Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων"

Transcript

1 Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης 98-99%. Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Τμήματα αλυσίδας: ο κύλινδρος, το χιτώνιο, ο πείρος και τα συνδετήρια ελάσματα κυλίνδρων και πείρων. Μειονεκτήματα θορυβώδης λειτουργία λόγω ταλαντώσεων και κρουστικών φορτίων κατά την τύλιξη της αλυσίδας στον τροχό, η φθορά στις συνδέσεις που αυξάνει το βήμα της αλυσίδας και επομένως φθείρεται και ο αλυσοτροχός και τέλος οι αλυσίδες χρειάζονται λίπανση. Η ταχύτητα μιας αλυσίδας δεν ενδείκνυται να ξεπερνά τα m/s.

2 Σχήμα 23: Τύλιξη αλυσίδας στον αλυσοτροχό κρουστική λειτουργία. Σχήμα 24: Μεταβολή της ταχύτητας και της επιτάχυνσης αλυσίδας κατά την τύλιξη Διακρίνουμε (α) τις αλυσίδες κυλίνδρων, (β) τις αλυσίδες χιτωνίων, (γ) τις οδοντωτές αλυσίδες και άλλα είδη. Με παράλληλη τοποθέτηση απλών αλυσίδων μπορούμε να φτιάξουμε διπλές, τριπλές μέχρι και δεκαπλές αλυσίδες. Βήμα (t) μιας αλυσίδας καλούμε την απόσταση δύο διαδοχικών πείρων. Οι αλυσίδες συνεργάζονται με αλυσοτροχούς ή τροχαλίες αλυσίδων.

3 Σχήμα 25: Φωτογραφία αλυσοτροχού Ακολούθως θα παρουσιαστεί μια διαδικασία υπολογισμού και επιλογής αλυσίδας ΒΗΜΑ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: Εδώ παρουσιάζονται οι εξής τύποι. α) Αλυσίδες κυλίνδρων (DIN 8187, 8180), β) Αλυσίδες χιτωνίων, γ) Αλυσίδες οδοντωτές (z min = 12, DIN 8190) αθόρυβη, ακριβότερη και δ) Αλυσίδες χαλύβδινων πείρων (DIN 654). Η τυποποίηση μιας αλυσίδας περιλαμβάνει τα στοιχεία (Πολλαπλότητα, Βήμα, Πλάτος και τυποποίηση) πχ. αλυσίδα : (1x25.4x17.02, DIN 8180). Στους ακόλουθους πίνακες φαίνονται τα στοιχεία των αλυσίδων.

4 Τυποποίηση αλυσίδων κατά DIN ISO ANSI 8187 Βήμα Κύλινδρος Πλάτος Πίνακας 19: Στοιχεία και διαστάσεις αλυσίδων κυλίνδρων Διάμετρος Διάμ. Πείρου, Συνδετήριο έλασμα Πάχος Ύψος H 04C C A A A A A A A A A A Α Διαστάσεις B C Συνιστώμενη ελάχιστη απόσταση κέντρων, Ονομαστική αντοχή θραύσης σε εφελκυσμό, kn Γραμμική πυκνότητα, kg/m Σχήμα: Συμβολισμοί και διαστάσεις αλυσίδων κυλίνδρων Πϊνακας 20: Αλυσίδες κατά DIN 8180 DIN 8180 Αλυσίδες ANSI No Βήμα Εσωτερικό Πείρος Xιτώνιο Ωφέλιμη Αντοχή αλυσίδας Βάρος t Πλάτος, b i d B d R Διατομή, j σε kp G 2 απλή διπλή τριπλή kg/m ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Αλυσίδες Χαλύβδινων πείρων (DIN 654) t b i b α f P επ 2 kg

5 Βήμα t ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Οδοντωτές αλυσίδες με εσωτερική οδήγηση (DIN 8190). Ονομαστικό Πλάτος b N Ωφέλιμο Πλάτος b Εξωτερικό Πλάτος e Φορτίο θραύσης kg (1) Βάρος G kg /m A - Mη Βελτιωμένη Β Βελτιωμένη ,5 28, ,3 12,7 (1/2 ) 30 29,5 34, , ,0 46, , ,5 53, , ,5 28, , ,5 34, ,4 15, ,0 47, ,2 (5/8 ) 50 48,5 53, , ,0 69, , , , ,5 48, ,8 19, ,5 54, ,8 (3/4 ) 65 64,0 69, , ,5 82, ,4 25, ,0 59, ,0 (1 ) 65 64,5 71, , ,5 83, , ,0 96, , , ,2 38, ,5 72, ,2 (1 ½ ) 75 76,5 84, , , , , ,0 50, ,0 88, ,5 (2 ) , , , ,5 Για κεκαμένα μέλη ως το σχ πρέπει να υπολογίζουμε μόνο με το 0.8 του φορτίου θραύσης. Το βήμα της αλυσίδας μπορεί κατ αρχή να επιλέγεται από το νομογράφημα που ακολουθεί. Με δεδομένα τις στροφές του μικρού αλυσοτροχού και την ισχύ που θέλουμε να μεταφέρουμε για απλή αλυσοκίνηση ( j = 1) βρίσκουμε τον τύπο της αλυσίδας. Φυσικά μικρότερο βήμα αλυσίδας θα δώσει στο τέλος των υπολογισμών μεγαλύτερο βαθμό πολλαπλότητας ενώ με μεγαλύτερο βήμα αλυσίδας πρέπει να περιμένουμε μικρότερη πολλαπλότητα.

6 Σχήμα 27: Πρώτη επιλογή αλυσίδας βάσει ονομαστικής ισχύος και στροφών μικρού αλυσοτροχού. ΒΗΜΑ 2 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΩΝ: Εστω D o = εξωτερική διάμετρος αλυσοτροχού, D i =εσωτερική διάμετρος αλυσοτροχού, D t = αρχική διάμετρος υπολογισμού. Τότε το ημίτονο της γωνίας που αντιστοιχεί σε ένα βήμα είναι t 2 t sin a = Dt 2 = D και επομένως η αρχική διάμετρος μπορεί t να υπολογιστεί από την σχέση: D t t π = και επειδή 2αz = 2π έπεται ότι: a = sin a z

7 Σχήμα 28: Γεωμετρία αλυσοτροχού Προφανώς τυποποιημένο μέγεθος είναι ο αριθμός των δοντιών και το βήμα της αλυσίδας και όχι η διάμετρος του τροχού. Ο αριθμός των δοντιών του μικρού αλυσοτροχού ανάλογα με την σχέση μετάδοσης στην οποία δίδει κίνηση λαμβάνεται από τον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 23: Αριθμός δοντιών συναρτήσει της σχέσης μετάδοσης Σχέση μετάδοσης Αλ. Κυλίνδρων Αλ. Αθόρυβες οδόντων Επιλέγοντας z 1 υπολογίζεται η γωνία a = π / z 1, το sinα και t η διάμετρος του μικρού τροχού Dt =. sin a Η ταχύτητας αλυσίδας υπολογίζεται από τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό επί την περίμετρο (δηλ. το βήμα επί τον αριθμό των δοντιών) και όπως ειπώθηκε πιο πάνω πρέπει να μην υπερβαίνει τα 20 έως 25 m/s: ztn 1 υ = m/ s όπου t σε, n σε rpm και υ σε m/s.

8 Η δύναμη στην αλυσίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική αντοχή θραύσης σε εφελκυσμό από τον πίνακα τυποποίησης. Η εισερχόμενη ροπή είναι ίση και αντίθετη με την ροπή της δύναμης της αλυσίδας επί την αντίστοιχη ακτίνα: N Dt M = = U t n 2 U 2 N = φορτίο θραύσης Dn t ΒΗΜΑ 3 : Υπολογισμός μεγάλου αλυσοτροχού Από τη σχέση μετάδοσης και τον αριθμό των δοντιών του μικρού αλυσοτροχού προκύπτει ο αριθμός των δοντιών του μεγάλου αλυσοτροχού z 2. Η σχέση μετάδοσης είναι: ω n z i = = = ω n z Ο αριθμός των δοντιών των αλυσοτροχών είναι τυποποιημένος. ΒΗΜΑ 4 : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ: Η απόσταση των αξόνων αν δεν καθορίζεται από τις προδιαγραφές του προβλήματος διαφορετικά λαμβάνεται α = ( 30 60) t ή α = (1.2 έως 3) d 02. Η ταχύτητα της αλυσίδας (για σταθερή γωνιακή ταχύτητα του αλυσοτροχού) δεν παραμένει σταθερή. Οταν i < 4, μπορούμε προσεγγιστικά να παίρνουμε : d + d 1 2 α = ( 30 50) min 2 1 1

9 ΒΗΜΑ 5 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΙΚΩΝ: Ο αριθμός των κρίκων δίνεται από σχέση ανάλογη με αυτή του μήκους των ιμάντων διαιρεμένου με το βήμα t. 2 z + z 2A 1 2 z z t 2 1 x = t 2π A Ο αριθμός κρίκων πρέπει να είναι άρτιος. To μήκος της αλυσίδας είναι L = x t. ΒΗΜΑ 6 : ΔΙΟΡΘΩΣΗ Α: H τελική απόσταση α προκύπτει από τον αριθμό των κρίκων και το βήμα ως εξής: t 2 2 z z 1 2 z + z a x x 8 z z = π ΒΗΜΑ 7 : ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: Η ισχύς Ν που θέλουμε να μεταφέρουμε με την αλυσίδα πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί ένα συντελεστή ασφάλειας C ολ που ισούται με: 19 Cs C = ολ z CCC όπου: ο C s συντελεστής λειτουργίας για αλυσίδες και οι συντελεστές C 1, C 2 και C 3, εξαρτώμενοι από τις συνθήκες περιβάλλοντος και λίπανσης, την τυποποίηση και τον αριθμό των κρίκων του μικρού αλυσοτροχού και την σχέση μετάδοσης, δίνονται από τους ακόλουθους πίνακες.

10 Πίνακας 24: Συντελεστές λειτουργίας Cs για αλυσίδες Φόρτιση σχεδόν χωρίς κρούσεις Γεννήτριες, ελαφροί ανελκυστήρες, βοηθητικές κινήσεις Εργαλειομηχανών. Φόρτιση με μέτριες κρούσεις Γερανοί, βαρείς ανελκυστήρες, κύριες κινήσεις εργαλειομηχανών. Φόρτιση ελάστρων, πρέσες ελασμάτων, ψαλίδια, εμβολοφόροι αντλίες εκσκαφείς. Μετάδοση με ηλεκτροκινητήρα Είδη Κινητήριων Μηχανών Στρόβιλος. Πολυκυλ. εμβολοφόρ. Μηχανές Μονοκύλινδρη Εμβολοφόρα μηχανή Πίνακας 25: Συντελεστές C 1, C 2 και C 3 (κατά Niemann) Συντελεστής Περιβάλλον Λίπανση Χωρίς σκόνηεξαιρετική Χωρίς σκόνηκαλή Με σκόνη Καλή C 1 = για υ<4m/s Με σκόνη Μέτρια για υ<7m/s Με σκόνη Μέτρια για υ<4m/s Ακάθαρτο Μέτρια για υ<7m/s Ακάθαρτο Μέτρια για υ<4m/s Ακάθαρτο Κακή C 2 = για αλυσίδες DIN 8187 για αλυσίδες DIN 8180 και 8188 για αλυσίδες DIN 8181 C 3 = x i 3 90 i + 1 όπου i = z 2 / z 1 η σχέση μετάδοσης και x o αριθμός των κρίκων της αλυσίδας

11 Σχήμα 30: Ισχύς N o για απλές αλυσίδες κυλίνδρων (DIN 8187) διάρκεια ζωής L U = h, και μέχρι 2% επιμήκυνσης. Για άλλες αλυσίδες πολλαπλασιάζουμε επί C 2 (βλ. πιν. 2.1, 4.). Σχήμα 31: (a) Ισχύς N o για απλές αλυσίδες κυλίνδρων (DIN 8187) και διάρκεια ζωής L U = 2000 ώρες (αυτοκίνητα), Σχήμα 31: (b) Ισχύς N o ανά πλάτους b N για οδοντωτές αλυσίδες Β με εσωτερική οδήγηση (DIN 8190) για διάρκεια ζωής L U = h.

12 Από τις στροφές του μικρού αλυσοτροχού n 1 και το βήμα της αλυσίδας t λαμβάνουμε από νομογραφήματα την ειδική ισχύ Ν ο, δηλαδή την ισχύ που κάθε κλάδος (από τους j κλάδους) είναι ικανός να μεταφέρει. Τότε ο βαθμός πολλαπλότητας της αλυσίδας δίνεται από την σχέση: NC m ολ j = N o Τέλος πρέπει να γίνει έλεγχος πίεσης στους κυλίνδρους: Δύναμη ελκυσμού αλυσίδας : S = S 1 + S c + S g 2 Όπου Sc = μυ η φυγόκεντρη δύναμη στην αλυσίδα, και S k GA k 2 6 γ 40 k = γ > 40 g = < και f ( ) = f με f ( ) Αρα η πίεση στους κυλίνδρους πρέπει να είναι: S p= pεπ f Ο χρόνος ζωής της αλυσίδας εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες λίπανσής της. ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Οδηγίες για λίπανση Λίπανση υ (m /s) έως 4 έως 7 έως 12 άνω των 12 Ι. Αρίστη Λίπανση σταγόνες /1 Λίπανση βυθίσεως. Λουτρό λαδιού. Κυκλοφοριακή Λίπανση Πίεσης. Λίπανση Ψεκασμού. ΙΙ. Επαρκής. Λίπανση λίπους Λίπανση σταγόνων 20 σταγόνες /1 Λουτρό λαδιού με δίσκ. εκτίναξης. Κυκλοφοριακή λίπανση πίεσης. ΙΙΙ. Ελλιπής Λίπανση ΙV. Λειτουργ. εν Ξηρώ Δυνατή μέχρι υ = 7. Δυνατή μέχρι υ = 4.

13 Σχήμα 32: Διάφορες αλυσοκινήσεις

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΧΛΙΕΣ Κοχλίες - / 4 - - / 4 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 Κοχλίες Οι κοχλίες διακρίνονται σε δυό κατηγορίες ως προς την αποστολή τους: τους κοχλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012 19/1/2012 TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:( Dr. Ing) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελίδες ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Aπό τo βιβλίο Heinz Grohe: Otto und Dieselmotoren. 9 Auflage, Vogel Buchverlag 1990. Kεφάλαιο 2: Mechanische Grundlagen Επιμέλεια μετάφρασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 1. Εισαγωγή Παρά τη χρήση απλών, πρωτόγονων

Διαβάστε περισσότερα

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές 5 ο κεφάλαιο βενζινομηχανές 5.1 θεωρητικός και πραγματικός κύκλος λειτουργίας 4-χρονης και 2-χρονης βενζινομηχανής 1. Τι αποτυπώνεται σ ένα σπειροειδές διάγραμμα 4-Χ ΜΕΚ ; α, β, γ 71-77 α) η διάρκεια κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κοντορεπανίδης Κωνσταντίνος Κοντορεπανίδης Παναγιώτης 1 Εργασια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κοντορεπανίδης Κωνσταντίνος Κοντορεπανίδης Παναγιώτης 1 Εργασια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ.1 Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή σελ.3 Υδραυλικός ανελκυστήρα σελ.6 Τρόποι ανάρτησης υδραυλικού ανελκυστήρα σελ.7 Άμεση ανάρτηση με κεντρικά το έμβολο (Τύπος ΗΑ 1:1) σελ.8 Πλάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΠΕΔΗ (ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ο κινητήρας ξεμοντάρεται και συνδέεται απευθείας στην πέδη Είναι πιο αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (125) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Θ. Α. Γιαλαμάς 1α, Ε. Παπαχρήστου 1, Ι. Γραβαλος 1, Δ. Κατέρης 1, Χ. Δημητριάδης 1, Κ.Α. Τσατσαρέλης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Υπεύθυνος καθηγητής: Κουριδάκης Εµµανουήλ Σπουδαστές: Αντουράκης Μάρκος Κυριακάκης Κων/νος Χρυσός Ευστράτιος Ηράκλειο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ιμάντες και εξαρτήματα Τεχνική Γνώση Συμβουλές. Power Transmission Group Automotive Aftermarket

Ιμάντες και εξαρτήματα Τεχνική Γνώση Συμβουλές. Power Transmission Group Automotive Aftermarket Ιμάντες και εξαρτήματα Τεχνική Γνώση Συμβουλές Power Transmission Group Automotive Aftermarket Περιεχόμενα Εισαγωγή Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Ιμάντες χρονισμού 4 Λειτουργία 5 Δομή/Υλικά 6 Προφίλ/Μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2.ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 3.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 4.ΘΕΡΜΑΝΣΗ 5.ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται εντός του φρέατος στο άνω μέρος στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του, είναι ισχυρότατης κατασκευής αθόρυβης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Ποια είναι τα αίτια της αλλαγής των αρχικών διαστάσεων ορισμένων εξαρτη-- μάτων του συστήματος κίνησης των βαλβίδων και τι αποτελέσματα επιφέρουν; 43 αίτια : 1. η αύξηση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εγκατάσταση και Συντήρηση Υδραυλικού Ανελκυστήρα» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κρυσταλλία Σηφακάκη

Διαβάστε περισσότερα