Κεφάλαιο 7. Διαπολιτισµική Επικοινωνία και Διαπραγµάτευση. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 7. Διαπολιτισµική Επικοινωνία και Διαπραγµάτευση. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved."

Transcript

1

2 Κεφάλαιο 7 Διαπολιτισµική Επικοινωνία και Διαπραγµάτευση McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

3 Διαπολιτισµική Επικοινωνία και Διαπραγµάτευση v v v v v v v Οι ειδικοί στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι 1. Ο ορισµός της επικοινωνίας, η εξέταση των παραδειγµάτων των µορφών της λεκτικής επικοινωνίας, και η εξήγηση της ερµηνείας του µηνύµατος. 2.H ανάλυση της ανοδικής και της καθοδικής ροής της επικοινωνίας που χρησιµοποιείται στη διεθνή επικοινωνία 3. Να εξετάσει τη γλώσσα, την αντίληψη, τον πολιτισµό της επικοινωνίας και τα µη λεκτικά εµπόδια για την αποτελεσµατική διεθνή επικοινωνία. 4. Να παρουσιάσει τα µέτρα για την αντιµετώπιση των διεθνών προβληµάτων επικοινωνίας. 5. Να αναπτύξει προσεγγίσεις για τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις που ανταποκρίνονται στις διαφορές των πολιτισµών. 6. Να γίνει ανασκόπηση των διαπραγµατεύσεων και διαπραγµατευτικών συµπεριφορών που µπορεί να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων. 7-3

4 The world of international management v Η κουλτούρα των offshore και η επικοινωνία Ø Χιονοθύελλα Ø θα κάνω ότι χρειάζεται (Ινδία έναντι ΗΠΑ) Συµβουλές για τη διοίκηση των offshore Ø Αποφύγετε το εµείς και αυτοί (σεβασµός προς όλες τις κουλτούρες) Ø Παρέχετε εκπαίδευση στους managers Ø Ενισχύστε τη συνεργασία µεταξύ της χώρας προέλευσης της εταιρείας και της offshore 7-4

5 Η συνολική διαδικασία επικοινωνίας v Επικοινωνία Ø Η διαδικασία της µεταφοράς του µηνύµατος από τον αποστολέα στον δέκτη. v Φαινοµενικά θεωρείται µία απλή διαδικασία v Ωστόσο, πολλά προβλήµατα µπορούν να προκύψουν κατά τη µεταφορά των µηνυµάτων 7-5

6 Μορφές Λεκτικής Επικοινωνίας Το περιεχόµενο παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξήγηση Ø Περιεχόµενο: πληροφορίες που περιβάλλουν µια είδηση και βοηθούν να µεταφερθεί το µήνυµα. Συµφραζόµενα v Μηνύµατα συχνά κωδικοποιηµένα και έµµεσα σε κοινωνίες µε αυξηµένο περιεχόµενο επικοινωνίας Ø Ιαπωνία, πολλές Αραβικές χώρες Ø Προσωπικές σχέσεις τόνος φωνής, ο χρόνος και η έκφραση του προσώπου παίζουν ρόλο v Μηνύµατα συχνά είναι ακριβή και ο οµιλητής λέει ακριβώς τι εννοεί σε κοινωνίες µε λιγότερο περιεχόµενο επικοινωνίας Ø Η.Π. και Καναδά 7-6

7 Ρητή και Σιωπηρή επικοινωνία Μια διεθνής σύγκριση 7-7

8 Μορφές Λεκτικής επικοινωνίας(1) Στύλ επικοινωνίας:έµµεσο Άµεσο Ø Υψηλού περιεχόµενο: µηνύµατα ακριβή και έµµεσα, ο τόνος της φωνής, το χρονοδιάγραµµα, οι εκφράσεις του προσώπου παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µετάδοση των πληροφοριών Ø Χαµηλό περιεχόµενο: Δεν υπάρχουν προσωπικές σχέσεις οι συναντήσεις γίνονται για να επιτευχθεί ο στόχος τα µυνήµατα είναι καθαρά και συγκεκριµένα CULTURE/SURVNOTE.HTM}. 7-8

9 Μορφές Λεκτικής επικοινωνίας (2) Στύλ επικοινωνίας: Περίτεχνo Συνοπτικό Τρεις βαθµοί επικοινωνίας: ποσοτική-περίτεχνη, απαιτητική, συνοπτική 1. Η περίτεχνη µορφή είναι η πιο δηµοφιλής σε πολιτισµούς µε µεγάλο περιεχόµενο στην επικοινωνία και µέτριο βαθµό αποφυγής αβεβαιότητας (Αραβικές χώρες) 2. Η απαιτητική µορφή επικεντρώνεται στην ακρίβεια και στη χρήση του σωστού αριθµού λέξεων για να µεταφέρει το µήνυµα. Πιο συχνή σε κουλτούρες µε µικρο περιεχόµενο στην επικοινωνία και χαµηλό βαθµό αποφυγής της αβεβαιότητας (Γερµανία, Αγγλία, Σουηδία) 3. Η συνοπτική µορφή είναι πιο συχνή σε πολιτισµούς µε µεγάλο περιεχόµενο στην επικοινωνία και σηµαντική αποφυγή αβεβαιότητας. Οι άνθρωποι λένε λίγα λόγια και επιτρέπουν τις παύσεις και τη σιωπή να µεταδώσουν την έννοια (Ασία) 7-9

10 Μορφές Λεκτικής επικοινωνίας (3) Στύλ επικοινωνίας: Συµφραζόµενο προσωπικό Το Συµφραζόµενο στυλ επικεντρώνεται στον οµιλητή και στη σχέση µεταξύ των µερών που επικοινωνούν v Συχνά συνδέεται µε την τάση για µεγάλη απόσταση από την εξουσία, τη συλλογικότητα, τους πολιτισµούς µε µεγάλο περιεχόµενο συµφραζοµένων στην επικοινωνία (π.χ. Ασία, Ινδία, Γκάνα) Το Προσωπικό στυλ επικεντρώνεται στον οµιλητή και στη µείωση των φραγµών µεταξύ των µερών που επικοινωνούν v Είναι πιο δηµοφιλή σε κουλτούρες που επιδιώκουν µικρή απόσταση από την εξουσία, ατοµικιστικές, σε πολιτισµούς µε µικρό περιεχόµενο επικοινωνίας (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) 7-10

11 Μορφές Λεκτικής επικοινωνίας (4) Στύλ επικοινωνίας: Συναισθηµατικό Συντελεστικό Συναισθηµατικό στυλ χαρακτηρίζεται από γλώσσα που απαιτεί από τον ακροατή να σηµειώσει ό, τι λέγεται και να παρατηρεί πώς το µήνυµα παρουσιάζεται v Η έννοια είναι συχνά µη λεκτική και απαιτεί από το δέκτη να χρησιµοποιήσει διαισθητικές δεξιότητες για να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα v Κοινό στυλ σε συλλογικούς, µε υψηλό περιεχόµενο επικοινωνίας πολιτισµούς Το Συντελεστικό στύλ έχει προσανατολισµένο στόχο, και επικεντρώνεται στον αποστολέα που αφήνει ξεκάθαρα να καταλάβει τι ακριβώς θέλει v Το συναντάµε συνήθως σε ατοµικιστικές κοινωνίες µε χαµηλό περιεχόµενο επικοινωνίας 7-11

12 Σηµαντικά χαρακτηριστικά της Λεκτικής Μορφής 7-12

13 Λεκτικές Μορφές που χρησιµοποιούνται σε 10 επιλεγµένες χώρες 7-13

14 Μετάφραση Επικοινωνία Η αποδοτικότητα της επικοινωνίας καθορίζεται από το πόσο κοντά είναι στην ερµηνεία του µυνήµατος τα διαφορετικά µέρη. Π.χ. Ø Ιαπωνία: συλλογική ανταµοιβή Ø Κίνα: µακροχρόνιες επιχειρηµατικές σχέσεις και αφοσίωση Ø Καναδάς: σοβαρά επαγγελµατικά ραντεβού χωρίς διακοπές 7-14

15 Ροή επικοινωνίας v Καθοδική Επικοινωνία Ø Διαβίβαση πληροφοριών από το διευθυντή στον υφιστάµενο. v Πρωταρχικός σκοπός της επικοινωνίας µε το διευθυντή είναι για να µεταφέρει παραγγελίες / πληροφορίες Ø Οι διευθυντές χρησιµοποιούν αυτή την οδό για τις οδηγίες και την ανατροφοδότηση των επιδόσεων Ø Αυτή η οδός διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών προς όσους την έχουν ανάγκη για λειτουργικούς σκοπούς Ø Ο τόνος και ο τρόπος της επικοινωνίας θα καθορίσει το βαθµό πειστικότητας 7-15

16 Ροή επικοινωνίας Προτάσεις για την επικοινωνία v Κατά την επικοινωνία µε µη γηγενείς οµιλητές 1. Χρησιµοποιήστε κοινές λέξεις µε τις πιο κοινές σηµασίες τους 2. Επιλέξτε λέξεις µε λίγες εναλλακτικές σηµασίες 3. Ακολουθείστε αυστηρά τους βασικούς κανόνες της γραµµατικής 4. Μιλήστε µε σαφή διαλείµµατα µεταξύ των λέξεων 5. Αποφύγετε τη χρήση εσωτερικών ή πολιτισµικών προκατειληµµένων λέξεων 6. Αποφύγετε τη χρήση της αργκό 7. Μην χρησιµοποιείτε λέξεις ή εκφράσεις που απαιτούν από τον ακροατή να σχηµατίσει νοητικές εικόνες 8. Μιµηθείτε την πολιτιστική γεύση της γλώσσας του συνοµιλητή 9. Παραφράστε και επαναλάβετε τις βασικές ιδέες συνεχώς 10. Στο τέλος, ελέγξετε το πόσο καλά το άλλο άτοµο αντιλαµβάνεται, ζητώντας του / της να παραφράσει αυτά που έχουν ειπωθεί 7-16

17 Ροή επικοινωνίας v Ανοδική επικοινωνία Ø Μεταφορά της σηµασίας από τον υποδεέστερο στον ανώτερο. v Οι αρχικοί σκοποί είναι να παρέχουν ανατροφοδότηση, να κάνουν ερωτήσεις και να λάβουν βοήθεια Ø Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει µια έκκληση για περισσότερο ανοδική επικοινωνία στις ΗΠΑ Ø Στην Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη η ανοδική επικοινωνία είναι από καιρό µέρος της ζωής Ø Έξω από τις χώρες της Ασίας, η ανοδική επικοινωνία δεν είναι τόσο δηµοφιλής 7-17

18 Επιγράµµατα Επικοινωνίας 7-18

19 Εµπόδια επικοινωνίας v Οι γλωσσικοί φραγµοί Ø Η γνώση της γλώσσας που χρησιµοποιείται στις υπηρεσίες δεν είναι αρκετή Ø Η άριστη γνώση, οι τεχνικές γνώσεις, και οι δεξιότητες στο γραπτό λόγο είναι επίσης σηµαντικό v Πολιτιστικά εµπόδια στη γλώσσα Ø Πολιτιστική απόσταση Ø Γραφή 7-19

20 Εµπόδια επικοινωνίας v Αντίληψη Ø Η άποψη ενός ατόµου για την πραγµατικότητα. v Διαφηµιστικά µηνύµατα: Οι αµέτρητες διαφηµιστικές γκάφες όταν τα λόγια παρερµηνευονται από άλλους λαούς Ø Ford Fiera στα Ισπανικά: γριά άσχηµη γυναίκα Ø Ford Caliente στα Μεξικάνικα: του δρόµου v Πώς µας βλέπουν οι άλλοι: µπορεί να µας βλέπουν διαφορετικά από ό, τι νοµίζουµε Ø Ιαπωνία οι γυναίκες managers den αντιµετωπίζονται ως ίσες. 7-20

21 Εµπόδια επικοινωνίας v Πολιτιστικές αξίες Οι µαθητές στις ΗΠΑ βγάζουν χαρτζιλίκι κάνοντας part time δουλειές ανεξάρτητα από τη κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν Στη Μέση Ανατολή επικρατεί εµµονή για το πως γίνονται τα χρήµατα και από τι είδος δουλειάς προέρχονται 7-21

22 ΗΠΑ Παροιµίες που αντιπροσωπεύουν τις Πολιτιστικές Αξίες 7-22

23 Ο αντίκτυπος του Πολιτισµού Μη λεκτική επικοινωνία v Μη Λεκτική επικοινωνία Ø Η µεταφορά της σηµασίας µε µέσα όπως η γλώσσα του σώµατος και η χρήση του φυσικού χώρου. Ø Chromatics v Η χρήση του χρώµατος στην επικοινωνία µε µηνύµατα. Ø Kinesics v Μελέτη της επικοινωνίας µέσα από την κίνηση του σώµατος και τις εκφράσεις του προσώπου Ø Οπτική επαφή Ø Στάση Ø Χειρονοµίες 7-23

24 Μη Λεκτική επικοινωνία v Proxemics Ø Μελέτη του τρόπου που οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το φυσικό χώρο για να µεταφέρουν µηνύµατα v Οικεία απόσταση που χρησιµοποιείται για πολύ εµπιστευτικές επικοινωνίες v Προσωπική απόσταση που χρησιµοποιείται για να µιλάµε µε την οικογένεια / τους στενούς φίλους v Κοινωνική απόσταση που χρησιµοποιείται για να χειριζόµαστε τις περισσότερες επιχειρηµατικές συναλλαγές v Δηµόσια απόσταση που χρησιµοποιείται όταν καλείτε σε δωµάτιο ή βγάζετε λόγο σε µία οµάδα v Διάταξη γραφείου ΗΠΑ Ιαπωνία 7-24

25 Μη Λεκτική επικοινωνία v Chronemics Ø Ο τρόπος που χρησιµοποιείται ο χρόνος σε ένα πολιτισµό. Ø Δύο είδη 1. Moνοχρονικό χρονοδιάγραµµα: πράγµατα που γίνονται µε γραµµικό τρόπο 2. Πολυχρονικό χρονοδιάγραµµα: οι άνθρωποι κάνουν πολλά πράγµατα ταυτόχρονα και να δώσει µεγαλύτερη αξία στην προσωπική συµµετοχή από ό, τι για να γίνουν τα πράγµατα στην ώρα τους 7-25

26 Αποστάσεις που χρησιµοποιούνται στις ΗΠΑ 7-26

27 Η επίτευξη της αποτελεσµατικότητας της επικοινωνίας v Βελτίωση των συστηµάτων ανάδρασης v Παροχή γλωσσικής κατάρτισης v Παροχή πολιτιστικής εκπαίδευσης v Η ευελιξία και η συνεργασία 7-27

28 Διαπολιτισµική Διαχείριση Διαπραγµατεύσεων v Διαπραγµάτευση Ø Η διαδικασία της συµφωνίας ανάµεσα σε δύο ή και περισσότερα µέρη µε σκοπό την κατάληξη σε µία αποδεκτή από όλους λύση. v Δύο είδη διαπραγµάτευσης 1. Διανεµητική διαπραγµάτευση όταν δύο µέρη µε αντίθετους στόχους ανταγωνίζονται. - Αγορά ενός προϊόντος 2. Ολοκληρωµένη διαπραγµάτευση όταν δύο οµάδες µε κοινά συµφέροντα, δηµιουργούν αξία και επενδύουν στη συµφωνία (win-win σενάριο) 7-28

29 Είδη και Χαρακτηριστικά Διαπραγµάτευσης 7-29

30 Μορφές Διαπραγµάτευσης από µία Διαπολιτισµική Πλευρά 7-30

31 Η Διαδικασία των Διαπραγµατεύσεων 1. Σχεδιασµός η διαπραγµάτευση ξεκινά µε το σχεδιασµό ερευνώνται οι διαφορετικές επιλογές που υπάρχουν όρια διαπραγµάτευσης διαχωρίζονται οι βραχυπρόθεσµοι και οι µακροχρόνιοι στόχοι αποφασίζεται η σειρά των θεµάτων συζήτησης 2. Χτίσιµο των Διαπροσωπικών σχέσεων ποιοί είναι λογικοί και ποιοί όχι 3. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη δουλειά παρουσιάζονται οι θέσεις των µερών προσπαθούν να ανακαλύψουν τι θέλει η άλλη µεριά 4. Πειστικότητα το πιο σηµαντικό µέρος καµία µεριά δε θέλει να δώσει κάτι περισσότερε αν και γνωρίζουν ότι αν δε γίνει δε θα καταλήξει η διαπραγµάτευση η επιτυχία έγκειται στην ικανότητα να κατανοείς την άλλη θέση να ξεχωρίσεις οµοιότητες και διαφορές να δηµιουργήσεις νέες εναλακτικές η θέληση να καταλήξει η διαπργµάτευση αφού έχει βρεθεί µια λύση που να ικανοποιεί όλους 5. Συµφωνία κλείνονται οι τελευταίες λεπτοµέρειες συνήθως γίνεται για κάθε µέρος της συµφωνίας αντιµετωπίζεται κάθε θέµα ένα ένα 7-31

32 Πολιτισµικές Διαφορές Επηρεάζουν τις Διαπραγµατεύσεις v Κατά τη διαπραγµάτευση 1. Μην ταυτοποιείστε µε την κουλτούρα του οµολόγου σας πολύ γρήγορα,κοινές νύξεις όπως είναι η προφορά µπορεί να είναι αναξιόπιστες 2. Προσοχή στη δυτική προκατάληψη σχετικά µε τις πράξεις.ο τρόπος συµπεριφοράς, το συναίσθηµα, η σκέψη και η οµιλία µπορεί να διαµορφώσουν τις σχέσεις πιο ισχυρά από ό, τι οι πράξεις. 3. Για να καταπολεµήσετε την ένταση διατυπώστε απλές, συνεπείς, σταθερές ιδέες. 4. Μην υποθέσετε ότι όλες οι πτυχές του πολιτισµού είναι εξίσου σηµαντικές. 5. Αναγνωρίστε ότι τα πρότυπα των αντιδράσεων που αφορούν τρίτους µπορεί να διαφέρουν από εκείνες τις αντιδράσεις µεταξύ των συµπατριωτών 6. Μην υπερεκτιµάτε εξοικείωση µε την κουλτούρα του οµόλογό σας. 7-32

33 Τακτικές Διαπραγµάτευσης v Τοποθεσία v Προθεσµίες - χρόνος v Σχέση Αγοραστή Πωλητή v Συµπεριφορές Διαπραγµατεύσεων Ø Χρήση ακραίων συµπεριφορών Ø Υποσχέσεις, απειλές και άλλες συµπεριφορές Ø Λεκτική συµπεριφορά 7-33

34 Review and Discuss 1. Ποια η διαφορά ανάµεσα στην ρητή και έµµεση επικοινωνία; 2. He was laughing like hell. Don t worry. It s a piece of cake. Τι είναι αυτές οι εκφράσεις και τι επιπλοκές επικοινωνίας µπορεί να παρουσιάζουν; 3. Πώς η µη λεκτική επικοινωνία αποτελεί εµπόδιο για την αποτελεσµατική επικοινωνία; 4. Kinesics και Proxemics; Ποιο µη λεκτικό επικοινωνιακό εµπόδιο θα είναι µεγαλύτερο για µια αµερικανική εταιρεία που µεταβαίνει πρώτη φορά στο εξωτερικό; 5. Τι θα πρέπει να ξέρει ένας Αµερικανικός διαπραγµατευτής για την Ιαπωνική συµπεριφορές διαπραγµατευτική συµπεριφορά ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή διαπραγµάτευση; 7-34

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 Πρόλογος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας έχει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Έννοιες και Διαστάσεις του Πολιτισµού. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Κεφάλαιο 4. Έννοιες και Διαστάσεις του Πολιτισµού. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Κεφάλαιο 4 Έννοιες και Διαστάσεις του Πολιτισµού McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Έννοιες και Διαστάσεις του Πολιτισµού Οι στόχοι του κεφαλαίου είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. Διαχείριση συγκρούσεων 1.1 Διαπροσωπικές διαδικασίες στις οργανώσεις : Ομάδες και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής

Τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΤΣΑΚΛΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ALUMIL - ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - MILLENNIUM BANK -IMAKO Φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών

WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών Learning Community: Immigrants as Educational Facilitators

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο Δραστηριότητα Μια βόλτα στο στο πάρκο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΣΤ» ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Περιγραφή : Ένας από τους συμμετέχοντες καλείται να διαβάσει μια δήλωση που παρουσιάζεται μέσα σε ένα τρίγωνο. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα & Περιβάλλον

Επιχειρηµατικότητα & Περιβάλλον Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σηµειώσεις από τις διαλέξεις του διατµηµατικού µαθήµατος επιλογής: Ζαµπετάκης Α. Λεωνίδας Bsc., M.Env.Eng., M.Ind. Eng. Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, MSc, PD Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΙΩΤΗΣ, MSc, Οργανωσιακός Σύμβουλος I. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις των ανθρώπων ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.) Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 Διδάσκουσα: Κωνσταντινίδου Σόνια 3 ο ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Road Safety Cities in Europe

Road Safety Cities in Europe RoSaCe Road Safety Cities in Europe Εγχειρίδιο Εφαρµογής Πειραµατικό σχέδιο µε την υϖοστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωϖα κής Εϖιτροϖής Αρµόδια Κέντρα RoSaCe, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Δρ. Απόστολος Ν. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Δρ. Απόστολος Ν. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δρ. Απόστολος Ν. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής Αθήνα 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στο Διεθνές Management 2. Διεθνές Μακροοικονομικό Περιβάλλον 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EQ Τήρηση ωραρίου Γεύµα Καφές Τηλέφωνα Exams Εξετάσεις???? Βαθµολογία??? Ερωτήσεις ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα