Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 25-37. http://www.jodysseus.gr"

Transcript

1 Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): Οικολογία: Ρεαλιστική απόδοση τοπίων μέσα από το καινοτόμο Γεώργιος Ηλιάδης 1 Απόστολος Λουφόπουλος 2 Μηνάς Εμμανουήλ 3 Θεοφάνης Μαραγκός 4 Θανάσης Επιτήδειος 5 >25 Εισαγωγή Το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του Ελλαδικού χώρου αποτελεί μία πλούσια πηγή οπτικοηχητικού υλικού, το οποίο προσφέρεται τόσο για καλλιτεχνική αξιοποίηση (μουσική, εικαστικές τέχνες, φωτογραφία) όσο και για διεπιστημονική μελέτη στους κλάδους με τους οποίους μπορεί αυτό να σχετίζεται: βιολογία, ακουστική, πληροφορική κ.α. Το υλικό αυτό μπορεί να εκτιμηθεί μέσα από την εντύπωσή του ως οπτικοακουστικό τοπίο, και ειδικότερα μέσα από την αντίληψη των ιδιαίτερων στοιχείων τα οποία μπορεί το τοπίο να περιέχει, δηλαδή τις επιμέρους ηχογόνες πηγές και τα επιμέρους οπτικά στοιχεία που το συναποτελούν. Τα σύγχρονα και διαρκώς εξελισσόμενα οπτικοακουστικά μέσα μας επιτρέπουν όλο και περισσότερο την βέλτιστη καταγραφή των στοιχείων αυτών, με στόχο αφ ενός την πληρέστερη απόδοση/αναπαραγωγή τους και εμβίωσή τους από τον ανθρώπινο θεατή/ακροατή σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, και αφ εταίρου την αναλυτικότερη προσέγγισή τους στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας. Το A.R.T.E. (Artificial Restoration of Transmuted Environments), ως πειραματική οπτικοηχητική πλατφόρμα, δημιουργήθηκε για να υλοποιήσει σε μια πρώτη μορφή- και τις δύο παραπάνω προοπτικές. Κατά πρώτον, η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ως μέσο απόδοσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω του συνδυασμού πολλαπλών οπτικοηχητικών προβολών, δίνοντας παράλληλα την αφορμή για καλλιτεχνικό πειραματισμό και εξερεύνηση νέων τρόπων δημιουργίας με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά μέσα, αλλά και για σύγκλιση διαφορετικών κλάδων καλλιτεχνικής έκφρασης (sound art / ηλεκτροακουστική μουσική video art φωτογραφία). Κατά δεύτερον, αποτελεί ένα μέσο εικονικής αναπαράστασης των καταγεγραμένων τοπίων με στόχο τον οπτικό και ηχητικό ρεαλισμό, μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων καταγραφής και αναπαραγωγής για τον ήχο και την 1. Επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 2. Επιστημ.. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 3. Εργαστηρ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 4. Εργαστηρ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 5. Τελειόφοιτος Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων

2 >26 εικόνα. Κατά την υλοποίησή του -μέσα από διαδικασίες καταγραφών, επεξεργασίας και συγχρονισμένης οπτικοηχητικής προβολής- το A.R.T.E. αποτελεί εως τώρα πεδίο έρευνας όσον αφορά τη μεθοδολογία χρήσης και εξέλιξης ειδικών οπτικοηχητικών συστημάτων και πολυμέσων, αλλά και πεδίο μελέτης και εφαρμογής διεπιστημονικών γνώσεων για την επίτευξη του βέλτιστου τελικού αποτελέσματος. Το πρωτογενές οπτικοηχητικό υλικό για την πραγματοποίηση των παραπάνω προήλθε από τα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Τα τοπία καταγράφηκαν με ειδικό εξοπλισμό και με βάση ειδικές προδιαγραφές τελικής αναπαραγωγής ως προς τα χαρακτηριστικά της παραπάνω πλατφόρμας. Οι αρχικές προδιαγραφές, το περιεχόμενο καταγραφών, ο εξοπλισμός και η μεθοδολογία χρήσης στην καταγραφή/αναπαραγωγή, αλλά και κάποια συμπεράσματα που μπορούν να διεξαχθούν εως τώρα, περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. 2 Τοπία Ιονίου Πελάγους και Οπτικοηχητικές Καταγραφές 2.1 Ηχοτοπία και Ακουστική Οικολογία H Ακουστική Οικολογία είναι ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αφορώντας την καταγραφή και μελέτη των ηχοτοπίων 6 μέσα από καλλιτεχνική αλλά και διεπιστημονική προσέγγιση. Με την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Ακουστικής Οικολογίας το 2006 ξεκίνησε μία σειρά δράσεων καταγραφών και ερευνών στο χώρο, η οποία υλοποιήθηκε μέσα από ερευνητικά προγράμματα συντονιζόμενα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και πλαισιώθηκε από ανεξάρτητες δραστηριότητες ερευνητών της τέχνης 7, της εκπαίδευσης 8, της βιολογίας, της ακουστικής, και άλλων κλάδων, στους οποίους ο ήχος μπορεί να αποτελεί κοινό σημείο μελέτης. Σήμερα η ακουστική οικολογία αποτελεί ακαδημαϊκό τομέα και χρησιμοποιείται ως μεθοδολογική πλατφόρμα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικολογία και Ιόνιο πέλαγος Η οπτικοακουστική οικολογία είναι ένας νέος όρος που τιτλοφορεί συγκεκριμένες δράσεις οπτικοακουστικών καταγραφών στα πλαίσια έργων συντονιζόμενων από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ηλιάδης, 2010). Χρησιμοποιώντας την ακουστική οικολογία ως φιλοσοφική βάση για την προσέγγιση του ήχου, η οπτικοακουστική οικολογία προσεγγίζει και το οπτικό στοιχείο, το οποίο μαζί με τον καταγραφόμενο ήχο αξίζει να εκτιμηθεί στα πλαίσια μιας συνολικότερης καταγραφής ενός τοπίου. 6. Η ακουστική οικολογία προσεγγίζει νοηματικά το ηχοτοπίο ως τον ήχο ενός χώρου, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από τη σύνθεση της αναδυόμενης πληροφορίας που προέρχεται από το συνδυασμό πολλαπλών ηχητικών πηγών (Παντής, 2007). 7. (α) Loufopoulos A., and Mniestris, A., (2011). 1:33-36, (β) Λουφόπουλος, Α. (2008). 8. Ετμεκτζόγλου, Ι. (2009). 9. Λουφόπουλος, Α., Εμμανουήλ. Μ., Μαραγκός, Θ., Κατερέλος, Δ., (2012)

3 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Το έργο εντός του οποίου αναπτύχθηκε το σύστημα ARTE έχει την πλήρη ονομασία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕ- ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Ουσιαστικά αποτελεί την δράση Δ.12 της πράξης MIS «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ Υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό, κατάρτιση και υλοποίηση της δράσης είναι ο Τομέας Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας (Τ.Ε.Τ.) του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι Κεφαλονιάς) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Γεώργιο Π. Ηλιάδη, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος. Στην δράση συμμετέχουν επιστήμονες και στελέχη από τους εξής φορείς: Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Ήχου & Εικόνας, Πανεπιστήμιο Leeds Metropolitan Μεγ. Βρετανίας/Τμήμα Music, Sound and Performance, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας. H χρονική διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, με σημείο εκκίνησης τις 15/7/2011. Ο κεντρικός άξονας της όλης πράξης είναι η ανάδειξη και διαχείριση του πολυνησιωτικού χαρακτήρα των υπό μελέτη δράσεων. Στην συγκεκριμένη δράση της ς Οικολογίας το πεδίο τιμών περιλαμβάνει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, δεδομένου του περιορισμού πόρων αλλά και της επιθυμητής διαχείρισης, η οποία επιβάλλει μια κλιμακωτή προσέγγιση του θέματος και η οποία θα επιτρέψει σε επόμενη φάση του έργου την μελέτη και των υπολοίπων Επτανήσων. > ΥΠΌΒΑΘΡΟ Η αναζήτηση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οικοσυστημάτων και του ήχου ορίζει το επιστημονικό πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας. Έτσι, ο ήχος που δημιουργείται σε ένα οικοσύστημα ή που διαδίδεται μέσα σ αυτό γίνεται αντικείμενο συστηματικής μελέτης από ερευνητές προερχόμενους από ένα πλατύ φάσμα ειδικοτήτων που μπορεί να εκτείνεται από την Οικολογία ως τη Μουσική. Ειδικότερα στα Ιόνια Νησιά, όπου ο φυσικός πλούτος έχει θεσμοθετηθεί ως ιδιαίτερης σημαντικότητας, προκύπτει άμεσα η αναγκαιότητα λήψης δράσεων ως προς την διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση αυτού του πλούτου. Η ακουστική μελέτη του περιβάλλοντος έρχεται λοιπόν να λειτουργήσει ως μοχλός σε αυτή την κατεύθυνση παράλληλα, η δυνατότητα κινηματογράφησης περιβαλλόντων, διευρύνει τις δυνατότητες παραγωγής υλικού θεάματος πολλαπλώς αξιοποιήσιμου ΣΤΌΧΟΙ Κύριος στόχος είναι η καταγραφή καθ αυτή, υπό την έννοια της διάσωσης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω παρακολούθησης της διαχρονικής πορείας του ηχητικού περιβάλλοντος. Κατ επέκταση, το υποέργο κινείται προς τις κατευθύνσεις (α) δημιουργίας μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων («ψηφιακό μουσείο») η οποία θα αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και (β) αξιοποίησης των ηχητικών και κινηματογραφικών δεδομένων μέσω της μουσικής και οπτικοακουστικής σύνθεσης.

4 > ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΑΡΧΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ Το εν λόγω έργο βασίζεται κατά κόρον σε εδραιωμένη διεθνώς μεθοδολογία η οποία έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της κοινότητας της Ακουστικής Οικολογίας επί μακρόν. Ως γνωστόν, η πλέον αξιόλογη προσπάθεια συστηματικής μελέτης του ηχητικού περιβάλλοντος ξεκινάει το 2005 με μια ερευνητική πρόταση του Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών (ΕΡΗΜΕΕ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπό τον Ανδρέα Μνιέστρη) και με την υποστήριξη του προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ. Ένας από τους άμεσους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας που να δραστηριοποιείται στο πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας στη χώρα μας 10. Η ομάδα αυτή σχεδίασε και υλοποίησε μια πιλοτική μελέτη ηχητικού περιβάλλοντος με δύο κατηγορίες δράσεων: μία κύρια, που περιέλαβε την χωροχρονική καταγραφή του ηχοτοπίου της Λιμνοθάλασσας Αντινιότης στη Βόρεια Κέρκυρα και τη συσχέτισή του με τα οικολογικά δεδομένα της περιοχής και μια δευτερεύουσα που είχε στόχο τη δειγματοληπτική καταγραφή συγκεκριμένων ηχοτοπίων της Ελλάδας ως βάση για τη συνέχιση της «ηχητικής χαρτογράφησης» του συνόλου της χώρας σε μελλοντικές ερευνητικές δράσεις. Επάνω στην προαναφερθείσα έρευνα αναπτύχθηκε και η μεταδιδακτορική έρευνα του εξωτερικού συνεργάτη Α. Λουφόπουλου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εδώ, αντλήθηκε ηχητικό υλικό από την Ελληνική φύση, το οποίο υπέστη ηχητική διαμόρφωση/επεξεργασία μέσω μουσικών πακέτων λογισμικού με στόχο να διερευνηθεί ο ηχητικός/δομικός του χαρακτήρας και οι δυνατότητες που μπορεί ένα τέτοιο ηχητικό υλικό να παρέχει ως προς τη μουσική σύνθεση 11. Πιο συγκεκριμένα, το κομμάτι των καταγραφών έχει αυτοτελώς βασισθεί επάνω στην εμπειρία των συνεργατών από τα προαναφερθέντα έργα. Αντίστοιχα, στο μέρος της καλλιτεχνικής σύνθεσης, το συλλεχθέν ηχητικό υλικό έχει αποτελέσει και σε αυτή την περίπτωση την κλασσική πηγή αναφοράς. Η κύρια διαφοροποίηση έγκειται στην εισαγωγή της εικόνας στο πεδίο τιμών του υλικού αναφοράς. Αυτή η απόφαση η οποία προήρθε μέσα από μια διάθεση πειραματισμού αλλά και υπό το καθεστώς αναζήτησης μιας νέας αισθητικής και των προεκτάσεων αυτής καθώς και με την διερεύνηση δυνατοτήτων νέων μεθόδων προβολής περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, είχε τις εξής επιπτώσεις στον μεθοδολογικό χάρτη: (α) προσθήκη συμπληρωματικής ομάδας στις 10. Η Ομάδα έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων που προέκυψε από αυτήν την πρωτοβουλία αποτελείται από ερευνητές που ανήκουν στον Τομέα Οικολογίας του Βιολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Τμήμα Ακουστικής και Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στην Ομάδα Ήχου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΕΡΗΜΕΕ κ.ά. 11. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν η σύνθεση τριών έργων, συνολικής διάρκειας 45 λεπτών, τα οποία κατά τα έτη που ακολούθησαν εκτελέστηκαν παγκοσμίως (Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο) σε σημαντικούς μουσικούς χώρους (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Πανεπιστήμιο Simon Fraser Καναδάς, Πανεπιστήμιο City Λονδίνο κ.α) και έλαβαν πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις (διαγωνισμός Δημήτρη Δραγατάκη / Ενωση Ελλήνων Μουσουργών, διαγωνισμός Metamorphoses.

5 καταγραφές προκειμένου να καλύψει το οπτικό μέρος (σταθερή και κινούμενη εικόνα), (β) προσαρμογή των καλλιτεχνικών έργων σε μια μορφή οπτικοακουστική, (γ) συρρίκνωση του καθαρά οικολογικού-επιστημονικού μέρους, (δ) ένταξη του καινοτόμου συστήματος A.R.T.E. στο σκέλος της αναπαραγωγής και θεαματικής αξιοποίησης του ψηφιακού υλικού και (ε) εστίαση σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Αναλυτικό πλάνο καταγραφών, Βάση δεδομένων οπτικοακουστικών δειγμάτων («ψηφιακό μουσείο») Σειρά οπτικοακουστικών έργων σε ψηφιακή μορφή, Εκτέλεση των έργων σε ειδικούς χώρους μέσω συστήματος ηχητικής διασποράς στα πλαίσια συναυλιών, φεστιβάλ κλπ. Σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κύκλου σεμιναρίων στοχευμένου στην τοπική κοινωνία. > ΩΦΕΛΙΜΌΤΗΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ Σε μια εποχή όπου η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον αποτελεί μείζον θέμα προς μελέτη, ενώ η διάσωση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς αποτελεί πρωταρχικό στόχο των φορέων ανά τον κόσμο, η έρευνα επάνω στο ηχητικό περιβάλλον έρχεται να αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικότητα, δεδομένου και του ότι αποτελεί ενδεχομένως και την λιγότερο ανεπτυγμένη ερευνητικά πτυχή του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό και οικονομικό όφελος από ένα τέτοιο υποέργο είναι προφανές, αφού το παραγόμενο ψηφιακό μουσείο θα είναι μόνιμα διαθέσιμο και επισκέψιμο στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, ο παραγόμενος επιμορφωτικός κύκλος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και αφετηρία παρόμοιων δράσεων. Τέλος, η ερευνητική ομάδα θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας που έχουν προγραμματιστεί από το υποέργο της Κεντρικής Δράσης του Ιδρύματος, όπως οργάνωση ημερίδων, workshops, ενημέρωση ιστοσελίδων προβολής του Ιδρυματικού Έργου, εκδόσεις έντυπου υλικού προβολής των ερευνητικών δραστηριοτήτων, κλπ. Με το εν λόγω έργο αναμένονται πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Η αμεσότητα με την οποία ένα φυσικό «τοπικό προϊόν» μετά από τεχνολογική επεξεργασία επανέρχεται στην τοπική κοινωνία υπό την μορφή ενός μουσικού η οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου και η είσπραξή αυτής της αισθητικής ανταποδωτικά αποτελεί προστιθέμενη αξία. Η όλη αυτή διαδικασία αποτελεί εξαγώγιμο πολιτισμικό προϊόν, καθώς κινείται πάνω σε δημιουργικά μονοπάτια πρωτοπόρας αισθητικής, ενώ είναι εξ ορισμού μια διαδικασία εφαρμόσιμη ανά τον κόσμο. Έχουν αναγνωρισθεί από την ομάδα έργου μια σειρά από πιθανές μελλοντικές δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν την συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Η επέκταση του πεδίου αναφοράς στο σύνολο των περιοχών του Ιονίου Πελάγους καθώς και η συμπερίληψη της υδροφωνίας αποτελούν δύο προφανείς στόχους. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί ήδη αντιστοίχως δύο προτάσεις συνέχισης, η μία με καθαρά τουριστική αξιοποίηση και η άλλη σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας.

6 > Περιεχόμενο καταγραφών Τα τοπία που καταγράφηκαν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία βασικά είδη: φυσικά τοπία, όπου κυριαρχεί το φυσικό στοιχείο, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, αστικά τοπία, περιβάλλοντα της πόλης όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι έντονη, ετερογενή τοπία, όπου το φυσικό στοιχείο υπάρχει αλλά επίσης και η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εμφανής σε οπτικό και ακουστικό επίπεδο. Στα φυσικά τοπία συμπεριλαμβάνονται προστατευμένες περιοχές όπως ο Εθνικός Δρυμός Αίνου και το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, αλλά και άλλες περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ως προς το φυσικό κάλλος και το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο (Κεφαλονιά: παραλίες Μύρτου-Πετανών, ευρύτερη περιοχή Παλικής, ανεμογεννήτριες, Άσσος, σπήλαιο Δρογγαράτης. Ζάκυνθος: Ναυάγιο, Κερί, ευρύτερη περιοχή Πόρτο Ρόξα). Τα αστικά τοπία αφορούν τα κεντρικά σημεία των πόλεων Ληξουρίου και Ζακύνθου, ενώ τα ετερογενή τοπία ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, όπου τα φυσικά-ανθρωπογενή στοιχεία συνδυάζονται (ανεμογεννήτριες, κεραίες Αίνου, αυτοκινητόδρομοι, μαρίνα Ληξουρίου κ.α.) (Εικ. 1). Tα παραπάνω τοπία αφορούν αντιπροσωπευτικά δείγματα περιβάλλοντος για την περιοχή ως προς το περιεχόμενο αλλά και διαφοροπούμενες περιοχές ως προς τη θέση και το υψόμετρο (περιοχές κοντά στη θάλασσα ορεινά τοπία). Η καταγραφή ανά σημείο πραγματοποιήθηκε επαναληπτικά σε διαφορετικές εποχές αλλά με σχετική ακρίβεια ως προς τη θέση και την ώρα καταγραφής, ώστε να υπάρχουν κοινές αναφορές για την συγκριτική αναπαραγωγή/μελέτη των καταγραφών σε επόμενο στάδιο (Εικ. 2). To παραπάνω υλικό κωδικοποιήθηκε και αρχειοθετήθηκε σε ψηφιακή μορφή, δημιουργώντας ένα πλούσιο αρχείο καταγραφών, οι οποίες για πρώτη φορά αφορούν συνδυασμένη πανοραμική (video) και τρισδιάστατη (surround) ηχητική κάλυψη για τις παραπάνω περιοχές. Οι καταγραφές αυτές πραγματοποιήθηκαν με βάση τις προδιαγραφές του A.R.T.E. και επιλεγμένα τμήματά τους αναπαράγονται μέσω συγχρονισμού ήχου και εικόνας στην εκάστοτε παρουσίαση της εγκατάστασης Εξοπλισμός, μεθοδολογία και συνθήκες χρήσης Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι οι συνθήκες καταγραφής εικόνας και ήχου σε ανοικτό πεδίο (field recording) διαφέρουν κατά πολύ αυτών ενός στούντιο και εγείρουν πολλά ζητήματα. Επιπροσθέτως, η ομάδα καταγραφών έπρεπε να προϋπολογίσει στις όποιες επιλογές της και τη μελλοντική χρήση του υλικού καταγραφής. Σε αυτό το επίπεδο, υπήρχαν ήδη από αρχής του σχεδιασμού του όλου εγχειρήματος ιδέες ως προς την εκμετάλλευση και την παρουσίαση των 12. βλ. οπτικοηχητικό απόσπασμα στο διαδίκτυο από την παρουσίαση του A.R.T.E. στην Κεφαλονιά, στα πλαίσια δράσεων του υποέργου «οπτικοακουστική οικολογία: αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος σε μορφή ψηφιακού μουσείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», 17/04/2013:

7 >31 Εικόνα 1: Περιοχές καταγραφών σε Κεφαλονιά (αριστερά) και Ζάκυνθο (δεξιά) Εικόνα 2: Καταγραφή πλατείας Ληξουρίου σε διαφορετικές εποχές. καταγραφών και των παραγώγων τους, καλλιτεχνικών ή μη. Συνεπώς, οι αποφάσεις που πήρε η ομάδα ως προς τον εξοπλισμό και τη μεθοδολογία καταγραφών σχετίζονταν άμεσα και με το γεγονός ότι το υλικό θα παρουσιαζόταν σε μια εγκατάσταση πανοραμικής προβολής, με surround ήχο, όπως το A.R.T.E. Την ομάδα καταγραφών αποτέλεσαν οι: Απόστολος Λουφόπουλος, Μηνάς Εμμανουήλ, Θεοφάνης Μαραγκός, Ανδρέας Μνιέστρης, Θανάσης Επιτήδειος και ένα μικρό γκρουπ φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, του τμήματος Τεχνολογίας του Ήχου και Μουσικών Οργάνων. Η επιλογή του εξοπλισμού, λοιπόν, ήταν αναγκαίο να συναντά τις εξής προϋποθέσεις: ικανότητα καταγραφής σε επαγγελματική ποιότητα, υψηλό βαθμό φορητότητας, αντοχή και ευκολία χρήσης σε ποικίλες συνθήκες, δυνατότητα προστασίας από ακραίες καιρικές συνθήκες (πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, δυνατός αέρας, υγρασία, κλπ...), λειτουργία με μπαταρίες λόγω έλλειψης ηλεκτρικού δικτύου στα σημεία καταγραφών, ευκολία στη μεταφορά και αρχειοθέτηση του μεγάλου όγκου καταγραφών. Βάσει των δεδομένων που υπήρχαν, οι στόχοι που τέθηκαν από την ομάδα

8 >32 καταγραφών ήταν: α) η ευκρινής,πλήρης και υψηλής ποιότητας καταγραφή της εικόνας και του ήχου των τοπίων με τη χρήση ψηφιακών μέσων καταγραφής σε πεδίο έως και 360ο, β) οι ξεχωριστές, ειδικές spot καταγραφές επιμέρους ήχων ή εικόνων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε δημιουργικές (καλλιτεχνικές) ή εκπαιδευτικές εφαρμογές, γ) η αποτύπωση του πραγματικού χώρου όπου εντοπίζονται τα ηχητικά αντικείμενα, σε πεδίο έως και 360ο, δ) η λήψη κινούμενων πλάνων για απόδοση της αίσθησης της κίνησης προς μια κατεύθυνση, σε ένα τοπίο και τέλος ε) η δυνατότητα αναπαραγωγής των καταγραφών με συγχρονισμένο ήχο και εικόνα, σε συστήματα που μπορούν να αναπαράξουν ηχητικό χώρο έως και 360ο (Stereo & Surround) και να προβάλουν πανοραμική εικόνα. Με δεδομένα τα παραπάνω, ο τελικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός που επελέγη είναι ο εξής (Εικ. 3,4): Συστήματα καταγραφής ήχου: φορητός η/υ MacBook Pro, λογισμικό Logic Pro, κάρτα ήχου MOTU 896 Mk3, Tascam DR-680 (6 κανάλια καταγραφής) και Tascam DR-100 (2 κανάλια καταγραφής). Μικρόφωνα: Holophone H2-Pro, Studio Projects LSD2, AKG C414, Neumann KM184 και ένα υδρόφωνο. 5 βιντεοκάμερες υψηλής ευκρίνειας (Full HD). Μια φωτογραφική μηχανή τύπου DSLR. Σχετικές καλωδιώσεις όλων των παραπάνω, γερανοί και βάσεις. Για την καταγραφή της εικόνας χρησιμοποιήθηκε μια ειδικά σχεδιασμένη βάση (ιδιοκατασκευή) σε τρίποδο, η οποία έδινε την δυνατότητα τοποθέτησης των πέντε καμερών σε γωνία μεταξύ τους, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη εικόνας σε εύρος 270ο. Οι καταγραφές των καμερών έγιναν σε ποιότητα Full High Definition με στόχο τη μέγιστη ποιότητα, αλλά και τη μετέπειτα ευελιξία στη διαχείριση της εικόνας στη μεταπαραγωγή. Ταυτόχρονα, η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR πραγματοποιούσε φωτογραφήσεις της διαδικασίας αλλά και σημείων ειδικού ενδιαφέροντος, σε απλό ή πανοραμικό πλάνο. Όλο τον παραπάνω εξοπλισμό και τις προαναφερθείσες τεχνικές, η ομάδα καταγραφών κλήθηκε να τα εφαρμόσει σε πολλές διαφορετικές και δύσκολες συνθήκες. Από το παγωμένο τοπίο της κορυφής του όρους Αίνος έως τον καυτό ήλιο και το βότσαλο της παραλίας του Μύρτου, δίπλα ή και μέσα στο κύμμα, στην απόκρυμνη πλαγιά του βουνού ή στο ομιχλώδες λιβάδι η ομάδα κατάφερε με πολύ προσπάθεια να ολοκληρώσει με επιτυχία τις καταγραφές και να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες για επόμενες εφαρμογές στο μέλλον (Εικ. 5). Την συγκέντρωση του συνόλου των καταγραφών ακολούθησε η πολύ απαιτητική εργασία αρχειοθέτησης του υλικού και ξεκίνησε η διαδικασία εκμετάλλευσής του. Από το υλικό αυτό προέκυψαν και πρόκειται να προκύψουν πολλές μελέτες περιβαλλοντικού περιεχομένου, εκπαιδευτικά εργαλεία, ρεαλιστικές προβολές και καλλιτεχνικά έργα, με τα δύο τελευταία να αποτελούν το βασικό υλικό προβολής του οπτικοακουστικού περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή.

9 >33 Εικόνα 3, Πάνω αριστερά: Διάταξη Double M/S. Πάνω δεξιά: Αποκωδικοποίηση Double M/S, αυξομείωση διαχωρισμού ηχείων και μετατόπιση γωνίας μικροφώνων (Double M/S Tool plugin, Schoeps Mikrofone). Εικόνα 4, αριστερά: Η διάταξη των μικροφώνων στο Holophone H2-Pro. Εικόνα 5, κατω: Εικόνες από τις συνθήκες καταγραφών 3 A.R.T.E.: Βασικά χαρακτηριστικά προδιαγραφές Το A.R.T.E., όπως ήδη αναφέρθηκε, συνδυάζει τα δύο παρακάτω στοιχεία: πανοραμική οπτική προβολή ήχος surround 5.1

10 >34 Για την οπτική προβολή χρησιμοποιείται κυλινδρική οθόνη συνολικού πλάτους εννέα μέτρων και ύψους ενός μέτρου. Η οθόνη αποτελείται απο πέντε επιμέρους τμήματα από εύκαμπτο υλικό (PVC), το καθένα με διαστάσεις 1.80m x 1.00m, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους στηριζόμενα σε κυκλικό μεταλλικό σκελετό (Εικ. 6). Η προβολή στην κυλινδρική οθόνη γίνεται με τη χρήση πέντε φορητών βιντεοπροβολέων τεχνολογίας LED, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι περιμετρικά σε ύψος 2.40m και προβάλλουν στα επιμέρους τμήματα/οθόνες σε λειτουργία εμπρόσθιας/αντίστροφης προβολής (Front/Ceiling). Για την αναπαραγωγή του surround ήχου χρησιμοποιούνται έξι αυτοενισχυόμενα ηχεία (πέντε μικρά ηχεία 6 ιντσών και ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων 8 ιντσών) τοποθετημένα κάτω από την οθόνη, σε τυπική διάταξη 5.1 surround. Εικόνα 6. A.R.T.E.: Διάταξη οθόνης, προβολέων και ηχείων (κάτοψη) Η οπτικοηχητική εγκατάσταση αυτή δημιουργήθηκε σε πρωτότυπη μορφή και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του τριημέρου φεστιβάλ Ημέρες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής στο Δημοτικό Θέατρο Ληξουρίου μεταξύ Δεκεμβρίου 2012, αποτελώντας την ψηφιακή πλατφόρμα προβολής των έργων προς το κοινό. Η αμέσως επόμενη δράση ήταν τον Απρίλιο του 2013 σε Ληξούρι και Αργοστόλι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων της Δράσης 12 (ς Οικολογίας), όπου τρία τοπικά σχολεία και πλήθος κόσμου έζησαν την εμπειρία του ΑRTE. Συμπεράσματα Η ραγδαία εξέλιξη της οπτικοηχητικής τεχνολογίας επιτρέπει όλο και περισσότερο την κάλυψη της ανάγκης του ανθρώπου για αποτύπωση και βιωματι-

11 >35 Εικόνα 7: εξωτερική άποψη εγκατάστασης στο 7ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, Κέρκυρα. Εικόνα 8: Ρεαλιστική απεικόνιση μέσω του A.R.T.E. κή εξερεύνηση του περιβάλλοντος, η οποία μπορεί σταδιακά να οδηγήσει στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και συναισθηματικών δεσμών με το περιβάλλον αυτό, όπου η τέχνη και η τεχνολογία αποτελούν πεδία γεφύρωσης και διάπλασης των σχέσεων αυτών. Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί η ως τώρα υλοποίηση της πλατφόρμας του A.R.T.E. έχοντας πολλές προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν, αλλά και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα σημερινά τεχνολογικά μέσα και τις προοπτικές που ανδύονται μέσα από τη συνεχή εξέλιξή τους. Ως προς το περιεχόμενο του καταγεγραμμένου υλικού, μέσα από μια πρώτη πανοραμική οπτικοηχητική ανασκόπηση τοπίων του Ιονίου που καταγράφηκαν σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, όπως η σειρά τοπίων με τίτλο realistic views που προβάλλεται στις εως τώρα παρουσιάσεις του A.R.T.E., γίνεται άμεσα αντιληπτή η πληθώρα εναλλαγών των στοιχείων του κάθε τοπίου (ήχος εικόνα) ανά εποχή και ανά σημείο καταγραφής, κάτι το οποίο είναι εντυπωσι-

12 >36 ακό δεδομένων των στενών γεωγραφικών πλαισίων στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές. Πέρα από την οπτική εναλλαγή ανά εποχή, η ηχητική διαβάθμιση που παρατηρείται ανά εποχή στο ίδιο γεωγραφικό σημείο είναι ένας αξιοσημείωτος παράγοντας για την εκτίμηση του κάθε τοπίου. Η διαβάθμιση αυτή ίσως να μην γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή κατά την επίσκεψη στο τοπίο εποχιακά, αλλά παρατηρείται έντονα όταν τα ίδια αλλά καταγεγραμμένα σε άλλη εποχή- σημεία/τοπία αναπαράγονται πλάι-πλάι μέσα από την πλατφόρμα του A.R.T.E. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ αποτελεί ο δρυμός του Αίνου, όπου τα τοπία του δάσους κατά τη χειμερινή περίοδο είναι σιωπηλά, με κυρίαρχους τους γεωφυσικούς ήχους (άνεμος, βροχή), ενώ κατά την άνοιξη τα ίδια τοπία καταγράφηκαν ως ιδιαίτερα θορυβώδη με κυρίαρχα τα βιολογικά στοιχεία (έντομα, πουλιά) και με έντονα τα χαρακτηριστικά της ηχητικής κινητικότητας και πυκνότητας. Η παρατήρηση των παραπάνω μέσω του A.R.T.E. μπορεί να γίνει αρκετά λεπτομερής και βιωματική, καθώς η εγκατάσταση δημιουργεί ως ένα βαθμό τις συνθήκες ρεαλισμού που μεταφέρουν τον ακροατή στο εικονικά αναπαραγόμενο τοπίο. Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διαδικασία καταγραφών αποτελεί σήμερα ένα πολύ σπουδαίο εμπειρικό υπόβαθρο, πάνω στην οποίο η ομάδα εργασίας μπορεί πλέον να βασιστεί και να διεκπεραιώσει μελλοντικές εργασίες με μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, οι σωστές επιλογές στον εξοπλισμό ως προς τη φορητότητά του, την προστασία του στις διάφορες συνθήκες και βεβαίως, την αξιοπιστία του και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, ήταν κρίσιμης σημασίας για την ορθή ολοκλήρωση των καταγραφών, αφού όπως έγινε αντιληπτό από την αρχή, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για λάθη, αστοχίες ή παραλείψεις. Υπήρξαν πολλές στιγμές για τις οποίες δεν θα υπήρχε, εύκολα, δεύτερη ευκαιρία. Επιπλέον, οι συχνά ακραίες συνθήκες εργασίας που συνάντησε η ομάδα καταγραφών και η κόπωση που προκαλούσαν αυτές, δεν έδιναν την δυνατότητα για πολλές επαναλήψεις. Σε τέτοιου είδους συνθήκες (π.χ. 0o κελσίου στην κορυφή του Αίνου), η ομάδα είναι αναγκασμένη να λειτουργήσει άμεσα και για τη δική της ασφάλεια αλλά και για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού που εκτείθεται σε αυτές τις συνθήκες (λόγου χάριν, τα μικρόφωνα παρουσίαζαν δυσλειτουργίες στα διαφράγματά τους σε υψηλά επίπεδα υγρασίας). Παρόλα αυτά, στο επίπεδο της οργάνωσης των καταγραφών και της φορητότητας του εξοπλισμού, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι σίγουρο πως θα προσφέρει επιπλέον λύσεις στο μέλλον, γεγονός που θα καθιστίσει τέτοιου είδους εγχειρήματα διαχειριστικά πιο εύκολα. Βιβλιογραφία Ετμεκτζόγλου, Ι., «Ακουστική Οικολογία στο Σχολείο: Το Δάσος ως Διαμορφωτής των Ήχων του Περιβάλλοντος», Η Τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης για το περιβάλλον, 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕ- ΧΝΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ηλιάδης, Γ.Π., 2010, «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

13 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», Τεχνική Αναφορά (πρόταση έργου), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ληξούρι Κεφαλονιάς. Λουφόπουλος, Α., «Το ηχοτοπίο ως πρωτογενές υλικό για τη σύνθεση ηλεκτροακουστικής μουσικής», μεταδιδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κέρκυρα. Λουφόπουλος, Α., Εμμανουήλ, Μ., Μαραγκός, Θ., Κατερέλος, Δ., «Ηχοτοπία της Κεφαλονιάς: ψηφιακή καταγραφή και διεπιστημονική μελέτη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία». Άρθρο στα πρακτικά του συνεδρίου «Ακουστική 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΕΛ.Ι.Ν.Α., Κέρκυρα, Οκτώβριος Loufopoulos A., and Mniestris, A., Soundscape models and compositional strategies in acousmatic music. Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, 11: Παντής, Ι., Η έννοια του ηχοτοπίου. Ανάλυση των χαρακτηριστικών και οι δυνατότητες εφαρμογών του για τον προσδιορισμό του ακουστικού περιβάλλοντος. 1ο πανελλήνιο συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΕΕΑΟ, Κέρκυρα, 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου. Truax, B., Soundscape, Acoustic Communication and Environmental Sound Production. Contemporary Music Review, 15 (1), Dorritie, F., The Handbook of Field Recording. Artistpro. Virostek, P., Field Recording: from Research to Wrap: An introduction to Gathering Sound Effects. Airborne Publications. Lane, C., Carlyle, A., In The Field: The Art of Field Recording. Uniformbooks. Trodd, T., Screen/Space: The Projected Image in Contemporary Art (Rethinking Art s Histories). Manchester University Press. Friedberg, A., The Virtual Window: From Alberti to Microsoft. The MIT Press. Mondloch, K., Screens: Viewing Media Installation Art (Electronic Mediations). University of Minnesota Press. Wada, T., Huang, F., Lin, S., Advances in Image and Video Technology: Third Pacific Rim Symposium, PSIVT 2009, Tokyo, Japan, January 13-16, 2009, Proceedings (Lecture Notes in... Vision, Pattern Recognition, and Graphics). Springer. Rees, A.L., Curtis, D., White, D., Ball, S., Expanded Cinema: Art, Performance, Film. Tate Publishing. Crary, J., Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century. The MIT Press. Holman, T., Surround Sound: Up and running. Focal Press. Owsinski, B., The Recording Engineer s Handbook. Cengage Learning PTR. Rumsey, F., & McCormick, T., (2009). Sound and Recording, Sixth Edition, Chapter 17: , surround sound, Focal Press. >37

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου συνοψίζεται: στη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο Πληροφορίες για το μάθημα ιδάσκων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 1 η :«Διαδικασία μαθήματος και Εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος (floros@ionio.gr) Μιχάλης Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ήχος και Φύση Προτεινόμενες Ασκήσεις Προετοιμασίας για Συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Λέκτορας Μουσικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας, διαθέτει:

Ο τομέας μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας, διαθέτει: Μουσική σχολή Δήμου Καλαμπάκας Πλατεία Δημουλά Πρώην κτήριο ΔΟΥ (2ος όροφος), Καλαμπάκα T.K.: 422 00, Ελλάδα Τηλ: (+30) 2432024594 e- mail: musxolidkalkas@gmail.com Πληροφορίες Εγγραφές: Καθημερινά 18:00-21:00

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Ιωάννης Γ. Μαλαφής, Π.Δ. 407/82 Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παναγιώτης Ε. Χατζημανολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΠΑΙΖΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΠΑΙΖΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΠΑΙΖΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» Τα μουσειοπαιδαγωγικά εργαστήρια τέχνης «ΠΑΙΖΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» διεξάγονται από τον Ιανουάριο του 2004, απευθύνονται σε 3-13 ετών και αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑ Ι ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΗΧΟΛΗΨΙΑ 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Προϋπόθεση πραγματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ

Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ KQIN. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑ ΣΥ ΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓ ΑΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ι ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΑ 1. Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε στκ; 20 Ιουνίου 2003 με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

25 ευρώ συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια µουσικής τεχνολογίας

25 ευρώ συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια µουσικής τεχνολογίας Το Δηµοτικό Ωδείο Θέρµης σε συνεργασία µε τo σύνολο Idée Fixe και την Dr. Elainie Lillios του Κρατικού Πανεπιστηµίου Bowling Green ( Οhio) της Αµερικής διοργανώνουν σειρά εργαστηρίων µε άξονα τη µουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το μικρόφωνο πήρε την ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος επινόησε μια διάταξη μεταφοράς ήχου που ήταν τόσο ευαίσθητη, που

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 09: Εκπαιδευτικές διά βίου δράσεις για τη συντήρηση και επισκευή πνευστών

Δράση 09: Εκπαιδευτικές διά βίου δράσεις για τη συντήρηση και επισκευή πνευστών Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 1 (2012): 19-31. http://www.jodysseus.gr δράσεις για τη συντήρηση Διονύσιος Θ. Γ. Κατερέλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης.

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης. Ανάβυσσος: 21/2/2014 Αρ.πρωτ: 20043/1284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Dedicated Home Theater Ό,τι έχετε φανταστεί το κάνουμε πραγματικότητα

Dedicated Home Theater Ό,τι έχετε φανταστεί το κάνουμε πραγματικότητα Dedicated Home Theater Ό,τι έχετε φανταστεί το κάνουμε πραγματικότητα Μελέτες Home Theater Για τους λάτρεις του κινηματογράφου Η Acoustic Design, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Dedicated Home Theater.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Τσούγκρας Επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Μουσικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας:

Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ε Υ Ρ Ω Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ά τ μ ή μ α τ α μουσικής τεχνολογίας & πολυμέσων δημιουργίας ιστοσελίδων Apple - Windows & Office 2 ώ ρ ε ς δ ω ρ ε ά ν σ ε μ ι ν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ Αντώνης Διαμαντής, θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ μέσα από την ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικά για τον ακριβή καθορισμό της οικονομικής έννοιας της

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 224461 δήλωση του σήματος :

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 224461 δήλωση του σήματος : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 951 / 19-02-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 4 «Εντοπισμός ηχητικών πηγών στο χώρο» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής

ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής Αντίληψη του ήχου στον χώρο- Αμφιωτική ακουστική Φλώρος Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο ως δέκτες; Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο στο χώρο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22378101- Φαξ:22379122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Β43Θ46ΨΖ2Ν-ΛΘΜ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Συνοπτικό εταιρικό προφίλ 2 Η ELF AEBE ( ELF MEDIA GROUP ) εδώ και 20 χρόνια καινοτομεί με προιόντα ψηφιακής σήμανσης που πρώτη καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 27 04 2015 αρ. πρωτ.: 165. Προς

Κέρκυρα 27 04 2015 αρ. πρωτ.: 165. Προς Κέρκυρα 27 04 2015 αρ. πρωτ.: 165 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Κέρκυρας Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα