Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου:"

Transcript

1 3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ο μετατροπέας στροφών, ή όπως έχει καθιερωθεί συμπλέκτης, μεταδίδει ροπή μεταξύ του σφονδύλου του κινητήρα και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων, επιτρέποντας την περιστροφή τους με διαφορετικό αριθμό στροφών. Η ροπή μπορεί να μεταδίδεται από τον κινητήρα στο κιβώτιο ταχυτήτων ή αντίθετα, από το κιβώτιο ταχυτήτων στον κινητήρα, όπως πχ. κατά την πορεία χωρίς πίεση του πεντάλ καυσίμου (όταν το όχημα κινείται λόγω αδράνειας ή σε κατηφόρα), καθιστώντας δυνατή την εκμετάλλευση της πεδητικής ροπής του κινητήρα για την επιβράδυνση του οχήματος. Επειδή ο συμπλέκτης δεν περιλαμβάνει κάποιο σταθερό στοιχείο που να μπορεί να παραλαμβάνει ροπή, η εισερχόμενη στο συμπλέκτη ροπή M 1 είναι ίση προς την εξερχόμενη M : M 1 M (3.1) Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου: n n 1 (3.) ισχύ: Ο βαθμός απόδοσης η της σύμπλεξης είναι ο λόγος της εξερχόμενης προς την εισερχόμενη P P 1 M M n n 1, (3.3) όπου P 1, P : οι ισχείς, Μ 1, Μ : οι ροπές, ω 1, ω : οι γωνιακές ταχύτητες και n 1, n : οι στροφές εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Δηλαδή ο βαθμός απόδοσης της σύμπλεξης είναι ίσος προς το λόγο στροφών εξόδου εισόδου ν. Η διαφορά μεταξύ εισερχόμενης ισχύος P 1 και εξερχόμενης ισχύος P αν υπάρχει είναι απώλεια ισχύος. Η χρήση συμπλέκτη είναι απαραίτητη σε οχήματα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων (με διακριτές σχέσεις μετάδοσης), για την κάλυψη του «διακένου στροφών», δηλ. της διαφοράς 9

2 μεταξύ μηδενικών στροφών και ελάχιστων στροφών λειτουργίας του κινητήρα. Χωρίς τη μεσολάβηση του συμπλέκτη, οι ελάχιστες στροφές με τις οποίες ο κινητήρας μπορεί να κινήσει τους τροχούς είναι οι ελάχιστες στροφές λειτουργίας του διά της μέγιστης συνολικής σχέσης μετάδοσης του μηχανικού συστήματος μετάδοσης κίνησης. Ωστόσο κατά την εκκίνηση του οχήματος, οι τροχοί πρέπει να επιταχυνθούν από αρχικά μηδενικές στροφές μέχρι τις στροφές που αντιστοιχούν στις ελάχιστες στροφές λειτουργίας του κινητήρα. Αυτό γίνεται δυνατό μέσω της διαφοράς στροφών μεταξύ κινητήρα και άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων (ολίσθηση) που επιτρέπει ο συμπλέκτης. Έτσι ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί εντός του πεδίου στροφών λειτουργίας του, και μάλιστα στις στροφές που αποδίδουν την αναγκαία για την εκκίνηση του οχήματος ροπή, ενώ μέσω του (ολισθαίνοντος) συμπλέκτη να μεταδίδονται στο κιβώτιο ταχυτήτων επαρκώς χαμηλές στροφές για την περιστροφή των τροχών κατά την εκκίνηση. Χρησιμοποιούνται κυρίως μηχανικοί ή υδραυλικοί συμπλέκτες. 3.1 Μηχανικός συμπλέκτης Η αρχή λειτουργίας ενός μηχανικού συμπλέκτη παριστάνεται στο Σχ Επιφάνειες επί του σφονδύλου του κινητήρα και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων πιέζονται μεταξύ τους από μία δύναμη F, ώστε να είναι δυνατή η μετάδοση ροπής μεταξύ τους δια τριβής. Το μέγεθος της δύναμης F καθορίζει τη μέγιστη ροπή που μπορεί να μεταδίδεται. Αν η μεταδιδόμενη ροπή είναι μικρότερη αυτού του ορίου, η μετάδοσή της γίνεται χωρίς ολίσθηση μεταξύ των επιφανειών τριβής (n = n 1 ), ενώ αν η μεταδιδόμενη ροπή είναι ίση προς το όριο, η μετάδοσή της γίνεται με ολίσθηση (n < n 1 ). Όταν παύει η επενέργεια της δύναμης F, διακόπτεται η μετάδοση ροπής. Σχ Αρχή λειτουργίας μηχανικού συμπλέκτη: s: επιφάνειες τριβής, F: δύναμη πίεσης, r m : μέση ακτίνα επενέργειας της δύναμης πίεσης. 10

3 Έτσι, οι λειτουργίες που επιτελεί ένας μηχανικός συμπλέκτης είναι: - Γεφύρωση του «διακένου στροφών» ( 3). - Διακοπή της μετάδοσης ροπής από τον κινητήρα προς το κιβώτιο ταχυτήτων για αλλαγή ταχύτητας (πράγμα που καθιστά αναγκαία τη χρήση μηχανικών συμπλεκτών σε οχήματα με κιβώτια ταχυτήτων στα οποία για αλλαγή ταχύτητας απαιτείται διακοπή της μετάδοσης ροπής, αφού οι υδραυλικοί συμπλέκτες δεν προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα). - Διακοπή της μετάδοσης ροπής από τον κινητήρα προς το κιβώτιο ταχυτήτων κατά τη στάση του οχήματος με τον κινητήρα σε λειτουργία (αν το κιβώτιο ταχυτήτων δεν είναι αποσυμπλεγμένο). - Διακοπή της μετάδοσης ροπής από το κιβώτιο ταχυτήτων προς τον κινητήρα κατά την πέδηση, αν μία μεγάλη ροπή πέδησης τείνει να μειώσει τις στροφές του κινητήρα κάτω από τις ελάχιστες στροφές λειτουργίας του, σταματώντας τη λειτουργία του. - Περιορισμός μέσω ολίσθησης της μεταδιδόμενης από το κιβώτιο ταχυτήτων προς τον κινητήρα ροπής λόγω απότομων εμποδίων επί της οδού, για προστασία του κινητήρα από υπερφόρτωση. Κατά τη διάρκεια της ολίσθησης των επιφανειών τριβής η μεταδιδόμενη ροπή M 1 = M είναι ίση προς τη ροπή εμπλοκής Μ e του συμπλέκτη: M z F, (3.1.1) e r m όπου μ : ο κινητικός συντελεστής τριβής μεταξύ των τριβόμενων επιφανειών, z : ο αριθμός των τριβόμενων επαφών ( για συμπλέκτη ενός δίσκου), F : η δύναμη πίεσης, r m : η μέση ακτίνα επενέργειας των τάσεων τριβής (Σχ.3.1.1), r m 3 r 3 a a r r 3 i i r r a r i, r a, r i η εξωτερική και εσωτερική ακτίνα των επιφανειών τριβής. Όπως φαίνεται από την εξ.3.1.1, αν αγνοηθεί η περιορισμένη μεταβολή του συντελεστή τριβής με την ταχύτητα ολίσθησης των τριβόμενων επιφανειών και τη θερμοκρασία, η ροπή εμπλοκής Μ e ενός συμπλέκτη είναι σταθερό χαρακτηριστικό μέγεθος του συμπλέκτη, που εξαρτάται μόνον από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του. 11

4 Η ροπή εμπλοκής Μ e είναι η μέγιστη ροπή που μπορεί να μεταδώσει ο συμπλέκτης και επιλέγεται πάντα μεγαλύτερη της μέγιστης ροπής του κινητήρα. Έτσι, κατά την ομαλή πορεία του οχήματος η μεταδιδόμενη ροπή Μ 1 = Μ είναι μικρότερη της Μ e, η μετάδοση της ροπής γίνεται χωρίς ολίσθηση (n = n 1 ), και ο βαθμός απόδοσης της σύμπλεξης είναι 1. Αν, όπως πχ. κατά τη διάρκεια της εμπλοκής ή λόγω ενός εμποδίου επί του δρόμου, η μεταδιδόμενη ροπή φθάσει την οριακή της τιμή Μ e, ο συμπλέκτης ολισθαίνει. (Στη δεύτερη περίπτωση, επειδή ο στατικός συντελεστής τριβής είναι λίγο μεγαλύτερος του κινητικού, η ολίσθηση αρχίζει για τη λίγο μεγαλύτερη τιμή της Μ e σύμφωνα με την εξ που αντιστοιχεί στο στατικό συντελεστή τριβής). Η μεταδιδόμενη ροπή Μ 1 = Μ (ίση προς τη ροπή εμπλοκής Μ e όταν n n 1 ), οι ισχείς εισόδου και εξόδου P 1 και P (σχετικές τιμές) και ο βαθμός απόδοσης η της σύμπλεξης συναρτήσει του λόγου στροφών εξόδου εισόδου ν = n /n 1 παριστάνονται στο Σχ.3.1., για την απλουστευμένη περίπτωση σταθερού συντελεστή τριβής μεταξύ των τριβόμενων επιφανειών, όπως και για πραγματικές συνθήκες, όπου ο συντελεστής τριβής αυξάνεται με τη μείωση της ολίσθησης. Σχ.3.1. Μεταδιδόμενη ροπή Μ 1 = Μ, εισερχόμενη και εξερχόμενη ισχύς P 1 και P (σχετικές τιμές) και βαθμός απόδοσης της σύμπλεξης η μηχανικού συμπλέκτη συναρτήσει του λόγου στροφών εξόδου εισόδου ν = n /n 1. Για ν = 1 είναι Μ 1 = Μ < M e. Η διαφορά P 1 P είναι απώλεια ισχύος υπό μορφή θερμότητας. Κατά την εκκίνηση του οχήματος ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία χωρίς φορτίο, με αποσυμπλεγμένο το κιβώτιο ταχυτήτων και το συμπλέκτη σε σύμπλεξη. Μόλις ο κινητήρας 1

5 φθάσει τις ελάχιστες στροφές λειτουργίας του, αποσυμπλέκεται ο συμπλέκτης, δηλ. αναιρείται η δύναμη F (και η επαφή των δύο επιφανειών), και εμπλέκεται ταχύτητα (συνήθως η 1 η ) στο κιβώτιο ταχυτήτων. Αμέσως μετά επανασυμπλέκεται ο συμπλέκτης, δηλ. αποκαθίσταται η δύναμη F. Κατά την έναρξη της επαφής των επιφανειών τριβής η επιφάνεια του σφονδύλου περιστρέφεται με την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, ενώ αυτή του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων είναι ακίνητη. Λόγω της ολίσθησης υπό την επενέργεια της δύναμης F, μεταξύ των δύο επιφανειών αναπτύσσεται ροπή ίση προς τη ροπή εμπλοκής Μ e. Έτσι, στο ένα άκρο της κινητήριας ατράκτου ασκείται η ροπή του κινητήρα M Μ και στο άλλο η (μεγαλύτερη) αντίθετης φοράς ροπή εμπλοκής Μ e, με αποτέλεσμα την επιβράδυνσή της. Αντίστοιχα, στο ένα άκρο της κινουμένης ατράκτου ασκείται η ροπή εμπλοκής Μ e και στο άλλο η (μικρότερη) αντίθετης φοράς ροπή αντίστασης εκκίνησης του οχήματος Μ Α, με αποτέλεσμα την επιτάχυνσή της (Σχ.3.1.3). Η επιβράδυνση της κινητήριας ατράκτου και η επιτάχυνση της κινούμενης συνεχίζονται μέχρι οι γωνιακές ταχύτητες των δύο ατράκτων να εξισωθούν. Σχ Επιβράδυνση της κινητήριας ατράκτου υπό την επίδραση της ροπής Μ e M M και επιτάχυνση της κινούμενης ατράκτου υπό την επίδραση της ροπής Μ e Μ A. Στο Σχ φαίνεται η χρονική εξέλιξη των γωνιακών ταχυτήτων του κινητήρα και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων κατά την εκκίνηση οχήματος, όπως υπολογίστηκε με την απλουστευτική παραδοχή σταθερής ροπής του κινητήρα, ίσης προς τη μέγιστη ροπή του Μ Μ, και σταθερού συντελεστή τριβής δίσκου πλακών, για συμπλέκτες με τρεις διαφορετικές ροπές εμπλοκής Μ e (ίσες προς 1,0, 1,5 και,0 φορές τη μέγιστη ροπή του κινητήρα Μ Μ ) και για τρεις διαφορετικές αρχικές γωνιακές ταχύτητες ω 0 του κινητήρα. Η διάρκεια της εμπλοκής και η κοινή γωνιακή ταχύτητα κινητήρα και άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων στο πέρας της εμπλοκής είναι τόσο μεγαλύτερες, όσο μεγαλύτερη είναι η αρχική ταχύτητα του κινητήρα και όσο μικρότερη η ροπή εμπλοκής. Στην οριακή περίπτωση που η ροπή εμπλοκής Μ e είναι ίση προς τη 13

6 μέγιστη ροπή του κινητήρα Μ Μ, ο κινητήρας δεν επιβραδύνεται, με συνέπεια πολύ μεγάλο χρόνο εμπλοκής (Σχ.3.1.4). Αυξημένη ροπή αδρανείας των μαζών που περιστρέφονται με την κινητήρια άτρακτο και μειωμένη ροπή αδρανείας αυτών που περιστρέφονται με την κινούμενη συντελεί σε μείωση του χρόνου εμπλοκής. Σχ Χρονική εξέλιξη των γωνιακών ταχυτήτων του κινητήρα ω 1 και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων ω κατά την εκκίνηση οχήματος με συμπλέκτες με διαφορετικές ροπές εμπλοκής Μ e και με διαφορετικές αρχικές γωνιακές ταχύτητες ω 0 του κινητήρα. Στην πράξη ο οδηγός απελευθερώνει προοδευτικά το πεντάλ του συμπλέκτη, ώστε η δύναμη πίεσης F και συνεπώς η ροπή εμπλοκής Μ e (εξ.3.1.1) να εφαρμόζονται προοδευτικά, με αποτέλεσμα μικρότερη επιβράδυνση του κινητήρα και μικρότερη επιτάχυνση των τροχών, δηλ. ομαλότερη εκκίνηση. Συγχρόνως πιέζει ελαφρά το πεντάλ καυσίμου, αυξάνοντας τη ροπή και τις στροφές του κινητήρα, ώστε οι στροφές του κινητήρα στο πέρας της εμπλοκής να μην τείνουν προς τιμή μικρότερη των ελάχιστων στροφών λειτουργίας του. Παρόμοια με την εμπλοκή κατά την εκκίνηση είναι και η διαδικασία εμπλοκής του συμπλέκτη μετά από αλλαγή ταχύτητας. Επειδή ωστόσο κατά τη διάρκεια της διακοπής της μετάδοσης ροπής οι στροφές του κινητήρα τείνουν προς τις ελάχιστες στροφές λειτουργίας του (λειτουργία χωρίς φορτίο), κατά την έναρξη της εμπλοκής η άτρακτος του κιβωτίου ταχυτήτων που περιστρέφεται με στροφές ανάλογες της ταχύτητας πρόωσης του οχήματος περιστρέφεται ταχύτερα από την άτρακτο του κινητήρα, με αποτέλεσμα την αντίστροφη ροή ισχύος. Και πάλι μέσω προοδευτικής εφαρμογής της ροπής εμπλοκής και σύγχρονης αύξησης της ροπής του 14

7 κινητήρα (με πίεση του πεντάλ καυσίμου) επιτυγχάνεται η ομαλή εξίσωση των γωνιακών ταχυτήτων των ατράκτων κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων και η αποκατάσταση της ροής ισχύος από τον κινητήρα προς το κιβώτιο ταχυτήτων. Συνήθως επιλέγεται ροπή εμπλοκής περίπου ίση προς 1,5 φορά τη μέγιστη ροπή του κινητήρα, που εξασφαλίζει έναν ικανοποιητικό συνδυασμό μικρού χρόνου αλλαγής ταχύτητας (της τάξης του 1 s) και άνεσης των επιβατών Συμπλέκτης με ελικοειδή ελατήρια Σε έναν συμπλέκτη με ελικοειδή ελατήρια (Σχ.3.1.5) η δύναμη πίεσης των επιφανειών τριβής ασκείται μέσω μίας δακτυλιοειδούς πλάκας (πλάκα πίεσης) από ελικοειδή ελατήρια τοποθετημένα περιφερειακά στο κέλυφος του συμπλέκτη, που είναι στερεωμένο στο σφόνδυλο του κινητήρα. Η πλάκα πίεσης ακολουθεί την περιστροφή του κελύφους και του σφονδύλου χάρη στις προεξοχές της οδήγησης που εισχωρούν σε αντίστοιχα ανοίγματα του κελύφους ή, συχνότερα, χάρη σε μικρούς χαλύβδινους συνδετήρες που την συνδέουν περιφερειακά με το σφόνδυλο. Ο πρωτεύων άξονας του κιβωτίου ταχυτήτων εδράζεται μέσω ενός εδράνου κύλισης στο σφόνδυλο. Επί του πρωτεύοντα άξονα εδράζεται σε ένα πολύσφηνο ο δίσκος του συμπλέκτη, που ακολουθεί έτσι την περιστροφή του, αλλά μπορεί να μετατοπίζεται αξονικά. Έτσι το κέλυφος, τα ελατήρια και η πλάκα πίεσης περιστρέφονται με το σφόνδυλο, ενώ ο δίσκος τριβής με τον πρωτεύοντα άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων. Και οι δύο πλευρές του εξωτερικού τμήματος του δίσκου είναι επικαλυμμένες από ειδικό υλικό μεγάλης αντοχής σε φθορά και υψηλές θερμοκρασίες. Όταν ο συμπλέκτης είναι σε σύμπλεξη, τα ελατήρια πιέζουν την πλάκα πίεσης πάνω στο δίσκο και το δίσκο πάνω στο σφόνδυλο. Η τριβή που αναπτύσσεται στις επιφάνειες επαφής του δίσκου με το σφόνδυλο και την πλάκα πίεσης καθιστά δυνατή τη μεταφορά ροπής μεταξύ σφονδύλου και πρωτεύοντα άξονα. Για αποσύμπλεξη, ο ωστικός τριβέας πιέζεται επί ενός δακτυλίου, που με τη βοήθεια μικρών ελατηρίων διατηρείται σε μόνιμη επαφή με τρεις η περισσότερους δακτύλους αποσύμπλεξης. Καθώς πιέζονται, οι δάκτυλοι αποσύμπλεξης στρέφονται γύρω από υπομόχλια που εδράζονται σε πίρους στερεωμένους στο κέλυφος, ωθώντας μέσω πολύ λεπτών λεπίδων (για περιορισμό της τριβής) την πλάκα πίεσης αντίθετα προς την πίεση των ελατηρίων. Έτσι η πλάκα πίεσης απομακρύνεται από το δίσκο (κατά 0,5 έως mm) και διακόπτεται η μετάδοση ροπής. 15

8 Σχ Συμπλέκτης με ελικοειδή ελατήρια Συμπλέκτης με ελατηριωτό διάφραγμα Σε έναν τέτοιο συμπλέκτη (Σχ.3.1.6) η δύναμη πίεσης των επιφανειών τριβής ασκείται από ένα ελατήριο μορφής κωνικού διαφράγματος με ακτινικές εγκοπές (ελατηριωτό διάφραγμα), στερεωμένο μεταξύ δύο δακτυλιοειδών υπομοχλίων που συγκρατούνται με ήλους στο κέλυφος του συμπλέκτη. Όταν ο συμπλέκτης είναι σε σύμπλεξη, το ελατήριο συμπιέζεται μεταξύ της πλάκας πίεσης (επί της διαμέτρου D 3 ) και του υπομοχλίου που εδράζεται στο κέλυφος (δεξιά στο σχήμα, επί της διαμέτρου D ), παρέχοντας τη δύναμη πίεσης των επιφανειών τριβής. Για αποσύμπλεξη, ο δακτύλιος του ωστικού τριβέα πιέζεται επί της εσωτερικής πλευράς του ελατηρίου, οπότε το ελατήριο παραμορφώνεται λόγω συμπίεσης μεταξύ του δακτυλίου του ωστικού τριβέα (επί της διαμέτρου D 1 ) και του υπομοχλίου που εδράζεται στις κεφαλές των ήλων (αριστερά στο σχήμα, επί της διαμέτρου D ), απομακρύνοντας την πλάκα πίεσης (μέσω των ελασμάτων συγκράτησης με τα οποία είναι μόνιμα συνδεδεμένο μαζί της) από το δίσκο. Σε σχέση με τα ελικοειδή ελατήρια, το ελατηριωτό διάφραγμα πλεονεκτεί ως προς την απλούστερη κατασκευή του συμπλέκτη (αποφεύγεται ο περίπλοκος μηχανισμός των δακτύλων 16

9 Σχ Συμπλέκτης με ελατηριωτό διάφραγμα. αποσύμπλεξης), ως προς το ότι απαιτεί λιγότερο χώρο για την ίδια δύναμη πίεσης και κυρίως ως προς το ότι η μορφή της χαρακτηριστικής του επιτρέπει τη διατήρηση πρακτικά σταθερής δύναμης πίεσης ανεξαρτήτως της φθοράς των επικαλύψεων. Πρόσθετο πλεονέκτημά του είναι η μικρότερη δύναμη αποσύμπλεξης. Στο Σχ παριστάνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες δύναμης παραμόρφωσης ενός ελατηριωτού διαφράγματος κατά την σύμπλεξη (όταν δηλ. συμπιέζεται μεταξύ υπομοχλίου και πλάκας πίεσης) και κατά την αποσύμπλεξη (όταν συμπιέζεται μεταξύ δακτυλίου του ωστικού τριβέα και υπομοχλίου). Όπως φαίνεται, για ένα μεγάλο εύρος θέσεων x της πλάκας πίεσης, η δύναμη πίεσης F δεν μεταβάλλεται σημαντικά. Αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η μεταβολή της δύναμης αποσύμπλεξης F A κατά τη διαδρομή του ωστικού τριβέα x A. Στο Σχ παριστάνονται ενδεικτικά η δύναμη πίεσης F και η δύναμη αποσύμπλεξης F A συναρτήσει της θέσης πλάκας πίεσης (της επιφάνειας επαφής της με την επικάλυψη) για δύο ίδιου μεγέθους συμπλέκτες, έναν με ελατηριωτό διάφραγμα και έναν με ελικοειδή ελατήρια, ρυθμισμένους ώστε να ασκούν την ίδια δύναμη πίεσης πριν αρχίσει η φθορά των επικαλύψεων. 17

10 Σχ Χαρακτηριστικές καμπύλες ελατηριωτού διαφράγματος. F: δύναμη από την πλάκα πίεσης, x: μετατόπιση της πλάκας πίεσης, F A : δύναμη αποσύμπλεξης από το δακτύλιο του ωστικού τριβέα, x A : μετατόπιση του δακτυλίου του ωστικού τριβέα, D 1 : διάμετρος άσκησης της δύναμης του δακτυλίου του ωστικού τριβέα, D : διάμετρος στήριξης επί των δακτυλιοειδών υπομοχλίων, D 3 : διάμετρος άσκησης της δύναμης από την πλάκα πίεσης. Καθώς προχωρά η φθορά των επικαλύψεων, ενώ η δύναμη πίεσης των ελικοειδών ελατηρίων μειώνεται, η δύναμη πίεσης του ελατηριωτού διαφράγματος διατηρεί αυξημένες τιμές, καταλήγοντας στο πέρας της φθοράς στην αρχική τιμή της. Η δύναμη αποσύμπλεξης F A του ελατηριωτού διαφράγματος είναι μικρότερη αυτής των ελικοειδών ελατηρίων, μάλιστα από ένα σημείο και μετά μειώνεται με την αύξηση της μετατόπισης του δακτυλίου του ωστικού τριβέα. Λόγω των πλεονεκτημάτων τους, η χρήση συμπλεκτών με ελατηριωτό διάφραγμα έχει επικρατήσει σε όλα τα επιβατικά οχήματα και σε πολλά επαγγελματικά. Συμπλέκτες με ελικοειδή ελατήρια χρησιμοποιούνται πλέον μόνον σε βαριά επαγγελματικά οχήματα, όταν δεν επαρκεί η δύναμη πίεσης ενός ελατηριωτού διαφράγματος. Συνήθως χρησιμοποιούνται ξηροί συμπλέκτες ενός ή σπανιότερα (σε βαριά οχήματα) δύο δίσκων. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λειτουργίας χρησιμοποιούνται υγροί συμπλέκτες, για την ψύξη των οποίων το κέλυφός τους είναι γεμάτο με λάδι που κυκλοφορεί με τη βοήθεια ειδικής αντλίας. Οι διαστάσεις ενός συμπλέκτη υπολογίζονται με βάση την επιλεγμένη τιμή της ροπής εμπλοκής, το συντελεστή τριβής μεταξύ των τριβόμενων επιφανειών (μ = 0, 0,35 για ξηρό συμπλέκτη, 0,05 0,1 για υγρό), την πίεση μεταξύ των τριβόμενων επιφανειών (έως 0, MPa για 18

11 Σχ Δύναμη ελατηρίων επί της πλάκας πίεσης και δύναμη αποσύμπλεξης επί του δακτυλίου του ωστικού τριβέα συναρτήσει της θέσης της επιφάνειας επαφής πλάκας πίεσης επικάλυψης για ελατηριωτό διάφραγμα και ελικοειδή ελατήρια. επιβατικά, 0,08 Mpa για βαριά οχήματα μεγάλης ισχύος, 0,05 MPa για υγρούς συμπλέκτες) και το λόγο της εξωτερικής προς την εσωτερική ακτίνα των επιφανειών τριβής r a /r i (0,6 0,7) Κατασκευή και διαμόρφωση Το κέλυφος του συμπλέκτη κατασκευάζεται από σφυρήλατο χάλυβα, ώστε να διαθέτει την αναγκαία αντοχή και ακαμψία σε συνδυασμό με σχετικά μικρό βάρος για την ευχερή αφαίρεσή του για εργασίες συντήρησης, ενώ η πλάκα πίεσης, όπως και ο σφόνδυλος, από χυτοσίδηρο, ώστε να παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και χάρη στον περιεχόμενο γραφίτη ομαλή έναρξη επαφής με την επικάλυψη του δίσκου. Η πλάκα επαφής είναι αρκετά ογκώδης, ώστε να μην παραμορφώνεται από την πίεση των ελατηρίων και να μπορεί να απορροφά και να διαχέει τη θερμότητα που παράγεται κατά την ολίσθηση του συμπλέκτη. Στο Σχ παριστάνεται ο τρόπος σύνδεσής της με το κέλυφος μέσω χαλύβδινων συνδετήρων (τιράντες), οι οποίοι επιτρέπουν και τη μικρή αξονική μετατόπισή της κατά την αποσύμπλεξη. 19

12 Σχ Σχηματική παράσταση της σύνδεσης της πλάκας πίεσης με το κέλυφος του συμπλέκτη μέσω χαλύβδινων συνδετήρων. Η σχετικά μεγάλη μάζα και συνεπώς ροπή αδρανείας της πλάκας πίεσης περιορίζει και το χρόνο εμπλοκής ( 3.1.1), ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική άνοδος της θερμοκρασίας των επικαλύψεων του δίσκου, που οδηγεί σε μείωση του συντελεστή τριβής και επιτάχυνση της φθοράς τους. Για τον ίδιο λόγο επιδιώκεται η μάζα του δίσκου να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Μία τυπική κατασκευαστική διαμόρφωση δίσκου συμπλέκτη φαίνεται στο Σχ Εσωτερικά της πλήμνης είναι διαμορφωμένο ένα πολύσφηνο, ώστε να μπορεί να ολισθαίνει επί του αντίστοιχου πολύσφηνου του πρωτεύοντα άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων, και εξωτερικά της ένα πλάτυσμα με 6 ή περισσότερες ορθογωνικές οπές για την τοποθέτηση των αντιδονητικών ελατηρίων. Εκατέρωθεν του πλατύσματος είναι τοποθετημένοι δύο δακτύλιοι απόστασης, στις εξωτερικές πλευρές των οποίων εφάπτονται δύο πλάκες, με ορθογωνικές οπές αντίστοιχες του πλατύσματος (λίγο μικρότερες) για τη συγκράτηση των αντιδονητικών ελατηρίων. Η μία από αυτές (αριστερά στο σχήμα), έχει μεγαλύτερη διάμετρο, για την ήλωσή της με το χαλύβδινο έλασμα του δίσκου (που φέρει τις επικαλύψεις). Οι δύο πλάκες συνδέονται με πίρους, πιέζοντας μέτρια τους δακτυλίους απόστασης επί του πλατύσματος. Έτσι το χαλύβδινο έλασμα με τις επικαλύψεις και οι δύο πλάκες είναι σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους και συμπεριφέρονται ως ένα σώμα, μεταξύ του οποίου και της πλήμνης παρεμβάλλονται τα αντιδονητικά ελατήρια και οι δακτύλιοι απόστασης. Με τον τρόπο αυτό απότομες μεταβολές της μεταδιδόμενης ροπής, προερχόμενες είτε από τον κινητήρα (δονήσεις υψηλών συχνοτήτων) είτε από το σύστημα μετάδοση κίνησης (δονήσεις χαμηλών συχνοτήτων), μετριάζονται κατά τη μετάδοσή τους στην άλλη πλευρά χάρη στην επιβραδυντική δράση των αντιδονητικών ελατηρίων και την απόσβεση λόγω της τριβής των δακτυλίων απόστασης με το πλάτυσμα και τις πλάκες. Μάλιστα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στον 0

13 Σχ Κατασκευαστική διαμόρφωση δίσκου συμπλέκτη. ίδιο δίσκο ελατήρια με διαφορετικές ακαμψίες (τα μαλακότερα για υψηλές συχνότητες, τα σκληρότερα για χαμηλές) και κατάλληλα ελατήρια (πχ. ελατηριωτά διαφράγματα) αντί των δακτυλίων απόστασης. Εκτός από την ελαστικότητα στην περιφερειακή διεύθυνση κατά τη μετάδοση της ροπής, ο συμπλέκτης απαιτείται να διαθέτει και ελαστικότητα στην αξονική διεύθυνση κατά την επιβολή της δύναμης πίεσης των επιφανειών τριβής, ώστε να υποβοηθείται ο οδηγός στην προσπάθεια για προοδευτική εμπλοκή του συμπλέκτη, δηλ. για ομαλότερη επιβολή της ροπής εμπλοκής. Αυτό επιτυγχάνεται με την ελαστική στήριξη των επικαλύψεων μέσω της κύρτωσης του χαλύβδινου ελάσματος στερέωσης των επικαλύψεων ( Σχ ). Έτσι η δύναμη πίεσης επί των επικαλύψεων και συνεπώς η μεταδιδόμενη ροπή αυξάνεται προοδευτικά από την έναρξη της επαφής τους με τις επιφάνειες της πλάκας πίεσης και του σφονδύλου μέχρι την τελική ισοπέδωση του χαλύβδινου ελάσματος. Η ελαστική στήριξη των επικαλύψεων εξασφαλίζει και την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στην επιφάνειά τους, ώστε να αποφεύγονται τοπικές ανυψώσεις της θερμοκρασίας που επιταχύνουν τη φθορά τους. 1

14 Σχ Κύρτωση του χαλύβδινου ελάσματος του δίσκου στην περιοχή στερέωσης των επικαλύψεων για την επίτευξη ελαστικότητας κατά την επιβολή της δύναμης πίεσης: α) μονό χαλύβδινο έλασμα, β) διπλό χαλύβδινο έλασμα. Ως υλικό επικαλύψεων χρησιμοποιούνται κυρίως επιστρώματα από μεταλλικές ίνες, μερικές φορές με πυρήνα από ορείχαλκο, ενιαία ή αποτελούμενα από πολλαπλές στρώσεις, εμποτισμένα με συνδετικό υλικό, συνήθως συνθετικές ρητίνες ή, σπανιότερα, μίγματα καουτσούκ. Από το συνδετικό υλικό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ο συντελεστής τριβής, η αντοχή σε φθορά και η ευαισθησία των επικαλύψεων σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε υψηλότερων απαιτήσεων επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται συχνά προϊόντα κονιομεταλλουργίας, συνήθως με βάση τον ορείχαλκο, που αντέχουν σε υψηλότερη επιφανειακή πίεση και έχουν σταθερότερη συμπεριφορά σε τριβή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω πολύ υψηλότερης θερμικής αγωγιμότητας, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη χαμηλότερων θερμοκρασιών κατά τη λειτουργία τους. Πολλές φορές οι τριβόμενες επιφάνειες των επικαλύψεων έχουν αυλακώσεις για τη διευκόλυνση της ψύξης τους και την απαγωγή της σκόνης. Επιφάνειες τριβής χωρίς επίστρωση χρησιμοποιούνται μόνον σε υγρούς συμπλέκτες, όπου λόγω της παρουσίας λαδιού η καταπόνησή τους είναι ηπιότερη, τόσο κατά την έναρξη της επαφής, όσο και κατά την ολίσθηση. Η στερέωση των επικαλύψεων στο μεταλλικό έλασμα γίνεται συνήθως με ήλους από ορείχαλκο, ώστε η επαφή τους με τις μεταλλικές επιφάνειες του σφονδύλου ή της πλάκας πίεσης

15 σε περίπτωση μείωσης του πάχους των επικαλύψεων λόγω φθοράς να μην προξενεί την καταστροφή τους. Κόλληση των επικαλύψεων εφαρμόζεται σπανιότερα, παρά τη βελτίωση της αντοχής των κολλήσεων και το χαμηλότερο κόστος, λόγω της αδυναμίας αντικατάστασης των φθαρμένων επιστρώσεων. Στο Σχ απεικονίζεται σε τομή ένας συμπλέκτης με ελατηριωτό διάφραγμα. Σχ Τομή συμπλέκτη με ελατηριωτό διάφραγμα. 3

16 3.1.4 Χειρισμός Ο χειρισμός του συμπλέκτη γίνεται μέσω ενός ποδόπληκτρου. Η μετατόπιση και η δύναμη επί του ποδόπληκτρου μεταδίδονται μέσω ενός μηχανικού ή υδραυλικού μηχανισμού στον ωστικό τριβέα, που πιέζεται επί του δακτυλίου του, ασκώντας τη δύναμη αποσύμπλεξης. Σε πολλούς συμπλέκτες με ελατηριωτό διάφραγμα ο δακτύλιος παραλείπεται και ο ωστικός τριβέας πιέζει απ ευθείας την εσωτερική περιφέρεια του διαφράγματος. Προκειμένου η δύναμη επί του ποδόπληκτρου να μην υπερβαίνει τα 50 N, η σχέση μετάδοσης του μηχανισμού (ενίσχυσης της δύναμης επί του ποδόπληκτρου) πρέπει να είναι Σε βαριά οχήματα ο μηχανισμός μετάδοσης μπορεί να διαθέτει και πνευματικό ή υδραυλικό σύστημα πρόσθετης (εξωτερικής) ενίσχυσης της δύναμης αποσύμπλεξης. Στο Σχ παριστάνονται σχηματικά ένα μηχανικό και ένα υδραυλικό σύστημα χειρισμού συμπλέκτη. Σχ Σχηματική παράσταση μηχανικού και υδραυλικού συστήματος χειρισμού συμπλέκτη. Σε ένα μηχανικό σύστημα η δύναμη επί του ποδόπληκτρου μεταδίδεται μέσω ενός καλωδίου ως δύναμη έλξης στο μοχλό αποσύμπλεξης. Η σχέση μετάδοσης του συστήματος είναι ίση προς το γινόμενο των σχέσεων μετάδοσης του μοχλού του ποδόπληκτρου και του μοχλού αποσύμπλεξης. Το περίβλημα του καλωδίου χρησιμεύει για την οδήγηση και προστασία του και είναι εσωτερικά επενδυμένο με πλαστικό (PTFE) για να μην προβάλλει μεγάλη αντίσταση στην έλξη του καλωδίου, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της αποσύμπλεξης. Σε ένα υδραυλικό σύστημα η δύναμη επί του ποδόπληκτρου μεταδίδεται στο έμβολο του εντολοδόχου κυλίνδρου, και μέσω του υδραυλικού υγρού και του εμβόλου του εντολοδότη 4

17 κυλίνδρου ως δύναμη ώθησης στο μοχλό αποσύμπλεξης. Η σχέση μετάδοσης του συστήματος είναι ίση προς το γινόμενο των σχέσεων μετάδοσης του μοχλού του ποδόπληκτρου, του υδραυλικού συστήματος (δηλ. του λόγου των εμβαδών διατομής των δύο εμβόλων) και του μοχλού αποσύμπλεξης. Και στα δύο συστήματα ένα ελατήριο επαναφοράς επαναφέρει το μοχλό αποσύμπλεξης στην αρχική του θέση όταν απελευθερωθεί το ποδόπληκτρο. Σε αντίθεση με παλαιότερα συστήματα χειρισμού στα οποία η σύνδεση ποδόπληκτρου μοχλού αποσύμπλεξης γινόταν μέσω ενός συστήματος μοχλών, η σύνδεση μέσω ενός εύκαμπτου μέσου (καλωδίου ή σωλήνωσης) απομονώνει το ποδόπληκτρο, που εδράζεται στο αμάξωμα του οχήματος, από τις δονήσεις του ελαστικά εδρασμένου συγκροτήματος κινητήρα κιβωτίου ταχυτήτων. Επειδή η μείωση του πάχους των επικαλύψεων λόγω φθοράς προκαλεί τη μετατόπιση των εσωτερικών άκρων των μοχλών αποσύμπλεξης ή της εσωτερικής περιμέτρου του ελατηριωτού διαφράγματος προς τον ωστικό τριβέα, πρέπει, όταν οι επικαλύψεις είναι καινούργιες, μεταξύ του ωστικού τριβέα και του δακτυλίου του να υπάρχει ένα διάκενο 3 mm, ώστε, όταν οι επικαλύψεις φθαρούν, να αποφεύγεται η πίεση του δακτυλίου επί του ωστικού τριβέα και η συνεπαγόμενη ελάττωση της δύναμης πίεσης των τριβόμενων επιφανειών. Ωστόσο πρόσφατα εφαρμόζονται και συστήματα συνεχούς επαφής ωστικού τριβέα δακτυλίου. Η υποχώρηση του ωστικού τριβέα λόγω της πίεσης από το δακτύλιο στα μεν μηχανικά τέτοια συστήματα μεταδίδεται μέσω του εφελκυόμενου καλωδίου στο μοχλό του ποδόπληκτρου και προκαλεί αύξηση του ύψους του ποδόπληκτρου από το πάτωμα, στα δε υδραυλικά, που στην περίπτωση αυτή δεν έχουν ελατήριο επαναφοράς, αντισταθμίζεται από υποχώρηση ενός ασθενούς ελατηρίου στην πίσω πλευρά του εμβόλου του εντολοδόχου κυλίνδρου χωρίς ουσιαστική αύξηση της αντίστασης του εμβόλου. Για την επαφή του ωστικού τριβέα με το δακτύλιό του μπορεί να χρησιμοποιείται είτε ένας ένσφαιρος τριβέας είτε μία στεφάνη από γραφίτη. Στο συμπλέκτη του Σχ ο ωστικός τριβέας ολισθαίνει επί ενός χιτωνίου στερεωμένου στο κέλυφος του κιβωτίου ταχυτήτων, ώστε να μετατοπίζεται συγκεντρικά ως προς τον άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων από το μοχλό αποσύμπλεξης μέσω ειδικής άρθρωσης. Ο ωστικός τριβέας είναι σε συνεχή απ ευθείας επαφή (χωρίς μεσολάβηση δακτυλίου) με την εσωτερική περίμετρο του ελατηριωτού διαφράγματος μέσω ενός ένσφαιρου τριβέα, του οποίου ο εσωτερικός δακτύλιος ακολουθεί την περιστροφή του διαφράγματος, ενώ ο εξωτερικός δακτύλιος εδράζεται στο σώμα του τριβέα. 5

18 Σχ Ωστικός τριβέας με ένσφαιρο τριβέα. Αντίθετα με τον ένσφαιρο τριβέα, κατά την πίεσή της επί του δακτυλίου η στεφάνη από γραφίτη τρίβεται πάνω του, χωρίς να ακολουθεί την περιστροφή του. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η συγκεντρική ως προς τον άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων μετατόπισή της κατά την ώθηση του δακτυλίου, και το χιτώνιο οδήγησης μπορεί να παραλείπεται. Στο παράδειγμα του Σχ η στεφάνη είναι στερεωμένη σε έναν χυτοσιδηρό φορέα συνδεδεμένο με άρθρωση με το μοχλό αποσύμπλεξης, με συνέπεια κατά την ώθηση του δακτυλίου να εκτελεί κίνηση επί τόξου. Παρά Σχ Ωστικός τριβέας με στεφάνη από γραφίτη. 6

19 τη σχετικά απλούστερη κατασκευή και την αντιστάθμιση που προσφέρει η φθορά της στεφάνης στη μείωση του διακένου μεταξύ ωστικού τριβέα και δακτυλίου του λόγω φθοράς των επικαλύψεων, η περιορισμένη διάρκεια ζωής της λόγω φθοράς έχει οδηγήσει στη σχεδόν καθολική χρησιμοποίηση ένσφαιρων τριβέων. Μία σημαντική βελτίωση σε υδραυλικά συστήματα χειρισμού συνεχούς επαφής αποτελεί η αντικατάσταση του εντολοδότη κυλίνδρου από έναν κεντρικά τοποθετημένο μηχανισμό αποσύμπλεξης, χάρη στον οποίο αποφεύγεται η χρησιμοποίηση μοχλού αποσύμπλεξης (Σχ ). Ένα ασθενές ελατήριο σε συμπίεση διατηρεί τον ωστικό τριβέα σε συνεχή επαφή με το δακτύλιό του, επιτρέποντας παράλληλα την υποχώρησή του χωρίς ουσιαστική αύξηση της αντίστασής του όταν ο δακτύλιος πιέζεται επάνω του λόγω φθοράς των επικαλύψεων. Σχ Κεντρικά τοποθετημένος υδραυλικός μηχανισμός αποσύμπλεξης. Οι μηχανικοί συμπλέκτες πλεονεκτούν έναντι των υδραυλικών ως προς το βαθμό απόδοσης και το κόστος, ενώ στις περισσότερες εφαρμογές ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις για ομαλή εκκίνηση και ελαστική, χωρίς μετάδοση κραδασμών από το δρόμο πορεία. 7

20 3. Υδραυλικός συμπλέκτης Σε σχέση με τους μηχανικούς, οι υδραυλικοί συμπλέκτες προσφέρουν ομαλότερη, πιο προοδευτική και ελαστικότερη μετάδοση της κίνησης, παρουσιάζουν όμως το βασικό μειονέκτημα της αδυναμίας απεμπλοκής του κιβωτίου ταχυτήτων από τον κινητήρα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται είτε με κιβώτια αλλαγής ταχυτήτων υπό φορτίο, στα οποία δεν απαιτείται απεμπλοκή του κινητήρα για αλλαγή ταχύτητας, είτε με κιβώτια αλλαγής ταχυτήτων εκτός φορτίου σε συνδυασμό με μηχανικό συμπλέκτη, με σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς του οχήματος κατά την εκκίνηση, την αλλαγή ταχυτήτων και την πορεία. Σε έναν υδραυλικό συμπλέκτη μία αντλία στερεωμένη στο σφόνδυλο του κινητήρα κινεί ένα στρόβιλο στερεωμένο στον άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων. Η μηχανική ενέργεια του κινητήρα μετατρέπεται από τη αντλία σε κινητική ενέργεια ενός υδραυλικού υγρού, το οποίο τη μεταφέρει στο στρόβιλο, όπου μετατρέπεται πάλι σε μηχανική ενέργεια. Αντλία και στρόβιλος έχουν παρόμοια μορφή, κοίλων δακτυλίων ημικυκλικής διατομής με επίπεδα ακτινικά πτερύγια, ορισμένες φορές με εσωτερικό δακτύλιο καθοδήγησης για την αποφυγή εμφάνισης τυρβώδους ροής, και τοποθετούνται αντικριστά, με μικρό διάκενο μεταξύ τους (Σχ.3..1). Για την αποτροπή θορυβώδους λειτουργίας, τα ακτινικά πτερύγια της αντλίας και του στροβίλου πρέπει να μην έχουν την ίδια ακριβώς διάταξη. Έτσι, είτε τα πτερύγια τοποθετούνται σε λίγο άνισες μεταξύ τους αποστάσεις, είτε οι αριθμοί πτερυγίων αντλίας και στροβίλου διαφέρουν ελαφρώς. Το κέλυφος του συμπλέκτη είναι συνήθως ενσωματωμένο στην αντλία. Το υδραυλικό υγρό, συγχρόνως με την περιστροφική κίνηση λόγω της περιστροφής της αντλίας, εκτελεί και εγκάρσια Σχ.3..1 Σχηματική παράσταση υδραυλικού συμπλέκτη. 8

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχ.4.3.12 Διάταξη κιβωτίου ταχυτήτων τριών βαθμίδων, 4 ταχυτήτων. Ο οδοντωτός τροχός της όπισθεν απεικονίζεται σε γκρι τόνο.

Σχ.4.3.12 Διάταξη κιβωτίου ταχυτήτων τριών βαθμίδων, 4 ταχυτήτων. Ο οδοντωτός τροχός της όπισθεν απεικονίζεται σε γκρι τόνο. Αναλόγως του αριθμού των βαθμίδων μετάδοσης κίνησης εντός του κιβωτίου (δηλ. των ζευγών οδοντωτών τροχών δια των οποίων μεταδίδεται η ροπή) που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σχέσεων μετάδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - ΡΟΠΗΣ. 4.1 Αναγκαιότητα του μετατροπέα στροφών ροπής

4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - ΡΟΠΗΣ. 4.1 Αναγκαιότητα του μετατροπέα στροφών ροπής 4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - ΡΟΠΗΣ 4.1 Αναγκαιότητα του μετατροπέα στροφών ροπής Κατά τη μετάδοση της ισχύος από τον κινητήρα στους τροχούς το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβάλλει τις στροφές και τη ροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Γεωργικός Ελκυστήρας Μέρη του κινητήρα Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 2 ο ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 6/04/206 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου 1. Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L= 4 m και μάζας M= 2 kg ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Σε σημείο Κ της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 7 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Μεταφοράς της Κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 7 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3.1 3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ 3.1. Θεωρίες περί τριβής Οι θεωρίες για τη φύση της τριβής έχουν μεταβάλλονται, καθώς η γνώση του ανθρώπου για τη φύση των στερεών σωμάτων συμπληρώνεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Οι υδροστρόβιλοι

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2 Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα σύστημα ελατηρίου - μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουμε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 3 : Γεωργικός ελκυστήρας Ηλεκτρικό σύστημα των κινητήρων Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 03 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Ασκήσεις

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Ασκήσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Ασκήσεις Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7)

3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7) 3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου 2007 ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7) Η θέση ενός σωματίου που κινείται στον άξονα x εξαρτάται από το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση: x (t) = ct 2 -bt 3 (1) όπου x σε μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεπτή, ομογενής ράβδος ΟΑ του σχήματος έχει μήκος, μάζα και μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα (άρθρωση) που διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3)

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3) ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3) Η εξεταστέα ύλη για τις περιγραφικές ερωτήσεις (στο πρώτο μέρος της γραπτής εξέτασης) θα είναι η παρακάτω: - Κεφ. 1: Ποια είναι τα δύο πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΚΟΠΟΣ Οι αντλίες οι συμπιεστές και η ανεμιστήρες ανήκουν σε μία οικογένεια μηχανών. Σκοπός των μηχανών αυτής της οικογένειας είναι να προσδώσουν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία μετάδοσης κίνησης (ιμάντες, αλυσίδες, οδοντωτοί τροχοί). Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μηχανές ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & ούναρη (Άνω λυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1 έως 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Δυο δακτύλιοι µε διαφορετικές ακτίνες αλλά ίδια µάζα κυλάνε χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο έδαφος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστή η β) Έστω Σ το υλικό σημείο που απέχει d από το άκρο Α. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Περιεχόμενα ενότητας Α Βασικές έννοιες Στατική υλικού σημείου Αξιωματικές αρχές Νόμοι Νεύτωνα Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικό σύστημα φρένων

Υδραυλικό σύστημα φρένων Rightfrontleftrear Leftfrontrightrear Υδραυλικό σύστημα φρένων Πρωτεύον Σύστημα Μπροστά άξονας Πίσω άξονας Δευτερεύον Σύστημα Μπροστά/πίσω διαιρούμενο σύστημα πέδησης Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7/4/06 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ)

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ) Τεχνολογία A τάξης Λυκείου Μάθημα 20 ον - Μηχανισμοί Φύλλο εργασίας Μοχλοί σελίδες Dan-78-87 Collins 167-208 1. Ο άνθρωπος όταν πρωτοεμφανίστηκε στην γη ανακάλυψε πολύ σύντομα την χρήση του μοχλού για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ. Μπελεγίνη Σοφία 6260

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ. Μπελεγίνη Σοφία 6260 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Εργασία χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 Θέμα : Τρόποι έλεγχου ταχύτητας σε υδραυλικό κινητήρα. Μπελεγίνη Σοφία 6260 Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός υδραυλικού κινητήρα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Προτεινόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ Β. Β1. Από ύψος h (σημείο Α) αφήνουμε να κυλίσει δακτύλιος μάζας m 1 =m χωρίς ολίσθηση σε οδηγό που καταλήγει σε τεταρτοκύκλιο. Στο σημείο Β και όταν η u cm είναι κατακόρυφη ο δακτύλιος εγκαταλείπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.1 Εισαγωγή Τα περισσότερα έμβολα και μήτρες που χρησιμοποιούμε για την κοπή λαμαρίνας καταλήγουν σε επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζουν ορθή γωνία με τις κάθετες πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 d x dx Η διαφορική εξίσωση κίνησης ενός ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση: λ μx. Αν η μάζα d d του ταλαντωτή είναι ίση με =.5 kg, τότε να διερευνήσετε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ 65 ΤΡΙΒΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντοχή σε τριβή ονομάζεται το μέτρο ικανότητας για αντίσταση που προβάλλουν τα υλικά όταν καταπονούνται σε τριβή. Υλικά :-Επιστρώσεις δαπέδων -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Οδηγίες: ) Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. ) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. ) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Greece) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό.

Theory Greek (Greece) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό. Q1-1 Δύο προβλήματα Μηχανικής (10 Μονάδες) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό. Μέρος A. Ο Κρυμμένος Δίσκος (3.5 Μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ» ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Μελέτη της Τριβής Εργαστήριο Τριβολογίας Απρίλιος 2012 Αθανάσιος Μουρλάς ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τριβοσύστημα Το τριβοσύστημα αποτελείται από: Τα εν επαφή σώματα A και B, Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Από τη Φυσική της Α' Λυκείου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Από τη Φυσική της Α' Λυκείου ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Από τη Φυσική της Α' Λυκείου Δεύτερος νόμος Νεύτωνα, και Αποδεικνύεται πειραματικά ότι: Η επιτάχυνση ενός σώματος (όταν αυτό θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα