ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ."

Transcript

1 ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κο Παναγιώτη Καράμπελα Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ. ΓΕΝΙΚΑ Οι στρατιωτικοί, ως εργαζόμενοι δεν διέπονται ούτε από την εργατική νομοθεσία, ούτε από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ενώ παράλληλα ουδέποτε έχαιραν Επικουρικής Ασφάλισης και της συνεπαγόμενης από αυτήν εργοδοτικής εισφοράς, όπως οι λοιποί εργαζόμενοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα. Τα Μετοχικά Ταμεία ουδέποτε χρηματοδοτήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό και παρέχουν μερισματικά εισοδήματα στους απόστρατους και όχι επικουρικές συντάξεις. Τα τρία Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, παρότι έχουν κοινό γενικό σκοπό, διαφοροποιούνται τόσο σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και λειτουργίας, όσο και σε σύνθεση και επίπεδο παροχών. Εξ αυτού του λόγου, στο παρόν υπόμνημα, δεν κρίνουμε σκόπιμο να υπεισέλθουμε σε εις βάθος επεξηγήσεις και αναλύσεις αυτών των διαφοροποιήσεων, καθόσον ο σκοπός μας είναι να παρέξουμε συνοπτικά μία γενική αλλά εμπεριστατωμένη συνολική κατάσταση των τριών Μετοχικών Ταμείων. Κατά την ως άνω έννοια, η επί της ουσίας βασική αποστολή και των τριών Μετοχικών Ταμείων, είναι η οικονομική μέριμνα του στρατιωτικού Προσωπικού με τη μορφή οικονομικής υποστήριξης των μετόχων και μερισματούχων τους, μέσα στο ευρύ πλαίσιο της Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως μέτοχοι ορίζονται γενικά, οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ), οι εν ενεργεία Λιμενικοί (ΜΤΝ) και το 68% των εν ενεργεία Αστυνομικών (ΜΤΣ). Ως μερισματούχοι δε, οι αντίστοιχοι απόστρατοι. ΠΑΡΟΧΕΣ Αναφερόμενοι στις παροχές των Μετοχικών Ταμείων, αν συγκρίνουμε το ύψος αυτών, με αυτό των παροχών των Επικουρικών Ασφαλιστικών Ταμείων, που καταβάλλονται στους λοιπούς εργαζομένους, διαπιστώνουμε ότι το ύψος των πρώτων είναι χαμηλότερο τόσο από αυτό των αντιστοίχου επιπέδου εργαζομένων, όσο και από αυτό χαμηλότερου επιπέδου εργαζόμενων, ιδίως εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ. Αν δε εστιαστούμε στα μερισματικά εισοδήματα από το ΜΤΣ, θα παρατηρήσουμε το οξύμωρο, 1

2 ένας στρατηγός να παίρνει πολύ μικρότερο μέρισμα, από την επικουρική σύνταξη ενός συνταξιούχου υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των Μετοχικών Ταμείων υπάρχουν τα παρακάτω βασικά προγράμματα παροχών: Το κύριο τμήμα των παροχών το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω προγράμματα τα οποία δεν διατηρούν χωριστή λογιστική αυτοτέλεια, ούτε χωριστά περιουσιακά στοιχεία.: o Tα μερίσματα των αποστράτων στρατιωτικών, λιμενικών και του 68% των απόστρατων αστυνομικών, τα οποία καταβάλλονται περιοδικά 2μηνο ή 3μηνο, με βάση το μερίδιο που αποφασίζεται στο τέλος κάθε έτους, για το επόμενο. o Το εφάπαξ Βοήθημα Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων των ενεργών και απόστρατων στρατιωτικών, λιμενικών και του 68% των αστυνομικών, το οποίο καταβάλλεται στα τέκνα των δικαιούχων, το ποσό του οποίου εξαρτάται από το μέρισμα που αντιστοιχεί στο γονέα, τη στιγμή που το τέκνο δικαιούται την καταβολή του βοηθήματος. Την εφάπαξ παροχή που χορηγείται στους αποστράτους με τη συνταξιοδότησή τους, που συνδέεται με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας κάθε Μετοχικού Ταμείου (ΕΛΟΑΣ ΕΛΟΑΝ ΕΛΟΑΑ). Τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων κάθε Μετοχικού Ταμείου (ΕΚΟΕΜ), ο οποίος προβλέπει πρόσθετη παροχή μερίσματος περιοδικά καταβαλλόμενο ανά 2μηνο ή 3μηνο, με βάση το μερίδιο που αποφασίζεται στο τέλος κάθε έτους, για το επόμενο. Στο ΕΚΟΕΜ του Στρατού δεν συμμετέχουν οι αστυνομικοί, ενώ σε αυτό του Ναυτικού συμμετέχουν οι λιμενικοί. Τα παραπάνω προγράμματα παροχών «στεγάζονται» κάτω από το κατά περίπτωση Μετοχικό Ταμείο, διατηρούν όμως λογιστική αυτοτέλεια. ΠΟΡΟΙ Οι πόροι των Μετοχικών Ταμείων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: Μηνιαίες κρατήσεις επί των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών, λιμενικών και του 68% των αστυνομικών. Κρατήσεις επί της μισθολογικής διαφοράς κατόπιν προαγωγής μεταξύ των αποδοχών στη νέα και στην προηγούμενη θέση και επιπρόσθετη κράτηση συγκεκριμένου ανά βαθμό ποσού, σε κάθε βαθμολογική προαγωγή. Κρατήσεις στα οδοιπορικά στρατιωτικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Κρατήσεις από τους προμηθευτές στις προμήθειες του Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και από εκποιήσεις αχρήστου και scrap υλικού κλπ.. Σημειώνεται ότι κατόπιν σχετικής νομοθετικής ρύθμισης μεγάλο μέρος των πόρων αυτών διακόπτεται. Έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων. 2

3 Έσοδα από αποδόσεις επενδύσεων κινητών αξιών. Οι πόροι των ΕΚΟΕΜ προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: Μηνιαίες κρατήσεις επί των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιμενικών, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αστυνομικοί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Μηνιαίες κρατήσεις επί των καταβαλλομένων μερισμάτων, από τα κατά περίπτωση Μετοχικά Ταμεία, στους μερισματούχους απόστρατους στρατιωτικούς και λιμενικούς. Μία σειρά κρατήσεις και συμμετοχές πάνω σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Λιμενικού Σώματος, όπως κατά κύριο λόγω στις εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως Προσωπικού (καντίνες, κυλικεία κλπ.). Έσοδα από αποδόσεις επενδύσεων κινητών αξιών. Όπως είναι εμφανές, ο κρατικός προϋπολογισμός ΟΥΔΕΝ προσφέρει στους πόρους των Μετοχικών Ταμείων, σε αντίθεση με τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης όλων των υπόλοιπων εργαζομένων, στα οποία το Δημόσιο, ως εργοδότης συνεισφέρει δια του κρατικού προϋπολογισμού Εργοδοτική Εισφορά. Ενώ δε το Δημόσιο, ουδέν και ουδέποτε έχει συνεισφέρει στα Μετοχικά Ταμεία των στρατιωτικών, εν τούτοις νομοθετεί περικόπτοντας σημαντικούς πόρους από αυτά. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελληνική Αστυνομία. Αν και είναι πλέον ενιαία, όμως για ασφαλιστικούς λόγους εξακολουθεί να χωρίζει νοητά το Προσωπικό της σε «Προσωπικό πρώην χωροφυλακής» (68%) και «Προσωπικό αστυνομίας» (32%). Αυτό δε γίνεται με αυθαίρετη κατανομή. Σε ότι αφορά στην επικουρική ασφάλιση, η κατάταξη του προσωπικού γίνεται ως εξής: To Προσωπικό που θεωρείται ότι ανήκει στη Χωροφυλακή (68%) λαμβάνει: o Μία επικουρική σύνταξη από το παλαιό Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ), το οποίο, πρόσφατα με το νόμο 3655/2008, συνενώθηκε με το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ) και εντάχθηκε στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ). o Μερισματικό εισόδημα από το ΜΤΣ, όπως οι στρατιωτικοί του Στρατού. Το υπόλοιπο 32% του Προσωπικού της αστυνομίας λαμβάνει δύο επικουρικές συντάξεις: o Από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ), σημερινό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) και o Από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). 3

4 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία δια του αρμοδίου κατά περίοδο Υπουργείου, ενώ καταβάλει εργοδοτικές εισφορές για το ΤΕΑΠΑΣΑ και τροφοδοτεί με πληθώρα πόρων το ΤΕΑΠΑΣΑ, ΟΥΔΕΝΑ επί της ουσίας πόρο κατευθύνει προς το ΜΤΣ, όπως άλλωστε καταγράφεται σε όλες τις αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει για το ΜΤΣ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη υστέρηση σε πόρους εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ., ανακηρύσσεται στο βασικότερο λόγο της κατάρρευσης του ΜΤΣ. Η δε μη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ στη χρηματοδότηση των παροχών των υπαλλήλων της, αποτιμάται από την αναλογιστική μελέτη Deloitte Hewitt σε 700 εκατομμύρια ευρώ! Λιμενικό Σώμα Οι λιμενικοί που υπάγονται στο ΜΤΝ λαμβάνουν: Μερισματικό εισόδημα από το ΜΤΝ, όπως οι στρατιωτικοί του Ναυτικού. Μερισματικό εισόδημα από τον ΕΚΟΕΜΝ. Πέραν της εφάπαξ παροχής από τον ΕΛΟΑΝ του ΜΤΝ και επιπλέον εφάπαξ παροχή από το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος. Και στην περίπτωση του Λιμενικού Σώματος, παρατηρείται σοβαρότατη υστέρηση πόρων προς το ΜΤΝ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στη δεινή κατάσταση που έχουν περιέλθει τα Μετοχικά Ταμεία, η οποία θα γίνει προσπάθεια να παρουσιασθεί κατά το δυνατόν συνοπτικά και προσεγγιστικά παρακάτω, προστέθηκαν την τελευταία διετία συγκεκριμένοι παράγοντες που την επιδείνωσαν περαιτέρω. Κάποιοι από αυτούς είναι: Αύξηση των μερισματούχων, από τις μαζικές αποχωρήσεις, με συνέπεια την κατ αναλογία μείωση των μετόχων. Αύξηση της απαίτησης καταβολής του ΒΟΕΑ, σε μικρότερες των 25 ετών ηλικίες. Να σημειωθεί ότι στο ΜΤΣ έχει επί της ουσίας ανασταλεί από το 2008 η απόδοση των δικαιούμενων βοηθημάτων. Μείωση των εσόδων από τους λεγόμενους «κοινωνικούς πόρους». Μείωση των εσόδων από εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, λόγω της αναγκαστικής μείωσης των ενοικίων και της μη ύπαρξης ενδιαφέροντος για ενοικίαση των κενών κτιρίων. Μείωση αποδόσεων κινητών αξιών Στην ως άνω συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση, έρχεται να προστεθεί και το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που εξαφάνισε τα αποθεματικά κυρίως του ΜΤΝ και ΜΤΑ, με 2 τρόπους: Με την απώλεια 80% των αξιών των ομολόγων που διαθέτουν. Με την απώλεια του 80% των αποθεματικών τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 4

5 Σύμφωνα με τα ελάχιστα στοιχεία που διαθέτουμε και με δεδομένο το ρίσκο κάποιων αποκλίσεων στις εκτιμήσεις των μεγεθών, η κατάσταση των Μετοχικών Ταμείων περιγράφεται συνοπτικά, όπως παρακάτω: Μετοχικό Ταμείο Στρατού Είναι γνωστό πως το ΜΤΣ βρίσκεται ήδη σε τροχιά κατάρρευσης και καταγράφει οφειλές της τάξης των 400 εκατομμυρίων Ευρώ, οι οποίες κατανέμονται στους παρακάτω: Υπουργείο Οικονομικών έναντι διευκολύνσεων ρευστότητας για την κάλυψη και καταβολή μερισμάτων Δικαιούχους ΒΟΕΑ (αναστολή καταβολής από το 2008) Δικαιούχους Βοηθήματος Θανάτου ΕΚΟΕΜΣ, ΝΙΜΤΣ, ΕΑΑΣ, ΕΛΟΑΣ Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα έσοδα του Ταμείου θα ανέλθουν το 2011 περίπου στα (συμπεριλαμβανομένων και των νέων εσόδων που προήλθαν από την επιπρόσθετη κράτηση 1% του Ν. 3986/11), με εκτιμώμενα πάγια έξοδα λειτουργίας χωρίς αποσβέσεις περί τα και με εκτιμώμενο μόνο το κόστος των μερισμάτων, τα οποία ήδη μειώθηκαν κατά 25% από , στα (χωρίς δηλαδή να υπολογίσουμε τις ήδη υπερήμερες καταβολές ΒΟΕΑ και λοιπών μη αποδιδόμενων παροχών), είναι σαφές ότι το ΜΤΣ όχι μόνο δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τα ως άνω χρέη, αλλά καταγράφει και τεράστιες ετήσιες ζημίες. Παράλληλα: Έναντι της ως άνω «ταμειακής διευκόλυνσης», το ΥΠ.ΟΙΚ. κατάσχει όλα τα έσοδα του ΜΤΣ που προέρχονται από τις εισφορές των μετόχων, που υπολογίζονται περί τα 100 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα να σφίγγει ακόμη περισσότερο η θηλιά της έλλειψης ρευστότητας του Ταμείου. Η δε «ρύθμιση» εξόφλησης, αν έχει εφαρμοσθεί, δεν επιλύει το πρόβλημα. Απλά παρέχει μία εικονική κατάσταση μικρής ρευστότητας. Καταχρηστικά κατά την άποψή μας, χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα που δικαιούνται τα παιδιά μας (ΒΟΕΑ) για να πληρωθούν μερίσματα άλλης κατηγορίας δικαιούχων, ενώ η κατάσχεση του ΥΠΟΙΚ και στις κρατήσεις υπέρ του ΒΟΕΑ δεν δημιουργεί προοπτική για την πληρωμή των υπερημέρως οφειλομένων στα παιδιά μας. Επίσης καταχρηστικά και στο βαθμό που γνωρίζουμε, χωρίς καμία διοικητική απόφαση: o Χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από το αποθεματικό του ΕΚΟΕΜΣ για να πληρωθούν μερίσματα. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από έναν ανεξάρτητο και διακριτό του ΜΤΣ Οργανισμό, που αφορά μόνο στα στελέχη του Στρατού, για να πληρωθούν μερίσματα και των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. Επιπρόσθετα και λόγω της αφαίμαξης της ρευστότητας του 5

6 ΕΚΟΕΜΣ, αποφασίσθηκε, με πολλά ερωτηματικά για το σύννομό της, η μείωση και του μερίσματος αυτού κατά 10%. o Δεν αποδόθηκαν στην ΕΑΑΣ, ΕΚΟΕΜΣ και στο ΝΙΜΤΣ οι σχετικές κρατήσεις που μας επιβάλλονται. Την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΜΤΣ, διάφοροι κύκλοι έχουν προσπαθήσει να την ερμηνεύσουν ως απόρροια των δήθεν μεγάλων μερισμάτων που απολαμβάνουν οι μερισματούχοι του ΜΤΣ. Ο εν λόγω ισχυρισμός όμως καταπίπτει αμέσως, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ύψος των εν λόγω μερισμάτων είναι κατά πολύ χαμηλότερο, τόσο από το αντίστοιχο που χορηγούν τα 2 άλλα, κατά πολύ μικρότερα Ταμεία Ναυτικού και Αεροπορίας, όσο και από το μέσο όρο των επικουρικών συντάξεων των λοιπών, ακόμη και χαμηλότερων κλιμακίων εργαζομένων. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το ΜΤΣ βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση κατάρρευσης είναι καθομολογούμενα οι παρακάτω: Η διαχρονική υστέρηση πόρων εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ. (η οποία αποτιμήθηκε στο ύψος των ), σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη αρνητική σχέση μετόχων προς μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ. Η επιβάρυνση του ΜΤΣ με το κόστος των κυριών συντάξεων του πολιτικού Προσωπικού του ΜΤΣ και ΝΙΜΤΣ. Η απώλεια τεραστίων ποσών από την πώληση της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος και από τη στη συνέχεια συμμετοχή του στις αυξήσεις κεφαλαίου της Τράπεζας. Οι διαχρονικές πράξεις και οι παραλήψεις των ηγεσιών του ΜΤΣ και η μη ενδεδειγμένη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας Ταμείου, όπως έχει καθομολογηθεί: o Από τα επίσημα χείλη του τέως υπουργού. o Από το σημερινό πρόεδρο του ΜΤΣ. o Από την αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο Φράγκο , σελίδα 24 (παράγραφος 7). Ως δείγμα της «μη ενδεδειγμένης» διαχείρισης παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας που έχει εκδοθεί από το ΜΤΣ. Η ερώτηση απλή. Υπάρχει άλλος χρηματοπιστωτικός Οργανισμός παγκοσμίως που να παρουσιάζει τέτοιες αποδόσεις;!! 6

7 Παρ όλα τα ανωτέρω, μέχρι στιγμής ουδέν πρόγραμμα διάσωσης εξυγίανσης και ανάπτυξης του ΜΤΣ έχει αναληφθεί, πέραν των συνεχών μειώσεων των μερισματικών εισοδημάτων και αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων και απαιτητών παροχών. Παράλληλα, ουδεμία ενέργεια είχε αναληφθεί για πλήρη οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του ΜΤΣ, τον εντοπισμό των παραλείψεων που ζημίωσαν το ΜΤΣ και την απόδοση τυχόν ευθυνών, παρά τις σχετικές επιστολές περί αυτού, που απεστάλησαν από την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. προς τον τέως υπουργό κ. Μπεγλίτη, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του ΥΠ.ΟΙΚ. και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Μετά τις εν λόγω πιέσεις διατάχθηκε οικονομική επιθεώρηση στο ΜΤΣ από τον τέως ΥΕΘΑ κο Δ. Αβραμόπουλο, της οποίας η έκθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών. Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού Αεροπορίας Παρότι και τα 2 αυτά Ταμεία παρουσίαζαν σοβαρότατα προβλήματα μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας (3-4 χρόνια για το ΜΤΝ και 1-2 χρόνια για το ΜΤΑ), μετά την εφαρμογή του PSI, τα ερωτηματικά βιωσιμότητας τους έχουν καταστεί άμεσα, γεγονός που τα οδήγησε να προβούν σε μειώσεις παροχών της τάξης του 45% μέχρι σήμερα, ενώ δεν είναι διόλου απίθανο να προβούν και σε νέες μειώσεις σύντομα. Δεν κρίνουμε όμως σκόπιμο να επεκταθούμε περισσότερο σε αυτά, για τον απλό λόγο ότι αυτά σήμερα δεν παρουσιάζουν οφειλές και δεν έχουν προβεί σε αναστολή καταβολής παροχών. ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 7

8 Ενώ ήδη το Μετοχικό Ταμείο Στρατού βρίσκεται σε περιδίνηση κατάρρευσης και αυτά του Ναυτικού και της Αεροπορίας ακολουθούν κατά πόδας και αυτό είναι γνωστό στην πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ, τουλάχιστον από το Η Πολιτεία, που είναι απολύτως υπεύθυνη διαχρονικά για όλα τα αίτια που διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση, αντί να εκπονήσει σχέδιο διάσωσης και ανάπτυξης, μέσα στα πλαίσια των υπαρχόντων και δίκαιων δυνατοτήτων: Συνεχίζει να φορτώνει στις πλάτες μας, τις δικές της ευθύνες, μειώνοντας τραγικά τα εισοδήματά μας. Αναστέλλει τις καταβολές παροχών για τις οποίες έχουμε πληρώσει επί δεκαετίες. Μας επιβαρύνει επιπρόσθετα με κρατήσεις υπέρ Ταμείων άλλων εργαζομένων, (άρθρο 44 παρ. 13 του Ν. 3986/11), ενώ τα δικά μας Ταμεία έχουν αφεθεί στη διάλυση. Κατάσχει τα έσοδα του ΜΤΣ και αποστερεί γενικά πόρους από όλα τα Μετοχικά Ταμεία, οδηγώντας τα σε οικονομική ασφυξία. Κατά τα λοιπά, αναπτύχθηκε και από τους 2 υπουργούς των τελευταίων 2 ετών, μία στείρα και ξύλινη φιλολογία περί δήθεν: Εξορθολογισμού λειτουργίας των Μετοχικών Ταμείων, ορθολογικοποίησης των παροχών. Αντικατάστασης του ακατάλληλου και αδιέξοδου για ασφαλιστικό φορέα συστήματος χρηματοδότησης (κοινωνικοί πόροι αντί εργοδοτικής εισφοράς), για να μην οδηγηθούν στην πλήρη κατάρρευση. Μη συνέχισης της λογικής διανομής ανύπαρκτων πλεονασμάτων τα οποία εξανεμίζουν τα έσοδα και τις προοπτικές και οι αλόγιστες παροχές, χωρίς αντίστοιχες εισφορές. Η κατακλείδα δε της ως άνω στείρας, ξύλινης και ανυπόστατης στο μέγα μέρος της φιλολογίας, ήταν ότι με πρόσχημα αυτήν, παρουσιαζόταν ως μόνη διέξοδος σωτηρίας και μακροημέρευσης των Μετοχικών Ταμείων, οι παρακάτω βασικές «προοπτικές»: Η μετατροπή τους σε Ταμεία επικουρικής ασφάλισης, ενταγμένα στη σύγχρονη κοινωνική της αντίληψη, όπως έχει παγιωθεί και νομοθετηθεί για το συνολικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης του δημοσίου, το οποίο όμως έχει ήδη καταρρεύσει. Η λήψη μέτρων για την ορθολογικοποίηση των παροχών. Δηλαδή η περικοπή τους. Η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος χρηματοδότησης και καθιέρωση εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες όμως ήδη αποτελούν παρελθόν, τουλάχιστον για τα επικουρικά ταμεία, με βάση τα υπογραφέντα μνημόνια. Η συνάρτηση των παροχών με την καταβολή ανάλογων εισφορών για τα πραγματικά ασφαλιζόμενα έτη υπηρεσίας και το πραγματικό ασφαλιζόμενο εισόδημα (μισθός για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές). Ποια η διαφορά αυτής 8

9 της προοπτικής από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, ή ακόμη από έναν κοινό προθεσμιακό αποταμιευτικό λογαριασμό; Πέραν όμως της καθομολογούμενης αναγκαιότητας για αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Μετοχικών Ταμείων, όπως και του διαρθρωτικού εξορθολογισμού κάποιων παροχών, είναι σημαντικό να μην παραλείπουμε ότι: Τα Μετοχικά Ταμεία ούτε δημιουργήθηκαν, αλλά και ουδέποτε λειτούργησαν, ως φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Εξ αυτού δε του λόγου, ουδέποτε έχαιραν της περίφημης εργοδοτική εισφοράς ως μεριδίου κοινωνικής συνεισφοράς του εργοδότη. Αντιθέτως, δημιουργήθηκαν στη φιλοσοφία της οικονομικής μέριμνας των ενεργών και απόστρατων στρατιωτικών, στα πλαίσια της Διοικητικής Μέριμνας του στρατεύματος. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για αλόγιστες παροχές, όταν, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, τα μερισματικά εισοδήματα που καταβάλλονται, ε ίναι χαμηλότερα από τις μέσες επικουρικές συντάξεις ακόμη και κατωτέρων κλιμακίων εργαζομένων. Οι στρατιωτικοί καταβάλλουν στο έπακρο όλες τις αναλογούσες εισφορές για κάθε διοικητική ή οικονομική προαγωγή που έχουν. Στην περίπτωση δε του ΜΤΣ, η αναγνώριση ανωτέρου βαθμού μερίσματος, επιφέρει αναδρομικές κρατήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν αποσβένονται από τη διαφορά του καταβαλλομένου μερίσματος. Το βασικότερο όμως όλων, είναι ότι όλη αυτή η φιλολογία, παρότι ξεκινούσε, από τη βάση των διαχρονικών πράξεων και παραλείψεων των διορισμένων ηγεσιών του ΜΤΣ και των πολιτικών προϊσταμένων τους, στη συνέχεια, τεχνηέντως, το βάρος μεταφερόταν στους μετόχους και μερισματούχους. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ Θεωρούμε περιττό να επαναλάβουμε ότι η κατάσταση κυρίως στο ΜΤΣ, αλλά και στα ΜΤΝ και ΜΤΑ, είναι πέραν οποιουδήποτε περιθωρίου εφησυχασμού και η μη ανάληψη άμεσων ενεργειών για τη διάσωσή τους, δεν έχει περιθώρια παρά να εκληφθεί ως μεθόδευση για την κατάργηση και την υφαρπαγή της περιουσίας τους, σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πρώτη και κυρίαρχη απαίτησή μας, ως βάση για την ανάληψη οποιωνδήποτε ενεργειών με σκοπό τη διάσωση, επιβίωση και ανάπτυξη των Μετοχικών Ταμείων, ως πυλώνα οικονομικής μέριμνας των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών, είναι η απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών για τις πράξεις και παραλείψεις που ζημίωσαν το ΜΤΣ. Η συνέχιση της απαθούς στάσης, αγγίζει πλέον τα όρια της προκλητικής αδιαφορίας. Η δε αργοπορία αναλήψεως αυτών των ενεργειών, μεταφράζεται ως ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ μιας κατάστασης που αποδεδειγμένα είναι αποτέλεσμα, αν όχι παράνομης συμπεριφοράς, τουλάχιστον ανεπαρκούς Διοικητικής διαχείρισης. 9

10 Πολλοί πιστεύουν ότι το πρόβλημα των Μετοχικών μας Ταμείων εστιάζεται στο ΜΤΣ. Η αλήθεια όμως είναι πως η πορεία κατάρρευσης του ΜΤΣ, είναι μόνο η εμπροσθοφυλακή ενός τεράστιου προβλήματος που αφορά και στο ΜΤΑ και στο ΜΤΝ, τα οποία ακολουθούν κατά πόδας. Είναι επομένως ένα κοινό πρόβλημα όλων των αποστράτων, με τα ίδια γενεσιουργά αίτια και τις ίδιες πάνω κάτω λειτουργικές και διοικητικές στρεβλώσεις. Παράλληλα, πιστεύουμε πως οι στρατιωτικοί, ανεξαρτήτως Κλάδου, αποτελούν μια απολύτως ομοιογενή και συμπαγή εργασιακή και κοινωνική ομάδα, με μοναδικά και ιδιαίτερα εργασιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Εξ αυτού του λόγου, δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στον τομέα της οικονομικής τους μέριμνας. Κατά συνέπεια και αναφορικά με τα Μετοχικά Ταμεία, ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου με τις ίδιες υποχρεώσεις και επί τα βελτίω ίδια δικαιώματα, για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτά. Η δημιουργία όμως αυτού του ενιαίου μετοχικού Οργανισμού, δεν μπορεί να αποτελέσει απλά μια συνένωση τριών προβληματικών Ταμείων, για να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο ενιαίο πρόβλημα. Ούτε βέβαια είναι αποτελεσματικό εν τέλει, να προωθηθεί μία άμεση ενοποίηση των τριών Ταμείων, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα πενιχρά αποθεματικά των ΜΤΝ και ΜΤΝ, προς αποπληρωμή μικρού μόνο μέρους χρεών του ΜΤΣ, χωρίς ωστόσο να επιλύεται το παραμικρό πρόβλημα του, ενώ την επόμενη μέρα θα βρίσκονται όλα σε κατάσταση χρεοκοπίας. Κατά συνέπεια, η ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων, δεν μπορεί και δεν είναι αποδεκτό να αποτελεί μια άτακτη και κοντόφθαλμη κίνηση του να χρησιμοποιήσουμε ότι υπάρχει και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουμε βιώσει σε άλλους κλάδους παρόμοιες άτακτες ενοποιήσεις και γνωρίζουμε τα αποτελέσματά τους. Κατά την άποψή μας, ο στόχος της δημιουργίας ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου απαιτεί συγκεκριμένα στέρεα βήματα δράσης σε 2 πυλώνες: Δημιουργία ενιαίου θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου, που να προδιαγράφει ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, επ ωφελεία των μετόχων του. Εξεύρεση και θεσμοθέτηση πόρων για τη διάσωση του ΜΤΣ και τη σταθεροποίηση των ΜΤΝ και ΜΤΑ, που να είναι ικανοί στη συνέχεια να εξασφαλίζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός ενιαίου φορέα. Αναφορικά με το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο: Δημιουργία ενιαίας νομοθεσίας. Δημιουργία ενιαίας διοικητικής δομής με άμεση υπαγωγή στο ΥΕΘΑ, με ένα Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν 1 μέλος από κάθε Κλάδο των ΕΔ, 1 από την ΕΛ.ΑΣ., 1 από το Λ.Σ. και 5 μέλη αντίστοιχα εκ των αποστράτων. Ο πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής, θα εκλέγονται από το Δ.Σ. μεταξύ υποψηφίων που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα. Η θητεία του Δ.Σ. θα είναι πενταετής και κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν θα μπορεί να μετέχει στο Δ.Σ. για πάνω από 2 θητείες. 10

11 Θεσμοθέτηση ίδιων ακριβώς υποχρεώσεων και κρατήσεων για όλους τους μετόχους-μερισματούχους. Διατήρηση της οικονομικής διαχείρισης και αυτοτέλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας των τριών Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου και δεσμευτικά από τις μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου, με τη χρήση των συνολικών πόρων: o Δεν θα μεταβληθεί επί τα χείρω, στο ελάχιστο, η παρούσα βιωσιμότητα και οι παρούσες παροχές των ΜΤΝ και ΜΤΑ. o Οι υπόλοιποι πόροι θα διατεθούν: Για την εξόφληση των χρεών του ΜΤΣ προς το ΥΠ.ΟΙΚ., αφού: Συμψηφισθούν οι οφειλές του Δημοσίου προς το ΜΤΣ Γίνει διακανονισμός εξόφλησης του χρέους προς το ΥΠ.ΟΙΚ. σε ορίζοντα που να μην επηρεάζει τη βιωσιμότητά του, με άμεση άρση της κατάσχεσης των εσόδων του ΜΤΣ από το ΥΠ.ΟΙΚ. Για την εξόφληση των οφειλών του ΜΤΣ προς όλους ενός δικαιούχους, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για την εξισορρόπηση των παροχών μεταξύ όλων μετόχων μερισματούχων (ίδιες παροχές για όλους). Για τη δημιουργία αποθεματικού, ικανού να καλύψει τις ταμειακές ανάγκες ενός έτους. Όταν το ΜΤΣ, κάτω από τις παραπάνω προϋποθέσεις, φθάσει σε σημείο να έχει ίδιες υποχρεώσεις και ίδιες παροχές, σε συνδυασμό με τη δημιουργία του ως άνω αποθεματικού, τότε και μόνο τότε θα ολοκληρωθεί και η οικονομική του ενοποίηση με τα άλλα 2 Ταμεία. Μεταφορά της έδρας των Μ.Τ σε ενιαίο κτίριο του ΥΕΘΑ, ώστε να αποδεσμευθούν τα υφιστάμενα για αξιοποίηση. Μετατροπή μετάπτωση του ΒΟΕΑ σε αυτόνομο λογαριασμό, με παρακολούθηση του κάθε δικαιούχου ως ξεχωριστή μερίδα, όπου η τελική απόδοση του δικαιούμενου ποσού θα είναι ευθέως ανάλογη με τις εισφορές που έχουν κατατεθεί υπέρ αυτής. Σε ότι αφορά στην εξεύρεση των απαραιτήτων οικονομικών πόρων για την ταχύτερη υλοποίηση των παραπάνω, η άποψή μας είναι, ότι με δεδομένη την μη δυνατότητα οποιασδήποτε οικονομικής ενίσχυσης από το Δημόσιο οι μόνες δυνατότητες βρίσκονται: Στην εκμετάλλευση μέρους των χρημάτων τα οποία ήδη καταβάλλουμε ως ενιαία κοινωνική ομάδα εργαζόμενων και συνταξιούχων υπέρ άλλων κοινωνικών ομάδων. Με άλλα λόγια, απαιτούμε το κοινωνικό μας μέρισμα από το ίδιο μας το αίμα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε φοροδιαφύγει και εισφοροδιαφύγει ποτέ, να καταβάλουμε αναλογικά τις μεγαλύτερες συνεισφορές κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ η δική μας κοινωνική υπόσταση και πρόνοια να γκρεμίζεται αδυσώπητα. 11

12 Στη θεσμοθέτηση ανταποδοτικών πόρων από υπηρεσίες που προσφέρουμε σε τρίτους. Στη θεσμοθέτηση κοινωνικού μερίσματος από την καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεση παρουσιών του Τ.ΕΘ.Α, Τ.Ε.Σ, και Τ.Α.Α. Ειδικότερα και επιγραμματικά, οι οικονομικής υφής προτάσεις μας, συνοψίζονται στα παρακάτω: Μεταφορά των συντάξεων των υπαλλήλων του ΜΤΣ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως ισχύει για όλους του υπόλοιπους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ.. Συμψηφισμός των οφειλών του Δημοσίου προς το ΜΤΣ με τις οφειλές του ΜΤΣ προς το Δημόσιο για να βρεθεί το καθαρό χρέος. Μακροπρόθεσμος διακανονισμός της οφειλής προς το ΥΠ.ΟΙΚ., με αναστολή της κατάσχεσης των εσόδων του ΜΤΣ. Απόδοση στα Μετοχικά Ταμεία της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας της παραγράφου 2 α του άρθρου 38 του Ν. 3986/11, που έχει επιβληθεί στους στρατιωτικούς, αστυνομικούς και λιμενικούς. Απόδοση στα Μετοχικά Ταμεία των κρατήσεων υπέρ ΕΑΣ (πρώην ΛΑΦΚΑ), που έχει επιβληθεί στους απόστρατους στρατιωτικούς, αστυνομικούς και λιμενικούς. Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι είναι αναπάντητα τα ερωτήματα που έχει υποβάλει η ΑΝΕΑΕΔ στο ΥΠΟΙΚ και ΥΠ.ΕΡΓ., από 6μήνου, για την τύχη των κρατήσεων ΕΑΣ ελλείψει της κατά Νόμο ΚΥΑ για τη λειτουργία των λογαριασμών του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Η πρόσφατα εκδοθείσα ΚΥΑ (Αύγουστος 2012), αφήνει κενό 2 ετών, στο οποίο δεν γνωρίζουμε που πήγαιναν οι κρατήσεις μας. Αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν τα Μετοχικά Ταμεία, λόγω του «κουρέματος» PSI, ειδικά για τους ειδικούς λογαριασμούς των ΕΚΟΕΜ, ΕΛΟΑ και ΝΙΝ, οι οποίοι δεν αφορούν σε ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 2469 του 1997 για ένταξη των διαθεσίμων τους στο Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η ΤτΕ και το οποίο «κουρεύτηκε». Έλεγχος της σκοπιμότητας ύπαρξης των Ταμείου Αλληλοβοηθείας των πολιτικών υπαλλήλων του ΜΤΣ (ΤΑΥΜΤΣ) και Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΤΑΜΠΥ), ώστε να εξετασθεί η δυνατότητα κατάργησής τους και ενσωμάτωσης των αντιστοίχων δικαιωμάτων στο ΜΤΣ, όπως γίνεται στο ΜΤΝ. Θεσμοθέτηση ανταποδοτικών πόρων υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, έναντι υπηρεσιών που προσφέρονται ιδιαίτερα σε ιδιώτες τρίτους, όπως ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων ιδιωτών, παροχή ασφάλειας σε ιδιώτες κλπ. Συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία της ΕΛ.ΑΣ. και Λ.Σ. για την εξάντληση κάθε δυνατότητας συμμετοχής των δύο αυτών Σωμάτων στους πόρους των Μετοχικών Ταμείων. 12

13 Δημιουργία πιστωτικής κάρτας ΜΤ και διανομή σε όλους τους ενεργούς και απόστρατους στρατιωτικούς, για προνομιακές αγορές κλπ. Ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων με τα αποθεματικά των τριών ΝΠΔΔ Ενώσεων Αποστράτων. Συγκεκριμένα, δύνανται οι Ενώσεις να συνεισφέρουν με όλο το αποθεματικό που διαθέτουν, αφαιρουμένου του ποσού που χρειάζονται για να καλύψουν όλες τις λειτουργικές ανάγκες τους, ενός έτους. Είναι σαφές, ότι τα ανωτέρω δεν αποτελούν πλήρη μελέτη και πλήρη λύση για το πρόβλημα. Πιστεύουμε όμως, ότι αποτελούν μία στέρεη βάση για να στηθεί ένα στιβαρό οικοδόμημα αναδιοργάνωσης και μακροβιότητας των Μετοχικών μας Ταμείων. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν μην αντιμετωπιζόμαστε ως κοινωνικοί εταίροι. Εξ αυτού του λόγου, απαιτούμε να συμμετέχουμε στη λήψη κάθε απόφασης που αφορά στο μέλλον μας και στο μέλλον των ενεργών συναδέλφων μας που σήμερα ως εν ενεργεία, στερούνται βασικών πολιτικών δικαιωμάτων εκπροσώπησης, όπως μέχρι πρότινος στερούμασταν και εμείς. Για την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Υποπτέραρχος ε.α. Γ. Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος ΔΣ 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα Εργασίας: «Θεσμική κατοχύρωση, οργάνωση, λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Οι Προτάσεις του Κόμματος των Φιλελευθέρων Μάϊος 2001 1 Εισαγωγή 1.1 Η εξυγίανση ενός βαθιά προβληματικού συνταξιοδοτικού συστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη υπόθεση, ούτε μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Σταμούλης Φ.Παντελεάκος ΑΘΗΝΑ 2013 1 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Συντάξιμη υπηρεσία 5 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έκθεση ελέγχου Διαδικασία καθορισμού του ύψους και της απόδοσης από την Κεντρική Κυβέρνηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.... 6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση από την ψήφιση του Μνημονίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου!

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 46 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΘΗΝΑ 29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013. 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013. 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας. 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Εισήγηση του Προέδρου κ.παύλου Παππά 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας. Το 2013 ας θεωρηθεί έτος καμπής για την κοινωνική ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα