ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και βάσει της εφαρµογής του Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ), ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 240 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες, από το σύνολο των µαθηµάτων που προσφέρονται. Συνολικά ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει: Τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήµατα (142 Ε.Π.Μ.), (δηλαδή τα µαθήµατα στα οποία ο φοιτητής πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του), από τα οποία τα 2 είναι ελληνικά από τα υπόλοιπα τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής. 82 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες από τα Μαθήµατα Υποχρεωτικά Επιλογής (δηλαδή µαθήµατα στα οποία ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του, επιλέγοντάς τα από έναν αριθµό προσφεροµένων µαθηµάτων από το Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και 16 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες από τα Μαθήµατα Επιλογής από τη Φιλοσοφική Σχολή (δηλαδή µαθήµατα στα οποία ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του, επιλέγοντάς τα από έναν αριθµό προσφεροµένων µαθηµάτων τόσο από το Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας όσο και από τα υπόλοιπα Τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ως µαθήµατα επιλογής µπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόµενα υποχρεωτικά επιλογής από το Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο φοιτητής επιθυµεί να τα επιλέξει αφού συµπληρώσει τον απαιτούµενο αριθµό Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων.) 1 Το Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει, εκτός από τα 22 υποχρεωτικά µαθήµατα, 41 υποχρεωτικά επιλογής µαθήµατα ώστε ο φοιτητής να επιλέξει αυτά που θα τον βοηθήσουν περισσότερο ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του. Αντίστοιχα τα υπόλοιπα Τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής µε ανακοινώσεις ενηµερώνουν για την προσφορά των µαθηµάτων τους. 1 Οι ΕΠΜ που αναφέρονται στα µαθήµατα επιλογής εξαρτώνται από το Τµήµα που προσφέρει το κάθε µάθηµα. Αν κάποιο Τµήµα δεν έχει εφαρµόσει το σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόµενο µάθηµα αντιστοιχεί µε. 1

2 Τα µαθήµατα, ανάλογα µε το εξάµηνο διδασκαλίας τους, διακρίνονται σε χειµερινά και εαρινά. Κατά τη δήλωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα µαθήµατα που δηλώνουν διδάσκονται στο συγκεκριµένο εξάµηνο ή όχι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα υποχρεωτικά επιλογής µαθήµατα, καθώς ορισµένα από αυτά, αν και υπάρχουν στο Πρόγραµµα Σπουδών, δεν έχουν ακόµα ενεργοποιηθεί. Η κατανοµή Πιστωτικών Μονάδων και µαθηµάτων είναι η ακόλουθη: ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αριθµός µαθηµάτων Αριθµός ΕΠΜ Υποχρεωτικά Μαθήµατα 22 (2 ελληνικά) 140 Υποχρεωτικά επιλογής Επιλογής ΣΥΝΟΛΟ

3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. 72ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι 2. 72ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 3. 72ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 4. 72ΙΣΠ019 Ισπανική Γλώσσα ΙV 5. 72ΙΣΠ100 Εισαγωγή στην Λογοτεχνία (Πεζογραφία, Ποίηση, Θέατρο) 6. 72ΙΣΠ002 Ισπανικός Πολιτισµός 7. 72ΙΣΠ009 Ισπανική Λογοτεχνία I 8. 72ΙΣΠ031 Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ 9. 72ΙΣΠ043 Ισπανική Πεζογραφία ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση ΙΣΠ008 Ισπανοαµερικανικός Πολιτισµός ΙΣΠ012 Ισπανοαµερικανική Λογοτεχνία Ι ΙΣΠ015 Ισπανοαµερικανική Λογοτεχνία ΙΙ ΙΣΠ033 Ισπανοαµερικανική Πεζογραφία ΙΣΠ026 Ισπανοαµερικανική Ποίηση ΙΣΠ013 Ισπανική Γλωσσολογία ΙΣΠ086 Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία στη ιδασκαλία - Εκµάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας ΙΣΠ065 Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση στη ιδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας ΙΣΠ027 Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης ΙΣΠ34E Πρακτική της Μετάφρασης ΕΛΛ007 Ελληνικό: Θεωρητική Γλωσσολογία ΕΛΛ008 Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Επιστήµες της Αγωγής Εκπαιδευτικά Κινήµατα 3

4 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ EΠIΛOΓHΣ 84 Επιλέγονται υποχρεωτικά 8. Αν επιλεγούν περισσότερες, θα θεωρηθούν ως ΕΠΜ µαθηµάτων επιλογής ΙΣΠ039 Κειµενικά Είδη 2. 72ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου 3. 72ΙΣΠ32E Νέες Τεχνολογίες στην Επιστηµονική Έρευνα: ιαδίκτυο και Εκπαίδευση 4. 72ΙΣΠ024E Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας 5. 72ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας 6. 72ΙΣΠ07E Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής 7. 72ΙΣΠ041 Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής 8. 72ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση 9. 72ΙΣΠ080 Εξειδικευµένη Μετάφραση ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών ΙΣΠ079 Σχεδιασµός Γλωσσικού Μαθήµατος ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο ΙΣΠ037 Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισµός ΙΣΠ038 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης ΙΣΠ036 Λαϊκές Παραδόσεις στην Ισπανία ΙΣΠ021 Σύγχρονο Ισπανοαµερικανικό ιήγηµα ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαµερικανικό Μυθιστόρηµα ΙΣΠ087 Προκολοµβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισµοί της Λατινικής Αµερικής ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαµερικανικός Πολιτισµός ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαµερικανικής Τέχνης ΙΣΠ042 Λαϊκές Παραδόσεις στη Λατινική Αµερική ΙΣΠ095 Ισπανοαµερικανικό οκίµιο ΙΣΠ057 Ισπανοαµερικανικό Θέατρο ΙΣΠ093 Λογοτεχνικά Ρεύµατα του 19 ου αι. στη Λατινική Αµερική ΙΣΠ045 Simón Bolívar, Leopoldo Zea, Arturo Ardao και Λατινική Αµερική ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύµατα στη ιδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 4

5 28. 72ΙΣΠ029 Ισπανική Φρασεολογία-Παροιµιολογία 29. Κειµενογλωσσολογία 30. Πραγµατολογία 31. Κοινωνιογλωσσολογία 32. Ισπανικό οκίµιο 33. Ισπανική Λογοτεχνία του Χρυσού Αιώνα 34. Ισπανικό Θέατρο του Χρυσού Αιώνα 35. Ισπανικό Θέατρο του 20ου αι. 36. Ισπανική Λογοτεχνία: Γενιά του ' Ισπανική Ποίηση: Γενιά του ' Σύγχρονη Ισπανική Σκέψη 39. Σύγχρονη Ισπανοαµερικανική Ποίηση 40. Μodernismo 41. Creacionismo, Surrealismo, Ultraísmo 42. Φιλοσοφία της Ιστορίας της Λατινικής Αµερικής 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Επιλέγονται τουλάχιστον ΙΣΠ067 Πορτογαλική Γλώσσα Ι 2. 72ΙΣΠ068 Πορτογαλική Γλώσσα ΙΙ 3. 72ΙΣΠ084 Πορτογαλική Γλώσσα ΙΙΙ 4. 72ΙΣΠ081 Πορτογαλική Γλώσσα ΙV 5. 72ΙΣΠ064 Πολιτισµός της Πορτογαλίας 6. 72ΙΣΠ065 Πολιτισµός της Βραζιλίας 7. Εξελικτική Ψυχολογία Β 8. Ψυχολογία: Κοινωνική Ψυχολογία- υναµική της Οµάδας 9. ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 10. Παιδαγωγική: Παιδαγωγική Ψυχολογία, Μάθηση και Ανάπτυξη- Σύγχρονες Σχολές 11. Ιστορία του Σύγχρονου Ελληνισµού 12. Εισαγωγή στη Λατινική Γραµµατεία 13. Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Λατινική Γραµµατεία 14. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 15. Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας 16. Γλωσσολογία: Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία 5

6 17. Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία 18. Κείµενα Σύγχρονης Ελληνικής Λογοτεχνίας 19. Γλωσσολογία: Μορφολογία-Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής 20. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία Τα µαθήµατα που προσφέρονται από τα υπόλοιπα Τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραµµατεία στην αρχή κάθε εξαµήνου 6

7 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδηµαϊκό Έτος ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά µαθήµατα 1. Ισπανική Γλώσσα Ι 72ΙΣΠ Εισαγωγή στη Λογοτεχνία (Πεζογραφία, Ποίηση, Θέατρο) Ελληνικό: Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 72ΙΣΠ100 72ΕΛΛ007 8 ΕΠΜ 8 ΕΠΜ Κρητικού ρόσος, Τσώκου Ελληνικό Μαθήµατα Επιλογής Επιλέγονται τουλάχιστον 10 ΕΠΜ από τα προσφερόµενα Μαθήµατα Επιλογής. Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά µαθήµατα 1. Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 72ΙΣΠ Ισπανικός Πολιτισµός 72ΙΣΠ Ισπανοαµερικανικός Πολιτισµός 72ΙΣΠ Πρακτική της Μετάφρασης 72ΙΣΠ34Ε 8 ΕΠΜ 8 ΕΠΜ Κρητικού Κρίδα Βάργκας, ρόσος Παπαγεωργίου Μαθήµατα Επιλογής Επιλέγονται τουλάχιστον από τα προσφερόµενα Μαθήµατα Επιλογής. 7

8 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά µαθήµατα 1. Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 72ΙΣΠ Ισπανική Γλωσσολογία 72ΙΣΠ Ισπανική Λογοτεχνία Ι 72ΙΣΠ Ισπανοαµερικανική Λογοτεχνία Ι 72ΙΣΠ Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Επιστήµες της Αγωγής Εκπαιδευτικά Κινήµατα 72ΕΛΛ008 8 ΕΠΜ Αλεξοπούλου Λούγκο Τσώκου Κρητικού Ελληνικό ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά µαθήµατα 1. Ισπανική Γλώσσα ΙV 72ΙΣΠ Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ 72ΙΣΠ Ισπανοαµερικανική Λογοτεχνία ΙΙ 72ΙΣΠ015 8 ΕΠΜ Λούγκο Τσώκου ρόσος Υποχρεωτικά Μαθήµατα Επιλογής και Μαθήµατα Επιλογής Επιλέγονται τουλάχιστον 10 ΕΠΜ από τα προσφερόµενα µαθήµατα. 8

9 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικό µάθηµα 1. Ισπανική Πεζογραφία 72ΙΣΠ Ιστορία και Θεωρία Μετάφρασης 72ΙΣΠ027 8 ΕΠΜ Κρίδα Παπαγεωργίου Υποχρεωτικά Μαθήµατα Επιλογής και Μαθήµατα Επιλογής Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 1 από τα προσφερόµενα µαθήµατα. ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά µαθήµατα 1. Ισπανοαµερικανική Πεζογραφία 72ΙΣΠ Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία στη ιδασκαλία - Εκµάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 72ΙΣΠ086 8 ΕΠΜ Κρητικού Αλεξοπούλου Υποχρεωτικά Μαθήµατα Επιλογής και Μαθήµατα Επιλογής Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 1 από τα προσφερόµενα µαθήµατα. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά µαθήµατα 1. Πρακτική Άσκηση στη ιδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 72ΙΣΠ Ισπανική Ποίηση 72ΙΣΠ017 Λούγκο Κρίδα Υποχρεωτικά Μαθήµατα Επιλογής και Μαθήµατα Επιλογής Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 ΕΠΜ από τα προσφερόµενα µαθήµατα. 9

10 Η ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικό µάθηµα 1. Ισπανοαµερικανική Ποίηση 72ΙΣΠ026 Παυλάκη Υποχρεωτικά Μαθήµατα Επιλογής και Μαθήµατα Επιλογής Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 2 από τα προσφερόµενα µαθήµατα. 10

11 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλέγονται υποχρεωτικά 82 ΕΠΜ. Αν επιλεγούν περισσότερες, θα θεωρηθούν ως ΕΠΜ Μαθηµάτων Επιλογής. Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 1. 72ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύµατα στη ιδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας Αλεξοπούλου 2. 72ΙΣΠ024Ε Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας Παπαγεωργίου 3. 72ΙΣΠ032Ε Νέες Τεχνολογίες στην Επιστηµονική Έρευνα: ιαδίκτυο και Εκπαίδευση Βάργκας 4. 72ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση 5. 72ΙΣΠ038 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης Παπαγεωργίου Βάργκας 6. 72ΙΣΠ087 Προκολοµβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισµοί της Λατινικής Αµερικής Βάργκας 7. 72ΙΣΠ036 Λαϊκές Παραδόσεις στην Ισπανία 8. 72ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας 9. 72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας ΙΣΠ021 Σύγχρονο Ισπανοαµερικανικό ιήγηµα ρόσος Λούγκο Παυλάκη Παυλάκη 11

12 11. 72ΙΣΠ095 Ισπανοαµερικανικό οκίµιο ρόσος ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαµερικανικός Πολιτισµός ρόσος ΙΣΠ093 Λογοτεχνικά Ρεύµατα του 19 ου αι. στην Λατινική Αµερική Κρητικού ΙΣΠ39 Κειµενικά Είδη 6ΕΠΜ Αλεξοπούλου 12

13 Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 1. 72ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου 2. 72ΙΣΠ037 Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισµός 3. 72ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαµερικανικής Τέχνης Λούγκο Τσώκου Βάργκας 4. 72ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαµερικανικό Μυθιστόρηµα Παυλάκη 5. 72ΙΣΠ041 Μορφολογία Σύνταξη της Ισπανικής Αλεξοπούλου 6. 72ΙΣΠ042 Λαϊκές Παραδόσεις στην Λατινική Αµερική Βάργκας 7. 72ΙΣΠ045 Simón Bolívar, Leopoldo Zea, Arturo Ardao και Λατινική Αµερική 4 ΕΠΜ ρόσος 8. 72ΙΣΠ057 Ισπανοαµερικανικό Θέατρο 9. 72ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο ΙΣΠ079 Σχεδιασµός Γλωσσικού Μαθήµατος Κρητικού Αλεξοπούλου Κρίδα Λούγκο 13

14 12. 72ΙΣΠ029 Ισπανική Φρασεολογία-Παροιµιολογία Κρίδα 14

15 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλέγονται υποχρεωτικά1 Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 72ΙΣΠ067 Πορτογαλική Γλώσσα Ι 2 72ΙΣΠ084 Πορτογαλική Γλώσσα ΙΙΙ 3 72ΙΣΠ000 Πολιτισµός της Πορτογαλίας 4 Εξελικτική Ψυχολογία Β 5 Ψυχολογία: Κοινωνική Ψυχολογία- υναµική της Οµάδας 6 ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 7 Παιδαγωγική: Παιδαγωγική Ψυχολογία, Μάθηση και Ανάπτυξη-Σύγχρονες Σχολές 8 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Λατινική Γραµµατεία 15

16 9 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 10 Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας 11 Ιστορία του Σύγχρονου Ελληνισµού 12 Γλωσσολογία: Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία 13 Εισαγωγή στη Λατινική Γραµµατεία 14 Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία 15 Κείµενα Σύγχρονης Ελληνικής Λογοτεχνίας 16 Γλωσσολογία: Μορφολογία-Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής 17 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία Τα µαθήµατα που προσφέρονται από τα υπόλοιπα Τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραµµατεία στην αρχή κάθε εξαµήνου. 16

17 Οι ΕΠΜ που αναφέρονται στα µαθήµατα επιλογής εξαρτώνται από το Τµήµα που προσφέρει το κάθε µάθηµα. Αν κάποιο Τµήµα δεν έχει εφαρµόσει το σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόµενο µάθηµα αντιστοιχεί µε. 17

18 Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 72ΙΣΠ068 Πορτογαλική Γλώσσα ΙΙ 2 72ΙΣΠ081 Πορτογαλική Γλώσσα ΙV 3 72ΙΣΠ053 Πολιτισµός της Βραζιλίας 4 Εξελικτική Ψυχολογία Β 5 Ψυχολογία: Κοινωνική Ψυχολογία- υναµική της Οµάδας 4 ΕΠΜ 6 ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 4 ΕΠΜ 7 Παιδαγωγική: Παιδαγωγική Ψυχολογία, Μάθηση και Ανάπτυξη-Σύγχρονες Σχολές 8 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Λατινική Γραµµατεία 9 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 18

19 10 Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας 11 Ιστορία του Σύγχρονου Ελληνισµού 12 Γλωσσολογία: Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία 13 Εισαγωγή στη Λατινική Γραµµατεία 14 Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία 15 Κείµενα Σύγχρονης Ελληνικής Λογοτεχνίας 16 Γλωσσολογία: Μορφολογία-Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής 17 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία Τα µαθήµατα που προσφέρονται από τα υπόλοιπα Τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται από τη Γραµµατεία στην αρχή κάθε εξαµήνου. Οι ΕΠΜ που αναφέρονται στα µαθήµατα επιλογής εξαρτώνται από το Τµήµα που προσφέρει το κάθε µάθηµα. Αν κάποιο Τµήµα δεν έχει εφαρµόσει 19

20 το σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόµενο µάθηµα αντιστοιχεί µε. 20

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ισπανική Γλώσσα Ι Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στην εµπέδωση των βασικών γραµµατικοσυντακτικών δοµών της ισπανικής γλώσσας, καθώς και στη διεύρυνση του λεξιλογίου, µε στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των φοιτητών/τριών. Για το λόγο αυτό γίνεται ανασκόπηση των σηµαντικότερων γραµµατικών φαινοµένων µε παράλληλη µελέτη και ανάλυση αυθεντικών κειµένων µε σκοπό τόσο την κατανόηση όσο και την παραγωγή. Εισαγωγή στην Λογοτεχνία : Πεζογραφία, Ποίηση, Θέατρο Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών της πεζογραφίας, ποίησης και θεάτρου, που οδηγούν στη συστηµατική ανάλυση και αξιολόγηση του διηγήµατος και του µυθιστορήµατος, του ποιήµατος και του θεατρικού έργου αντίστοιχα. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή µε λογοτεχνικά κείµενα (διηγήµατα/µυθιστορήµατα, ποιήµατα και θεατρικά έργα) όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαµερικανικής λογοτεχνίας και ασκείται συστηµατικά στη διεξοδική ανάλυση διηγηµάτων, ποιηµάτων και θεατρικών έργων. Στόχος του µαθήµατος είναι να προσφέρει στο φοιτητή το κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή µελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου και ο οποίος επιτυγχάνεται µε εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και σχετική έρευνα που ο ίδιος πραγµατοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου σε συνεργασία µε τον διδάσκοντα. ίνεται έµφαση στη µεθοδολογία της Νέας Κριτικής. Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ισπανική Γλώσσα ΙΙ Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στο µάθηµα 72ΙΣΠ001. Το µάθηµα αυτό, που αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος Γλώσσα Ι, έχει στόχο τη διεύρυνση της γλωσσικής ικανότητας στην ισπανική γλώσσα των φοιτητών/τριών. Αναµένεται στο τέλος του εξαµήνου να είναι σε θέση να κατανοούν/ερµηνεύουν, καθώς και να εκφράζουν µε τα κατάλληλα µέσα διάφορα είδη κειµένου, µε έµφαση σε εκείνα που σχετίζονται µε το πρόγραµµα των σπουδών του. Για το λόγο αυτό το µάθηµα αποσκοπεί στην εµπέδωση των µορφοσυντακτικών και λεξικο-σηµασιολογικών µέσων που είναι απαραίτητο να κατέχει για την πραγµατοποίηση του παραπάνω στόχου. 21

22 Ισπανικός Πολιτισµός Επισκόπηση της πολιτιστικής εξέλιξης της Ισπανίας από την Προϊστορική εποχή µέχρι σήµερα, µε έµφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονοµική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, µελετούνται χρονολογικά τα κύρια ιστορικά γεγονότα και η αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για τον κόσµο σε κάθε εποχή, καθώς και πως επηρέασε η αντίληψη αυτή τις Καλές Τέχνες στις αρχιτεκτονικές, ζωγραφικές, γλυπτικές, λογοτεχνικές και µουσικές δηµιουργίες τους. Στόχος του µαθήµατος είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση ώστε ο φοιτητής να µπορεί να κατανοήσει και να αφοµοιώσει τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής και να προετοιµαστεί για να µελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της γλώσσας, της λογοτεχνίας και των τεχνών. Τα µαθήµατα υποστηρίζονται µε οπτικοακουστικά µέσα και ο φοιτητής συµµετέχει στη µαθησιακή διαδικασία µε εργασίες (γραπτές και προφορικές), καθώς και µε την παρακολούθηση σεµιναρίων, κινηµατογραφικών έργων, κτλ. Ισπανοαµερικανικός Πολιτισµός Επισκόπηση του πολιτισµού της Λατινικής Αµερικής από την εποχή των προκολοµβιανών πολιτισµών µέχρι σήµερα µε έµφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονοµική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα µελετώνται, ακολουθώντας χρονολογική σειρά, τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στη διαµόρφωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, της οικονοµίας, των γραµµάτων και των τεχνών της Λατινικής Αµερικής. Στόχος του µαθήµατος είναι να προσφέρει στο φοιτητή την απαραίτητη γνώση ώστε να µπορεί να κατανοήσει και να µελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της κοινωνίας και του πολιτισµού µέσα από το ιστορικό γίγνεσθαι. Πρακτική της Μετάφρασης Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ001 και 72ΙΣΠ002 Μετάφραση κειµένων ποικίλης θεµατολογίας από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα µε σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών µε βασικές µεταφραστικές αρχές και τη διεύρυνση της γνώσης της ισπανικής. Το µάθηµα εστιάζει στις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της έλλειψης αντιστοιχίας µεταξύ των δύο γλωσσών τόσο σε λεξιλογικό όσο και σε γραµµατικό επίπεδο. Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ001 και 72ΙΣΠ002. ιεύρυνση της επικοινωνιακής ικανότητας και εµβάθυνση στη δοµή και τη χρήση της γλώσσας. Γίνεται συστηµατική µελέτη των σηµαντικότερων γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων της ισπανικής γλώσσας. ίνεται έµφαση στην πραγµατολογική διάσταση των φαινοµένων που µελετώνται. Στο πλαίσιο του µαθήµατος αυτού, οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στην κατανόηση γραπτών αυθεντικών κειµένων προκειµένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την παραγωγή τους (π.χ. φιλική/επίσηµη επιστολή, αίτηση, βιογραφικό σηµείωµα, έκθεση (informe), κ.λ.π.). 22

23 Παράλληλα µέσα από την ανάλυση αυθεντικών κειµένων επιδιώκεται ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου και των επικοινωνιακών λειτουργιών ώστε οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τον γραπτό και τον προφορικό λόγο σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. Ισπανική Γλωσσολογία Εισαγωγή στις βασικές αρχές της γλωσσολογικής θεωρίας και ανάλυσης. Εξετάζονται η φύση και οι ιδιότητες της ανθρώπινης γλώσσας και της γλωσσολογικής περιγραφής, καθώς και θέµατα δοµής και σηµασίας. Τέλος µελετάται η ισπανική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα ανάλυσής της και εντοπίζονται προβλήµατα στη συγχρονική και διαχρονική περιγραφή της. Ισπανική Λογοτεχνία Ι Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010 και 72ΙΣΠ011. Μελετάται η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον Μεσαίωνα µέχρι και το 18ο αιώνα σε συνάρτηση µε τα εκάστοτε ιστορικά κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόµενα. ίνεται έµφαση στις περιόδους, τα ρεύµατα, τα λογοτεχνικά είδη, τους κυριότερους συγγραφείς και τα σηµαντικότερα έργα τους. Μέσα από την παρουσίαση κειµένων των σηµαντικότερων συγγραφέων της κάθε περιόδου, επιχειρείται η προσέγγιση και ανάλυση των λογοτεχνικών ρευµάτων και της εξέλιξής τους στην Ισπανία. Ισπανοαµερικανική Λογοτεχνία Ι Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010, και 72ΙΣΠ016. Επισκόπηση της ισπανοαµερικανικής λογοτεχνίας από την προκολοµβιανή περίοδο µέχρι και το modernismo σε συνάρτηση µε τα εκάστοτε ιστορικά κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόµενα. ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο modernismo. Εξετάζονται οι περίοδοι, τα λογοτεχνικά ρεύµατα, οι σηµαντικότεροι συγγραφείς και τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα τους. ΕΞΑΜΗΝΟ Ισπανική Γλώσσα ΙV Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ001, 72ΙΣΠ002 και 72ΙΣΠ003. Στο µάθηµα αυτό γίνεται περαιτέρω εµβάθυνση της ισπανικής γλώσσας µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. Επιδιώκεται στο τέλος του εξαµήνου, οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να επιχειρηµατολογούν υπέρ των απόψεών τους, να παίρνουν µέρος σε µια συζήτηση ακολουθώντας τους κανόνες του εκάστοτε είδους, καθώς και να κατανοούν πιο περίπλοκα µηνύµατα. Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ 23

24 Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010, 72ΙΣΠ011 και 72ΙΣΠ012. Μελετάται το ιστορικό πολιτιστικό πλαίσιο και η εξέλιξη της Ισπανικής λογοτεχνίας από τον 19 ο αιώνα µέχρι σήµερα, µε έµφαση στις περιόδους, τα ρεύµατα, τα λογοτεχνικά είδη, τους κυριότερους συγγραφείς και τα σηµαντικότερα έργα τους. Μέσα από την παρουσίαση κειµένων των σηµαντικότερων συγγραφέων της κάθε περιόδου, επιχειρείται η προσέγγιση και ανάλυση των λογοτεχνικών ρευµάτων και της εξέλιξής τους στην Ισπανία. Ισπανοαµερικανική Λογοτεχνία ΙΙ Συνίσταται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010, 72ΙΣΠ016 και 72ΙΣΠ017. Επισκόπηση της Ισπανοαµερικανικής Λογοτεχνίας όλων των µορφών από τον postmodernismo µέχρι σήµερα. Βασικό ρόλο στην πορεία του µαθήµατος παίζουν τα κείµενα των σηµαντικότερων µορφών της ισπανοαµερικανικής λογοτεχνίας, µέσα από τα οποία επιχειρείται η προσέγγιση, παρουσίαση και ανάλυση της κάθε περιόδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο δεύτερο µισό του 20 ου αι. και στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας από το boom µέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα. Στόχος του µαθήµατος είναι να προσφέρει στο φοιτητή µια σφαιρική εικόνα της λογοτεχνίας των χωρών της Ισπανόφωνης Αµερικής, ώστε να τον καταστήσει ικανό να εµβαθύνει στα µαθήµατα ποίησης, πεζογραφίας, θεάτρου και δοκιµίου του κόσµου αυτού που αποτελούν µέρος του προγράµµατος σπουδών του. Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Ισπανική Πεζογραφία Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ013. Μελετάται η ανάπτυξη και η εξέλιξη της ισπανικής πεζογραφίας από το Μεσαίωνα έως τώρα, µε έµφαση στα διηγήµατα, τις νουβέλες και τα µυθιστορήµατα. Συγκεκριµένα, µελετούνται χρονολογικά τα έργα των πιο αντιπροσωπευτικών συγγραφέων του είδους όπως Ο ον Κιχώτης του Θερβάντες. Στόχος του µαθήµατος είναι ο φοιτητής να µπορέσει να προσεγγίσει κριτικά οποιοδήποτε έργο της ισπανικής πεζογραφίας. Για το λόγο αυτό, θα συµµετάσχει ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία µε εργασίες (γραπτές και προφορικές) εκτός από τις αναλύσεις που θα γίνουν στην τάξη. Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης Επισκόπηση της µεταφραστικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα και παρουσίαση της επίδρασής της στη διαµόρφωση και εξέλιξη των κοινωνιών. Εξετάζονται οι σηµαντικότερες µεταφραστικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν τον 20 ο αιώνα, καθώς και η µεθοδολογία της µεταφραστικής δραστηριότητας. Πραγµατοποιείται συστηµατική πρακτική άσκηση σε ειδικά επιλεγµένα κείµενα διαφορετικής τυπολογίας από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα. ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 24

25 Ισπανοαµερικανική Πεζογραφία Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010, 72ΙΣΠ016, 72ΙΣΠ017 και 72ΙΣΠ018. Επισκόπηση της ισπανοαµερικανικής πεζογραφίας όλων των περιόδων. Μελετάται η ανάπτυξη και η εξέλιξη του µυθιστορήµατος και του διηγήµατος από την αποικιοκρατική περίοδο µέχρι σήµερα σε συνάρτηση µε το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Εξετάζονται αντιπροσωπευτικά έργα των κυριότερων εκπροσώπων του είδους. Στόχος του µαθήµατος η εξοικείωση του φοιτητή µε το διήγηµα και το µυθιστόρηµα της Λατινικής Αµερικής όλων των περιόδων και η ανάπτυξη κριτικής προσέγγισης. Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία στη ιδασκαλία - Εκµάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες µε τις βασικές αρχές και έννοιες της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας. Οι θεωρητικές αρχές που διέπουν την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, καθώς και οι πρακτικές εφαρµογές που απορρέουν από τις πιο καινοτόµες µεθοδολογικές προσεγγίσεις αποσκοπούν στην κατανόηση της µαθησιακής διαδικασίας και στη βελτιστοποίηση της διδακτικής πράξης. Παρουσιάζονται : α) τα µοντέλα τόσο της κατάκτησης της µητρικής γλώσσας όσο και της απόκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην τελευταία. β) οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας γ) οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της επικοινωνιακής ικανότητας. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Πρακτική Άσκηση στη ιδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στο µάθηµα 72ΙΣΠ006 Βασικός στόχος αυτού του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τις τεχνικές διδασκαλίας της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας και η πρακτική τους εξάσκηση µέσω της παρακολούθησης της παιδαγωγικής διαδικασίας στην τάξη. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται οι διδακτικές και µεθοδολογικές αρχές που εφαρµόζονται κατά τη διδακτική πράξη: πώς σχεδιάζεται µία διδακτική ώρα, οι διδακτικές φάσεις, επιλογή δραστηριοτήτων, ανάλυση υλικού, κ.λ.π. Στο πλαίσιο του µαθήµατος οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην παρακολούθηση διδακτικών ωρών σε τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο αριθµός τους καθορίζεται από τον διδάσκοντα στην αρχή του εξαµήνου. Ισπανική Ποίηση Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ013. Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανικής ποίησης από τον Μεσαίωνα µέχρι και τον 20ο αιώνα. Συγκεκριµένα, µελετούνται χρονολογικά τα διάφορα είδη της ποίησης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάλυση ποιηµάτων των βασικών εκπροσώπων 25

26 του είδους. Ο φοιτητής θα συµµετάσχει ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία µε τις αναλύσεις που θα γίνουν στην τάξη. Η ΕΞΑΜΗΝΟ Ισπανοαµερικανική Ποίηση Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010, 72ΙΣΠ016, 72ΙΣΠ017 και 72ΙΣΠ018. Το µάθηµα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανοαµερικανικής ποίησης από την προκολοµβιανή εποχή µέχρι σήµερα, µε ιδιαίτερη έµφαση στον 20 ο αιώνα.. Μελετώνται οι ιστορικές και κοινωνικές παράµετροι σε σχέση µε τις υφολογικές διαφορές, όπως εµφανίστηκαν στα σηµαντικότερα λογοτεχνικά ρεύµατα που άνθισαν στην Ισπανόφωνη Αµερική, όπως ο modernismo, surrealismo, creacionismo, ultraismo κ.ά. Στόχος του µαθήµατος είναι η µελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων των πιο σηµαντικών εκπροσώπων του είδους. 26

27 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας Εισαγωγή στη µεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας. Οργάνωση και σχεδιασµός µιας επιστηµονικής εργασίας σύµφωνα µε τις αρχές του MLA. Κειµενικά Είδη Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ001, 72ΙΣΠ002, 72ΙΣΠ003 και 72ΙΣΠ004. Το µάθηµα αυτό ασχολείται µε τη µελέτη της δοµής και της διάρθρωσης διαφόρων κειµενικών ειδών, όπως: - Πληροφοριακά κείµενα - Περιγραφικά κείµενα - Αφηγηµατικά κείµενα - λογοτεχνικά - µη λογοτεχνικά (είδηση, ρεπορτάζ) - Επιχειρηµατολογικά κείµενα - δηµοσιογραφικά κείµενα (άρθρο, σχόλιο) - κριτική (κινηµατογραφική, θεατρική, λογοτεχνική) - ο λόγος της διαφήµισης - το δοκίµιο Σκοπός του µαθήµατος είναι οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση, αφού αναλύσουν τα στοιχεία που συνθέτουν ένα κείµενο, να το κατανοήσουν σε βάθος και στη συνέχεια να παραγάγουν και οι ίδιοι διάφορα κειµενικά είδη. Τεχνική της περίληψης κειµένου. Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα 72ΙΣΠ001, 72ΙΣΠ002 και 72ΙΣΠ005 Εισαγωγή στη βασική µεθοδολογία της ιστορικής γλωσσολογίας. Εξέταση της ιστορικής εξέλιξης της ισπανικής γλώσσας και λεπτοµερής ανάλυση της φωνητικής, µορφολογικής, συντακτικής και λεξιλογικής εξέλιξης της Ισπανικής από τις ρωµανικές γλώσσες έως σήµερα. Μεθοδολογικά Ρεύµατα στη ιδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας Συνιστάται να επιλέγεται από φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στο µάθηµα 72ΙΣΠ006. Ιστορική αναδροµή και ανάλυση των σηµαντικότερων µεθόδων διδασκαλίας της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας. ίνεται έµφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση και στις σύγχρονες τάσεις λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Μέσα από την κριτική αντιµετώπιση διαφόρων µεθόδων και πρακτικών, ο απώτερος σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να προετοιµάσει τους µελλοντικούς καθηγητές 27

28 της ισπανικής ως ξένης γλώσσας να είναι σε θέση να επιλέξουν την καταλληλότερη µέθοδο διδασκαλίας ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών τους. Λογοτεχνική Μετάφραση Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ή παράλληλα το µάθηµα 72ΙΣΠ008 Πρακτική εξάσκηση και εφαρµογές της θεωρίας στη µετάφραση λογοτεχνικών κειµένων από την Ισπανική στην Ελληνική. Εξετάζονται έργα σηµαντικών ισπανών και ισπανοαµερικανών συγγραφέων, όπως των Ana María Matute, Gabriel García Mérquez, Octavio Paz, Miguel Delibes κ.ά. Μελετώνται θέµατα όπως ο χειρισµός των µεταφορών, των ιδιωµατικών φράσεων και των λογοπαιγνίων, η µετάφραση κυρίων ονοµάτων και τοπωνυµιών κ.ά. Σύγχρονο Ισπανοαµερικανικό ιήγηµα Συνίσταται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010, 72ΙΣΠ016, 72ΙΣΠ017, 72ΙΣΠ018 και 72ΙΣΠ014. Ανάπτυξη και εξέλιξη του διηγήµατος στην Ισπανόφωνη Αµερική από τις αρχές του 20 ου αιώνα µέχρι σήµερα. Το µάθηµα έχει στόχο τη µελέτη του σύγχρονου ισπανοαµερικανικού διηγήµατος στο πλαίσιο της παγκόσµιας ανάπτυξης της επιστήµης και της τεχνολογίας αλλά των πολιτικών, οικονοµικών και γενικότερα κοινωνικών αλλαγών που δηµιουργήθηκαν στις χώρες της Λατινικής Αµερικής µετά την Ανεξαρτησία τους. Μέσα από τη µελέτη αντιπροσωπευτικών έργων βασικών διηγηµατογράφων εξετάζεται ο αισθητικός και ιδεολογικός χαρακτήρας του ισπανοαµερικανικού διηγήµατος του 20 ου αιώνα, καθώς και η συµβολή τους στη διαµόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του ισπανοαµερικανικού διηγήµατος στα πλαίσια του Σύγχρονου Παγκόσµιου ιηγήµατος. Ισπανοαµερικανικό οκίµιο Συνιστάται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ016, 72ΙΣΠ017, 72ΙΣΠ018 και 72ΙΣΠ014. Επισκόπηση του ισπανοαµερικανικού δοκιµιού όλων των ειδών και όλων των εποχών. Μελετώνται δοκίµια αναγνωρισµένων συγγραφέων της Λατινικής Αµερικής και µέσα από την ανάλυση των κειµένων τους οι φοιτητές αντιλαµβάνονται τόσο τη σπουδαιότητα και την εξέλιξη του συγκεκριµένου είδους, όσο και τους προβληµατισµούς που αναπτύσσονται στην Λατινική Αµερική. Οι φοιτητές µε παρουσιάσεις και έρευνα συµµετέχουν στην προσέγγιση του αντικειµένου. Θεωρία της Λογοτεχνίας Συνίσταται στον φοιτητή να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα 72ΙΣΠ003, 72ΙΣΠ010 και 72ΙΣΠ016. Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνικής κριτικής, από τον Αριστοτέλη µέχρι σήµερα. ίνεται έµφαση στις σύγχρονες κριτικές προσέγγισης, όπως η νέα κριτική, ο φορµαλισµός, ο δοµισµός, ο µαρξισµός, η ψυχανάλυση κ. α. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη, αναλύονται οι ορισµοί, οι βασικές αρχές και µεθοδολογία της κάθε θεωρίας. Εφαρµόζονται σε λογοτεχνικά κείµενα διαφόρων ειδών µε στόχο την εξοικείωση των φοιτητών µε τις διάφορες θεωρίες και µεθοδολογίες προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου. 28

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5. Γενικές Πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5. Γενικές Πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΑΘΗΝΑ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Είναι υποχρεωτικές. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ενημερώνονται και να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 204-205 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 66ΙΤΑ02 ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3/08/205 Δευτέρα 6:30 8:30 Αναπληρωτής Π 436 Καθηγητής αγκράτης Γεράσιμος 66ΙΤΑ068 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 04/09/205 Παρασκευή 09:00

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Παύλος Παύλου KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα