Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας"

Transcript

1 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

2 FORmulaTRANslation

3 Εγκατάσταση της Fortran g95 Save file as C:\fortran-g95

4 Κειμενογράφοι Notepad (Windows) Programmer s Notepad Editplus

5 Ταξινόμηση αρχείων Πρόγραμμα <όνομα>.f95 Δεδομένα <όνομα>_data.txt Αποτελέσματα <όνομα>_res.txt

6 Παράδειγμα Πρόγραμμα askisi1.f95 Δεδομένα askisi1_data.txt Αποτελέσματα askisi1_res.txt

7 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ FORTRAN Τα 26 γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου (κεφαλαία ή μικρά) Τα 10 ψηφία του δεκαδικού συστήματος ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ειδικά σύμβολα: Όχι ελληνικούς χαρακτήρες! # $ % & ( ) * + - / >. ; ; < = \ [ ] ^ { }?,`

8 Κανόνες γραφής προγράμματος fortran 95 Ελεύθερη γραφή Γραφή σε σταθερή μορφή

9 Γραφή σε σταθερή μορφή Στήλες 1-5. Γράφονται οι αριθμοί των εντολών (LABELS) που είναι ακέραιοι θετικοί ή παραμένουν κενές Στήλη 6. Εάν περιέχει οποιοδήποτε άλλο σύμβολο πλην του κενού ή του μηδενός, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης εντολής. Στήλες Περιέχουν την εντολή. Στήλες Παραμένουν κενές ή φέρουν αρίθμηση των γραμμών. Στήλη 1. Αν στην θέση αυτή υπάρχει το «!» τότε το υπόλοιπο αποτελεί σχόλιο και όχι εντολή

10 Δημιουργία προγράμματος Notepad.. program askisi1!=================================! file name:askisi1.f95!================================= real a, b, sum_ab!data a=12.9 b=-4.5!ypologismos sum_ab=a+b!eggrafi write(6,*) "a=",a,"b=", b write(6,*) "sum=", sum_ab!----- end program askisi1

11 Αποθήκευση προγράμματος File -> Save as Save in -> fortran-g95 File name: <όνομα>.f95 Save as type: All files Encoding: ANSI

12 Μεταγλώττιση προγράμματος Μετάφραση Compiler : μεταγλωττιστής g95 c<όνομα>.f95 Εκτέλεση προγράμματος executable : εκτελέσιμο πρόγραμμα g95 <όνομα>.f95 a.exe g95 <όνομα>.f95 -o <όνομα>.exe

13 Ενεργοποίηση της g95 C:\\Command Prompt Start =>Programs=>Accessories=>Command Prompt C:\...\cd c:\fortran-g95 C:\fortran-g95> C:\fortran-g95>g95 askisi1.f95 o askisi1.exe

14 Κεφάλαιο 2 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

15 Τα Δεδομένα στη FORTRAN Numbers-Αριθμοί Strings χαρακτήρες / συμβολοσειρές

16 Τα Δεδομένα στη FORTRAN ΑΡΙΘΜΟΙ (Νumbers) Ακέραιοι (Integer) Κινητής υποδιαστολής (Floating point) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) Μιγαδικοί (Complex) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ (Strings)

17 Αριθμοί στη FORTRAN Μέγεθος του αριθμού Αριθμοί Σημαντικά ψηφία

18 Μέγεθος Αριθμού Ακέραιοι αριθμοί (Integer): 128 έως και έως και μικρού μεγέθους ακέραιοι μεσαίου μεγέθους ακέραιοι έως και μεγάλου μεγέθους ακέραιοι Πραγματικοί αριθμοί (Real) Τα όρια για τους πραγματικούς αριθμούς είναι: Από -3, x έως και 1,754944x10-38 Από +1,754944x10-38 (αρνητικοί αριθμοί) έως και +3, x (θετικοί αριθμοί)

19 Σημαντικά ψηφία Για τους ακέραιους: Όλα τα ψηφία του αριθμού εκτός από τα τυχόν μηδενικά που υπάρχουν εμπρός από το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο ή τα μηδενικά μετά από το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Για τους πραγματικούς: Παράδειγμα σημαντικά ψηφία σημαντικά ψηφία 7 σημαντικά ψηφία 4 σημαντικά ψηφία 0, σημαντικά ψηφία 04, σημαντικά ψηφία

20 Παράσταση ακεραίων αριθμών

21 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής απλής ακριβείας Ε-01 = 6.14x E16 = -8.22x10 16

22 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας D-01 = 6.14x D16 = -8.22x10 16

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τι είναι μεταβλητή; Μεταβλητή ή μεταβλητές είναι οι τιμές των συμβολικών ονομάτων που αλλάζουν ή μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ένα πρόγραμμα Αριθμητικές μεταβλητές Απλές Με δείκτη Μεταβλητές συμβολοσειρών Απλές Με δείκτη

24 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Πρέπει να αρχίζουν με γράμμα. Να μην περιέχει ειδικά σύμβολα. Εξαιρείται το σύμβολο της υπογράμμισης (π.χ ab_c). Να έχει ορισμένο πλήθος χαρακτήρων. Ένα πλήθος συνήθως 6 είναι αποδεκτό από όλους τους υπολογιστές. Να μην περιέχει γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Κενά μεταξύ των χαρακτήρων των μεταβλητών δεν επιτρέπονται.

25 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές είναι οι εντολές που καθορίζουν το είδος των μεταβλητών και τις διαστάσεις των πινάκων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα

26 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές αριθμητικών μεταβλητών integer real double precision implicit Δηλωτικές εντολές μεταβλητών συνβολοσειρών CHARACTER Δηλωτικές εντολές πινάκων integer real dimension

27 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-ακέραιοι Εντολή : integer*1 integer(1) integer(kind=1) integer*2 integer(2) integer(kind=2) integer*4 integer(4) integer(kind=4) integer για μικρούς ακέραιους αριθμούς για μεσαίους ακέραιους αριθμούς για μεγάλους ακέραιους αριθμούς

28 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-πραγματικοί Εντολή για μεταβλητές πραγματικών αριθμών: real real*4 real(4) real (kind=4) Εντολή για μεταβλητές διπλής ακρίβειας: real*8 real(8) real (kind=8) double precision

29 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ακέραιες μεταβλητές Εάν ο πρώτος χαρακτήρας είναι ένας από τους: I, J, K, L, M, N Πραγματικές μεταβλητές απλής ή διπλής ακριβείας: Εάν αρχίζουν με οποιονδήποτε άλλον χαρα-κτήρα, πλην των παραπάνω.

30 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : IMPLICIT Παράδειγμα: IMPLICIT REAL (I-L) Ενέργεια: Θεώρησε ως πραγματικές μεταβλητές όλες όσες αρχίζουν με τα γράμματα I, J, K και L. Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

31 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : implicit none Ενέργεια: Ακύρωση του κανόνα «πρώτου γράμματος». Η ύπαρξη της όμως απαιτεί όλες οι μεταβλητές του προγράμματος να δηλωθούν Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

32 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Μεταβλητών συμβολοσειρών Εντολή : Character*n μ1, μ2,...μν Character μ1* n1, μ2* n2,...μν* nν Character (len=n):: μ1, μ2,...μν Character(n):: μ1, μ2,...μν όπου μ1, μ2,...μν = Τα ονόματα μεταβλητών n1, n2,...nν = Καθορίζουν το πλήθος των χαρακτήρων

33 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Εντολή : Real A(i) Real X(i, j) Integer A(i) Integer X(i, j) Dimension A(i) Dimension X(i, j) Ενέργεια:Ορίζει ότι ο μονοδιάστατος πίνακας Α καταλαμβάνει i θέσεις και ο δισδιάστατος πίνακας Μ, ixj θέσεις Θέση: Στην αρχή του προγράμματος μετά από την εντολή IMPLICIT (άν υπάρχει)

34 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Παράδειγμα real x(5) μονοδιάστατος πίνακας x, 5 θέσεων integer A(100) μονοδιάστατος πίνακας A, 100 θέσεων dimension ab(100) μονοδιάστατος πίνακας ab, 100 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων real x(5,5) δισδιάστατος πίνακας x, 5x5=25 θέσεων integer A(30,40) μονοδιάστατος πίνακας A, 30x40=1200 θέσεων dimension ab(10,20) μονοδιάστατος πίνακας ab, 10x20=200 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων

35 Αριθμητικές Πράξεις Πράξη Σύμβολο Αλγεβρική Ενέργεια Παράσταση Στο πρόγραμμα Πρόσθεση + α+β a+b Αφαίρεση - α-β a-b Πολλαπλασιασμός * αβ a*b Διαίρεση / a a/b Δύναμη ** a a**b

36 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Ύψωση σε δύναμη 2. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις 3. Προσθέσεις και αφαιρέσεις Σε πράξεις ίσης προτεραιότητας οι σειρά των πράξεων είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Η προτεραιότητα των πράξεων αλλάζει με την χρήση παρενθέσεων. Πρώτα γίνονται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις

37 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Δεν μπορούμε να έχουμε δύο συνεχόμενα σύμβολα πράξεων Χρησιμοποιούμε παρενθέσεις οπουδήποτε αμφιβάλλουμε, σε ότι αφορά τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων Η ύψωση σε δύναμη του a δεν επιτρέπεται όταν: a < 0 και η δύναμη e=πραγματικός a = 0 και η δύναμη e < 0 Δεν επιτρέπεται να διαιρέσουμε μία σταθερά ή μία μεταβλητή με το μηδέν ή με μεταβλητή της οποίας η τιμή είναι μηδέν

38 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Η διαίρεση δύο ακεραίων δίνει ως αποτέλεσμα το ακέραιο μέρος της διαίρεσης, τα δεκαδικά χάνονται Παράδειγμα 3/2 δίνει 1 (όχι 1.5) 15/4 δίνει 3 (όχι 3.75) Η διαίρεση με ένα από τα δύο μέλη της να είναι πραγματικός αριθμός ή μεταβλητή δίνει ως αποτέλεσμα το και τα δεκαδικά Παράδειγμα 3.0/2 δίνει /5 δίνει 4.3

39 Μετατροπή αλγεβρικών παραστάσεων σε παραστάσεις FORTRAN Να μετατραπεί σε παράσταση FORTRAN η αλγεβρική παράσταση: x 1 z b 4z Παράσταση FORTRAN: X=1.0/Z+B**2/(4*Z**3) 1 X=1.0/Z+B**2/4/Z**3-1

40 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Ο Ν Ο Μ Α Σ Τ Η Τ ιμ ή Ε ισ ό δ ο υ Τ ιμ ή ε ξ ό δ ο υ Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Η F O R T R A N Α π ό λ υ τ ο ς τ ιμ ή α ρ ιθ μ ο ύ A B S (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ε τ ρ α γ ω ν ικ ή ρ ίζ α α ρ ιθ μ ο ύ S Q R T (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Φ υ σ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς α ρ ιθ μ ο ύ A L O G (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ ε κ α δ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς A L O G 1 0 (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή α ρ ιθ μ ο ύ Ε κ θ ε τ ικ ή σ υ ν ά ρ τ η σ η E X P (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Η μ ίτ ο ν ο S IN (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Σ υ ν η μ ίτ ο ν ο C O S (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Ε φ α π τ ο μ έ ν η T A N ( X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ό ξ ο η μ ιτ ό ν ο υ A S IN ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο σ υ ν η μ ιτ ό ν ο υ A C O S ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο ε φ α π τ ο μ έ ν η ς A T A N (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Σ υ ν ο λ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Π ρ α γ μ α τ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό π ρ α γ μ α τ ικ ό σ ε α κ έ ρ α ιο Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό α κ έ ρ α ιο σ ε π ρ α γ μ α τ ικ ό L E N (X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία L E N _ T R IM ( X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία IF IX (X ) Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία F L O A T (X ) Α κ ε ρ α ία Π ρ α γ μ α τ ικ ή

41 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: ifix Ενέργεια: Μετατροπή ενός πραγματικού αριθμού ή την τιμή μίας πραγματικής μεταβλητής σε ακέραια Παράδειγμα: a=12.42 k=ifix(-27.88) η τιμή του k θα είναι -27 m=ifix(a*2-3.5) η τιμή του m θα είναι 21

42 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: float ή real Ενέργεια: Μετατροπή ενός ακεραίου αριθμού ή την τιμή μίας μεταβλητής σε πραγματική Παράδειγμα: k=15 m=3 a=float(k+m)+real(m)/2 η τιμή του m θα είναι 19.5

43 Κεφάλαιο 3 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

44 Είσοδος - Έξοδος Δεδομένων Είσοδος δεδομένων Με την ενσωμάτωση τους στο πρόγραμμα όταν το γράφουμε Με την είσοδο τους εκτός προγράμματος (από το πληκτρολόγιο ή άλλη πηγή) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του

45 Ενσωμάτωση μέσα στο πρόγραμμα program askisi2!========================== =======! file name:askisi2.f95!========================== ======= implicit none real xa2 character ch1*6!data xa2=2.45 ch1= δεδομένα!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2 program askisi2!=================================! file name:askisi2.f95!================================= implicit none integer(2), parameter:: a1=12, a2=120 real(4), parameter :: r1= real(8), parameter :: dpr= e-8 character(10) :: ch1= δεδομένα!data!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2

46 Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα την ώρα που εκτελείται Μονάδες εισόδου -Πληκτρολόγιο -Οθόνη -Μαγνητικές Δισκέτες -CD (συμπαγείς μαγνητικοί δίσκοι) -Flash (Μνήμη)

47 Έξοδος Αποτελεσμάτων ή και Δεδομένων

48 Κανόνας ορισμού των περιφερειακών μονάδων μέσα στο πρόγραμμα Πληκτρολόγιο Τους αριθμούς 0 ή το 5 ή το * Οθόνη Τους αριθμούς 0 ή το 6 ή το * Εκτύπωση Έναν ακέραιο και θετικό αριθμό εκτός των 0, 5, 6

49 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΧΩΡΙΣ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ *, a, b READ (*,*) a, b READ (0,*) a, b READ (5,*) a, b PRINT *, a, b WRITE (*,*) a, b WRITE (0,*) a, b WRITE (6,*) a, b

50 Παράδειγμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1!data a=125 b=200.0 c1="αξία" basi=20 ypsos=15!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(6,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(6,*) "Βάση=", basi write(6,*) "ύψος=", ypsos write(6,*) "εμβαδόν=", em write(6,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

51 Πρόγραμμα 3.1 Να υπολογιστεί η τετραγωνική ρίζα και ο δεκαδικός λογάριθμος των αριθμών 100 και 200. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

52 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- end program askisi_sqrt

53 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt2.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data write(6,*) "Dwse tous 2 arithous" read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- Χ. end Αναγνωστοπούλου program askisi_sqrt

54 Πρόγραμμα 3.2 Να γίνει ένα πρόγραμμα όπου να δίνεται το όνομα, το επίθετο το όνομα πατρός και τον αριθμό ειδικού μητρώου σας. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

55 program askisi_onoma!=================================! file name:askisi_onoma.f95!================================= implicit none integer aem character*10 name1, name2, name3!data write(6,*) "Dwse to onoma sou" read(5,*) name1 write(6,*) "Dwse to epitheto sou" read(5,*) name2 write(6,*) "Dwse to onoma patros" read(5,*) name3 write(6,*) "Dwse to aem sou" read(5,*) aem!ypologismos!eggrafi write(6,*) "ONOMA=", name1, name2, "tou ", name3 write(6,*) "AEM=", aem!----- end program askisi_onoma

56 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ f, a, b READ (*,f) a, b READ (0,f) a, b READ (5,f) a, b PRINT f, a, b WRITE (*,f) a, b WRITE (0,f) a, b WRITE (6,f) a, b

57 Η ΕΝΤΟΛΗ FORMAT Label FORMAT (περιγραφή μεταβλητών) Label: Ο αριθμός εντολής, στις θέσεις 1-5 FORMAT: Η εντολή Περιγραφή: Ο τρόπος εισαγωγής ή εξαγωγής των δεδομένων. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (περιγραφή μεταβλητών)

58 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Iw I: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Integer) w: Το πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται και το πρόσημο. Στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. Παράδειγμα: Με Ι3 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 99 έως 999

59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (δεκαδική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Fw.d F: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Floating) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Παράδειγμα: Με F4.1 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 9.9 έως 99.9

60 Παράδειγμα a = b= c= d= e = f = write (6, 4) a, b, c, d, e, f 4 format(f9.2, f7.1, f8.2, f8.3, f4.0, f10.5)

61 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Εw.d Ε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Expotential) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων

62 Ew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών w ±0.xxxxxx+ee d Περιορισμός: w d + 6

63 npew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών N= πλήθος των ακεραίων ψηφίων w ±xxx.xxxxxx+ee n d

64 παράδειγμα PE E-04

65 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Dw.d D: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Double precision) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Περιορισμός: w d + 6

66 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αw Α: ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ (Alphanumeric) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού.

67 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: nx X: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ n: Το πλήθος των κενών

68 Παράδειγμα read(*, 9) a1, a2, k 9 format(f7.2,f8.1, 4x, i5) write (6, 5) a1, a2 5 format(f7.2,4x, i3)

69 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: / /: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜ- ΜΗΣ

70 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤYΠΩΣΗΣ Χαρακτήρας Το κενό Συμβολισμός στη fortran 1Η, ή ή 1x Ενέργειες Αλλάζει γραμμή και μετά τυπώνει Το μηδέν Το ένα Το συν 1H0 ή 0 1H1 ή 1 1H+ ή + Αφήνει μία κενή γραμμή και μετά τυπώνει Αλλάζει σελίδα και η εκτύπωση αρχίζει από την αρχή της νέας σελίδας Σημαίνει ότι δεν γίνεται αλλαγή γραμμής (Τυπώνει στην ίδια γραμμή)

71 Παράδειγμα write (*, 2) a, b 2 format(1h0, i10, 3x, f7.1)

72 Αρχεία - Φάκελοι Αρχείο δεδομένων Αρχείο αποτελεσμάτων

73 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Εντολή: OPEN Γενική μορφή: OPEN(unit=n, file= fn, form= f, access= a ) όπου: n : Ο αριθμός του αρχείου fn : Το όνομα του αρχείου f : formatted ή unformatted a : sequential ή append

74 Πρόγραμμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em_arxeio.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1 open(8, file='askisi_em_data.txt') open(9, file='askisi_em_res.txt')

75 Πρόγραμμα!data a=125 b=200.0 c1="αξία" read(8,*)basi, ypsos!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(9,*) "Αποτελέσματα προγράμματος" write(9,*) " " write(9,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(9,*) "Βάση=", basi write(9,*) "ύψος=", ypsos write(9,*) "εμβαδόν=", em write(9,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

76 Πρόγραμμα 3.3 Να υπολογιστεί η τιμή του z αν α=2.0 και b=3.0 Α) τα a, b δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν σε αρχείο B) Το αποτέλεσμα να τυπωθεί από τη δεύτερη γραμμή να έχει τέσσερα δεκαδικά ψηφία και να ακολουθεί την φράση η τιμή του z είναι μετά από 3 κενά. z a b a 1 2 3a 6 a b 1 1 2a a 1 3 b a 3

77 Κεφάλαιο 4 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

78 Εντολές Ροής - Λογικές Πράξεις

79 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ CALL CONTINUE DO DO WHILE ELSE ELSE IF END END IF END DO GO TO IF PAUSE RETURN STOP

80 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO GO TO n Όπου n = Αριθμός εντολής

81 Πρόγραμμα program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to 5 4 z=a/b r=z-a/(n-1) Δεν εκτελείται yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa End program goto

82 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO με όρους GO TO (n 1, n 2, n k ), m Όπου n1, n2, nk = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα m = ακέραια μεταβλητή με θετική τιμή που καθορίζει σε ποια ετικέτα (n1, n2, nk) θα πάει ο υπολογιστής

83 Πρόγραμμα 4.1 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to (4, 5, 6), 3 4 z=a/b r=z-a/(n-1) yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa 6 write (6, *) a, b, x End program goto

84 Πρόγραμμα 4.2 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n, ik real b, a, x, r, z xa, yy, k! data read (5, *) a, b, n write (6, *) give the label read (5, *) ik go to (50, 100, 150, 200), ik!=======================! Ypologismoi 50 x=a+b k=x go to z=a/b r=z-a/(n-1) k=r go to yy=(n+1)/(a+1) k=yy go to xa=8.2-(a+b) k=xa go to 10!==============================! Egraffi 10 write (6, *) a, b, k End program goto

85 Εντολές Σύγκρισης Αριθμητική IF Λογική IF Δομημένη IF

86 Εντολή Σύγκρισης Η αριθμητική εντολή if if (a) n1, n2, n 3 Όπου a = Μια μεταβλητή ή μια παράσταση FORTRAN Αν α < 0 πηγαίνει στην εντολή n1 Αν α = 0 πηγαίνει στην εντολή n2 Αν α > 0 πηγαίνει στην εντολή n3 n1, n2, n3 = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα

87 Πρόγραμμα 4.3 program if!=========================! file name:if.f95!========================= implicit none real a,b! data read (5, *) a!=======================! Ypologismoi if (a-1.0) 10, 20, b= -1.0 go to 5 20 b= 0 go to 5 10 b= 1.0 go to 5! Egraffi 5 write (6, *) a, b, xa End program if

88 Εντολή Σύγκρισης Η λογική εντολή if Σχέση Περιγραφή Τελεστές σύγκρισης Υλοποίηση στις IF a=b Ίσον.EQ. if(a.eq.b) If(a==b) a<b Μικρότερο.LT. if(a.lt.b) If(a<b) a>b Μεγαλύτερο.GT. if(a.gt.b) If(a>b) a b Μεγαλύτερο ή ίσον.ge. if(a.ge.b) If(a>=b) a b Μικρότερο ή ίσον.le. if(a.le.b) If(a<=b) a b Διάφορο (όχι ίσον).ne. if(a.ne.b) If(a/=b)

89 Παράδειγμα if(x < 1.0) y=-1.0 if(x == 1.0) y=0.0 if(x > 1.0) y=1.0 if(x.lt.1.0) y=-1.0 if(x.eq.1.0) y=0.0 if(x.gt.1.0) y=1.0 if (k+z <= 0.0) y=r+10.0 if (k+z > 0.0) y=r-10.0

90 Λογικό KAI (.AND.) if (x >2.0.AND. x < 5.0) y=100.0 Λογικό ή (.OR.) if (A.LT.Y.OR. B+C/(D-A).GT.0.0) go to 120 Λογικό OXI (.NOT.) if (.NOT. (x < 5.0)) y=100.0

91 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF (συνθήκη) THEN ENDIF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

92 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF ( συνθήκη) THEN ELSE END IF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

93 ΣΥΝΘΕΤΗ BLOCK IF IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN. ELSE ENDIF

94 Πρόγραμμα 4.4 Να υπολογιστεί ο αριθμός z αν z x x b 1 2 b 0 x x b b Α) Να δίνονται από το πληκτρολόγιο οι μεταβλητές x και b, αν το x έχει τιμή μικρότερη από μηδέν τότε το πρόγραμμα να σταματά και να εμφανίζεται η ένδειξη «το x είναι μικρότερο από το 0» Β) τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη με τις κατάλληλες ενδείξεις

95 Πρόγραμμα 4.5 Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να εντοπίζεται η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή των Ν σε πλήθος αριθμών. Τα δεδομένα να δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν στην οθόνη με τις σχετικές ενδείξεις

96 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εντολή Do do i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. end do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n.. Όπου m1= η αρχική τιμή initial value m2= η τελική τιμή last value m3= το βήμα (θετικό ή αρνητικό) step

97 Παράδειγμα do i=1, 100 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do do i=1, 100, 10 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

98 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Άδηλη Do write (6,*) (pin(i), i=1,20) Εντολή Do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n continue

99 CONTINUE Η εντολή αυτή δεν κάνει τίποτα. Απλώς δίδει εντολή να συνεχισθεί η εκτέλεση του προγράμματος. Συνήθως είναι το κάτω όριο μιάς εντολής ανακυκλώσεως DO

100 Πολλαπλή Do Όταν έχουμε πολλαπλές Do, τότε θα πρέπει οι εσωτερικές Do να βρίσκονται ολόκληρες μέσα στις εξωτερικές. Η τελευταία εντολή μιας Do μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε εκτελέσιμη εντολή Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη της Do, καθώς και τα m1, m2, m3 μέσα στη περιοχή της. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των τιμών τους.

101 Πολλαπλή Do Σωστό Σωστό Λάθος

102 Πολλαπλή Do Δεν επιτρέπεται να αρχίσουμε την εκτέλεση μίας Do από οπουδήποτε αλλού εκτός από την αρχή της. Είναι προτιμότερο κάθε εντολή Do να κλείνει με δικό της τέλος και όχι κοινό τέλος.

103 Εντολή Do while do while (συνθήκη).... (ομάδα εντολών).. end do

104 Παράδειγμα do while(a>=50.0) read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

105 Πρόγραμμα 4.6 Να υπολογιστεί η τιμή του α από τον τύπο α=α+0.1. Να γίνουν επαναλήψεις. Να συγκριθεί το α με το και να τυπωθεί η τιμή του α με τις ανάλογες ενδείξεις.

106 Πρόγραμμα 4.7 Να υπολογιστούν οι τιμές της συνάρτησης y e x2 Για x=1 μέχρι x=10 και βήμα 0.2. Να τυπωθούν οι τιμές του x και y σε δύο κατακόρυφες στήλες (σε αρχείο) και κάθε στήλη να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα

107 Πρόγραμμα 4.8 Από τα δεδομένα του αρχείου program4_8_data.txt, vα υπολογιστούν Η μέγιστη τιμή Η ελάχιστη τιμή Το πλήθος των τιμών Η μέση τιμή

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας μας ανοίγουμε μία κονσόλα και δίνουμε την εντολή:

Στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας μας ανοίγουμε μία κονσόλα και δίνουμε την εντολή: Κεφάλαιο ΙI: Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C. 2.1 Η γλώσσα C. Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατης Σταµατιαδης

Σταµατης Σταµατιαδης Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σηµειώσεις ιαλέξεων Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@iesl.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών Κ.Χ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής ΕΜΠ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 9/1/2011 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Διάλεξη στα πλαίσια του Μαθήματος «Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι Γιαννόπουλος Πλούταρχος Κανιτάκη Ειρήνη - Μαργαρίτα Λάππα Γερτρούδη -Μαρία ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 1 Ø Εντολές ελέγχου και λογικής Ø Εντολές µεταφοράς Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις Εντολές Ελέγχου και Λογικής ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 2 q Τα assignment

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python > > > p r i n t ( ' H e l l o, W o r l d! ') ii Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python Ν ι κ ό λ α ο ς Α. Α γ γ ε λ ι δ ά κ η ς Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ AΘΗΝΑ 1995 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Πρόλογος... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:Τα βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ FORTRAN 77

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ FORTRAN 77 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ FOTAN 77 Μ. Χ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,. Α. ΜΗΤΣΟΥ ΗΣ, Χ. Α. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 Περιεχόµενα Πρόλογος...3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. H ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα