Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων». Τροποποίηση διατάξεων ν.2168/1993». Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Είναι κοινή παραδοχή ότι η παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση πυροβόλων όπλων καθώς και των συναφών ειδών ενόψει της επικίνδυνης φύσης τους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τόσο στη Χώρα μας όσο και στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει αφενός, ως ένα βαθμό, ελευθερία κυκλοφορίας για ορισμένα πυροβόλα όπλα και αφετέρου να θέσει εγγυήσεις ασφαλείας, εξέδωσε την Οδηγία 91/477/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 318 της , σελ.83), ως συνοδευτικό μέτρο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν.2168/1993 (ΦΕΚ Α - 147). Το έτος 2002, η Κοινότητα προσχώρησε στο πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Η εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων που ανέλαβε η Κοινότητα μετά την κατά τα ανωτέρω προσχώρησή της στο πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών κατέστησε αναγκαία τη τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, προς την κατεύθυνση της θέσπισης διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν τον πληρέστερο έλεγχο των όπλων και των πυρομαχικών τους από τον κατασκευαστή μέχρι τον αγοραστή ώστε να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά η παράνομη κατασκευή ή και διακίνησής τους. Τούτο δε έλαβε χώρα με την 2008/51/ΕΚ Οδηγία (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., L 179 της , σελ. 5). Επίσης έως σήμερα, σε διεθνές επίπεδο, έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων τα οποία οφείλονται σε προσκρούσεις πτηνών σε αεροσκάφη. Στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί ανάλογες περιπτώσεις σοβαρών συμβάντων αλλά και ατυχημάτων, άνευ απώλειας ανθρώπινων ζωών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ως φορέας λειτουργίας αεροδρομίων, έχει γίνει αποδέκτης αιτημάτων αερομεταφορέων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω ζημιών που προκλήθηκαν σε επιβατικά αεροσκάφη από

2 2 πρόσκρουση πτηνών σε αεροσκάφη, διότι δεν είχαν ληφθεί τα διεθνώς απαιτούμενα μέτρα για την εκδίωξή τους. Η αντιμετώπιση του προβλήματος, λόγω της ιδιομορφίας του, απαιτεί τη λήψη τόσο προληπτικών όσο και κατασταλτικών, συνδυασμένων μέτρων για τον διασκορπισμό και την απομάκρυνση των πτηνών, με την εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων, που προκύπτουν από μακροχρόνιες έρευνες ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η πιθανότητα πρόσκρουσης πτηνού με αεροσκάφος πρέπει να μειωθεί όσο αυτό είναι λογικά εφικτό, στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας του αεροδρομίου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η λήψη όλων των δυνατών μέτρων (περιορισμός καλλιεργειών, διαχείριση περιβάλλοντος χώρου, απαγόρευση δραστηριοτήτων στις περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια κ.λ.π.). Ωστόσο, μία από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους για την μείωση τουκινδύνουπρόσκρουσης πτηνών σε αεροσκάφη είναι η χρήση ειδικών όπλων / πιστολίων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου / θορύβου, λάμψης ή συριγμού (πυροτεχνικές συσκευές). Τα μέσα αυτά είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του ICAO και αποτελούν τα μόνα αποτελεσματικά για τον άμεσο διασκορπισμό των πτηνών, ιδιαίτερα κατά την φάση από \ προσγειώσεων των αεροσκαφών, λόγω της μεγάλης εμβέλειάς τους και της δυνατότητας εκτόξευσής τους στο μέσον του σμήνους των πτηνών και συνεπώς του άμεσου εκφοβισμού τους. Τέλος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των αεροδρομίων, ενδείκνυται να επιτραπεί ως πρόσφορο μέσο η χρήση φωτοβολίδων από τους φορείς διακίνησης και λειτουργίας τους. Συνεπώς και προκειμένου να ενσωματωθεί στην ημεδαπή έννομη τάξη η τελευταία Οδηγία αλλά και να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των πτήσεων κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του ν.2168/1993, στις διατάξεις του οποίου επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: Με τις παρ. 1 έως 4 και 7 του άρθρου 1 τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2168/1993 και επαναπροσδιορίζεται πληρέστερα η έννοια του όπλου ώστε να καταλαμβάνει τα όπλα κρότου αερίων καθώς και τα όπλα αφέσεως αγώνων τα οποία εύκολα μπορούν να υποστούν μετατροπές και μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν όπλα, αλλά και κάθε αντικείμενο το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης μπορεί με ωστική δύναμη να εκτοξεύσει βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες. Περαιτέρω, προσδιορίζονται τα όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για την εκδίωξη πτηνών από χώρους αεροδρομίων για την ασφάλεια των πτήσεων και καθορίζεται για πρώτη φορά η έννοια των φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, καθώς και η έννοια ορισμένων όρων που διαλαμβάνονται στις οικείες διατάξεις του ν.2168/1993 όπως : «μέρος όπλου», «ουσιώδη συστατικά μέρη όπλου», «ανταλλακτικά όπλου» και «εξαρτήματα όπλου». Επίσης, επαναπροσδιορίζεται η έννοια των πυρομαχικών στην οποία περιλαμβάνονται επιπροσθέτως και άλλα είδη όπως οι καψυλλιωμένοι κάλυκες, οι ειδικού τύπου βολίδες και ιδίως οι εκρηκτικές, εμπρηστικές και τροχιοδεικτικές, τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου-αερίων, καθώς και τα πάσης φύσεως εφόδια βολής όπλων οιουδήποτε τύπου που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.

3 3 Με την παρ. 5 του άρθρου 1 προστίθενται στα αντικείμενα που υπάγονται στις διατάξεις του ν.2168/1993 και οι σιγαστήρες που εκ κατασκευής φέρονται σε οποιοδήποτε όπλο και αποτελούν συστατικό αυτού, προκειμένου να μην επιτρέπεται η κατασκευή, κατοχή και διακίνηση στο εσωτερικό τέτοιων όπλων. Με την παρ. 6 του άρθρου 1 συμπληρώνεται η περίπτ. ε της παρ. 3 του αρ. 1 του ν.2168/93 ώστε να θεωρούνται ως λειτουργούντα τα όπλα από τα οποία πραγματοποιείται απλή αφαίρεση μερών ή εξαρτημάτων τους. Με την παρ. 8 τουάρθρου1 συμπληρώνεται η παρ. 4 τουάρθρου1 του ν.2168/1993 και στα πυροβόλα όπλα προστίθενται τα όπλα μονής βολής, του οποίου καθορίζεται η έννοια. Με την παρ. 9 τουάρθρου1 προςαποσαφήνιση τουπεδίουεφαρμογής του ν.2168/1993, σύμφωνα και με τις διατάξεις της οδηγίας, εξαιρούνται ρητά του πεδίου εφαρμογής του οι ειδικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα εξαρτήματα όπλων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α και ε της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 και τίθεται υπό καθεστώς προηγούμενης άδειας η εισαγωγή στη Χώρα μας των κορμών-βάσεων κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων καθώς και των μερών όπλων σκοποβολής από εμπόρους και από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής και μέλη αυτών. Με την παρ. 3 του άρθρου 2 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή από το εξωτερικό των όπλων και λοιπών αντικειμένων που προορίζονται για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων, καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων. Με την παρ. 4 του άρθρου 2 τίθενται υπό καθεστώς ελεύθερης ειασγωγής τα εξαρτήματα όπλων τα οποία εκ των πραγμάτων δεν επιδρούν στη λειτουργία ή τροποποίησή τους καθώς επίσης και τα βύσματα, οι χόνδροι ή ψήφοι που προορίζονται για τη γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων. Με την παρ. 5 του άρθρου 2 και με το άρθρο 4 για την πληρότητα του ελέγχου των διακινούμενων όπλων και πυρομαχικών και για να επιτυγχάνεται η ιχνηλάτησή τους, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, θεσπίζεται ως προϋπόθεση για την εισαγωγή, μεταφορά, κατασκευή, επισκευή και συναρμολόγηση των πυροβόλων όπλων η σήμανσή τους με ευδιάκριτα στοιχεία αναγνώρισης. Ομοίως, τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, κατασκευής, γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων η σήμανση κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας τους από την οποία πρέπει να προκύπτει ο κατασκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού.

4 4 Με το άρθρο 3 τίθεται υπό καθεστώς προηγούμενης άδειας η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των κορμών και βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μέρων κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων. Με το άρθρο 5 τροποποιούνται και συμπληρώνονται επιμέρους διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 που εμφάνιζαν κενά και τίθεται υπό καθεστώς προηγούμενης άδειας η εμπορία, η διάθεση και κατοχή των ειδικών όπλων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων ως και των πιστολίων και των περιστρόφων αφέσεως αγώνων. Με το άρθρο 6 απαλείφεται από τις περιπτ. α και ε της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2168/1993 η μνεία των αντικειμένων που θεωρούνται ουσιώδη συστατικά μέρη του όπλου, καθόσον αυτά περιγράφονται πλέον λεπτομερώς στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1. Με το άρθρο 7 θεσπίζεται ως γενική απαγόρευση η άσκοπη χρήση ή η χρήση για άλλους σκοπούς των ειδικών όπλων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων και προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών. Με το άρθρο 8 στα είδη για τα οποία απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, μεταφορά και χρήση προστίθενται, προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ τα διαστελλόμενα βλήματα. Με το άρθρο 9 καθορίζεται η έννοια των όρων οπλοπώλης, ιχνηλάτηση, παράνομη διακίνηση και παράνομη κατασκευή που διαλαμβάνονται στις περ. β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/51/ΕΚ προκειμένου να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτής. Με το άρθρο 10 για τον πληρέστερο έλεγχο της διακίνησης των όπλων προβλέπεται η τήρηση μηχανογραφημένου συστήματος αρχειοθέτησης δεδομένων στο οποίο καταγράφονται στοιχεία ταυτοποίησης των όπλων και επιτυγχάνεται η σύνδεση κάθε πυροβόλου όπλου από τον προμηθευτή μέχρι τον εκάστοτε κάτοχό του. Με το άρθρο 11 τροποποιούνται διατάξεις του ν.456/1976 που έχουν σχέση με την κατοχή και χρήση φωτοβολίδων καθώς και με την πώληση των συσκευών εκτόξευσης αυτών προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις ανάγκες ασφάλειας των πτήσεων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ή από φορείς διοίκησης και λειτουργίας μη κρατικών αεροδρομίων. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 δίδεται προθεσμία για τον εφοδιασμό των κατόχων περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων με άδεια κατοχής και για την παράδοση στις αστυνομικές αρχές από όσους μέχρι σήμερα κατέχουν διαστελλόμενα βλήματα τα οποία τίθενται υπό καθεστώς απαγόρευσης.

5 5 Τέλος, με τις ρυθμίσεις της παρ. 6 του άρθρου 2, της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 6 συμπληρώνονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά περίπτωση για παραβάσεις επιμέρους διατάξεων των άρθρων 2, 5, 6 και 7 του ν.2168/1993, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών.-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα