Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran"

Transcript

1 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο ASII, χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε απλό κειµενογράφο, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες: Γράφουµε µία εντολή ανά γραµµή. Οι εντολές πρέπει να περιέχονται µεταξύ των στηλών 7 και 72. Στη Fortran 90/95, σε µια γραµµή µπορούν να εµφανίζονται και περισσότερες εντολές αρκεί στο τέλος κάθε εντολής να προστεθεί ο χαρακτήρας ; (semicolon). Αν το µήκος µιας γραµµής ξεπερνά την 72 η στήλη µπορούµε να συνεχίσουµε την εντολή στην επόµενη σειρά βάζοντας οποιοδήποτε χαρακτήρα (εκτός από το 0) στην 6 η στήλη. Στη Fortran 77 µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µέχρι 19 διαδοχικές γραµµές συνέχειας µιας εντολής και µια εντολή µπορεί να περιέχει το πολύ µέχρι 1320 χαρακτήρες. Ενώ, µια εντολή της Fortran 90/95, µπορεί να συνεχιστεί και σε περισσότερες γραµµές (µέχρι 551) αν τοποθετηθεί ένας δείκτης συνέχειας. Στη Fortran 77 µόνο οι 72 πρώτες στήλες λαµβάνονται υπόψη από τον µεταγλωττιστή, ενώ οι στήλες εµφανίζονται στην οθόνη ή τυπώνονται από την εκτυπωτική όπως έχουν. Τα σχόλια µπαίνουν γράφοντας το γράµµα ή το χαρακτήρα * στην 1 η στήλη. Όταν στην πρώτη στήλη υπάρχει το γράµµα ή το σύµβολο *, τότε όλο το περιεχόµενο αυτής της γραµµής (στήλες 2-72) θα αγνοηθεί από το µεταγλωττιστή. Κάθε εντολή είναι δυνατόν να συσχετιστεί µε κάποιον αυθαίρετο αριθµό που ονοµάζεται ετικέτα (label), για αναφορά σε αυτήν από άλλες εντολές. Η ετικέτα µιας εντολής πρέπει να γράφεται µεταξύ των στηλών 1 και 5 (δηλαδή δεν µπορεί να περιλαµβάνει πάνω από 5 διαδοχικά ψηφία.) 3.2 Τύποι δεδοµένων Η Fortran υποστηρίζει του εξής τύπους δεδοµένων: Ακέραιος (Ιnteger) Πραγµατικός () ιπλής ακρίβειας (Dοuble precision) Μιγαδικός (οmplex) Λογικός (Lοgical) Χαρακτήρας (haracter) Το εύρος τιµών των ακεραίων τύπων ποικίλει ανάλογα µε τον τρόπο αποθήκευσης στη µνήµη. Συγκεκριµένα το εύρος τιµών των ακεραίων () που για την αποθήκευσή τους χρησιµοποιούνται 16 bits κυµαίνεται από έως , ενώ το εύρος τιµών των ακεραίων ( *4) που για την αποθήκευσή τους χρησιµοποιούνται 32 bits κυµαίνεται από έως

2 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran Το εύρος τιµών των πραγµατικών ( ή *4) που για την αποθήκευσή τους χρησιµοποιούνται 32 bits κυµαίνεται για τους αρνητικούς από έως και για τους θετικούς από έως 10 38, ενώ το εύρος τιµών των πραγµατικών ( *8 ή Double Precision) που για την αποθήκευσή τους χρησιµοποιούνται 64 bits κυµαίνεται για τους αρνητικούς από έως και για τους θετικούς από έως Όταν κατά τη διάρκεια των πράξεων, ένα δεδοµένο (σταθερά ή µεταβλητή) πάρει τιµή µεγαλύτερη από τη θεωρητικώς µεγαλύτερη, τότε συµβαίνει υπερχείλιση και τυπώνεται το µήνυµα Οverflow, ενώ όταν πάρει τιµή µικρότερη από τη θεωρητικώς µικρότερη, τότε συµβαίνει υποχείλιση και τυπώνεται το µήνυµα Underflow. Και στις δύο περιπτώσεις το µήνυµα σηµαίνει ότι έχουµε ξεπεράσει τη µέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης των αριθµητικών τιµών του υπολογιστή, γεγονός που θα προκαλέσει είτε αλλοίωση των αποτελεσµάτων είτε διακοπή του προγράµµατος. 3.3 Μεταβλητές Μια µεταβλητή (Variable) στον προγραµµατισµό χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία. α. Το όνοµά της. β. Τον τύπο της. γ. Την αριθµητική τιµή της. Μια µεταβλητή σ' ένα πρόγραµµα θα έχει ένα όνοµα σταθερό, ένα τύπο σταθερό και µια τιµή που θα µεταβάλλεται. Το όνοµα της µεταβλητής που συνήθως λέγεται και συµβολικό όνοµα και ακολουθεί όλους τους κανόνες που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3. Ο τύπος µιας µεταβλητής δηµιουργείται µε δύο τρόπους, άµεσα σε σχέση µε το πρώτο γράµµα του ονόµατος της, είτε έµµεσα µε τη χρήση δηλωτικών εντολών. Όταν το όνοµα της µεταβλητής αρχίζει µ' ένα από τα 6 γράµµατα Ι, J, Κ, L, Μ, Ν, τότε η µεταβλητή θα έχει αυτόµατα ακέραια τιµή, δηλαδή το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που αντιστοιχεί, επεξεργάζεται από τον υπολογιστή σαν ένας ακέραιος αριθµός. Όταν το όνοµα της µεταβλητής αρχίζει µ' ένα από τα υπόλοιπα 20 γράµµατα του Λατινικού αλφαβήτου (Α-Η και Ο-Ζ), τότε η µεταβλητή έχει πραγµατική τιµή, δηλαδή το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που αντιστοιχεί επεξεργάζεται από τον υπολογιστή σαν ένας πραγµατικός αριθµός. Μπορούµε ν' αλλάξουµε τον τύπο της µεταβλητής έµµεσα, µε χρήση δηλωτικών εντολών (declaration statements). Μια δηλωτική εντολή προδιαγραφής µπαίνει πάντα στην αρχή ενός προγράµµατος. εν εκτελείται, αλλά χρησιµεύει για να δηλώνει τον τύπο των µεταβλητών που θα χρησιµοποιηθούν στο πρόγραµµα. Οι δηλωτικές εντολές για τον τύπο µιας µεταβλητής είναι:, *4 για ακέραιες µεταβλητές, *4 για πραγµατικές µεταβλητές 6

3 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Double Precision, *8 για πραγµατικές µεταβλητές διπλής ακρίβειας omplex για µιγαδικές µεταβλητές Logical για λογικές µεταβλητές haracter για χαρακτήρες µεταβλητές και haracter(n) για αλυσίδες χαρακτήρων µήκους n µεταβλητές. Συνιστάται να δηλώνονται µε αυτό τον έµµεσο τρόπο όλες οι µεταβλητές ενός προγράµµατος επειδή αυτός ο τρόπος παρέχει στον προγραµµατιστή καλλίτερο έλεγχο των χρησιµοποιηµένων µεταβλητών αλλά και γιατί η δήλωση των µεταβλητών αποτελεί τον πρωταρχικό κανόνα του σωστού και δοµηµένου προγραµµατισµού. Αν θέλουµε να µην ορίζεται αυτόµατα ο τύπος καµίας µεταβλητή αλλά να πρέπει να δηλώνουµε υποχρεωτικά τον τύπο κάθε µεταβλητής του προγράµµατος, τότε πρέπει να γράψουµε στην αρχή του προγράµµατος την εντολή: Implicit none Η τιµή της µεταβλητής, είναι το στοιχείο εκείνο που αλλάζει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος. Σε µία απλή µεταβλητή αντιστοιχεί µία θέση µνήµης. Το περιεχόµενο αυτής της θέσης είναι εκείνο που µεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. Το όνοµα της µεταβλητής αντιστοιχεί στη «διεύθυνση» αυτής της θέσης µέσα στη µνήµη. Στην Fortran 77 η αρχική τιµή µιας µεταβλητής δίνεται µε την εντολή ανάθεσης που θα δούµε στη συνέχεια. Στην Fortran 90/95, η αρχική τιµή µιας µεταβλητής µπορεί να δοθεί και µε τη χρήση του συµβόλου ::. Το σύµβολο :: χρησιµοποιείται, όχι υποχρεωτικά, δίπλα από τον ορισµό του τύπου των µεταβλητών π.χ. :: A, B, (δηλώνουµε ότι οι µεταβλητές Α, B, είναι ακέραιες), :: D, E, F (δηλώνουµε ότι οι µεταβλητές Α, B, είναι πραγµατικές). Το σύµβολο :: γίνεται υποχρεωτικό όταν θέλουµε ταυτόχρονα µε τη δήλωση του τύπου να δώσουµε και µία αρχική τιµή στην µεταβλητή. Π.χ. µπορούµε να γράψουµε : :: A = 5 (δηλώνουµε την ακέραια µεταβλητή Α, στην οποία δίνουµε αρχική τιµή 5), :: B = (δηλώνουµε την πραγµατική µεταβλητή Β, στην οποία δίνουµε αρχική τιµή ), :: A = 5, B (δηλώνουµε τις ακέραιες µεταβλητές Α και Β, αλλά δίνουµε την αρχική τιµή 5 µόνο στην Α). 3.4 Σταθερές Μια σταθερά (onstant) στον προγραµµατισµό χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία. α. Το όνοµά της. 7

4 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran β. Τον τύπο της. γ. Την αριθµητική τιµή της. Μια σταθερά σ' ένα πρόγραµµα θα έχει ένα όνοµα σταθερό, ένα τύπο σταθερό και µια τιµή που δεν θα µεταβάλλεται. Το όνοµα της σταθεράς που συνήθως λέγεται και συµβολικό όνοµα και ακολουθεί όλους τους κανόνες που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3. Στην Fortran η απόδοση αρχικών τιµών σε µία σταθερά γίνεται µε την δηλωτική εντολή Parameter στην αρχή του προγράµµατος: Parameter (Όνοµα_Σταθεράς1=τιµή, Όνοµα_Σταθεράς2=τιµή,...) Οι τιµές αυτών των µεταβλητών δεν µπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος. Έτσι, αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε σε ένα πρόγραµµα την τιµή του π = 3,14159 αντί να γράφουµε σε κάθε εντολή την αριθµητική τιµή (µε µεγάλη πιθανότητα να γίνει και κάποιο λάθος), µπορούµε να κάνουµε στην αρχή του προγράµµατος τη δήλωση: Parameter (Pi = ) και στη συνέχεια να χρησιµοποιούµε τη µεταβλητή Ρi στη θέση της σταθερής αριθµητικής τιµής, π.χ. PERIF = 2 * Pi * AKTINA Προσοχή στο όνοµα και στον τύπο της σταθεράς που δηλώνεται µε την εντολή Parameter. Ο τύπος της σταθεράς ακολουθεί τον άµεσο τρόπο απόδοσης τύπου (που ισχύει και στις µεταβλητές) και αν θέλουµε να αλλάξουµε τον τύπο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µια δηλωτική εντολή πριν από τη χρήση της εντολής Parameter. Οι δηλωτικές εντολές για τον τύπο µιας σταθεράς είναι:, *4 για ακέραιες σταθερές, *4 για πραγµατικές σταθερές Double Precision, *8 για πραγµατικές σταθερές διπλής ακρίβειας omplex για µιγαδικές σταθερές Logical για λογικές σταθερές haracter για χαρακτήρες σταθερές και haracter(n) για αλυσίδες χαρακτήρων µήκους n σταθερές. 3.5 Αριθµητικές Εκφράσεις Στη γλώσσα Fortran µια αριθµητική έκφραση (Arithmetic expressiοn) είναι µια σειρά από µεταβλητές, από σταθερές, από συναρτήσεις, από αριθµητικούς τελεστές πράξεων και από παρενθέσεις που ακολουθούν ορισµένους αυστηρούς κανόνες. Ένας όρος είναι µια µεταβλητή ή µια σταθερά ή µια συνάρτηση ή µια αριθµητική τιµή ή µια αριθµητική έκφραση τοποθετηµένη µέσα σε παρενθέσεις. 8

5 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Μια αριθµητική έκφραση είναι µια σειρά από όρους που χωρίζονται µε αριθµητικούς τελεστές πράξεων. ύο όροι δεν µπορούν να βρίσκονται ο ένας µετά από τον άλλο, χωρίς να υπάρχει µεταξύ τους ένας αριθµητικός τελεστής πράξεων, ούτε δύο αριθµητικοί τελεστές πράξεων δίπλα - δίπλα. Μια συνάρτηση αποτελείται από ένα συµβολικό όνοµα ακολουθούµενο, µέσα σε παρενθέσεις, από ένα ή περισσότερα ορίσµατα. Τα ορίσµατα αυτά µπορεί να είναι µια αριθµητική έκφραση και πιο συχνά µία µεταβλητή ή παράµετρος. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο στοιχειώδεις συναρτήσεις της γλώσσας Fortran. Όνοµα Περιγραφή Όρισµα Αποτέλεσµα Παράδειγµα ABS(X) SQRT(X) Απόλυτη τιµή του Χ Τετραγωνική ρίζα του Χ omplex omplex Το ηµίτονο του Χ. Το Χ SIN(X) είναι εκφρασµένο σε ακτίνια Το συνηµίτονο του Χ. Το Χ OS(X) είναι εκφρασµένο σε ακτίνια Η εφαπτοµένη του Χ. Το Χ TAN(X) είναι εκφρασµένο σε ακτίνια EXP(X) e x LOG(X) LOG10(X) MAX(X 1, X 2, ) MIN(X 1, X 2, ) INT(X) REAL(X) MPLX(X, Y) NINT(X) FRATION(X) MOD(X, Y) ONJG(X) IMAG(X) REAL(X) Φυσικός λογάριθµος του Χ εκαδικός λογάριθµος του Χ Ο µέγιστος µεταξύ των X 1, X 2, Ο ελάχιστος µεταξύ των X 1, X 2, Μετατροπή του αριθµού Χ σε ακέραιο µε αποκοπή του δεκαδικού µέρους Μετατροπή του αριθµού Χ σε πραγµατικό Μετατροπή δύο αριθµών Χ και Υ σε µιγαδικό Μετατροπή του αριθµού Χ στο πλησιέστερο ακέραιο Το κλασµατικό (δεκαδικό) µέρος του αριθµού Χ Το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης Χ/Υ Ο συζυγής µιγαδικός του µιγαδικού αριθµού Χ Το φανταστικό µέρος του µιγαδικού αριθµού Χ Το πραγµατικό µέρος του µιγαδικού αριθµού Χ omplex omplex omplex omplex omplex omplex omplex omplex omplex omplex omplex ABS(-3.1) = 3.1 ABS((3,4)) = 5.0 SQRT(4.) = 2.0 SQRT((3, 4)) = (2.0, 1.0) SIN( ) = E-007 OS( ) = -1.0 TAN(0.) = 0.0 EXP(0.) = 1.0 LOG(1.) = 0.0 LOG10(1.) = 0.0 MAX(2, 4, 5) = 5 MIN(2, 4, 5) = 2 INT(2.9) = 2 INT(-2.9) = -2 REAL(2) = 2.0 omplex MPLX(2, 4) = (2.0, 4.0) NINT(2.9) = 3 NINT(2.3) = 2 FRATION(2.9) = 0.9 MOD(10, 3) = 1 omplex omplex ONJG(2, 5) = (2.0, -5.0) omplex IMAG(2, 5) = 5.0 omplex REAL(2, 5) = 2.0 9

6 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran Η τάξη µε την οποία γίνονται οι πράξεις στο εσωτερικό µιας αριθµητικής έκφρασης δίχως παρενθέσεις, είναι αυστηρά καθορισµένη. Κατά σειρά προτεραιότητας έχουµε: f(x) Υπολογισµός µιας συνάρτησης προτεραιότητα 1. ** Ύψωση σε δύναµη προτεραιότητα 2. *, / Πολ/σµός ή διαίρεση προτεραιότητα 3. +, - Πρόσθεση ή αφαίρεση προτεραιότητα 4. Όταν έχουµε πράξεις µε ίδια προτεραιότητα εκτελούνται οι πράξεις από αριστερά προς τα δεξιά. Προσοχή: Όταν έχουµε διαδοχικές πράξεις µε ύψωση σε κάποια δύναµη, τότε οι πράξεις γίνονται από δεξιά προς τα αριστερά. Π.χ. Το Χ**Υ**Ζ υπολογίζεται σαν Χ**(Υ**Ζ) Παράδειγµα: Για τον υπολογισµό της έκφρασης : Χ*Υ**3/Τ R**2+Ρ/Q**4+Τ*S θα γίνουν οι πράξεις µε την εξής σειρά: a = Υ ** 3 b = R ** 2 c = Q ** 4 d = X * a e = d / T f = Ρ / c g = T * S h = e - b i = h + f j = I + g Όταν υπάρχουν πράξεις µε παρενθέσεις, υπολογίζεται πρώτα το περιεχόµενο κάθε παρένθεσης. Όταν υπάρχουν περισσότερες διαδοχικές παρενθέσεις, υπολογίζεται πρώτα εκείνη που είναι πιο εσωτερική και στη συνέχεια προχωρούµε προς τις εξωτερικές παρενθέσεις. Παράδειγµα: Η έκφραση ((X*(Y+Z)+A*A)*) υπολογίζεται ως εξής: a = Y+Z b = X*a+A*A c = b* Σηµείωση: Επειδή ο αριθµός των δυνατών παρενθέσεων θεωρητικά είναι άπειρος, γι' αυτό το λόγο µπορούµε να γράφουµε τις αριθµητικές εκφράσεις µέσα σε παρενθέσεις, αποφεύγοντας έτσι τις τυχόν αµφισβητήσεις στις πράξεις. 10

7 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Αν µια αριθµητική έκφραση περιλαµβάνει µόνο ακέραιους όρους το αποτέλεσµα θα είναι ένας ακέραιος αριθµός, αν περιλαµβάνει µόνο πραγµατικούς το αποτέλεσµα θα είναι ένας πραγµατικός αριθµός. Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι η διαίρεση δύο ακεραίων δίνει σαν αποτέλεσµα το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Π.χ. η διαίρεση 5 / 7 δίνει πηλίκο 0 και η διαίρεση 12 / 5 δίνει πηλίκο 2. Όταν σε µια αριθµητική έκφραση υπάρχουν όροι και από τους 2 τύπους (ακέραιοι, πραγµατικοί) και δεν υπάρχουν παρενθέσεις τότε, οι ακέραιοι µετατρέπονται σε πραγµατικούς, πριν από την εκτέλεση των πράξεων και έτσι το αποτέλεσµα θα είναι ένας πραγµατικός. Όταν όµως υπάρχουν παρενθέσεις και το περιεχόµενο µιας παρένθεσης αποτελείται µόνο από ακέραιους, τότε υπολογίζεται η παρένθεση αυτή σαν ακέραιος και έπειτα µετατρέπεται το αποτέλεσµα σε πραγµατικό. Παράδειγµα. Για τον υπολογισµό της έκφρασης Α+Β*Ι/J όλοι οι όροι µετατρέπονται σε πραγµατικούς πριν από τις πράξεις, αντίθετα για τον υπολογισµό της έκφρασης Α+Β*(Ι/J) αυτό που είναι µέσα στην παρένθεση είναι µια ακέραια διαίρεση που υπολογίζεται κανονικά σαν ακέραιος και έπειτα το πηλίκο µετατρέπεται σε πραγµατικό αριθµό. Έτσι, αν έχουµε τις τιµές: Α=5.0, Β=3.0, Ι=4 και J=7 τότε, χωρίς παρένθεση βρίσκουµε: A + B * I / J = 6.714, πράγµατι, οι πράξεις γίνονται µε την εξής σειρά: a = B * I = 3.0 * 4 = 3.0 * 4.0 = 12.0 b = a / J = 12.0 / 7 = 12.0 / 7.0 = c = A + b = = ενώ µε τη βοήθεια των παρενθέσεων το σωστό αποτέλεσµα είναι: Α + Β * (Ι / J) = 5.0, πράγµατι, οι πράξεις γίνονται µε την εξής σειρά: a = I / J = 4 / 7 = 0 b = B * a = 3.0 * 0 = 3.0 * 0.0 = 0.0 c = A + b = =

8 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran 3.6 Οι βασικές εντολές ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Εντολή ανάθεσης Σ' ένα πρόγραµµα Fortran εκείνη η εντολή που χρησιµοποιείται πιο συχνά είναι η εντολή της ανάθεσης (assignment statement). Μια εντολή ανάθεσης γράφεται ως εξής. Μεταβλητή = Έκφραση Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παραπάνω εντολής ο Η/Υ υπολογίζει πρώτα την τιµή της έκφρασης που βρίσκεται στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης (=) και στη συνέχεια, αυτή τη τιµή που θα βρει, θα την αναθέσει στη µεταβλητή που βρίσκεται δεξιά του =. Αυτός είναι ουσιαστικά και ο λόγος που αναφερόµαστε σε ανάθεση και όχι ισότητα. Το περιεχόµενο της µεταβλητής που υπήρχε πριν την παραπάνω εντολή χάνεται. Προσοχή: Το σύµβολο = δεν σηµαίνει απλή ισότητα, όπως στα µαθηµατικά, αλλά αντικατάσταση. Παρατηρήσεις: 1. Σε κάθε εντολή ανάθεσης πρέπει οπωσδήποτε οι µεταβλητές που βρίσκονται στο δεξιό µέρος της (εφ όσον υπάρχουν να έχουν ήδη πάρει τιµή µέσω είτε µιας άλλης εντολής ανάθεσης είτε κάποιας εντολής εισόδου). 2. Σε µια εντολή ανάθεσης είναι δυνατόν η µεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό µέρος να υπάρχει και στο δεξιό µέρος. 3. Απαγορεύεται στο αριστερό µέρος της εντολής ανάθεσης η ύπαρξη οποιασδήποτε παράστασης (που να περιέχει µία ή περισσότερες µεταβλητές) παρά µόνον µία και µόνο µεταβλητή χωρίς την ύπαρξη ουδεµίας πράξης. 4. Η µεταβλητή και η έκφραση θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου (αριθµητικού, λογικού, χαρακτήρας) Προσοχή: Εκείνο που αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι στην περίπτωση του αριθµητικού τύπου µπορεί ο τύπος της µεταβλητής να είναι διαφορετικός (π.χ. ακέραιος) από τον τύπο της αριθµητικής έκφρασης (π.χ. πραγµατικός). Ο τύπος όµως της µεταβλητής δεν θα επηρεάσει τον τρόπο υπολογισµού της αριθµητικής έκφρασης. Αν το αποτέλεσµα του υπολογισµού της αριθµητικής έκφρασης είναι διαφορετικού αριθµητικού τύπου από τη µεταβλητή, γίνεται πρώτα η αλλαγή και έπειτα η αντικατάσταση. Παράδειγµα 1. Αν έχουµε τις εντολές: A K, L Α = Κ + 8 L Οι πράξεις γίνονται µεταξύ ακέραιων και η ανάθεση της υπολογισθείσας τιµής στη µεταβλητή Α, θα γίνει αφού πρώτα µετατραπεί σε πραγµατικό αριθµό το αποτέλεσµα. 12

9 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Παράδειγµα 2. Αν έχουµε τις εντολές: A, B K Κ = Α * Β Οι πράξεις γίνονται µεταξύ πραγµατικών και η ανάθεση της υπολογισθείσας τιµής στη µεταβλητή Κ, θα γίνει αφού πρώτα µετατραπεί σε ακέραιο αριθµό το αποτέλεσµα. Σηµείωση: Αν γράψουµε την εντολή A = και η µεταβλητή Α έχει δηλωθεί ακέραια (), στη θέση που αντιστοιχεί η µεταβλητή A στη µνήµη τοποθετείται ο αριθµός 20. Αν χρησιµοποιήσουµε αργότερα τη µεταβλητή A, η τιµή της δεν θα είναι αλλά ο ακέραιος αριθµός 20. ηλαδή, κατά την ανάθεση µιας πραγµατικής τιµής (δεκαδικός αριθµός) σε µια ακέραια µεταβλητή θα συµβεί αποκοπή του δεκαδικού µέρους του αριθµού Εντολές εισόδου / εξόδου Οι εντολές εισόδου (Ιnput) µας επιτρέπουν να εισάγουµε τα δεδοµένα σ' έναν υπολογιστή. Οι εντολές εξόδου (Οutput) µας επιτρέπουν να εµφανίσουµε στην οθόνη ή να τυπώσουµε ή ακόµη ν' αποθηκεύσουµε σ ένα άλλο µέσο (δίσκο, ταινία κλπ) τ' αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την εκτέλεση του προγράµµατος. Θα µπορούσαµε, ακόµη πιο γενικά, να πούµε ότι µε τις εντολές εισόδου/εξόδου ο υπολογιστής επικοινωνεί µε τον εξωτερικό κόσµο και πραγµατοποιεί τις ανταλλαγές πληροφοριών. Η γενική µορφή των εντολών εισόδου/εξόδου είναι: Read (m, f) µεταβλητέs (για την είσοδο) Write (m, f) µεταβλητές (για την έξοδο) Σαν µεταβλητές θεωρούνται µια σειρά από µεταβλητές, χωρισµένες µεταξύ τους µε υποδιαστολές και f είναι ένας ακέραιος αριθµός που αντιστοιχεί στην ετικέτα µιας εντολής προδιαγραφών Format ( 3.6.3). To m είναι ένας αριθµός ο οποίος δηλώνει το µέσο από το οποίο θα γίνει η είσοδος δεδοµένων ή το µέσο στο οποίο θα γίνει η έξοδος των αποτελεσµάτων Όταν µια εντολή Read συνοδεύεται από την τιµή m=5 σηµαίνει ότι έχουµε είσοδο δεδοµένων από το πληκτρολόγιο. Ενώ όταν µια εντολή Write συνοδεύεται από την τιµή m=6 σηµαίνει ότι έχουµε έξοδο στην οθόνη των αποτελεσµάτων. Μια εντολή Read γενικά, επιτρέπει να µεταφερθούν οι τιµές που δίνονται από το πληκτρολόγιο ή βρίσκονται σε κάποιο µαγνητικό ή οπτικό µέσο και να ανατεθούν στις αντίστοιχες µεταβλητές σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζει η συνοδεύουσα εντολή προδιαγραφών Format. Ενώ µια εντολή Write επιτρέπει να εµφανιστούν στην οθόνη ή να τυπωθούν πάνω στο χαρτί του εκτυπωτή ή ακόµη να σωθούν σε κάποιο µαγνητικό ή οπτικό µέσο, οι τιµές των 13

10 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran µεταβλητών µε την ίδια σειρά που βρίσκονται µέσα στην λίστα των µεταβλητών σύµφωνα πάντα µε τον τρόπο που ορίζει η εντολή προδιαγραφών Format. Η γλώσσα Fortran διαθέτει επίσης και εναλλακτικές απλές µορφές σύνταξης των εντολών εισόδου/εξόδου (στις οποίες δεν χρησιµοποιείται η εντολή προδιαγραφών Format, ούτε ο αριθµός της µονάδας εισόδου/εξόδου (5 ή 6) αλλά στη θέση τους τοποθετείται ένα αστεράκι (*). Σ' αυτή την περίπτωση, αυτόµατα, ο υπολογιστής θεωρεί σαν µονάδα εισόδου των δεδοµένων µόνο το πληκτρολόγιο και σαν µονάδα εξόδου των αποτελεσµάτων µόνο την οθόνη. Όσον αφορά τις προδιαγραφές των τιµών, αυτές εισάγονται ή εµφανίζονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια που µπορεί να τις επεξεργαστεί ο υπολογιστής. Η µορφή των εναλλακτικών εντολών εισόδου/εξόδου είναι: Read (*, *) µεταβλητέs (για την είσοδο) Write (*, *) µεταβλητές (για την έξοδο) Επειδή η Fortran 90/95 είναι προσανατολισµένη στην άµεση µορφή επεξεργασίας ενός προγράµµατος (Interactive mode) όπου δεν απαιτούνται ειδικές µορφές εισόδου των δεδοµένων ή εξόδου των αποτελεσµάτων, γι αυτό και προτείνει µια πιο απλή γραφή των εντολών εισόδου/εξόδου στην οποία ο υπολογιστής θεωρεί σαν µονάδα εισόδου των δεδοµένων µόνο το πληκτρολόγιο και σαν µονάδα εξόδου των αποτελεσµάτων µόνο την οθόνη. Η απλή εντολή εισόδου γράφεται: Read f, µεταβλητές ή Read *, µεταβλητές όταν δεν χρησιµοποιείται η εντολή προδιαγραφών Format. Ενώ η απλή εντολή εξόδου γράφεται: Print f, µεταβλητές ή Print *, µεταβλητές όταν δεν χρησιµοποιείται η εντολή προδιαγραφών Format Η εντολή προδιαγραφών Format Η εντολή Format είναι µία εντολή προδιαγραφών της Fortran που δεν εκτελείται, δηλαδή µπορεί να βρίσκεται σε κάθε σηµείο του προγράµµατος (αρχή, µέση ή τέλος) χωρίς να επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του. Συνήθως, τοποθετείται ακριβώς µετά την εντολή Read ή Write στην οποία αντιστοιχεί. Όταν όµως χρησιµοποιείται η ίδια εντολή Format από πολλές εντολές Read ή Write του ιδίου προγράµµατος, για λόγους οµοιοµορφίας και πιο εύκολης αναγνώρισης, τοποθετούνται όλες οι εντολές Format µαζί ή στο τέλος ή στην αρχή του προγράµµατος. 14

11 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Ο γενικός τύπος µιας εντολής Format είναι m Format(προδιαγραφές) όπου m είναι ένας ακέραιος αριθµός το πολύ πενταψήφιος (ετικέτα), που βρίσκεται στις πρώτες 5 θέσεις της γραµµής της εντολής προδιαγραφών Format, και αντιστοιχεί στον ίδιο αριθµό που θα τοποθετήσουµε στην εντολή Read ή Write. Οι προδιαγραφές τοποθετούνται πάντα µέσα σε παρενθέσεις και χρησιµεύουν: Σαν ενδείξεις για την είσοδο/έξοδο των τιµών. Π.χ, πόσα κενά διαστήµατα (ή γραµµές) θα χωρίζουν τις τιµές των µεταβλητών (ή τις γραµµές) που τυπώνονται κ.τ.λ. Για τον προσδιορισµό της µετατροπής των πληροφοριών (Από την δυαδική µορφή του περιεχοµένου της µνήµης στη δεκαδική µορφή και αντίστροφα). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα Format τίτλων και στη δεύτερη τα αριθµητικά Format. Πριν προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των προδιαγραφών της εντολής Format ας περιγράψουµε σύντοµα, το βασικό µηχανισµό λειτουργίας. Πρώτα µεταφέρεται (είτε για είσοδο είτε για έξοδο) η πρώτη κατά σειρά µεταβλητή µεταξύ αυτών που αναφέρονται στη λίστα των µεταβλητών µιας εντολής Read ή Write σύµφωνα µε την πρώτη προδιαγραφή της αντίστοιχης εντολής. Στη συνέχεια η δεύτερη µεταβλητή, σύµφωνα µε τη δεύτερη προδιαγραφή και συνεχίζεται η ίδια διαδικασία µέχρι το τέλος της λίστας των µεταβλητών. Αν το πλήθος των προδιαγραφών δεν είναι ακριβώς το ίδιο µε το πλήθος των µεταβλητών µιας εντολής Read ή Write τότε: Αν το πλήθος των προδιαγραφών είναι µεγαλύτερο από το πλήθος των µεταβλητών, οι επί πλέον προδιαγραφές της εντολής Format που βρίσκονται µετά αγνοούνται. Αν όµως το πλήθος των προδιαγραφών είναι µικρότερο από το πλήθος των µεταβλητών που θέλουµε να διαβάσουµε ή να εµφανίσουµε, τότε οι προδιαγραφές ξαναχρησιµοποιούνται, προκαλώντας λάθη στην εκτέλεση του προγράµµατος Format τίτλων Σαν Format τίτλων χαρακτηρίζονται εκείνα τα Format που οι προδιαγραφές τους δεν ορίζουν µεταφορές αριθµητικών τιµών αλλά χρησιµεύουν κυρίως για την εµφάνιση µηνυµάτων στην οθόνη ή διευκολύνουν την αναγνωσιµότητα των αποτελεσµάτων. Στη Fortran έχουµε τις ακόλουθες προδιαγραφές για τα Format τίτλων: 1. Τα κενά διαστήµατα ( nx ) Κατά την έξοδο, nχ σηµαίνει ότι θα έχουµε n κενά διαστήµατα (κενούς χαρακτήρες) σε µία γραµµή. Κατά την ανάγνωση, nχ σηµαίνει ότι n χαρακτήρες θα αγνοηθούν. 15

12 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran 2. Την αλλαγή της γραµµής ( / ). Κατά την έξοδο των αποτελεσµάτων µια πλάγια γραµµή (slash) σηµαίνει πως σταµατούν να εµφανίζονται ή να τυπώνονται σ αυτή τη σειρά τα αποτελέσµατα και η συνέχεια µεταφέρεται στην αρχή της αµέσως επόµενης σειράς. Κατά την ανάγνωση των δεδοµένων, σηµαίνει πως η συνέχεια για να διαβαστούν τα δεδοµένα µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη σειρά των δεδοµένων. Όταν θέλουµε να προχωρήσουµε περισσότερες σειρές χρησιµοποιούµε περισσότερες πλάγιες γραµµές (//...///). 3. Εµφάνιση χαρακτήρων (κειµένου) ( Αw ) Χρησιµοποιείται για µεταβλητές χαρακτήρων ή αλυσίδων χαρακτήρων και δηλώνει: κατά την έξοδο, ότι θα πρέπει να τοποθετήσουµε τους χαρακτήρες που θέλουµε να εµφανίσουµε σε w θέσεις ή σε 1 θέση, αν το n απουσιάζει. κατά την είσοδο, ότι θα πρέπει να διαβάσουµε τους χαρακτήρες που βρίσκονται στις πρώτες w θέσεις ή στην πρώτη θέση, αν το n απουσιάζει Αριθµητικά Format Σαν αριθµητικά Format χαρακτηρίζονται τα Format που συνεπάγονται µεταφορές αριθµητικών τιµών. 1. Μεταφορά ακέραιας µεταβλητής ( wi ) Χρησιµοποιείται για ακέραιες µεταβλητές και w είναι ο αριθµός που δείχνει το σύνολο των θέσεων (στηλών) οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για να εµφανιστεί η αριθµητική τιµή της µεταβλητής ή ο αριθµός των θέσεων (στηλών) όπου βρίσκεται η τιµή η οποία πρόκειται να διαβαστεί. Κατά την έξοδο το πρόσηµο - (µείον) τυπώνεται πάντα ενώ το πρόσηµο + (συν) πάντοτε εννοείται. Αν η τιµή του n είναι µικρότερη από τα σηµαντικά ψηφία του αριθµού, τότε στη θέση του αριθµού εµφανίζονται w-φορές αστεράκια (*). Αντίθετα, όταν ο αριθµός των σηµαντικών ψηφίων είναι µικρότερoς από w-1, οι χαρακτήρες που βρίσκονται αριστερά του αριθµού συµπληρώνονται µε τόσα κενά διαστήµατα, όσα χρειάζονται για να εξαντληθούν οι n θέσεις. Kατά την είσοδο τα δεδοµένα πρέπει να είναι: είτε ακέραια ψηφία µεταξύ 0 και 9, είτε λευκά (κενά διαστήµατα) που θεωρούνται σαν µηδενικά, είτε ακόµη τα πρόσηµα + και -. Κάθε άλλος χαρακτήρας θα δώσει ένα διαγνωστικό λάθους. Η αριθµητική τιµή πρέπει να καταλαµβάνει το δεξιότερο τµήµα των w στηλών, µε το αρνητικό πρόσηµο (-) να προηγείται στους αρνητικούς αριθµούς. Μια µετατόπιση προς τα αριστερά κατά µία θέση, συνεπάγεται την ανάγνωση ενός αριθµού 10 φορές µεγαλύτερου. 2. Μεταφορά πραγµατικής µεταβλητής ( Fw.d ) Χρησιµοποιείται για πραγµατικές µεταβλητές, όπου: 16

13 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου w ο συνολικός αριθµός των θέσεων που καταλαµβάνει ο αριθµός είτε κατά την ανάγνωση είτε κατά την εµφάνιση (συµπεριλαµβανοµένης και της υποδιαστολής) και d ο αριθµός των ψηφίων µετά την υποδιαστολή. Πρέπει πάντα να ισχύει w > d. Κατά την έξοδο ο αριθµός εµφανίζεται µε τη συνηθισµένη δεκαδική µορφή της αριθµητικής. Πρέπει όµως να ξέρουµε εκ των προτέρων την τάξη µεγέθους του ακέραιου µέρους γιατί, αν το ακέραιο µέρος περιλαµβάνει περισσότερους από w-d-1 χαρακτήρες, τότε αντί του αριθµού εµφανίζονται w-φορές αστεράκια. Επίσης, αν ο αριθµός των ψηφίων του δεκαδικού µέρους είναι µικρότερος από d, τότε τα ψηφία του δεκαδικού µέρους συµπληρώνονται µε µηδενικά έτσι ώστε ο αριθµός των ψηφίων του δεκαδικού µέρους να γίνει d. Τέλος ο αριθµός καταλαµβάνει το δεξιότερο τµήµα της ζώνης των w χαρακτήρων, το πρόσηµο - τυπώνεται πάντα, ενώ το πρόσηµο + εννοείται. Κατά την είσοδο ο αριθµός πρέπει να βρίσκεται µέσα σε µία ζώνη w στηλών όπου υπάρχει µια σχετική ελευθερία. Αν υπάρχει ανάµεσα στα αριθµητικά ψηφία η τελεία (σηµείο υποδιαστολής), τότε ο αριθµός µεταφέρεται στη µεταβλητή που αντιστοιχεί όπως ακριβώς έχει, δηλαδή, ανεξάρτητα της προδιαγραφής του Format. Όταν ανάµεσα στα αριθµητικά ψηφία δεν υπάρχει η τελεία, τότε από δεξιά προς τα αριστερά τα d ψηφία θεωρούνται σαν το δεκαδικό µέρος του αριθµού και τα w-d ψηφία που προπορεύονται σαν το ακέραιο µέρος του αριθµού Άλλες βασικές εντολές της γλώσσας Fortran Η πρώτη εντολή ενός προγράµµατος Η πρώτη γραµµή κάθε προγράµµατος Fortran συνιστάται να είναι µια εντολή που δεν εκτελείται και ούτε είναι υποχρεωτική. Είναι η εντολή ΡRΟGRΑΜ και αν υπάρχει, πρέπει να βρίσκεται πριν από κάθε άλλη εντολή του προγράµµατος. Η εντολή αυτή γράφεται: PROGRAM όνοµα όπου όνοµα είναι το όνοµα που δίνουµε στο πρόγραµµα και το οποίο ακολουθεί τους ίδιους κανόνες σύνταξης όπως και το συµβολικό όνοµα µιας µεταβλητής. Χρησιµεύει για να δίνει κάποιο όνοµα στο κυρίως πρόγραµµα Η εντολή τέλος ενός προγράµµατος Η εντολή τέλος ενός προγράµµατος γράφεται: END Αυτή η εντολή δείχνει στο µεταγλωττιστή (ompiler) ότι το κείµενο του προγράµµατος τελείωσε και πρέπει ν' αρχίσει η εκτέλεσή του. Είναι µία εντολή που δεν εκτελείται, δεν µπορεί να πάρει ετικέτα και αποτελεί υποχρεωτικά την τελευταία γραµµή του προγράµµατος. Προαιρετικά, µπορεί να προστεθεί και η λέξη PROGRAM δίπλα στην εντολή END για να δείχνει ότι αποτελεί τέλος του κυρίως προγράµµατος και όχι κάποιου υποπρογράµµατος. 17

14 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran Προσοχή: Πρέπει να υπάρχει µόνο µία εντολή END σε ένα πρόγραµµα Η εντολή τέλος εκτέλεσης του προγράµµατος Η εντολή τέλος εκτέλεσης των πράξεων του προγράµµατος γράφεται: STOP και σηµαίνει ότι τελείωσε το πρόγραµµα και ο έλεγχος επιστρέφει στο λειτουργικό σύστηµα. Η εντολή αυτή είναι προαιρετική και µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε σηµείο ενός προγράµµατος. Επειδή είναι µία εντολή που εκτελείται, µπορεί να πάρει και µία ετικέτα. Έτσι µπορούµε µέσα σ' ένα πρόγραµµα Fortran να έχουµε περισσότερες από µία εντολές SΤΟΡ. 3.7 Παραδείγµατα προγραµµάτων Παράδειγµα 1: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει µια τιµή που θα δηλώνει το µήκος της ακτίνας ενός κύκλου και στη συνέχεια θα υπολογίζει το εµβαδόν του κύκλου. Program Area_ircle Το παρακάτω πρόγραµµα υπολογίζει το εµβαδόν ενός κύκλου δοθέντος της ακτίνας του R=ακτίνα κύκλου, E=εµβαδόν κύκλου Ακύρωση όλων τον τύπων των µεταβλητών και των σταθερών Όλες οι µεταβλητές και οι σταθερές θα δηλώνονται Implicit none ήλωση σταθερών Pi Parameter (Pi= ) ήλωση µεταβλητών E,R ιάβασµα δεδοµένων Write(*,*) 'Radius=' Read(*,*) R Υπολογισµός εµβαδού E=2*Pi*R Εκτύπωση αποτελεσµάτων Write(*,10)'Area ircle=',e 10 Format(A, F10.5) Stop End 18

15 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Παράδειγµα 2: Θεωρούµε ότι ο κορµός ενός δέντρου είναι κυλινδρικός. Συνεπώς, ο όγκος του δέντρου V αν γνωρίζουµε την περίµετρό του P και το ύψος του H θα δίνεται από τον τύπο: 2 P x H V = 4 x π όπου π = Να γραφεί πρόγραµµα που να υπολογίζει τον όγκο του δέντρου να γνωρίζουµε την περίµετρό του και το ύψος του. Program Volume_Tree Το παρακάτω πρόγραµµα υπολογίζει τον όγκο ενός δέντρου αν γνωρίζουµε την περίµετρό του και το ύψος του V=όγκος, P=περίµετρος, H=ύψος Ακύρωση όλων τον τύπων των µεταβλητών και των σταθερών Όλες οι µεταβλητές και οι σταθερές θα δηλώνονται Implicit none ήλωση σταθερών Pi Parameter (Pi= ) ήλωση µεταβλητών V,P,H ιάβασµα δεδοµένων Write(*,*) 'Perimeter=' Read(*,*) P Write(*,*) 'Height=' Read(*,*) H Υπολογισµός όγκου V=(P**2*H)/(4*Pi) Εκτύπωση αποτελεσµάτων Write(*,10)'Volume Tree=',V 10 Format(A, F10.5) Stop End 19

16 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran Παράδειγµα 3: Έστω ότι έχουµε µια δασική έκταση εµβαδού Α. Έστω επίσης ότι ο ρυθµός αναδάσωσης είναι Ε. Τότε το ποσό της έκτασης αυτής µετά από Ν χρόνια θα είναι Τ και θα δίνεται από τον τύπο: N T = A x (1 + E). Να γραφεί πρόγραµµα που να υπολογίζει τη συνολική έκταση της δασικής περιοχής µετά από Ν χρόνια, αν είναι γνωστός ο ρυθµός αναδάσωσης και η αρχική δασική έκταση. Program Area Το παρακάτω πρόγραµµα υπολογίζει την έκταση δασικής περιοχής µετά από Ν χρόνια αν γνωρίζουµε τον ρυθµό αναδάσωσης και την αρχική δασική έκταση T=τελική έκταση, A=αρχική έκταση, E=ρυθµός αναδάσωσης, N=χρόνια Ακύρωση όλων τον τύπων των µεταβλητών Όλες οι µεταβλητές θα δηλώνονται Implicit none ήλωση µεταβλητών T, A, E, N ιάβασµα δεδοµένων Write(*,*) 'Years=' Read(*,*) N Write(*,*) 'Initial Area=' Read(*,*) A Write(*,*)'Rate=' Read(*,*) E Υπολογισµός τελικής έκτασης T=A*(1+E)**N Εκτύπωση αποτελεσµάτων Write(*,10)'Final Area=',T 10 Format(A, F10.5) Stop End 20

17 Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Παράδειγµα 4: Αν δανειστούµε ένα ποσό Α µε επιτόκιο Τ = Ε% και υποχρεωθούµε να το ξεχρεώσουµε σε Ν χρόνια, τότε το ποσό της µηνιαίας δόσης Μ θα δίνεται από τον τύπο: N A x T (1 + T) M = x N 12 (1 + T) 1 όπου Τ = Ε/100. Να γραφεί πρόγραµµα που να υπολογίζει τη µηνιαία δόση για τις διάφορες τιµές των Α, Ε και Ν. Program Monthly_Payment Το παρακάτω πρόγραµµα υπολογίζει την µηνιαία δόση ενός δανείου για ποσό Α το οποίο θα εξοφληθεί σε Ν και µε επιτόκιο Ε A=κεφάλαιο δανεισµού, M=µηνιαία δόση, E=επιτόκιο δανεισµού N=χρόνια αποπληρωµής Ακύρωση όλων τον τύπων των µεταβλητών Όλες οι µεταβλητές θα δηλώνονται Implicit none ήλωση µεταβλητών A, Μ, E, N, T ιάβασµα δεδοµένων Write(*,*) 'Initial Value=' Read(*,*) A Write(*,*) 'Interest Rate=' Read(*,*) E Write(*,*)'Years=' Read(*,*) N Υπολογισµός επιτοκίου T=E/100 Υπολογισµός µηνιαίας δόσης M=((A*T)/12)*((1+T)**N)/((1+T)**N-1) Εκτύπωση αποτελεσµάτων Write(*,10)Monthly Payment=',M 10 Format(A, F10.5) Stop End 21

18 Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran 22

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Τύποι δεδομένων Οι παρακάτω τύποι δεδομένων υποστηρίζονται από τη γλώσσα προγραμματισμού Fortran: 1) Ακέραιοι αριθμοί (INTEGER). 2) Πραγματικοί αριθμοί απλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 1 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ FORTRAN 77 Ένα πρόγραµµα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού δεν τίποτα άλλο από µια σειρά εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 8 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 2 2.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Στην προηγούµενη διάλεξη µάθαµε ότι µπορούµε να χρησιµοποιούµε τη ρητή ή την αυτονόητη δήλωση µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 1. Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού Εκατοντάδες γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται όπως αναφέρθηκε σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων µε τον υπολογιστή, τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Τύποι δεδομένων Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 1 Τύποι δεδομένων Η γλώσσα προγραμματισμού C++ υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους δεδομένων: 1) Ακέραιοι αριθμοί (int). 2) Πραγματικοί αριθμοί διπλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 32 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 5 5.1 Ι ΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Εκτός από τους µονοδιάστατους πίνακες ή διανυσµατα που συζητήσαµε στην παράγραφο 4.1, µπορούµε να αποθηκεύσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension.

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension. Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια από πιο ενδιαφέρουσες δοµές δεδοµένων, τους πίνακες. Οι πίνακες είναι σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες προγραμματισμού

Βασικές έννοιες προγραμματισμού Βασικές έννοιες προγραμματισμού Αλφάβητο Γράμματα Κεφαλαία Ελληνικά ( Α Ω ) Πεζά Ελληνικά ( α ω ) Κεφαλαία Λατινικά ( A Z ) Πεζά Ελληνικά ( a z) Ψηφία 0-9 Ειδικοί χαρακτήρες ( +, -, *,/, =,.,,!, κενό )

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal Δοµή προγράµµατος 1. Δοµή προγράµµατος program όνοµα_προγράµµατος(αρχείο_1, αρχείο_2,...αρχείο_ν); ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ uses όνοµα_βιβλιοθήκης,όνοµα_βιβλιοθήκης;

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου

Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου Ο τελεστής ανάθεσης = και η βασική του διαφορά από το σύµβολο ισότητας. Η εντολή ανάγνωσης µεταβλητών READ. Η εντολή εκτύπωσης µεταβλητών WRITE. οµή προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Μάθημα 4ο Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Κ. Κωστοπούλου Σειρά εκτέλεσης των πράξεων Όταν ορίζετε μια ακολουθία αριθμητικών πράξεων είναι δυνατόν να προκύψει αμφισημία.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Εντολές Αντικατάστασης, Συναρτήσεις και Σχόλια στη C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1 Εντολές Εισόδου/εξόδου Στην Pascal, 1. Tα δεδομένα των προγραμμάτων λαμβάνονται: είτε από το πληκτρολόγιο είτε από ένα αρχείο με τη χρήση των διαδικασιών read και readln,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Δυνατότητα ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων στη PASCAL. Κατανόηση της σύνταξης των προτάσεων της PASCAL. Κατανόηση της εντολής εξόδου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Δυαδικό Σύστημα Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

http://users.auth.gr/~ppi/mathematica

http://users.auth.gr/~ppi/mathematica http://users.auth.gr/~ppi/mathematica ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Γλώσσες Προγραμματισμού Fortran, C++, Java,. ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ή ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Computer Algebra Systems Mathematica,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Fortran. Μάθημα 1 ο. Ελευθερία Λιούκα

Εισαγωγή στη Fortran. Μάθημα 1 ο. Ελευθερία Λιούκα Εισαγωγή στη Fortran Μάθημα 1 ο Ελευθερία Λιούκα liouka.eleftheria@gmail.com Περιεχόμενα Ιστορία της Fortran Βασικές γνώσεις Fortran Επιτρεπτοί χαρακτήρες Μορφή προγράμματος Τύποι μεταβλητών Πράξεις και

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Πίνακες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Πίνακες στη C Ένας πίνακας στη C είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Αλφάβητο. 7.2 Τύποι δεδομένων. 7.3 Σταθερές. 7.4 Μεταβλητές. 7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 7.6 Συναρτήσεις. 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 7.

7.1 Αλφάβητο. 7.2 Τύποι δεδομένων. 7.3 Σταθερές. 7.4 Μεταβλητές. 7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 7.6 Συναρτήσεις. 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 7. 7.1 Αλφάβητο. 7.2 Τύποι δεδομένων. 7.3 Σταθερές. 7.4 Μεταβλητές. 7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 7.6 Συναρτήσεις. 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 7.8 Εντολή εκχώρησης. 7.1 7.9 Εντολές εισόδου εξόδου. 7.10 Δομή προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting)

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Εργαστήριο 3: 3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Η C++, όπως όλες οι γλώσσες προγραμματισμού, χρησιμοποιεί τελεστές για να εκτελέσει τις αριθμητικές και λογικές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Διδάσκοντες: Άρης Παγουρτζής (pagour@cs.ntua.gr) (Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ) Δώρα Σούλιου (dsouliou@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Εργαστήριο 2. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Εργαστήριο 2. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Εργαστήριο 2 Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οµή προγράµµατος Οδηγίες προεπεξεργαστή #include... # define... τµήµα δηλώσεων ηλωσεις και ορισµοί µεταβλητών. ηλωσεις συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές δοµές. µτ α.τ. Όχι. ! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν

Επαναληπτικές δοµές. µτ α.τ. Όχι. ! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν Επαναληπτικές δοµές Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρµόζεται όπου µία ακολουθία εντολών εφαρµόζεται σε ένα σύνολο περιπτώσεων που έχουν κάτι κοινό. Όταν ψάχνουµε θέση για να παρκάρουµε κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 2β

Ενότητα 1 Διάλεξη 2β Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 2β Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 3ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ένα κείμενο μπορεί να εκχωρηθεί ως τιμή μιας μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δομή προγράμματος στη Fortran

Δομή προγράμματος στη Fortran Δομή προγράμματος στη Fortran Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Fortran αποτελείται από: Την επικεφαλίδα του προγράμματος. Το τμήμα των δηλώσεων. Το τμήμα των προτάσεων (εντολών). Το τμήμα των υποπρογραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων

Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Γρήγορες προσθέσεις αριθμών Γρήγορες συγκρίσεις αριθμών Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων Σχετικά γρήγορη μετάδοση και πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Κυκλώματα Ι. Μάθημα 1: Δυαδικά συστήματα - Κώδικες. Λευτέρης Καπετανάκης

Ψηφιακά Κυκλώματα Ι. Μάθημα 1: Δυαδικά συστήματα - Κώδικες. Λευτέρης Καπετανάκης ΤΛ2002 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι Μάθημα 1: Δυαδικά συστήματα - Κώδικες Λευτέρης Καπετανάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Άνοιξη 2011 ΤΛ-2002: L1 Slide 1 Ψηφιακά Συστήματα ΤΛ-2002:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. Τετριμμένο παράδειγμα: Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 Κων/νος Φλώρος Απλοί τύποι δεδομένων Οι τύποι δεδομένων προσδιορίζουν τον τρόπο παράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Η έννοια του Τελεστή #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Εκφράσεις Προτεραιότητα Προσεταιριστικότητα Χρήση παρενθέσεων Μετατροπές Τύπων Υπονοούμενες και ρητές μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Περιεχόµενα iii 1 Εισαγωγή STOP

Περιεχόµενα Περιεχόµενα iii 1 Εισαγωγή STOP Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι : Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού Fortran 95 Συνοπτικές Σηµειώσεις ιαλέξεων Σ. Σταµατιαδης Ηράκλειο Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στη MATLAB ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΟΗΘΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ E-MAIL: SDIMITRIADIS@CS.UOI.GR, ESKORDA@CS.UOI.GR Τι είναι Matlab Είναι ένα περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολικά ονόματα που δίνονται σε θέσεις μνήμης όπου αποθηκεύονται αριθμοί. ιεύθυνση

Συμβολικά ονόματα που δίνονται σε θέσεις μνήμης όπου αποθηκεύονται αριθμοί. ιεύθυνση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Τι είναι οι μεταβλητές ΕΣ ΤΑΒΛΗΤ - ΜΕΤ ΙΣΤΕΣ Ι ΠΟΛΟΓΙ ΥΠ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Συμβολικά ονόματα που δίνονται σε θέσεις μνήμης όπου αποθηκεύονται αριθμοί. ιεύθυνση 0 1 2 3 4 MNHMH 5 6 7 8 9 Κ Α 1..

Διαβάστε περισσότερα

3.1 εκαδικό και υαδικό

3.1 εκαδικό και υαδικό Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υπολογιστές και εδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών 1 3.1 εκαδικό και υαδικό εκαδικό σύστηµα 2 1 εκαδικό και υαδικό υαδικό Σύστηµα 3 3.2 Μετατροπή Για τη µετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας FORmulaTRANslation Εγκατάσταση της Fortran g95 http://www.g95.org http://ftp.g95.org/g95-mingw.exe Save file as C:\fortran-g95 Κειμενογράφοι Notepad (Windows) Programmer

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 5.1: Εισαγωγή της δοµής formula node στο Block Diagram.

Σχήµα 5.1: Εισαγωγή της δοµής formula node στο Block Diagram. Η δοµή Formula Node 1. Η δοµή Formula Node επιτρέπει την εισαγωγή αναλυτικών σχέσεων στο Block Diagram µε πληκτρολόγηση, αποφεύγοντας έτσι την εισαγωγή των εικονίδιων συναρτήσεων απλών αλγεβρικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran 90/95/2003)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran 90/95/2003) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ () Ενότητα 3: Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδου εξόδου Νίκος Καραμπετάκης Τμήμα Μαθηματικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική υπολογιστών

Αριθµητική υπολογιστών Αριθµητική υπολογιστών Μιχάλης ρακόπουλος Υπολογιστική Επιστήµη & Τεχνολογία, #03 1 εκαδικό σύστηµα αρίθµησης Βάση το 10. 10 ψηφία: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 δεκαδικό ψηφίο εκφράζει 1 από 10 πιθανές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Matlab Βασικές Συναρτήσεις

Εισαγωγή στη Matlab Βασικές Συναρτήσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας Εισαγωγή στη Matlab Βασικές Συναρτήσεις 2016-2017 Εισαγωγή στη Matlab Matlab

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας - Σέρρες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου (νέο βιβλίο Πληροφορικής Γυµνασίου Αράπογλου, Μαβόγλου, Οικονοµάκου, Φύτρου) Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις 1. Τι είναι ο Αλγόριθµος;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

- program p_name(input) - uses crt

- program p_name(input) - uses crt ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 9 : Βασικές Εντολές 1. Εισαγωγή Εντολές Εισόδου Κάθε Η/Υ έχει µία προκαθορισµένη συσκευή ή αρχείο απ όπου γίνεται η είσοδος δεδοµένων για ένα πρόγραµµα. Μια πολύ κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Python scripts Ένα πρόγραμμα στην Python (συχνά αποκαλείται script) αποτελείται από μία ακολουθία ορισμών και εντολών. H ακολουθία των ορισμών και

Διαβάστε περισσότερα

- program p_name(output); - uses crt;

- program p_name(output); - uses crt; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 9 : Βασικές Εντολές 1. Εισαγωγή Εντολές Εξόδου Κάθε Η/Υ έχει µία προκαθορισµένη συσκευή ή αρχείο (η συσκευή αναπαρίσταται ως αρχείο) όπου γίνεται η έξοδος των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα 1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα Δεκαδικοί Αριθµοί Βάση : 10 Ψηφία : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Αριθµοί: Συντελεστές Χ δυνάµεις του 10 7392.25 = 7x10 3 + 3x10 2 + 9x10 1 + 2x10 0 + 2x10-1 + 5x10-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ Σ Copyright 2004 2017 Σταμάτης Σταματιάδης, stamatis@uoc.gr Το έργο αυτό αδειοδοτείται από την άδεια Creative Commons Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN

ΕΙ ΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN ΕΙΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ FORTRAN (FORmula TRANslator) -είναι από τις πρώτες γλώσσες υψηλού επιπέδου -σχεδιάστηκε αρχικά για μαθηματικούς σκοπούς -κάνει δυνατή την υπολογιστική επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Συναρτήσεις ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1.1. Ο λόγος ύπαρξης των συναρτήσεων Όπως είδαµε µία διαδικασία µπορεί να υπολογίζει περισσότερα από ένα αποτελέσµατα τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Αριθµητικό Σύστηµα! Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθµού µε διακεκριµένα σύµβολα! Ένας αριθµός αναπαρίσταται διαφορετικά σε κάθε σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

5 &6. Τύποι δεδομένων, τελεστές και

5 &6. Τύποι δεδομένων, τελεστές και Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 5 &6. Τύποι δεδομένων, τελεστές και αριθμητικές εκφράσεις Ιωάννης Κατάκης Σήμερα o Τύποι δεδομένων int, char, float, double o Τελεστές = + - * / % o Αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η Γράψτε το ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητάς σας στο πάνω µέρος της αυτής της σελίδας. Πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης:

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης: Ορολογία bit (binary digit): δυαδικό ψηφίο. Τα δυαδικά ψηφία είναι το 0 και το 1 1 byte = 8 bits word: η θεμελιώδης μονάδα σύμφωνα με την οποία εκπροσωπούνται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

C Programming EPL032 Maria Stavrinou Ioannou Εισαγωγή στη Γλώσσα C

C Programming EPL032 Maria Stavrinou Ioannou Εισαγωγή στη Γλώσσα C Εισαγωγή στη Γλώσσα C Η C είναι µια δοµηµένη (structured ) γλώσσα ηλαδή ένα C πρόγραµµα αποτελείται από υποπρογράµµατα τα οποία ονοµάζονται συναρτήσεις ( functions ), όπου η κάθε συνάρτηση εκτελεί µια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός της Qbasic. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Σύντοµος Οδηγός της Qbasic. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Σύντοµος Οδηγός της Qbasic Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής ηλώσεις Η γλώσσα Qbasic δεν απαιτεί υποχρεωτικά τη δήλωση των µεταβλητών στο τµήµα δηλώσεων, πριν το κύριο µέρος του προγράµµατος. Η δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή προγράμματος Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης Δομημένος Προγραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες αλγορίθμων Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Πράξεις Εντολές 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα