NEAPOLIS UNIVERSITY OF PAPHOS (NUP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEAPOLIS UNIVERSITY OF PAPHOS (NUP)"

Transcript

1 NEAPOLIS UNIVERSITY OF PAPHOS (NUP) WORKING PAPERS SERIES 2015/15 TITLE: Η επικράτηση του αμερικανικού μοντέλου της FATCA στο νεο-αναδυόμενο διεθνές πλαίσιο κανόνων κατά της φοροδιαφυγής: Από την υπόθεση UBS στην υπόθεση Credit Suisse AUTHOR: George D. Pavlides 1

2 Η επικράτηση του αμερικανικού μοντέλου της FATCA στο νεοαναδυόμενο διεθνές πλαίσιο κανόνων κατά της φοροδιαφυγής: Από την υπόθεση UBS στην υπόθεση Credit Suisse ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΠΑΥΛΙΔΗ, Δικηγόρου, Λέκτορα Νομικής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Περίληψη: Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια παλαιότερης μελέτης (ΔΕΕ 10/2010), με θέμα την επιθετική στρατηγική των αμερικανικών αρχών κατά όσων ελβετικών τραπεζών διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή εύπορων αμερικανών πολιτών. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της ελβετικής τράπεζας UBS (Φεβρουάριος 2009), η οποία συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 780 εκατομμυρίων δολαρίων δεν αποτέλεσε μεμονωμένη επιτυχία των αμερικανικών αρχών. Πρόσφατα (Μάιος 2014) ακολούθησε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της επίσης ελβετικής τράπεζας Credit Suisse, ο οποίος προβλέπει καταβολή προς τις αμερικανικές αρχές ακόμη υψηλότερου προστίμου, ήτοι 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο μεσοδιάστημα, καταγράφηκαν σημαντικότατες εξελίξεις σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας (υιοθέτηση της FATCA στις ΗΠΑ), αλλά και σε διεθνές επίπεδο (υπογραφή Πρωτοκόλλου στη διακρατική Σύμβαση ΗΠΑ/Ελβετίας για θέματα φορολογίας, υιοθέτηση νέας Πρότυπης Συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών). Αυτές οι εξελίξεις θα επιδιωχθεί να μελετηθούν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Summary: This article builds upon an earlier study on the aggressive strategy of the US authorities against Swiss banks facilitating tax evasion of wealthy US citizens. The deferred prosecution agreement signed by Swiss bank UBS (February 2009), which agreed to pay a fine of $780 million, was not an isolated success of the US authorities. Recently (May 2014), Swiss bank Credit Suisse also entered a deferred prosecution agreement, which provides for payment to the US authorities of even higher fines ($2.6 billion). In the meantime, major developments were advanced at national law level (adoption of FATCA in the US) and at international law level (Protocol to the US/Swiss tax treaty, adoption of a new OECD Model Agreement for the automatic exchange of tax information). These developments will be examined in detail in the following sections. Λέξεις κλειδιά: φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, φορολογική πληροφορία, φορολογική συμφωνία, αυτόματη ανταλλαγή, τραπεζικό απόρρητο, Ελβετία, Foreign Account Tax Compliance Act, ΟΟΣΑ. Key words: tax evasion, tax fraud, tax information, tax treaty, automatic exchange, bank secrecy, Switzerland, Foreign Account Tax Compliance Act, OECD, 2

3 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ο διεθνής χαρακτήρας της σύγχρονης φοροδιαφυγής αναδεικνύει συχνά την ανεπάρκεια των εθνικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η διεθνής συνεργασία, στη βάση διμερών ή πολυμερών συμβάσεων, αποτελεί ασφαλώς επείγουσα αναγκαιότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Πάντως, ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (στο εξής: ΗΠΑ) έχουν το οικονομικό και πολιτικό βάρος, που τους επιτρέπει να λειτουργούν μονομερώς και να επιβάλλουν τα πρότυπά τους στη διεθνή πρακτική. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση που θα μας απασχολήσει στο πλαίσιο αυτής της μελέτης. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν επεξεργαστεί και εφαρμόσει σημαντικότατες πρωτοβουλίες κατά της διεθνούς φοροδιαφυγής. Σε εθνικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει μια επιθετική στρατηγική κατά αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που διευκολύνουν αμερικανούς φορολογουμένους να φοροδιαφεύγουν. Η στρατηγική συνίσταται στη διενέργεια ποινικής έρευνας σε βάρος των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ως συνεργών σε (κακουργηματική) φοροδιαφυγή. Η στρατηγική αυτή έχει ήδη παραγάγει σημαντικές επιτυχίες, όπως ο εξωδικαστικός συμβιβασμός των δύο μεγαλύτερων ελβετικών τραπεζών, της UBS και της Credit Suisse, με υψηλότατα επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 780 εκατομμυρίων και 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Σε εθνικό πάντοτε επίπεδο, οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη νομοθεσία, την Foreign Account Tax Compliance Act (στο εξής: FATCA) για να επιβάλουν στα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη συνεργασία τους για τη διαβίβαση φορολογικών πληροφοριών και την παρακράτηση φόρων για λογαριασμό των ΗΠΑ. Σε διεθνές επίπεδο, η πολιτική των ΗΠΑ έχει επιτύχει να διεθνοποιήσει τη μέθοδο της FATCA, μέσω της υιοθέτησης διεθνών συμβάσεων, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών είναι μια μέθοδος που συνίσταται στη συστηματική, περιοδική και μαζική διαβίβαση στοιχείων φορολογουμένων από τη χώρα προέλευσης του εισοδήματος στη χώρα της φορολογικής κατοικίας, για διάφορες κατηγορίες εισοδήματος ή περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, μισθούς, συντάξεις, κ.λπ.) 1. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από τη χώρα προέλευσης του εισοδήματος, συνήθως μέσω των δηλώσεων που υποβάλλει αυτός που διενεργεί την πληρωμή. Είναι σαφές ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, καθώς και την πρόληψη της φοροδιαφυγής μέσω της εθελοντικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων 2.Η μέθοδος αυτή αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης κατά τη φορολογία, καθώς δε βασίζεται αποκλειστικά στη δήλωση του φορολογουμένου, αλλά προσφεύγει σε πληροφορίες που 1 OECD, Automatic Exchange of Financial Account Information, Background Information Brief, May 2014, σ. 7 επ. 2 OECD, A step change in tax transparency: Delivering a standardised, secure and cost effective model of bilateral automatic exchange for the multilateral context, OECD Report for the Lough Erne G8 Summit, June 2013, σ. 7. 3

4 παρέχουν τρίτοι, ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 3. Η μέθοδος υπόσχεται, τελικά, αύξηση των φορολογικών εσόδων και εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης. Όπως θα φανεί στις επόμενες ενότητες, η πολιτική πίεση των ΗΠΑ δείχνει να έχει επιτύχει την εισαγωγή και τη σταδιακή εμπέδωση της FATCA και της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών ως το νέο μοντέλο διεθνούς φορολογικής συνεργασίας. 2. Από την υπόθεση UBS στην υπόθεση Credit Suisse α) Η υπόθεση UBS έχει αποτελέσει αντικείμενο παλαιότερης μελέτης, που φιλοξενήθηκε στο περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 4. Θα αναφερθούν λοιπόν εδώ μόνο όσα σημεία διευκολύνουν τη σύνδεση και σύγκριση με την πιο πρόσφατη υπόθεση της Credit Suisse. Η ελβετική τράπεζα UBS, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως, αποτελεί ανώνυμη εταιρία κατά το ελβετικό δίκαιο (Aktiengesellschaft, AG) και διαχειρίζεται σήμερα περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,39 τρισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η UBS δραστηριοποιείται σε πάνω από 50 χώρες και απασχολεί προσωπικό περίπου ατόμων 5. Η νομική αντιπαράθεση της τράπεζας με τις αμερικανικές αρχές ξεκίνησε το 2008, έπειτα από έρευνα του FBI που εστίασε στη μονάδα private banking της τράπεζας και στο ρόλο της στην υποβοήθηση φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με Έκθεση της αρμόδιας επιτροπής ερευνών της Γερουσίας των ΗΠΑ 6, τα στελέχη της UBS προσέλκυαν κεφάλαια (περί τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια) και εξασφάλιζαν στους αμερικανούς πελάτες τη δυνατότητα να αποκρύπτουν εισοδήματα από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, Ελβετοί τραπεζίτες ταξίδευαν σε τακτά διαστήματα στις ΗΠΑ, με έξοδα της UBS, για να προτείνουν λύσεις σε πελάτες που ενδιαφέρονταν να φοροδιαφύγουν, αλλά και για να διευρύνουν την πελατειακή βάση (π.χ. μέσω της οργάνωσης εκδηλώσεων για VIPs), ώστε να επιτύχουν τους στόχους απόδοσης που η τράπεζα έθετε στα στελέχη της. Όπως θα περίμενε κανείς, τα στελέχη που επισκέπτονταν τις ΗΠΑ διατηρούσαν άκρα μυστικότητα στις επαφές με τους πελάτες (π.χ. χρήση εγγράφων χωρίς άλλα διακριτικά πέραν κωδικών ονομάτων, χρήση ηλεκτρονικών αρχείων υψηλής κρυπτογράφησης, ψευδείς δηλώσεις στις τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ κ.λπ.). Η υπόθεση έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό της UBS 7, η οποία δέχτηκε να καταβάλει ως πρόστιμο το ποσό των 780 εκατομμύριων δολαρίων. Η τράπεζα δέχτηκε επίσης να αποκαλύψει και να διαβιβάσει στις αμερικανικές φορολογικές αρχές έναν (περιορισμένο αρχικά) αριθμό ονομάτων 3 M. Dizdarevic, The FATCA provisions of the Hire Act: Boldly going where no withholding has gone before, Fordham Law Review, vol. 79, issue 6, 2011, σ Γ. Παυλίδης, Εκβιάζοντας τη συνεργασία των ξένων τραπεζών ενάντια στη φοροδιαφυγή: η υπόθεση UBS, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, τεύχος 10, Οκτώβριος 2010, σ επ. 5 Διαθέσιμα στοιχεία Δεκεμβρίου Βλ. σχ. το δικτυακό τόπο της εταιρίας: 6 U.S. Senate, Tax haven banks and U. S. tax compliance, Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, , σ. 92 επ. 7 U.S. Department of Justice, UBS enters into deferred prosecution agreement, Press Release,

5 αμερικανών πελατών της, διαβίβαση που τελικά εγκρίθηκε από την ελβετική ρυθμιστική αρχή (Swiss Financial Markets Supervisory Authority, FINMA) 8. β) Η υπόθεση UBS δεν αποτέλεσε μια μεμονωμένη περίπτωση καταστολής, αλλά ακολουθήθηκε από έρευνα των αμερικανικών αρχών για τις δραστηριότητες και άλλων ξένων τραπεζών (ιδίως ελβετικών) 9, ανάμεσα στις οποίες και η δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, η Credit Suisse. Όπως και η UBS,η Credit Suisse έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό και συστημικά σημαντικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η μητρική εταιρία του ομίλου (Credit Suisse Group AG) είναι ανώνυμη εταιρία κατά το ελβετικό δίκαιο. Η σημαντικότερη θυγατρική του ομίλου είναι η τράπεζα Credit Suisse AG, επίσης υπό μορφή ανώνυμης εταιρίας, η οποία μοιράζεται το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο με τη μητρική της. Ο όμιλος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,25 τρισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων σε παγκόσμια βάση και απασχολεί προσωπικό περίπου ατόμων σε περισσότερες από 50 χώρες 10. Η Credit Suisse δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ από το έτος Το Μάιο του 2014, η Credit Suisse συμβιβάστηκε και αυτή εξωδικαστικά 11 με τις αρχές των ΗΠΑ, παραδεχόμενη την (κακουργηματική) κατηγορία υποβοήθησης φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, παραδέχθηκε ότι σκόπιμα είχε συνδράμει περίπου αμερικανούς πελάτες να αποκρύψουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, παραβιάζοντας την αμερικανική φορολογική νομοθεσία. Σύμφωνα με λεπτομερέστατη έρευνα 12 που διεξήγαγε η αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ, το συνολικό ποσό που αποκρύφτηκε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές με τη συνδρομή της Credit Suisse κυμαίνεται μεταξύ 10 και 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η έκθεση της Γερουσίας αναφέρει ότι την περίοδο , τα στελέχη της Credit Suisse προσέλκυαν συστηματικά πελάτες στις ΗΠΑ (ιδίως στο πλαίσιο χορηγίας εκδηλώσεων, αγώνων γκόλφ, κ.λπ.), τους παρότρυναν να ιδρύουν εξωχώριες εταιρίες-βιτρίνα και είχαν μυστικές επαφές και συνεννοήσεις με τους πελάτες αυτούς σε αμερικανικό και ελβετικό έδαφος 13. Εκτός από τη φορολογική νομοθεσία, η πολιτική αυτή της Credit Suisse παραβίαζε ευθέως τη νομοθεσία των ΗΠΑ που προβλέπει περιορισμούς και εποπτεία για όσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διενεργούν εργασίες στις ΗΠΑ. Η πολιτική αυτή παρέκαμπτε ιδίως την υποχρεωτική διαδικασία εγγραφής και ένταξης στην εποπτεία της 8 FINMA, Enquête de la CFB concernant l activité transfrontalière de l UBS SA avec des clients privés aux USA, Rapport succinct, Παρά τις δικαστικές περιπλοκές στο ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο της Ελβετίας, η διαβίβαση των στοιχείων δεν κρίθηκε τελικά παράνομη. 9 Βλ. σχ. U.S. Department of Justice, Offshore Compliance Initiative, διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο: Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2013, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στη Νέα Υόρκη πέτυχε ομολογία ενοχής από μέρους της ελβετικής τράπεζας Wegelin & Co και πάλι σε υπόθεση διευκόλυνσης φοροδιαφυγής. Η Wegelin & Co δέχτηκε να καταβάλει πρόστιμο 74 εκατομμυρίων δολαρίων. Βλ. σχ. U. S. Attorney s Office for the Southern District of New York, Swiss bank pleads guilty in Manhattan Federal Court to conspiracy to evade taxes, Press Release, Διαθέσιμα στοιχεία Δεκεμβρίου Βλ. σχ. το δικτυακό τόπο της εταιρίας: https://www.creditsuisse.com/ch/en.html 11 U.S. Department of Justice, Credit Suisse pleads guilty to conspiracy to aid and assist U.S. taxpayers in filing false returns, Press Release, May 19, U. S. Senate, Offshore tax evasion: The effort to collect unpaid taxes on billions in hidden offshore accounts, Permanent Subcommittee on Investigations, Majority and Minority Staff Report, February U. S. Senate, Offshore Tax Evasion, ο.π., σ. 65 επ. 5

6 Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities & Exchange Commission, SEC) 14. Στο επίπεδο των κυρώσεων, η ελβετική τράπεζα δέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που περιλαμβάνει πληρωμές προς την εφορία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Εποπτική Αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. 3. Η διαμάχη υπό την οπτική του εθνικού δικαίου των ΗΠΑ Έχει σωστά επισημανθεί 15 ότι η παραπάνω στρατηγική καταστολής, χωρίς βέβαια να υποβαθμίζεται η σημασία της, δε θα μπορούσε από μόνη της να επιλύσει το πρόβλημα. Πράγματι, το πλαίσιο ποινικών και αστικών κυρώσεων για τη φοροδιαφυγή (μη υποβολή δήλωσης, ανακριβής δήλωση, κ.λπ.), που προβλέπει η αμερικανική φορολογική νομοθεσία 16 χρειάστηκε να συμπληρωθεί με νομικά εργαλεία στο επίπεδο της πρόληψης. Για να περιορίσουν λοιπόν αποτελεσματικότερα τη χρήση εξωχώριων τραπεζικών λογαριασμών από αμερικανούς φοροφυγάδες, οι ΗΠΑ υιοθέτησαν αρχικά το πρόγραμμα Qualified Intermediary και, πιο πρόσφατα, την ομοσπονδιακή νομοθεσία FATCA. Πιο αναλυτικά: α) Όπως παλαιότερα η UBS, η Credit Suisse ήταν υποχρεωμένη να δηλώνει στις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ την ύπαρξη λογαριασμών αμερικανών πελατών της, καθώς και τα μερίσματα και τους τόκους που αυτοί εισέπρατταν. Η σχετική υποχρέωση απορρέει από το πρόγραμμα Qualified Intermediary (στο εξής: QI), στο οποίο συμμετείχαν και οι δύο ελβετικές τράπεζες. Το πρόγραμμα QI προβλέπει τη σύναψη συμφωνιών ανάμεσα στις αμερικανικές φορολογικές αρχές και σε ξένες τράπεζες 17. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 1441 επ. του Internal Revenue Code 18, οι ξένες τράπεζες που έχουν υπογράψει συμφωνία τύπου QI υποχρεούνται να καταγράφουν πληρωμές που διενεργούν αμερικανοί φορολογούμενοι, να υποβάλουν δήλωση στις αμερικανικές φορολογικές αρχές και να παρακρατούν το φόρο, εάν ο αποδέκτης της πληρωμής δεν έχει αμερικανικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Tax Identification Number). Η συμφωνία QI μεταξύ της ξένης τράπεζας και των αμερικανικών φορολογικών αρχών είναι ορισμένης διάρκειας (5ετής) και η ισχύς της εξαρτάται από τη συνεπή συμμόρφωση, που εξασφαλίζεται μέσω περιοδικών ελέγχων. Πάντως, το πρόγραμμα δε θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχές, κυρίως εξαιτίας των «παραθύρων» στην εφαρμογή του, όπως λ.χ. επισημαίνει έκθεση του αμερικανικού Government Accountability Office (GAO) Section 15(a)(1) Exchange Act, 15 U.S.C. 78o(a)(1). 15 M. Dizdarevic, The FATCA provisions of the Hire Act: Boldly going where no withholding has gone before, Fordham Law Review, vol. 79, issue 6, 2011, σ επ. 16 I.R.C. 6651, 7203, κ.λπ. 17 Για τη νομική βάση παρόμοιων συμφωνιών, βλ. Rev. Proc , I.R.B U.S.C Government Accountability Office, Tax Compliance: Qualified Intermediary Program provides some assurance that taxes on foreign investors are withheld and reported, but can be improved, GAO Report 2007, σ. 21. Ένα κλασσικό παράδειγμα, που αναφέρεται στην έκθεση αυτή αφορά στη σύσταση αλλοδαπής εταιρίας από αμερικανό πολίτη και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα αυτής της εταιρίας. Το σχετικά απλό αυτό τέχνασμα επέτρεπε στην αλλοδαπή τράπεζα να μη προχωρήσει σε δήλωση του λογαριασμού στο πλαίσιο του προγράμματος QI. 6

7 β) Το καθεστώς των συμφωνιών QI ενισχύθηκε σημαντικά μέσω της FATCA, που αποτέλεσε, ωστόσο, αντικείμενο έντονης κριτικής. Η FATCA αποτελεί ομοσπονδιακό νόμο 20 του 2010, που επιβάλλει στους αμερικανούς φορολογουμένους υποχρέωση δήλωσης των λογαριασμών που διατηρούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός της επικράτειας των ΗΠΑ. Η υποχρέωση δήλωσης υπήρχε και υπό το καθεστώς της Bank Secrecy Act 21, όμως η FATCA επιβάλλει υποχρέωση δήλωσης και στα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά καθίστανται δηλαδή υπόχρεα α) για τη συλλογή των πληροφοριών σε ετήσια βάση (ονόματα αμερικανών πελατών και άλλες βασικές πληροφορίες, όπως υπόλοιπο λογαριασμού) και β) για την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η εξωεδαφική εφαρμογή αποτελεί το πλέον αμφιλεγόμενο στοιχείο της νομοθεσίας, καθώς η FATCA ιδρύει υποχρεώσεις για αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από τη δραστηριοποίησή τους στις ΗΠΑ. Σε αντίθεση λοιπόν με το πρόγραμμα QI, οι υποχρεώσεις ιδρύονται εκ του νόμου και για όλους, όχι πλέον σε εθελοντική βάση. Η FATCA απειλεί μάλιστα με κυρώσεις όσα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν προβαίνουν στην παρακράτηση, επιβάλλοντας φορολογία 30% με παρακράτηση επί των πληρωμών που τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα εισπράττουν από επενδύσεις στις ΗΠΑ (μερίσματα, τόκους, προϊόν πώλησης περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.) 22. Για την εφαρμογή του νόμου θα πρέπει εναλλακτικά α) το αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να υπογράψει ειδική συμφωνία με τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, εάν το επιτρέπει η νομοθεσία του κράτους, όπου η τράπεζα έχει την έδρα της ή β) η κυβέρνηση του κράτους, όπου η τράπεζα έχει την έδρα της, να συνάψει με τις ΗΠΑ διακρατική συμφωνία κατά τα πρότυπα που έχουν επεξεργαστεί και προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών και οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ (Model Intergovernmental Agreement 1 & 2) 23. Στο πλαίσιο μιας πολιτικής «μαστιγίου και καρότου» οι αρχές των ΗΠΑ προσέφεραν ως αντιστάθμισμα την αμοιβαιότητα για όσες χώρες θα υπέγραφαν σχετική διακρατική συμφωνία, εντασσόμενες στο καθεστώς της FATCA. Ήδη, πέντε κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, μέλη μάλιστα της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία) υιοθέτησαν από κοινού με τις ΗΠΑ ένα μοντέλο σύμβασης για την εφαρμογή της FATCA, που προβλέπει α) υποχρέωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να δηλώσουν στις τοπικές φορολογικές αρχές τα στοιχεία που απαιτεί η FATCA β) ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών με τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ σε 20 Οι διατάξεις περιέχονται στη νομοθεσία Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act, που δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2010 (PL ), με έναρξη ισχύος κατ αρχήν την 1 η Ιανουαρίου Τα έσοδα από την εφαρμογή της FATCA προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών που συνεπάγεται η εφαρμογή της HIRE 2010, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης U.S.C (2006), που προβλέπει την υποβολή δήλωσης τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνται σε ξένες τράπεζες (Report of Foreign Bank and Financial Accounts, FBAR) 22 Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι εάν η παρακράτηση αυτή είναι συμβατή με τις διμερείς συμβάσεις που οι ΗΠΑ έχουν συνάψει με άλλες χώρες για ζητήματα φορολογίας. 23 Βλ. σχ. Agreement between the Government of the United States of America and the Government of [FATCA Partner] to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA, Model 1A IGA Reciprocal, Preexisting TIEA or DTC agreement (Nov. 4, 2013) & Agreement between the Government of the United States of America and the Government of [FATCA Partner] for Cooperation to Facilitate the Implementation of FATCA, Model 2 IGA, Preexisting TIEA or DTC agreement (Nov. 4, 2013), 7

8 αυτόματη βάση. Το μοντέλο αυτό επηρέασε το νέο γενικό πρότυπο που θα εφαρμοστεί και από τον ΟΟΣΑ (βλ. παρακάτω). 4. Η διαμάχη υπό την οπτική του εθνικού δικαίου της Ελβετίας Το άρθρο 47 του ελβετικού ομοσπονδιακού νόμου περί τραπεζών (Loi sur les banques, LB 24 ) προστατεύει το τραπεζικό απόρρητο και απειλεί με ποινικές κυρώσεις όποιον τραπεζίτη αποκαλύπτει πληροφορίες πελατών και συναλλαγών σε τρίτο μέρος χωρίς τη ρητή συναίνεση του πελάτη. Η ποινική δίωξη για το αδίκημα αυτό ασκείται αυτεπάγγελτα. Όπως συμβαίνει βέβαια σε πολλές άλλες χώρες, η προστασία δεν είναι απόλυτη, καθώς προβλέπεται και στην Ελβετία η δυνατότητα άρσης του τραπεζικού απορρήτου στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 47 παρ. 5 LB, π.χ. στα πλαίσια μιας ποινικής έρευνας. Στις υποθέσεις διεθνούς φοροδιαφυγής, που καταλήγουν σε αιτήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής, πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η νομική διάκριση ανάμεσα σε φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη, που εισάγει το ελβετικό δίκαιο 25. Η φοροδιαφυγή, που ορίζεται ως η υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης, συνιστά απλή διοικητική παράβαση (διοικητικό πταίσμα), τιμωρούμενη με διοικητικό πρόστιμο 26. Ποινικό αδίκημα είναι μόνο η φορολογική απάτη (πλημμέλημα), η οποία τελείται με την αλλοίωση εγγράφων ή άλλων στοιχείων με σκοπό την αποφυγή φόρου 27. Στο ελβετικό λοιπόν δίκαιο, κριτήριο για τη διάκριση φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής είναι η χρήση δολίων μέσων, ιδίως της παραποίησης εγγράφων. Η διάκριση αυτή εμποδίζει όμως την παροχή διεθνούς δικαστικής συνδρομής, ειδικότερα τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτό έχει να κάνει με τον όρο του «διττού αξιοποίνου» και τη ρητή διάταξη της ελβετικής νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει την παροχή δικαστικής συνδρομής (με δυνατότητα άρσης του τραπεζικού απορρήτου), όταν πρόκειται για απλή φοροδιαφυγή (άρθρο 3 παρ. 3 EIMP 28 ). Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις φορολογικής απάτης, η διαβίβαση πληροφοριών για τραπεζικά δεδομένα και πελάτες ελβετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να προσκρούσει σε εμπόδια. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2014, αίτημα των ΗΠΑ για διαβίβαση πληροφοριών στη βάση της διμερούς σύμβασης του 1996 με την Ελβετία απορρίφθηκε κατόπιν δικαστικής προσφυγής πελάτη της τράπεζας ενώπιον του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Ελβετίας 29. Το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα δεν υποχρεούται να δώσει τα στοιχεία, καθώς τα κριτήρια της σύμβασης δεν πληρούνταν και το αίτημα συνιστούσε απόπειρα έρευνας στα τυφλά ( fishing expedition ). 24 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d épargne, RS Βλ. αντί πολλών: N. Reichen, Evasion, soustraction et fraude fiscales et blanchiment de capitaux, L Expert-comptable suisse, vol. 8/ Άρθρο 175 Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD), RS Βλ. επίσης άρθρο 56 Loi fédérale sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), RS Βλ. γενικότεραadministration fédérale des contributions, Les dispositions pénales en matière d impôts directs, Informations Fiscales, 2011, σ Άρθρο 186 LIFD, άρθρο 59 LHID. 28 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l entraide internationale en matière pénale (EIMP), RS Tribunal Administrative Federal, Julius Baer: IRS request for administrative assistance not sufficient for the disclosure of client data, Press Release, 1/8/

9 5. Το ζήτημα υπό την οπτική του διεθνούς δικαίου α) Οι διακρατικές συμβάσεις ΗΠΑ/Ελβετίας: Οι συμβάσεις αμοιβαίας νομικής συνδρομής, όπως αυτές ενσωματώνονται στο δίκαιο των συμβαλλομένων κρατών, επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε καθορισμένες κατηγορίες υποθέσεων. Συνήθως, οι συμβάσεις αυτές καλύπτουν τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, γεγονός που περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει η μέθοδος στο πεδίο της φορολογίας. Οι συμβάσεις για την έκδοση αποτελούν την παλαιότερη μορφή συμβάσεων αμοιβαίας νομικής συνδρομής. Η σχετική σύμβαση έκδοσης του 1990 μεταξύ ΗΠΑ και Ελβετίας, όπως τροποποιήθηκε το 1997, περιέχει πάντως μια σημαντική εξαίρεση για την έκδοση και τη διενέργεια ερευνών που θα οδηγήσουν στην έκδοση. Ειδικότερα, το άρθρο 3 της σχετικής Συμφωνίας ΗΠΑ-Ελβετίας επιτρέπει στο συμβαλλόμενο κράτος να αρνηθεί το αίτημα, εφόσον αυτό αφορά στο αδίκημα της απλής φοροδιαφυγής, όχι δηλαδή σε φορολογική απάτη (για τη σχετική διάκριση στο ελβετικό δίκαιο βλ. παραπάνω). Εκτός από τις συμβάσεις αυτού του τύπου, υπάρχουν και ειδικές συμβάσεις ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών ή διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών που περιέχονται σε γενικές συμβάσεις για φορολογικά θέματα. Το θέμα της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών μεταξύ ΗΠΑ και Ελβετίας ρυθμίστηκε σε διμερή βάση το 1996, από τη διακρατική σύμβαση για φορολογικά θέματα και, πιο συγκεκριμένα, από το άρθρο 26. Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, καθώς καλύπτει μόνο ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση «φορολογικής απάτης και παρόμοιων αδικημάτων» («tax fraud or the like»), σύμφωνα δηλαδή με τα κριτήρια διάκρισης του ελβετικού δικαίου. Το 2009, οι ΗΠΑ και η Ελβετία διαπραγματεύτηκαν ένα πρωτόκολλο για τη σύμβαση φορολογίας του Το Πρωτόκολλο διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να καλύψει και ομάδες φορολογουμένων, κατονομαζομένων ή μη, λ.χ. τους πελάτες μιας συγκεκριμένης τράπεζας που δεν έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς τους στις ΗΠΑ. Για να αποφευχθούν οι έρευνες στα τυφλά, το πρωτόκολλο προκρίνει το κριτήριο της σχετικότητας (relevance standard) 30. Όπως όμως συμβαίνει συχνά σε διεθνείς συμβάσεις, η διαδικασία κύρωσης καθυστερεί και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (Μάιος 2014). Πάντως, το 2013, η Ελβετία και οι ΗΠΑ συνήψαν συμφωνία εφαρμογής της FATCA, θέτοντας σε νέα βάση το ζήτημα της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών 31. Η συμφωνία FATCA τέθηκε μάλιστα ήδη σε ισχύ (Ιούνιος 2014), πολύ ταχύτερα από το Πρωτόκολλο. β) Εξελίξεις σε πολυμερές επίπεδο: 30 Department of the Treasury, Technical explanation of the Protocol signed at Washington on September 23, 2009 amending the Convention between the United States of America and the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.βλ. επίσης OECD, Update to Article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary, , όπου γίνεται αναφορά στην έννοια της «foreseeable relevance». 31 Agreement between the United States of America and Switzerland for Cooperation to Facilitate the Implementation of FATCA, διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο: 9

10 Ανάμεσα στις σημαντικότερες διεθνείς πολυμερείς πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής αξίζει να αναφερθούν οι προσπάθειες στο πλαίσιο των G8 (Group of 8), των G20 (Group of 20) και κυρίως του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Τα ανακοινωθέντα των G8 και των G20 δεν αποτελούν τυπικά πηγή διεθνούς δικαίου, έχουν όμως θέσει τις κατευθύνσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις του συμβατικού διεθνούς δικαίου στο πεδίο της καταπολέμησης της διεθνούς φοροδιαφυγής. Το πιο ενδιαφέρον και πρόσφατο παράδειγμα είναι η πίεση των G8 και G20 για την υιοθέτηση συμβατικών κανόνων υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ (βλ. παρακάτω), που θα επιτρέψουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα 32. Όσον αφορά στις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ, ο διεθνής αυτός οργανισμός επεξεργάστηκε το 2000 μια λίστα μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών σε θέματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, λίστα που έλαβε την τελική της μορφή το Παρά την κριτική που έχει ασκηθεί, η λίστα του ΟΟΣΑ αποτελεί επιτυχές παράδειγμα πολυμερούς συνεργασίας και πίεσης προς τους αποκαλούμενους φορολογικούς παραδείσους. Εκτός από την πρωτοβουλία αυτή, ο ΟΟΣΑ επεξεργάστηκε και δημοσίευσε τη γνωστή Πρότυπη Συμφωνία για Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών (2002). Η Σύμβαση αυτή, όπως έχει επικαιροποιηθεί το 2005 και το 2012, είναι στη διάθεση των κρατών για να την υπογράψουν σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο και περιέχει πρόνοιες και για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Η μεγάλη αλλαγή που επέφερε η επικαιροποίηση του 2012 αφορά α) στη νομική βάση για μια ευρεία αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και β) στη διευκρίνιση που δόθηκε 33 ότι η αίτηση παροχής πληροφοριών δε χρειάζεται να αφορά μόνο σε ονομαστικά ταυτοποιημένους φορολογουμένους, αλλά και σε ομάδες φορολογουμένων που δεν προσδιορίζονται ονομαστικά, όπως λ.χ. οι αμερικανοί κάτοχοι μη δηλωθέντων λογαριασμών της UBS. Ο ΟΟΣΑ ανέλαβε μάλιστα από τους G20 το έργο της ανάπτυξης κοινών παγκόσμιων standards για τις αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών, σε νομικό και τεχνικό επίπεδο, ώστε τα μέλη των G20 να ξεκινήσουν τις ανταλλαγές αυτές μέχρι το τέλος του Προϊόν αυτής της εργασίας είναι η Πρότυπη Συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (Φεβρουάριος 2014) 35,η οποία υιοθετεί το μοντέλο της FATCA και, πιο συγκεκριμένα, της πρότυπης διακυβερνητικής συμφωνίας FATCA Model 1. Σε αντίθεση όμως με την αμερικανική νομοθεσία, το πρότυπο του ΟΟΣΑ υιοθετεί μόνο το κριτήριο της κατοικίας και όχι το κριτήριο της ιθαγένειας, στοιχείο που ανακινεί το πρόβλημα ορισμού της φορολογικής κατοικίας. Έτσι, πέρα από το να εντοπίζει τους πολίτες ή 32 Βλ.G20 Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, Washington DC, , παρ.14 («We welcome progress made towards automatic exchange of information which is expected to be the standard and urge all jurisdictions to move towards exchanging information automatically with their treaty partners, as appropriate»). Βλ. επίσης G8 Lough Erne Communique, , παρ. 3 («We commit to establish the automatic exchange of information between tax authorities as the new global standard»). 33 Βλ. OECD, Update to Article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary, , παρ G20 Leaders Declaration, St. Petersburg, , παρ OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information: Common Reporting Standard, February 2014, σ. 12 επ., διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 10

11 κατοίκους των ΗΠΑ, όπως απαιτεί η FATCA, το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα κληθεί, υπό το καθεστώς του ΟΟΣΑ, να εντοπίσει τη φορολογική κατοικία όλων των πελατών του. 6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις: Η επικράτηση του αμερικανικού μοντέλου στο αναδυόμενο διεθνές πλαίσιο κανόνων κατά της φοροδιαφυγής Η διαπίστωση των ΗΠΑ για την αναποτελεσματικότητα των διμερών συμβάσεων αμοιβαίας νομικής συνδρομής τις οδήγησε να αναζητήσουν και να εκβιάσουν τη συνεργασία των αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των αντικινήτρων της FATCA. Γενικότερα, οι μονομερείς πρωτοβουλίες των ΗΠΑ κατά της φοροδιαφυγής, τόσο οι διώξεις και οι κυρώσεις κατά UBS και Credit Suisse, όσο και η υιοθέτηση της νομοθεσίας FATCA υπήρξαν καταλύτες σημαντικών εξελίξεων στο διεθνές συμβατικό δίκαιο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το νέο Πρότυπο του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, καθώς και το πλήθος των διακρατικών συμβάσεων ένταξης στο καθεστώς της FATCA. Είναι σαφές ότι η στρατηγική των ΗΠΑ κατά της φοροδιαφυγής εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς το βάρος μετακινήθηκε από την καταστολή στην πρόληψη. Το στοιχείο πάντως που παραμένει είναι η μονομέρεια 36. Η FATCA εισάγει ουσιαστικά ένα τεκμήριο συνενοχής σε φοροδιαφυγή, με εξωεδαφική μάλιστα επιβολή υποχρεώσεων σε βάρος αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η FATCA έχει βέβαια οδηγήσει στη σύναψη πλήθους συμβάσεων, είτε διακρατικών, είτε μεταξύ των αμερικανικών φορολογικών αρχών και των αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εντούτοις, η συνεργασία αυτή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων στη σχέση κράτουςφορολογουμένου, εξασφαλίστηκε αρχικά υπό την απειλή κυρώσεων, στη συνέχεια δε με πίεση για ένταξή τους στο καθεστώς αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Το νέο αυτό μοντέλο ανταποκρίνεται σίγουρα στη φιλοσοφία και στρατηγική των ΗΠΑ, παραγνωρίζει όμως το δικαίωμα κάθε χώρας να χαράσσει τη δική της φορολογική πολιτική και τη δική της πολιτική ανταλλαγής πληροφοριών 37. Όπως και να έχει, η στρατηγική των ΗΠΑ δείχνει να έχει επιβάλει τη συστράτευση μεγάλου μέρους της διεθνούς κοινότητας στο νεο-αναδυόμενο διεθνές πλαίσιο κανόνων κατά της φοροδιαφυγής. Με ένα σημαντικό αριθμό χωρών να προετοιμάζονται να συνάψουν διμερείς συμβάσεις κατά το Πρότυπο του ΟΟΣΑ εντός του 2014 και του , υπάρχουν προσδοκίες ότι η εμπέδωση του νέου μοντέλου θα γίνει σταδιακά, αλλά με γοργό ρυθμό. Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει βέβαια ότι το Πρότυπο θα εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, διεκδικώντας όμως και τη θέση του μοναδικού προτύπου αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, με ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή 39.Από τη μεριά της η 36 Βλ. γενικότερα F. Nuscheler, Multilateralism vs. Unilateralism: Cooperation vs. Hegemony in Transatlantic Relations, Policy Paper 16 of the Development and Peace Foundation, 2001, σ R. Gordon, On the use and abuse of standards for law: Global governance and offshore financial centers, North Carolina Law Review, vol. 88 (2010), σ. 501 επ., Ernst & Young, OECD Common Reporting Standard : A global FATCA-like regime, International Tax Alert, 18 February Βλ. OECD Background Information Brief, ο.π., σ. 6 («The OECD, working with G20 jurisdictions, will seek to ensure that the standard remains a single standard also over time and that as much as possible it continues to be interpreted and operated consistently across different jurisdictions»). 11

12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ, του αμερικανικού συστήματος FATCA και του παγκόσμιου Προτύπου του ΟΟΣΑ 40. Επειδή η διαπραγμάτευση και η σύναψη διακρατικών συμφωνιών αποδείχθηκε και στην περίπτωση της FATCA χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία, εκφράζονται εύλογες επιφυλάξεις για τη δυνατότητα ταχείας και ομοιόμορφης εισαγωγής του Προτύπου του ΟΟΣΑ μέσω της σύναψης ενός πραγματικά τεράστιου όγκου διμερών συμβάσεων. Εξαιρετικά δυσχερής παρουσιάζεται, επίσης, η ομοιόμορφη εφαρμογή του ορισμού της φορολογικής κατοικίας και η προσαρμογή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις νέες τους υποχρεώσεις για επαλήθευση και διαβίβαση των στοιχείων των πελατών τους. Τίθεται, τέλος, το ερώτημα εάν θα απομείνουν δίοδοι και καταφύγια για τη διεθνή φοροδιαφυγή 41, δηλαδή δικαιοδοσίες εκτός του παγκόσμιου πλέγματος των συμφωνιών αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών που οραματίζεται ο ΟΟΣΑ 42. Σε ό,τι μας αφόρα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα καλούνται καταρχάς να αξιολογήσουν εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της FATCA και να διασφαλίσουν στη συνέχεια ότι συμμορφώνονται με τη νέα νομοθεσία ως προς τους πελάτες τους είναι υπήκοοι των ΗΠΑ. Ήδη, πολυάριθμα (139) ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν δηλώσει συμμετοχή στο καθεστώς της FATCA 43. Την 1 η Δεκεμβρίου 2014, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε μάλιστα ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε διακυβερνητική συμφωνία κατά το πρότυπο FATCA Model Σε μια παράλληλη εξέλιξη που ενδιαφέρει τη χώρα μας, η ΕΕ προχωρά στην αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, υιοθετώντας μια νέα Οδηγία 45 που τροποποιεί την Οδηγία 2011/16 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Επιπλέον, η ΕΕ και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας G20 έχουν δεσμευτεί ότι θα ξεκινήσουν να ανταλλάσσουν αυτόματα φορολογικές πληροφορίες μεταξύ τους, αλλά και με άλλες χώρες, μέχρι το τέλος του Η Ελλάδα καλείται λοιπόν να προσαρμοστεί γρήγορα στο νέο-αναδυόμενο διεθνές καθεστώς ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, τόσο ως μέλος της ΕΕ, όσο και ως συμμετέχον κράτος στο σύστημα της FATCA. 40 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22αςΜαΐου 2013, σ M. Burke Baker et al., The new world wide web: FATCA inspires a global effort to fight tax evasion, K&L Gates Policy Insight, 2013, σ Σε μια τέτοια περίπτωση, το Πρότυπο του ΟΟΣΑ θα μπορούσε ίσως να εξελιχθεί υιοθετώντας αντικίνητρα / κυρώσεις τύπου FATCA. 43 Το Δεκέμβριο του 2014 στο σχετικό δικτυακό τόπο του IRS απαριθμούνταν 139 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από Ελλάδα, βλ. 44 Βλ. σχ. το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, 45 Η τελευταία σημαντική εξέλιξη στο χρόνο συγγραφής του παρόντος άρθρου ήταν η υιοθέτηση τηςνέας Οδηγίας από το Συμβούλιο ECOFIN (Δελτίο Τύπου 16644/14 της 9 Δεκεμβρίου 2014). 46 G20 Leaders' Communiqué, Brisbane, November 16, 2014, παρ

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Automatic exchange of information between tax authorities Theodoros I. Skouzos 1 1. Ιστορική εξέλιξη της ανταλλαγής πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Διεθνές φορολογικό δίκαιο Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 14/1/2015 Διεθνές φορολογικό δίκαιο Έννοια: Tο σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟΥΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Φορολογικός Τομέας

ΚΥΠΡΟΣ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟΥΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Φορολογικός Τομέας ΚΥΠΡΟΣ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟΥΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Φορολογικός Τομέας ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Page 2 Πλεονεκτήματα που προσέφερε η Κύπρος Χαμηλός φορολογικός συντελεστής αρχικά στο 4,25% και

Διαβάστε περισσότερα

PwC. November 2015 1

PwC. November 2015 1 Φορολογική συµµόρφωση φυσικών προσώπων στο πλαίσιο προγραµµάτων εθελοντικής δήλωσης εισοδηµάτων Εισαγωγικές παρατηρήσεις ιεθνές φορολογικό περιβάλλον Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής αποτελεί προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Page 1 of 6 Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 2014 Page 2 of 6 Περιεχόμενα Infocredit Group... 3 Εμπορική Πληροφόρηση... 3 Dun & Bradstreet... 3 Υπηρεσίες Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 4 Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Το «Solvency II Newsletter» είναι µια πρωτοβουλία της Υποεπιτροπής Solvency II & Eλέγχου της Ε.Α.Ε.Ε. Θα χαρούµε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΝ

1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διπλωματική Αποστολή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Αθήνα, Ελλάδα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ (Η εν λόγω αίτηση είναι για θέσεις εργασίας στη Διπλωματική Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία Φορολογικό ενημερωτικό δελτίο Ιανουάριος 2012 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015

Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015 Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015 Η Οικογένεια της HellasFin Γιορτάζοντας 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας και ανάπτυξης της εταιρείας, 19/10/2014 2 Εταιρική Ταυτότητα Ιστορικό Η HellasFin, Global Wealth

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις 1. ΕΡ. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στο έργο; 1. Η δυναμική συμμετοχή επιχείρησης σε ένα σχήμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναμενόμενη. Τα συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Plus500CY Ltd. Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ο όμιλος της Plus500 υποστηρίζει τον αγώνα για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Φορολογικό σύστημα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών Φορολογία και νομοθεσία Για

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ... 31

Διαβάστε περισσότερα

Base Erosion Profit Shifting BEPS. (transparency).

Base Erosion Profit Shifting BEPS. (transparency). Τεκµηρίωση Ενδοοµιλικών Συναλλαγών ιεθνείς εξελίξεις Vs Ελληνικής πρακτικής 20 Απριλίου 2015 Έφη Αδαµίδου Partner, Επικεφαλής Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών KPMG Base Erosion Profit Shifting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 Ιουνίου 2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1093 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα