Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας"

Transcript

1 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

2 FORmulaTRANslation

3 Εγκατάσταση της Fortran g95 Save file as C:\fortran-g95

4 Κειμενογράφοι Notepad (Windows) Programmer s Notepad Editplus

5 Ταξινόμηση αρχείων Πρόγραμμα <όνομα>.f95 Δεδομένα <όνομα>_data.txt Αποτελέσματα <όνομα>_res.txt

6 Παράδειγμα Πρόγραμμα askisi1.f95 Δεδομένα askisi1_data.txt Αποτελέσματα askisi1_res.txt

7 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ FORTRAN Τα 26 γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου (κεφαλαία ή μικρά) Τα 10 ψηφία του δεκαδικού συστήματος ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ειδικά σύμβολα: Όχι ελληνικούς χαρακτήρες! # $ % & ( ) * + - / >. ; ; < = \ [ ] ^ { }?,`

8 Κανόνες γραφής προγράμματος fortran 95 Ελεύθερη γραφή Γραφή σε σταθερή μορφή

9 Γραφή σε σταθερή μορφή Στήλες 1-5. Γράφονται οι αριθμοί των εντολών (LABELS) που είναι ακέραιοι θετικοί ή παραμένουν κενές Στήλη 6. Εάν περιέχει οποιοδήποτε άλλο σύμβολο πλην του κενού ή του μηδενός, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης εντολής. Στήλες Περιέχουν την εντολή. Στήλες Παραμένουν κενές ή φέρουν αρίθμηση των γραμμών. Στήλη 1. Αν στην θέση αυτή υπάρχει το «!» τότε το υπόλοιπο αποτελεί σχόλιο και όχι εντολή

10 Δημιουργία προγράμματος Notepad.. program askisi1!=================================! file name:askisi1.f95!================================= real a, b, sum_ab!data a=12.9 b=-4.5!ypologismos sum_ab=a+b!eggrafi write(6,*) "a=",a,"b=", b write(6,*) "sum=", sum_ab!----- end program askisi1

11 Αποθήκευση προγράμματος File -> Save as Save in -> fortran-g95 File name: <όνομα>.f95 Save as type: All files Encoding: ANSI

12 Μεταγλώττιση προγράμματος Μετάφραση Compiler : μεταγλωττιστής g95 c<όνομα>.f95 Εκτέλεση προγράμματος executable : εκτελέσιμο πρόγραμμα g95 <όνομα>.f95 a.exe g95 <όνομα>.f95 -o <όνομα>.exe

13 Ενεργοποίηση της g95 C:\\Command Prompt Start =>Programs=>Accessories=>Command Prompt C:\...\cd c:\fortran-g95 C:\fortran-g95> C:\fortran-g95>g95 askisi1.f95 o askisi1.exe

14 Κεφάλαιο 2 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

15 Τα Δεδομένα στη FORTRAN Numbers-Αριθμοί Strings χαρακτήρες / συμβολοσειρές

16 Τα Δεδομένα στη FORTRAN ΑΡΙΘΜΟΙ (Νumbers) Ακέραιοι (Integer) Κινητής υποδιαστολής (Floating point) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) Μιγαδικοί (Complex) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ (Strings)

17 Αριθμοί στη FORTRAN Μέγεθος του αριθμού Αριθμοί Σημαντικά ψηφία

18 Μέγεθος Αριθμού Ακέραιοι αριθμοί (Integer): 128 έως και έως και μικρού μεγέθους ακέραιοι μεσαίου μεγέθους ακέραιοι έως και μεγάλου μεγέθους ακέραιοι Πραγματικοί αριθμοί (Real) Τα όρια για τους πραγματικούς αριθμούς είναι: Από -3, x έως και 1,754944x10-38 Από +1,754944x10-38 (αρνητικοί αριθμοί) έως και +3, x (θετικοί αριθμοί)

19 Σημαντικά ψηφία Για τους ακέραιους: Όλα τα ψηφία του αριθμού εκτός από τα τυχόν μηδενικά που υπάρχουν εμπρός από το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο ή τα μηδενικά μετά από το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Για τους πραγματικούς: Παράδειγμα σημαντικά ψηφία σημαντικά ψηφία 7 σημαντικά ψηφία 4 σημαντικά ψηφία 0, σημαντικά ψηφία 04, σημαντικά ψηφία

20 Παράσταση ακεραίων αριθμών

21 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής απλής ακριβείας Ε-01 = 6.14x E16 = -8.22x10 16

22 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας D-01 = 6.14x D16 = -8.22x10 16

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τι είναι μεταβλητή; Μεταβλητή ή μεταβλητές είναι οι τιμές των συμβολικών ονομάτων που αλλάζουν ή μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ένα πρόγραμμα Αριθμητικές μεταβλητές Απλές Με δείκτη Μεταβλητές συμβολοσειρών Απλές Με δείκτη

24 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Πρέπει να αρχίζουν με γράμμα. Να μην περιέχει ειδικά σύμβολα. Εξαιρείται το σύμβολο της υπογράμμισης (π.χ ab_c). Να έχει ορισμένο πλήθος χαρακτήρων. Ένα πλήθος συνήθως 6 είναι αποδεκτό από όλους τους υπολογιστές. Να μην περιέχει γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Κενά μεταξύ των χαρακτήρων των μεταβλητών δεν επιτρέπονται.

25 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές είναι οι εντολές που καθορίζουν το είδος των μεταβλητών και τις διαστάσεις των πινάκων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα

26 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές αριθμητικών μεταβλητών integer real double precision implicit Δηλωτικές εντολές μεταβλητών συνβολοσειρών CHARACTER Δηλωτικές εντολές πινάκων integer real dimension

27 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-ακέραιοι Εντολή : integer*1 integer(1) integer(kind=1) integer*2 integer(2) integer(kind=2) integer*4 integer(4) integer(kind=4) integer για μικρούς ακέραιους αριθμούς για μεσαίους ακέραιους αριθμούς για μεγάλους ακέραιους αριθμούς

28 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-πραγματικοί Εντολή για μεταβλητές πραγματικών αριθμών: real real*4 real(4) real (kind=4) Εντολή για μεταβλητές διπλής ακρίβειας: real*8 real(8) real (kind=8) double precision

29 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ακέραιες μεταβλητές Εάν ο πρώτος χαρακτήρας είναι ένας από τους: I, J, K, L, M, N Πραγματικές μεταβλητές απλής ή διπλής ακριβείας: Εάν αρχίζουν με οποιονδήποτε άλλον χαρα-κτήρα, πλην των παραπάνω.

30 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : IMPLICIT Παράδειγμα: IMPLICIT REAL (I-L) Ενέργεια: Θεώρησε ως πραγματικές μεταβλητές όλες όσες αρχίζουν με τα γράμματα I, J, K και L. Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

31 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : implicit none Ενέργεια: Ακύρωση του κανόνα «πρώτου γράμματος». Η ύπαρξη της όμως απαιτεί όλες οι μεταβλητές του προγράμματος να δηλωθούν Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

32 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Μεταβλητών συμβολοσειρών Εντολή : Character*n μ1, μ2,...μν Character μ1* n1, μ2* n2,...μν* nν Character (len=n):: μ1, μ2,...μν Character(n):: μ1, μ2,...μν όπου μ1, μ2,...μν = Τα ονόματα μεταβλητών n1, n2,...nν = Καθορίζουν το πλήθος των χαρακτήρων

33 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Εντολή : Real A(i) Real X(i, j) Integer A(i) Integer X(i, j) Dimension A(i) Dimension X(i, j) Ενέργεια:Ορίζει ότι ο μονοδιάστατος πίνακας Α καταλαμβάνει i θέσεις και ο δισδιάστατος πίνακας Μ, ixj θέσεις Θέση: Στην αρχή του προγράμματος μετά από την εντολή IMPLICIT (άν υπάρχει)

34 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Παράδειγμα real x(5) μονοδιάστατος πίνακας x, 5 θέσεων integer A(100) μονοδιάστατος πίνακας A, 100 θέσεων dimension ab(100) μονοδιάστατος πίνακας ab, 100 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων real x(5,5) δισδιάστατος πίνακας x, 5x5=25 θέσεων integer A(30,40) μονοδιάστατος πίνακας A, 30x40=1200 θέσεων dimension ab(10,20) μονοδιάστατος πίνακας ab, 10x20=200 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων

35 Αριθμητικές Πράξεις Πράξη Σύμβολο Αλγεβρική Ενέργεια Παράσταση Στο πρόγραμμα Πρόσθεση + α+β a+b Αφαίρεση - α-β a-b Πολλαπλασιασμός * αβ a*b Διαίρεση / a a/b Δύναμη ** a a**b

36 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Ύψωση σε δύναμη 2. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις 3. Προσθέσεις και αφαιρέσεις Σε πράξεις ίσης προτεραιότητας οι σειρά των πράξεων είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Η προτεραιότητα των πράξεων αλλάζει με την χρήση παρενθέσεων. Πρώτα γίνονται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις

37 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Δεν μπορούμε να έχουμε δύο συνεχόμενα σύμβολα πράξεων Χρησιμοποιούμε παρενθέσεις οπουδήποτε αμφιβάλλουμε, σε ότι αφορά τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων Η ύψωση σε δύναμη του a δεν επιτρέπεται όταν: a < 0 και η δύναμη e=πραγματικός a = 0 και η δύναμη e < 0 Δεν επιτρέπεται να διαιρέσουμε μία σταθερά ή μία μεταβλητή με το μηδέν ή με μεταβλητή της οποίας η τιμή είναι μηδέν

38 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Η διαίρεση δύο ακεραίων δίνει ως αποτέλεσμα το ακέραιο μέρος της διαίρεσης, τα δεκαδικά χάνονται Παράδειγμα 3/2 δίνει 1 (όχι 1.5) 15/4 δίνει 3 (όχι 3.75) Η διαίρεση με ένα από τα δύο μέλη της να είναι πραγματικός αριθμός ή μεταβλητή δίνει ως αποτέλεσμα το και τα δεκαδικά Παράδειγμα 3.0/2 δίνει /5 δίνει 4.3

39 Μετατροπή αλγεβρικών παραστάσεων σε παραστάσεις FORTRAN Να μετατραπεί σε παράσταση FORTRAN η αλγεβρική παράσταση: x 1 z b 4z Παράσταση FORTRAN: X=1.0/Z+B**2/(4*Z**3) 1 X=1.0/Z+B**2/4/Z**3-1

40 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Ο Ν Ο Μ Α Σ Τ Η Τ ιμ ή Ε ισ ό δ ο υ Τ ιμ ή ε ξ ό δ ο υ Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Η F O R T R A N Α π ό λ υ τ ο ς τ ιμ ή α ρ ιθ μ ο ύ A B S (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ε τ ρ α γ ω ν ικ ή ρ ίζ α α ρ ιθ μ ο ύ S Q R T (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Φ υ σ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς α ρ ιθ μ ο ύ A L O G (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ ε κ α δ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς A L O G 1 0 (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή α ρ ιθ μ ο ύ Ε κ θ ε τ ικ ή σ υ ν ά ρ τ η σ η E X P (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Η μ ίτ ο ν ο S IN (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Σ υ ν η μ ίτ ο ν ο C O S (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Ε φ α π τ ο μ έ ν η T A N ( X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ό ξ ο η μ ιτ ό ν ο υ A S IN ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο σ υ ν η μ ιτ ό ν ο υ A C O S ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο ε φ α π τ ο μ έ ν η ς A T A N (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Σ υ ν ο λ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Π ρ α γ μ α τ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό π ρ α γ μ α τ ικ ό σ ε α κ έ ρ α ιο Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό α κ έ ρ α ιο σ ε π ρ α γ μ α τ ικ ό L E N (X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία L E N _ T R IM ( X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία IF IX (X ) Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία F L O A T (X ) Α κ ε ρ α ία Π ρ α γ μ α τ ικ ή

41 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: ifix Ενέργεια: Μετατροπή ενός πραγματικού αριθμού ή την τιμή μίας πραγματικής μεταβλητής σε ακέραια Παράδειγμα: a=12.42 k=ifix(-27.88) η τιμή του k θα είναι -27 m=ifix(a*2-3.5) η τιμή του m θα είναι 21

42 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: float ή real Ενέργεια: Μετατροπή ενός ακεραίου αριθμού ή την τιμή μίας μεταβλητής σε πραγματική Παράδειγμα: k=15 m=3 a=float(k+m)+real(m)/2 η τιμή του m θα είναι 19.5

43 Κεφάλαιο 3 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

44 Είσοδος - Έξοδος Δεδομένων Είσοδος δεδομένων Με την ενσωμάτωση τους στο πρόγραμμα όταν το γράφουμε Με την είσοδο τους εκτός προγράμματος (από το πληκτρολόγιο ή άλλη πηγή) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του

45 Ενσωμάτωση μέσα στο πρόγραμμα program askisi2!========================== =======! file name:askisi2.f95!========================== ======= implicit none real xa2 character ch1*6!data xa2=2.45 ch1= δεδομένα!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2 program askisi2!=================================! file name:askisi2.f95!================================= implicit none integer(2), parameter:: a1=12, a2=120 real(4), parameter :: r1= real(8), parameter :: dpr= e-8 character(10) :: ch1= δεδομένα!data!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2

46 Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα την ώρα που εκτελείται Μονάδες εισόδου -Πληκτρολόγιο -Οθόνη -Μαγνητικές Δισκέτες -CD (συμπαγείς μαγνητικοί δίσκοι) -Flash (Μνήμη)

47 Έξοδος Αποτελεσμάτων ή και Δεδομένων

48 Κανόνας ορισμού των περιφερειακών μονάδων μέσα στο πρόγραμμα Πληκτρολόγιο Τους αριθμούς 0 ή το 5 ή το * Οθόνη Τους αριθμούς 0 ή το 6 ή το * Εκτύπωση Έναν ακέραιο και θετικό αριθμό εκτός των 0, 5, 6

49 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΧΩΡΙΣ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ *, a, b READ (*,*) a, b READ (0,*) a, b READ (5,*) a, b PRINT *, a, b WRITE (*,*) a, b WRITE (0,*) a, b WRITE (6,*) a, b

50 Παράδειγμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1!data a=125 b=200.0 c1="αξία" basi=20 ypsos=15!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(6,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(6,*) "Βάση=", basi write(6,*) "ύψος=", ypsos write(6,*) "εμβαδόν=", em write(6,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

51 Πρόγραμμα 3.1 Να υπολογιστεί η τετραγωνική ρίζα και ο δεκαδικός λογάριθμος των αριθμών 100 και 200. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

52 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- end program askisi_sqrt

53 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt2.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data write(6,*) "Dwse tous 2 arithous" read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- Χ. end Αναγνωστοπούλου program askisi_sqrt

54 Πρόγραμμα 3.2 Να γίνει ένα πρόγραμμα όπου να δίνεται το όνομα, το επίθετο το όνομα πατρός και τον αριθμό ειδικού μητρώου σας. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

55 program askisi_onoma!=================================! file name:askisi_onoma.f95!================================= implicit none integer aem character*10 name1, name2, name3!data write(6,*) "Dwse to onoma sou" read(5,*) name1 write(6,*) "Dwse to epitheto sou" read(5,*) name2 write(6,*) "Dwse to onoma patros" read(5,*) name3 write(6,*) "Dwse to aem sou" read(5,*) aem!ypologismos!eggrafi write(6,*) "ONOMA=", name1, name2, "tou ", name3 write(6,*) "AEM=", aem!----- end program askisi_onoma

56 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ f, a, b READ (*,f) a, b READ (0,f) a, b READ (5,f) a, b PRINT f, a, b WRITE (*,f) a, b WRITE (0,f) a, b WRITE (6,f) a, b

57 Η ΕΝΤΟΛΗ FORMAT Label FORMAT (περιγραφή μεταβλητών) Label: Ο αριθμός εντολής, στις θέσεις 1-5 FORMAT: Η εντολή Περιγραφή: Ο τρόπος εισαγωγής ή εξαγωγής των δεδομένων. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (περιγραφή μεταβλητών)

58 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Iw I: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Integer) w: Το πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται και το πρόσημο. Στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. Παράδειγμα: Με Ι3 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 99 έως 999

59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (δεκαδική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Fw.d F: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Floating) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Παράδειγμα: Με F4.1 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 9.9 έως 99.9

60 Παράδειγμα a = b= c= d= e = f = write (6, 4) a, b, c, d, e, f 4 format(f9.2, f7.1, f8.2, f8.3, f4.0, f10.5)

61 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Εw.d Ε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Expotential) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων

62 Ew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών w ±0.xxxxxx+ee d Περιορισμός: w d + 6

63 npew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών N= πλήθος των ακεραίων ψηφίων w ±xxx.xxxxxx+ee n d

64 παράδειγμα PE E-04

65 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Dw.d D: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Double precision) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Περιορισμός: w d + 6

66 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αw Α: ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ (Alphanumeric) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού.

67 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: nx X: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ n: Το πλήθος των κενών

68 Παράδειγμα read(*, 9) a1, a2, k 9 format(f7.2,f8.1, 4x, i5) write (6, 5) a1, a2 5 format(f7.2,4x, i3)

69 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: / /: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜ- ΜΗΣ

70 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤYΠΩΣΗΣ Χαρακτήρας Το κενό Συμβολισμός στη fortran 1Η, ή ή 1x Ενέργειες Αλλάζει γραμμή και μετά τυπώνει Το μηδέν Το ένα Το συν 1H0 ή 0 1H1 ή 1 1H+ ή + Αφήνει μία κενή γραμμή και μετά τυπώνει Αλλάζει σελίδα και η εκτύπωση αρχίζει από την αρχή της νέας σελίδας Σημαίνει ότι δεν γίνεται αλλαγή γραμμής (Τυπώνει στην ίδια γραμμή)

71 Παράδειγμα write (*, 2) a, b 2 format(1h0, i10, 3x, f7.1)

72 Αρχεία - Φάκελοι Αρχείο δεδομένων Αρχείο αποτελεσμάτων

73 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Εντολή: OPEN Γενική μορφή: OPEN(unit=n, file= fn, form= f, access= a ) όπου: n : Ο αριθμός του αρχείου fn : Το όνομα του αρχείου f : formatted ή unformatted a : sequential ή append

74 Πρόγραμμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em_arxeio.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1 open(8, file='askisi_em_data.txt') open(9, file='askisi_em_res.txt')

75 Πρόγραμμα!data a=125 b=200.0 c1="αξία" read(8,*)basi, ypsos!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(9,*) "Αποτελέσματα προγράμματος" write(9,*) " " write(9,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(9,*) "Βάση=", basi write(9,*) "ύψος=", ypsos write(9,*) "εμβαδόν=", em write(9,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

76 Πρόγραμμα 3.3 Να υπολογιστεί η τιμή του z αν α=2.0 και b=3.0 Α) τα a, b δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν σε αρχείο B) Το αποτέλεσμα να τυπωθεί από τη δεύτερη γραμμή να έχει τέσσερα δεκαδικά ψηφία και να ακολουθεί την φράση η τιμή του z είναι μετά από 3 κενά. z a b a 1 2 3a 6 a b 1 1 2a a 1 3 b a 3

77 Κεφάλαιο 4 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

78 Εντολές Ροής - Λογικές Πράξεις

79 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ CALL CONTINUE DO DO WHILE ELSE ELSE IF END END IF END DO GO TO IF PAUSE RETURN STOP

80 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO GO TO n Όπου n = Αριθμός εντολής

81 Πρόγραμμα program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to 5 4 z=a/b r=z-a/(n-1) Δεν εκτελείται yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa End program goto

82 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO με όρους GO TO (n 1, n 2, n k ), m Όπου n1, n2, nk = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα m = ακέραια μεταβλητή με θετική τιμή που καθορίζει σε ποια ετικέτα (n1, n2, nk) θα πάει ο υπολογιστής

83 Πρόγραμμα 4.1 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to (4, 5, 6), 3 4 z=a/b r=z-a/(n-1) yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa 6 write (6, *) a, b, x End program goto

84 Πρόγραμμα 4.2 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n, ik real b, a, x, r, z xa, yy, k! data read (5, *) a, b, n write (6, *) give the label read (5, *) ik go to (50, 100, 150, 200), ik!=======================! Ypologismoi 50 x=a+b k=x go to z=a/b r=z-a/(n-1) k=r go to yy=(n+1)/(a+1) k=yy go to xa=8.2-(a+b) k=xa go to 10!==============================! Egraffi 10 write (6, *) a, b, k End program goto

85 Εντολές Σύγκρισης Αριθμητική IF Λογική IF Δομημένη IF

86 Εντολή Σύγκρισης Η αριθμητική εντολή if if (a) n1, n2, n 3 Όπου a = Μια μεταβλητή ή μια παράσταση FORTRAN Αν α < 0 πηγαίνει στην εντολή n1 Αν α = 0 πηγαίνει στην εντολή n2 Αν α > 0 πηγαίνει στην εντολή n3 n1, n2, n3 = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα

87 Πρόγραμμα 4.3 program if!=========================! file name:if.f95!========================= implicit none real a,b! data read (5, *) a!=======================! Ypologismoi if (a-1.0) 10, 20, b= -1.0 go to 5 20 b= 0 go to 5 10 b= 1.0 go to 5! Egraffi 5 write (6, *) a, b, xa End program if

88 Εντολή Σύγκρισης Η λογική εντολή if Σχέση Περιγραφή Τελεστές σύγκρισης Υλοποίηση στις IF a=b Ίσον.EQ. if(a.eq.b) If(a==b) a<b Μικρότερο.LT. if(a.lt.b) If(a<b) a>b Μεγαλύτερο.GT. if(a.gt.b) If(a>b) a b Μεγαλύτερο ή ίσον.ge. if(a.ge.b) If(a>=b) a b Μικρότερο ή ίσον.le. if(a.le.b) If(a<=b) a b Διάφορο (όχι ίσον).ne. if(a.ne.b) If(a/=b)

89 Παράδειγμα if(x < 1.0) y=-1.0 if(x == 1.0) y=0.0 if(x > 1.0) y=1.0 if(x.lt.1.0) y=-1.0 if(x.eq.1.0) y=0.0 if(x.gt.1.0) y=1.0 if (k+z <= 0.0) y=r+10.0 if (k+z > 0.0) y=r-10.0

90 Λογικό KAI (.AND.) if (x >2.0.AND. x < 5.0) y=100.0 Λογικό ή (.OR.) if (A.LT.Y.OR. B+C/(D-A).GT.0.0) go to 120 Λογικό OXI (.NOT.) if (.NOT. (x < 5.0)) y=100.0

91 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF (συνθήκη) THEN ENDIF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

92 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF ( συνθήκη) THEN ELSE END IF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

93 ΣΥΝΘΕΤΗ BLOCK IF IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN. ELSE ENDIF

94 Πρόγραμμα 4.4 Να υπολογιστεί ο αριθμός z αν z x x b 1 2 b 0 x x b b Α) Να δίνονται από το πληκτρολόγιο οι μεταβλητές x και b, αν το x έχει τιμή μικρότερη από μηδέν τότε το πρόγραμμα να σταματά και να εμφανίζεται η ένδειξη «το x είναι μικρότερο από το 0» Β) τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη με τις κατάλληλες ενδείξεις

95 Πρόγραμμα 4.5 Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να εντοπίζεται η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή των Ν σε πλήθος αριθμών. Τα δεδομένα να δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν στην οθόνη με τις σχετικές ενδείξεις

96 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εντολή Do do i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. end do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n.. Όπου m1= η αρχική τιμή initial value m2= η τελική τιμή last value m3= το βήμα (θετικό ή αρνητικό) step

97 Παράδειγμα do i=1, 100 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do do i=1, 100, 10 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

98 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Άδηλη Do write (6,*) (pin(i), i=1,20) Εντολή Do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n continue

99 CONTINUE Η εντολή αυτή δεν κάνει τίποτα. Απλώς δίδει εντολή να συνεχισθεί η εκτέλεση του προγράμματος. Συνήθως είναι το κάτω όριο μιάς εντολής ανακυκλώσεως DO

100 Πολλαπλή Do Όταν έχουμε πολλαπλές Do, τότε θα πρέπει οι εσωτερικές Do να βρίσκονται ολόκληρες μέσα στις εξωτερικές. Η τελευταία εντολή μιας Do μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε εκτελέσιμη εντολή Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη της Do, καθώς και τα m1, m2, m3 μέσα στη περιοχή της. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των τιμών τους.

101 Πολλαπλή Do Σωστό Σωστό Λάθος

102 Πολλαπλή Do Δεν επιτρέπεται να αρχίσουμε την εκτέλεση μίας Do από οπουδήποτε αλλού εκτός από την αρχή της. Είναι προτιμότερο κάθε εντολή Do να κλείνει με δικό της τέλος και όχι κοινό τέλος.

103 Εντολή Do while do while (συνθήκη).... (ομάδα εντολών).. end do

104 Παράδειγμα do while(a>=50.0) read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

105 Πρόγραμμα 4.6 Να υπολογιστεί η τιμή του α από τον τύπο α=α+0.1. Να γίνουν επαναλήψεις. Να συγκριθεί το α με το και να τυπωθεί η τιμή του α με τις ανάλογες ενδείξεις.

106 Πρόγραμμα 4.7 Να υπολογιστούν οι τιμές της συνάρτησης y e x2 Για x=1 μέχρι x=10 και βήμα 0.2. Να τυπωθούν οι τιμές του x και y σε δύο κατακόρυφες στήλες (σε αρχείο) και κάθε στήλη να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα

107 Πρόγραμμα 4.8 Από τα δεδομένα του αρχείου program4_8_data.txt, vα υπολογιστούν Η μέγιστη τιμή Η ελάχιστη τιμή Το πλήθος των τιμών Η μέση τιμή

Δομή προγράμματος στη Fortran

Δομή προγράμματος στη Fortran Δομή προγράμματος στη Fortran Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Fortran αποτελείται από: Την επικεφαλίδα του προγράμματος. Το τμήμα των δηλώσεων. Το τμήμα των προτάσεων (εντολών). Το τμήμα των υποπρογραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 1 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ FORTRAN 77 Ένα πρόγραµµα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού δεν τίποτα άλλο από µια σειρά εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Διδάσκοντες: Άρης Παγουρτζής (pagour@cs.ntua.gr) (Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ) Δώρα Σούλιου (dsouliou@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Fortran. Μάθημα 1 ο. Ελευθερία Λιούκα

Εισαγωγή στη Fortran. Μάθημα 1 ο. Ελευθερία Λιούκα Εισαγωγή στη Fortran Μάθημα 1 ο Ελευθερία Λιούκα liouka.eleftheria@gmail.com Περιεχόμενα Ιστορία της Fortran Βασικές γνώσεις Fortran Επιτρεπτοί χαρακτήρες Μορφή προγράμματος Τύποι μεταβλητών Πράξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 3. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος

Ενότητα 1 Διάλεξη 3. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 3 Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου

Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου Ο τελεστής ανάθεσης = και η βασική του διαφορά από το σύµβολο ισότητας. Η εντολή ανάγνωσης µεταβλητών READ. Η εντολή εκτύπωσης µεταβλητών WRITE. οµή προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN

ΕΙ ΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN ΕΙΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ FORTRAN (FORmula TRANslator) -είναι από τις πρώτες γλώσσες υψηλού επιπέδου -σχεδιάστηκε αρχικά για μαθηματικούς σκοπούς -κάνει δυνατή την υπολογιστική επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα.

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. Ερωτήσεις προόδου C Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. #include // δίνει οδηγία στον compiler να // συμπεριλάβει την βιβλιοθήκη stdio int

Διαβάστε περισσότερα

4. Επιλογή και Επανάληψη

4. Επιλογή και Επανάληψη Σελίδα 53 4. Επιλογή και Επανάληψη 4.1 Η Εντολή Επιλογής if.. then Η εντολή If.. Then.. χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα. Η εντολή αυτή έχει διάφορες μορφές σύνταξης οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran 90/95/2003)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran 90/95/2003) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ () Ενότητα 3: Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδου εξόδου Νίκος Καραμπετάκης Τμήμα Μαθηματικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 32 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 5 5.1 Ι ΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Εκτός από τους µονοδιάστατους πίνακες ή διανυσµατα που συζητήσαµε στην παράγραφο 4.1, µπορούµε να αποθηκεύσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση της εξόδου

Μορφοποίηση της εξόδου Μορφοποίηση της εξόδου (i) Όταν θέλουμε τα αποτελέσματα μιάς εντολής WRITE(*, *) να εμφανίζονται με συγκεκριμένο τρόπο τροποποιούμε τον δεύτερο αστερίσκο. 2 τρόποι μορφοποίησης WRITE(*, '(format εξόδου)')

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες. FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Πίνακες. FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Πίνακες (i) Δομημένη μεταβλητή: αποθηκεύει μια συλλογή από τιμές δεδομένων Πίνακας (array): δομημένη μεταβλητή που αποθηκεύει πολλές τιμές του ίδιου τύπου INTEGER:: pinakas(100)ή INTEGER, DIMENSION(100)::pinakas

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Τύποι δεδομένων Οι παρακάτω τύποι δεδομένων υποστηρίζονται από τη γλώσσα προγραμματισμού Fortran: 1) Ακέραιοι αριθμοί (INTEGER). 2) Πραγματικοί αριθμοί απλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1 Εντολές Εισόδου/εξόδου Στην Pascal, 1. Tα δεδομένα των προγραμμάτων λαμβάνονται: είτε από το πληκτρολόγιο είτε από ένα αρχείο με τη χρήση των διαδικασιών read και readln,

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Α. Υπολογίστε χωρίς να εκτελέσετε κώδικα FORTRAN τα παρακάτω: Ποιά είναι η τελική τιμή του Z στα παρακάτω κομμάτια κώδικα FORTRAN:

Άσκηση 1. Α. Υπολογίστε χωρίς να εκτελέσετε κώδικα FORTRAN τα παρακάτω: Ποιά είναι η τελική τιμή του Z στα παρακάτω κομμάτια κώδικα FORTRAN: Άσκηση 1 Α. Υπολογίστε χωρίς να εκτελέσετε κώδικα FORTRAN τα παρακάτω: Ποιά είναι η τελική τιμή του J στα παρακάτω κομμάτια κώδικα FORTRAN: INTEGER J J = 5 J = J + 1 J = J + 1 INTEGER X, Y, J X = 2 Y =

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙ Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία αφορούν κυρίως τις εντολές της C οι οποίες ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Εντολές Αντικατάστασης, Συναρτήσεις και Σχόλια στη C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Python scripts Ένα πρόγραμμα στην Python (συχνά αποκαλείται script) αποτελείται από μία ακολουθία ορισμών και εντολών. H ακολουθία των ορισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες προγραμματισμού

Βασικές έννοιες προγραμματισμού Βασικές έννοιες προγραμματισμού Αλφάβητο Γράμματα Κεφαλαία Ελληνικά ( Α Ω ) Πεζά Ελληνικά ( α ω ) Κεφαλαία Λατινικά ( A Z ) Πεζά Ελληνικά ( a z) Ψηφία 0-9 Ειδικοί χαρακτήρες ( +, -, *,/, =,.,,!, κενό )

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων

Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Γρήγορες προσθέσεις αριθμών Γρήγορες συγκρίσεις αριθμών Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων Σχετικά γρήγορη μετάδοση και πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Program Ονομα_προγραμματος; «πρόγραμμα» Πρόγραμμα 1 Program Lesson1_Program1; Write('Hello World!!!'); {σχόλια} Επεξήγηση Προγράμματος Program Lesson1_Program1;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία Ένα αρχείο αποτελείται από μία σειρά ομοειδών δεδομένων που ονομάζονται λογικές εγγραφές (logical record)

Αρχεία Ένα αρχείο αποτελείται από μία σειρά ομοειδών δεδομένων που ονομάζονται λογικές εγγραφές (logical record) Διαχείριση Αρχείων Αρχεία Για να είναι δυνατή η επεξεργασία μεγάλου αριθμού δεδομένων τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε ψηφιακά μέσα κατάλληλα οργανωμένα. Η αποθήκευση γίνεται σε αρχεία. Πολλά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός PASCAL

Προγραμματισμός PASCAL Προγραμματισμός PASCAL 1 PASCAL Η PASCAL σχεδιάστηκε από τον Worth το 1968 στη Ζυρίχη, αρχικά σαν εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Είναι γλώσσα για σειριακό προγραμματισμό. 2 Απλή και εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. Τετριμμένο παράδειγμα: Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 Κων/νος Φλώρος Απλοί τύποι δεδομένων Οι τύποι δεδομένων προσδιορίζουν τον τρόπο παράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Η έννοια του Τελεστή #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Εκφράσεις Προτεραιότητα Προσεταιριστικότητα Χρήση παρενθέσεων Μετατροπές Τύπων Υπονοούμενες και ρητές μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος -Έξοδος. Άνοιγµα αρχείου:

Είσοδος -Έξοδος. Άνοιγµα αρχείου: Είσοδος -Έξοδος Άνοιγµα αρχείου: open (unit = αριθµός, file = "όνοµα_αρχείου") Αριθµός: θετικός ακέραιος (εκτός του 6) µε τον οποίο αναφερόµαστε στο αρχείο Όνοµα αρχείου: το όνοµα του αρχείου (καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ FORTRAN 77

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ FORTRAN 77 ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ FORTRAN 77 Ν. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. Μάρτιος 2012 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εγκαθιστούμε τον μεταγλωττιστή από το αρχείο http://www.lepsch.com/downloads/force209g77setup.exe Δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD)

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD) Η Γλώσσα Pascal Χαρακτηριστικά Τύποι Δεδοµένων Δοµή προγράµµατος 1. Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικά της γλώσσας Pascal Γλώσσα προγραµµατισµού Συντακτικό Σηµασιολογία Αλφάβητο της γλώσσας Pascal (Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης:

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης: Ορολογία bit (binary digit): δυαδικό ψηφίο. Τα δυαδικά ψηφία είναι το 0 και το 1 1 byte = 8 bits word: η θεμελιώδης μονάδα σύμφωνα με την οποία εκπροσωπούνται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες....1 1.1 Εσωτερική παράσταση δεδομένων....2 1.1.1 Παράσταση θέσης....3 1.1.2 Μετατροπές μεταξύ συστημάτων διαφορετικών βάσεων....5 1.1.3 Οι αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Πράξεις με δυαδικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες. (i) FORTRAN και Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός

Πίνακες. (i) FORTRAN και Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Πίνακες (i) οµηµένη µεταβλητή: αποθηκεύει µια συλλογή από τιµές δεδοµένων Πίνακας (array): δοµηµένη µεταβλητή που αποθηκεύει πολλές τιµές του ίδιου τύπου INTEGER:: pinakas(100)ή INTEGER, DIMENSION(100)::pinakas

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΙΝΑΚΕΣ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΙΝΑΚΕΣ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΙΝΑΚΕΣ Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πίνακες είναι συλλογές δεδομένων που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η Γράψτε το ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητάς σας στο πάνω µέρος της αυτής της σελίδας. Πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοδιάστατοι πίνακες

Μονοδιάστατοι πίνακες Μονοδιάστατοι πίνακες Επικ. Καθ. Ν. Καραµπετάκης Τµήµα Μαθηµατικών, Α.Π.Θ. Τι είναι οι πίνακες και που χρειάζονται ; Να γραφεί πρόγραµµα τοοποίο, εφόσον διαβάσει Ν αριθµούς, στη συνέχεια θα υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις Έχουμε ήδη μία αίσθηση του τι είναι μεταβλητή. Τις έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στο παράδειγμα του τριωνύμου ώστε να κρατήσουμε τις τιμές για τα α, β και γ, και έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διάλεξη 1 Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 Αριθμητικοί Τελεστές- Αριθμητικές Πράξεις 2 Internal use only Αριθμητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Α. Το περιβάλλον της Microsoft Fortran Powerstation

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Α. Το περιβάλλον της Microsoft Fortran Powerstation ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Α. Το περιβάλλον της Microsoft Fortran Powerstation Μία πρώτη ταξινόµηση των γλωσσών προγραµµατισµού σχετίζεται µε το επίπεδο της µηχανής για το οποίο προγραµµατίζει κάποιος. Έτσι διακρίνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 2 ΗγλώσσαC Ιστορική Αναδρομή ΗανάπτυξητηςC ξεκίνησε το 1972 στα εργαστήρια Bell από τον Dennis Ritchie με σκοπό την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 1. Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού Εκατοντάδες γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται όπως αναφέρθηκε σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων µε τον υπολογιστή, τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο Οι σημειώσεις βασίζονται στα συγγράμματα: A byte of Python (ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα, τελεστές, είσοδος/έξοδος

Δεδομένα, τελεστές, είσοδος/έξοδος 2 Δεδομένα, τελεστές, είσοδος/έξοδος Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα 1. βασικοί τύποι δεδομένων 2. ακέραιοι 3. κινητής υποδιαστολής 4. ο τύπος decimal 5. χαρακτήρες 6. bool 7. string 8. χρήση μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών 1 Αριθμητικό Σύστημα Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθμού με διακεκριμένα σύμβολα Ένας αριθμός αναπαρίσταται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Τύποι δεδομένων Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 26 Μαρτίου 2007 Ομάδα 1 η

ΦΥΣ 145 Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 26 Μαρτίου 2007 Ομάδα 1 η ΦΥΣ 145 Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική Πρόοδος 26 Μαρτίου 2007 Ομάδα 1 η Γράψτε το ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητάς σας στο πάνω μέρος της αυτής της σελίδας. Πρέπει να απαντήσετε και στα 6 προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β.1 Τύποι Δεδομένων Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (πρέπει να) υποστηρίζουν πέντε (5) πρωταρχικούς τύπους δεδομένων: char (character) int (integer)

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στη MATLAB ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΟΗΘΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ E-MAIL: SDIMITRIADIS@CS.UOI.GR, ESKORDA@CS.UOI.GR Τι είναι Matlab Είναι ένα περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπο-προγράμματα στη Fortran

Υπο-προγράμματα στη Fortran ΦΥΣ 145 - Διαλ.05 1 Υπο-προγράμματα στη Fortran q Mέχρι τώρα τα προβλήματα και τα προγράμματα που έχουμε δεί ήταν αρκετά απλά και επομένως ένα και μόνο πρόγραμμα ήταν αρκετό για να τα λύσουμε q Όταν τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων (προϋποθέτει κατανόηση του προβλήματος και τη συλλογή πληροφοριών και των απαιτήσεων από το σύστημα) Σχεδιασμός (ορισμός διεργασιών για να ικανοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Συντακτικό της γλώσσας C Μεταβλητές Σταθερές Τύποι Δεδομένων Τελεστές Εκφράσεις Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2017

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2017 FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2017 M5 Ασκήσεις Γεώργιος Παπαλάμπρου Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας george.papalambrou@lme.ntua.gr ΕΜΠ/ΣΝΜΜ Εργαστήριο Ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 2β

Ενότητα 1 Διάλεξη 2β Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 2β Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Αλφάβητο. 7.2 Τύποι δεδομένων. 7.3 Σταθερές. 7.4 Μεταβλητές. 7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 7.6 Συναρτήσεις. 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 7.

7.1 Αλφάβητο. 7.2 Τύποι δεδομένων. 7.3 Σταθερές. 7.4 Μεταβλητές. 7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 7.6 Συναρτήσεις. 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 7. 7.1 Αλφάβητο. 7.2 Τύποι δεδομένων. 7.3 Σταθερές. 7.4 Μεταβλητές. 7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 7.6 Συναρτήσεις. 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 7.8 Εντολή εκχώρησης. 7.1 7.9 Εντολές εισόδου εξόδου. 7.10 Δομή προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα