ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή ,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3% του ακ. εγχώριου προϊόντος της (4η µεγαλύτερη συµµετοχή µετά την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός της αυξήθηκε 2,6%, αύξηση χαµηλότερη από του συνόλου της (6,9%). Το ποσοστό φυσικής µείωσης του πληθυσµού αυξήθηκε από 1,32 άτοµα ανά 1000 κατοίκους το 1998 σε 1,5 το Στην Περιφέρεια παράγεται 14,2% της αγροτικής παραγωγής της (η 2η µεγαλύτερη συµµετοχή µετά την Κεντρική Μακεδονία), 6,5% της µεταποιητικής παραγωγής και 5,2% των υπηρεσιών. Το 1/5 του προϊόντος της προερχόταν από τη γεωργία το 1990, ποσοστό που περιορίστηκε ελαφρά στο 18,6% το Με κατά κεφαλή προϊόν 3,70 εκατ. δρχ. το 2001, κατατάσσεται 8η µε βάση το κριτήριο αυτό µε 91% του µέσου όρου της Ελλάδας. Με το κατά κεφαλή προϊόν της Ελλάδας να αντιστοιχεί σε 64,7% του µέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2001 σύµφωνα µε την Eurostat (µε βάση τον αυξηµένο πληθυσµό που προέκυψε για το σύνολο από την απογραφή 2001), της αναλογεί ΑΕΠ ανά κάτοικο ίσο µε 59% του µέσου της ΕΕ (61% το 2000). Με δηλωθέν εισόδηµα 1,32 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2001 (78% του µέσου όρου Ελλάδας, άνοδος 8,8%), οι κάτοικοί της πλήρωσαν κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 79 χιλ. δρχ., έναντι µέσου 142 χιλ. δρχ. Στην περιφέρεια αναλογεί 6,4% των φορολογουµένων (+1,3% το 2002), 5,4% του δηλωθέντος εισοδήµατος της (+9,4%) και 3,9% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+9,7%). Η ανεργία στην Περιφέρεια µειώθηκε κατά 1,6 µονάδες το 2002 στο 10,6% του εργατικού δυναµικού, µε 9,9% για το σύνολο της Ελλάδας, το 4 ο υψηλότερο ποσοστό στη χώρα. Σύµφωνα µε την Eurostat το εργατικό δυναµικό της περιφέρειας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5% την περίοδο , αύξηση πολύ χαµηλότερη από την προβλεπόµενη για την Ελλάδα ως σύνολο (4,3%). Στην 5ετία δόθηκαν 210 άδειες λειτουργίας νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων, 5,4% του συνόλου Ελλάδας, µε τον αριθµό τους να αυξάνεται την τελευταία 2ετία. Στις επιχειρήσεις της αναλογεί 7,6% των επενδύσεων των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της την περίοδο , σύµφωνα µε την Ετήσια Βιοµηχανική Έρευνα της ΕΣΥΕ, οι οποίες το 2000 µειώθηκαν 14%. Στις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην περιοχή αναλογεί το 2,9% του κύκλου εργασιών των µεταποιητικών και κατασκευαστικών µονάδων της και 3,7% των εµπορικών. Της αναλογεί 14% των καλλιεργούµενων εκτάσεων στη χώρα. Είναι 1η παραγωγός περιφέρεια βαµβακιού µε 40% της συνολικής παραγωγής, η 2η παραγωγός µήλων, τυριού και γάλακτος µε 29%, 15% και 14% αντίστοιχα και η 3η τοµάτας και σιταριού µε 17%, το Οι τηλεφωνικές συνδέσεις στην περιφέρεια αυξήθηκαν κατά 1,3% το 2000, έχει δε ακόµη χαµηλό αριθµό συνδέσεων ανά 100 κατοίκους (45 µε µέσο 54 το 2000). Το 2002 οι εγγραφές νέων επιβατικών ΙΧ µειώθηκαν 2,6% µετά από µείωση 3% το 2001, στις 12,9 χιλ. στο 4,8% των συνολικών. Ο αριθµός των αυτοκινήτων ανά 100 κατοίκους το 2001 ήταν 21 µε µέσο όρο 31. Με απορρόφηση 100,7% έκλεισε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Β' Κ.Π.Σ. Στα πλαίσια του Γ' Κ.Π.Σ. ( ), ο συνολικός προϋπολογισµός του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας ανέρχεται στα 929 εκ. ευρώ. Περιφέρεια Θεσσαλίας ΑΕΠ κατά κεφαλή ,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές ανά κάτοικο ,28 εκατ.δρχ. 1,79 11 ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο ,32 εκατ.δρχ. 1,69 8 Φ εισοδήµατος ανά κάτοικο χιλ.δρχ ,50-0, Κατάταξη σε σχέση µε τις 13 περιφέρειες 1

2 Περιφέρεια Θεσσαλίας Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους Ποσοστό ανεργίας ,6 9,9 4 Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της ΑΕΠ ,3 % 4 Φορολογούµενοι ,4 % 3 ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα ,4 % 3 Φ εισοδήµατος φ.π ,9 % 3 Αποταµιευτικές ,0 % 4 Κατάταξη σε σχέση µε τις 13 περιφέρειες ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Με πρωτεύουσα τη Λάρισα, ο νοµός Λάρισας συγκεντρώνει 2,5% του πληθυσµού της, 6ος από την άποψη µεγέθους νοµός, µε τάση αύξησης, αφού είχε το 12ο µεγαλύτερο ποσοστό φυσικής αύξησης πληθυσµού το 1999 (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: 0,5) και σχετικά υψηλή αναλογία µαθητών ηµοτικού ανά κατοίκους (61 έναντι µέσου Ελλάδας 59). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού αυξήθηκε 3,2%, αύξηση χαµηλότερη από του συνόλου (6,9%). Παράγει 2,5% του ακ. εγχώριου προϊόντος της. Το 1/5 του προϊόντος του προέρχεται από τη γεωργία, παράγει 6% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της, είναι δε ο νοµός µε την υψηλότερη συµµετοχή στο σύνολο. Στη µεταποίηση αναλογεί το 12% του προϊόντος του νοµού και 2,5% της συνολικής µεταποιητικής παραγωγής της (η 8η µεγαλύτερη συµµετοχή). Στις επιχειρήσεις του αναλογεί 2-5% των επενδύσεων των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της την περίοδο , σύµφωνα µε την Ετήσια Βιοµηχανική Έρευνα της ΕΣΥΕ, οι οποίες αυξήθηκαν σηµαντικά το Με κατά κεφαλή προϊόν 3,9 εκατ. δρχ. κατατάσσεται 16ος ως προς το κριτήριο αυτό µε 97% του µέσου όρου το Στους κατοίκους του αναλογούν 24 αυτοκίνητα (µέσος 31 το 2001) και 0,7 νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους (µέσος 0,8 το 2000). Το 2002 οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών Ι.Χ. µειώθηκαν 5,8% στις 4,7 χιλ. και αντιστοιχούσαν στο 1,8% του συνόλου της. Με δηλωθέν εισόδηµα 1,39 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2001 (άνοδος 8,6%, 82% του µέσου όρου της Ελλάδας) και 1,35 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000, οι κάτοικοί του πλήρωσαν το 2001 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 85 χιλ. δρχ., έναντι µέσου όρου 142 χιλ. δρχ. Σε αυτόν αναλογεί 2,5% των φορολογουµένων (άνοδος 1,6% το 2002), 2,1% του δηλωθέντος εισοδήµατος της (+9,6%) και 1,6% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+10,3%). Ο νοµός έχει την 5η υψηλότερη αναλογία µαθητών Ββάθµιας εκπαίδευσης ανά κατοίκους (74 έναντι µέσου 68). Είναι η 1η παραγωγός περιοχή βαµβακιού µε 18% της συνολικής παραγωγής, η 2η µήλων, σιταριού και γάλακτος µε 20%, 10% και 8% αντίστοιχα, η 3η ροδακίνων µε 3%, η 4η τοµάτας και κρέατος µε 9% και 6,4%της παραγωγής αντίστοιχα, η 5η τυριού µε 5% και η 7η καπνού µε 4,7% της παραγωγής, το Τα τροχαία ατυχήµατα στον νοµό µειώθηκαν 21% το 2001 και 18% το Νοµός Λάρισας ΑΕΠ κατά κεφαλή ,93 εκατ.δρχ. 4, ,35 εκατ.δρχ. 1,

3 Νοµός Λάρισας ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο ,39 εκατ.δρχ. 1,69 15 Φ εισοδήµατος ανά κάτοικο χιλ.δρχ Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της ,48-0, ΑΕΠ ,5 % 6 Φορολογούµενοι ,5 % 5 ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα ,1 % 6 Φ εισοδήµατος φ.π ,6 % 6 Αποταµιευτικές ,0 % 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Με πρωτεύουσα τα Τρίκαλα, ο νοµός Τρικάλων συγκεντρώνει ποσοστό 1,3% του πληθυσµού της, µε τάση µείωσης, αφού το ποσοστό φυσικής µείωσης του πληθυσµού αυξάνεται (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -2,3 το 1998, -3,4 το 1999) και έχει χαµηλότερη του µέσου όρου αναλογία µαθητών ηµοτικού ανά κατοίκους περίπου (56 έναντι 59). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του µειώθηκε 0,6%, έναντι αύξησης για το σύνολο της 6,9%. Παράγει 1% του ακ. εγχώριου προϊόντος της. Το 1/5 του προϊόντος του νοµού προέρχεται από τη γεωργία και εκεί παράγεται 2,7% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της. Στη µεταποίηση αναλογεί το 6,2%, εκεί δε παράγεται 0,5% της συνολικής µεταποιητικής παραγωγής της. Οι επενδύσεις των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του νοµού την περίοδο υποχώρησαν, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ. Με κατά κεφαλή προϊόν 3,29 εκατ. δρχ. κατατάσσεται 35ος µε βάση το κριτήριο αυτό µε 81% του µέσου Ελλάδας το Με δηλωθέν εισόδηµα 1,14 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2001 (άνοδος 12%, 68% του µέσου Ελλάδας) και 1,12 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000, οι κάτοικοί του πλήρωσαν το 2001 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 60 χιλ. δρχ., έναντι µέσου όρου για τη χώρα 142 χιλ. δρχ. Σε αυτόν αναλογεί 1,2% των φορολογουµένων (άνοδος 1,7% το 2002), 0,9% του δηλωθέντος εισοδήµατος της (+10,5%) και 0,5% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+10%). Στους κατοίκους του αναλογούν 0,6 νέες κατοικίες και 44 τηλεφωνικές συνδέσεις ανά 100 κατοίκους (µέσος 0,8 και 54 αντίστοιχα το 2000) και 20 αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους (µέσος 31 το 2001). Το 2002 οι πωλήσεις καινούριων ΙΧ αυτοκινήτων µειώθηκαν 1,3%, έναντι µείωσης 3,2% στο σύνολο. Είναι η 3η παραγωγός περιοχή τυριού της µετά τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη µε 7% της συνολικής παραγωγής και η 9η στην παραγωγή βάµβακος µε 4,1% το Η µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων κατά 21% το 2001 είχε ως αποτέλεσµα την υποχώρηση της αναλογίας τροχαίων ατυχηµάτων ανά 1000 κατοίκους στο 1,3, σηµειώθηκε δε βελτίωση και το 2002 µε µείωση των ατυχηµάτων 12%. 3

4 Νοµός Τρικάλων ΑΕΠ κατά κεφαλή ,29 εκατ.δρχ. 4, ,12 εκατ.δρχ. 1,79 41 ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο ,14 εκατ.δρχ. 1,69 36 Φ εισοδήµατος ανά κάτοικο χιλ.δρχ Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της ,4-0, ΑΕΠ ,0 % 23 Φορολογούµενοι ,2 % 23 ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα ,9 % 23 Φ εισοδήµατος φ.π ,5 % 27 Αποταµιευτικές ,8 % 28 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Με πρωτεύουσα την Καρδίτσα, ο νοµός Καρδίτσας συγκεντρώνει ποσοστό 1,2% του πληθυσµού της και παράγει 0,9% του ακ. εγχώριου προϊόντος. Είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φυσικής µείωσης του πληθυσµού το 1998 (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -4,2), το οποίο υποχώρησε σε -3,9 το 1999 και χαµηλή αναλογία µαθητών ηµοτικού ανά κατοίκους (51 έναντι µέσου όρου Ελλάδας 59). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού αυξήθηκε 2,1%. Στη γεωργία αναλογεί το 1/4 του προϊόντος του νοµού και εκεί παράγεται 3,1% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της. Στη βιοµηχανία αναλογεί το 12,5% - µεταποίηση 1,8%, ενέργεια 4,5% (υδροηλεκτρικός σταθµός ΕΗ Πλαστήρα), κατασκευές 6%. Οι επενδύσεις των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του νοµού αυξήθηκαν σηµαντικά τη 2ετία , σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ. Με κατά κεφαλή προϊόν 3,2 εκατ. δρχ. κατατάσσεται 37ος µε βάση το κριτήριο αυτό µε 79% του µέσου όρου της Ελλάδας το Στους κατοίκους του αναλογούν 40 τηλεφωνικές συνδέσεις ανά 100 κατοίκους (µέσος 54 το 2000), 15 αυτοκίνητα (µέσος 31 το 2001) και 0,5 νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους (µέσος 0,8 το 2000). Το 2002 οι πωλήσεις νέων επιβατικών Ι.Χ. µειώθηκαν 0,9%, ενώ στο σύνολο της µειώθηκαν 3,2%. Με δηλωθέν εισόδηµα 1.06 εκ. δρχ. ανά κάτοικο το 2001 (άνοδος 12,4%, 63% του µέσου όρου της Ελλάδας) και 1 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000, οι κάτοικοί του πλήρωσαν το 2001 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 51 χιλ. δρχ., έναντι µέσου όρου για τη χώρα 142 χιλ. δρχ. Σε αυτόν αναλογεί 1% των φορολογουµένων (άνοδος 0,2% το 2002), 0,7% του δηλωθέντος εισοδήµατος της (+8,6%) και 0,4% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+7,3%). Η αναλογία τροχαίων ατυχηµάτων ανά κατοίκους παρουσιάζει καθοδική τάση, 1,1 το 2001, ενώ το 2002 τα ατυχήµατα µειώθηκαν 12% έναντι µείωσης 15% στο σύνολο. Είναι η 2η παραγωγός περιοχή βαµβακιού της, µετά τη Λάρισα, µε 15% της συνολικής παραγωγής και η 9η στην παραγωγή καπνού µε 4,3% της συνολικής παραγωγής το

5 Νοµός Καρδίτσας Κατάταξη σε σχέση µε τους 52 νοµούς ΑΕΠ κατά κεφαλή ,21 εκατ.δρχ. 4, ,01 εκατ.δρχ. 1,79 49 ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο ,06 εκατ.δρχ. 1,69 44 Φ εισοδήµατος ανά κάτοικο χιλ.δρχ ,9-0, Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της ΑΕΠ ,9 % 29 Φορολογούµενοι ,0 % 27 ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα ,7 % 29 Φ εισοδήµατος φ.π ,4 % 34 Αποταµιευτικές ,7 % 33 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Με πρωτεύουσα τον Βόλο, ο νοµός Μαγνησίας συγκεντρώνει ποσοστό 1,9% του πληθυσµού της, ο 9ος από την άποψη µεγέθους νοµός, µε τάση µείωσης, αφού σηµειώνεται φυσική µείωση του πληθυσµού (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -1,3 το 1999) και µε αναλογία µαθητών ηµοτικού ανά κατοίκους ίση µε τον µέσο όρο της Ελλάδας (59). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού αυξήθηκε 4,3%. Παράγει 1,9% του ακ. εγχώριου προϊόντος της. Στη γεωργία αναλογεί το 11% του προϊόντος του νοµού και εκεί παράγεται 2,5% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της. Στη µεταποίηση αναλογεί το 21% (η 6η υψηλότερη συµµετοχή σε νοµό), εκεί δε παράγεται 3,3% της συνολικής µεταποιητικής παραγωγής της (7η µεγαλύτερη συµµετοχή). Στις επιχειρήσεις του αναλογεί 2-6% των επενδύσεων των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της την περίοδο , σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ, οι οποίες µετά από σηµαντική άνοδο το 1999 υποχώρησαν το Με κατά κεφαλή προϊόν 3,97 εκατ. δρχ. κατατάσσεται 15ος µε βάση το κριτήριο αυτό µε 98% του µέσου όρου της Ελλάδας το Στους κατοίκους του αναλογούν 24 αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους (µέσος 31 το 2001), 0,8 νέες κατοικίες και 50 τηλεφωνικές συνδέσεις ανά 100 κατοίκους (µέσος 0,8 και 54 αντίστοιχα το 2000). Το 2002 οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών Ι.Χ. µειώθηκαν 0,2% στις 3,9 χιλ. και αντιστοιχούσαν στο 1,4% του συνόλου της. Με δηλωθέν εισόδηµα 1,51 εκατ. ανά κάτοικο το 2001 (6ος µε 89% του µέσου όρου της και άνοδο 5,6%) 5

6 και 1,48 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000, οι κάτοικοί του πλήρωσαν το 2001 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 101 χιλ. δρχ., έναντι µέσου όρου για τη χώρα 142 χιλ. δρχ. Σε αυτόν αναλογεί 1,8% των φορολογουµένων (άνοδος 1,2% το 2002), 1,7% του δηλωθέντος εισοδήµατος της (+9%) και 1,4% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+9,6%). Είναι η 5η παραγωγός περιοχή µήλων της µε 7% της παραγωγής και η 7η τοµάτας µε 4,9% το Η αναλογία τροχαίων ατυχηµάτων ανά κατοίκους είναι χαµηλή, 0,9 µε µέσο 1,8 το 2001, µε βελτίωση και το 2002 οπότε τα ατυχήµατα µειώθηκαν 32%. Νοµός Μαγνησίας ΑΕΠ κατά κεφαλή ,97 εκατ.δρχ. 4, ,48 εκατ.δρχ. 1,79 18 ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο ,51 εκατ.δρχ. 1,69 6 Φ εισοδήµατος ανά κάτοικο χιλ.δρχ ,3-0, Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της ΑΕΠ ,9 % 10 Φορολογούµενοι ,8 % 8 ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα ,7 % 7 Φ εισοδήµατος φ.π ,4 % 7 Αποταµιευτικές ,6 % 9 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2007-2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1 Ανάλυση µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (Λισσαβόνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης 3.1.- Οι Επαρχίες του Νοµού Κοζάνης

Χάρτης 3.1.- Οι Επαρχίες του Νοµού Κοζάνης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΚΛΙΜΑ Ο Νοµός Κοζάνης αποτελεί τµήµα της υτικής Μακεδονίας, και µάλιστα η πόλη της Κοζάνης αποτελεί την «πρωτεύσουσα» της Περιφέρειας υτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ.

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξώφυλλο σελ. 1 Περιεχόµενα σελ. 2 Ταυτότητα της Περιφέρειας Α.Μ. Θ. σελ. 4 Γενικά στοιχεία Νοµών Α.Μ.-Θ. σελ. 13 Ν. Έβρου σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική εξέλιξη του Νομού Τρικάλων. Η Περίπτωση του Δήμου Καλαμπάκας.

Η Οικονομική εξέλιξη του Νομού Τρικάλων. Η Περίπτωση του Δήμου Καλαμπάκας. Η οικονομική εξέλιξη του Νομού Τρικάλων. Η περίπτωση του ήμου Καλαμπάκας. 1 Στοιχεία Πτυχιακής εργασίας : Θέμα : Η Οικονομική εξέλιξη του Νομού Τρικάλων. Η Περίπτωση του Δήμου Καλαμπάκας. Εισηγητής : Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD ΡΑΣΗ 1. 6. ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΠ 302832/ΥΔ6819) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Κωστοπούλου 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23210-99710 Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/PHARE CBC "ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006'' ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά Η επιχειρηματικότητα των φοιτητών και των νέων πτυχιούχων, ως εκδοχή καριέρας, αποτελεί μια συνεχή ανησυχία των φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών, όπως αυτή ορίζεται και από τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες. 2. Ισπανική οικονομία. 3. Δημοσιονομική πολιτική. 4. Αγορά εργασίας 5. Γεωργία 6. Μεταποίηση 6.1 Άλλοι σημαντικοί τομείς 6.1.1 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

συγκυρία & επιχειρήσεις

συγκυρία & επιχειρήσεις Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας Μιχάλης Μασουράκης Chief Economist Ε: mmassourakis@sev.org.gr Τ: +302115006104 Μιχάλης Μητσόπουλος Senior Advisor Ε: mmitsopoulos@sev.org.gr Τ: +302115006157 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 2020 (ΠΕΠΘ 2014 2020) έγινε λαµβάνοντας υπόψη :

Η σύνταξη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 2020 (ΠΕΠΘ 2014 2020) έγινε λαµβάνοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 14-7-2014 Αριθµ. Πρωτ: 815 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/11-7-2014 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση της Οµάδας Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τελική Έκδοση

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τελική Έκδοση ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Παραδοτέο ΠΑ 5.2 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιλέξιμη περιοχή καλύπτει 17.282 km2. (το 23 % της συνολικής έκτασης της Αλβανίας και 8,2% της συνολικής έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210-9211200-10 Fax 210-9233977 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα