Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής"

Transcript

1 Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Σύμφωνα με την αριθμ /ΟΠΣ 1140/ επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, από γίνεται υποχρεωτική η υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής. Τα έντυπα είναι: 1. Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) 2. Αίτημα Προέγκρισης 3. Τεχνικό δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) 4. Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) 5. Δελτίο Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου Περιγραφή του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής και της ακολουθούμενης διαδικασίας Πρόκειται για ένα σύστημα που λειτουργεί μέσω του Διαδικτύου και στο οποίο μπορεί ο/οι εκπρόσωπος/οι του δικαιούχου, συμπληρώνοντας φόρμες σε ιστοσελίδα να συντάξει τα έντυπα που απαιτούνται να υποβληθούν από αυτόν. Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να στείλει ως συνημμένα και άλλα συνοδευτικά έντυπα/έγγραφα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας όλα τα παραπάνω υποβάλλονται μέσω του συστήματος στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, η οποία φροντίζει για την αυτοματοποιημένη, μεταφορά των πληροφοριών που περιέχουν τα έντυπα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που παρακολουθεί την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Όλα τα έντυπα είναι δυνατό να εκτυπωθούν από τον δικαιούχο φορέα και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας είτε πριν είτε μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους. Κάθε παραγόμενο έντυπο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής έχει ένα μοναδικό αριθμό που ονομάζεται Αριθμός Δελτίου. Ο Δικαιούχος φορέας θα υποβάλει εντύπως το σχετικό διαβιβαστικό, στο οποίο θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον παραπάνω Αριθμό Δελτίου. Για τα Τεχνικά Δελτία Υποέργων και τα Δελτία Παρακολούθησης, αρκεί η Ηλεκτρονική Υποβολή και δεν απαιτείται η αποστολή τους σε έντυπη μορφή, παρά μόνο του σχετικού 1

2 διαβιβαστικού, στο οποίο θα γίνεται μνεία στον Αριθμό Δελτίου. Τυχόν συνοδευτικά των δελτίων θα υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά με επισύναψη των αρχείων στο αντίστοιχο δελτίο της Ηλεκτρονικής Υποβολής. Το έντυπο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα υποβάλλεται στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Τα έντυπα Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ), Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) και Δελτία Παρακολούθησης, που υποβάλλονται για κάθε ενταγμένη πράξη, θα πρέπει να είναι τα παραγόμενα από το σύστημα μετά την συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή από τους Δικαιούχους Φορείς Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής απαιτείται από κάθε Δικαιούχο φορέα να διαθέτει τα παρακάτω: 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο με ταχύτητες ADSL. Τέτοια είναι και η σύνδεση που παρέχεται από το σύστημα ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σχετικά σύγχρονος με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή μεταγενέστερο, ο οποίος θα αξιοποιεί την παραπάνω σύνδεση και θα διαθέτει πρόγραμμα πλοήγησης Internet Explorer ή Firefox ή Chrome. 3. Σαρωτής (scanner) εγγράφων μεγέθους Α4 ή μεγαλύτερων, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την ψηφιοποίηση τυχόν εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή και τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ως συνημμένα στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Υποβολής. 4. Λογισμικό που να μετατρέπει τις παραγόμενες από τον σαρωτή εικόνες των εγγράφων σε μορφή pdf. Συνήθως τέτοιο λογισμικό παρέχεται από τον κατασκευαστή του σαρωτή δωρεάν κατά την αγορά του. Απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό Κάθε δικαιούχος φορέας θα πρέπει να φροντίσει να ορίσει το/τα στελέχη του που θα ασχοληθούν με την καταχώριση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής. Προτείνεται να επιλεγεί προσωπικό με όσο το δυνατό καλύτερη εξοικείωση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το Διαδίκτυο. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τεχνική υποστήριξη του/των παραπάνω στελεχών, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα από την μεριά του δικαιούχου φορέα προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο και εγκατάστασης λειτουργίας του απαιτούμενου εξοπλισμού. 2

3 Διαδικασία Χορήγησης Κωδικών Πρόσβασης στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής Κάθε Δικαιούχος φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε το προσωπικό που θα ασχοληθεί με την παραπάνω εφαρμογή να αιτηθεί και να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης στο σύστημα. Για την χορήγηση κωδικού θα πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα που εμφανίζεται όταν στην ηλεκτρονική διέυθυνση επιλέγεί ο δεσμός «Δημιουργία νέου χρήστη Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ», όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Η φόρμα που εμφανίζεται είναι η ακόλουθη: 3

4 Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης Όλα τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Πεδίο «Φορέας» Επιλέγουμε την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πεδίο «Αναγνωριστικό Χρήστη» Εισάγουμε το επιθυμητό login name που θα χρησιμοποιούμε για να εισέλθουμε στην εφαρμογή. Να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς. Για να το θυμάται ο χρήστης θα μπορούσε να είναι το πρώτο τμήμα από την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, π.χ. napostolidis από την διεύθυνση Μετά την εισαγωγή του αναγνωριστικού θα πρέπει ο χρήστης να κάνει κλικ στο κουμπί «Έλεγχος», για να εξετάσει το σύστημα αν χρησιμοποιείται ήδη ο κωδικός από άλλον. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται εμφανίζεται το μήνυμα ότι ο κωδικός χρήστη είναι διαθέσιμος, όπως στην παραπάνω εικόνα. Πεδίο «Ρόλος» Επιλέγουμε «Δικαιούχος» Πεδία «Στοιχεία Αιτούντος κωδικό» ουμε τα προσωπικά μας στοιχεία ανάλογα προς τις περιγραφές των πεδίων. Εισάγ 4

5 Πεδία «Στοιχεία Αιτούντος κωδικό» Κάνουμε κλικ στο μεγεθυντικό φακό δίπλα στο πεδίο ΚΩΔ. Και εμφανίζεται το παράθυρο αναζήτησης. Μέσα στο πεδίο αναζήτησης γράφουμε λέξεις που υπάρχουν στον τίτλο του φορέα διαχωρισμένες με τον χαρακτήρα % όπως στο παράδειγμα στην εικόνα και κάνουμε κλικ στον μεγενθυτικό φακό μέσα στο μικρό παράθυρο αναζήτησης. Στο κάτω μέρος του μικρού παραθύρου εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας αποτελεσμάτων και το πλήθος σελίδων. Αν δεν βλέπουμε τον επιθυμητό τίτλο κάνουμε κλικ στα βελάκια για να μετακινηθούμε στις επόμενες σελίδες αποτελεσμάτων. Όταν εντοπίσουμε το φορέα στον οποίο ανήκουμε, κάνουμε κλικ πάνω του και πατάμε στο κουμπί οκ. Συνεχίζουμε έτσι και με τα υπόλοιπα πεδία. Επισημαίνουμε και πάλι ότι τα πεδία χωρίς αστερίσκο δεν είναι υποχρεωτικά, οπότε αν δεν βρίσκουμε σωστές τιμές στην αναζήτηση, μπορούμε να υποβάλουμε την αίτηση ακόμη και χωρίς να συμπληρωθούν. Στην εικόνα που ακολουθεί εμφανίζονται τα πεδία αυτά. Στο πεδίο «Αντικείμενο» εισάγουμε το αντικείμενο του φορέα μας, δηλαδή του δικαιούχου φορέα. Πεδίο «Επαλήθευση λέξης» Εδώ γράφουμε τα γράμματα που εμφανίζονται στην εικόνα, όπως φαίνεται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια γράμματα πρέπει να εισάγουμε, πατάμε το κουμπί «Ανανέωση» για να αλλάξει η εμφανιζόμενη εικόνα και γράφουμε τα νέα γράμματα. 5

6 Υποβολή της αίτησης Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Υποβολή» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της φόρμας. Σε περίπτωση που υπάρχουν σφάλματα, θα εμφανιστεί μήνυμα που θα περιγράφει τα λάθη που πρέπει να διορθώσουμε. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται ένα μήνυμα σαν το ακόλουθο: Αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία υποβολής της αίτησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουμε στη διεύθυνση στο οποίο θα ενημερώνουμε την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ότι έχουμε υποβάλλει την αίτηση με κωδικό αριθμό αυτόν που εμφανίζεται στο παραπάνω μήνυμα. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε τον κωδικό της πρόσκλησης και του κωδικούς ΟΠΣ (MIS) των ενταγμένων πράξεων των οποίων δικαιούχος είναι ο φορέας μας. Μόλις ενεργοποιηθεί ο κωδικός μας θα λάβουμε απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας ενημερώνει για τον κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή. Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων στη συμπλήρωση των εντύπων Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εντύπων θα παρέχουν οι χειριστές των έργων, όπως γινόταν μέχρι και σήμερα. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μετά από αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα συνοδευόμενα από διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας, ο φορέας στον οποίο ανήκει, ο κωδικός ΟΠΣ (MIS) της πράξης για την οποία υπάρχει πρόβλημα και όσο το δυνατό πιο αναλυτική περιγραφή το προβλήματος. Πληροφορίες για υποστήριξη θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (www.eydamth.gr) και θα εμπλουτίζονται σταδιακά. Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει τα στελέχη του δικαιούχου φορέα να ανατρέχουν στην παραπάνω ιστοσελίδα για να διαπιστώνουν αν υπάρχει κάποια συμπληρωματική οδηγία ή διευκρίνιση που τυχόν απαντά στην απορία τους ή βοηθά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. 6

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου (1/39) Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Νέου Χρήστη... 5 Σύνδεση Χρήστη... 7 Στοιχεία Δικαιούχου... 8 Υποβολή Δήλωσης... 13 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΗλεκτρονικήςΥποβολής Έκθεσης Α' Δόσης

Οδηγίες ΗλεκτρονικήςΥποβολής Έκθεσης Α' Δόσης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4»

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4» Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013 «Υποέργο 4» «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 18-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.31675 Γενική Δ/νση: Οργάνωσης & Σχεδιασμού ΠΡΟΣ Αγοράς Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ( 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 η ΕΚΔΟΣΗ - ΑΘΗΝΑ 2014 Ι.Ε.Π. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα