ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΕΤΑΣ ΑΡΤΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΕΤΑΣ ΑΡΤΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Πτυχιακή εργασία μέρος των απαιτήσεων του τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης.

3 ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στους γονείς μου Βασίλη και Ελένη και τα αδέρφια μου Γιώργο και Θανάση ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τα όσα μου προσφέρουν. Αφιερώνεται επίσης στους δασκάλους μου στο Δημοτικό Σχολείο Ράμιας, στους καθηγητές μου στο 3 ο Γυμνάσιο και Λύκειο Άρτας καθώς και στους καθηγητές του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης που με βοήθησαν να διευρύνω το γνωστικό μου επίπεδο. iii

4 ABSTRACT Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της θεωρίας του δομητικισμού (constructivism). Είναι μια θεωρία μάθησης που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε συστήματα τηλεκπαίδευσης ή γενικότερα σε συστήματα εξ αποστάσεως μάθησης, όσο και για τη συμπλήρωση της παραδοσιακής διαδικασίας μάθησης. Με βάση τη θεωρία αυτή η μάθηση αντιμετωπίζεται ως διαδικασία δόμησης πάνω στο γνωστικό περιεχόμενο που ήδη έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος διατυπώνεται η φιλοσοφία, οι τεχνικές και οι μέθοδοι εφαρμογής της συγκεκριμένης θεωρίας μάθησης. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα εργαλεία της Macromedia: Dreamweaver MX και CourseBuilder για την υλοποίηση τηλεμαθημάτων με αντικείμενο τη θεωρία μάθησης του δομητικισμού. iv

5 Κεφάλαια Α ΜΕΡΟΣ Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες της μάθησης και της διδασκαλίας. Ακολουθεί ο ορισμός της θεωρίας του δομητικισμού. Γίνεται, στη συνέχεια, μια ιστορική αναδρομή στην πορεία και την εξέλιξη του δομητικισμού κατά το πέρασμα των χρόνων. Τέλος γίνεται μια αναφορά στους κυριότερους εκφραστές του δομητικισμού και το έργο τους. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει αρκετές έννοιες γύρω από την εκπαιδευτική μέθοδο του δομητικισμού: τα χαρακτηριστικά και τις αρχές μιας δομητικιστικής τάξης, τα οφέλη αλλά και τις κριτικές της θεωρίας. Ακολουθεί η περιγραφή των αλλαγών που θα συμβούν στην τάξη με την εφαρμογή του και τέλος γίνεται περιγραφή για μερικά από τα διαφορετικά είδη του δομητικισμού. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται σε άλλες τεχνικές διδασκαλίας και εκμάθησης που ενσωματώνει ο δομητικισμός όπως είναι η συνεργατική και η βασισμένη στην έρευνα εκμάθηση. Ακολουθεί σύγκριση του δομητικισμού με παραδοσιακότερες προσεγγίσεις στην εκμάθηση, και τις θεωρίες του αντικειμενισμού και του συμπεριφορισμού. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο πως ο δομητικισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την τεχνολογία και τα νέα μέσα που διαθέτει. Όμως κάθε καινοτόμα προσπάθεια συναντά αντιδράσεις και δυσκολίες, αυτές αναλύονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. Τέλος παρουσιάζονται παραδείγματα κάποιων project στα οποία εφαρμόστηκε ο δομητικισμός και η τεχνολογία. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα για το πως υλοποιούνται οι αρχές του δομητικισμού στην πράξη. Αρχικά περιγράφονται ορισμένα σχολεία που το πρόγραμμα σπουδών τους ενσωματώνει το δομητικισμό ως εκπαιδευτική πρακτική. Ακολουθεί η ανάλυση κάποιων δομητικιστικών μοντέλων εκμάθησης. Ακόμα αναφέρονται κάποια παραδείγματα σε Ελλάδα και Αμερική με βάση το δομητικισμό και τέλος μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που υλοποιείται με βάση τη δομητικιστική φιλοσοφία. Β ΜΕΡΟΣ Το έκτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες για τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με έμφαση στα πλεονεκτήματα και τη χρησιμότητά της. Ακολουθεί μια μικρή ανάλυση της τηλεκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή της. Τέλος ακολουθεί η τεκμηρίωση και περιγραφή των εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των τηλεμαθημάτων καθώς και ανάλυση της δομής τους. Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει συμπεράσματα και γενικές παρατηρήσεις της όλης εργασίας. v

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ 1.1 Εισαγωγικά Η έννοια της μάθησης και της γνώσης από μια δομητικιστική προσέγγιση Η θεωρία μάθησης του δομητικισμού Η ιστορία του δομητικισμού-πως έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρόνου Κυριότεροι εκφραστές της θεωρίας του δομητικισμού J. Piaget Γενετική Επιστημολογία L. Vygotsky Κοινωνική θεωρία ανάπτυξης J.Bruner Δομητικιστική Θεωρία.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ 2.1 Δομητικιστική τάξη Αρχές περιβάλλοντος εκμάθησης βασισμένου στο δομητικισμό Κριτικές του δομητικισμού Οφέλη της εκπαιδευτικής μεθόδους του δομητικισμού Αλλαγές στην τάξη που επιφέρει ο δομητικισμός Ρόλος δασκάλου Ρόλος μαθητή Διαδικασία εκμάθησης Αξιολόγηση προόδου σπουδαστών από μια δομητικιστική προσέγγιση Οι τύποι του δομητικισμού Τετριμμένος δομητικισμός (Trivial constructivism) Θεμελιώδης (ή Ριζικός) δομητικισμός (Radical Constructivism) Κοινωνικός δομητικισμός (Social Constructivism) Πολιτιστικός δομητικισμός (Cultural constructivism) Κρίσιμος δομητικισμός (Critical constructivism)..24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ &ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 3.1 Δομητικισμός και πρακτικές διδασκαλίας Συνεταιριστική (cooperative) και συνεργάσιμη(collaborative) εκμάθηση Στην έρευνα βασισμένη εκμάθηση (Inquiry based learning) Άλλες θεωρίες μάθησης Συμπεριφορισμός(behaviorism) Αντικειμενισμός (objectivism) Σύγκριση εκπαιδευτικής μεθόδου του κονστρακτιβισμού και παραδοσιακών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και την εκμάθησης 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΣ 4.1 Επισκόπηση της σημερινής κατάστασης Πως η τεχνολογία συμπληρώνει το δομητικισμό Υπολογιστές 37 vi

7 4.2.2 Διαλογικά πολυμέσα Εφαρμογές λογισμικού Διαδίκτυο Εμπόδια στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας Παρουσίαση συγκεκριμένων δομητικιστικών Project βασισμένων σε υπολογιστή Η σκόπιμη εκμάθηση με υποστήριξη υπολογιστή CSILE CoVis Υπολογιστής Clubhouse Jasper WebQuests Δομώντας τα δομητικιστικά βασισμένα στην τεχνολογία project ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 5.1 Εφαρμογή σε σχολεία Εκπαιδευτικά μοντέλα Επικεντρωμένη στο πρόβλημα δομητικιστική εκμάθηση Προσέγγιση 4 βημάτων Οδηγημένο από τον εκπαιδευόμενο περιβάλλον εκμάθησης (CDLE) Το μοντέλο του κύκλου εκμάθησης Μοντέλο Gargon & Collay Μοντέλο ICON Μοντέλο διδασκαλίας Driver και Oldham Παράδειγμα εφαρμογής του δομητικισμού στον επιχειρησιακό χώρο(η.π.α.) Η εφαρμογή του δομητικισμού σε προσπάθειες στην Ελλάδα Εργαλεία της δομητικιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία φυσικών επιστημών Ο νέος ρόλος του δασκάλου Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle..60 ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΗΛΕΜΑΘΗΜΑΤΑ 6.1 Η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Η χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα της Ε.Α.Ε Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Τηλεμαθήματα Στάδια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογής τηλεκπαίδευσης Dreamweaver MX Δομή τηλεμαθημάτων Σχεδίαση ιστοσελίδων HTML Σχεδίαση δυναμικών ιστοσελίδων ASP Ερωτήσεις τηλεμαθημάτων...75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7.1 Συμπεράσματα Γενικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.84 vii

8 ΑΝΑΦΟΡΕΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...89 viii

9 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ACOT: Apple Classrooms of Tomorrow CAL: Computer Assisted Learning CDLE: Child-Driven Learning Environment CLEs: Constructivist Learning Environments CoVis: Learning thought Collaborative Visualization project CSILE: Computer Supported International Learning ICON: Interpretation CONstruction LDC: Learning by Doing and Creating Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ZPD: Zone of Proximal Development viii

10 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ Όλες οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο και οι οποίες ανήκουν σε άλλον αναγνωρίζονται από τα εισαγωγικά και υπάρχει η σαφής δήλωση του συγγραφέα. Tα υπόλοιπα αναγραφόμενα είναι επινόηση του γράφοντος ο οποίος φέρει και την καθολική ευθύνη για αυτό το κείμενο και δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει λογοκλοπή σε αυτό το κείμενο. Ονοματεπώνυμο:.. Υπογραφή:. Ημερομηνία.. ix

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικά Ιστορική εξέλιξη Κυριότεροι εκφραστές 1.1 Εισαγωγικά Κάθε είδους διδασκαλίας βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές σχετικά με το τι πρέπει να μάθει ο μαθητευόμενος, καθώς και το πώς είναι καλύτερο να το μάθει. Εκείνο που απαιτείται σε μια εκπαιδευτική μέθοδο είναι να καθοριστούν σαφώς οι στόχοι, το περιεχόμενο και η διαδικασία της μάθησης. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες μάθησης ή αλλιώς εκπαιδευτικές μέθοδοι με διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διαφορετική φιλοσοφία, αρχές και μεθοδολογία. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση μιας από τις θεωρίες μάθησης, της θεωρίας του δομητικισμού ή επικοδομητισμού (constructivism) ή όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται της θεωρίας του κονστρακτιβισμού. Η θεωρία αυτή δίνει έμφαση στη συμμετοχή του μαθητευόμενου στη διαδικασία της μάθησης και στον τρόπο που ο ίδιος δομεί το νοητικό «χάρτη» με τον οποίο αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται και κατανοεί τη διαδικασία αυτή. 1.2 Η έννοια της μάθησης και της γνώσης από μια δομητικιστική προσέγγιση Πριν 30 χρόνια, περίπου, η άποψη για το πώς ο μαθητευόμενος μαθαίνει, ήταν ότι η γνώση μεταφέρεται από το δάσκαλο στο μαθητή με κάποιο τρόπο. Έτσι οι ερευνητές της εκπαιδευτικής διαδικασίας είχαν το καθήκον της εξερεύνησης του αποδοτικότερου τρόπου γι αυτήν τη μεταβίβαση. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το άτομο και τα πράγματα που μαθαίνει αποτελούν ξεχωριστές οντότητες. Το άτομο που επιθυμεί να μάθει κάποια 1

12 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές έννοιες- Ιστορική εξέλιξη- Εκφραστές 2 πράγματα, πρέπει να κατασκευάσει μια αντιστοιχία μεταξύ των γνωστικών δομών και αυτών των πραγμάτων που προτίθεται να μάθει. Όσο πιο ταιριαστή είναι αυτή η αντιστοιχία τόσο πιο κοντά στην αλήθεια βρίσκεται το άτομο. Σε αντιπαράθεση με τις παραδοσιακές δυτικές φιλοσοφίες που θεωρούσαν ανεξάρτητο τον πραγματικό κόσμο από το άτομο που προσπαθούσε να τον γνωρίσει και ως εκ τούτου προσέδιδαν στη γνώση και τη μάθηση απόλυτη ισχύ, αναπτύχθηκε η επιστημολογική θεώρηση του δομητικισμού για τη γνώση, όπως αναφέρεται από τον Von Clasersfeld [26]. Η μονιμότητα της επιστημονικής γνώσης απορρίπτεται, θεωρείται ότι η γνώση συνεχώς μεταβάλλεται. Ο δομητικισμός, επίσης, στηρίζεται στην γενετική επιστημολογία, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον J.Piaget [15]. Από αυτή τη θεώρηση η γνώση δεν μελετάται ως κάτι απόλυτο και ανεξάρτητο αλλά σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του ατόμου. Η έμφαση μεταφέρεται από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης στις στρατηγικές επίλυσης που οι μαθητές αναπτύσσουν. Η μάθηση παύει πλέον να θεωρείται ως μια γραμμική αθροιστική σύνθεση επιμέρους στοιχείων, προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ, αλλά ως ολιστική σύλληψη που συνδέεται με την αβεβαιότητα του προβληματισμού και της αναζήτησης. Νέες ποιοτικές μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται και γίνονται περισσότερο αποδεκτές, όπως συνεντεύξεις, παρατήρηση και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Η επίδραση του πλαισίου των συμφραζομένων αναγνωρίζεται ως σημαντική στη διαδικασία της μάθησης, όπως και η επίδραση των εργαλείων. Επομένως η γνώση δεν αντιμετωπίζεται ως μια παθητική στάση μίμησης των συμπεριφορών των ενηλίκων, αλλά ως μια δραστηριότητα του ατόμου προκειμένου να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Ο μαθητής ή γενικότερα το άτομο που κατασκευάζει τη δική του προσωπική γνώση, σύμφωνα με τη δομητικιστική προσέγγιση, ερμηνεύει με το δικό του τρόπο την πραγματικότητα που εξαρτάται από τις δικές του ιδέες και τις νοητικές του δομές. Ούτε, επίσης, η μάθηση αντιμετωπίζεται ως προϊόν μόνο της προσπάθειας του παιδιού να προσαρμοστεί σε έναν αντιστεκόμενο κόσμο, αλλά και ως προϊόν της υποκειμενικής ανακατασκευής μηνυμάτων και μοντέλων στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης του με τα μέλη των κοινωνικών ομάδων, όπως η επιστημονική κοινότητα, ο δάσκαλος και οι μαθητές της τάξης, έτσι ώστε να συμπληρώνουν, να δημιουργούν και να μετατρέπουν τον πολιτισμό. «Η γνώση δομείται ενεργά από τα υποκείμενα, δε μεταβιβάζεται αλλά ούτε γίνεται αποδεκτή παθητικά» (Driver 1989, Wheatley 1991) [7]. Η γνώση είναι μεταβαλλόμενη και οικοδομείται από τον καθένα χωριστά γι αυτό είναι υποκειμενική. Η μάθηση είναι συνήθως προϊόν της εννοιολογικής αλλαγής που επέρχεται στους μαθητές λόγω της γνωστικής σύγκρουσης στην οποία υποβάλλονται. Βασικό χαρακτηριστικό των οργανισμών που διαθέτουν νόηση είναι η ικανότητά τους να μαθαίνουν. Μάθηση σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να βγάλει συμπεράσματα από την εμπειρία του και να δρα σύμφωνα με αυτά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν βασικά στοιχεία της εμπειρίας που μπορούν να επαναληφθούν ή να αποφευχθούν από κάποιους. 2

13 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές έννοιες- Ιστορική εξέλιξη- Εκφραστές 3 Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μπορούν να εξευρεθούν μέσα από την εμπειρία κάποιοι κανόνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιβεβαιώνονται και σε παρόμοιες μελλοντικές εμπειρικές περιπτώσεις. 1.3 Η θεωρία μάθησης του δομητικισμού Το ερώτημα που τίθεται στην εποχή μας είναι πως οι δάσκαλοι να εκπαιδεύσουν το «νέο παιδί», μεγαλωμένο σ ένα κόσμο στιγμιαίας πληροφόρησης, όπου οι αλληλεπιδρούσες τεχνολογίες έχουν οδηγήσει τα παιδιά να πιστεύουν ότι μπορούν να δράσουν στον κόσμο με το πάτημα ενός κουμπιού! Αυτό που είναι αναγκαίο είναι μια καθοδηγημένη φιλοσοφία μάθησης, που προτείνει αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας, ως τμήμα των αλλαγών αυτών. Η φιλοσοφία αυτή θα μπορούσε να είναι ο κονστρακτιβισμός, μια θεωρία γνωστικής ανάπτυξης και εκμάθησης, που έχει κερδίσει πολλούς υποστηριχτές τα τελευταία χρόνια. Ως δομητικισμό θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη θεωρία εκείνη, που βασίζεται στην παρατήρηση και την επιστημονική μελέτη, για το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν. Αναφέρεται στην ιδέα ότι οι μαθητές κατασκευάζουν τη γνώση για τον εαυτό τους -κάθε μαθητής χωριστά (και κοινωνικά)- όπως μαθαίνουν. Ο κονστρακτιβισμός μετασχηματίζει το σπουδαστή από έναν παθητικό παραλήπτη πληροφοριών σε έναν ενεργό συμμετέχοντα στη διαδικασία εκμάθησης. Πάντα καθοδηγημένοι από το δάσκαλο, οι εκπαιδευόμενοι κατασκευάζουν τη γνώση τους ενεργά παρά απλώς μηχανικά, προσλαμβάνοντας τη γνώση από το δάσκαλο ή τα εγχειρίδια. Κεντρική ιδέα του κονστρακτιβισμού είναι ότι η ανθρώπινη μάθηση κατασκευάζεται και ότι οι μαθητές χτίζουν τη νέα γνώση στη θέση της προηγούμενης μάθησης. Θεμελιώνεται στην πρόταση ότι με την αντανάκλαση πάνω στην εμπειρία τους, οι άνθρωποι, κατασκευάζουν τη δική τους κατανόηση για τον κόσμο που ζούνε. Κάθε άτομο παράγει τους «κανόνες» και τα «διανοητικά μοντέλα» για να κάνει κατανοητή την εμπειρία του. Καθώς οι άνθρωποι δοκιμάζουν κάτι νέο το εσωτερικοποιούν μέσω των προηγούμενων εμπειριών τους ή των κατασκευασμάτων γνώσης που έχουν καθιερώσει προηγουμένως. Η εκμάθηση, επομένως, είναι, βάσει του δομητικισμού, η ρύθμιση των διανοητικών μοντέλων για να προσαρμόσει τη νέα εμπειρία. Σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του δομητικισμού, ο μαθητής κατασκευάζει τη γνώση μέσω της ανακάλυψης και της εξερεύνησης προκειμένου να λύσει πραγματικά προβλήματα που συμβαίνουν στον κόσμο σε συνεργασία με άλλους σπουδαστές. Οι άνθρωποι αποκτούν γνώση και κατανοούν τις νέες ιδέες μέσω της παραληφθείσας αλληλεπίδρασης με άλλους εκπαιδευόμενους καθώς επίσης και τις δραστηριότητες που απαιτούν δημιουργικότητα και ανάλυση. Ο δομητικισμός είναι μια διαδικασία που διευκολύνεται από το δάσκαλο και τοποθετεί τους σπουδαστές στο κέντρο της ενεργού εκμάθησης, παρά σε έναν παθητικό ρόλο. Αντί, απλά, να απορροφούν τους ιδέες που λέγονται από τους δασκάλους ή με κάποιο τρόπο να προσπαθούν να εσωτερικοποιήσουν σκέψεις μέσω της ατελείωτης 3

14 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές έννοιες- Ιστορική εξέλιξη- Εκφραστές 4 επαναλαμβανόμενης πρακτικής, ο δομητικισμός προτείνει οι εκπαιδευόμενοι να εφευρίσκουν εμπράκτως από μόνοι τους τις δικές τους ιδέες. Όσο και αν θα άρεσε σε κάποιους δασκάλους, δεν μπορούν να βάλουν τις δικές τους ιδέες στο κεφάλι του σπουδαστή οι σπουδαστές θα πρέπει να κατασκευάσουν τις δικές τους έννοιες. Μερικοί από τους παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή είναι οι εξής : Το πλαίσιο (context) μάθησης και διδασκαλία: Με τον όρο αυτό εννοείται κάτι ευρύτερο από τους χώρους διδασκαλίας, τους εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή. Περιλαμβάνονται επίσης η γλώσσα, οι μέθοδοι, τα πρότυπα επικοινωνίας, οι αξίες, οι στάσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι, το τεχνολογικό πλαίσιο, ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης, κ.τ.λ. Οι ανάγκες μάθησης: Οι ψυχογενετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων για επιτυχία, αποφυγή κατηγορίας, επιβράβευση, κλπ. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων. «Οι μαθητές αφομοιώνουν τις νέες πληροφορίες και τροποποιούν την κατανόησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία. Στη διαδικασία, οι ιδέες τους κερδίζουν σε πολυπλοκότητα και ισχύ και με την κατάλληλη υποστήριξη, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν διορατικότητα στις δικές τους διαδικασίες σκέψης. Οι μαθητές εφαρμόζουν την τρέχουσα κατανόηση, σημειώνουν τα σχετικά στοιχεία στις νέες εμπειρίες εκμάθησης, κρίνουν τη συνέπεια της προγενέστερης και αναδυόμενης γνώσης και βασιζόμενοι σ εκείνη την κρίση, τροποποιούν τη γνώση τους» (Fosnot 1996, Vygotsky 1978)[16]. Σχήμα1.1 Ένα πολύπλοκο δομητικιστικό μοντέλο διδασκαλίας και εκμάθησης 4

15 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές έννοιες- Ιστορική εξέλιξη- Εκφραστές Η ιστορία του δομητικισμού και πως έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αν και η θεωρία του κονστρακτιβισμού έχει φτάσει σε υψηλή δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, η ιδέα του δεν είναι καινούρια. Οι πτυχές της θεωρίας του δομητικισμού μπορούν να εντοπιστούν στην κλασσική αρχαιότητα μεταξύ των έργων του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη (κυμαίνεται μεταξύ π.Χ.) όλοι εκ των οποίων μιλούν για το σχηματισμό της γνώσης. Ο Σωκράτης[26] καθοδηγούσε τους σπουδαστές του μέσω μιας σειράς ερωτήσεων προκειμένου να προωθηθεί η κριτική σκέψη. Ο φιλόσοφος ρωτούσε τους μαθητές του (οπαδούς του) κατευθυνόμενες ερωτήσεις που τους οδηγούσαν να συνειδητοποιήσουν από μόνοι τους τις αδυναμίες στη σκέψη τους. Οι μαθητές κατέληγαν σε ένα δύσκολο συμπέρασμα μέσω της σωκρατικής μεθόδου του. Ο σωκρατικός διάλογος είναι ακόμα ένα σημαντικό εργαλείο στον τρόπο που οι δάσκαλοι του δομητικισμού αξιολογούν την εκμάθηση των σπουδαστών και σχεδιάζουν νέες εμπειρίες εκμάθησης. Ο άγιος Αυγουστίνος[25] (μέσα 3 ου αιώνα μ.χ.) δίδαξε ότι στην αναζήτηση της αλήθειας οι άνθρωποι πρέπει να εξαρτηθούν από την αισθητήρια εμπειρία. Πιο πρόσφατοι φιλόσοφοι όπως ο John Locke (17-18αιώνας) δίδαξαν ότι καμιά ανθρώπινη γνώση δεν μπορεί να πάει πέρα από την εμπειρία του ατόμου. Ο Kant (τέλη 18 ου αρχές 19 ου αι.) εξήγησε ότι η λογική ανάλυση των ενεργειών και των αντικειμένων οδηγούν στην αύξηση της γνώσης και της άποψης ότι η ατομική εμπειρία κάποιου παράγει νέα γνώση. Ο μεγάλος θρίαμβος της διανοητικής ιστορίας του Διαφωτισμού μέχρι τις αρχές του 20 ου αιώνα βασίστηκε στη δυνατότητα του να οργανώσει τη γνώση του κόσμου σε ένα λογικό τρόπο ανεξάρτητο από τον εκπαιδευόμενο. Η στοιχειώδης εργασία του δασκάλου ήταν να καταστήσει σαφή στο μαθητή την εργασία της μαθησιακής μηχανής χωρίς να του παρέχει καμιά βοήθεια. Τα παραπάνω είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με την θεωρία μάθησης του δομητικισμού. Ο Ελβετός Henrich Pestalozzi[1] ( ) ισχυρίστηκε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να βασιστεί στη φυσική ανάπτυξη του παιδιού και των αισθητήριων επιρροών του. Η βασική παιδαγωγική καινοτομία του Pestalozzi ήταν η εμμονή του ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσω των αισθήσεων παρά με τις λέξεις. Ως εκ τούτου θέλησε να συνδέσει το πρόγραμμα σπουδών με την εμπειρία των παιδιών στα σπίτια και τις οικογενειακές ζωές τους. Στον τελευταίο αιώνα οι Jean Piaget[15] και John Dewey ανέπτυξαν θεωρίες για τη ανάπτυξη και εκπαίδευση της παιδικής ηλικίας, αυτό που καλείται προοδευτική εκπαίδευση, η οποία οδήγησε στην εξέλιξη του κονστρακτιβισμού. Ο Piaget, που θεωρείται ως πατέρας του δομητικισμού και παρείχε τα θεμέλια για το σύγχρονο δομητικισμό, πίστευε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσω της κατασκευής της μιας λογικής δομής μετά από άλλη. Επίσης συμπέρανε ότι η λογική των παιδιών και οι τρόποι λειτουργίας της σκέψης τους είναι, βασικά, εξ ολοκλήρου διαφορετικοί από εκείνους των ενηλίκων. 5

16 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές έννοιες- Ιστορική εξέλιξη- Εκφραστές 6 Ο Dewey απαίτησε η εκπαίδευση να στηρίζεται στην πραγματική εμπειρία. Έγραψε: «εάν έχετε αμφιβολίες για το πώς η μάθηση συμβαίνει δεσμευτείτε στην αδιάκοπη έρευνα: μελετήστε, συλλογιστείτε, εξετάστε τις εναλλακτικές δυνατότητες και φτάστε στην πεποίθηση σας που στηρίζεται στην απόδειξη». Η έρευνα είναι βασικό μέρος της δομητικιστικής εκμάθησης. Μεταξύ των εκπαιδευτικών, των φιλοσόφων, των ψυχολόγων και των κοινωνιολόγων που έχουν προσθέσει νέες προοπτικές στην δομητικιστική θεωρία και πρακτική εκμάθησης είναι οι Lev Vygotsky[26], Jerome Bruner[17]και David Ausubel. Ο Vygotsky εισήγαγε την κοινωνική πτυχή της εκμάθησης στο δομητικισμό. Καθόρισε τη «ζώνη κεντρικής εκμάθησης» σύμφωνα με την οποία οι σπουδαστές λύνουν προβλήματα πέρα από το πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδό τους κάτω από την ενήλικη καθοδήγηση ή σε συνεργασία με ικανότερους συνομηλίκους. Ο Bruner άρχισε την αλλαγή του προγράμματος σπουδών βασισμένος στην αντίληψη ότι η μάθηση είναι μια ενεργός, κοινωνική διαδικασία στην οποία οι σπουδαστές κατασκευάζουν νέες ιδέες ή έννοιες που βασίζονται στην τρέχουσα γνώση τους. Τέλος η εργασία του Papert Seymour στη χρησιμοποίηση των υπολογιστών για να διδάξει τα παιδιά έχει οδηγήσει στη διαδεδομένη χρήση των υπολογιστών και της τεχνολογίας πληροφοριών στα δομητικιστικά περιβάλλοντα. Μερικοί από τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς που έχουν μελετήσει, γράψει σχετικά και εξασκηθεί στις δομητικιστικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση είναι: John D. Bransford, Ernest Von Glasersfeld, Eleanor Duckworth, George Forman, Roger Schank, η Jacqueline Grennon, Martin G. Brooks, Soloman, οι Miliar και Cobern. 1.5 Κυριότεροι εκφραστές της θεωρίας του δομητικισμού. Στην παρούσα εργασία απομονώνονται οι προσεγγίσεις τριών επιστημόνων που ασχολήθηκαν με τη θεωρία μάθησης του δομητικισμού και έθεσαν τις βάσεις για τη σημερινή του μορφή. Αυτοί είναι οι Piaget, Bruner καιvygotsky όπου οι θέσεις και το έργο τους αναλύονται παρακάτω J. Piaget Γενετική Επιστημολογία Ο Jean Piaget( ), Ελβετός βιολόγος και ψυχολόγος, είναι γνωστός για την κατασκευή ενός μοντέλου της ανθρώπινης ανάπτυξης και της εκμάθησης των παιδιών. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 1920 και συνέχισε το έργο του για μια περίοδο 6 δεκαετιών. Ο Piaget κάλεσε το γενικό θεωρητικό πλαίσιό του «γενετική επιστημολογία» επειδή ενδιαφερόταν, βασικά, στο πως η γνώση αναπτύσσεται στους ανθρώπινους οργανισμούς. Η θεωρία του Piaget είναι βασισμένη στην ιδέα ότι το αναπτυσσόμενο παιδί χτίζει τις γνωστικές δομές. Οι γνωστικές δομές είναι πρότυπα της φυσικής ή διανοητικής δράσης που βρίσκονται κάτω από τις συγκεκριμένες πράξεις της νοημοσύνης για την κατανόηση και την απάντηση στις φυσικές εμπειρίες μέσα στο περιβάλλον τους. 6

17 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές έννοιες- Ιστορική εξέλιξη- Εκφραστές 7 Υπάρχουν τέσσερις βασικές γνωστικές δομές, δηλαδή στάδια ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Piaget: αισθητικοκινητικό στάδιο, προλειτουργικό, συγκεκριμένων λειτουργιών και στάδιο επίσημων διαδικασιών. Ένα παιδί θα αναπτύσσεται μέσω κάθε ενός από τα στάδια αυτά έως ότου μπορεί να σκεφτεί λογικά. Ηλικία Στάδιο Σημαντικότερες εξελίξεις (κατά προσέγγιση) Γέννηση έως 2 χρόνων Αισθητικοκινητικό Τα νήπια χρησιμοποιούν αισθητήριες και κινητικές ικανότητες για να εξερευνήσουν και να αποκτήσουν την κατανόηση του περιβάλλοντός τους και πώς να αλληλεπιδρούν με αυτό. 2 έως 7 χρόνων Προλειτουργικό Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν σύμβολα. Αποκρίνονται στα αντικείμενα και τα γεγονότα σύμφωνα με το πώς αυτά εμφανίζονται να είναι. Το παιδί δεν είναι ακόμα ικανό να αντιληφθεί αφηρημένα και χρειάζεται συγκεκριμένες φυσικές καταστάσεις. 7 έως 11 χρόνων Συγκεκριμένες Τα παιδιά αρχίζουν να λειτουργίες αντιλαμβάνονται και να σκέφτονται 11 χρόνων και πάνω Επίσημες-Τυπικές διαδικασίες λογικά. Η σκέψη είναι συστηματική. Οι γνωστικές δομές του παιδιού είναι όπως εκείνες ενός ενηλίκου. Πίνακας 1.1 Τα στάδια ανάπτυξης ενός ατόμου κατά τον Piaget Οι γνωστικές δομές αλλάζουν μέσω των διαδικασιών της αφομοίωσης (assimilation) και της προσαρμογής (accommodation). Η αφομοίωση περιλαμβάνει την ερμηνεία των γεγονότων από την άποψη της υπάρχουσας γνωστικής δομής. Κατά τη διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης το παιδί δοκιμάζει το περιβάλλον του χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε γνωστική δομή που έχει κατασκευάσει έως τώρα. Εάν η εμπειρία είναι επανειλημμένη ταιριάζει εύκολα στη γνωστική δομή του παιδιού έτσι ώστε να διατηρεί διανοητική «ισορροπία». Η προσαρμογή αναφέρεται στην αλλαγή της γνωστικής δομής για να κάνει κατανοητό το περιβάλλον. Εάν η εμπειρία είναι διαφορετική ή καινούρια το παιδί χάνει την ισορροπία και μεταβάλλει τη γνωστική δομή για να προσαρμόσει τις νέες καταστάσεις. Πιθανόν ο σημαντικότερος ρόλος του δασκάλου, σύμφωνα με τον Piaget, είναι να παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο το παιδί μπορεί να δοκιμάσει την αυθόρμητη έρευνα. Η τάξη πρέπει να γεμίσει με ευκαιρίες για να προκληθούν οι σπουδαστές, στους οποίους πρέπει να δίνεται η ελευθερία να κατανοούν και να κατασκευάζουν τις έννοιες στους δικούς τους ρυθμούς μέσω της προσωπικής εμπειρίας. Η μάθηση είναι μια ενεργός διαδικασία στην οποία θα γίνουν σφάλματα και θα βρεθούν λύσεις. 7

18 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές έννοιες- Ιστορική εξέλιξη- Εκφραστές 8 Εφαρμογή: Ο Piaget εξερεύνησε τις επιπτώσεις της θεωρίας του σε όλες τις πτυχές της γνώσης, της νοημοσύνης και της ηθικής ανάπτυξης. Πολλά από τα πειράματα του Piaget στόχευσαν στην ανάπτυξη των μαθηματικών και λογικών εννοιών. Η θεωρία έχει εφαρμοστεί εκτενώς στην πρακτική διδασκαλίας και το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Αρχές: 1. Τα παιδιά θα δώσουν διαφορετικές εξηγήσεις της πραγματικότητας στα διαφορετικά στάδια της γνωστικής ανάπτυξης. 2. Η γνωστική ανάπτυξη διευκολύνεται με την παροχή δραστηριοτήτων ή καταστάσεων που δεσμεύουν τους μαθητές και απαιτούν αφομοίωση και προσαρμογή. 3. Τα υλικά εκμάθησης και οι δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνουν το κατάλληλο επίπεδο κινητικών ή διανοητικών διαδικασιών για ένα παιδί της δεδομένης ηλικίας. «Αποφύγετε να ζητάτε από τους σπουδαστές να εκτελέσουν εργασίες που είναι πέρα από τις τωρινές γνωστικές δυνατότητές τους»( Piaget). 4. Χρησιμοποίηση μεθόδων διδασκαλίας που περιλαμβάνουν ενεργά τους σπουδαστές και παρουσιάζουν προκλήσεις L. Vygotsky Κοινωνική θεωρία ανάπτυξης Ο Lev Vygotsky, Ρώσος ψυχολόγος και φιλόσοφος στη δεκαετία του 1930, είναι ο συχνότερα συνδεόμενος με τη δομητικιστική κοινωνική θεωρία. Το κύριο θέμα του θεωρητικού πλαισίου του Vygotsky είναι ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση διαδραματίζει έναν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της γνώση. Τονίζει τις επιρροές των πολιτιστικών και κοινωνικών πλαισίων στην εκμάθηση και υποστηρίζει ένα μοντέλο ανακαλύψεων της μάθησης. «Kάθε λειτουργία στην πολιτιστική ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζεται δυο φορές: πρώτα, στο κοινωνικό επίπεδο και αργότερα, στο ατομικό επίπεδο. Αρχικά μεταξύ των ανθρώπων (interpsychological) και έπειτα μέσα στο παιδί (intrapsychological)». Σύμφωνα με την θεωρία του Vygotsky, ο δάσκαλος τοποθετείται σε έναν ενεργό ρόλο ενώ οι διανοητικές ικανότητες των σπουδαστών αναπτύσσονται φυσικά, μέσω των διάφορων μονοπατιών της μάθησης. Μια δεύτερη πτυχή της θεωρίας του Vygotsky είναι η ιδέα ότι η δυνατότητα για τη γνωστική ανάπτυξη είναι περιορισμένη σε μια χρονική έκταση που ονομάζεται «Ζώνη Κεντρικής Ανάπτυξης» (ZPD). Επιπλέον η πλήρης ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της ZPD εξαρτάται από την πλήρη κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ικανότητα που μπορεί να αναπτυχθεί με την ενήλικη καθοδήγηση ή τη συνεργασία συνομηλίκων υπερβαίνει ότι μπορεί να πετύχει μόνος του ο σπουδαστής. Η θεωρία του Vygotsky ήταν μια προσπάθεια να εξηγηθεί η συνείδηση ως τελικό προϊόν της κοινωνικοποίησης. Παραδείγματος χάριν, στην εκμάθηση της γλώσσας, οι πρώτες εκφράσεις μας με τους συνομηλίκους ή τους ενήλικους είναι με σκοπό την 8

19 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές έννοιες- Ιστορική εξέλιξη- Εκφραστές 9 επικοινωνία αλλά μόλις κυριαρχήσουν γίνονται εσωτερικοποιημένες και επιτρέπουν την «εσωτερική ομιλία» Εφαρμογή: Είναι μια θεωρία γνωστικής ανάπτυξης. Η περισσότερη από την αρχική εργασία έγινε στα πλαίσια της μάθησης της γλώσσας στα παιδιά, αν και οι πιο πρόσφατες εφαρμογές του πλαισίου είναι ευρύτερες. Παράδειγμα: Ο Vygotsky παρουσιάζει το παράδειγμα ενός δαχτύλου. Αρχικά αυτή η συμπεριφορά αρχίζει ως μια χωρίς νόημα κίνηση πιασίματος, εν τούτοις καθώς οι άνθρωποι αντιδρούν στις χειρονομίες, γίνεται μια κίνηση που έχει σημασία. Αρχές: 1. Η γνωστική ανάπτυξη είναι περιορισμένη σε μια ορισμένη σειρά σε οποιαδήποτε δεδομένη ηλικία. 2. Η πλήρης γνωστική ανάπτυξη απαιτεί κοινωνική αλληλεπίδραση J.Bruner Δομητικιστική Θεωρία Ο Jerome Bruner ανήκει στην κατηγορία των γνωστικών ψυχολόγων της μάθησης, που δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσα από την κατανόηση των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός γνωστικού αντικειμένου, καθώς και στην υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μεθόδου. Στα τελευταία του έργα υιοθετεί μια δομητικιστική αντίληψη, τονίζοντας τη σημασία της αντιστοιχίας ανάμεσα στον τρόπο διδασκαλίας και στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητευόμενος επεξεργάζεται τις πληροφορίες για να κατανοήσει τον κόσμο. Ένα σημαντικό θέμα στο θεωρητικό πλαίσιο του Bruner είναι ότι η μάθηση είναι μια ενεργός διαδικασία στην οποία οι μαθητές κατασκευάζουν τις νέες ιδέες ή έννοιες που βασίζονται στην τρέχουσα/ παρελθόντος γνώση τους. Ο μαθητής επιλέγει και μετασχηματίζει τις πληροφορίες, κατασκευάζει τις υποθέσεις και παίρνει τις αποφάσεις, που στηρίζονται σε μια λογική. Η νοητική δομή παρέχει τη σημασία και την οργάνωση στην εμπειρία που επιτρέπει στο άτομο να προχωρήσει περαιτέρω. Κατά τη θεωρία του Bruner, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να προσπαθήσει και να ενθαρρύνει τους σπουδαστές για να ανακαλύψουν τις αρχές από μόνοι τους. Ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος πρέπει να δεσμευθούν σε έναν ενεργό διάλογο (σωκρατική εκμάθηση). Η στοιχειώδης εργασία του εκπαιδευτικού είναι να μεταφράσει τις πληροφορίες, ώστε να μαθαίνονται σε μια μορφή κατάλληλη στην τρέχουσα κατάσταση κατανόησης του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, ο Bruner υποστήριξε ότι ένα μάθημα μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε παιδί, αρκεί να χρησιμοποιηθεί η «γλώσσα» που το παιδί καταλαβαίνει, ανάλογα με το επίπεδο της νοητικής του ανάπτυξης. Το 9

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22 1.1.1. Τι είναι διδασκαλία... 25 1.1.2. Διδασκαλία και μάθηση... 28 1.1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Θεώρηση. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Εποικοδομιτισμός. Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα εμπνέεται από :

Γενική Θεώρηση. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Εποικοδομιτισμός. Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα εμπνέεται από : Γενική Θεώρηση Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα εμπνέεται από : τις κονστρακτιβιστικές - εποικοδομιστικές (constructivist) θεωρίες του Jean Piaget, ο οποίος υποστηρίζει ότι η μάθηση στον άνθρωπο δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί.

Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί. Διδακτικά εργαλεία Στρατηγικές Διδασκαλίας Κική Μακρή, kmakri@geo.auth.gr Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού»

«Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού» «Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού» 1 2 Ορίζουμε το παιχνίδι σαν μια μορφή προετοιμασίας για την ενήλικο ζωή - σαν μια εκπαιδευμένη δραστηριότητα - σαν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 13/1/2009 ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ o Ηγνωστική σύνδεση Η γνωστική σύνδεση, σύμφωνα με τον Ausebel, διαδραματίζει βασικότατο ρόλο στη διαδικασία της ουσιαστικής μάθησης, ηοποία σημαίνει τη διαδικασία σύνδεσης των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ (ROLE DEBATES) Σκοπός Ο στόχος αυτού του εργαλείου αντανάκλασης είναι να υποκινηθεί η κατανόηση των προοπτικών των διαφορετικών συμμετόχων. Πιο συγκεκριμένα βοηθά τους εκπαιδευτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα