ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ."

Transcript

1 ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κο Παναγιώτη Καράμπελα Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ. ΓΕΝΙΚΑ Οι στρατιωτικοί, ως εργαζόμενοι δεν διέπονται ούτε από την εργατική νομοθεσία, ούτε από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ενώ παράλληλα ουδέποτε έχαιραν Επικουρικής Ασφάλισης και της συνεπαγόμενης από αυτήν εργοδοτικής εισφοράς, όπως οι λοιποί εργαζόμενοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα. Τα Μετοχικά Ταμεία ουδέποτε χρηματοδοτήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό και παρέχουν μερισματικά εισοδήματα στους απόστρατους και όχι επικουρικές συντάξεις. Τα τρία Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, παρότι έχουν κοινό γενικό σκοπό, διαφοροποιούνται τόσο σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και λειτουργίας, όσο και σε σύνθεση και επίπεδο παροχών. Εξ αυτού του λόγου, στο παρόν υπόμνημα, δεν κρίνουμε σκόπιμο να υπεισέλθουμε σε εις βάθος επεξηγήσεις και αναλύσεις αυτών των διαφοροποιήσεων, καθόσον ο σκοπός μας είναι να παρέξουμε συνοπτικά μία γενική αλλά εμπεριστατωμένη συνολική κατάσταση των τριών Μετοχικών Ταμείων. Κατά την ως άνω έννοια, η επί της ουσίας βασική αποστολή και των τριών Μετοχικών Ταμείων, είναι η οικονομική μέριμνα του στρατιωτικού Προσωπικού με τη μορφή οικονομικής υποστήριξης των μετόχων και μερισματούχων τους, μέσα στο ευρύ πλαίσιο της Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως μέτοχοι ορίζονται γενικά, οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ), οι εν ενεργεία Λιμενικοί (ΜΤΝ) και το 68% των εν ενεργεία Αστυνομικών (ΜΤΣ). Ως μερισματούχοι δε, οι αντίστοιχοι απόστρατοι. ΠΑΡΟΧΕΣ Αναφερόμενοι στις παροχές των Μετοχικών Ταμείων, αν συγκρίνουμε το ύψος αυτών, με αυτό των παροχών των Επικουρικών Ασφαλιστικών Ταμείων, που καταβάλλονται στους λοιπούς εργαζομένους, διαπιστώνουμε ότι το ύψος των πρώτων είναι χαμηλότερο τόσο από αυτό των αντιστοίχου επιπέδου εργαζομένων, όσο και από αυτό χαμηλότερου επιπέδου εργαζόμενων, ιδίως εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ. Αν δε εστιαστούμε στα μερισματικά εισοδήματα από το ΜΤΣ, θα παρατηρήσουμε το οξύμωρο, 1

2 ένας στρατηγός να παίρνει πολύ μικρότερο μέρισμα, από την επικουρική σύνταξη ενός συνταξιούχου υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των Μετοχικών Ταμείων υπάρχουν τα παρακάτω βασικά προγράμματα παροχών: Το κύριο τμήμα των παροχών το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω προγράμματα τα οποία δεν διατηρούν χωριστή λογιστική αυτοτέλεια, ούτε χωριστά περιουσιακά στοιχεία.: o Tα μερίσματα των αποστράτων στρατιωτικών, λιμενικών και του 68% των απόστρατων αστυνομικών, τα οποία καταβάλλονται περιοδικά 2μηνο ή 3μηνο, με βάση το μερίδιο που αποφασίζεται στο τέλος κάθε έτους, για το επόμενο. o Το εφάπαξ Βοήθημα Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων των ενεργών και απόστρατων στρατιωτικών, λιμενικών και του 68% των αστυνομικών, το οποίο καταβάλλεται στα τέκνα των δικαιούχων, το ποσό του οποίου εξαρτάται από το μέρισμα που αντιστοιχεί στο γονέα, τη στιγμή που το τέκνο δικαιούται την καταβολή του βοηθήματος. Την εφάπαξ παροχή που χορηγείται στους αποστράτους με τη συνταξιοδότησή τους, που συνδέεται με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας κάθε Μετοχικού Ταμείου (ΕΛΟΑΣ ΕΛΟΑΝ ΕΛΟΑΑ). Τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων κάθε Μετοχικού Ταμείου (ΕΚΟΕΜ), ο οποίος προβλέπει πρόσθετη παροχή μερίσματος περιοδικά καταβαλλόμενο ανά 2μηνο ή 3μηνο, με βάση το μερίδιο που αποφασίζεται στο τέλος κάθε έτους, για το επόμενο. Στο ΕΚΟΕΜ του Στρατού δεν συμμετέχουν οι αστυνομικοί, ενώ σε αυτό του Ναυτικού συμμετέχουν οι λιμενικοί. Τα παραπάνω προγράμματα παροχών «στεγάζονται» κάτω από το κατά περίπτωση Μετοχικό Ταμείο, διατηρούν όμως λογιστική αυτοτέλεια. ΠΟΡΟΙ Οι πόροι των Μετοχικών Ταμείων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: Μηνιαίες κρατήσεις επί των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών, λιμενικών και του 68% των αστυνομικών. Κρατήσεις επί της μισθολογικής διαφοράς κατόπιν προαγωγής μεταξύ των αποδοχών στη νέα και στην προηγούμενη θέση και επιπρόσθετη κράτηση συγκεκριμένου ανά βαθμό ποσού, σε κάθε βαθμολογική προαγωγή. Κρατήσεις στα οδοιπορικά στρατιωτικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Κρατήσεις από τους προμηθευτές στις προμήθειες του Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και από εκποιήσεις αχρήστου και scrap υλικού κλπ.. Σημειώνεται ότι κατόπιν σχετικής νομοθετικής ρύθμισης μεγάλο μέρος των πόρων αυτών διακόπτεται. Έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων. 2

3 Έσοδα από αποδόσεις επενδύσεων κινητών αξιών. Οι πόροι των ΕΚΟΕΜ προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: Μηνιαίες κρατήσεις επί των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιμενικών, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αστυνομικοί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Μηνιαίες κρατήσεις επί των καταβαλλομένων μερισμάτων, από τα κατά περίπτωση Μετοχικά Ταμεία, στους μερισματούχους απόστρατους στρατιωτικούς και λιμενικούς. Μία σειρά κρατήσεις και συμμετοχές πάνω σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Λιμενικού Σώματος, όπως κατά κύριο λόγω στις εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως Προσωπικού (καντίνες, κυλικεία κλπ.). Έσοδα από αποδόσεις επενδύσεων κινητών αξιών. Όπως είναι εμφανές, ο κρατικός προϋπολογισμός ΟΥΔΕΝ προσφέρει στους πόρους των Μετοχικών Ταμείων, σε αντίθεση με τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης όλων των υπόλοιπων εργαζομένων, στα οποία το Δημόσιο, ως εργοδότης συνεισφέρει δια του κρατικού προϋπολογισμού Εργοδοτική Εισφορά. Ενώ δε το Δημόσιο, ουδέν και ουδέποτε έχει συνεισφέρει στα Μετοχικά Ταμεία των στρατιωτικών, εν τούτοις νομοθετεί περικόπτοντας σημαντικούς πόρους από αυτά. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελληνική Αστυνομία. Αν και είναι πλέον ενιαία, όμως για ασφαλιστικούς λόγους εξακολουθεί να χωρίζει νοητά το Προσωπικό της σε «Προσωπικό πρώην χωροφυλακής» (68%) και «Προσωπικό αστυνομίας» (32%). Αυτό δε γίνεται με αυθαίρετη κατανομή. Σε ότι αφορά στην επικουρική ασφάλιση, η κατάταξη του προσωπικού γίνεται ως εξής: To Προσωπικό που θεωρείται ότι ανήκει στη Χωροφυλακή (68%) λαμβάνει: o Μία επικουρική σύνταξη από το παλαιό Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ), το οποίο, πρόσφατα με το νόμο 3655/2008, συνενώθηκε με το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ) και εντάχθηκε στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ). o Μερισματικό εισόδημα από το ΜΤΣ, όπως οι στρατιωτικοί του Στρατού. Το υπόλοιπο 32% του Προσωπικού της αστυνομίας λαμβάνει δύο επικουρικές συντάξεις: o Από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ), σημερινό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) και o Από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). 3

4 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία δια του αρμοδίου κατά περίοδο Υπουργείου, ενώ καταβάλει εργοδοτικές εισφορές για το ΤΕΑΠΑΣΑ και τροφοδοτεί με πληθώρα πόρων το ΤΕΑΠΑΣΑ, ΟΥΔΕΝΑ επί της ουσίας πόρο κατευθύνει προς το ΜΤΣ, όπως άλλωστε καταγράφεται σε όλες τις αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει για το ΜΤΣ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη υστέρηση σε πόρους εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ., ανακηρύσσεται στο βασικότερο λόγο της κατάρρευσης του ΜΤΣ. Η δε μη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ στη χρηματοδότηση των παροχών των υπαλλήλων της, αποτιμάται από την αναλογιστική μελέτη Deloitte Hewitt σε 700 εκατομμύρια ευρώ! Λιμενικό Σώμα Οι λιμενικοί που υπάγονται στο ΜΤΝ λαμβάνουν: Μερισματικό εισόδημα από το ΜΤΝ, όπως οι στρατιωτικοί του Ναυτικού. Μερισματικό εισόδημα από τον ΕΚΟΕΜΝ. Πέραν της εφάπαξ παροχής από τον ΕΛΟΑΝ του ΜΤΝ και επιπλέον εφάπαξ παροχή από το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος. Και στην περίπτωση του Λιμενικού Σώματος, παρατηρείται σοβαρότατη υστέρηση πόρων προς το ΜΤΝ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στη δεινή κατάσταση που έχουν περιέλθει τα Μετοχικά Ταμεία, η οποία θα γίνει προσπάθεια να παρουσιασθεί κατά το δυνατόν συνοπτικά και προσεγγιστικά παρακάτω, προστέθηκαν την τελευταία διετία συγκεκριμένοι παράγοντες που την επιδείνωσαν περαιτέρω. Κάποιοι από αυτούς είναι: Αύξηση των μερισματούχων, από τις μαζικές αποχωρήσεις, με συνέπεια την κατ αναλογία μείωση των μετόχων. Αύξηση της απαίτησης καταβολής του ΒΟΕΑ, σε μικρότερες των 25 ετών ηλικίες. Να σημειωθεί ότι στο ΜΤΣ έχει επί της ουσίας ανασταλεί από το 2008 η απόδοση των δικαιούμενων βοηθημάτων. Μείωση των εσόδων από τους λεγόμενους «κοινωνικούς πόρους». Μείωση των εσόδων από εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, λόγω της αναγκαστικής μείωσης των ενοικίων και της μη ύπαρξης ενδιαφέροντος για ενοικίαση των κενών κτιρίων. Μείωση αποδόσεων κινητών αξιών Στην ως άνω συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση, έρχεται να προστεθεί και το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που εξαφάνισε τα αποθεματικά κυρίως του ΜΤΝ και ΜΤΑ, με 2 τρόπους: Με την απώλεια 80% των αξιών των ομολόγων που διαθέτουν. Με την απώλεια του 80% των αποθεματικών τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 4

5 Σύμφωνα με τα ελάχιστα στοιχεία που διαθέτουμε και με δεδομένο το ρίσκο κάποιων αποκλίσεων στις εκτιμήσεις των μεγεθών, η κατάσταση των Μετοχικών Ταμείων περιγράφεται συνοπτικά, όπως παρακάτω: Μετοχικό Ταμείο Στρατού Είναι γνωστό πως το ΜΤΣ βρίσκεται ήδη σε τροχιά κατάρρευσης και καταγράφει οφειλές της τάξης των 400 εκατομμυρίων Ευρώ, οι οποίες κατανέμονται στους παρακάτω: Υπουργείο Οικονομικών έναντι διευκολύνσεων ρευστότητας για την κάλυψη και καταβολή μερισμάτων Δικαιούχους ΒΟΕΑ (αναστολή καταβολής από το 2008) Δικαιούχους Βοηθήματος Θανάτου ΕΚΟΕΜΣ, ΝΙΜΤΣ, ΕΑΑΣ, ΕΛΟΑΣ Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα έσοδα του Ταμείου θα ανέλθουν το 2011 περίπου στα (συμπεριλαμβανομένων και των νέων εσόδων που προήλθαν από την επιπρόσθετη κράτηση 1% του Ν. 3986/11), με εκτιμώμενα πάγια έξοδα λειτουργίας χωρίς αποσβέσεις περί τα και με εκτιμώμενο μόνο το κόστος των μερισμάτων, τα οποία ήδη μειώθηκαν κατά 25% από , στα (χωρίς δηλαδή να υπολογίσουμε τις ήδη υπερήμερες καταβολές ΒΟΕΑ και λοιπών μη αποδιδόμενων παροχών), είναι σαφές ότι το ΜΤΣ όχι μόνο δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τα ως άνω χρέη, αλλά καταγράφει και τεράστιες ετήσιες ζημίες. Παράλληλα: Έναντι της ως άνω «ταμειακής διευκόλυνσης», το ΥΠ.ΟΙΚ. κατάσχει όλα τα έσοδα του ΜΤΣ που προέρχονται από τις εισφορές των μετόχων, που υπολογίζονται περί τα 100 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα να σφίγγει ακόμη περισσότερο η θηλιά της έλλειψης ρευστότητας του Ταμείου. Η δε «ρύθμιση» εξόφλησης, αν έχει εφαρμοσθεί, δεν επιλύει το πρόβλημα. Απλά παρέχει μία εικονική κατάσταση μικρής ρευστότητας. Καταχρηστικά κατά την άποψή μας, χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα που δικαιούνται τα παιδιά μας (ΒΟΕΑ) για να πληρωθούν μερίσματα άλλης κατηγορίας δικαιούχων, ενώ η κατάσχεση του ΥΠΟΙΚ και στις κρατήσεις υπέρ του ΒΟΕΑ δεν δημιουργεί προοπτική για την πληρωμή των υπερημέρως οφειλομένων στα παιδιά μας. Επίσης καταχρηστικά και στο βαθμό που γνωρίζουμε, χωρίς καμία διοικητική απόφαση: o Χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από το αποθεματικό του ΕΚΟΕΜΣ για να πληρωθούν μερίσματα. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από έναν ανεξάρτητο και διακριτό του ΜΤΣ Οργανισμό, που αφορά μόνο στα στελέχη του Στρατού, για να πληρωθούν μερίσματα και των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. Επιπρόσθετα και λόγω της αφαίμαξης της ρευστότητας του 5

6 ΕΚΟΕΜΣ, αποφασίσθηκε, με πολλά ερωτηματικά για το σύννομό της, η μείωση και του μερίσματος αυτού κατά 10%. o Δεν αποδόθηκαν στην ΕΑΑΣ, ΕΚΟΕΜΣ και στο ΝΙΜΤΣ οι σχετικές κρατήσεις που μας επιβάλλονται. Την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΜΤΣ, διάφοροι κύκλοι έχουν προσπαθήσει να την ερμηνεύσουν ως απόρροια των δήθεν μεγάλων μερισμάτων που απολαμβάνουν οι μερισματούχοι του ΜΤΣ. Ο εν λόγω ισχυρισμός όμως καταπίπτει αμέσως, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ύψος των εν λόγω μερισμάτων είναι κατά πολύ χαμηλότερο, τόσο από το αντίστοιχο που χορηγούν τα 2 άλλα, κατά πολύ μικρότερα Ταμεία Ναυτικού και Αεροπορίας, όσο και από το μέσο όρο των επικουρικών συντάξεων των λοιπών, ακόμη και χαμηλότερων κλιμακίων εργαζομένων. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το ΜΤΣ βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση κατάρρευσης είναι καθομολογούμενα οι παρακάτω: Η διαχρονική υστέρηση πόρων εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ. (η οποία αποτιμήθηκε στο ύψος των ), σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη αρνητική σχέση μετόχων προς μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ. Η επιβάρυνση του ΜΤΣ με το κόστος των κυριών συντάξεων του πολιτικού Προσωπικού του ΜΤΣ και ΝΙΜΤΣ. Η απώλεια τεραστίων ποσών από την πώληση της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος και από τη στη συνέχεια συμμετοχή του στις αυξήσεις κεφαλαίου της Τράπεζας. Οι διαχρονικές πράξεις και οι παραλήψεις των ηγεσιών του ΜΤΣ και η μη ενδεδειγμένη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας Ταμείου, όπως έχει καθομολογηθεί: o Από τα επίσημα χείλη του τέως υπουργού. o Από το σημερινό πρόεδρο του ΜΤΣ. o Από την αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο Φράγκο , σελίδα 24 (παράγραφος 7). Ως δείγμα της «μη ενδεδειγμένης» διαχείρισης παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας που έχει εκδοθεί από το ΜΤΣ. Η ερώτηση απλή. Υπάρχει άλλος χρηματοπιστωτικός Οργανισμός παγκοσμίως που να παρουσιάζει τέτοιες αποδόσεις;!! 6

7 Παρ όλα τα ανωτέρω, μέχρι στιγμής ουδέν πρόγραμμα διάσωσης εξυγίανσης και ανάπτυξης του ΜΤΣ έχει αναληφθεί, πέραν των συνεχών μειώσεων των μερισματικών εισοδημάτων και αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων και απαιτητών παροχών. Παράλληλα, ουδεμία ενέργεια είχε αναληφθεί για πλήρη οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του ΜΤΣ, τον εντοπισμό των παραλείψεων που ζημίωσαν το ΜΤΣ και την απόδοση τυχόν ευθυνών, παρά τις σχετικές επιστολές περί αυτού, που απεστάλησαν από την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. προς τον τέως υπουργό κ. Μπεγλίτη, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του ΥΠ.ΟΙΚ. και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Μετά τις εν λόγω πιέσεις διατάχθηκε οικονομική επιθεώρηση στο ΜΤΣ από τον τέως ΥΕΘΑ κο Δ. Αβραμόπουλο, της οποίας η έκθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών. Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού Αεροπορίας Παρότι και τα 2 αυτά Ταμεία παρουσίαζαν σοβαρότατα προβλήματα μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας (3-4 χρόνια για το ΜΤΝ και 1-2 χρόνια για το ΜΤΑ), μετά την εφαρμογή του PSI, τα ερωτηματικά βιωσιμότητας τους έχουν καταστεί άμεσα, γεγονός που τα οδήγησε να προβούν σε μειώσεις παροχών της τάξης του 45% μέχρι σήμερα, ενώ δεν είναι διόλου απίθανο να προβούν και σε νέες μειώσεις σύντομα. Δεν κρίνουμε όμως σκόπιμο να επεκταθούμε περισσότερο σε αυτά, για τον απλό λόγο ότι αυτά σήμερα δεν παρουσιάζουν οφειλές και δεν έχουν προβεί σε αναστολή καταβολής παροχών. ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 7

8 Ενώ ήδη το Μετοχικό Ταμείο Στρατού βρίσκεται σε περιδίνηση κατάρρευσης και αυτά του Ναυτικού και της Αεροπορίας ακολουθούν κατά πόδας και αυτό είναι γνωστό στην πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ, τουλάχιστον από το Η Πολιτεία, που είναι απολύτως υπεύθυνη διαχρονικά για όλα τα αίτια που διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση, αντί να εκπονήσει σχέδιο διάσωσης και ανάπτυξης, μέσα στα πλαίσια των υπαρχόντων και δίκαιων δυνατοτήτων: Συνεχίζει να φορτώνει στις πλάτες μας, τις δικές της ευθύνες, μειώνοντας τραγικά τα εισοδήματά μας. Αναστέλλει τις καταβολές παροχών για τις οποίες έχουμε πληρώσει επί δεκαετίες. Μας επιβαρύνει επιπρόσθετα με κρατήσεις υπέρ Ταμείων άλλων εργαζομένων, (άρθρο 44 παρ. 13 του Ν. 3986/11), ενώ τα δικά μας Ταμεία έχουν αφεθεί στη διάλυση. Κατάσχει τα έσοδα του ΜΤΣ και αποστερεί γενικά πόρους από όλα τα Μετοχικά Ταμεία, οδηγώντας τα σε οικονομική ασφυξία. Κατά τα λοιπά, αναπτύχθηκε και από τους 2 υπουργούς των τελευταίων 2 ετών, μία στείρα και ξύλινη φιλολογία περί δήθεν: Εξορθολογισμού λειτουργίας των Μετοχικών Ταμείων, ορθολογικοποίησης των παροχών. Αντικατάστασης του ακατάλληλου και αδιέξοδου για ασφαλιστικό φορέα συστήματος χρηματοδότησης (κοινωνικοί πόροι αντί εργοδοτικής εισφοράς), για να μην οδηγηθούν στην πλήρη κατάρρευση. Μη συνέχισης της λογικής διανομής ανύπαρκτων πλεονασμάτων τα οποία εξανεμίζουν τα έσοδα και τις προοπτικές και οι αλόγιστες παροχές, χωρίς αντίστοιχες εισφορές. Η κατακλείδα δε της ως άνω στείρας, ξύλινης και ανυπόστατης στο μέγα μέρος της φιλολογίας, ήταν ότι με πρόσχημα αυτήν, παρουσιαζόταν ως μόνη διέξοδος σωτηρίας και μακροημέρευσης των Μετοχικών Ταμείων, οι παρακάτω βασικές «προοπτικές»: Η μετατροπή τους σε Ταμεία επικουρικής ασφάλισης, ενταγμένα στη σύγχρονη κοινωνική της αντίληψη, όπως έχει παγιωθεί και νομοθετηθεί για το συνολικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης του δημοσίου, το οποίο όμως έχει ήδη καταρρεύσει. Η λήψη μέτρων για την ορθολογικοποίηση των παροχών. Δηλαδή η περικοπή τους. Η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος χρηματοδότησης και καθιέρωση εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες όμως ήδη αποτελούν παρελθόν, τουλάχιστον για τα επικουρικά ταμεία, με βάση τα υπογραφέντα μνημόνια. Η συνάρτηση των παροχών με την καταβολή ανάλογων εισφορών για τα πραγματικά ασφαλιζόμενα έτη υπηρεσίας και το πραγματικό ασφαλιζόμενο εισόδημα (μισθός για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές). Ποια η διαφορά αυτής 8

9 της προοπτικής από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, ή ακόμη από έναν κοινό προθεσμιακό αποταμιευτικό λογαριασμό; Πέραν όμως της καθομολογούμενης αναγκαιότητας για αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Μετοχικών Ταμείων, όπως και του διαρθρωτικού εξορθολογισμού κάποιων παροχών, είναι σημαντικό να μην παραλείπουμε ότι: Τα Μετοχικά Ταμεία ούτε δημιουργήθηκαν, αλλά και ουδέποτε λειτούργησαν, ως φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Εξ αυτού δε του λόγου, ουδέποτε έχαιραν της περίφημης εργοδοτική εισφοράς ως μεριδίου κοινωνικής συνεισφοράς του εργοδότη. Αντιθέτως, δημιουργήθηκαν στη φιλοσοφία της οικονομικής μέριμνας των ενεργών και απόστρατων στρατιωτικών, στα πλαίσια της Διοικητικής Μέριμνας του στρατεύματος. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για αλόγιστες παροχές, όταν, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, τα μερισματικά εισοδήματα που καταβάλλονται, ε ίναι χαμηλότερα από τις μέσες επικουρικές συντάξεις ακόμη και κατωτέρων κλιμακίων εργαζομένων. Οι στρατιωτικοί καταβάλλουν στο έπακρο όλες τις αναλογούσες εισφορές για κάθε διοικητική ή οικονομική προαγωγή που έχουν. Στην περίπτωση δε του ΜΤΣ, η αναγνώριση ανωτέρου βαθμού μερίσματος, επιφέρει αναδρομικές κρατήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν αποσβένονται από τη διαφορά του καταβαλλομένου μερίσματος. Το βασικότερο όμως όλων, είναι ότι όλη αυτή η φιλολογία, παρότι ξεκινούσε, από τη βάση των διαχρονικών πράξεων και παραλείψεων των διορισμένων ηγεσιών του ΜΤΣ και των πολιτικών προϊσταμένων τους, στη συνέχεια, τεχνηέντως, το βάρος μεταφερόταν στους μετόχους και μερισματούχους. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ Θεωρούμε περιττό να επαναλάβουμε ότι η κατάσταση κυρίως στο ΜΤΣ, αλλά και στα ΜΤΝ και ΜΤΑ, είναι πέραν οποιουδήποτε περιθωρίου εφησυχασμού και η μη ανάληψη άμεσων ενεργειών για τη διάσωσή τους, δεν έχει περιθώρια παρά να εκληφθεί ως μεθόδευση για την κατάργηση και την υφαρπαγή της περιουσίας τους, σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πρώτη και κυρίαρχη απαίτησή μας, ως βάση για την ανάληψη οποιωνδήποτε ενεργειών με σκοπό τη διάσωση, επιβίωση και ανάπτυξη των Μετοχικών Ταμείων, ως πυλώνα οικονομικής μέριμνας των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών, είναι η απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών για τις πράξεις και παραλείψεις που ζημίωσαν το ΜΤΣ. Η συνέχιση της απαθούς στάσης, αγγίζει πλέον τα όρια της προκλητικής αδιαφορίας. Η δε αργοπορία αναλήψεως αυτών των ενεργειών, μεταφράζεται ως ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ μιας κατάστασης που αποδεδειγμένα είναι αποτέλεσμα, αν όχι παράνομης συμπεριφοράς, τουλάχιστον ανεπαρκούς Διοικητικής διαχείρισης. 9

10 Πολλοί πιστεύουν ότι το πρόβλημα των Μετοχικών μας Ταμείων εστιάζεται στο ΜΤΣ. Η αλήθεια όμως είναι πως η πορεία κατάρρευσης του ΜΤΣ, είναι μόνο η εμπροσθοφυλακή ενός τεράστιου προβλήματος που αφορά και στο ΜΤΑ και στο ΜΤΝ, τα οποία ακολουθούν κατά πόδας. Είναι επομένως ένα κοινό πρόβλημα όλων των αποστράτων, με τα ίδια γενεσιουργά αίτια και τις ίδιες πάνω κάτω λειτουργικές και διοικητικές στρεβλώσεις. Παράλληλα, πιστεύουμε πως οι στρατιωτικοί, ανεξαρτήτως Κλάδου, αποτελούν μια απολύτως ομοιογενή και συμπαγή εργασιακή και κοινωνική ομάδα, με μοναδικά και ιδιαίτερα εργασιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Εξ αυτού του λόγου, δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στον τομέα της οικονομικής τους μέριμνας. Κατά συνέπεια και αναφορικά με τα Μετοχικά Ταμεία, ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου με τις ίδιες υποχρεώσεις και επί τα βελτίω ίδια δικαιώματα, για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτά. Η δημιουργία όμως αυτού του ενιαίου μετοχικού Οργανισμού, δεν μπορεί να αποτελέσει απλά μια συνένωση τριών προβληματικών Ταμείων, για να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο ενιαίο πρόβλημα. Ούτε βέβαια είναι αποτελεσματικό εν τέλει, να προωθηθεί μία άμεση ενοποίηση των τριών Ταμείων, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα πενιχρά αποθεματικά των ΜΤΝ και ΜΤΝ, προς αποπληρωμή μικρού μόνο μέρους χρεών του ΜΤΣ, χωρίς ωστόσο να επιλύεται το παραμικρό πρόβλημα του, ενώ την επόμενη μέρα θα βρίσκονται όλα σε κατάσταση χρεοκοπίας. Κατά συνέπεια, η ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων, δεν μπορεί και δεν είναι αποδεκτό να αποτελεί μια άτακτη και κοντόφθαλμη κίνηση του να χρησιμοποιήσουμε ότι υπάρχει και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουμε βιώσει σε άλλους κλάδους παρόμοιες άτακτες ενοποιήσεις και γνωρίζουμε τα αποτελέσματά τους. Κατά την άποψή μας, ο στόχος της δημιουργίας ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου απαιτεί συγκεκριμένα στέρεα βήματα δράσης σε 2 πυλώνες: Δημιουργία ενιαίου θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου, που να προδιαγράφει ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, επ ωφελεία των μετόχων του. Εξεύρεση και θεσμοθέτηση πόρων για τη διάσωση του ΜΤΣ και τη σταθεροποίηση των ΜΤΝ και ΜΤΑ, που να είναι ικανοί στη συνέχεια να εξασφαλίζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός ενιαίου φορέα. Αναφορικά με το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο: Δημιουργία ενιαίας νομοθεσίας. Δημιουργία ενιαίας διοικητικής δομής με άμεση υπαγωγή στο ΥΕΘΑ, με ένα Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν 1 μέλος από κάθε Κλάδο των ΕΔ, 1 από την ΕΛ.ΑΣ., 1 από το Λ.Σ. και 5 μέλη αντίστοιχα εκ των αποστράτων. Ο πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής, θα εκλέγονται από το Δ.Σ. μεταξύ υποψηφίων που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα. Η θητεία του Δ.Σ. θα είναι πενταετής και κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν θα μπορεί να μετέχει στο Δ.Σ. για πάνω από 2 θητείες. 10

11 Θεσμοθέτηση ίδιων ακριβώς υποχρεώσεων και κρατήσεων για όλους τους μετόχους-μερισματούχους. Διατήρηση της οικονομικής διαχείρισης και αυτοτέλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας των τριών Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου και δεσμευτικά από τις μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου, με τη χρήση των συνολικών πόρων: o Δεν θα μεταβληθεί επί τα χείρω, στο ελάχιστο, η παρούσα βιωσιμότητα και οι παρούσες παροχές των ΜΤΝ και ΜΤΑ. o Οι υπόλοιποι πόροι θα διατεθούν: Για την εξόφληση των χρεών του ΜΤΣ προς το ΥΠ.ΟΙΚ., αφού: Συμψηφισθούν οι οφειλές του Δημοσίου προς το ΜΤΣ Γίνει διακανονισμός εξόφλησης του χρέους προς το ΥΠ.ΟΙΚ. σε ορίζοντα που να μην επηρεάζει τη βιωσιμότητά του, με άμεση άρση της κατάσχεσης των εσόδων του ΜΤΣ από το ΥΠ.ΟΙΚ. Για την εξόφληση των οφειλών του ΜΤΣ προς όλους ενός δικαιούχους, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για την εξισορρόπηση των παροχών μεταξύ όλων μετόχων μερισματούχων (ίδιες παροχές για όλους). Για τη δημιουργία αποθεματικού, ικανού να καλύψει τις ταμειακές ανάγκες ενός έτους. Όταν το ΜΤΣ, κάτω από τις παραπάνω προϋποθέσεις, φθάσει σε σημείο να έχει ίδιες υποχρεώσεις και ίδιες παροχές, σε συνδυασμό με τη δημιουργία του ως άνω αποθεματικού, τότε και μόνο τότε θα ολοκληρωθεί και η οικονομική του ενοποίηση με τα άλλα 2 Ταμεία. Μεταφορά της έδρας των Μ.Τ σε ενιαίο κτίριο του ΥΕΘΑ, ώστε να αποδεσμευθούν τα υφιστάμενα για αξιοποίηση. Μετατροπή μετάπτωση του ΒΟΕΑ σε αυτόνομο λογαριασμό, με παρακολούθηση του κάθε δικαιούχου ως ξεχωριστή μερίδα, όπου η τελική απόδοση του δικαιούμενου ποσού θα είναι ευθέως ανάλογη με τις εισφορές που έχουν κατατεθεί υπέρ αυτής. Σε ότι αφορά στην εξεύρεση των απαραιτήτων οικονομικών πόρων για την ταχύτερη υλοποίηση των παραπάνω, η άποψή μας είναι, ότι με δεδομένη την μη δυνατότητα οποιασδήποτε οικονομικής ενίσχυσης από το Δημόσιο οι μόνες δυνατότητες βρίσκονται: Στην εκμετάλλευση μέρους των χρημάτων τα οποία ήδη καταβάλλουμε ως ενιαία κοινωνική ομάδα εργαζόμενων και συνταξιούχων υπέρ άλλων κοινωνικών ομάδων. Με άλλα λόγια, απαιτούμε το κοινωνικό μας μέρισμα από το ίδιο μας το αίμα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε φοροδιαφύγει και εισφοροδιαφύγει ποτέ, να καταβάλουμε αναλογικά τις μεγαλύτερες συνεισφορές κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ η δική μας κοινωνική υπόσταση και πρόνοια να γκρεμίζεται αδυσώπητα. 11

12 Στη θεσμοθέτηση ανταποδοτικών πόρων από υπηρεσίες που προσφέρουμε σε τρίτους. Στη θεσμοθέτηση κοινωνικού μερίσματος από την καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεση παρουσιών του Τ.ΕΘ.Α, Τ.Ε.Σ, και Τ.Α.Α. Ειδικότερα και επιγραμματικά, οι οικονομικής υφής προτάσεις μας, συνοψίζονται στα παρακάτω: Μεταφορά των συντάξεων των υπαλλήλων του ΜΤΣ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως ισχύει για όλους του υπόλοιπους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ.. Συμψηφισμός των οφειλών του Δημοσίου προς το ΜΤΣ με τις οφειλές του ΜΤΣ προς το Δημόσιο για να βρεθεί το καθαρό χρέος. Μακροπρόθεσμος διακανονισμός της οφειλής προς το ΥΠ.ΟΙΚ., με αναστολή της κατάσχεσης των εσόδων του ΜΤΣ. Απόδοση στα Μετοχικά Ταμεία της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας της παραγράφου 2 α του άρθρου 38 του Ν. 3986/11, που έχει επιβληθεί στους στρατιωτικούς, αστυνομικούς και λιμενικούς. Απόδοση στα Μετοχικά Ταμεία των κρατήσεων υπέρ ΕΑΣ (πρώην ΛΑΦΚΑ), που έχει επιβληθεί στους απόστρατους στρατιωτικούς, αστυνομικούς και λιμενικούς. Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι είναι αναπάντητα τα ερωτήματα που έχει υποβάλει η ΑΝΕΑΕΔ στο ΥΠΟΙΚ και ΥΠ.ΕΡΓ., από 6μήνου, για την τύχη των κρατήσεων ΕΑΣ ελλείψει της κατά Νόμο ΚΥΑ για τη λειτουργία των λογαριασμών του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Η πρόσφατα εκδοθείσα ΚΥΑ (Αύγουστος 2012), αφήνει κενό 2 ετών, στο οποίο δεν γνωρίζουμε που πήγαιναν οι κρατήσεις μας. Αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν τα Μετοχικά Ταμεία, λόγω του «κουρέματος» PSI, ειδικά για τους ειδικούς λογαριασμούς των ΕΚΟΕΜ, ΕΛΟΑ και ΝΙΝ, οι οποίοι δεν αφορούν σε ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 2469 του 1997 για ένταξη των διαθεσίμων τους στο Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η ΤτΕ και το οποίο «κουρεύτηκε». Έλεγχος της σκοπιμότητας ύπαρξης των Ταμείου Αλληλοβοηθείας των πολιτικών υπαλλήλων του ΜΤΣ (ΤΑΥΜΤΣ) και Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΤΑΜΠΥ), ώστε να εξετασθεί η δυνατότητα κατάργησής τους και ενσωμάτωσης των αντιστοίχων δικαιωμάτων στο ΜΤΣ, όπως γίνεται στο ΜΤΝ. Θεσμοθέτηση ανταποδοτικών πόρων υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, έναντι υπηρεσιών που προσφέρονται ιδιαίτερα σε ιδιώτες τρίτους, όπως ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων ιδιωτών, παροχή ασφάλειας σε ιδιώτες κλπ. Συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία της ΕΛ.ΑΣ. και Λ.Σ. για την εξάντληση κάθε δυνατότητας συμμετοχής των δύο αυτών Σωμάτων στους πόρους των Μετοχικών Ταμείων. 12

13 Δημιουργία πιστωτικής κάρτας ΜΤ και διανομή σε όλους τους ενεργούς και απόστρατους στρατιωτικούς, για προνομιακές αγορές κλπ. Ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων με τα αποθεματικά των τριών ΝΠΔΔ Ενώσεων Αποστράτων. Συγκεκριμένα, δύνανται οι Ενώσεις να συνεισφέρουν με όλο το αποθεματικό που διαθέτουν, αφαιρουμένου του ποσού που χρειάζονται για να καλύψουν όλες τις λειτουργικές ανάγκες τους, ενός έτους. Είναι σαφές, ότι τα ανωτέρω δεν αποτελούν πλήρη μελέτη και πλήρη λύση για το πρόβλημα. Πιστεύουμε όμως, ότι αποτελούν μία στέρεη βάση για να στηθεί ένα στιβαρό οικοδόμημα αναδιοργάνωσης και μακροβιότητας των Μετοχικών μας Ταμείων. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν μην αντιμετωπιζόμαστε ως κοινωνικοί εταίροι. Εξ αυτού του λόγου, απαιτούμε να συμμετέχουμε στη λήψη κάθε απόφασης που αφορά στο μέλλον μας και στο μέλλον των ενεργών συναδέλφων μας που σήμερα ως εν ενεργεία, στερούνται βασικών πολιτικών δικαιωμάτων εκπροσώπησης, όπως μέχρι πρότινος στερούμασταν και εμείς. Για την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Υποπτέραρχος ε.α. Γ. Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος ΔΣ 13

Βασικά στοιχεία της επίδρασης της κρίσης στον κοινωνικό ιστό Ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, καθώς και του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος Ραγδαία υποβάθμιση του συστήματος υγείας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 31 Δεκ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Ο συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 26 Μαΐου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εθνική ασφάλεια, η αποτρεπτική ικανότητα και η μαχητική αξιοπιστία της χώρας, αποτελούν θεμελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού! ΣΚΟΠΟΣ : Παροχή στα παιδιά των µετόχων και µερισµατούχων του Ταµείου, εφάπαξ βοηθήµατος για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.πρωτ. 140 Ημερ.: 20-04-2015. ΘΕΜΑ : Απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας.

Αριθ.πρωτ. 140 Ημερ.: 20-04-2015. ΘΕΜΑ : Απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.) Ν. Π. Δ. Δ. Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού Πλατεία Κλαυθμώνος 105 61 Αθήνα Τηλ.: 210 33

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Μέσα σε μια διαρκή πίεση από ολοένα και πιο δυσβάσταχτα μέτρα, το ασφαλιστικό έμεινε σκόπιμα έξω από κάθε συζήτηση σαν φυσιολογικό θύμα του κουρέματος του Δημόσιου χρέους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 22 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος Υποστράτηγος Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23 Μαρτίου 2011

Αθήνα 23 Μαρτίου 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΣΥΣΜΕΔ) ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΕΑΑΝ) ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (ΚΕΘΑ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν εντολής του ΥΦΕΘΑ κ. Π. Καράµπελα, το ΜΤΑ ανακοινώνει επικαιροποιηµένες γενικές και ειδικές πληροφορίες για την οικονοµική του κατάσταση, προκειµένου οι µέτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Σχη (ΤΧ) ε.α ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΤΚ 413 34, Λάρισα Φ.900/75/21153 ΚΟΙΝ: -ΒΥ/ΓΕΣ Σ.3436 -ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Αθήνα, 12 Νοε

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Βούλγαρη 1 104.37 ΤΗΛ. 210-5244908 210-5200367 FAX. 210-5244907 agsse2005@gmail.com site: www3gsse.gr ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Η χρηματοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι υπέρ Τρίτων. 1) Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη στους ΟΤΑ Τέλος ζύθου Τέλη διαφήμισης Τέλος παρεπιδημούντων

Φόροι υπέρ Τρίτων. 1) Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη στους ΟΤΑ Τέλος ζύθου Τέλη διαφήμισης Τέλος παρεπιδημούντων Φόροι υπέρ Τρίτων Μία από τις βασικότερες επιδιώξεις του επικαιροποιημένου μνημονίου αποτελεί η κατάργηση μεγάλου μέρους των μη ανταποδοτικών τελών, διαδικασία όμως που μόνο ως εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Μετά από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του PSI στα αποθετικά του Ταμείου μας και επειδή στο επόμενο διάστημα θα κληθούμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ www.tnomik.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών:

Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της Δ. Ε. του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών: Την περίοδο που διανύουμε αλλά κυρίως τα χρόνια της κρίσης, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφημεριδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Δημιουργία ενός Εθνικού Οργανισμού Συντάξεων - Σ.Υ.Α.Τ. Σύλλογος Υ Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013 14:40

Εφημεριδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Δημιουργία ενός Εθνικού Οργανισμού Συντάξεων - Σ.Υ.Α.Τ. Σύλλογος Υ Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013 14:40 Εφημεριδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Δημιουργία ενός Εθνικού Οργανισμού Συντάξεων - Σ.Υ.Α.Τ. Σύλλογος Υ Τη δημιουργία ενός Εθνικού Οργανισμού Συντάξεων, στον οποίο θα ενοποιηθούν όλα τα Ταμεία, σε πρώτη φάση της κύριας

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας Μέχρι ποιο σημείο είναι δυνατόν να φτάσει το δικαίωμα του δανειστή να κατάσχει τραπεζικές καταθέσεις;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 22ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 25 27 Ιουνίου 2012 Θεσσαλονίκη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, Το 2010 ήταν έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών.

Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών. Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης και την ένταξή μας στη μνημονιακή εποχή η πρώτη επέμβαση και περικοπή που έγινε στις δαπάνες του

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/89/648115 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Αιτιολογική έκθεση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η λύση του προβλήματος βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει πλήθος προνοιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013. ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012

ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013. ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012 ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το ΔΣ της ΕΑΑΣ ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 1. Σύνοψη νομοθετικών αλλαγών Με τη ψήφιση του Ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦEK 222/A'/12.11.2012), όπως

Διαβάστε περισσότερα

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες:

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες: Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ στην κοινή Ενημερωτική εκδήλωση ΚΕΕΕ-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: «Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (12/11/2014) Η

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαριλ. Τρικούπη 18Α ΤΚ 10679, Αθήνα Τηλ. 210-3633797 ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ : Έξοδα Κηδείας Βοήθημα Θανάτου Τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ε.Α.Κ.Π. και του ηλεκτρονικού site http://www.eakp.gr/. και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική χρήση των χρηστών του site. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα