Σελίδες : 2. Διευκρινίζεται ότι κάθε προηγούμενη εγκύκλιος, διαδικασία, εσωτερικό σημείωμα καταργούνται αυτοδίκαια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδες : 2. Διευκρινίζεται ότι κάθε προηγούμενη εγκύκλιος, διαδικασία, εσωτερικό σημείωμα καταργούνται αυτοδίκαια."

Transcript

1 Εσωτερικό Σημείωμα Από : Νικόλαος Σακελλαρίου Τμήμα: Διεύθυνση Δικτύων Διανομής ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Tel : Fax : Σελίδες : 2 Προς : Όλους τους Συνεργάτες Αριθμός επιστολής : Κοινοποίηση : Ημερομηνία : 13/05/2014 Τσεκάρετε την επιλογή : Απόρρητο Εμπιστευτικό Εσωτερική Χρήση x Εξωτερική Χρήση Διεύθυνση Πωλήσεων Agency System Διεύθυνση Μεσιτών και Πρακτόρων Ερρίκος Μοάτσος Di Giorgio Ernesto Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής Τμήμα Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών Τμήμα Παραπόνων Θέμα: Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας - Ενέργειες συγκέντρωσης δικαιολογητικών από πελάτες κλάδου Ζωής και Επενδυτικών προγραμμάτων Αγαπητοί Συνεργάτες, Όπως γνωρίζετε η καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας αποτελούν (πέρα από ηθική) θεσμική υποχρέωση έναντι των Αρχών. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας και προκειμένου να διευκολύνουμε το κοινό μας έργο, προχωρήσαμε στην επικαιροποίηση των διαδικασιών της Εταιρείας μας (Συν. 1: Πολιτική Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας). Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καταγράψαμε τμήμα της παραπάνω Πολιτικής σε συνοπτικό Εγχειρίδιο που αναφέρεται αποκλειστικά στα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά σας (Συν. 2: Συνοπτικό εγχειρίδιο αναφορικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη). Διευκρινίζεται ότι κάθε προηγούμενη εγκύκλιος, διαδικασία, εσωτερικό σημείωμα καταργούνται αυτοδίκαια. Σημειώνεται ότι (όπως καθορίζεται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αναφέρεται στο επισυναπτόμενο κείμενο), απαιτείται η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών από πελάτες που καταβάλουν ετησίως ασφάλιστρα άνω των ανά πελάτη για τον κλάδο Ζωής και Επενδυτικών προγραμμάτων. Η παραπάνω υποχρέωση μάς επιβάλλει σε συνεργασία μαζί σας να προχωρήσουμε άμεσα στη συγκέντρωση δικαιολογητικών των συγκεκριμένων πελατών για το ισχύον χαρτοφυλάκιό μας. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ταχύτατη αντιμετώπιση αυτής της εκκρεμότητας θα φροντίσουμε να σας αποσταλούν λίστες με τους πελάτες σας, για τους οποίους ζητείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών, καθώς επίσης το είδος των δικαιολογητικών που απαιτούνται και η προθεσμία αποστολής τους στην Εταιρεία.

2 Είναι αυτονόητο ότι εφόσον τα στοιχεία έχουν ήδη προσκομισθεί στην Εταιρεία μας δεν απαιτείται επανυποβολή τους εάν δεν έχει υπάρξει μεταβολή αυτών. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, αν κριθεί απαραίτητο από την Εταιρεία. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς εάν δεν έχουν προσκομιστεί και μέχρι την προσκόμιση αυτών: α) Δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις ασφαλίσεων για τους εν λόγω πελάτες. β) Από τις 15 Μαΐου 2014, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για ασφάλιση, εφάπαξ καταβολές, αιτήσεις για αλλαγή συμβαλλόμενου και αιτήσεις για δάνειο. γ) Από την ίδια ημερομηνία, αιτήματα εξαγορών που αφορούν στους συγκεκριμένους πελάτες θα υλοποιούνται μεν αλλά τα ποσά που θα προκύπτουν θα παρακρατούνται από την Εταιρεία μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Για τη διευκόλυνση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας, παρακαλούμε σε κάθε αίτημά τους να βεβαιώνεσθε ότι έχετε αντλήσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα συμμόρφωσης που αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη κάλυψη των πελατών σας/μας. Με εκτίμηση, Νικόλαος Σακελλαρίου Διευθυντής Δικτύων Διανομής Δήμητρα Κωστίνη Κανονιστική Συμμόρφωση 2

3 Συνοπτικό εγχειρίδιο αναφορικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Το παρόν πρέπει να διαβάζεται συνδυαστικά με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, καθώς αποτελεί απόσπασμα αυτής. Εσωτερικής Χρήσης 1

4 1. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Οι εισπράξεις από τους πελάτες άνω των πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος. 2. ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ Η ΑΧΑ Ασφαλιστική οφείλει να εφαρμόζει τα παρακάτω μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη συνεκτιμώντας το συνολικό του χαρτοφυλάκιο: 2.1 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ετησιοποιημένα μικτά ασφάλιστρα περιοδικώς καταβαλλόμενα > ή = Ταυτότητα ΑΦΜ Ταυτότητα ΑΦΜ Δ/νση κατοικίας Επάγγελμα Προέλευση εισοδήματος/ χρημάτων Χαμηλού κινδύνου Μέτριου κινδύνου Εφάπαξ καταβολές ασφαλίστρων > ή = Ταυτότητα ΑΦΜ Ταυτότητα ΑΦΜ Δ/νση κατοικίας Επάγγελμα Προέλευση εισοδήματος/ χρημάτων Χαμηλού κινδύνου Μέτριου κινδύνου Λοιπές συναλλαγές > ή = Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες καταβολών ασφαλίστρων Ταυτότητα ΑΦΜ Δ/νση κατοικίας Επάγγελμα Προέλευση εισοδήματος/ χρημάτων (για καταβολές από τον πελάτη) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1

5 Αποδεικτικά Έγγραφα Πιστοποίησης της Ταυτότητας του Πελάτη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1. - Δελτίο Ταυτότητας - Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή - Διαβατήριο σε ισχύ, ή - Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις 2. Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) Οποιοδήποτε πρόσφατο έγγραφο οικονομικής εφορίας βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ. 3. Παρούσα διεύθυνση κατοικίας - Πρόσφατος λογαριασμός εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης και αποχέτευσης, ή 4. Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα Επαγγελματική διεύθυνση - Μισθωτήριο Συμβόλαιο που αποδεικνύεται ότι έχει κατατεθεί σε οικονομική εφορία, ή - Οποιοδήποτε πρόσφατο έγγραφο οικονομικής εφορίας βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας, ή - Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής - Πρόσφατη βεβαίωση του εργοδότη, ή - Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή - Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, ή - Επαγγελματική ταυτότητα, ή - Πρόσφατο παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα Ειδικές περιπτώσεις πελατών υψηλού κινδύνου Ανεξάρτητα από τους παραπάνω πίνακες, σε κάθε περίπτωση που: - ένας πελάτης είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (όπως ορίζεται στην παράγραφο 3. της Πολιτικής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας), ή - υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των δεδομένων που έχουν παρασχεθεί από τον πελάτη, ή - υπάρχει υπόνοια για απόπειρα ή διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από έναν πελάτη, ή - προκύπτουν φήμες και ειδήσεις που αφορούν σε έναν πελάτη ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα και τον συνδέουν με εγκληματικές και ποινικά κολάσιμες δραστηριότητες, ή - τα εισοδήματα του πελάτη δεν συνάδουν με τη συναλλαγματική του δραστηριότητα, ή - έχει γίνει αναφορά ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής, τότε ο πελάτης εντάσσεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και ζητούνται έγγραφα πιστοποίησης, ΑΦΜ, δ/νσης κατοικίας, επαγγέλματος και προέλευσης εισοδήματος ανεξαρτήτως ποσού ασφαλίστρων ή συναλλαγής. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2

6 Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα Οι πελάτες που ανήκουν στα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, ανεξάρτητα από το είδος του χαρτοφυλακίου τους. Σ αυτές τις περιπτώσεις, συμπληρωματικά με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α) απαιτείται προέγκριση από τον Διευθυντή Ζωής για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες αυτούς. β) ζητούνται έγγραφα πιστοποίησης, ΑΦΜ, δ/νσης κατοικίας, επαγγέλματος και προέλευσης εισοδήματος ανεξαρτήτως ποσού ασφαλίστρων ή συναλλαγής. γ) απαιτείται απόδειξη προέλευσης των κεφαλαίων τα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή. δ) καταγράφονται και τηρούνται σε ηλεκτρονική λίστα για το διάστημα που τηρείται η επιχειρηματική σχέση. ε) διενεργείται αυξημένη και συνεχής παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3

7 2.2 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ετησιοποιημένα μικτά ασφάλιστρα περιοδικώς καταβαλλόμενα > ή = Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Προέλευση εισοδήματος/ χρημάτων Χαμηλού κινδύνου Μέτριου κινδύνου Εφάπαξ καταβολές ασφαλίστρων > ή = Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Προέλευση εισοδήματος/ χρημάτων Χαμηλού κινδύνου Μέτριου κινδύνου Λοιπές συναλλαγές > ή = Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες καταβολών ασφαλίστρων Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Προέλευση εισοδήματος/ χρημάτων (για καταβολές από τον πελάτη) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4

8 Αποδεικτικά Έγγραφα Πιστοποίησης της Ταυτότητας του Πελάτη ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. Υποβολή Φ.Ε.Κ. του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε., το οποίο περιέχει εκτός των άλλων: - την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), - τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, - τον αριθμό και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρισης του άρθρου 8, παραγρ. 1 του ν. 3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης». 2. Τα Φ.Ε.Κ. με τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν στα παραπάνω. 3. Υποβολή τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας. 4. Δήλωση νομίμου εκπροσώπου αναφορικά με την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου (Παράρτημα Ι) όταν πρόκειται για εταιρεία με ανώνυμες μετοχές. 5. Τα στοιχεία των: α) νομίμων εκπροσώπων, β) πραγματικών δικαιούχων (όταν πρόκειται για εταιρεία με ανώνυμες μετοχές), και γ) όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΜΜΟΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΕΣ) 1. Υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου του αρχικού εταιρικού συμφώνου που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο/γεμη, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων του. 2. Υποβολή των στοιχείων των νομίμων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. Βεβαιώνεται η νομιμότητα των καταστατικών σκοπών του πελάτη. 2. Διασφαλίζεται ότι η επιχειρηματική σχέση ή οι συναλλαγές εμπίπτουν στους καταστατικούς σκοπούς του πελάτη. ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (OFFSHORE) Για τον καθορισμό των χωρών στις οποίες λειτουργούν υπεράκτιες εταιρείες λαμβάνεται υπόψη η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών /2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ Β 1590/ ), όπως ισχύει. 1. Υποβολή των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων επικυρωμένων από Δημόσια Αρχή. 2. Δήλωση νομίμου εκπροσώπου σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου (Παράρτημα Ι) αναφέροντας τη σχέση που συνδέει τον πελάτη με τον πραγματικό δικαιούχο. 3. Τα στοιχεία των: α) νομίμων εκπροσώπων, β) πραγματικών δικαιούχων, και γ) όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας. ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Υποβολή των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων επικυρωμένων από Δημόσια Αρχή. 2. Υποβολή των στοιχείων των νομίμων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5

9 Εξαιρέσεις Εφόσον συγκεντρωθούν σε κάθε περίπτωση επαρκείς πληροφορίες και κατόπιν έγγραφης έγκρισης για εξαίρεση από τον Διευθυντή Ζωής και τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι παρακάτω περιπτώσεις νομικών προσώπων εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων του πελάτη: α) πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αβ) εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αγ) εθνική δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή επιχείρηση ή οργανισμός που ανήκει κατά 51% τουλάχιστον στο Δημόσιο. αε) δημόσιες αρχές ή δημόσιοι οργανισμοί οι οποίοι πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: i) τους έχει ανατεθεί δημόσιο λειτούργημα σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες για τις Κοινότητες ή το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, ii) η ταυτότητά τους είναι δημοσίως γνωστή, διαφανής και καθορισμένη, iii) οι δραστηριότητες και οι λογιστικές τους πρακτικές είναι διαφανείς, iv) είτε είναι υπόλογοι σε κοινοτικό θεσμικό όργανο ή σε αρχές κράτους-μέλους είτε εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες που διασφαλίζουν την εποπτεία και τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους. Ειδικές περιπτώσεις πελατών υψηλού κινδύνου Ανεξάρτητα από τους παραπάνω πίνακες, σε κάθε περίπτωση που: - ο πελάτης είναι καζίνο ή άλλη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών/ τζόγου, ή - ο πελάτης είναι εταιρεία που συμμετέχει στην παραγωγή ή διανομή όπλων ή στρατιωτικών υλικών, ή - ο πελάτης είναι εταιρεία ΜΜΕ, ή - υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των δεδομένων που έχουν παρασχεθεί από τον πελάτη, ή - υπάρχει υπόνοια για απόπειρα ή διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από έναν πελάτη, ή - προκύπτουν φήμες και ειδήσεις που αφορούν σε έναν πελάτη ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα και τον συνδέουν με εγκληματικές και ποινικά κολάσιμες δραστηριότητες, ή - τα έσοδα του πελάτη δεν συνάδουν με τη συναλλαγματική του δραστηριότητα, ή - έχει γίνει αναφορά ύποπτης ή ασύνηθης συναλλαγής, τότε ο πελάτης εντάσσεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και ζητούνται έγγραφα πιστοποίησης προέλευσης εισοδήματος ανεξαρτήτως ποσού ασφαλίστρων ή συναλλαγής. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο κάτωθι υπογράφων, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (η Εταιρεία) δηλώνω με την παρούσα (σημειώσατε με Χ) ότι: Είμαι ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας είναι: Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Στοιχεία Ταυτότητας / Διαβατηρίου εν ισχύ:..... Ο κάτωθι υπογράφων αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω την ΑΧΑ Ασφαλιστική αμελλητί για κάθε αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου ή των στοιχείων του. Ημερομηνία:... Ονοματεπώνυμο:.. Υπογραφή:. Σφραγίδα Εταιρείας:. «Πραγματικός δικαιούχος» Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν τον πελάτη, ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται η επιχειρηματική σχέση. Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται τουλάχιστον: 1. Όσον αφορά στις Εταιρείες: α) Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν το νομικό πρόσωπο, κατέχοντας, αμέσως ή εμμέσως, ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω νομικού προσώπου, μεταξύ άλλων μέσω μετοχών στον κομιστή, εκτός από εταιρεία που έχει νόμιμα εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά χώρας, η οποία έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο τις απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή σε τρίτη χώρα στην οποία εφαρμόζονται ισότιμα διεθνή πρότυπα ποσοστό ύψους 25% συν μία μετοχή θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό. β) Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση του νομικού προσώπου. 2. Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα και καταπιστεύματα που διαχειρίζονται ή διανέμουν κεφάλαια: α) Όταν οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί ήδη, το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται το 25% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων νομικού προσώπου ή καταπιστεύματος. β) Όταν τα άτομα που αποτελούν δικαιούχους του νομικού προσώπου ή καταπιστεύματος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη, η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή δραστηριοποιείται το νομικό πρόσωπο ή το καταπίστευμα. γ) Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στο 25% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου ή καταπιστεύματος.

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Πελάτη / Εταιρείας «Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα»

Ιδιότητα Πελάτη / Εταιρείας «Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα» Ιδιότητα Πελάτη / Εταιρείας «Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα» Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία: Α. έχει ή είχε ανατεθεί σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, Β. οι άµεσοι στενοί συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΚΑΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΧΑΝ 1016)

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες, Φιλικά, Χριστιάνα Πυρρή. Διεύθυνση Υποστήριξης Πωλήσεων. Eurolife ERB Ασφαλιστική. Λ. Συγγρού 209-211, Ν.

Αγαπητοί Συνεργάτες, Φιλικά, Χριστιάνα Πυρρή. Διεύθυνση Υποστήριξης Πωλήσεων. Eurolife ERB Ασφαλιστική. Λ. Συγγρού 209-211, Ν. Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο για την Αποφυγή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (σχετική ενημέρωσή σας από 4/7/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον πελάτη μας

Γνωριμία με τον πελάτη μας Γνωριμία με τον πελάτη μας Αγαπητέ Πελάτη, Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται τόσο στους υφιστάμενους πελάτες των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και Ανωνύμων Εταιριών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΨΑΘΑΚΗ Π. ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ: 28210-22308 ΑΡΙΘ. FAX : 28210-22329 Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΕΟΦ. Αριθ.Διακ. : 1 /2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΕΟΦ. Αριθ.Διακ. : 1 /2015 ΑΔΑ: 7ΒΥ9469Η25-ΟΙΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002581369 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ...1 1.1 Οµοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 Aρ.Πρωτ. 4142/30.06.15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα