Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας"

Transcript

1 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

2 FORmulaTRANslation

3 Εγκατάσταση της Fortran g95 Save file as C:\fortran-g95

4 Κειμενογράφοι Notepad (Windows) Programmer s Notepad Editplus

5 Ταξινόμηση αρχείων Πρόγραμμα <όνομα>.f95 Δεδομένα <όνομα>_data.txt Αποτελέσματα <όνομα>_res.txt

6 Παράδειγμα Πρόγραμμα askisi1.f95 Δεδομένα askisi1_data.txt Αποτελέσματα askisi1_res.txt

7 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ FORTRAN Τα 26 γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου (κεφαλαία ή μικρά) Τα 10 ψηφία του δεκαδικού συστήματος ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ειδικά σύμβολα: Όχι ελληνικούς χαρακτήρες! # $ % & ( ) * + - / >. ; ; < = \ [ ] ^ { }?,`

8 Κανόνες γραφής προγράμματος fortran 95 Ελεύθερη γραφή Γραφή σε σταθερή μορφή

9 Γραφή σε σταθερή μορφή Στήλες 1-5. Γράφονται οι αριθμοί των εντολών (LABELS) που είναι ακέραιοι θετικοί ή παραμένουν κενές Στήλη 6. Εάν περιέχει οποιοδήποτε άλλο σύμβολο πλην του κενού ή του μηδενός, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης εντολής. Στήλες Περιέχουν την εντολή. Στήλες Παραμένουν κενές ή φέρουν αρίθμηση των γραμμών. Στήλη 1. Αν στην θέση αυτή υπάρχει το «!» τότε το υπόλοιπο αποτελεί σχόλιο και όχι εντολή

10 Δημιουργία προγράμματος Notepad.. program askisi1!=================================! file name:askisi1.f95!================================= real a, b, sum_ab!data a=12.9 b=-4.5!ypologismos sum_ab=a+b!eggrafi write(6,*) "a=",a,"b=", b write(6,*) "sum=", sum_ab!----- end program askisi1

11 Αποθήκευση προγράμματος File -> Save as Save in -> fortran-g95 File name: <όνομα>.f95 Save as type: All files Encoding: ANSI

12 Μεταγλώττιση προγράμματος Μετάφραση Compiler : μεταγλωττιστής g95 c<όνομα>.f95 Εκτέλεση προγράμματος executable : εκτελέσιμο πρόγραμμα g95 <όνομα>.f95 a.exe g95 <όνομα>.f95 -o <όνομα>.exe

13 Ενεργοποίηση της g95 C:\\Command Prompt Start =>Programs=>Accessories=>Command Prompt C:\...\cd c:\fortran-g95 C:\fortran-g95> C:\fortran-g95>g95 askisi1.f95 o askisi1.exe

14 Κεφάλαιο 2 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

15 Τα Δεδομένα στη FORTRAN Numbers-Αριθμοί Strings χαρακτήρες / συμβολοσειρές

16 Τα Δεδομένα στη FORTRAN ΑΡΙΘΜΟΙ (Νumbers) Ακέραιοι (Integer) Κινητής υποδιαστολής (Floating point) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) Μιγαδικοί (Complex) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ (Strings)

17 Αριθμοί στη FORTRAN Μέγεθος του αριθμού Αριθμοί Σημαντικά ψηφία

18 Μέγεθος Αριθμού Ακέραιοι αριθμοί (Integer): 128 έως και έως και μικρού μεγέθους ακέραιοι μεσαίου μεγέθους ακέραιοι έως και μεγάλου μεγέθους ακέραιοι Πραγματικοί αριθμοί (Real) Τα όρια για τους πραγματικούς αριθμούς είναι: Από -3, x έως και 1,754944x10-38 Από +1,754944x10-38 (αρνητικοί αριθμοί) έως και +3, x (θετικοί αριθμοί)

19 Σημαντικά ψηφία Για τους ακέραιους: Όλα τα ψηφία του αριθμού εκτός από τα τυχόν μηδενικά που υπάρχουν εμπρός από το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο ή τα μηδενικά μετά από το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Για τους πραγματικούς: Παράδειγμα σημαντικά ψηφία σημαντικά ψηφία 7 σημαντικά ψηφία 4 σημαντικά ψηφία 0, σημαντικά ψηφία 04, σημαντικά ψηφία

20 Παράσταση ακεραίων αριθμών

21 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής απλής ακριβείας Ε-01 = 6.14x E16 = -8.22x10 16

22 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας D-01 = 6.14x D16 = -8.22x10 16

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τι είναι μεταβλητή; Μεταβλητή ή μεταβλητές είναι οι τιμές των συμβολικών ονομάτων που αλλάζουν ή μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ένα πρόγραμμα Αριθμητικές μεταβλητές Απλές Με δείκτη Μεταβλητές συμβολοσειρών Απλές Με δείκτη

24 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Πρέπει να αρχίζουν με γράμμα. Να μην περιέχει ειδικά σύμβολα. Εξαιρείται το σύμβολο της υπογράμμισης (π.χ ab_c). Να έχει ορισμένο πλήθος χαρακτήρων. Ένα πλήθος συνήθως 6 είναι αποδεκτό από όλους τους υπολογιστές. Να μην περιέχει γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Κενά μεταξύ των χαρακτήρων των μεταβλητών δεν επιτρέπονται.

25 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές είναι οι εντολές που καθορίζουν το είδος των μεταβλητών και τις διαστάσεις των πινάκων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα

26 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές αριθμητικών μεταβλητών integer real double precision implicit Δηλωτικές εντολές μεταβλητών συνβολοσειρών CHARACTER Δηλωτικές εντολές πινάκων integer real dimension

27 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-ακέραιοι Εντολή : integer*1 integer(1) integer(kind=1) integer*2 integer(2) integer(kind=2) integer*4 integer(4) integer(kind=4) integer για μικρούς ακέραιους αριθμούς για μεσαίους ακέραιους αριθμούς για μεγάλους ακέραιους αριθμούς

28 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-πραγματικοί Εντολή για μεταβλητές πραγματικών αριθμών: real real*4 real(4) real (kind=4) Εντολή για μεταβλητές διπλής ακρίβειας: real*8 real(8) real (kind=8) double precision

29 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ακέραιες μεταβλητές Εάν ο πρώτος χαρακτήρας είναι ένας από τους: I, J, K, L, M, N Πραγματικές μεταβλητές απλής ή διπλής ακριβείας: Εάν αρχίζουν με οποιονδήποτε άλλον χαρα-κτήρα, πλην των παραπάνω.

30 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : IMPLICIT Παράδειγμα: IMPLICIT REAL (I-L) Ενέργεια: Θεώρησε ως πραγματικές μεταβλητές όλες όσες αρχίζουν με τα γράμματα I, J, K και L. Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

31 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : implicit none Ενέργεια: Ακύρωση του κανόνα «πρώτου γράμματος». Η ύπαρξη της όμως απαιτεί όλες οι μεταβλητές του προγράμματος να δηλωθούν Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

32 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Μεταβλητών συμβολοσειρών Εντολή : Character*n μ1, μ2,...μν Character μ1* n1, μ2* n2,...μν* nν Character (len=n):: μ1, μ2,...μν Character(n):: μ1, μ2,...μν όπου μ1, μ2,...μν = Τα ονόματα μεταβλητών n1, n2,...nν = Καθορίζουν το πλήθος των χαρακτήρων

33 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Εντολή : Real A(i) Real X(i, j) Integer A(i) Integer X(i, j) Dimension A(i) Dimension X(i, j) Ενέργεια:Ορίζει ότι ο μονοδιάστατος πίνακας Α καταλαμβάνει i θέσεις και ο δισδιάστατος πίνακας Μ, ixj θέσεις Θέση: Στην αρχή του προγράμματος μετά από την εντολή IMPLICIT (άν υπάρχει)

34 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Παράδειγμα real x(5) μονοδιάστατος πίνακας x, 5 θέσεων integer A(100) μονοδιάστατος πίνακας A, 100 θέσεων dimension ab(100) μονοδιάστατος πίνακας ab, 100 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων real x(5,5) δισδιάστατος πίνακας x, 5x5=25 θέσεων integer A(30,40) μονοδιάστατος πίνακας A, 30x40=1200 θέσεων dimension ab(10,20) μονοδιάστατος πίνακας ab, 10x20=200 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων

35 Αριθμητικές Πράξεις Πράξη Σύμβολο Αλγεβρική Ενέργεια Παράσταση Στο πρόγραμμα Πρόσθεση + α+β a+b Αφαίρεση - α-β a-b Πολλαπλασιασμός * αβ a*b Διαίρεση / a a/b Δύναμη ** a a**b

36 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Ύψωση σε δύναμη 2. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις 3. Προσθέσεις και αφαιρέσεις Σε πράξεις ίσης προτεραιότητας οι σειρά των πράξεων είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Η προτεραιότητα των πράξεων αλλάζει με την χρήση παρενθέσεων. Πρώτα γίνονται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις

37 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Δεν μπορούμε να έχουμε δύο συνεχόμενα σύμβολα πράξεων Χρησιμοποιούμε παρενθέσεις οπουδήποτε αμφιβάλλουμε, σε ότι αφορά τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων Η ύψωση σε δύναμη του a δεν επιτρέπεται όταν: a < 0 και η δύναμη e=πραγματικός a = 0 και η δύναμη e < 0 Δεν επιτρέπεται να διαιρέσουμε μία σταθερά ή μία μεταβλητή με το μηδέν ή με μεταβλητή της οποίας η τιμή είναι μηδέν

38 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Η διαίρεση δύο ακεραίων δίνει ως αποτέλεσμα το ακέραιο μέρος της διαίρεσης, τα δεκαδικά χάνονται Παράδειγμα 3/2 δίνει 1 (όχι 1.5) 15/4 δίνει 3 (όχι 3.75) Η διαίρεση με ένα από τα δύο μέλη της να είναι πραγματικός αριθμός ή μεταβλητή δίνει ως αποτέλεσμα το και τα δεκαδικά Παράδειγμα 3.0/2 δίνει /5 δίνει 4.3

39 Μετατροπή αλγεβρικών παραστάσεων σε παραστάσεις FORTRAN Να μετατραπεί σε παράσταση FORTRAN η αλγεβρική παράσταση: x 1 z b 4z Παράσταση FORTRAN: X=1.0/Z+B**2/(4*Z**3) 1 X=1.0/Z+B**2/4/Z**3-1

40 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Ο Ν Ο Μ Α Σ Τ Η Τ ιμ ή Ε ισ ό δ ο υ Τ ιμ ή ε ξ ό δ ο υ Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Η F O R T R A N Α π ό λ υ τ ο ς τ ιμ ή α ρ ιθ μ ο ύ A B S (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ε τ ρ α γ ω ν ικ ή ρ ίζ α α ρ ιθ μ ο ύ S Q R T (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Φ υ σ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς α ρ ιθ μ ο ύ A L O G (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ ε κ α δ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς A L O G 1 0 (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή α ρ ιθ μ ο ύ Ε κ θ ε τ ικ ή σ υ ν ά ρ τ η σ η E X P (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Η μ ίτ ο ν ο S IN (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Σ υ ν η μ ίτ ο ν ο C O S (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Ε φ α π τ ο μ έ ν η T A N ( X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ό ξ ο η μ ιτ ό ν ο υ A S IN ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο σ υ ν η μ ιτ ό ν ο υ A C O S ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο ε φ α π τ ο μ έ ν η ς A T A N (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Σ υ ν ο λ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Π ρ α γ μ α τ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό π ρ α γ μ α τ ικ ό σ ε α κ έ ρ α ιο Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό α κ έ ρ α ιο σ ε π ρ α γ μ α τ ικ ό L E N (X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία L E N _ T R IM ( X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία IF IX (X ) Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία F L O A T (X ) Α κ ε ρ α ία Π ρ α γ μ α τ ικ ή

41 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: ifix Ενέργεια: Μετατροπή ενός πραγματικού αριθμού ή την τιμή μίας πραγματικής μεταβλητής σε ακέραια Παράδειγμα: a=12.42 k=ifix(-27.88) η τιμή του k θα είναι -27 m=ifix(a*2-3.5) η τιμή του m θα είναι 21

42 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: float ή real Ενέργεια: Μετατροπή ενός ακεραίου αριθμού ή την τιμή μίας μεταβλητής σε πραγματική Παράδειγμα: k=15 m=3 a=float(k+m)+real(m)/2 η τιμή του m θα είναι 19.5

43 Κεφάλαιο 3 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

44 Είσοδος - Έξοδος Δεδομένων Είσοδος δεδομένων Με την ενσωμάτωση τους στο πρόγραμμα όταν το γράφουμε Με την είσοδο τους εκτός προγράμματος (από το πληκτρολόγιο ή άλλη πηγή) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του

45 Ενσωμάτωση μέσα στο πρόγραμμα program askisi2!========================== =======! file name:askisi2.f95!========================== ======= implicit none real xa2 character ch1*6!data xa2=2.45 ch1= δεδομένα!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2 program askisi2!=================================! file name:askisi2.f95!================================= implicit none integer(2), parameter:: a1=12, a2=120 real(4), parameter :: r1= real(8), parameter :: dpr= e-8 character(10) :: ch1= δεδομένα!data!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2

46 Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα την ώρα που εκτελείται Μονάδες εισόδου -Πληκτρολόγιο -Οθόνη -Μαγνητικές Δισκέτες -CD (συμπαγείς μαγνητικοί δίσκοι) -Flash (Μνήμη)

47 Έξοδος Αποτελεσμάτων ή και Δεδομένων

48 Κανόνας ορισμού των περιφερειακών μονάδων μέσα στο πρόγραμμα Πληκτρολόγιο Τους αριθμούς 0 ή το 5 ή το * Οθόνη Τους αριθμούς 0 ή το 6 ή το * Εκτύπωση Έναν ακέραιο και θετικό αριθμό εκτός των 0, 5, 6

49 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΧΩΡΙΣ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ *, a, b READ (*,*) a, b READ (0,*) a, b READ (5,*) a, b PRINT *, a, b WRITE (*,*) a, b WRITE (0,*) a, b WRITE (6,*) a, b

50 Παράδειγμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1!data a=125 b=200.0 c1="αξία" basi=20 ypsos=15!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(6,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(6,*) "Βάση=", basi write(6,*) "ύψος=", ypsos write(6,*) "εμβαδόν=", em write(6,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

51 Πρόγραμμα 3.1 Να υπολογιστεί η τετραγωνική ρίζα και ο δεκαδικός λογάριθμος των αριθμών 100 και 200. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

52 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- end program askisi_sqrt

53 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt2.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data write(6,*) "Dwse tous 2 arithous" read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- Χ. end Αναγνωστοπούλου program askisi_sqrt

54 Πρόγραμμα 3.2 Να γίνει ένα πρόγραμμα όπου να δίνεται το όνομα, το επίθετο το όνομα πατρός και τον αριθμό ειδικού μητρώου σας. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

55 program askisi_onoma!=================================! file name:askisi_onoma.f95!================================= implicit none integer aem character*10 name1, name2, name3!data write(6,*) "Dwse to onoma sou" read(5,*) name1 write(6,*) "Dwse to epitheto sou" read(5,*) name2 write(6,*) "Dwse to onoma patros" read(5,*) name3 write(6,*) "Dwse to aem sou" read(5,*) aem!ypologismos!eggrafi write(6,*) "ONOMA=", name1, name2, "tou ", name3 write(6,*) "AEM=", aem!----- end program askisi_onoma

56 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ f, a, b READ (*,f) a, b READ (0,f) a, b READ (5,f) a, b PRINT f, a, b WRITE (*,f) a, b WRITE (0,f) a, b WRITE (6,f) a, b

57 Η ΕΝΤΟΛΗ FORMAT Label FORMAT (περιγραφή μεταβλητών) Label: Ο αριθμός εντολής, στις θέσεις 1-5 FORMAT: Η εντολή Περιγραφή: Ο τρόπος εισαγωγής ή εξαγωγής των δεδομένων. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (περιγραφή μεταβλητών)

58 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Iw I: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Integer) w: Το πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται και το πρόσημο. Στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. Παράδειγμα: Με Ι3 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 99 έως 999

59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (δεκαδική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Fw.d F: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Floating) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Παράδειγμα: Με F4.1 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 9.9 έως 99.9

60 Παράδειγμα a = b= c= d= e = f = write (6, 4) a, b, c, d, e, f 4 format(f9.2, f7.1, f8.2, f8.3, f4.0, f10.5)

61 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Εw.d Ε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Expotential) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων

62 Ew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών w ±0.xxxxxx+ee d Περιορισμός: w d + 6

63 npew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών N= πλήθος των ακεραίων ψηφίων w ±xxx.xxxxxx+ee n d

64 παράδειγμα PE E-04

65 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Dw.d D: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Double precision) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Περιορισμός: w d + 6

66 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αw Α: ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ (Alphanumeric) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού.

67 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: nx X: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ n: Το πλήθος των κενών

68 Παράδειγμα read(*, 9) a1, a2, k 9 format(f7.2,f8.1, 4x, i5) write (6, 5) a1, a2 5 format(f7.2,4x, i3)

69 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: / /: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜ- ΜΗΣ

70 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤYΠΩΣΗΣ Χαρακτήρας Το κενό Συμβολισμός στη fortran 1Η, ή ή 1x Ενέργειες Αλλάζει γραμμή και μετά τυπώνει Το μηδέν Το ένα Το συν 1H0 ή 0 1H1 ή 1 1H+ ή + Αφήνει μία κενή γραμμή και μετά τυπώνει Αλλάζει σελίδα και η εκτύπωση αρχίζει από την αρχή της νέας σελίδας Σημαίνει ότι δεν γίνεται αλλαγή γραμμής (Τυπώνει στην ίδια γραμμή)

71 Παράδειγμα write (*, 2) a, b 2 format(1h0, i10, 3x, f7.1)

72 Αρχεία - Φάκελοι Αρχείο δεδομένων Αρχείο αποτελεσμάτων

73 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Εντολή: OPEN Γενική μορφή: OPEN(unit=n, file= fn, form= f, access= a ) όπου: n : Ο αριθμός του αρχείου fn : Το όνομα του αρχείου f : formatted ή unformatted a : sequential ή append

74 Πρόγραμμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em_arxeio.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1 open(8, file='askisi_em_data.txt') open(9, file='askisi_em_res.txt')

75 Πρόγραμμα!data a=125 b=200.0 c1="αξία" read(8,*)basi, ypsos!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(9,*) "Αποτελέσματα προγράμματος" write(9,*) " " write(9,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(9,*) "Βάση=", basi write(9,*) "ύψος=", ypsos write(9,*) "εμβαδόν=", em write(9,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

76 Πρόγραμμα 3.3 Να υπολογιστεί η τιμή του z αν α=2.0 και b=3.0 Α) τα a, b δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν σε αρχείο B) Το αποτέλεσμα να τυπωθεί από τη δεύτερη γραμμή να έχει τέσσερα δεκαδικά ψηφία και να ακολουθεί την φράση η τιμή του z είναι μετά από 3 κενά. z a b a 1 2 3a 6 a b 1 1 2a a 1 3 b a 3

77 Κεφάλαιο 4 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

78 Εντολές Ροής - Λογικές Πράξεις

79 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ CALL CONTINUE DO DO WHILE ELSE ELSE IF END END IF END DO GO TO IF PAUSE RETURN STOP

80 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO GO TO n Όπου n = Αριθμός εντολής

81 Πρόγραμμα program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to 5 4 z=a/b r=z-a/(n-1) Δεν εκτελείται yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa End program goto

82 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO με όρους GO TO (n 1, n 2, n k ), m Όπου n1, n2, nk = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα m = ακέραια μεταβλητή με θετική τιμή που καθορίζει σε ποια ετικέτα (n1, n2, nk) θα πάει ο υπολογιστής

83 Πρόγραμμα 4.1 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to (4, 5, 6), 3 4 z=a/b r=z-a/(n-1) yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa 6 write (6, *) a, b, x End program goto

84 Πρόγραμμα 4.2 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n, ik real b, a, x, r, z xa, yy, k! data read (5, *) a, b, n write (6, *) give the label read (5, *) ik go to (50, 100, 150, 200), ik!=======================! Ypologismoi 50 x=a+b k=x go to z=a/b r=z-a/(n-1) k=r go to yy=(n+1)/(a+1) k=yy go to xa=8.2-(a+b) k=xa go to 10!==============================! Egraffi 10 write (6, *) a, b, k End program goto

85 Εντολές Σύγκρισης Αριθμητική IF Λογική IF Δομημένη IF

86 Εντολή Σύγκρισης Η αριθμητική εντολή if if (a) n1, n2, n 3 Όπου a = Μια μεταβλητή ή μια παράσταση FORTRAN Αν α < 0 πηγαίνει στην εντολή n1 Αν α = 0 πηγαίνει στην εντολή n2 Αν α > 0 πηγαίνει στην εντολή n3 n1, n2, n3 = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα

87 Πρόγραμμα 4.3 program if!=========================! file name:if.f95!========================= implicit none real a,b! data read (5, *) a!=======================! Ypologismoi if (a-1.0) 10, 20, b= -1.0 go to 5 20 b= 0 go to 5 10 b= 1.0 go to 5! Egraffi 5 write (6, *) a, b, xa End program if

88 Εντολή Σύγκρισης Η λογική εντολή if Σχέση Περιγραφή Τελεστές σύγκρισης Υλοποίηση στις IF a=b Ίσον.EQ. if(a.eq.b) If(a==b) a<b Μικρότερο.LT. if(a.lt.b) If(a<b) a>b Μεγαλύτερο.GT. if(a.gt.b) If(a>b) a b Μεγαλύτερο ή ίσον.ge. if(a.ge.b) If(a>=b) a b Μικρότερο ή ίσον.le. if(a.le.b) If(a<=b) a b Διάφορο (όχι ίσον).ne. if(a.ne.b) If(a/=b)

89 Παράδειγμα if(x < 1.0) y=-1.0 if(x == 1.0) y=0.0 if(x > 1.0) y=1.0 if(x.lt.1.0) y=-1.0 if(x.eq.1.0) y=0.0 if(x.gt.1.0) y=1.0 if (k+z <= 0.0) y=r+10.0 if (k+z > 0.0) y=r-10.0

90 Λογικό KAI (.AND.) if (x >2.0.AND. x < 5.0) y=100.0 Λογικό ή (.OR.) if (A.LT.Y.OR. B+C/(D-A).GT.0.0) go to 120 Λογικό OXI (.NOT.) if (.NOT. (x < 5.0)) y=100.0

91 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF (συνθήκη) THEN ENDIF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

92 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF ( συνθήκη) THEN ELSE END IF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

93 ΣΥΝΘΕΤΗ BLOCK IF IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN. ELSE ENDIF

94 Πρόγραμμα 4.4 Να υπολογιστεί ο αριθμός z αν z x x b 1 2 b 0 x x b b Α) Να δίνονται από το πληκτρολόγιο οι μεταβλητές x και b, αν το x έχει τιμή μικρότερη από μηδέν τότε το πρόγραμμα να σταματά και να εμφανίζεται η ένδειξη «το x είναι μικρότερο από το 0» Β) τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη με τις κατάλληλες ενδείξεις

95 Πρόγραμμα 4.5 Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να εντοπίζεται η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή των Ν σε πλήθος αριθμών. Τα δεδομένα να δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν στην οθόνη με τις σχετικές ενδείξεις

96 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εντολή Do do i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. end do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n.. Όπου m1= η αρχική τιμή initial value m2= η τελική τιμή last value m3= το βήμα (θετικό ή αρνητικό) step

97 Παράδειγμα do i=1, 100 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do do i=1, 100, 10 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

98 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Άδηλη Do write (6,*) (pin(i), i=1,20) Εντολή Do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n continue

99 CONTINUE Η εντολή αυτή δεν κάνει τίποτα. Απλώς δίδει εντολή να συνεχισθεί η εκτέλεση του προγράμματος. Συνήθως είναι το κάτω όριο μιάς εντολής ανακυκλώσεως DO

100 Πολλαπλή Do Όταν έχουμε πολλαπλές Do, τότε θα πρέπει οι εσωτερικές Do να βρίσκονται ολόκληρες μέσα στις εξωτερικές. Η τελευταία εντολή μιας Do μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε εκτελέσιμη εντολή Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη της Do, καθώς και τα m1, m2, m3 μέσα στη περιοχή της. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των τιμών τους.

101 Πολλαπλή Do Σωστό Σωστό Λάθος

102 Πολλαπλή Do Δεν επιτρέπεται να αρχίσουμε την εκτέλεση μίας Do από οπουδήποτε αλλού εκτός από την αρχή της. Είναι προτιμότερο κάθε εντολή Do να κλείνει με δικό της τέλος και όχι κοινό τέλος.

103 Εντολή Do while do while (συνθήκη).... (ομάδα εντολών).. end do

104 Παράδειγμα do while(a>=50.0) read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

105 Πρόγραμμα 4.6 Να υπολογιστεί η τιμή του α από τον τύπο α=α+0.1. Να γίνουν επαναλήψεις. Να συγκριθεί το α με το και να τυπωθεί η τιμή του α με τις ανάλογες ενδείξεις.

106 Πρόγραμμα 4.7 Να υπολογιστούν οι τιμές της συνάρτησης y e x2 Για x=1 μέχρι x=10 και βήμα 0.2. Να τυπωθούν οι τιμές του x και y σε δύο κατακόρυφες στήλες (σε αρχείο) και κάθε στήλη να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα

107 Πρόγραμμα 4.8 Από τα δεδομένα του αρχείου program4_8_data.txt, vα υπολογιστούν Η μέγιστη τιμή Η ελάχιστη τιμή Το πλήθος των τιμών Η μέση τιμή

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση της εξόδου

Μορφοποίηση της εξόδου Μορφοποίηση της εξόδου (i) Όταν θέλουμε τα αποτελέσματα μιάς εντολής WRITE(*, *) να εμφανίζονται με συγκεκριμένο τρόπο τροποποιούμε τον δεύτερο αστερίσκο. 2 τρόποι μορφοποίησης WRITE(*, '(format εξόδου)')

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες. FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Πίνακες. FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Πίνακες (i) Δομημένη μεταβλητή: αποθηκεύει μια συλλογή από τιμές δεδομένων Πίνακας (array): δομημένη μεταβλητή που αποθηκεύει πολλές τιμές του ίδιου τύπου INTEGER:: pinakas(100)ή INTEGER, DIMENSION(100)::pinakas

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διάλεξη 1 Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 Αριθμητικοί Τελεστές- Αριθμητικές Πράξεις 2 Internal use only Αριθμητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Υπο-προγράμματα στη Fortran

Υπο-προγράμματα στη Fortran ΦΥΣ 145 - Διαλ.05 1 Υπο-προγράμματα στη Fortran q Mέχρι τώρα τα προβλήματα και τα προγράμματα που έχουμε δεί ήταν αρκετά απλά και επομένως ένα και μόνο πρόγραμμα ήταν αρκετό για να τα λύσουμε q Όταν τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Περιεχόµενα iii 1 Εισαγωγή STOP

Περιεχόµενα Περιεχόµενα iii 1 Εισαγωγή STOP Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι : Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού Fortran 95 Συνοπτικές Σηµειώσεις ιαλέξεων Σ. Σταµατιαδης Ηράκλειο Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension.

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension. Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια από πιο ενδιαφέρουσες δοµές δεδοµένων, τους πίνακες. Οι πίνακες είναι σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος 1. Πως ορίζεται και τι σημαίνει ο όρος flop στους επιστημονικούς υπολογισμούς. Απάντηση: Ο όρος flop σημαίνει floating point operation

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties)

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties) Καθηγητής : Κώστας Αχιλλέως ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ VISUAL BASIC A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) Τι είναι η Visual Basic Είναι μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Β) Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 1 Ø Εντολές ελέγχου και λογικής Ø Εντολές µεταφοράς Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις Εντολές Ελέγχου και Λογικής ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 2 q Τα assignment

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 4: Τύποι Δεδομένων και τελεστές Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005. Ερωτήσεις

Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005. Ερωτήσεις Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005 Ερωτήσεις Ερώτηση 1 int double s=0; int i; for( i=8; i

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1. 2. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran 90

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1. 2. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran 90 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ» που διδάσκεται στο Β εξάμηνο του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.. Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να εξοικιώσει

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Οργάνωση Προγράµµατος Header Files Μετάφραση και σύνδεση αρχείων προγράµµατος ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Εκθετική Παράσταση (Exponential Notation) Οι επόµενες είναι ισοδύναµες παραστάσεις του 1,234 123,400.0

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW.

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW. Front Panel και Block Diagram 1. Το LAbVIEW αποτελείται από δύο καρτέλες. Το Front Panel και το Block Diagram. Εναλλασσόµαστε ανάµεσα στις δύο καρτέλες µε τη συντόµευση CTRL+E ή µε το µενού Windows / Show

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (20/2/2012)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (20/2/2012) 1. Να γραφεί πρόγραµµα FORTRAN το οποίο θα ορίζει έναν µονοδιάστατο ακέραιο πίνακα και έναν δυδιάστατο πραγµατικό πίνακα ίδιου µεγέθους και θα υπολογίζει τον µέσο όρο των τιµών του µονοδιάστατου πίνακα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δηλώσεις και Εκφράσεις. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δηλώσεις και Εκφράσεις. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δηλώσεις και Εκφράσεις Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Κυρίως Προγράμματος Δήλωση Μεταβλητών και Επώνυμων Σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Ιωάννης Γ. Τσούλος Εργασία Πρώτη - Αριθμομηχανή Με την χρήση του περιβάλλοντος AWT ή του SWING θα πρέπει να δημιουργηθεί αριθμομηχανή για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εντολές εκχώρησης (αντικατάστασης)....1 1.1 Εισαγωγή...4 1.1.1 Χρήση ΛΣ και IDE της Turbo Pascal....4 1.1.2 Αίνιγμα...6 1.2 Με REAL...7 1.2.1 Ερώτηση...9 1.2.2 Επίλυση δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επιλογής Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επιλογής (Απόφασης) Εκτέλεση υπό συνθήκη IF THEN IF THEN ELSE IF THEN

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ»

1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ» 1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ» 1. Πήγαινε στο μενού Αρχείο και επίλεξε Άνοιγμα. Άνοιξε το αρχείο sample.x. Ανοίγουν δυο παράθυρα. Παρατήρησε τα ονόματα τους: Πηγαίος κώδικας... και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Μορφοποίηση και Αρχεία Δεδομένων. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Μορφοποίηση και Αρχεία Δεδομένων. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Μορφοποίηση και Αρχεία Δεδομένων Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Μορφοποίηση Η μορφοποίηση χρησιμοποιείται για Την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τρίτη Διάλεξη Εντολές Επιλογής και Επανάληψης Εντολές επιλογής Εντολή if Η πιο απλή μορφή της if συντάσσεται ως εξής: if ( συνθήκη ) Οι εντολές μέσα στα άγκιστρα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής ΘΕΜΑ 1 Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα