµου και κατασκευή νέων Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Αποκατάσταση και βελτίωση δηµοτικών κτιρίων Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Ανάπλαση χώρου πλατείας Πηγών Σκάλας Α Αναπτυξιακή Πάρνωνα Χ Χ Χ ΥΠΕΚΑ ΕΣΠΑ 22

23 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικός στόχος 1.4.5: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ - ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Μελέτες ρυµοτοµικού σχεδίου Σκάλας Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Εφαρµογή σχεδίων πόλης Σκάλας - Βλαχιώτη Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Μελέτες ρυµοτοµικού σχεδίου Βλαχιώτη Α Τεχνική Χ , ,48 Ι ΙΑ Πολεοδοµική µελέτη αναθεώρησης ρυµοτοµικού σχεδίου Κροκεών Α Τεχνική Χ Χ Ι ΙΑ Εκπόνηση Μελέτης για τη δηµιουργία σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων για όλους τους οικισµούς που ανήκουν στο ήµο Ευρώτα (ΣΧΟΟΑΠ) Α Τεχνική Χ Χ Χ ΕΣΠΑ Ι ΙΑ 23

24 Μέτρο 2.1: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Ευρώτα Β Φάση ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικός στόχος ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία, ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Κωδικός ράσεις Προγραµµατισµός και υλοποίηση έργων βελτίωσης της προσβασιµότητας και της µετακίνησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες Ιεράρχηση Υπηρεσία υλοποίησης Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Α Τεχνική Χ Χ Χ Πηγή χρηµατοδότησης Ι ΙΑ Κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ και πλακόστρωση στο ηµαρχείο Βλαχιώτη Α Τεχνική Χ ΤΑΚΤΙΚΑ Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού για την οργάνωση των τοπικών αγροτικών ιατρείων Α Τεχνική Χ Χ Χ Ι ΙΑ Υλοποίηση προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι Α ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χ Χ Χ ΕΣΠΑ ΕΕΤΑΑ Η µεταφορά ειδικών οµάδων πληθυσµού (ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ κλπ) από το πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι Α ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ 24

25 ηµιουργία Κέντων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων-ΚΗΦΗ, Κέντρων ιηµέρευσης-ηµερήσιας Φροντίδας ΑµΕΑ, κ.α. Α ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χ Χ Χ ΕΣΠΑ ΕΕΤΑΑ Η συγκέντρωση αίµατος χωρίς αµοιβή από αιµοδότες του ήµου, µε την υποβοήθηση και τη συµπαράσταση του Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης, Γ.Ν.Κ.Υ. Μολάων, Κ.Υ. Βλαχιώτη και των ιδιωτών ιατρών του ήµου Ευρώτα και τη δηµιουργία Τράπεζας Αίµατος, η οποία θα βρίσκεται στο Γ.Ν.Ν. Σπάρτης όπου θα φυλάσσεται το αίµα Α ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χ Χ Χ Η κάλυψη των αναγκών σε αίµα των ηµοτών του ήµου µας, που έχουν ανάγκη, κατά προτεραιότητα σε άτοµα που πάσχουν από Μεσογειακή αναιµία, στους αιµοδότες µέλη και στους µέχρι Α βαθµού συγγενείας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, (καθώς και σε επείγοντα περιστατικά δηµοτών µας) Α Τεχνική Χ Χ Χ

26 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικός στόχος 2.1.2: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Αρµόδια Υπηρεσία: ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Κωδικός ράσεις Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων ατόµων ώστε να παραµένουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου. Η δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ηλικιωµένων ατόµων και η ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες τους, η ψυχαγωγία τους, η µελέτη και εφαρµογή σχετικών προγραµµάτων. Η δηµιουργία και συντήρηση Κέντρων ανοικτής προστασίας και δηµιουργικής απασχόλησης ηλικιωµένων του ήµου Η κοινωνική φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, υποστήριξης ατόµων µε αναπηρία, συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών Ιεράρχηση Β Α Υπηρεσία υλοποίησης ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Πηγή χρηµατοδότησης Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ 26

27 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικός στόχος 2.1.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Αρµόδια Υπηρεσία: ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Κωδικός ράσεις Ιεράρχηση Υπηρεσία υλοποίησης Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Η παραµονή στους παιδικούς σταθµούς, η καθηµερινή φύλαξη, η φροντίδα, η ηµερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων, καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών και η φυσική µετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον Α ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων ηµοτών, µε την εφαρµογή σχετικών προγραµµάτων προνοµιακού χαρακτήρα Β ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ 27

28 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικός στόχος 2.1.4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Αρµόδια Υπηρεσία: ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ιεράρχηση υλοποίησης Υπηρεσία Κωδικός ράσεις Χρονοδιάγραµµα απάνες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή χρηµατοδότησης Εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις που αφορούν την ένταξη αθιγγάνων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας Β ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χ Χ Χ Ι ΙΑ ΕΣΠΑ Υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης για παρεµβάσεις για την κοινωνικοοικονοµική ένταξη ευπαθών οµάδων - κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών οµάδων Β ΝΠ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Χ Χ ΕΣΠΑ ΕΕΤΑΑ 28

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΣΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τα µέλη.σ. ΣΠΜΕ: ΚΟΤΣΩΝΗΣ Αντώνης ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Γιάννης ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Παναγιώτης ΜΗΛΗΣ Νίκος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε.

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε. 1.6 Οικιστικό δίκτυο 1.6.1 Κοινωνικός εξοπλισµός Την 10ετια που πέρασε αξιολογείται ότι το οικιστικό δίκτυο της Π Ε (συνολικά θεωρούµενο) βελτίωσε τις υποδοµές του, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα