Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας"

Transcript

1 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

2 FORmulaTRANslation

3 Εγκατάσταση της Fortran g95 Save file as C:\fortran-g95

4 Κειμενογράφοι Notepad (Windows) Programmer s Notepad Editplus

5 Ταξινόμηση αρχείων Πρόγραμμα <όνομα>.f95 Δεδομένα <όνομα>_data.txt Αποτελέσματα <όνομα>_res.txt

6 Παράδειγμα Πρόγραμμα askisi1.f95 Δεδομένα askisi1_data.txt Αποτελέσματα askisi1_res.txt

7 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ FORTRAN Τα 26 γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου (κεφαλαία ή μικρά) Τα 10 ψηφία του δεκαδικού συστήματος ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ειδικά σύμβολα: Όχι ελληνικούς χαρακτήρες! # $ % & ( ) * + - / >. ; ; < = \ [ ] ^ { }?,`

8 Κανόνες γραφής προγράμματος fortran 95 Ελεύθερη γραφή Γραφή σε σταθερή μορφή

9 Γραφή σε σταθερή μορφή Στήλες 1-5. Γράφονται οι αριθμοί των εντολών (LABELS) που είναι ακέραιοι θετικοί ή παραμένουν κενές Στήλη 6. Εάν περιέχει οποιοδήποτε άλλο σύμβολο πλην του κενού ή του μηδενός, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης εντολής. Στήλες Περιέχουν την εντολή. Στήλες Παραμένουν κενές ή φέρουν αρίθμηση των γραμμών. Στήλη 1. Αν στην θέση αυτή υπάρχει το «!» τότε το υπόλοιπο αποτελεί σχόλιο και όχι εντολή

10 Δημιουργία προγράμματος Notepad.. program askisi1!=================================! file name:askisi1.f95!================================= real a, b, sum_ab!data a=12.9 b=-4.5!ypologismos sum_ab=a+b!eggrafi write(6,*) "a=",a,"b=", b write(6,*) "sum=", sum_ab!----- end program askisi1

11 Αποθήκευση προγράμματος File -> Save as Save in -> fortran-g95 File name: <όνομα>.f95 Save as type: All files Encoding: ANSI

12 Μεταγλώττιση προγράμματος Μετάφραση Compiler : μεταγλωττιστής g95 c<όνομα>.f95 Εκτέλεση προγράμματος executable : εκτελέσιμο πρόγραμμα g95 <όνομα>.f95 a.exe g95 <όνομα>.f95 -o <όνομα>.exe

13 Ενεργοποίηση της g95 C:\\Command Prompt Start =>Programs=>Accessories=>Command Prompt C:\...\cd c:\fortran-g95 C:\fortran-g95> C:\fortran-g95>g95 askisi1.f95 o askisi1.exe

14 Κεφάλαιο 2 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

15 Τα Δεδομένα στη FORTRAN Numbers-Αριθμοί Strings χαρακτήρες / συμβολοσειρές

16 Τα Δεδομένα στη FORTRAN ΑΡΙΘΜΟΙ (Νumbers) Ακέραιοι (Integer) Κινητής υποδιαστολής (Floating point) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) Μιγαδικοί (Complex) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ (Strings)

17 Αριθμοί στη FORTRAN Μέγεθος του αριθμού Αριθμοί Σημαντικά ψηφία

18 Μέγεθος Αριθμού Ακέραιοι αριθμοί (Integer): 128 έως και έως και μικρού μεγέθους ακέραιοι μεσαίου μεγέθους ακέραιοι έως και μεγάλου μεγέθους ακέραιοι Πραγματικοί αριθμοί (Real) Τα όρια για τους πραγματικούς αριθμούς είναι: Από -3, x έως και 1,754944x10-38 Από +1,754944x10-38 (αρνητικοί αριθμοί) έως και +3, x (θετικοί αριθμοί)

19 Σημαντικά ψηφία Για τους ακέραιους: Όλα τα ψηφία του αριθμού εκτός από τα τυχόν μηδενικά που υπάρχουν εμπρός από το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο ή τα μηδενικά μετά από το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Για τους πραγματικούς: Παράδειγμα σημαντικά ψηφία σημαντικά ψηφία 7 σημαντικά ψηφία 4 σημαντικά ψηφία 0, σημαντικά ψηφία 04, σημαντικά ψηφία

20 Παράσταση ακεραίων αριθμών

21 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής απλής ακριβείας Ε-01 = 6.14x E16 = -8.22x10 16

22 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας D-01 = 6.14x D16 = -8.22x10 16

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τι είναι μεταβλητή; Μεταβλητή ή μεταβλητές είναι οι τιμές των συμβολικών ονομάτων που αλλάζουν ή μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ένα πρόγραμμα Αριθμητικές μεταβλητές Απλές Με δείκτη Μεταβλητές συμβολοσειρών Απλές Με δείκτη

24 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Πρέπει να αρχίζουν με γράμμα. Να μην περιέχει ειδικά σύμβολα. Εξαιρείται το σύμβολο της υπογράμμισης (π.χ ab_c). Να έχει ορισμένο πλήθος χαρακτήρων. Ένα πλήθος συνήθως 6 είναι αποδεκτό από όλους τους υπολογιστές. Να μην περιέχει γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Κενά μεταξύ των χαρακτήρων των μεταβλητών δεν επιτρέπονται.

25 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές είναι οι εντολές που καθορίζουν το είδος των μεταβλητών και τις διαστάσεις των πινάκων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα

26 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές αριθμητικών μεταβλητών integer real double precision implicit Δηλωτικές εντολές μεταβλητών συνβολοσειρών CHARACTER Δηλωτικές εντολές πινάκων integer real dimension

27 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-ακέραιοι Εντολή : integer*1 integer(1) integer(kind=1) integer*2 integer(2) integer(kind=2) integer*4 integer(4) integer(kind=4) integer για μικρούς ακέραιους αριθμούς για μεσαίους ακέραιους αριθμούς για μεγάλους ακέραιους αριθμούς

28 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-πραγματικοί Εντολή για μεταβλητές πραγματικών αριθμών: real real*4 real(4) real (kind=4) Εντολή για μεταβλητές διπλής ακρίβειας: real*8 real(8) real (kind=8) double precision

29 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ακέραιες μεταβλητές Εάν ο πρώτος χαρακτήρας είναι ένας από τους: I, J, K, L, M, N Πραγματικές μεταβλητές απλής ή διπλής ακριβείας: Εάν αρχίζουν με οποιονδήποτε άλλον χαρα-κτήρα, πλην των παραπάνω.

30 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : IMPLICIT Παράδειγμα: IMPLICIT REAL (I-L) Ενέργεια: Θεώρησε ως πραγματικές μεταβλητές όλες όσες αρχίζουν με τα γράμματα I, J, K και L. Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

31 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : implicit none Ενέργεια: Ακύρωση του κανόνα «πρώτου γράμματος». Η ύπαρξη της όμως απαιτεί όλες οι μεταβλητές του προγράμματος να δηλωθούν Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

32 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Μεταβλητών συμβολοσειρών Εντολή : Character*n μ1, μ2,...μν Character μ1* n1, μ2* n2,...μν* nν Character (len=n):: μ1, μ2,...μν Character(n):: μ1, μ2,...μν όπου μ1, μ2,...μν = Τα ονόματα μεταβλητών n1, n2,...nν = Καθορίζουν το πλήθος των χαρακτήρων

33 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Εντολή : Real A(i) Real X(i, j) Integer A(i) Integer X(i, j) Dimension A(i) Dimension X(i, j) Ενέργεια:Ορίζει ότι ο μονοδιάστατος πίνακας Α καταλαμβάνει i θέσεις και ο δισδιάστατος πίνακας Μ, ixj θέσεις Θέση: Στην αρχή του προγράμματος μετά από την εντολή IMPLICIT (άν υπάρχει)

34 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Παράδειγμα real x(5) μονοδιάστατος πίνακας x, 5 θέσεων integer A(100) μονοδιάστατος πίνακας A, 100 θέσεων dimension ab(100) μονοδιάστατος πίνακας ab, 100 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων real x(5,5) δισδιάστατος πίνακας x, 5x5=25 θέσεων integer A(30,40) μονοδιάστατος πίνακας A, 30x40=1200 θέσεων dimension ab(10,20) μονοδιάστατος πίνακας ab, 10x20=200 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων

35 Αριθμητικές Πράξεις Πράξη Σύμβολο Αλγεβρική Ενέργεια Παράσταση Στο πρόγραμμα Πρόσθεση + α+β a+b Αφαίρεση - α-β a-b Πολλαπλασιασμός * αβ a*b Διαίρεση / a a/b Δύναμη ** a a**b

36 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Ύψωση σε δύναμη 2. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις 3. Προσθέσεις και αφαιρέσεις Σε πράξεις ίσης προτεραιότητας οι σειρά των πράξεων είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Η προτεραιότητα των πράξεων αλλάζει με την χρήση παρενθέσεων. Πρώτα γίνονται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις

37 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Δεν μπορούμε να έχουμε δύο συνεχόμενα σύμβολα πράξεων Χρησιμοποιούμε παρενθέσεις οπουδήποτε αμφιβάλλουμε, σε ότι αφορά τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων Η ύψωση σε δύναμη του a δεν επιτρέπεται όταν: a < 0 και η δύναμη e=πραγματικός a = 0 και η δύναμη e < 0 Δεν επιτρέπεται να διαιρέσουμε μία σταθερά ή μία μεταβλητή με το μηδέν ή με μεταβλητή της οποίας η τιμή είναι μηδέν

38 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Η διαίρεση δύο ακεραίων δίνει ως αποτέλεσμα το ακέραιο μέρος της διαίρεσης, τα δεκαδικά χάνονται Παράδειγμα 3/2 δίνει 1 (όχι 1.5) 15/4 δίνει 3 (όχι 3.75) Η διαίρεση με ένα από τα δύο μέλη της να είναι πραγματικός αριθμός ή μεταβλητή δίνει ως αποτέλεσμα το και τα δεκαδικά Παράδειγμα 3.0/2 δίνει /5 δίνει 4.3

39 Μετατροπή αλγεβρικών παραστάσεων σε παραστάσεις FORTRAN Να μετατραπεί σε παράσταση FORTRAN η αλγεβρική παράσταση: x 1 z b 4z Παράσταση FORTRAN: X=1.0/Z+B**2/(4*Z**3) 1 X=1.0/Z+B**2/4/Z**3-1

40 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Ο Ν Ο Μ Α Σ Τ Η Τ ιμ ή Ε ισ ό δ ο υ Τ ιμ ή ε ξ ό δ ο υ Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Η F O R T R A N Α π ό λ υ τ ο ς τ ιμ ή α ρ ιθ μ ο ύ A B S (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ε τ ρ α γ ω ν ικ ή ρ ίζ α α ρ ιθ μ ο ύ S Q R T (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Φ υ σ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς α ρ ιθ μ ο ύ A L O G (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ ε κ α δ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς A L O G 1 0 (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή α ρ ιθ μ ο ύ Ε κ θ ε τ ικ ή σ υ ν ά ρ τ η σ η E X P (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Η μ ίτ ο ν ο S IN (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Σ υ ν η μ ίτ ο ν ο C O S (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Ε φ α π τ ο μ έ ν η T A N ( X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ό ξ ο η μ ιτ ό ν ο υ A S IN ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο σ υ ν η μ ιτ ό ν ο υ A C O S ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο ε φ α π τ ο μ έ ν η ς A T A N (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Σ υ ν ο λ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Π ρ α γ μ α τ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό π ρ α γ μ α τ ικ ό σ ε α κ έ ρ α ιο Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό α κ έ ρ α ιο σ ε π ρ α γ μ α τ ικ ό L E N (X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία L E N _ T R IM ( X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία IF IX (X ) Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία F L O A T (X ) Α κ ε ρ α ία Π ρ α γ μ α τ ικ ή

41 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: ifix Ενέργεια: Μετατροπή ενός πραγματικού αριθμού ή την τιμή μίας πραγματικής μεταβλητής σε ακέραια Παράδειγμα: a=12.42 k=ifix(-27.88) η τιμή του k θα είναι -27 m=ifix(a*2-3.5) η τιμή του m θα είναι 21

42 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: float ή real Ενέργεια: Μετατροπή ενός ακεραίου αριθμού ή την τιμή μίας μεταβλητής σε πραγματική Παράδειγμα: k=15 m=3 a=float(k+m)+real(m)/2 η τιμή του m θα είναι 19.5

43 Κεφάλαιο 3 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

44 Είσοδος - Έξοδος Δεδομένων Είσοδος δεδομένων Με την ενσωμάτωση τους στο πρόγραμμα όταν το γράφουμε Με την είσοδο τους εκτός προγράμματος (από το πληκτρολόγιο ή άλλη πηγή) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του

45 Ενσωμάτωση μέσα στο πρόγραμμα program askisi2!========================== =======! file name:askisi2.f95!========================== ======= implicit none real xa2 character ch1*6!data xa2=2.45 ch1= δεδομένα!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2 program askisi2!=================================! file name:askisi2.f95!================================= implicit none integer(2), parameter:: a1=12, a2=120 real(4), parameter :: r1= real(8), parameter :: dpr= e-8 character(10) :: ch1= δεδομένα!data!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2

46 Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα την ώρα που εκτελείται Μονάδες εισόδου -Πληκτρολόγιο -Οθόνη -Μαγνητικές Δισκέτες -CD (συμπαγείς μαγνητικοί δίσκοι) -Flash (Μνήμη)

47 Έξοδος Αποτελεσμάτων ή και Δεδομένων

48 Κανόνας ορισμού των περιφερειακών μονάδων μέσα στο πρόγραμμα Πληκτρολόγιο Τους αριθμούς 0 ή το 5 ή το * Οθόνη Τους αριθμούς 0 ή το 6 ή το * Εκτύπωση Έναν ακέραιο και θετικό αριθμό εκτός των 0, 5, 6

49 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΧΩΡΙΣ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ *, a, b READ (*,*) a, b READ (0,*) a, b READ (5,*) a, b PRINT *, a, b WRITE (*,*) a, b WRITE (0,*) a, b WRITE (6,*) a, b

50 Παράδειγμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1!data a=125 b=200.0 c1="αξία" basi=20 ypsos=15!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(6,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(6,*) "Βάση=", basi write(6,*) "ύψος=", ypsos write(6,*) "εμβαδόν=", em write(6,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

51 Πρόγραμμα 3.1 Να υπολογιστεί η τετραγωνική ρίζα και ο δεκαδικός λογάριθμος των αριθμών 100 και 200. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

52 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- end program askisi_sqrt

53 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt2.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data write(6,*) "Dwse tous 2 arithous" read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- Χ. end Αναγνωστοπούλου program askisi_sqrt

54 Πρόγραμμα 3.2 Να γίνει ένα πρόγραμμα όπου να δίνεται το όνομα, το επίθετο το όνομα πατρός και τον αριθμό ειδικού μητρώου σας. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

55 program askisi_onoma!=================================! file name:askisi_onoma.f95!================================= implicit none integer aem character*10 name1, name2, name3!data write(6,*) "Dwse to onoma sou" read(5,*) name1 write(6,*) "Dwse to epitheto sou" read(5,*) name2 write(6,*) "Dwse to onoma patros" read(5,*) name3 write(6,*) "Dwse to aem sou" read(5,*) aem!ypologismos!eggrafi write(6,*) "ONOMA=", name1, name2, "tou ", name3 write(6,*) "AEM=", aem!----- end program askisi_onoma

56 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ f, a, b READ (*,f) a, b READ (0,f) a, b READ (5,f) a, b PRINT f, a, b WRITE (*,f) a, b WRITE (0,f) a, b WRITE (6,f) a, b

57 Η ΕΝΤΟΛΗ FORMAT Label FORMAT (περιγραφή μεταβλητών) Label: Ο αριθμός εντολής, στις θέσεις 1-5 FORMAT: Η εντολή Περιγραφή: Ο τρόπος εισαγωγής ή εξαγωγής των δεδομένων. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (περιγραφή μεταβλητών)

58 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Iw I: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Integer) w: Το πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται και το πρόσημο. Στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. Παράδειγμα: Με Ι3 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 99 έως 999

59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (δεκαδική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Fw.d F: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Floating) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Παράδειγμα: Με F4.1 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 9.9 έως 99.9

60 Παράδειγμα a = b= c= d= e = f = write (6, 4) a, b, c, d, e, f 4 format(f9.2, f7.1, f8.2, f8.3, f4.0, f10.5)

61 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Εw.d Ε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Expotential) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων

62 Ew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών w ±0.xxxxxx+ee d Περιορισμός: w d + 6

63 npew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών N= πλήθος των ακεραίων ψηφίων w ±xxx.xxxxxx+ee n d

64 παράδειγμα PE E-04

65 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Dw.d D: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Double precision) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Περιορισμός: w d + 6

66 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αw Α: ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ (Alphanumeric) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού.

67 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: nx X: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ n: Το πλήθος των κενών

68 Παράδειγμα read(*, 9) a1, a2, k 9 format(f7.2,f8.1, 4x, i5) write (6, 5) a1, a2 5 format(f7.2,4x, i3)

69 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: / /: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜ- ΜΗΣ

70 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤYΠΩΣΗΣ Χαρακτήρας Το κενό Συμβολισμός στη fortran 1Η, ή ή 1x Ενέργειες Αλλάζει γραμμή και μετά τυπώνει Το μηδέν Το ένα Το συν 1H0 ή 0 1H1 ή 1 1H+ ή + Αφήνει μία κενή γραμμή και μετά τυπώνει Αλλάζει σελίδα και η εκτύπωση αρχίζει από την αρχή της νέας σελίδας Σημαίνει ότι δεν γίνεται αλλαγή γραμμής (Τυπώνει στην ίδια γραμμή)

71 Παράδειγμα write (*, 2) a, b 2 format(1h0, i10, 3x, f7.1)

72 Αρχεία - Φάκελοι Αρχείο δεδομένων Αρχείο αποτελεσμάτων

73 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Εντολή: OPEN Γενική μορφή: OPEN(unit=n, file= fn, form= f, access= a ) όπου: n : Ο αριθμός του αρχείου fn : Το όνομα του αρχείου f : formatted ή unformatted a : sequential ή append

74 Πρόγραμμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em_arxeio.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1 open(8, file='askisi_em_data.txt') open(9, file='askisi_em_res.txt')

75 Πρόγραμμα!data a=125 b=200.0 c1="αξία" read(8,*)basi, ypsos!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(9,*) "Αποτελέσματα προγράμματος" write(9,*) " " write(9,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(9,*) "Βάση=", basi write(9,*) "ύψος=", ypsos write(9,*) "εμβαδόν=", em write(9,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

76 Πρόγραμμα 3.3 Να υπολογιστεί η τιμή του z αν α=2.0 και b=3.0 Α) τα a, b δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν σε αρχείο B) Το αποτέλεσμα να τυπωθεί από τη δεύτερη γραμμή να έχει τέσσερα δεκαδικά ψηφία και να ακολουθεί την φράση η τιμή του z είναι μετά από 3 κενά. z a b a 1 2 3a 6 a b 1 1 2a a 1 3 b a 3

77 Κεφάλαιο 4 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

78 Εντολές Ροής - Λογικές Πράξεις

79 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ CALL CONTINUE DO DO WHILE ELSE ELSE IF END END IF END DO GO TO IF PAUSE RETURN STOP

80 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO GO TO n Όπου n = Αριθμός εντολής

81 Πρόγραμμα program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to 5 4 z=a/b r=z-a/(n-1) Δεν εκτελείται yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa End program goto

82 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO με όρους GO TO (n 1, n 2, n k ), m Όπου n1, n2, nk = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα m = ακέραια μεταβλητή με θετική τιμή που καθορίζει σε ποια ετικέτα (n1, n2, nk) θα πάει ο υπολογιστής

83 Πρόγραμμα 4.1 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to (4, 5, 6), 3 4 z=a/b r=z-a/(n-1) yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa 6 write (6, *) a, b, x End program goto

84 Πρόγραμμα 4.2 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n, ik real b, a, x, r, z xa, yy, k! data read (5, *) a, b, n write (6, *) give the label read (5, *) ik go to (50, 100, 150, 200), ik!=======================! Ypologismoi 50 x=a+b k=x go to z=a/b r=z-a/(n-1) k=r go to yy=(n+1)/(a+1) k=yy go to xa=8.2-(a+b) k=xa go to 10!==============================! Egraffi 10 write (6, *) a, b, k End program goto

85 Εντολές Σύγκρισης Αριθμητική IF Λογική IF Δομημένη IF

86 Εντολή Σύγκρισης Η αριθμητική εντολή if if (a) n1, n2, n 3 Όπου a = Μια μεταβλητή ή μια παράσταση FORTRAN Αν α < 0 πηγαίνει στην εντολή n1 Αν α = 0 πηγαίνει στην εντολή n2 Αν α > 0 πηγαίνει στην εντολή n3 n1, n2, n3 = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα

87 Πρόγραμμα 4.3 program if!=========================! file name:if.f95!========================= implicit none real a,b! data read (5, *) a!=======================! Ypologismoi if (a-1.0) 10, 20, b= -1.0 go to 5 20 b= 0 go to 5 10 b= 1.0 go to 5! Egraffi 5 write (6, *) a, b, xa End program if

88 Εντολή Σύγκρισης Η λογική εντολή if Σχέση Περιγραφή Τελεστές σύγκρισης Υλοποίηση στις IF a=b Ίσον.EQ. if(a.eq.b) If(a==b) a<b Μικρότερο.LT. if(a.lt.b) If(a<b) a>b Μεγαλύτερο.GT. if(a.gt.b) If(a>b) a b Μεγαλύτερο ή ίσον.ge. if(a.ge.b) If(a>=b) a b Μικρότερο ή ίσον.le. if(a.le.b) If(a<=b) a b Διάφορο (όχι ίσον).ne. if(a.ne.b) If(a/=b)

89 Παράδειγμα if(x < 1.0) y=-1.0 if(x == 1.0) y=0.0 if(x > 1.0) y=1.0 if(x.lt.1.0) y=-1.0 if(x.eq.1.0) y=0.0 if(x.gt.1.0) y=1.0 if (k+z <= 0.0) y=r+10.0 if (k+z > 0.0) y=r-10.0

90 Λογικό KAI (.AND.) if (x >2.0.AND. x < 5.0) y=100.0 Λογικό ή (.OR.) if (A.LT.Y.OR. B+C/(D-A).GT.0.0) go to 120 Λογικό OXI (.NOT.) if (.NOT. (x < 5.0)) y=100.0

91 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF (συνθήκη) THEN ENDIF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

92 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF ( συνθήκη) THEN ELSE END IF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

93 ΣΥΝΘΕΤΗ BLOCK IF IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN. ELSE ENDIF

94 Πρόγραμμα 4.4 Να υπολογιστεί ο αριθμός z αν z x x b 1 2 b 0 x x b b Α) Να δίνονται από το πληκτρολόγιο οι μεταβλητές x και b, αν το x έχει τιμή μικρότερη από μηδέν τότε το πρόγραμμα να σταματά και να εμφανίζεται η ένδειξη «το x είναι μικρότερο από το 0» Β) τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη με τις κατάλληλες ενδείξεις

95 Πρόγραμμα 4.5 Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να εντοπίζεται η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή των Ν σε πλήθος αριθμών. Τα δεδομένα να δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν στην οθόνη με τις σχετικές ενδείξεις

96 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εντολή Do do i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. end do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n.. Όπου m1= η αρχική τιμή initial value m2= η τελική τιμή last value m3= το βήμα (θετικό ή αρνητικό) step

97 Παράδειγμα do i=1, 100 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do do i=1, 100, 10 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

98 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Άδηλη Do write (6,*) (pin(i), i=1,20) Εντολή Do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n continue

99 CONTINUE Η εντολή αυτή δεν κάνει τίποτα. Απλώς δίδει εντολή να συνεχισθεί η εκτέλεση του προγράμματος. Συνήθως είναι το κάτω όριο μιάς εντολής ανακυκλώσεως DO

100 Πολλαπλή Do Όταν έχουμε πολλαπλές Do, τότε θα πρέπει οι εσωτερικές Do να βρίσκονται ολόκληρες μέσα στις εξωτερικές. Η τελευταία εντολή μιας Do μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε εκτελέσιμη εντολή Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη της Do, καθώς και τα m1, m2, m3 μέσα στη περιοχή της. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των τιμών τους.

101 Πολλαπλή Do Σωστό Σωστό Λάθος

102 Πολλαπλή Do Δεν επιτρέπεται να αρχίσουμε την εκτέλεση μίας Do από οπουδήποτε αλλού εκτός από την αρχή της. Είναι προτιμότερο κάθε εντολή Do να κλείνει με δικό της τέλος και όχι κοινό τέλος.

103 Εντολή Do while do while (συνθήκη).... (ομάδα εντολών).. end do

104 Παράδειγμα do while(a>=50.0) read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

105 Πρόγραμμα 4.6 Να υπολογιστεί η τιμή του α από τον τύπο α=α+0.1. Να γίνουν επαναλήψεις. Να συγκριθεί το α με το και να τυπωθεί η τιμή του α με τις ανάλογες ενδείξεις.

106 Πρόγραμμα 4.7 Να υπολογιστούν οι τιμές της συνάρτησης y e x2 Για x=1 μέχρι x=10 και βήμα 0.2. Να τυπωθούν οι τιμές του x και y σε δύο κατακόρυφες στήλες (σε αρχείο) και κάθε στήλη να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα

107 Πρόγραμμα 4.8 Από τα δεδομένα του αρχείου program4_8_data.txt, vα υπολογιστούν Η μέγιστη τιμή Η ελάχιστη τιμή Το πλήθος των τιμών Η μέση τιμή

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος 1. Πως ορίζεται και τι σημαίνει ο όρος flop στους επιστημονικούς υπολογισμούς. Απάντηση: Ο όρος flop σημαίνει floating point operation

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 1 Ø Εντολές ελέγχου και λογικής Ø Εντολές µεταφοράς Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις Εντολές Ελέγχου και Λογικής ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 2 q Τα assignment

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Εκθετική Παράσταση (Exponential Notation) Οι επόµενες είναι ισοδύναµες παραστάσεις του 1,234 123,400.0

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (20/2/2012)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (20/2/2012) 1. Να γραφεί πρόγραµµα FORTRAN το οποίο θα ορίζει έναν µονοδιάστατο ακέραιο πίνακα και έναν δυδιάστατο πραγµατικό πίνακα ίδιου µεγέθους και θα υπολογίζει τον µέσο όρο των τιµών του µονοδιάστατου πίνακα.

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ Τσιατούχας Παράρτηµα Β ιάρθρωση 1 Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2 Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη)

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Δείτε αυτό http://access.uoa.gr/nemeth/nemethlyceummath.htm και αυτό http://www.gh-mathspeak.com/examples/nemethbook/ Βασικοί χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές γλώσσας μηχανής

Εντολές γλώσσας μηχανής Εντολές γλώσσας μηχανής Στον υπολογιστή MIPS η εντολή πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών 17 και 20 και τοποθέτησε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή 9 έχει την μορφή: 00000010001101000100100000100000 Πεδία

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών CX-185 II Αριθμομηχανή με εκτυπωτή Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ έως Αριθμητικό Πλήκτρο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμού στην αριθμομηχανή. Πλήκτρο Υποδιαστολής Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σηµασιολογία σχόλια µεταβλητές και σταθερές τύποι δεδοµένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Οργάνωση Η/Υ Ο Επεξεργαστής TRN Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου ΚMΕ Κυριότεροι Καταχωρητές της ΚΜΕ του υπολογιστή TRN IR (20 bits) X (20 bits) I

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι Γιαννόπουλος Πλούταρχος Κανιτάκη Ειρήνη - Μαργαρίτα Λάππα Γερτρούδη -Μαρία ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Το υλικό του οδηγού έχει αντικατασταθεί από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #2: Πολυωνυμικοί Αλγόριθμοι, Εισαγωγή στα Γραφήματα, Αναζήτηση κατά Βάθος, Τοπολογική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 8) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 1 - Εισαγωγή Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στόχοι Μαθήματος H ανάπτυξη ικανοτήτων και η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα