Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας"

Transcript

1 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

2 FORmulaTRANslation

3 Εγκατάσταση της Fortran g95 Save file as C:\fortran-g95

4 Κειμενογράφοι Notepad (Windows) Programmer s Notepad Editplus

5 Ταξινόμηση αρχείων Πρόγραμμα <όνομα>.f95 Δεδομένα <όνομα>_data.txt Αποτελέσματα <όνομα>_res.txt

6 Παράδειγμα Πρόγραμμα askisi1.f95 Δεδομένα askisi1_data.txt Αποτελέσματα askisi1_res.txt

7 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ FORTRAN Τα 26 γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου (κεφαλαία ή μικρά) Τα 10 ψηφία του δεκαδικού συστήματος ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ειδικά σύμβολα: Όχι ελληνικούς χαρακτήρες! # $ % & ( ) * + - / >. ; ; < = \ [ ] ^ { }?,`

8 Κανόνες γραφής προγράμματος fortran 95 Ελεύθερη γραφή Γραφή σε σταθερή μορφή

9 Γραφή σε σταθερή μορφή Στήλες 1-5. Γράφονται οι αριθμοί των εντολών (LABELS) που είναι ακέραιοι θετικοί ή παραμένουν κενές Στήλη 6. Εάν περιέχει οποιοδήποτε άλλο σύμβολο πλην του κενού ή του μηδενός, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης εντολής. Στήλες Περιέχουν την εντολή. Στήλες Παραμένουν κενές ή φέρουν αρίθμηση των γραμμών. Στήλη 1. Αν στην θέση αυτή υπάρχει το «!» τότε το υπόλοιπο αποτελεί σχόλιο και όχι εντολή

10 Δημιουργία προγράμματος Notepad.. program askisi1!=================================! file name:askisi1.f95!================================= real a, b, sum_ab!data a=12.9 b=-4.5!ypologismos sum_ab=a+b!eggrafi write(6,*) "a=",a,"b=", b write(6,*) "sum=", sum_ab!----- end program askisi1

11 Αποθήκευση προγράμματος File -> Save as Save in -> fortran-g95 File name: <όνομα>.f95 Save as type: All files Encoding: ANSI

12 Μεταγλώττιση προγράμματος Μετάφραση Compiler : μεταγλωττιστής g95 c<όνομα>.f95 Εκτέλεση προγράμματος executable : εκτελέσιμο πρόγραμμα g95 <όνομα>.f95 a.exe g95 <όνομα>.f95 -o <όνομα>.exe

13 Ενεργοποίηση της g95 C:\\Command Prompt Start =>Programs=>Accessories=>Command Prompt C:\...\cd c:\fortran-g95 C:\fortran-g95> C:\fortran-g95>g95 askisi1.f95 o askisi1.exe

14 Κεφάλαιο 2 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

15 Τα Δεδομένα στη FORTRAN Numbers-Αριθμοί Strings χαρακτήρες / συμβολοσειρές

16 Τα Δεδομένα στη FORTRAN ΑΡΙΘΜΟΙ (Νumbers) Ακέραιοι (Integer) Κινητής υποδιαστολής (Floating point) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) Μιγαδικοί (Complex) Απλής ακριβείας (Single precision) Διπλής ακριβείας (Double precision) ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ (Strings)

17 Αριθμοί στη FORTRAN Μέγεθος του αριθμού Αριθμοί Σημαντικά ψηφία

18 Μέγεθος Αριθμού Ακέραιοι αριθμοί (Integer): 128 έως και έως και μικρού μεγέθους ακέραιοι μεσαίου μεγέθους ακέραιοι έως και μεγάλου μεγέθους ακέραιοι Πραγματικοί αριθμοί (Real) Τα όρια για τους πραγματικούς αριθμούς είναι: Από -3, x έως και 1,754944x10-38 Από +1,754944x10-38 (αρνητικοί αριθμοί) έως και +3, x (θετικοί αριθμοί)

19 Σημαντικά ψηφία Για τους ακέραιους: Όλα τα ψηφία του αριθμού εκτός από τα τυχόν μηδενικά που υπάρχουν εμπρός από το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο ή τα μηδενικά μετά από το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Για τους πραγματικούς: Παράδειγμα σημαντικά ψηφία σημαντικά ψηφία 7 σημαντικά ψηφία 4 σημαντικά ψηφία 0, σημαντικά ψηφία 04, σημαντικά ψηφία

20 Παράσταση ακεραίων αριθμών

21 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής απλής ακριβείας Ε-01 = 6.14x E16 = -8.22x10 16

22 Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας D-01 = 6.14x D16 = -8.22x10 16

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τι είναι μεταβλητή; Μεταβλητή ή μεταβλητές είναι οι τιμές των συμβολικών ονομάτων που αλλάζουν ή μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ένα πρόγραμμα Αριθμητικές μεταβλητές Απλές Με δείκτη Μεταβλητές συμβολοσειρών Απλές Με δείκτη

24 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Πρέπει να αρχίζουν με γράμμα. Να μην περιέχει ειδικά σύμβολα. Εξαιρείται το σύμβολο της υπογράμμισης (π.χ ab_c). Να έχει ορισμένο πλήθος χαρακτήρων. Ένα πλήθος συνήθως 6 είναι αποδεκτό από όλους τους υπολογιστές. Να μην περιέχει γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Κενά μεταξύ των χαρακτήρων των μεταβλητών δεν επιτρέπονται.

25 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές είναι οι εντολές που καθορίζουν το είδος των μεταβλητών και τις διαστάσεις των πινάκων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα

26 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Δηλωτικές εντολές αριθμητικών μεταβλητών integer real double precision implicit Δηλωτικές εντολές μεταβλητών συνβολοσειρών CHARACTER Δηλωτικές εντολές πινάκων integer real dimension

27 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-ακέραιοι Εντολή : integer*1 integer(1) integer(kind=1) integer*2 integer(2) integer(kind=2) integer*4 integer(4) integer(kind=4) integer για μικρούς ακέραιους αριθμούς για μεσαίους ακέραιους αριθμούς για μεγάλους ακέραιους αριθμούς

28 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών-πραγματικοί Εντολή για μεταβλητές πραγματικών αριθμών: real real*4 real(4) real (kind=4) Εντολή για μεταβλητές διπλής ακρίβειας: real*8 real(8) real (kind=8) double precision

29 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ακέραιες μεταβλητές Εάν ο πρώτος χαρακτήρας είναι ένας από τους: I, J, K, L, M, N Πραγματικές μεταβλητές απλής ή διπλής ακριβείας: Εάν αρχίζουν με οποιονδήποτε άλλον χαρα-κτήρα, πλην των παραπάνω.

30 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : IMPLICIT Παράδειγμα: IMPLICIT REAL (I-L) Ενέργεια: Θεώρησε ως πραγματικές μεταβλητές όλες όσες αρχίζουν με τα γράμματα I, J, K και L. Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

31 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Αριθμητικών μεταβλητών Εντολή : implicit none Ενέργεια: Ακύρωση του κανόνα «πρώτου γράμματος». Η ύπαρξη της όμως απαιτεί όλες οι μεταβλητές του προγράμματος να δηλωθούν Θέση: Στην αρχή του προγράμματος και πριν από κάθε άλλη δηλωτική εντολή.

32 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Μεταβλητών συμβολοσειρών Εντολή : Character*n μ1, μ2,...μν Character μ1* n1, μ2* n2,...μν* nν Character (len=n):: μ1, μ2,...μν Character(n):: μ1, μ2,...μν όπου μ1, μ2,...μν = Τα ονόματα μεταβλητών n1, n2,...nν = Καθορίζουν το πλήθος των χαρακτήρων

33 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Εντολή : Real A(i) Real X(i, j) Integer A(i) Integer X(i, j) Dimension A(i) Dimension X(i, j) Ενέργεια:Ορίζει ότι ο μονοδιάστατος πίνακας Α καταλαμβάνει i θέσεις και ο δισδιάστατος πίνακας Μ, ixj θέσεις Θέση: Στην αρχή του προγράμματος μετά από την εντολή IMPLICIT (άν υπάρχει)

34 ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Πινάκων Παράδειγμα real x(5) μονοδιάστατος πίνακας x, 5 θέσεων integer A(100) μονοδιάστατος πίνακας A, 100 θέσεων dimension ab(100) μονοδιάστατος πίνακας ab, 100 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων real x(5,5) δισδιάστατος πίνακας x, 5x5=25 θέσεων integer A(30,40) μονοδιάστατος πίνακας A, 30x40=1200 θέσεων dimension ab(10,20) μονοδιάστατος πίνακας ab, 10x20=200 θέσεων. Δεν έχει δηλωθεί ο τύπος των δεδομένων

35 Αριθμητικές Πράξεις Πράξη Σύμβολο Αλγεβρική Ενέργεια Παράσταση Στο πρόγραμμα Πρόσθεση + α+β a+b Αφαίρεση - α-β a-b Πολλαπλασιασμός * αβ a*b Διαίρεση / a a/b Δύναμη ** a a**b

36 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Ύψωση σε δύναμη 2. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις 3. Προσθέσεις και αφαιρέσεις Σε πράξεις ίσης προτεραιότητας οι σειρά των πράξεων είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Η προτεραιότητα των πράξεων αλλάζει με την χρήση παρενθέσεων. Πρώτα γίνονται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις

37 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Δεν μπορούμε να έχουμε δύο συνεχόμενα σύμβολα πράξεων Χρησιμοποιούμε παρενθέσεις οπουδήποτε αμφιβάλλουμε, σε ότι αφορά τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων Η ύψωση σε δύναμη του a δεν επιτρέπεται όταν: a < 0 και η δύναμη e=πραγματικός a = 0 και η δύναμη e < 0 Δεν επιτρέπεται να διαιρέσουμε μία σταθερά ή μία μεταβλητή με το μηδέν ή με μεταβλητή της οποίας η τιμή είναι μηδέν

38 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατηρήσεις Η διαίρεση δύο ακεραίων δίνει ως αποτέλεσμα το ακέραιο μέρος της διαίρεσης, τα δεκαδικά χάνονται Παράδειγμα 3/2 δίνει 1 (όχι 1.5) 15/4 δίνει 3 (όχι 3.75) Η διαίρεση με ένα από τα δύο μέλη της να είναι πραγματικός αριθμός ή μεταβλητή δίνει ως αποτέλεσμα το και τα δεκαδικά Παράδειγμα 3.0/2 δίνει /5 δίνει 4.3

39 Μετατροπή αλγεβρικών παραστάσεων σε παραστάσεις FORTRAN Να μετατραπεί σε παράσταση FORTRAN η αλγεβρική παράσταση: x 1 z b 4z Παράσταση FORTRAN: X=1.0/Z+B**2/(4*Z**3) 1 X=1.0/Z+B**2/4/Z**3-1

40 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Ο Ν Ο Μ Α Σ Τ Η Τ ιμ ή Ε ισ ό δ ο υ Τ ιμ ή ε ξ ό δ ο υ Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Η F O R T R A N Α π ό λ υ τ ο ς τ ιμ ή α ρ ιθ μ ο ύ A B S (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ε τ ρ α γ ω ν ικ ή ρ ίζ α α ρ ιθ μ ο ύ S Q R T (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Φ υ σ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς α ρ ιθ μ ο ύ A L O G (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ ε κ α δ ικ ό ς λ ο γ ά ρ ιθ μ ο ς A L O G 1 0 (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή α ρ ιθ μ ο ύ Ε κ θ ε τ ικ ή σ υ ν ά ρ τ η σ η E X P (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Η μ ίτ ο ν ο S IN (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Σ υ ν η μ ίτ ο ν ο C O S (X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Ε φ α π τ ο μ έ ν η T A N ( X ) Α κ τ ίν ια (Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Τ ό ξ ο η μ ιτ ό ν ο υ A S IN ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο σ υ ν η μ ιτ ό ν ο υ A C O S ( X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Τ ό ξ ο ε φ α π τ ο μ έ ν η ς A T A N (X ) Α κ ε ρ α ία /Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ τ ίν ια ( Π ρ α γ μ α τ ικ ή ) Σ υ ν ο λ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Π ρ α γ μ α τ ικ ό Μ ή κ ο ς σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά ς Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό π ρ α γ μ α τ ικ ό σ ε α κ έ ρ α ιο Μ ε τ α τ ρ ο π ή α ρ ιθ μ ο ύ α π ό α κ έ ρ α ιο σ ε π ρ α γ μ α τ ικ ό L E N (X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία L E N _ T R IM ( X ) Σ υ μ β ο λ ο σ ε ιρ ά Α κ ε ρ α ία IF IX (X ) Π ρ α γ μ α τ ικ ή Α κ ε ρ α ία F L O A T (X ) Α κ ε ρ α ία Π ρ α γ μ α τ ικ ή

41 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: ifix Ενέργεια: Μετατροπή ενός πραγματικού αριθμού ή την τιμή μίας πραγματικής μεταβλητής σε ακέραια Παράδειγμα: a=12.42 k=ifix(-27.88) η τιμή του k θα είναι -27 m=ifix(a*2-3.5) η τιμή του m θα είναι 21

42 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης Εντολή: float ή real Ενέργεια: Μετατροπή ενός ακεραίου αριθμού ή την τιμή μίας μεταβλητής σε πραγματική Παράδειγμα: k=15 m=3 a=float(k+m)+real(m)/2 η τιμή του m θα είναι 19.5

43 Κεφάλαιο 3 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

44 Είσοδος - Έξοδος Δεδομένων Είσοδος δεδομένων Με την ενσωμάτωση τους στο πρόγραμμα όταν το γράφουμε Με την είσοδο τους εκτός προγράμματος (από το πληκτρολόγιο ή άλλη πηγή) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του

45 Ενσωμάτωση μέσα στο πρόγραμμα program askisi2!========================== =======! file name:askisi2.f95!========================== ======= implicit none real xa2 character ch1*6!data xa2=2.45 ch1= δεδομένα!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2 program askisi2!=================================! file name:askisi2.f95!================================= implicit none integer(2), parameter:: a1=12, a2=120 real(4), parameter :: r1= real(8), parameter :: dpr= e-8 character(10) :: ch1= δεδομένα!data!ypologismos!eggrafi!----- end program askisi2

46 Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα την ώρα που εκτελείται Μονάδες εισόδου -Πληκτρολόγιο -Οθόνη -Μαγνητικές Δισκέτες -CD (συμπαγείς μαγνητικοί δίσκοι) -Flash (Μνήμη)

47 Έξοδος Αποτελεσμάτων ή και Δεδομένων

48 Κανόνας ορισμού των περιφερειακών μονάδων μέσα στο πρόγραμμα Πληκτρολόγιο Τους αριθμούς 0 ή το 5 ή το * Οθόνη Τους αριθμούς 0 ή το 6 ή το * Εκτύπωση Έναν ακέραιο και θετικό αριθμό εκτός των 0, 5, 6

49 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΧΩΡΙΣ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ *, a, b READ (*,*) a, b READ (0,*) a, b READ (5,*) a, b PRINT *, a, b WRITE (*,*) a, b WRITE (0,*) a, b WRITE (6,*) a, b

50 Παράδειγμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1!data a=125 b=200.0 c1="αξία" basi=20 ypsos=15!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(6,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(6,*) "Βάση=", basi write(6,*) "ύψος=", ypsos write(6,*) "εμβαδόν=", em write(6,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

51 Πρόγραμμα 3.1 Να υπολογιστεί η τετραγωνική ρίζα και ο δεκαδικός λογάριθμος των αριθμών 100 και 200. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

52 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- end program askisi_sqrt

53 Πρόγραμμα program askisi_sqrt!=================================! file name:askisi_sqrt2.f95!================================= implicit none real a1, a2, sq1, sq2, lg1, lg2 character*10 sq, lg!data write(6,*) "Dwse tous 2 arithous" read(5,*) a1, a2!ypologismos sq1=sqrt(a1) sq2=sqrt(a2) lg1=alog10(a1) lg2=alog10(a2)!eggrafi write(6,*) "a1=", a1, "tetragoniki riza=",sq1,"logarithos=", lg1 write(6,*) "a2=", a2, "tetragoniki riza=",sq2,"logarithos=", lg2!----- Χ. end Αναγνωστοπούλου program askisi_sqrt

54 Πρόγραμμα 3.2 Να γίνει ένα πρόγραμμα όπου να δίνεται το όνομα, το επίθετο το όνομα πατρός και τον αριθμό ειδικού μητρώου σας. Τα δεδομένα να δίνονται από το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη

55 program askisi_onoma!=================================! file name:askisi_onoma.f95!================================= implicit none integer aem character*10 name1, name2, name3!data write(6,*) "Dwse to onoma sou" read(5,*) name1 write(6,*) "Dwse to epitheto sou" read(5,*) name2 write(6,*) "Dwse to onoma patros" read(5,*) name3 write(6,*) "Dwse to aem sou" read(5,*) aem!ypologismos!eggrafi write(6,*) "ONOMA=", name1, name2, "tou ", name3 write(6,*) "AEM=", aem!----- end program askisi_onoma

56 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ FORMAT ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πληκτρολόγιο) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (Οθόνη) READ f, a, b READ (*,f) a, b READ (0,f) a, b READ (5,f) a, b PRINT f, a, b WRITE (*,f) a, b WRITE (0,f) a, b WRITE (6,f) a, b

57 Η ΕΝΤΟΛΗ FORMAT Label FORMAT (περιγραφή μεταβλητών) Label: Ο αριθμός εντολής, στις θέσεις 1-5 FORMAT: Η εντολή Περιγραφή: Ο τρόπος εισαγωγής ή εξαγωγής των δεδομένων. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (περιγραφή μεταβλητών)

58 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Iw I: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Integer) w: Το πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται και το πρόσημο. Στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. Παράδειγμα: Με Ι3 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 99 έως 999

59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (δεκαδική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Fw.d F: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Floating) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Παράδειγμα: Με F4.1 μπορούν να παρασταθούν αριθμοί από 9.9 έως 99.9

60 Παράδειγμα a = b= c= d= e = f = write (6, 4) a, b, c, d, e, f 4 format(f9.2, f7.1, f8.2, f8.3, f4.0, f10.5)

61 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Εw.d Ε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Expotential) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων

62 Ew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών w ±0.xxxxxx+ee d Περιορισμός: w d + 6

63 npew.d w=αριθμός θέσεων στην εκτύπωση d= πλήθος των δεκαδικών N= πλήθος των ακεραίων ψηφίων w ±xxx.xxxxxx+ee n d

64 παράδειγμα PE E-04

65 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (εκθετική μορφή) ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Dw.d D: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Double precision) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού. Στο πλήθος των ψηφίων υπολογίζεται η υποδιαστολή και το πρόσημο, που στην περίπτωση θετικού αριθμού παραλείπεται. d: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων Περιορισμός: w d + 6

66 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αw Α: ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ (Alphanumeric) w: Το συνολικό πλήθος των ψηφίων του αριθμού.

67 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: nx X: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ n: Το πλήθος των κενών

68 Παράδειγμα read(*, 9) a1, a2, k 9 format(f7.2,f8.1, 4x, i5) write (6, 5) a1, a2 5 format(f7.2,4x, i3)

69 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: / /: ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜ- ΜΗΣ

70 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤYΠΩΣΗΣ Χαρακτήρας Το κενό Συμβολισμός στη fortran 1Η, ή ή 1x Ενέργειες Αλλάζει γραμμή και μετά τυπώνει Το μηδέν Το ένα Το συν 1H0 ή 0 1H1 ή 1 1H+ ή + Αφήνει μία κενή γραμμή και μετά τυπώνει Αλλάζει σελίδα και η εκτύπωση αρχίζει από την αρχή της νέας σελίδας Σημαίνει ότι δεν γίνεται αλλαγή γραμμής (Τυπώνει στην ίδια γραμμή)

71 Παράδειγμα write (*, 2) a, b 2 format(1h0, i10, 3x, f7.1)

72 Αρχεία - Φάκελοι Αρχείο δεδομένων Αρχείο αποτελεσμάτων

73 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Εντολή: OPEN Γενική μορφή: OPEN(unit=n, file= fn, form= f, access= a ) όπου: n : Ο αριθμός του αρχείου fn : Το όνομα του αρχείου f : formatted ή unformatted a : sequential ή append

74 Πρόγραμμα program askisi_embadon!=================================! file name:askisi_em_arxeio.f95!================================= implicit none integer a real b, basi, ypsos, em character*10 c1 open(8, file='askisi_em_data.txt') open(9, file='askisi_em_res.txt')

75 Πρόγραμμα!data a=125 b=200.0 c1="αξία" read(8,*)basi, ypsos!ypologismos em=(basi*ypsos)/2.0!eggrafi write(9,*) "Αποτελέσματα προγράμματος" write(9,*) " " write(9,*) "παλιά τιμή=",a,"νέα τιμή=", b write(9,*) "Βάση=", basi write(9,*) "ύψος=", ypsos write(9,*) "εμβαδόν=", em write(9,*) c1, em*b!----- end program askisi_embadon

76 Πρόγραμμα 3.3 Να υπολογιστεί η τιμή του z αν α=2.0 και b=3.0 Α) τα a, b δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν σε αρχείο B) Το αποτέλεσμα να τυπωθεί από τη δεύτερη γραμμή να έχει τέσσερα δεκαδικά ψηφία και να ακολουθεί την φράση η τιμή του z είναι μετά από 3 κενά. z a b a 1 2 3a 6 a b 1 1 2a a 1 3 b a 3

77 Κεφάλαιο 4 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

78 Εντολές Ροής - Λογικές Πράξεις

79 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ CALL CONTINUE DO DO WHILE ELSE ELSE IF END END IF END DO GO TO IF PAUSE RETURN STOP

80 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO GO TO n Όπου n = Αριθμός εντολής

81 Πρόγραμμα program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to 5 4 z=a/b r=z-a/(n-1) Δεν εκτελείται yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa End program goto

82 Εντολή Ροής Η εντολή GO TO με όρους GO TO (n 1, n 2, n k ), m Όπου n1, n2, nk = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα m = ακέραια μεταβλητή με θετική τιμή που καθορίζει σε ποια ετικέτα (n1, n2, nk) θα πάει ο υπολογιστής

83 Πρόγραμμα 4.1 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n real b, a, x, r, z xa, yy! data read (5, *) a, b!=======================! Ypologismoi x=a+b go to (4, 5, 6), 3 4 z=a/b r=z-a/(n-1) yy=(n+1)/(a+1) 5 xa=8.2-x!==============================! Egraffi write (6, *) a, b, xa 6 write (6, *) a, b, x End program goto

84 Πρόγραμμα 4.2 program goto!=========================! file name:goto.f95!========================= implicit none integer n, ik real b, a, x, r, z xa, yy, k! data read (5, *) a, b, n write (6, *) give the label read (5, *) ik go to (50, 100, 150, 200), ik!=======================! Ypologismoi 50 x=a+b k=x go to z=a/b r=z-a/(n-1) k=r go to yy=(n+1)/(a+1) k=yy go to xa=8.2-(a+b) k=xa go to 10!==============================! Egraffi 10 write (6, *) a, b, k End program goto

85 Εντολές Σύγκρισης Αριθμητική IF Λογική IF Δομημένη IF

86 Εντολή Σύγκρισης Η αριθμητική εντολή if if (a) n1, n2, n 3 Όπου a = Μια μεταβλητή ή μια παράσταση FORTRAN Αν α < 0 πηγαίνει στην εντολή n1 Αν α = 0 πηγαίνει στην εντολή n2 Αν α > 0 πηγαίνει στην εντολή n3 n1, n2, n3 = αριθμοί εντολών στο πρόγραμμα

87 Πρόγραμμα 4.3 program if!=========================! file name:if.f95!========================= implicit none real a,b! data read (5, *) a!=======================! Ypologismoi if (a-1.0) 10, 20, b= -1.0 go to 5 20 b= 0 go to 5 10 b= 1.0 go to 5! Egraffi 5 write (6, *) a, b, xa End program if

88 Εντολή Σύγκρισης Η λογική εντολή if Σχέση Περιγραφή Τελεστές σύγκρισης Υλοποίηση στις IF a=b Ίσον.EQ. if(a.eq.b) If(a==b) a<b Μικρότερο.LT. if(a.lt.b) If(a<b) a>b Μεγαλύτερο.GT. if(a.gt.b) If(a>b) a b Μεγαλύτερο ή ίσον.ge. if(a.ge.b) If(a>=b) a b Μικρότερο ή ίσον.le. if(a.le.b) If(a<=b) a b Διάφορο (όχι ίσον).ne. if(a.ne.b) If(a/=b)

89 Παράδειγμα if(x < 1.0) y=-1.0 if(x == 1.0) y=0.0 if(x > 1.0) y=1.0 if(x.lt.1.0) y=-1.0 if(x.eq.1.0) y=0.0 if(x.gt.1.0) y=1.0 if (k+z <= 0.0) y=r+10.0 if (k+z > 0.0) y=r-10.0

90 Λογικό KAI (.AND.) if (x >2.0.AND. x < 5.0) y=100.0 Λογικό ή (.OR.) if (A.LT.Y.OR. B+C/(D-A).GT.0.0) go to 120 Λογικό OXI (.NOT.) if (.NOT. (x < 5.0)) y=100.0

91 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF (συνθήκη) THEN ENDIF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

92 BLOCK IF ΕΝΤΟΛΗ: IF ( συνθήκη) THEN ELSE END IF Όπου Α, B: Μεταβλητή, απλή ή με δείκτη ή μια παράσταση FORTRAN

93 ΣΥΝΘΕΤΗ BLOCK IF IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN ELSE IF (συνθήκη) THEN. ELSE ENDIF

94 Πρόγραμμα 4.4 Να υπολογιστεί ο αριθμός z αν z x x b 1 2 b 0 x x b b Α) Να δίνονται από το πληκτρολόγιο οι μεταβλητές x και b, αν το x έχει τιμή μικρότερη από μηδέν τότε το πρόγραμμα να σταματά και να εμφανίζεται η ένδειξη «το x είναι μικρότερο από το 0» Β) τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη με τις κατάλληλες ενδείξεις

95 Πρόγραμμα 4.5 Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να εντοπίζεται η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή των Ν σε πλήθος αριθμών. Τα δεδομένα να δίνονται από αρχείο και τα αποτελέσματα να γραφούν στην οθόνη με τις σχετικές ενδείξεις

96 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εντολή Do do i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. end do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n.. Όπου m1= η αρχική τιμή initial value m2= η τελική τιμή last value m3= το βήμα (θετικό ή αρνητικό) step

97 Παράδειγμα do i=1, 100 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do do i=1, 100, 10 read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

98 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Άδηλη Do write (6,*) (pin(i), i=1,20) Εντολή Do do n i=m1, m2,m3.... (ομάδα εντολών).. n continue

99 CONTINUE Η εντολή αυτή δεν κάνει τίποτα. Απλώς δίδει εντολή να συνεχισθεί η εκτέλεση του προγράμματος. Συνήθως είναι το κάτω όριο μιάς εντολής ανακυκλώσεως DO

100 Πολλαπλή Do Όταν έχουμε πολλαπλές Do, τότε θα πρέπει οι εσωτερικές Do να βρίσκονται ολόκληρες μέσα στις εξωτερικές. Η τελευταία εντολή μιας Do μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε εκτελέσιμη εντολή Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη της Do, καθώς και τα m1, m2, m3 μέσα στη περιοχή της. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των τιμών τους.

101 Πολλαπλή Do Σωστό Σωστό Λάθος

102 Πολλαπλή Do Δεν επιτρέπεται να αρχίσουμε την εκτέλεση μίας Do από οπουδήποτε αλλού εκτός από την αρχή της. Είναι προτιμότερο κάθε εντολή Do να κλείνει με δικό της τέλος και όχι κοινό τέλος.

103 Εντολή Do while do while (συνθήκη).... (ομάδα εντολών).. end do

104 Παράδειγμα do while(a>=50.0) read (5,*) a x=a**2 write(6,*) a, x end do

105 Πρόγραμμα 4.6 Να υπολογιστεί η τιμή του α από τον τύπο α=α+0.1. Να γίνουν επαναλήψεις. Να συγκριθεί το α με το και να τυπωθεί η τιμή του α με τις ανάλογες ενδείξεις.

106 Πρόγραμμα 4.7 Να υπολογιστούν οι τιμές της συνάρτησης y e x2 Για x=1 μέχρι x=10 και βήμα 0.2. Να τυπωθούν οι τιμές του x και y σε δύο κατακόρυφες στήλες (σε αρχείο) και κάθε στήλη να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα

107 Πρόγραμμα 4.8 Από τα δεδομένα του αρχείου program4_8_data.txt, vα υπολογιστούν Η μέγιστη τιμή Η ελάχιστη τιμή Το πλήθος των τιμών Η μέση τιμή

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Διδάσκοντες: Άρης Παγουρτζής (pagour@cs.ntua.gr) (Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ) Δώρα Σούλιου (dsouliou@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου

Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδουεξόδου Ο τελεστής ανάθεσης = και η βασική του διαφορά από το σύµβολο ισότητας. Η εντολή ανάγνωσης µεταβλητών READ. Η εντολή εκτύπωσης µεταβλητών WRITE. οµή προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN

ΕΙ ΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN ΕΙΑΓΩΓΉ ΣΗΝ FORTRAN ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ FORTRAN (FORmula TRANslator) -είναι από τις πρώτες γλώσσες υψηλού επιπέδου -σχεδιάστηκε αρχικά για μαθηματικούς σκοπούς -κάνει δυνατή την υπολογιστική επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

4. Επιλογή και Επανάληψη

4. Επιλογή και Επανάληψη Σελίδα 53 4. Επιλογή και Επανάληψη 4.1 Η Εντολή Επιλογής if.. then Η εντολή If.. Then.. χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα. Η εντολή αυτή έχει διάφορες μορφές σύνταξης οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες. FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Πίνακες. FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Πίνακες (i) Δομημένη μεταβλητή: αποθηκεύει μια συλλογή από τιμές δεδομένων Πίνακας (array): δομημένη μεταβλητή που αποθηκεύει πολλές τιμές του ίδιου τύπου INTEGER:: pinakas(100)ή INTEGER, DIMENSION(100)::pinakas

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση της εξόδου

Μορφοποίηση της εξόδου Μορφοποίηση της εξόδου (i) Όταν θέλουμε τα αποτελέσματα μιάς εντολής WRITE(*, *) να εμφανίζονται με συγκεκριμένο τρόπο τροποποιούμε τον δεύτερο αστερίσκο. 2 τρόποι μορφοποίησης WRITE(*, '(format εξόδου)')

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙ Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία αφορούν κυρίως τις εντολές της C οι οποίες ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Program Ονομα_προγραμματος; «πρόγραμμα» Πρόγραμμα 1 Program Lesson1_Program1; Write('Hello World!!!'); {σχόλια} Επεξήγηση Προγράμματος Program Lesson1_Program1;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Python scripts Ένα πρόγραμμα στην Python (συχνά αποκαλείται script) αποτελείται από μία ακολουθία ορισμών και εντολών. H ακολουθία των ορισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ FORTRAN 77

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ FORTRAN 77 ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ FORTRAN 77 Ν. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. Μάρτιος 2012 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εγκαθιστούμε τον μεταγλωττιστή από το αρχείο http://www.lepsch.com/downloads/force209g77setup.exe Δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός PASCAL

Προγραμματισμός PASCAL Προγραμματισμός PASCAL 1 PASCAL Η PASCAL σχεδιάστηκε από τον Worth το 1968 στη Ζυρίχη, αρχικά σαν εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Είναι γλώσσα για σειριακό προγραμματισμό. 2 Απλή και εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. Τετριμμένο παράδειγμα: Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης:

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης: Ορολογία bit (binary digit): δυαδικό ψηφίο. Τα δυαδικά ψηφία είναι το 0 και το 1 1 byte = 8 bits word: η θεμελιώδης μονάδα σύμφωνα με την οποία εκπροσωπούνται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων

Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων Σημαντικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών: Γρήγορες προσθέσεις αριθμών Γρήγορες συγκρίσεις αριθμών Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων Σχετικά γρήγορη μετάδοση και πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Πράξεις με δυαδικούς

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις Έχουμε ήδη μία αίσθηση του τι είναι μεταβλητή. Τις έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στο παράδειγμα του τριωνύμου ώστε να κρατήσουμε τις τιμές για τα α, β και γ, και έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες....1 1.1 Εσωτερική παράσταση δεδομένων....2 1.1.1 Παράσταση θέσης....3 1.1.2 Μετατροπές μεταξύ συστημάτων διαφορετικών βάσεων....5 1.1.3 Οι αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η Γράψτε το ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητάς σας στο πάνω µέρος της αυτής της σελίδας. Πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΙΝΑΚΕΣ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΙΝΑΚΕΣ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΙΝΑΚΕΣ Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πίνακες είναι συλλογές δεδομένων που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD)

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD) Η Γλώσσα Pascal Χαρακτηριστικά Τύποι Δεδοµένων Δοµή προγράµµατος 1. Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικά της γλώσσας Pascal Γλώσσα προγραµµατισµού Συντακτικό Σηµασιολογία Αλφάβητο της γλώσσας Pascal (Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διάλεξη 1 Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 Αριθμητικοί Τελεστές- Αριθμητικές Πράξεις 2 Internal use only Αριθμητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β.1 Τύποι Δεδομένων Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (πρέπει να) υποστηρίζουν πέντε (5) πρωταρχικούς τύπους δεδομένων: char (character) int (integer)

Διαβάστε περισσότερα

Υπο-προγράμματα στη Fortran

Υπο-προγράμματα στη Fortran ΦΥΣ 145 - Διαλ.05 1 Υπο-προγράμματα στη Fortran q Mέχρι τώρα τα προβλήματα και τα προγράμματα που έχουμε δεί ήταν αρκετά απλά και επομένως ένα και μόνο πρόγραμμα ήταν αρκετό για να τα λύσουμε q Όταν τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων (προϋποθέτει κατανόηση του προβλήματος και τη συλλογή πληροφοριών και των απαιτήσεων από το σύστημα) Σχεδιασμός (ορισμός διεργασιών για να ικανοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εργαστήριο 2 ο Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εισαγωγή Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εισαγωγή μας στους τύπους δεδομένων της C και η εξοικείωση μας με συναρτήσεις του ρεπερτορίου της ANSI C σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός της Qbasic. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Σύντοµος Οδηγός της Qbasic. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Σύντοµος Οδηγός της Qbasic Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής ηλώσεις Η γλώσσα Qbasic δεν απαιτεί υποχρεωτικά τη δήλωση των µεταβλητών στο τµήµα δηλώσεων, πριν το κύριο µέρος του προγράµµατος. Η δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος 1. Πως ορίζεται και τι σημαίνει ο όρος flop στους επιστημονικούς υπολογισμούς. Απάντηση: Ο όρος flop σημαίνει floating point operation

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension.

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension. Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια από πιο ενδιαφέρουσες δοµές δεδοµένων, τους πίνακες. Οι πίνακες είναι σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών 1 Αριθμητικό Σύστημα Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθμού με διακεκριμένα σύμβολα Ένας αριθμός αναπαρίσταται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Συντακτικό της γλώσσας C Μεταβλητές Σταθερές Τύποι Δεδομένων Τελεστές Εκφράσεις Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL )Βασικά στοιχεία Αναγνωριστικά (Identifiers) Τα αναγνωριστικά είναι ονόματα με τα οποία μπορούμε να αναφερόμαστε σε αποθηκευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 1 Ø Εντολές ελέγχου και λογικής Ø Εντολές µεταφοράς Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις Εντολές Ελέγχου και Λογικής ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 2 q Τα assignment

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2 Δομή Προγράμματος Όλα τα προγράμματα που γράψαμε έχουν λίγο πολύ την ακόλουθη μορφή: Κάποιος κώδικας εδώ main( ) {

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Περιεχόµενα iii 1 Εισαγωγή STOP

Περιεχόµενα Περιεχόµενα iii 1 Εισαγωγή STOP Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι : Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού Fortran 95 Συνοπτικές Σηµειώσεις ιαλέξεων Σ. Σταµατιαδης Ηράκλειο Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 2 η : Η Γλώσσα Προγραμματισμού VB.NET (1 ο Μέρος) Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κολιός (ΑΜ: 2338)

Δημήτρης Κολιός (ΑΜ: 2338) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: Υπολογιστής αριθμητικών παραστάσεων μεταβλητής ακρίβειας (near infinite

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++ Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++ Σύντομο Ιστορικό. Το πρόγραμμα Hello World. Ο τελεστής εξόδου. Μεταβλητές και δηλώσεις τους. Αντικείμενα, μεταβλητές, σταθερές. Ο τελεστής εισόδου. Θεμελιώδεις τύποι.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του προγράμματος

Δομή του προγράμματος Δομή του προγράμματος (i) PROGRAM example Η αρχή και το όνομα του προγράμματος IMPLICIT NONE χαρακτηριστική δήλωση REAL:: moires, aktinia δηλώσεις μεταβλητών moires = 180 aktinia = moires * 3.14159 / 180.0

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δείκτες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι είναι ο δείκτης Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή που περιέχει μια διεύθυνση μνήμης. Θυμηθείτε πως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός στην Basic

Προγραµµατισµός στην Basic Προγραµµατισµός στην Basic 1. εντολή εισόδου Χρησιµοποιείται η εντολή INPUT, η οποία µπορεί να συνταχθεί : α. INPUT X, αν το δεδοµένο που ζητάει είναι αριθµητικό ή β. INPUT X$, αν το δεδοµένο που ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties)

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties) Καθηγητής : Κώστας Αχιλλέως ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ VISUAL BASIC A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) Τι είναι η Visual Basic Είναι μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Β) Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού Strange

Η γλώσσα προγραμματισμού Strange Προγραμματιστική άσκηση: Η γλώσσα προγραμματισμού Strange Η Strange είναι μια μικρή γλώσσα προγραμματισμού. Παρόλο που οι προγραμματιστικές της ικανότητες είναι μικρές, η εκπαιδευτική αυτή γλώσσα περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.5: Τύποι εδοµένων, Τελεστές και Αριθµητικές Εκφράσεις. ( ιαλέξεις 5-6) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.5: Τύποι εδοµένων, Τελεστές και Αριθµητικές Εκφράσεις. ( ιαλέξεις 5-6) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.5: Τύποι εδοµένων, Τελεστές και Αριθµητικές Εκφράσεις ( ιαλέξεις 5-6) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Περιεχόµενα Τύποι εδοµένων int, char, float, double Τελεστές =,+,-,*,/,% Αριθµητικές εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙI: Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος 31 Εντολές ελέγχου της ροής Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την σύνταξη των εντολών της C οι οποίες εισάγουν λογική και ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Πολυδιάστατοι πίνακες. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Πολυδιάστατοι πίνακες. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Πολυδιάστατοι πίνακες Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Μάθημα 4ο Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Κ. Κωστοπούλου Σειρά εκτέλεσης των πράξεων Όταν ορίζετε μια ακολουθία αριθμητικών πράξεων είναι δυνατόν να προκύψει αμφισημία.

Διαβάστε περισσότερα