Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών"

Transcript

1 Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Τα υφιστάµενα συστήµατα εκπαίδευσης στις Ναυτικές Ακαδηµίες των άλλων χωρών, είναι ως ακολούθως: α. Στο Βέλγιο υπάρχει η διακλαδική Στρατιωτική Ακαδηµία RMA (Royal Military Academy) στις Βρυξέλλες, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το αρχαιότερο πανεπιστήµιο στην ιστορία της χώρας (175 ετών) και το µοναδικό οµοσπονδιακό. Σύµφωνα µε το νόµο έχει τη δυνατότητα παροχής αυτόνοµων πτυχίων Bachelor, Master και PhD. Παρ όλα αυτά, έχει επιλέξει να παρέχει όλα τα PhD και µέχρι κάποιο βαθµό τα Master σε συνεργασία µε πολιτικά πανεπιστήµια της χώρας. Τα παρεχόµενα πτυχία µετά από εκπαίδευση διάρκειας 5 ετών, είναι τα ακόλουθα δύο: Master of Arts in Social & Military Sciences και Master of Engineering Sciences (Polytechnics). Ουσιαστικά, το πρώτο πτυχίο απευθύνεται στους Μάχιµους Αξιωµατικούς, ενώ το δεύτερο στους Μηχανικούς. Υπάρχει περεταίρω εξειδίκευση στο Master of Arts των Μαχίµων, σε Weapons και σε Security & Defense. Οι Αξιωµατικοί του Ναυτικού λαµβάνουν υποχρεωτικά την εξειδίκευση Weapons. Στη συγκεκριµένη Στρατιωτική Ακαδηµία, εκτός από τους µαθητές των τριών βασικών κλάδων των Ενόπλων υνάµεων, παρακολουθούν και εκπαιδεύονται επίσης και οι µαθητές που θα αποτελέσουν το βοηθητικό των διοικητικό προσωπικό των ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών (δηλαδή όχι γιατροί και νοσηλευτές). Η παρεχόµενη ακαδηµαϊκή εκπαίδευση χωρίζεται σε 2 εξάµηνα ετησίως και είναι σύµφωνη µε τη διακήρυξη της Bologna (από το 2007). Η στρατιωτική & ναυτική εκπαίδευση διεξάγεται 2 εβδοµάδες τον Ιανουάριο και 4 εβδοµάδες τον Ιούλιο, ενώ δεν εφαρµόζει καθόλου σύστηµα πιστωτικών µονάδων (ECTS). Στην ίδια ακαδηµία, ανήκουν επίσης η ιακλαδική Σχολή Επιτελών και η ιακλαδική Σχολή Εθνικής Άµυνας. β. Στη Βουλγαρία υπάρχει κοινή νοµοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση, η οποία περιλαµβάνει τα ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, χωρίς διαχωρισµό. Η παρεχόµενη εκπαίδευση από τη Ναυτική Ακαδηµία διαρκεί συνολικά 5 χρόνια. Το ακαδηµαϊκό µέρος εφαρµόζει τη διακήρυξη της Bologna και παρέχει αυτόνοµα πτυχία Bachelor (240 πιστωτικές µονάδες), χωρίς να υποχρεώνεται σε συνεργασία µε άλλα πανεπιστήµια. γ. Στη Γαλλία όλοι οι νέοι που αποφοιτούν από τη µέση εκπαίδευση είναι κάτοχοι ενός τίτλου baccalaureate. Στη συνέχεια, παρακολουθούν ένα πανεθνικό προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τα πανεπιστήµια, υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο κατά βάση έχει διάρκεια δύο ετών. Στη συνέχεια, όσοι επιθυµούν να φοιτήσουν στη Γαλλική Ναυτική Ακαδηµία (École Navale) στη Brest διέρχονται από ένα αυστηρό πρόγραµµα επιλογής. Η διάρκεια εκπαίδευσης στη Ναυτική Ακαδηµία είναι τρία χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση ενός τίτλου επιπέδου Master, σύµφωνου µε τη διακήρυξη της Bologna (προσµετρούνται τα 2 χρόνια προπαρασκευής µαζί µε τα 3 χρόνια της École Navale).

2 δ. Η Γερµανία εφαρµόζει από το 1973 ένα µοναδικό σύστηµα πλήρους διαχωρισµού µεταξύ της Ακαδηµαϊκής και της Στρατιωτικής-Ναυτικής εκπαίδευσης. Η Ακαδηµαϊκή είναι σύµφωνη µε τη διακήρυξη της Bologna, ενώ στη στρατιωτική-ναυτική εκπαίδευση δεν αποδίδονται καθόλου πιστωτικές µονάδες ECTS. Η συνολική διάρκεια της παρεχόµενης εκπαίδευσης ξεπερνά σε διάρκεια τα 6 έτη. Η συγκεκριµένη προσέγγιση θεωρείται από όλους (ακόµη και από τους ίδιους τους Γερµανούς), ως η λιγότερο cost-effective σε ολόκληρη την ΕΕ. Αρχικά, περιλαµβάνει ένα διάστηµα 15 µηνών βασικής στρατιωτικής και ναυτικής εκπαίδευσης, ακολουθεί ακαδηµαϊκή εκπαίδευση 4 ετών και τελειώνει µε µία προηγµένη εξειδικευµένη ναυτική εκπαίδευση 12 µηνών. Ειδικότερα, το διάστηµα των 15 µηνών βασικής στρατιωτικής και ναυτικής εκπαίδευσης περιλαµβάνει µία βασική κοινή στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση µαζί µε τους υπαξιωµατικούς διάρκειας 6 µηνών (περιλαµβάνει ναυτική τέχνη - seamanship, κωπηλασία, ιστιοπλοία και βασική ναυτιλία), ενώ ακολουθεί µία περίοδος 9 µηνών εκπαίδευσης αξιωµατικών σε θέµατα ηγεσίας (leadership), δικαίου του πολέµου, στρατιωτικής και πολιτικής ιστορίας, ναυτιλίας, καθώς και αγγλικής γλώσσας. Στη συνέχεια παρέχεται πλήρης πανεπιστηµιακού επιπέδου ακαδηµαϊκή επιµόρφωση σε ένα από τα δύο οµοσπονδιακά πανεπιστήµια στο Μόναχο ή στο Αµβούργο, διάρκειας 4 ετών (12 τρίµηνα). Η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών αποφοιτά από τα εν λόγω πανεπιστήµια µε πτυχίο Master (περί το 85-90%), σε τοµείς όπως Mechanical Engineering, Civil & Environmental Engineering, Electrical & Information Engineering, Aeronautics & Aerospace Engineering, Computer Science, Economics, Business Management & Administration, Political & Social Sciences, History, Education, κτλ. Στο 8 ο τρίµηνο (trimester) αντιστοιχεί το Bachelor (180 credits) και στο 12 ο τρίµηνο (trimester) το Master (+120 credits). Η παρεχόµενη επιµόρφωση είναι εξαιρετικά συµπυκνωµένη, καθόσον τα προβλεπόµενα 300 credits από τη διακήρυξη της Bologna για τα 5 έτη του πτυχίου Master, καλύπτονται µέσα σε 4 έτη από 12 τετράµηνα των 25 credits το καθένα. Τα εν λόγω πανεπιστήµια χρησιµοποιούν κονδύλια του Υπουργείου Άµυνας, αλλά έχουν σχετική ακαδηµαϊκή ελευθερία ώστε να λειτουργούν υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας προσαρµοσµένα εντελώς στις επιταγές της Bologna και τα παρεχόµενα πτυχία να είναι αναγνωρισµένα από το κράτος για τυχόν εκµετάλλευση ακόµη και στη µετέπειτα πολιτική ζωή των σπουδαστών. Ο σκοπός του συστήµατος είναι να καταστήσουν τις Ένοπλες υνάµεις ελκυστικές στη νεολαία. Μετά από την αποφοίτησή τους από τα πανεπιστήµια ακολουθεί η εξειδικευµένη ναυτική εκπαίδευση 12 µηνών, η οποία περιλαµβάνει προηγµένη ναυτιλία, Ε/Β (damage control), ηγεσία (leadership), βασικά στοιχεία επιχειρήσεων και διοικητικής µέριµνας (operations & logistics), εκπαίδευση εντός πολεµικών πλοίων και αγγλικά (ο στόχος είναι να επιτευχθεί επίπεδο αγγλικών σύµφωνα µε τη NATO STANAG ). Οι συνολικές απώλειες (attrition rate) του Γερµανικού συστήµατος κυµαίνονται ποσοστιαία στο 30-40% (ακαδηµαϊκή και στρατιωτική/ναυτική εκπαίδευση). Στο Γερµανικό σύστηµα εκπαίδευσης

3 εντάσσονται κάθε χρόνο ως πρόγραµµα ανταλλαγής 2 Γάλλοι σπουδαστές και το παρακολουθούν πλήρως (πλην του τελευταίου εξειδικευµένου διαστήµατος των 12 µηνών), ενώ αντίστοιχα 2 Γερµανοί παρακολουθούν το αντίστοιχο Γαλλικό σύστηµα εκπαίδευσης στην École Navale, παρέχοντας αµοιβαία πλήρη αναγνώριση των πτυχίων. Με τον τρόπο αυτό, θεωρείται ότι προωθείται η πολυεθνικότητα (multinationality) και η διαλειτουργικότητα (interoperability). ε. Στη ανία η Ναυτική Ακαδηµία δεν εφαρµόζει τη διακήρυξη της Bologna ούτε έχει προχωρήσει ακόµη σε διαδικασία αξιολόγησης. Το παρεχόµενο πτυχίο είναι Bachelor in Naval Leadership & Operations/Technique, χωρίς να έχει θεσµοθετηθεί η ισότητά του µε τα αντίστοιχα των ΑΕΙ. στ. Στις ΗΠΑ η Ναυτική Ακαδηµία της Annapolis διεξάγει παράλληλα ακαδηµαϊκή και ναυτική εκπαίδευση και µέσα σε διάστηµα 4 ετών παρέχει αυτοδύναµα πτυχία Bachelor, σε 24 διαφορετικά πεδία/κατευθύνσεις. Το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής πιστοποιείται/αξιολογείται από το εθνικό αµερικανικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. ζ. Η Ισπανία αναθεώρησε πρόσφατα το εκπαιδευτικό της σύστηµα στις Στρατιωτικές Ακαδηµίες. Με το νέο σύστηµα, το οποίο πρόκειται να εφαρµοσθεί για πρώτη φορά από το Σεπτέµβριο του 2010, η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση της Ναυτικής Ακαδηµίας (Pontevedra) παρέχεται µέσα στις εγκαταστάσεις της Σχολής, από τους καθηγητές του νεοσύστατου UCoD (University Center of Defense), το οποίο συνδέεται µε το τοπικό πανεπιστήµιο του Vigo, έτσι ώστε να διεξάγεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και να είναι σύµφωνη µε τη διακήρυξη της Bologna. Η στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση συνεχίζει να διεξάγεται από στρατιωτικούς εκπαιδευτές, υπό τον άµεσο έλεγχο της Ναυτικής Ακαδηµίας. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 5-ετής (330 πιστωτικές µονάδες) και όλοι οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι δύο πτυχιακών τίτλων: του αξιωµατικού του Ισπανικού Ναυτικού και ενός πτυχίου επιπέδου Bachelor (Industrial Engineering). η. Στην Ιταλία η εκπαίδευση της Ναυτικής Ακαδηµίας στο Λιβόρνο παρέχεται µέσα στις εγκαταστάσεις της Σχολής, από τους καθηγητές του πανεπιστηµίου της Πίζα, έτσι ώστε να διεξάγεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και να είναι σύµφωνη µε τη διακήρυξη της Bologna. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 5-ετής και όλοι οι απόφοιτοι είναι υποχρεωτικά κάτοχοι ενός πτυχίου Master (υπάρχουν 6 διαφορετικοί τίτλοι αναλόγως εξειδίκευσης). Το Bachelor παρέχεται στα 3 χρόνια. Ορισµένες ειδικότητες, όπως οι γιατροί, διεξάγουν το πέµπτο έτος της εκπαίδευσης στο πανεπιστήµιο της Πίζα. Η Ιταλική Ναυτική Ακαδηµία έχει αναπτύξει προγράµµατα ανταλλαγής σπουδαστών και καθηγητών τόσο µε τη Γαλλική (École Navale) όσο και µε την Αµερικανική Ναυτική Ακαδηµία (Annapolis). Οι ανταλλαγές καθηγητών γίνονται µε βάση είτε διµερείς συµφωνίες είτε στα πλαίσια του ακαδηµαϊκού Erasmus (χρηµατοδότηση της ΕΕ). Οι ανταλλαγές σπουδαστών αρχίζουν από το τέλος του δεύτερου έτους. Το ακαδηµαϊκό

4 εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Σχολής επιτρέπεται να παρακολουθούν ακόµη και πολίτες. θ. Στη Νορβηγία η νοµοθεσία είναι κοινή για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή περιλαµβάνει τα ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, χωρίς διαχωρισµό. Το πτυχίο που παρέχει η Νορβηγική Ναυτική Ακαδηµία (Bergen) µετά από 4 έτη εκπαίδευσης είναι Bachelor of Leadership & Military Science (δεν υφίσταται η δυνατότητα παροχής Master ή PhD). Πέραν της ακαδηµαϊκής (240 ECTS), παρέχονται πιστωτικές µονάδες ECTS και σε µέρος της Ναυτικής Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τη διακήρυξη της Bologna. ι. Στην Πολωνία η νοµοθεσία είναι κοινή για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή περιλαµβάνει τα ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, χωρίς διαχωρισµό. Η Πολωνική Ναυτική Ακαδηµία στη Gdynia αποτελεί τη µοναδική Στρατιωτική Ακαδηµία της χώρας, η οποία µετά από 5-ετή εκπαίδευση παρέχει υποχρεωτικά σε όλους τους αποφοίτους Master of Science. Η παρεχόµενη εκπαίδευση είναι σύµφωνη µε τη διακήρυξη της Bologna. ια. Στην Πορτογαλία η Ναυτική Ακαδηµία εφαρµόζει τη διακήρυξη της Bologna και παρέχει αυτοδύναµα πτυχία µετά από συνεχόµενη εκπαίδευσης 5-ετούς διάρκειας (3 έτη Bachelor + 2 έτη Master). Η κατοχή πτυχίου Master είναι πλέον υποχρεωτική για όλους τους µελλοντικούς αξιωµατικούς του Πορτογαλικού Ναυτικού. ιβ. Στη Σουηδία η παρεχόµενη εκπαίδευση από τη Ναυτική Ακαδηµία διαρκεί 3.5 έτη και οδηγεί στην παροχή πτυχίου Bachelor. Πέραν της ακαδηµαϊκής, παρέχονται πιστωτικές µονάδες ECTS και σε µέρος της Ναυτικής Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τη διακήρυξη της Bologna. Η Ναυτική Ακαδηµία συνεργάζεται µε το λεγόµενο Εθνικό Κολλέγιο Άµυνας SNDC (Swedish National Defense College), το οποίο ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας. ιγ. Στη Φινλανδία η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία µεταξύ της Ναυτικής Ακαδηµίας και του NDU (National Defense University). Εφαρµόζεται η διακήρυξη της Bologna και σύστηµα πιστωτικών µονάδων ECTS. Ειδικότερα, µετά από 3 χρόνια εκπαίδευσης παρέχεται ένα Bachelor in Military Science (180 πιστωτικές µονάδες). Ακολουθεί τετραετής υπηρεσία (working life) και στη συνέχεια παρέχεται σε όλους η δυνατότητα παρακολούθησης ενός κύκλου σπουδών επιπέδου Master, διάρκειας 2 ετών (120 πιστωτικές µονάδες). Ο συγκεκριµένος κύκλος σπουδών Master δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά όποιος δεν τον παρακολουθήσει δεν µπορεί να παραµείνει στο Ναυτικό µετά από κάποια έτη θαλάσσιας υπηρεσίας. Ο παρεχόµενος τίτλος σπουδών των Αξιωµατικών του Ναυτικού επιλέγεται µεταξύ των Art of war και Military technology. ιδ. Στη Μ. Βρετανία η παρεχόµενη εκπαίδευση από τη Ναυτική Ακαδηµία διαρκεί 28 εβδοµάδες και αφορά κυρίως σε επαγγελµατικής φύσης αντικείµενα, µε έµφαση στην ηγεσία, ναυτική τέχνη, βασική ναυτιλία, κτλ. Οι εισερχόµενοι στη Ναυτική Ακαδηµία αρκεί να είναι πτυχιούχοι οποιουδήποτε Bachelor πανεπιστηµίων ή ορισµένων άλλων σχολών, οι οποίοι όµως

5 επιλέγονται από κάποιο κέντρο επιλογής που δεν ελέγχει η Ναυτική Ακαδηµία. Αποτελεί το περισσότερο cost effective σύστηµα σε ολόκληρη την ΕΕ, καθόσον δεν ασχολείται καθόλου µε την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση των σπουδαστών ούτε απαιτεί την εφαρµογή της διακήρυξης της Bologna.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Φεβρουάριος 2007 Περίληψη Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις All about Life and Study in Germany Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα Γιατί σπουδές στη Γερμανία; 04 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Πληροφορίες έκδοσης: Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών c/o Goethe-Institut Athen Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMΒΡΙΟΣ, 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Σύντοµη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος 1.2 Εξελίξεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα