ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής σε δικαστική µεσολάβηση, η οποία µπορεί να γίνει είτε πριν από την άσκηση της αγωγής, είτε κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας. Η δικαστική µεσολάβηση περιλαµβάνει ξεχωριστές και κοινές ακροάσεις και συζητήσεις των µερών και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους µε τον µεσολαβητή ικαστή, ο οποίος είναι είτε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, είτε ένας από τους αρχαιότερους Πρωτοδίκες για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου γνώσεων και εµπειρίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η επίλυση µιας ιδιωτικής διαφοράς στο συντοµότερο δυνατό χρόνο. Με όλες τις εγγυήσεις της δικαστικής λειτουργίας. Και αποτρέπονται περιττές οξύτητες εξαιτίας της επιµονής στη δικαστική αντιδικία. Τίθενται συγκεκριµένα κριτήρια και αιτίες ενθάρρυνσης του νέου θεσµού της δικαστικής µεσολάβησης. 2. Η συναινετική λύση του γάµου, γίνεται µε γραπτή συµφωνία των δύο πλευρών, µε αναγκαία παράσταση δικηγόρου, ενός για κάθε µέρος, και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τον Πρόεδρο του ικηγορικού Συλλόγου ή τον νόµιµο αντικαταστάτη του, µε αποτέλεσµα έτσι να µην υφίσταται πλέον δεύτερη συζήτηση για τη λύση του γάµου µε συµφωνία των µερών. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, µόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εισάγονται κάθε έτος περί τις 4000 αιτήσεις για συναινετική λύση του γάµου. Οι ενδιαφερόµενοι ταλαιπωρούνται ασκόπως, µε δύο συζητήσεις µε το αυτό αντικείµενο, που καθυστερούν τη λύση του γάµου πάνω από ένα χρόνο. Η νέα νοµοθετική πρόταση προβλέπει όλες τις εγγυήσεις για την ακριβή αποτύπωση της [1]

2 συµφωνίας των ενδιαφεροµένων και την ειλικρίνεια και γνησιότητα των δηλώσεών τους. Προβλέπεται επίσης η υποχρεωτική συµµετοχή πληρεξουσίων ικηγόρων στο νέο τρόπο έκδοσης συναινετικών διαζυγίων. 3. Τα διαζύγια µε αντιδικία, η ακύρωση του γάµου, η αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του γάµου, οι σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου, καθώς και οι διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων µεταφέρονται από το Πολυµελές στο Μονοµελές Πρωτοδικείο. 4. Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας (πλην του ν. 3588/2007 πτωχευτικός κώδικας- και του ν. 2664/1998 υποθέσεις κτηµατολογίου-), σε ορισµένες δε από αυτές αποφεύγεται η εκδίκασή τους στο ακροατήριο και αποφασίζονται µε διάταξη του Ειρηνοδίκη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις: 5. Μεταφέρεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο η αρµοδιότητα του ορισµού προσωρινής διοίκησης νοµικού προσώπου, η οποία θα γίνεται πλέον µε διάταξη του Ειρηνοδίκη. 6. Μεταφέρεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών στον Ειρηνοδίκη η αρµοδιότητα ορισµού εκκαθαριστή, η οποία θα γίνεται πλέον µε διάταξη του Ειρηνοδίκη. 7. Απλοποιείται και συντοµεύεται η διαδικασία δηµοσίευσης καταστατικού σωµατείου. εν απαιτείται απόφαση του Πρωτοδικείου. Αρκεί διάταξη του Ειρηνοδίκη. 8. Το Ειρηνοδικείο αποκτά την αρµοδιότητα στο σύνολο των ενεργειών για τις δηµοσιεύσεις των διαθηκών. Ειδικότερα: Η αρµοδιότητα δηµοσίευσης της διαθήκης µεταφέρεται από το Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο και θα γίνεται πλέον µε διάταξη του Ειρηνοδίκη. Σε διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδίκη µεταφέρεται και η διαδικασία δηµοσίευσης της µυστικής διαθήκης. Τέλος, γίνονται οι [2]

3 αναγκαίες προσαρµογές ως προς το περιεχόµενο του σχετικού πρακτικού, τις κοινοποιήσεις του και τις γνωστοποιήσεις από τις προξενικές αρχές. 9. Το ίδιο ισχύει για την έκδοση κληρονοµητηρίου. Και στην περίπτωση αυτή, η έκδοση του κληρονοµητηρίου θα γίνεται πλέον µε διάταξη του Ειρηνοδίκη. 10. Προστίθεται τόκος επιδικίας για τις χρηµατικές οφειλές ως αντικίνητρο για την άσκοπη παράταση της διεξαγωγής των δικών. 11. εν συνυπολογίζεται για τον υπολογισµό της αξίας του αντικειµένου της δίκης η αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη όταν σωρεύεται µε άλλες αξιώσεις. 12. Μια καινοτόµος επέµβαση προτείνεται στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, µε το ισχύον σύστηµα η συζήτηση της ανακοπής κατά των πράξεων εκτελέσεως προσδιορίζεται τέλος του 2015 µε αποτέλεσµα έτσι και σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει πετύχει αναστολή εκτελέσεως να µαταιώνεται η ικανοποίηση του δανειστή. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η ανακοπή να έχει εκ του νόµου ανασταλτικό αποτέλεσµα και να εισάγεται για συζήτηση το αργότερο σε εξήντα (60) ηµέρες. Μετά το τέλος της συζήτησης, ο δικαστής θα αποφασίζει εάν η ανακοπή θα συνεχίσει να έχει ή όχι ανασταλτικό αποτέλεσµα, µε ή χωρίς εγγύηση. 13. Επισπεύδεται η διαδικασία συζήτησης της ανακοπής δεδοµένου ότι ο δικαστής υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του είτε επί της έδρας είτε εντός 48 ωρών είτε σε δύσκολες υποθέσεις εντός είκοσι (20) ηµερών, σε χρόνο όµως και τόπο που ο ίδιος θα ορίσει. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η κατάθεση των προτάσεων να γίνεται τρεις (3) ηµέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης, έτσι ώστε ο δικαστής να έχει λάβει υπόψη του τους ισχυρισµούς και τα αποδεικτικά στοιχεία αµφοτέρων των πλευρών. [3]

4 14. Περιορίζονται οι λόγοι της ανακοπής ώστε να µη µπορεί ο οφειλέτη να προβάλει σε µεταγενέστερο χρόνο λόγους που όφειλε να είχε προβάλει µε την ασκηθείσα ανακοπή. 15. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την ανακοπή των διαταγών πληρωµής. 16. Πολυµελή Πρωτοδικεία. Ενώπιον των Πολυµελών Πρωτοδικείων, αντιµετωπίζεται δραστικά η παθολογία της ύπαρξης τριάντα (30) ή σαράντα (40) υποθέσεων στη δικάσιµο µίας ηµέρας και στην εν τέλει ολοκλήρωση της ακροαµατικής διαδικασίας µόνο για τρείς έως πέντε υποθέσεις. Οι υπόλοιπες, όπως είναι γνωστό, αναβάλλονται για να εκδικαστούν µετά από περίπου δύο χρόνια. Αυτό έχει δηµιουργήσει και περιττό φόρτο στα δικαστήρια και ουσιαστική αρνησιδικία. Η αντιµετώπιση αυτού του θλιβερού φαινοµένου γίνεται µε µία σειρά ρυθµίσεων που διευκολύνουν την συζήτηση όλων των υποθέσεων που έχουν προσδιοριστεί κυρίως µε τη µεταφορά πολλών υποθέσεων στην καθύλη αρµοδιότητα του Μονοµελούς και την τροποποίηση της διαδικασίας συζήτησης των υποθέσεων. ηλαδή, αφού κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ο Πρόεδρος του Πολυµελούς διαπιστώσει ποιες υποθέσεις αναβλήθηκαν, ποιες µαταιώθηκαν, ποιες δικάσθηκαν ερήµην κλπ, θα αποφασίσει για τις λοιπές που χρήζουν εξέτασης µαρτύρων εάν η εξέταση θα πραγµατοποιηθεί εκείνη τη στιγµή, εάν αυτό είναι εφικτό, είτε σε άλλη ηµέρα που θα ορίσει ο ίδιος. 17. Καταργείται η σηµερινή πολύπλοκη διαδικασία θεώρησης των αποφάσεων. Ο δικαστής παραδίδει το σχέδιο της απόφασης υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή. Φυσικά προβλέπεται µεταβατικό στάδιο για τη δυνατότητα προσαρµογής του συνόλου των δικαστών στην ως άνω απαίτηση. 18. Στις ειδικές διαδικασίες ο δικαστής υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του είτε επί της έδρας είτε εντός 48 ωρών είτε σε δύσκολες υποθέσεις εντός είκοσι (20) ηµερών, σε χρόνο όµως και τόπο που ο ίδιος θα ορίσει. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η κατάθεση των προτάσεων να γίνεται τρεις (3) ηµέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης, έτσι ώστε ο δικαστής να έχει λάβει υπόψη του τους ισχυρισµούς και τα αποδεικτικά στοιχεία αµφοτέρων των πλευρών. [4]

5 19. Οι αποφάσεις για τους πιστωτικούς τίτλους δηµοσιεύονται µετά το πέρας της ακροαµατικής διαδικασίας και το αργότερο µέχρι 48 ώρες µετά τη συζήτηση. 20. Ασφαλιστικά Μέτρα. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Όλα τα ασφαλιστικά µέτρα εκδικάζονται από τα Μονοµελή Πρωτοδικεία προκειµένου να επιτευχθεί η αποσυµφόρηση των Πολυµελών Πρωτοδικείων. β) Η προσωρινή διαταγή θα συζητείται µετά από προηγούµενη κλήση του καθού και σε περίπτωση που γίνει δεκτή, η συζήτηση των ασφαλιστικών µέτρων προσδιορίζεται µέσα σε 30 ηµέρες. γ) Η απόφαση στα ασφαλιστικά µέτρα δηµοσιεύεται αµέσως µετά την περάτωση της ακροαµατικής διαδικασίας και το αργότερο σε 48 ώρες µετά τη συζήτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν είναι εφικτή η έκδοση της απόφασης στους παραπάνω χρόνους, τότε ο δικαστής οφείλει να ορίσει από έδρας συγκεκριµένη ηµέρα για την έκδοση και δηµοσίευση της απόφασης, εντός είκοσι (20) ηµερών το αργότερο από τη δικάσιµο. 21. Ο Ειρηνοδίκης έχει αρµοδιότητα για έκδοση απόφασης σφράγισης πραγµάτων, αλλά η διενέργειά της γίνεται από συµβολαιογράφο. Εξαιρετικά χρήσιµη διάταξη για τις σφραγίσεις πραγµάτων αποβιωσάντων. 22. Αν δεν οριστεί εµπρόθεσµα ο διαιτητής, ή οι διαιτητές, ή ο επιδιαιτητής και η συµφωνία για διαιτησία δεν ορίζει διαφορετικά, τότε τους ορίζει ο Ειρηνοδίκης. Ο σχετικός κατάλογος των διαιτητών τηρείται στο Ειρηνοδικείο. 23. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει σχετικά µε τις εργατικές διαφορές που αφορούν στις άκυρες απολύσεις και στη µη καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών, καθώς και για διαφορές του οικογενειακού δικαίου που αφορούν σε διατροφές, επιµέλεια, επικοινωνία κλπ, σύµφωνα µε την οποία η σχετική αγωγή θα προσδιορίζεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεση και η απόφαση του ικαστηρίου θα εκδίδεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες σε [5]

6 ηµεροµηνία θα ορίζει από έδρας ο ικαστής. Προκειµένου δε να αποσυµφορηθούν οι αιτήσεις των ασφαλιστικών µέτρων στις υποθέσεις αυτές, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, θα συζητηθεί και αυτή υποχρεωτικά µε την αγωγή. 24. Για την αποσυµφόρηση της αρµοδιότητας των Ειρηνοδικείων, η κοινοποίηση της δήλωσης τρίτου στην κατάσχεση στα χέρια του ηµοσίου σύµφωνα µε τον ΚΕ Ε γίνεται µόνο στον Προϊστάµενο της ΟΥ και όχι διαζευκτικά, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, και στον Ειρηνοδίκη. 25. Απλοποιείται η διαδικασία της κήρυξης εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου στην Ελλάδα, αφού πλέον θα κηρύσσεται εκτελεστός µε διάταξη του δικαστή. 26. Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 576 που αφορά στην αναιρετική δίκη, έτσι ώστε όταν περισσότεροι διάδικοι ασκούν αναίρεση και δεν παρίσταται κάποιος από αυτούς ή δεν έδωσε πληρεξούσιο σε ικηγόρο, να µην κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους αναιρεσείοντες η συζήτηση της αναίρεσης, γεγονός που λειτουργεί σε βάρος των επιµελών διαδίκων. Β. Ποινική ίκη ικαιοκρατική αντιµετώπιση του τεράστιου όγκου µηνύσεων και εγκλήσεων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Εισαγγελέων και του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µόνο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υπολογίζεται ότι για ολόκληρο το 2011 θα έχουν εισαχθεί περίπου µηνύσεις - εγκλήσεις. Η τάση είναι αυξητική, αν ληφθεί µάλιστα υπόψη ότι στην αρχή της δεκαετίας ο αντίστοιχος αριθµός µηνύσεων εγκλήσεων ήταν Σε όλα τα δικαστήρια της χώρας µόνο το 2010 εισήχθησαν µηνύσεις. Για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις τοµές: [6]

7 27. Καταργείται η υποχρεωτικότητα της προκαταρκτικής εξέτασης στα πληµµελήµατα. Παραµένει υποχρεωτική µόνο για τα κακουργήµατα. Συχνά η προκαταρτική εξέταση στα πληµµελήµατα επιβραδύνει κατά πολύ την προδικασία. 28. Ανώνυµες καταγγελίες τίθενται αµέσως στο αρχείο. ιατηρείται το δικαίωµα του εισαγγελέα να διατάξει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκαταρκτική εξέταση. 29. Ο µηνυτής στα κατ έγκληση διωκόµενα εγκλήµατα καταθέτει παράβολο υπέρ του ηµοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση µη κατάθεσης του παραβόλου η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξαιρούνται τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας. Κατά της διάταξης του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, µε την οποία η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω µη κατάθεσης παραβόλου, δεν επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον του εισαγγελέα εφετών. 30. Ο εγκαλών µαζί µε την έγκληση οφείλει να υποβάλει και τα διαθέσιµα σε αυτόν αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν και αποδεικνύουν αυτήν. Οι καταθέσεις µαρτύρων υποβάλλονται µε τον τύπο της ένορκης βεβαίωσης που έχει δοθεί ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, χωρίς κλήση του καθού στρέφεται η έγκληση. Έτσι επιτυγχάνεται, από τη µία πληρέστερη επεξεργασία της υπόθεσης από τον αρµόδιο Εισαγγελέα και από την άλλη αποφεύγονται περιττές, εκ των πραγµάτων, διαδικαστικές πράξεις και εξοικονοµείται πολύτιµος δικαστικός χρόνος, χωρίς βλάβη των δικαιωµάτων των διαδίκων. 31. Ο εισαγγελέας δύναται να απορρίψει την έγκληση µε πράξη του η οποία περιλαµβάνει συνοπτική αιτιολογία αν πρόκειται για πληµµέληµα, µε διάταξη δε, µε συνοπτική οµοίως αιτιολογία, αν πρόκειται για κακούργηµα. Η διάταξη επιδίδεται στον εγκαλούντα, ενώ αυτός έχει δικαίωµα να λάβει γνώση και αντίγραφο της πράξης, η οποία κοινοποιείται πάντα στον Εισαγγελέα Εφετών. Κατά της διάταξης, µόνον, του εισαγγελέα πληµµελειοδικών ο εγκαλών µπορεί να προσφύγει στον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών. Ο προσφεύγων υποχρεούται να [7]

8 καταθέσει παράβολο υπέρ του ηµοσίου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ. Σε περίπτωση µη κατάθεσης του παραβόλου η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών. 32. Θεσπίζεται Μονοµελές Εφετείο Κακουργηµάτων για συγκεκριµένα κακουργήµατα που δεν επιφέρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης. Παραµένει ο δεύτερος βαθµός εκδίκασής των ενώπιον τριµελούς σύνθεσης. Με τις σχετικές διατάξεις δεν θίγεται καθόλου η αρµοδιότητα των Μικτών Ορκωτών ικαστηρίων. Το Μονοµελές Εφετείο δικάζει ευχερώς αποδείξιµα κακουργήµατα, όπως υποθέσεις ναρκωτικών, διακεκριµένες κλοπές, ληστείες, του νόµου περί αλλοδαπών, του νόµου περί λαθρεµπορίας, του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, του νόµου περί τυχερών παιχνιδιών και του νόµου περί αθλητικής βίας. Εκτός αν κατ' αυτών απειλείται στο νόµο η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, οπότε παραµένουν και δικάζονται από το τριµελές εφετείο. 33. Καταργείται η ενώπιον του συµβουλίου εµφάνιση του εισαγγελέα και των διαδίκων, όταν τούτο κρίνει την ουσία της κατηγορίας. Σε αυτήν την περίπτωση (κρίση επί της ουσίας της κατηγορίας, προκειµένου να αποφασισθεί εάν θα παραπεµφθεί σε δίκη ο κατηγορούµενος) εφόσον το συµβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο µπορεί να διατάξει την εµφάνιση ενώπιον του όλων των διαδίκων. 34. Στην περίπτωση που το συµβούλιο καλείται να αποφασίσει για την εξακολούθηση ή την παράταση της προσωρινής κράτησης ή την υφ' όρον απόλυση καταδίκου, ο κατηγορούµενος έχει τη δυνατότητα, αφού ειδοποιηθεί από τον γραµµατέα του συµβουλίου και έχει λάβει και γνώση της πρότασης του εισαγγελέα, να διατυπώσει τις απόψεις του µε έγγραφο υπόµνηµα, µέσα σε προθεσµία που καθορίζει ο πρόεδρος του συµβουλίου. Το συµβούλιο διατηρεί πάντως τη δυνατότητα να διατάξει την ενώπιον του εµφάνιση του κατηγορουµένου. 35. Προβλέπεται ότι ο ανακριτικός υπάλληλος που ορίζεται από τον εισαγγελέα είναι υποχρεωµένος να διενεργήσει όλες τις προανακριτικές πράξεις που [8]

9 αφορούν την υπόθεση για την οποία του δόθηκε η παραγγελία και καλεί ενώπιον του τους µάρτυρες και τους κατηγορούµενους εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του ανακριτικού υπαλλήλου. Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζεται το εξαιρετικά δαπανηρό σε χρόνο και κόπο φαινόµενο της περιφοράς της δικογραφίας για προανακριτικές πράξεις ανά την επικράτεια. Συχνά, µάλιστα, υποθέσεις που εξελίσσονται µέσα στον οικιστικό ιστό της πρωτεύουσας καθυστερούν ακόµα και για πολλά χρόνια µε την περιφορά της δικογραφίας από Ειρηνοδικείο σε Ειρηνοδικείο, µόνο και µόνο για την εξέταση ενός µάρτυρα. Οι σηµερινές συγκοινωνιακές συνθήκες καθιστούν εξοργιστικά περιττή άσκοπη δαπάνη χρόνου και ενεργειών. Αν οι µάρτυρες και οι κατηγορούµενοι είναι κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο κατά τα άνω ανακριτικός υπάλληλος αναθέτει την εξέταση των µαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουµένων στον αρµόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός υπάλληλος µετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία µε εκτελεσµένη πλήρως την παραγγελία στον παραγγέλοντα εισαγγελέα. Το κίνητρο της παραπάνω ρύθµισης είναι το ίδιο, όπως και της προηγούµενης ρύθµισης. Τα εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως προς τις δύο προηγούµενες ρυθµίσεις ότι ανήκουν σε µία Εφετειακή περιφέρεια. 36. Σε υποθέσεις το αντικείµενο των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, ο ανακριτής µπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα εφετών, που έχει την ανώτατη διεύθυνση της ανάκρισης, όπως µε πράξη του ορίσει ειδικούς επιστήµονες για την υποβοήθηση του έργου της ανάκρισης. Ο ορισµός των προσώπων αυτών γίνεται µεταξύ αυτών που υπηρετούν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Η ρύθµιση αυτή θα έχει ιδιαίτερη εφαρµογή κυρίως στα οικονοµικά εγκλήµατα. 37. Ο ανακριτής δεν επαναλαµβάνει τις ανακριτικές πράξεις που έχουν γίνει κατά την προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση. Μόνο όταν κρίνει ότι οι πράξεις δεν έγιναν νοµότυπα ή όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χρειάζονται ειδική συµπλήρωση, επαναλαµβάνει αυτές. Για την ενέργεια των πράξεων του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα. [9]

10 38. εδοµένου ότι ο εισαγγελέας είναι εκείνος που ασκεί την ποινική δίωξη και καθορίζει το αντικείµενο της ποινικής δίκης, ο ανακριτής δεν έχει δικαίωµα της µονοµερούς συρρίκνωσης ή διεύρυνσης ή µεταβολής της ασκηθείσας ποινικής δίωξης. 39. Προσωρινή κράτηση µπορεί να διαταχθεί και όταν το έγκληµα τελέστηκε κατ' εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης ή υπάρχει µεγάλος αριθµός παθόντων απ' αυτό. 40. Σε περίπτωση διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση, αποφαίνεται την ίδια ηµέρα, που απολογήθηκε ο κατηγορούµενος, το Τριµελές Πληµµελειοδικείο, το οποίο συνεδριάζει, αµέσως, ως συµβούλιο και αποφασίζει αφού ακούσει τη γνώµη του εισαγγελέα και των διαδίκων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης ο κατηγορούµενος κρατείται. 41. Αυτός που προσφεύγει κατά του κλητήριου θεσπίσµατος ενώπιον του εισαγγελέα εφετών, υποχρεούται µε ποινή απαραδέκτου να καταθέσει παράβολο υπέρ του ηµοσίου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ. 42. Αν ο κατηγορούµενος για κακούργηµα ο οποίος δεν έχει συνήγορο, αρνηθεί την υπεράσπιση του από τον διορισµένο µε βάση τον πίνακα του ικηγορικού Συλλόγου από το δικαστήριο συνήγορο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλον συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε περίπτωση νέας άρνησης του κατηγορουµένου, το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς διορισµό συνηγόρου. Φυσικά ο κατηγορούµενος δικαιούται σε οποιαδήποτε στάση της δίκης να διορίσει συνήγορο υπεράσπισης της απολύτου ελεύθερης επιλογής του. 43. Ο κατηγορούµενος για κακούργηµα, που δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης, υποχρεούται δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν την δικάσιµο να ειδοποιήσει τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεση του τη δικογραφία. [10]

11 44. Η αναβολή γίνεται σε δικάσιµο, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής που προήδρευε του δικαστηρίου, που χορήγησε την αναβολή. Οι δικάσιµοι αυτοί είναι ιδιαίτερες και απαγορεύεται να προσδιορισθούν σε αυτές άλλες υποθέσεις. 45. Εάν ο λόγος της αναβολής αναφανεί πριν από τη δικάσιµο, ο διάδικος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτόν εγγράφως µαζί µε τα αποδεικτικά στοιχεία στον αρµόδιο εισαγγελέα. Για την αναβολή αποφασίζει το δικαστήριο σε συµβούλιο, χωρίς την παρουσία διαδίκων. Προκειµένου δε για δίκη ενώπιον των Μικτών ικαστηρίων, το συµβούλιο των εφετών. 46. Σε περίπτωση που το Μικτό Ορκωτό ικαστήριο καταδικάσει τον κατηγορούµενο για πληµµέληµα, η έφεση του κατηγορουµένου κατά της απόφασης αυτής δικάζεται από το εκ τακτικών δικαστών δικαστήριο του µεικτού ορκωτού εφετείου πριν την συγκρότηση του τελευταίου. 47. Αυξάνεται το κατώτατο όριο για έφεση των αποφάσεων του πταισµατοδικείου: Επιτρέπεται έφεση αν ο κατηγορούµενος καταδικάστηκε σε κράτηση περισσότερο από 40 ηµέρες ή σε πρόστιµο πάνω από 500 ευρώ. 48. Ο ορισµός συνολικής ποινής (συγχώνευση) γίνεται πλέον από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και όχι από το δικαστήριο. Κατά της πράξης του εισαγγελέα επιτρέπεται προσφυγή στο αρµόδιο δικαστήριο. Η ρύθµιση δεν αφορά τον ορισµό συνολικής ποινής που γίνεται από το δικαστήριο της ουσιαστικής εκδίκασης µιας υπόθεσης. 49. Οι πράξεις της ελαφράς σωµατικής βλάβης, της ελαφράς σωµατικής βλάβης από αµέλεια, της εξύβρισης, της απειλής (το τρίδυµο του ελληνικού καβγά) και της απλής δυσφήµησης γίνονται πταίσµατα. Οµοίως πταίσµατα γίνονται και οι πράξεις της αυτοδικίας και επαιτείας. [11]

12 50. Τα ποσά που προβλέπονται ως κατώτατα όρια για το χαρακτηρισµό µιας πράξης ως κακούργηµα αναπροσαρµόζονται ως ακολούθως: Το ποσό των ευρώ σε ευρώ, το ποσό των σε ευρώ και το ποσό των ευρώ σε ευρώ. Η ρύθµιση αυτή δεν αφορά τις εκκρεµείς υποθέσεις. 51. Οι παραβάτες της υγειονοµικής διάταξης για την ηχορύπανση από τα κέντρα διασκεδάσεως τιµωρούνται πλέον σε βαθµό πληµµελήµατος. Και ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία. Το φαινόµενο αυτό έχει λάβει πολύ οχληρές διαστάσεις τον τελευταίο καιρό. 52. Στα εγκλήµατα της διευκόλυνσης παράνοµης εισόδου στο ελληνικό έδαφος υπηκόου τρίτης χώρας ή της µεταφοράς από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή της προώθησης στην Ελληνική Επικράτεια, ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία και ποινή που επιβάλλεται δεν µετατρέπεται σε χρηµατική, ούτε αναστέλλεται. Η µετατροπή των σχετικών αξιόποινων πράξεων σε κακουργηµατικές πράξεις από τη µία πλευρά δεν διασφάλισε, ούτε διευκόλυνε το γενικό ειδικό προληπτικό χαρακτήρα της ποινής, από την άλλη προκάλεσε δυσβάσταχτο βάρος και τεράστιες δυσλειτουργίες στα περιφερειακά εφετεία της χώρας. 53. Επί δραστών παράνοµης εισόδου ή εξόδου από το Ελληνικό έδαφος, εφόσον κινείται κατ' αυτών η διαδικασία διοικητικής απέλασης, δεν εφαρµόζεται η αυτόφωρη διαδικασία, εκτός αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι εφαρµογής της. 54. Αναµορφώνεται ο θεσµός της εξαίρεσης των ικαστών. α. Είναι πειθαρχικά ελεγκτέος ο δικαστής που δηλώνει αποχή ή εξαίρεση από φυγοπονία ή έλλειψη σθένους. β. Αντιµετωπίζεται το, όχι σπάνιο, φαινόµενο υποβολής αλλεπάλληλων αιτήσεων εξαιρέσεως, που αρκετές φορές είναι εξόφθαλµα απαράδεκτες, [12]

13 οι οποίες υποβάλλονται όχι για εξασφάλιση της αµεροληψίας του κρίνοντος, αλλά µε στόχο την παράλυση της διαδικασίας. Γ. ιοικητική ίκη Συµπληρώνεται και ενισχύεται ο θεσµός της πιλοτικής δίκης στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 55. Οι υποθέσεις που έχουν επιλυθεί µε αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, και εκκρεµούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων εισάγονται σε διαδικασίες ενώπιον τους και εκδικάζονται σε συµβούλιο. 56. Ο διάδικος µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει να εισαχθεί η υπόθεση στο ακροατήριο. 57. Συγκροτείται ειδικός διατµηµατικός δικαστικός σχηµατισµός στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις. Στο σχηµατισµό αυτό µετέχει ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, 12 σύµβουλοι και δύο πάρεδροι που επιλέγει η Ολοµέλεια του Ανωτάτου ικαστηρίου. Οι σχετικές αποφάσεις θα εκδίδονται στο συντοµότερο δυνατόν χρόνο από τη συζήτηση τους. 58. ιευρύνεται χρονικά η δυνατότητα της αναθέτουσας να αποδεχθεί την προσφυγή που έχει ασκήσει ο διαγωνιζόµενος µέχρι τη συζήτηση. 59. Στη διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων των δηµοσίων συµβάσεων εισάγεται η δυνατότητα έκδοσης διατακτικού απόφασης µέσα σε διάστηµα επτά ηµερών από την εκδίκαση της σχετικής αίτησης. 60. Εισάγεται ο θεσµός της ενιαίας ενδικοφανούς προσφυγής. ηλαδή προβλέπεται η επίλυση των διοικητικών αµφισβητήσεων χωρίς την ανάγκη του διοικούµενου να προσφεύγει τα διοικητικά δικαστήρια. Για την καλύτερη [13]

14 και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του νέου αυτού θεσµού δηµιουργείται σώµα µελών επιτροπών επίλυσης διοικητικών αµφισβητήσεων από αποφοίτους κατά τα 2/3 από τη Σχολή ηµόσιας διοίκησης. Πρόεδρος του σώµατος ορίζεται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός. Στα σχετικά τριµελή κλιµάκια προβλέπεται η συµµετοχή µελών των επαγγελµατικών επιµελητηρίων ή συλλόγων που έχουν µορφή ν.π.δ.δ. 61. Υποχρεωτική η αναγραφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης του δικηγόρου που υπογράφει το δικόγραφο ή και του προσφεύγοντος. Το ένδικο µέσο ή βοήθηµα µπορεί να υποβληθεί και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον, φυσικά, φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή. Καθίσταται δυνατή και η ηλεκτρονική επίδοση 62. Επιβάλλεται συνοπτική έκθεση του δικογράφου η οποία δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις. ιαφορετικά δεν ορίζεται δικάσιµος της υπόθεσης. 63. ιευρύνεται η αρµοδιότητα των µονοµελών διοικητικών πρωτοδικείων. 64. Σε περίπτωση που η δηµόσια διοίκηση δεν αποστέλλει το φάκελο στο δικαστήριο, µετά την πρώτη αναβολή το δικαστήριο µπορεί να συνάγει τεκµήριο οµολογίας σε βάρος του δηµοσίου για την πραγµατική βάση των ισχυρισµών του αιτούντος και να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης. Υπενθυµίζεται ότι µε προγενέστερο νόµο έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες του υπαλλήλου που δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του δικαστηρίου. 65. Τα προδήλως βάσιµα ένδικα µέσα ή βοηθήµατα εκδικάζονται αµέσως από την παραποµπή τους σε συµβούλιο. 66. Τα προδήλως αβάσιµα απορρίπτονται µε την ίδια διαδικασία. Εύλογη διάρκεια ίκης 67. Αίτηση επιτάχυνσης υποβάλλεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: [14]

15 α) Η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 30 µηνών από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου. β) Τα ζητήµατα που τίθενται µε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο εµφανίζουν γενικότερο ενδιαφέρον, έχοντας συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων ή έχουν επιλυθεί µε αποφάσεις του ίδιου ή ανώτερου δικαστηρίου. γ) Στο δικαστήριο που υποβάλλεται η αίτηση εκκρεµούν υποθέσεις για τα ίδια ακριβώς νοµικά ζητήµατα. δ) Για όλως εξαιρετικούς λόγους που αφορούν το αιτούν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 68. Θεσπίζεται το δικαίωµα αποζηµιώσεως των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης ( εκτός από το δηµόσιο και τους κυβερνητικούς οργανισµούς). Το δικαίωµα αυτό ασκείται εντός 6 µηνών από τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειας. Η σχετική αίτηση εξετάζεται από Τριµελές Συµβούλιο από ανώτατους δικαστές. 69. Τα κριτήρια για την επιδίκαση ικανοποίησης λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας της δίκης είναι η συµπεριφορά των διαδίκων, η πολυπλοκότητα των νοµικών ζητηµάτων, ο αριθµός των αναβολών, η έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, η ύπαρξη εκκρεµών δικών µε όµοιο περιεχόµενο ενώπιον ανωτέρων ή ανωτάτων δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της δίκης, η υποβολή αίτησης επιτάχυνσης. 70. Συγκροτούνται ειδικές επιτροπές από µέλη του νοµικού συµβουλίου του κράτους, έναν καθηγητή ΑΕΙ και ένα δικηγόρο Αθηνών ή Πειραιώς που υποδεικνύονται από τους οικείους συλλόγους για την εξέταση και την ουσιαστική ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 71. ικαστική δαπάνη. Το δικαστήριο θα µπορεί να επιβάλλει δικαστική δαπάνη έως τριπλάσια της εκάστοτε οριζόµενης, στις περιπτώσεις που ο ηττηθείς [15]

16 διάδικος συνέβαλε µε τη δικονοµική του συµπεριφορά στην καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης. 72. Με διατάξεις πολύ µεγάλου αριθµού ειδικών διοικητικών νόµων προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και θεσπίζονται και ειδικές δικονοµικές διατάξεις που αφορούν το δικαστικό έλεγχο των σχετικών πράξεων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν έχουν κανέναν δικαιολογητικό λόγο. ηµιουργούν αµφισβητήσεις και καθυστερήσεις στην παροχή της έννοµης προστασίας. Με συγκεκριµένη ρύθµιση καταργούνται όλες αυτές οι ειδικές διατάξεις και προβλέπεται δικαστική προστασία σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας.. Ελεγκτικό Συνέδριο 73. Εισάγεται η πιλοτική δίκη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 74. υνατότητα του Γενικού Επιτρόπου να εισάγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο οποιοδήποτε βοήθηµα ή µέσο µε τις διαδικασίες της πιλοτικής δίκης. 75. Νέες ρυθµίσεις που αφορούν τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες της Γενικής Επιτροπείας για τον εκσυγχρονισµό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε. Οργανισµός ικαστηρίων 76. Εισάγονται ρυθµίσεις στον Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων, στην Επιθεώρηση και στο Πειθαρχικό δίκαιο. 77. Οι κανονισµοί λειτουργίας στα δικαστήρια εγκρίνονται από τις ολοµέλειες των Ανωτάτων ικαστηρίων. 78. Τα δικαστήρια συνεδριάζουν τις εργάσιµες ηµέρες δύο επιπλέον ώρες. Η διάταξη αυτή δεν αφορά στο σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων αλλά αφορά [16]

17 κυρίως στους Γραµµατείς της έδρας και στις υποστηρικτικές αυτής Υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές θα εξεταστεί σε συνεργασία µε τους Συλλόγους των Εργαζοµένων η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής αµοιβής ή διευθέτησης του χρόνου εργασίας (λ.χ. µε παροχή της δυνατότητας έξτρα ρεπό σε άλλες ηµέρες). 79. Κώλυµα εντοπιότητας θα έχουν οι δικαστές που υπηρετούν σε Βόλο, Ρόδο, Χανιά και Ιωάννινα. Στ. Ανεξάρτητες Αρχές 80. Η καινοτόµος εισαγωγή των Ανεξάρτητων Αρχών και η συνταγµατική κατοχύρωση των περισσοτέρων εξ αυτών επιβάλουν εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά την διαδικασία συγκρότησης τους καθώς και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των µελών τους. Επειδή αυτό συνεπάγεται και τροποποίηση του κανονισµού της Βουλής η εξειδίκευση αρκετών από τις νέες διατάξεις θα γίνει σε συνεργασία µε τον πρόεδρο της Βουλής και την Επιτροπή Θεσµών και ιαφάνειας της Βουλής. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις µε τις οποίες θεσπίζεται η αναγραφή, επάνω στο δικόγραφο, υποχρεωτικά, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των δικηγόρων που καταθέτουν τα σχετικά ένδικα µέσα. Εισάγεται ο θεσµός της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων εφόσον υπάρχει η δυνατότητα προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Οι διατάξεις αυτές αφορούν το Συµβούλιο της Επικρατείας, τα ιοικητικά ικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο και έρχονται να συµπληρώσουν αντίστοιχες διατάξεις που πρόκειται να τεθούν σε εφαρµογή στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, στο πλαίσιο της ψηφιακής ικαιοσύνης (e-justice). [17]

18 [18]

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τροποποίηση του ν. 3213/2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα